You are on page 1of 2

erke yaz

20/02/2014

11:18

Page 1

antiye

CompAir Seyyar Kompresrler inaat sektrnn bir numaral tercihi...


zer En rn Mdr ERKE GROUP
naat sektrndeki hzl gelime ve kalite standard talebinin artmas ile uluslararas yabanc sermayeli kurulular pazara dhil olmu ve ciddi bir rekabet ortam domutur. Bu dnemde sorumluluunun farknda olan irketler toplam kalite standardna ynelmi ve uluslararas kalite artlarnda faaliyet gsterme abas iine girmitir. Bir yandan pazar ve mteri eitlilii arttrlrken bir yandan da alnm olan ilerin en ksa srelerde ve azami kalitede bitirilmesi bir zorunluluk haline gelmitir. naat sektrnn en nemli kalemlerinden biri olan kompresrler, kalp krma, kalp temizleme, kazk bam krmlar ve birok haval uygulamada kullanlmaktadr. Burada uygulamalarda kompresrn kalitesi ve performans olduka nemlidir. naat sektrnn bir numaral tercihleri arasna giren CompAir (ALMAN) seyyar kompresrler dnyann en byk kompresr imalats GARDNER DENVER (Amerikan) tarafndan satn alnarak 2008 ylnda grup bnyesine dhil edilmitir. COMPAIR Avrupa da ngiltere, Fransa, Danimarka, Finlandiya ve Almanya daki fabrikalarnda mal edilmektedir. Gardner Denver 2 Milyar Dolar yllk ortalama cirosu 6100 alan Amerika ve Avrupadaki fabrikalaryla

Dnyann en byk kompresr imalatsdr. Sanayiden inaata, marin hizmetlerinden uzay teknolojilerinde kullanlan yzlerce model ve tip kompresr Gardner Denver grubu altnda toplanmtr. COMPAIRin 200 yllk kompresr tecrbesi ve ERKEnin stanbul, zmir ve Ankara'da yeni oluturduu kompresr teknik servisi ve zengin yedek para stoklaryla 25 yldr olduu gibi daima sizlerin yannda olacaktr.

erke yaz

20/02/2014

11:18

Page 2

antiye

21