Anexa nr.

1A

SITUAȚIA sesizărilor transmise Ministerului Public pentru efectuarea urmăririi penale în cazurile în care prejudiciul estimat depășește suma de 500.000 de euro, nesoluționate la data de 31.12.2013

Nr. crt.

Structura de control / Nr. actului de control

Entitatea publică controlată

Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat

Nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale

Organul de urmărire penală sesizat

ANUL 2013
Vânzarea unor bunuri din domeniul privat al unității administrativ teritoriale cu nerespectarea dispozițiilor legale abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 248 C.pen), neglijență în serviciu, (art. 249 C.pen.) Prejudiciu estimat 8.874.529 lei Neaducerea la îndeplinire a măsurilor de stabilire a întinderii și recuperării prejudiciului dispuse la Cap. II, pct. 1,2,3, 8, 11, 13 și 14 din Decizia nr. 24/2012 art. 64 din Legea nr. 94/1992 Prejudiciu estimat 8.676.931 lei

1.

Camera de Conturi a județului Arad / Proces verbal de constatare nr. 1965/09.11.2012

Comuna Pleșcuța

Hotărâre plen nr. 28/06.02.2013 Adresa nr. 41519/19.02.2013

Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad

2.

Camera de Conturi a județului Timiș / Proces verbal de constatare nr. 4404/26.10.2012

Comuna Remetea Mare

Hotărâre plen nr. 38/20.02.2013 Adresa nr. 41505/07.03.2013

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara

1

2012 Entitatea publică controlată Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat Efectuarea nelegală de cheltuieli capital fără documente justificative.816. 40022/04.03. Camera de Conturi a mun.282. Structura de control / Nr.053 lei Efectuarea de plăți fără documente justificative. garanții acordate unor societăți comerciale care prezentau riscuri financiare. 248 C. Prejudiciul estimat 8.06. Camera de Conturi a județului Sibiu / Proces verbal de constatare nr 2480/29. mobilizarea unor fonduri bănești Prejudiciul estimat 35.Nr. 248 C.05.667 lei Neurmărirea de către ordonatorul de credite a modului de realizare a veniturilor și a bunei funcționări a bunurilor aflate în administrarea instituției abuz în serviciu contra intereselor publice (art. abuz în serviciu contra intereselor publice (art. crt.03. 41507/04.807 lei Nr.194 lei Plăți nelegale pt.2013 Adresa nr.2012 Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București 2 .pen) Prejudiciu estimat 3.638.2013 DNA – Secția de combatere a corupției 6.2013 Adresa nr.06. București / Raport de control nr 27652/29.2012 RADET București Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA București Hotărâre plen nr. 40476/05.2013 Adresa nr.2013 Adresa nr.04. 124/09.04. 54186/14.2013 Hotărâre plen nr.10.11. Comuna Brădeni Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu 4. 140/16.10.2013 Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați 5. actului de control Camera de Conturi a județului Sibiu / Proces verbal de constatare nr 2480/29.979.12. 92/27.2012 Municipiul Galați Hotărâre plen nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale Hotărâre plen nr. 91/27. Departamentul IV / Raport de control nr.05. 41506/06.2013 Organul de urmărire penală sesizat 3.pen) Prejudiciu estimat 2.

pen.727.05.289 C.78 lei Nr.) Prejudiciul estimat 24.2012 S. III/40798/21. 203/01. abuz în serviciu contra intereselor publice (art.2013 Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău 11.02.2013 Adresa nr. 123/09.602 lei Încălcarea procedurii de atribuire a contractelor de proiectare și construcție.07.).2013 S.05. 40208/28.04.pen.657 lei Angajarea necorespunzătoare și ineficientă a fondurilor societății.587.1564/Ds. Comuna Măieruș 8. 274/24.01. 168/27.08. Camera de Conturi a județului Buzău / Raport de control nr.428.2013 Entitatea publică controlată Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat Efectuarea de plăți fără documente justificative.291 C.307 lei Deturnare de fonduri. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București 10.248 C.2013 Organul de urmărire penală sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov 7.11.123.074 lei Efectuarea de plăți fără documente justificative reale. 141/16.2013 DNA 3 .2481 C.163.p. abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată (art. Comuna Mărunței Parchetul de pe lângă Judecătoria Olt 9.131/ 29.2013 Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România Hotărâre plen nr. 40267/24. X/40134/17. Urbis Serv S.p) Prejudiciul estimat 17. Buzău Hotărâre plen nr.2013 Adresa nr. neglijență în serviciu (art. HORTICOLA S. actului de control Camera de Conturi a județului Brașov / Proces verbal de constatare nr.679.).). București / Raport de control nr. 92/21671/02. Prejudiciul estimat 207.11.05.04.2013 Adresa nr.2013 Adresa nr.2013 Adresa nr. uz de fals (art.p.249C.A. 118/18.2013 Hotărâre plen nr.04. Prejudiciul estimat 3. 1055/28. Camera de Conturi a mun.01.C. Fals intelectual (art. Camera de Conturi a mun. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale Hotărâre plen nr.Nr. crt. Structura de control / Nr.R. Prejudiciul estimat 3.2012 Camera de Conturi a județului Olt / Raport de control nr.2013 Hotărâre plen nr.05. București / Proces verbal de constatare nr.L. 40340/15. 5587/29.06.C.

249 C.09.2013 Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 București 15.Nr.08. IV/40606/10.877 lei Plata unor echipamente și utilaje nelivrate și nepuse în funcțiune.208/05. 40236/14. Nerespectarea clauzelor din contractele de privatizare.2013 Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș 14.248 1 C. Departamentul X/ Raportul de control nr.243/03.2013 Societatea Feroviară de Turism SFT-CFR S.p.) Prejudiciul estimat 14.10.248 C.1650/2013 Agenția Domeniilor Statului DNA Adresa nr. Camera de Conturi a mun. Abuz în serviciu contra intereselor publice (art.2013 Comuna Band Hotărâre plen nr. art.A.2013 Entitatea publică controlată Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat Nr. 16.9900/17240/ 12.2013 Adresa nr.pen. 210/05.970 lei Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 40508/25.08. 64 din Legea nr. actului de control Departamentul X/ Raport de control nr.pen.10. 40447/17. 94/1992 Prejudiciul estimat 12.09. S.2013 Adresa nr. crt.2013 Adresa nr.p. 199/01/08.2013 Hotărâre plen nr. 40219/05. 940/29.2013 Hotărâre plen nr.248 C. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale Hotărâre plen nr.07.2013 Organul de urmărire penală sesizat 12.127. abuz în serviciu contra intereselor publice (art.43 USD Patrimoniul gestionat defectuos Neglijență în serviciu(art.) Prejudiciul estimat 2.06.2013 Camera de Conturi a județului Gorj/ Proces verbal de constatare nr.220 lei Abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată (art.66/ 28.09.09.03.768.173.C.) Prejudiciul estimat 9.2013 Hotărâre plen nr.1260/Ds.) Prejudiciul estimat 801. Societatea Națională a Lignitului Oltenia Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu 4 .01.305.2013 Adresa nr. Electrica S. București/ Raport de control nr.08.219 lei DNA – Serviciul Teritorial București 13. Structura de control / Nr.A. Camera de Conturi a județului Mureș / Proces verbal de constatare nr.13/2012.882. 200/01. 2197/28.

10.2013 Camera de Conturi a județului Constanța/ Proces verbal de constatare nr.04.249 Cp Prejudiciul estimat: 2.01.2013 Adresa nr.01. extindere și întreținere a sistemului de iluminat public. 17/30.2013 Organul de urmărire penală sesizat 17.453.2014 Adresa nr.2013 Municipiul Lugoj DNA Adresa nr. Abuz în serviciu contra intereselor publice (art. actului de control Camera de Conturi a județului Giurgiu/ Proces verbal de constatare nr. 41032/18.2014 Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București 5 . Județul Constanța Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București 19.10.02.335.317 lei Hotărâre plen nr.264/07.60 lei Gestionarea păguboasă a patrimoniului public Neglijență în serviciu art.2013 Departamentul II/ Raportul de control nr. Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 20.38 lei Contractarea de lucrări de modernizare. Camera de Conturi a mun.2013 Hotărâre plen nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale Hotărâre plen nr.273/14.2013 Adresa nr.946.11.131. 25394/26.) Prejudiciul estimat 4. Nr.12.916. 2041/29.009.2013 Clubul sportiv municipal București Prejudiciul estimat: 3.07. crt.10.pen. Abuz în serviciu art.07.2013 Adresa nr.2481 Cp Prejudiciul estimat: 3.2013 Hotărâre plen nr.11. 41003/25.11. 3197/18. Comuna Lețca Nouă Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale 18. 291/12.18 lei Efectuarea de plăți cu încălcarea dispozițiilor legale. 41506/06. 40931/19. București/ Proces verbal de constatare nr.175.121.2013 Hotărâre plen nr.07. 1898/Ds.98/ 14. Camera de Conturi a județului Timiș/ Proces verbal de constatare nr.248 C. Prejudiciul estimat: 3. 1452/05. Structura de control / Nr.245/03.Nr. 41076/14.11.2013 Entitatea publică controlată Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat Efectuarea de plăți cu încălcarea dispozițiilor legale.2014 21.734 lei Efectuarea de plăți nelegale fără contraprestație.

248 Cod penal Prejudiciu estimat 6. aprobarea.2012 Compania Națională a Uraniului SA Hotărâre nr.130.N. fără ca acestea să fie solicitate de autoritățile competente.2012 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 6 . Structura de control / Nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale Organul de urmărire penală sesizat ANUL 2012 Departamentul III / Proces verbal de constatare nr.05.D.Nr. Prejudiciu estimat 21. efectuarea de cheltuieli din fonduri publice pentru studii de scoatere din circuitul silvic a unor suprafețe de teren neincluse în fondul forestier.06.000 lei Hotărâre 83/07. achiziția de studii și obținerea de avize care nu fac parte din conținutul cadru al studiului de fezabilitate.R.05.N. C. contractarea și acceptarea la plată a unor studii pentru alt amplasament decât cel stabilit.114.2012 Adresa nr. achiziția de servicii pentru elaborarea bilanțurilor de mediu și a studiilor de amplasament.04.2012 Adresa nr. 96008/25.07. 136/25. actului de control Entitatea publică controlată Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat Nr. crt. 2.2012 DNA – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție 1. S 65/06.04.2012 Contractarea unor servicii la valoare disproporționat de mare față de valoarea de piață Abuz în serviciu art.625 lei Angajarea efectuării de cheltuieli de investiții fără ca acestea să fie aprobate prin hotărâre de guvern. Departamentul IV / Proces verbal de constatare nr. 40269/05.A. 40329/14.

2012 Adresa nr. Prejudiciu estimat 38. Departamentul IV/ Proiect proces verbal de constatare nr. 316/218/20. Prejudiciu estimat 6.2012 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Hotărâre 120/11.02.07. Gheorghe Covasna Hotărâre 195/24. 248 Cod pen. 40283/25. Prejudiciu estimat 3.C.2012 Adresa nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale Organul de urmărire penală sesizat 3.2012 Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei Hotărâre 196/24.09.939.10.A. Structura de control / Nr. 740/1187/31. Departamentul IX/ Proiect proces verbal de constatare nr.2012 Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni Sf.2012 Adresa nr.538 lei Omisiunea de a clasifica lucrările.565 lei Calificarea tuturor lucrărilor de amenajare a unor spații expoziționale ca fiind creații artistice Nr. actului de control Entitatea publică controlată Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat Neurmărirea încasării drepturilor de creanță în termenul legal de prescripție și anularea acestora din evidența operativă și contabilă fără dispunerea măsurilor legale de angajare a răspunderii angajaților care se fac vinovați de aceasta. bunurile și serviciile ce se achiziționează conform prevederilor din OUG 34/2006.2012 Parchetul de pe lângă Tribunalul București 4. 40715/09.579 lei Angajarea unor cheltuieli bugetare în afara limitelor aprobate.2012 DNA – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție 5. 40141/18. Departamentul X/ Proiect proces verbal de constatare nr.10.02.09.Nr. 4338/026.2012 DNA – Serviciul Teritorial Cluj 6.06.2012 S.2012 Adresa nr.2012 DNA – Serviciul Teritorial Brașov 7 . CONVERSMIN S.228.07.07. plăți efectuate fără documente justificative Abuz în serviciu contra intereselor publice art.953. P/1876/29. crt. Hotărâre 152/04. 40769/09.06.05. Departamentul IX/ Proiect proces verbal de constatare nr.

40. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale Organul de urmărire penală sesizat 7.2012 Municipiul Craiova Efectuarea de plăți nelegale pentru deszăpezire Prejudiciu estimat 3. actului de control Entitatea publică controlată Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat Abuz în serviciu contra intereselor publice art. 268/20. Prejudiciu estimat 2.G.2012 Departamentul II/ Proiect proces verbal de constatare nr.09.2012 Hotărâre nr.999 lei Hotărâre 238/22. S/1/105/28. Structura de control / Nr.652.2012 Adresa nr.12.12. crt. 248 Cod pen.12. 99852/03.12. Olt Hotărâre 194/24.10. 40997/20.Nr.10.703.2012 Adresa nr. Departamentul II/ Proiect proces verbal de constatare nr. 249 Cod pen Prejudiciu estimat 16. 40847/15.388 lei Nr. 11334/26. Departamentul IV/ Proiect proces verbal de constatare nr.610 lei Neaplicarea măsurilor de simplificare prevăzute de legislația fiscală și diminuarea nejustificată a obligațiilor fiscale ale unui agent economic Neglijență în serviciu – art.216.618. 248 C.03.2012 D.pen. 55 lei Încălcarea în mod repetat a legislației privind achizițiile publice Prejudiciu estimat 31.2012 DNA Adresa nr.988.410. 255/18.11. Compania Națională Loteria Română 10.2012 Adresa nr.P.2012 Hotărâre nr.08.857 lei Nerespectarea prevederilor legale privind desfășurarea activităților miniere abuz în serviciu contra intereselor publice – art. Camera de Conturi a Județului Dolj/ Proiect proces verbal de constatare nr. 41467/05.12. Prejudiciu estimat 11.012013 Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj 9. 7933/25.2012 DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova 8.263.2011 Agenția Națională de Resurse Minerale Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 8 .F.043/14.

actului de control Departamentul III/ Proiect proces verbal de constatare nr. 1288/14. Timişoara Hotărâre nr.C. Camera de conturi a judeţului Timiş / Raport de control nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale Hotărâre nr.356 lei Neurmărirea.10. 126/04. Drumuri Municipale S.163. pen. SA Parchetul de pe lângă Tribunalul București 12. nedepunerea declarațiilor de creanță în termenul legal.Nr. C. 249 C. 41100/12.08.N.N.01.081.11.2013 Adresa nr. a recuperării debitelor datorate de debitorii preluați de la BCR SA. Prejudiciu estimat 30. 40798/21.2013 Adresa nr.11. Structura de control / Nr. crt.2011 Adresa nr. atribuirea de contracte unor persoane juridice care nu aveau ca şi obiect de activitate comerţ Prejudiciu estimat 2. 40018/18. 2.A.690 lei Diminuarea valorii parţilor sociale aparţinând operatorului economic la care autoritatea publică locală este asociat abuz în serviciu contra Adresa nr. în limita termenului de prescripție. 3378/25.2011 DNA – Serviciul teritorial Timișoara 9 .) prejudiciul estimat 24.2013 Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 ANUL 2011 Departamentul XI / Proces verbal de constatare nr. neglijență în serviciu (art.2011 DNA – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție 1.07.R. 400 57/24.2012 Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului Hotărâre nr.D.01. Departamentul X/ Proiect proces verbal de constatare nr. P/10662/31.2010 Compania Naţională ”Poşta Română” – Fabrica de Timbre Lipsa unor bunuri materiale din gestiune.227.2013 Organul de urmărire penală sesizat 11. 7/15.01.01.2011 S.2012 Entitatea publică controlată Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat Efectuarea de plăți nejustificate ca urmare a renunțării la judecarea cererilor de recurs declarate împotriva unor decizii pronunțate de instanțele de judecată. 8/15.10.01.A.86 lei Nr.194. date eronate în bilanțul contabil. 75103/105652/ 15. atribuirea de contracte fără licitaţie publică.

gestiune frauduloasă ( art.R. externalizarea unor atribuţii ale structurilor de specialitate. Departamentul II / Raport de control nr. pen.12.Nr. 78/2000. 258 C.A. 13 din Legea nr. pen.2011 DNA – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție 4.014 euro Hotărâre nr. S.2011 Adresa nr. 13 din Legea nr. 249 şi art. 40623/13. 1/5014/25.527 lei Avantajarea unor participanţi la licitaţii publice şi acordarea nelegală a contractelor. actului de control Entitatea publică controlată Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat Nr. 182/21.F. 40670/30/12/2011 DNA – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție 10 .540.) Prejudiciu estimat 84. modificarea unor clauze din contracte de persoane ce nu aveau această competenţă. art. şi art. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale Organul de urmărire penală sesizat 3. crt.5608/25.2011 Adresa nr. intereselor publice (art. pen) Prejudiciu estimat 4. 258 C. neglijenţă în serviciu. Hotărâre nr.07.05.2011 Compania Națională C. angajarea de personal cu încălcarea procedurilor interne – abuz în serviciu contra intereselor generale. Departamentul II / Raport de control nr. 86/08.A. gestiune frauduloasă ( art.546 lei Schimbarea destinaţiei împrumutului contractat pentru reabilitarea căii ferate Bucureşti – Constanţa .2011 Compania Națională Loteria Română S.665.abuz în serviciu contra intereselor generale.227. 78/2000.07.07.) Prejudiciu estimat 10. Structura de control / Nr. 248 C.

actului de control Entitatea publică controlată Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat Nr. 249 Cod Penal) Prejudiciu estimat 4. Adresa nr. Camera de Conturi a județului Harghita / Proiect verbal de constatare nr. Gospodărire orăşenească S. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale Organul de urmărire penală sesizat ANUL 2010 Camera de Conturi a județului Prahova / Procesele verbale de constatare nr.03.04.04.A. Structura de control / Nr. 667/13. 2084/26.703. 582/22.04. 54/23.2010 S.) Prejudiciu 17. 248 C.177. omisiunea de a înregistra în contabilitate subvențiile pentru compensarea creșterii neprevizionate a prețurilor la combustibili abuz în serviciu.687. neglijență în serviciu (art. închirierea nelegală a rețelelor de transport și distribuție a energiei termice. crt. 248.05.2010 Municipiul Gheorghieni Adresa nr.311 lei Lipsa faptică a unor bunuri din patrimoniul unității administrativ teritoriale.2010 DNA – Serviciul teritorial Târgu Mureş 11 .05.Nr.05.53 și nr.2010 649/10.2010 669/13.2010 SC Parc Industrial Plopeni SA Subevaluarea bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ teritoriale abuz în serviciu (art.02. art. Gheorghieni Adresa nr. acțiuni de intrare în insolvență și/sau faliment prejudiciu estimat 3.C.2010 DNA – Serviciul teritorial Târgu Mureș 3. 912/16.2010 DNA – Serviciul teritorial Ploiești 2. Camera de Conturi a Județului Harghita / Proces verbal de constatare nr.686 lei Emiterea de cecuri fără acoperire. pen. 689/09.612 lei 1.

actului de control Camera de Conturi a Județului Harghita / Proces verbal de constatare nr. 643/28. penalități aferente datoriei de 9.A Adresa nr. Structura de control / Nr.2010 Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti / Proiect proces verbal de constatare nr. 447/02.05.331 lei Adresa nr.2010 DNA Serviciul Teritorial Brașov 6.Serviciul Teritorial Târgu Mureș 4.A.04. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale Organul de urmărire penală sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc DNA . Direcţia Generală a Finanţelor Publice Harghita Rambursare ilegală de TVA prejudiciu estimat 6. VII/32406/23.2010 Entitatea publică controlată Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat Nr. crt. Societatea de Administrare Active Feroviare S.2010 DNA – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție 7.355 lei Înstrăinarea unui teren la o valoare inferioară valorii de circulație a unui din aceeași categorie abuz în serviciu contra intereselor publice și gestiune frauduloasă art. Departamentul IX / Proces verbal de constatare nr.05. 30162/04.F. art. 8252/30.25 milioane euro Plăţi în numerar fără documente justificative.A.2010 Academia Română Adresa nr.926.2010 Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor 12 . plata nelegala a ajutoarelor sociale Prejudiciu estimat 325. 914/16. IX/30162/07. 214 Cod pen.2010 Comuna Boianu Mare Adresa nr. executarea silită a unor bunuri din domeniul public al statului prejudiciu estimat 7.06. S.04. neorganizarea și neconducerea contabilității în partidă.766 lei Dobânzi.07.204.2010 5.Nr. 248 și art.07. dublă.04.556 lei neacordate de instanță. Prejudiciu estimat 536. Camera de Conturi a Județului Bihor / Proces verbal de constatare nr. 644/07. cedarea de active.496.776.

2002/09. Camera de Conturi a Județului Maramureș / Proces verbal de constatare nr. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale Organul de urmărire penală sesizat 8.2009 DNA – Serviciul Teritorial Iași 13 .2009 Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș 2.2010 Comuna Valea Seacă Adresa nr.10. 77 alin.2009 S. 182/21.C. 249 C. a hotărârilor organismelor de conducere ale societății și a documentelor licitației . Adresa nr. 1094/12. 445/12. 248 C. pen.2010 Entitatea publică controlată Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat Angajarea.2009 Direcția Generală a Finanțelor Publice Maramureș Rambursare nelegală de TVA – neglijență în serviciu (art.06.06. 4336/29.01. 1 din Legea nr. Camera de Conturi a Județului Iaşi / Proces verbal de constatare nr. pen. Municipiul Mangalia Adresa nr.2010 DNA Serviciul Teritorial Constanța 9. 2207/04. 1998/09. Nicolina S.980.2010 și nr. 273/2006 privind finanțele publice locale prejudiciu estimat 4. Camera de Conturi a Județului Iași / Proces verbal de constatare nr. actului de control Camera de Conturi a Județului Constanţa / Proces verbal de constatare nr.) Prejudiciu estimat 6.12.07.A.172.2011 Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani ANUL 2009 1.abuz în serviciu (art. 249 cod penal) prejudiciu estimat 2. 1325/2509. crt.732 lei Neînregistrarea în contabilitate şi plata unor bunuri fără documente justificative – neglijență în serviciu (art.83 euro Adresa nr 547/16.876 lei Acte de înstrăinare a activelor fără respectarea mandatului de la AVAS.015. Structura de control / Nr.343.724 lei Nr. ordonanţarea şi efectuarea de plăți fără ca bugetul unității administrativ teritoriale să fie aprobat – art.08.12.Nr.902.) Prejudiciu estimat 8.

actului de control Departamentul II / Proiect proces verbal de constatare nr. Structura de control / Nr. 34 lei Nr. Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților Adresa nr.2008 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare Certificate de încadrare în grad de handicap pentru care nu există înregistrări în registrul de intrare /ieşre al emitentului şi pentru care nu se găsesc dosarele medicale aferente. hotărârii de plen și adresa de sesizare a organelor de urmărire penale Organul de urmărire penală sesizat 3. 798384/08.128.Nr.abuz în serviciu și neglijență în serviciu (art. crt.04. 30555/06.2009 DNA – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție ANUL 2008 Camera de Conturi a Județului Satu Mare/ Raport de control intermediar nr.627 lei Încheierea de sesizare nr.07. 249 C.pen.07.242.) Prejudiciu estimat 14.37/11.838.19/17.07. 14 . 248 și art.2008 Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare 1.2009 Entitatea publică controlată Fapta săvârșită / Prejudiciul estimat Întocmirea de titluri de despăgubire cu încălcarea prevederilor legale .2008 Adresa nr. 392/18.07. Prejudiciu 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful