You are on page 1of 66

www.thearyasamaj.

org

q11
71:r.r43
"

.-11K41

www.thearyasamaj.org

711

II 311
- 1i II

*5-T
u :
7-1t.4;14-4.,

CI I crl s l
3Tr4

I i4

71TETM 311P3Tal
Eft. T4TITTIT,

fs.
VITN: (oRtot.5V) Rts,URLD, (oRt.5t.)) `tk.oRRV,
r?/

TfraT TT8171" : (0t0..)) R`tt.DRR0,


E-mail: darshanybg@icenet.net
Website:www.darshanyog.org

www.thearyasamaj.org

aTrzi puzfl.g7T-f.

Ica

eiTJ 11

antif

cp

T. TT

oo

i +15 ( Tri,u cf)

T,

Trwrqm few

: gfrritri

WIT

: 71FIVTfq-

f4. / -RTI1R-RooFtt
,V06,6o9

711111 WET

vrrftF -{Nr-ff
c'-11-1- 1:0, 797

3T74 to-114 &I

VtdoG,

R. fayqviit 4t et-cti+4

(D11,311c11, 371474T-c-RR

kisch,

aT4IMTV17, QV, Tuoll(11-f, 3744#


4 Arpri Livicisnoti,UTNia,
311
4.

l9.

RR0, Fcmitk3.

K4r,
r 4a 4411 ai)ftwr
TralT4-frrkFr qi,

(TT.31.) voox.

---ech-Tri -4.

AT ("Trqmr4)
,,= ks, 3T-aTrd-r kivR, 1

fist

s,

6. 11WR3T13TR3rtr49T,
R. iirAtrfg7i it, F-1(1111, V
0. 30 tow.Ti Trf t,

(.\R

79, Th-Tql,
,77z, 1

AIH-1,1( 3TTf I

arrtiq,

qt. RiPTEF,

(txRld) 60t.$)

: (oR(.oksiV) RlslDRN), (oRls.lso) R`IlDRRV, RC1 nt.9,


(oRk.cApo)
E-mail : darshanyog@icenet.net Website : www.darshanyog.org

www.thearyasamaj.org

4,Kvi
--7)71W11.(1, 2#TIU1
cb/,1, IT-e#

gqIct
ch) etc.p-?

e7.ft

anal. A A ITy=7 el-f6rT z


* fcr
c/Rull41), 3P-774).- ca la cm, A-cr 1:721(11
3-77T-?,- T ql6c?
cfIcchlich 4,15,
g-g?qa-,
W-)-4 377it

T-77 c12) c12' All AI )c'? T--R7 ch) c/2

a-I)c' zt 77

?TT

t7-Qc/Icis e-24ki
3-77ft cI27

6 -? ff7t A- I

c1,-,\711,
ch) TgEzr- #)-

3rp-777. Ail A A

37115Er. ch4 TT

e.?c,,, vh7 3#?-

ft-7-77-T

TY.51G141 ch4 %TT-T


-

p ct/

RVft

arTT47- cb) Or A cr7V qR1

z7T 457 ch?c-II A- ch)e 411711 t' l/ A- T u1-1 cl2c-1l AgWT c/241cfl

1C4c11

ch)

#tet zllw ch,-//

cha

dt-141KI

771 1 46.7 cich f 3-flu-lc/2cl *

5?-reff,

F0117#,

A-4 77 riTz#
chk1-11,

317ft 17-1T-77

citi.) *17. e.2q7-

q01,11,

d-W

7.73-zr

g-4T

=-tr, qs-1, gp-f, dtet gu7 377f4

3Ell4 cicIlc-) Al

3-7 -17rt
?- 7217 .r1=4i=t-

ch ,'. # f

ch)

e-crei

3--1 T77 * g-.WqR11ri7-,-1)-.

cfcl--?

ch) chlK`ul ciclic A 3ier4T cfjU cf) U74 c'17


gl

5 TTT7 ch) ch t

ETT

z -,/11v44,
cl2c1
-2

<t 'FT-7-

1 5.5u-t-t -0 A

c)

or#

LIRA' 377ft
qq--? TT J777T

(-71 46 A A- "k37W-IT4q.

WW chit vwliy4W 31e41.7 A-4 ,w TR7 =iv

LET

3774? - #T 14cic1i A
5? T777

cm -1 TT c-i)4.-WT

dc//el A A ?- Tr-27-14- trk/1

?1-421-U-7-1F-777, rl-c/J377it 57E77 ff). 3-Tak c/4 cl;),-1 7 g


ch,/
?-2- A; 46 u11-1-11
c7- I afri
Lmqict
T-477
7.chril v-7-1/
3i) , uctcf cycichicugc/cr,
t1Ru1141,* 3=P7747 c)
ch,'d
vhf znta vill?
f11f4avi
T3

(4)

www.thearyasamaj.org

Kc"", qff, q/711


gft ?gft-517-`3(11"-if `filch
zT
0?-11
ff-L-4.7q
c.h , 4
47
&eursich q)ii -C11-1-42 furfi zz # "sri-1-4741-Jciffill"
WW 4
1-4qqq, ?U;g7 ST-?q- f:?IftUeit gE30- ,r6a g,
UTITEIT ch.?
ch? avfe-P-o- q t 4K,-/
4#
Ohl .w-grff AR)11- /
ar-RT
37--?q?' ch.)
wpr
,9c/
.wzgff C t Chl _qv-Fr A-zw- w7#777rff --7- gw--w
qe argu
(i:51 enr4
gi-?e,srtwq
J-16u1cl,241/
k317ft 3-/-?c12
ss/6141Rel7
cc, ur,
i6ea)'/ 4-777f4q-q- q-g-ff t4-4,41 T sg7-171
F. '74)` Hrqq04 LiRw`lch
gcqlii -q
urro- e lgf&#4'- -or _rRg-ff AR:11- 0- q, y,t
1-4qqq,
Fivrq441 fi`
up-t rff
dcbc, 3aHlui7 g-qqff)crz- Jrici;)
?TO
chKR 74'
;

41

(V)

?i71 31T-5T-rf

www.thearyasamaj.org

51t 3-uq74 .ff74-?q7-

.3-T#W

fir

ftur(fff

f4TIFT gT4-g---60- ang- g

Er(

=7-(r ?irfezi- a,w

ft-47 A-77- g/
T?T TTIW

3P277:1

ff

rrivr ti A-1- 3P T 1rq:?fta. Ff


- aft ft-ff
s y?Trw
0-TeTITT7 ? RPT gaTil Terff'
&7 TRfuta7-

w71

074

1777TIT 1r:4&WT 31wqr( wri-rh-ff


k3TW ft7z#

WT

r17#

g i ,3774Tzt

W7&' # WTI-95-ff
3-ft

g?Trw

f:4617 ,37

%-135-

77-x*

TgT t

al3-(

3-77W7T

ff'4ff ?rzri

Offr g 3#-(
rit47-dr g

?vp_zrivekr
,
7.3
Cie aft 3777

g?Tfw

1=44T

& ?7 -0,

t77d7-

w-4-uua ftazur)

0-0

www.thearyasamaj.org

o4
ok

gr-47FeT9-

90
99

wit \aTr-g 1-t-7


Tritzi-r
cb4
urqr4-671
rrtt4Trti4r...
9
4,4
ftzir,
R
-1:f
4

Is6
94
9`4
9 .e?

9l9

...
E% W4 W. WO.
t9

TM,

c1...

-Titff, 31

Ro
.R9
R9

) Fig)...

rb77 7=1-{ ca
90 3-11-I
31TP1T 7q1"
99 rb719R W:t cilt; T tp -T
94 tP -T
3171-41 3-1)7 .ft
f--11
It'?i14\-1 4041 t 9 cht r17
9
L112-11,1
9 F1 44,4
9l9 tb79. t"t
9
tbo
9e

Ro

.REk

40
4
4R
44

4,4

R 9 \3-T
4)4 clot ciIc
T
4h4
cbt
c.Q
RR 4,74

R3
Rw

ftpcio

cik

45!

c4-)44

4)4 311tnq
R
3P-1 4)41 W
RE,
fi47 4)=-1
R
cicR...
R TRIRT9
Re i-,c4114-1
40 4c-il
-11 ct)44

(0

4'4
Ek

4c.
311c1Pq4h I

'4o
'49

IW-a?fir )

www.thearyasamaj.org
7.x3

A47 rdsTzT
4
37t)

4,411

4
4

q 1:571 1-#74 # 1:17tq ct,-4


ch9
CRT %TN (GI
%ft a

r q7-1
4,4-1
f # Qi1c4 Wri chtc1
qtsi ..11c41T1) ftrf)Siff
S:W
chtiT tP-47. Mc!' f1-4
4 1-1152-1 ftfft argteu
Wo R11 Wff
51 -
cb4-11
1177 t-i W...
W q;gT \YTIcr 4 Intl
MIcil

\31-1 -111 chq .

WE,
WE,

Arty
'es't

w3 tii1 .4,41 Tr tb-- Tftl-i-q


r-T41-1:7#fi ze4 4 lit
7-4Trft Tft
trps.;
4-4T.4

Wl9 -tit7 3-t7

cb-II; 01101

...

f .4,41 ra-Tr4
tr-t. Ate...
t
9 ticild -RI. 4 i TrEft
W14 ilt;*

liRcict) a-{P4Tr
(q4 Eb-oqzrr
t191,31
cila cir
...
Tr 3-1)7- awsrr4 4
izrittqM- Wm- 4 T6...
E00 ER- w
$4,4 w1Mcnt ATI:TT al

.410-14 TrEr
o.4,01
Fi 4 t2-qt 344 -11 a-tr.
FW Tr4crrff Ala
cb41 rErR9- W Err 4-1 -4-Nor
T-gr
tp-q-T
qtui
tt A- -cm- W..
cn4f
I.1 f'4,7

E,0
E,0
Eto
E%
E%
EkR

+ + + + + + +
(45*p-a faalur

(q4)

www.thearyasamaj.org

4777T.
-

Lhoi

Te et ,41.i .0 TR- 0,a ar T;FF if* tt Fr1- 7 IrnT R)--Tr


R-w
3T.en1 wrt 11-1vk-rr ERR tur
("NA th-a
)ffiET
V-TWRUTF(gU)*FPI 341:ft*71
(S:U) %ft f1--e W-41 1 3714 4,1-11

di+llr cT rm-ti
zwEr fir zet
31-ftr+ Or,
337I ze*
?Tf4
477 74 al-A w4 4-4 04, wa
.1,1cr 4 3-44 stumi0

grzT ITT

wactRte wRi

(e) 105 - wgzz, 731,

tkrf,

IxTraT
(R) anti - ATft .111",1- eft76",-4.
3i-grR Sit trtl
alrr - Uft wf-A t441, A--44 t 444 tE it
3Teg, - RiTtt 5n-Ett rtimfrft erk
MIT, 4 3nf.< Trrufr
1912;* 5rTit ur*w0-

(k) i i,FIT4f7, 1*4 tr7r4 47 .4, ,


31-t R-ef Rtft
TO 444

%?rizr tru4 4Y4)- t1R.


04 Eu Era 04

01Ezi

tTa 34Fa- rrr 4E4 cTd

Txti=

We %I ERT WFd, 39 AT atrIFtI

011.11

[OA -k-RT-Ftr

4 f:ik-c1( Rrd-d-r et TwiTr

Td
aTYr ei
3.14ivef* - Tyr3.1ftT
AtPr, ai
ct4 qK'
mu 144 Fcr Rt R7F-dT
ar TT-4 ar*O.

lql
4

guT

a--r

wr1177-ft Ek-rJ,L7 qt.-

4G1 1:LA(6)

71-4En, ETR-rf< ultEr ERtvi

(?)

WwiTUR-

Faa-Zut)

www.thearyasamaj.org

taci.zur)
=Fur

31-1R-11

iitc
Frd-r

ziri#T c,-114)4)

4 er-- r
t2q7 R1 -it.4116-1 atR.
t I4-qtzr

Trzi- T.7r Tcr


4g1 flc.)

f1 its ch.) ch9 aipT 4 afi-T

tirgi

3flc.b1

4 c-b4-14-,o

To-fir

ATTT

qu)-1 ft-Tr
(Chart) 4 1T-q-ff c4-,

chi-11

611

atTilt

I 9. ti

T41 c1 cio6

MT

TT

I
ch4-bvi

c-11

t I *.Nq1

3N
ftzli

f4z-Tr9-

.61

Wit

\51)
T#

flchpi

W-rt I Tichpi ci-)4

\-10 t

ATRi

c(-)

Wa- (21-9", gq, 72r aTTft) cf-,1

cb EFA" c1 Armorc4-)

al'ETVU

ITT-C1

c
#

4 6)

wl

it wr attrg t27-

# i T X11 I
c-11-1 ;rwrT

cbI

3T-44

tr4crTR- ct.il 31-rftI ig-Z W1fa-TrftI fil-Pg-ocbt-ii al-ft I Tt9-14


(TT 31-37
Try
1r) q-1-1) f
\5c", tad
r
,
b4-1
T`41- -t61 J1
-fc-hp-i
n~rl
3T 3T trr
t

41
-1szr, tpj, un-Tt a-rft PTfra
3171-4
14 ji err \yricri

tb7,-T tpqtrzr

. 7rcr

6c-1 TpTrf aicH-Tr

ATR=111c-g

ft9T

31 4-11c1 t?-1-r 4 *Trr Aim


\Ti ch4 711 Q1.-11 4rbTr
r
c4-)5

131 ,3-t)

3-1JR;) i

1Q-1-1 1 4TT-1-

c.b6

TI-37-42T

W- Itic-h14-1 M-111 Z1- 1- 71c.11C) t:F71 th-9


1 9. uni, R. aiTzi,
1:171'1
-3:?( Tr
1TFtr
I
3P.47 Trgisq, trpj, u4-i1,
05-glut) ( t t r erfr)

www.thearyasamaj.org

14-T, cfrit,41 31-ft r4-1- qI 1-tPT 3-TRtfq


41=4
4-1c3 oct)
1:rrfr
zi-r9 arrR- Tnti-91
qt-A,
6la

rbr
,

3Tr-

th-91

thTr 4-er t WI
9471ct,wir ,7t111,

mfe=r *r--&

Awl

aTpj

tm 9-Fr k Bill
alq trf 1-TFT
Q,01-) TTI
6lcirii\ t1
t4rr
1- Ai a-FR- t i)c4.1 A PI
Ci

~lnra~r a
3-11-6F-ft-617,
-t-ur

~R ti 11

\AA

tiqw11
3-19 TT qq51q1
\311
cm, 3-Trg a-Trft E1

uqr cm, 414, gftz-, '444-r


ailTF-f4WF arft

7-4ita
I

cb

X11 f

if r = ti")

t \YI "-I .4fir sVt

qqvl
u--1
91
(414
clgvl flob(11 t, ITT 11ta
wig Rr
-111
q1f -1 cl-,) k4ciivir cbi-t .37rst.t,n-Haq-11,4: ch 61 ,-firr 9. it
vc,4-4-idq--ilq:
t- 1. facic1 fd iict,
arite---4=r-4-4-4tzi cb4
-T-hr
1:4
- flr
\Si 441 WI IC I c1,1-11 r q

cmcrit -i61

fl ct>cl I I

cimr
3-TR- 3171- w--i4 th-9.
c4,4:11 t lrii 1 Btii-I T-Cri. ft7
c4,)
\34 `GTftqw
9- g3-Tr

f4-Err'
rr
cbc1 f

t I
1-4/CriT
cm 41-11 W 1".
ch9ip'Fr 9-Fr
pno
cb 4w!
1-fTff TT:r :)
tR-vcrT ic,rict)( (
f'41r
ra'r
utTr
,411),
A1-1 q14q I
ft--17 TR ch4-11 Er t1at4 1-mcc1T,
7-:T
9.AIM
Erpj,
t
r # ii=cFrm
a-P-rar ,31-14 #
zrat,

14641, T-?-11-q7 =
ft-EfT 1 7

Pry c6)
31-ca at fir (-kit (4.) *04.- WI

www.thearyasamaj.org

zrqr4.-@-ut

Ty:919- cbcil 1, Tdc, T,


ft*ITT9-11
-ttft;

tpjat f '114, ET, NETT, 3TZ aTrf . I


t- I

ftErff F4trrT. T-rifip-r-zr 4 T

GTrzi

r,!:T

= eff4)
aug

\341

1, Tri-4
T41 c1,

t-114-11.-q
cit4, nlnl i

t I 4P_Tr 4-q-N4
T 3Trft 1:4P33ti c) TZR-417T

err 3TTf !cif-44

,
11(

aTrft
4774 3-T41t 311

-) ITT cif

th-TiTT 1:FT,T

f4trff 1-4 LI ch c4)111P-Ff ET


AitT1
7rit (pi{
I

3T iv .4 FT 6

= thf4) *it

4szr 314
Hilt,

cb

# fFr9r

TiTtr)

pi t,, #9, 1z=rair

6c1
\3-1

ATf,

A61\-1, ftr6T4", qT, c4:4Q-N, ,3i1R Tutr91

v7=?Fr

Wp'rlsr

ai-Tft ups

t I r})--q

1-m T,

gl TTr

cbr( mr-8t -rgt cfri TrT. ' I


itTrT 51-rurft 4xivi

tt zgrT

'4 -4T
4 ftr-6-t

Clt4 aTrit cl;) 7140 .301 -161 b


cbbi
m Lit
31-

1 cb 1 t \_flr 14) kjci

`1z4c-T ftlzITT cb4-fizi1Le


`i..t,1.4-Tq4I,-1

717-1-91

ftra 3-T1zj 41-TPT

4-11=t1q? iT glirq

tic0

'TT 4

th4T

(\31 '711Fci

1cr (-11,
11 4) t

3Tr4zredr T. q chr

4,4041,4
uFTI

a-fq, .419

chcr 4 1-(4->tiTTEE
(Trfo-zfr)
fiTmcb( ruff

T7cr 4 t firc7rm 1 u

ftFrc d-r

tic fRIIt l 4 cil-f

9. =4,41

a-ir,

tilt/

6 --tr

9. li-Errr
on)
9rz

16q71-

c4Itc1c1 q Id-1I tr
ch TI-t 5:TT z)d 9
c.1 c1

f
cbm

tiKrr mct,tUI4
g)- ANT

www.thearyasamaj.org

t-+-1 ILO -1
cb4 (-N PT 4
Vila
WIt
fl,11I-1 4 lit 3-T9-rit3Tr W I z.41 ,11c4
6 I \311c4
-its 1 4
=.4.ir .10 TT
4 1-tr wfr
I 3-TiIT (TFT-&W)
t6a
WIf
cr-,41 r thT,r
Aci
ch.(
.3fl4 3-T4 Oct) q-tp-r
ct,
vita
wrc-4 och 2
ofri 4 as t 6
317-1TT
I
cb1-1-1
ilcbtql
Erptiiq Act
f114-11-q 1i 3,4 T PI
I
4 ch 4-41
,44-1
3Tf*rr4
1,t111 Trra
Trv-T
tb- ft-P-40711 4
424T ai-ca
91e-T-T11P-T ltT act!
3T
rb a-T411
aTrg atR qtrrr
W I ft-1
-- T{TET TT 3-Tq4 4,41 wr 4,0
3-1t
1711 licit I
AT17 3-T11-1 TT AtT19
ftrff tctt
vi tic -3TT~-T -t7tT thff aor t, ft-% TiTP-T 4 --)T
ugr 4)41 TT TO' Tg1
FAO
31101 I
16 tul
2IT41
=TT:Er 7--4 ft%ai r 3i211-Th-Rt
3-174.1T, 1\01, T)-41. 9T gq1 I tiZ
cbl tuf 37 PI
tni 4 STP-TT9-d1
aTT-T
TTRE, ctril 3-1-ft
cbkui
To 2iT-411
-cr2rIF4 "Wci 4 for f
31ER 4 1- 711, trit/TPT c t1 c,1 1,
kw
\3-Tft
tc-1
cliti 1174=4 _
4gGq 3T4i RwR cb44
flR ch1-11
h-T-1tcII
tt 4114
\lit; Er6 #44 -141 W 13Tff:
ct)91
sztTram *rt.
aTTFrr
W
c1:1
3TAETIfffff T-Or 4 -1:t iT4Zifci =4,41 4 \rlIcht
atR- ffqncn 7,-(-4 -14 aa via cich ft 7-41t1 2T
c-1,4
itTft TrIscf Itlt 4
t r T ,r0 I titTitt
cbi-il
itqM(-11 9FR-I cf,61.
It I

(n)

ftavir

www.thearyasamaj.org

.3qrstur

ftTil Trqu

3-TxT4 =1--q-9 4 ITTszr c.61

7Tit

t Tim Tu5 =4,4


Roi;clic7.1 ftq I AtTMT- a-TruTd-r
chltul \3171A-4 ,iv-{ 21 t ftA-ITT atiT
Tt
cil
ff-4 och
oct, f
iztri
ci
c61 AST *r AN
1- ci->vit

cru4

4 5:4i ft
i'r
r7 64 (iql 211-1

T't mtTr

Intl ts-i1

qrre7 atrT

n1 I
cni4 atrT cb,-1*-ri

1-11-1
-M

,-c4r1 A2-91 r ,46-1


.3-mA Ti*r 4 3-r-lt a; Th-T AzIRT ittfT 7T
ft-r

vs

t1 t I

Tiqff 9

Wit

W-TT t?
$.Rdi--Aut ft t-114-11-q T<TI # 4,4 mrt 046

tift1-1-Psn.

31-rfr
#, c111-1) #

1:r- ft. 7'1 tr f42 r

'4)4'
PrN #
flc-0tr-6Trit
8th-11,
r-raTi 4 an

fkl-Trzil 4 cild
vitt a-Tr4u3-r#T
kz749-r, f4r-w-tr anft ft-zr-K
Tri.
2c1R-1-7241ti r -r-471-11, Tq--zr T-r
-1-c4k, 5chlt,
ft-qct, 121-0.-91 TT

N141 a-Trft ftze Tit


T't Tsz-rA 4 ant t I
IT-Tzr TT Plit 1;c40 PT' T R--7
itzrr Tr6-u 9-et slcl I,
q6 3flct>1 3-N9-r
1.1-1Tf4T
tt1 pri( 4 fd w-11-1
141.1,
tsl f
PI)(
tilit-c-1 ft-Err cb)
r2ifs-fiz. ft `ch4-1-'
9-tf
flci.)
qqN a-A-r&
-FT ftzrr4 PiFk 4 Q-liclIc4-11
tsa 'TT
slcil
W; F41-4 pi .k 4
-161 *rt WT
ft--zrra-A- 4,1 ci,)4
faa-zur

www.thearyasamaj.org

cb,-1

4tt T{Tit7
LI 4 Erre-ff -erth 7w-

a-M-qf

ti

-0

-tNdl, 04141 t, Az:1-ff 4 qr""

14)44 1,

Irva.

alzt

zif

qi

Icq 1-11 L1c1141

# t-114-11-L11

'2r9

/ itzt-rQ Act

aTiq-Pgch %.

c1-11 Sri

aTr4uorcE4-T

ciN

cb..4414-lifli

*it t,

I ti 3Trff

Tur,

cl 0TT t I

14 t2-q7

1
--4tt

stit

tz1T,3-11 i t A4lc4-11 i
L;

tP -T

A" t?
ttiql it-

34Arff 4 :- 4 cbtA

c-1--11q

4qftT

3Tri

fl11

4T c4-0
al-

f i (-14-R-cl chtul,Plt '\1) Mcr

t6c11

ftprErc7N-Tot

4etfteT-1 I

aTitITT

4)4 4-><
cuull 3-trT Tr9

q=1- cirli f t 14

trzt - i

ftqff

ffirtT9I RT tt ft4 ,-114 I

Uqi

t 4 PI

ci,601c-11 t

4 9-et arrth t

ci-)4419ifli 4 4 itzifq cb14 061

r c1I 0-1E P1{1

'WT

11l, cl

Wr19T ft-zrK

a-TRU2I t

T WO 's{ T-Tzt '14

;t16-.3

ti 1

9-F4711

ch+-1

ftr17 tP-TT

74ff TTq--4

T t PI

tritl-Trtsrr

aTfitrg t< n: 9 itzrrat

1941. -Trrr 9-61

cl Ic4-1 I

cbtot g \Welk coii

AW9- : TrTzi it-d4 11 iT

itTA. g?
aT(T
Tr9 A

AI a, Tru41-t llchilt

tr-(-

.fl--q1 f#- ---f#

aict)

-141
g--rT

fluvir TT-4r 714-iq

oh4

-1,
fr

4q ft4

tritTro-r9. ch t c7401:( 4 64-1 q61

(zukp---o fh-azur 3

www.thearyasamaj.org

29/97

9.

* 37771rT riT 1;4 * Ai 7:k

9. 1-11-IRicb
211Mci-) I
.t`f/Ei-17 * 377E77T ITT A-4 77k7 cfl-f 7` * it g:
gv-orgv
q774" g
Mc/Cif
gwr(
g -

7r

4911T #

cilun

9 .7-4--TT

'd Ti-)1

-c

R Al-f

Y, 74gT
F.,
. cbt

t 3-1776-r

ilcir

Trff

At-II

90 ailiZcicbdt

l9 TITZITET oh 1. 'i I
9
31-71"

fg-9-r

v 31 -w-r

R -c.1) .1

Y, c-hO

:riq-R-

E, a-TftffwT

-c A 6
t.

'T--r

90 -11R-ocbdi

ar..1 cilri-ii
5p,rffr -

iar,r

q-YO:

q1-1 bqsk'#%11-<-41-citf,
-1-1t11 1Tttre 77Aaint7Tf
f0 I
1-11411-0-icl-d Wqrd-ttTITh I
IT
qfri 14P-Alui
T, cit=fl fAzt T -rtzrrzi
1-1-1t-11 A,-114-1t16i
I
ALT I (.- iq 2
9/5/.?)
4

argFITT 1.1 ch

tr-ca-z-41574-f -rurr9'
ic-tErftri44zrz
1: -F4Etwrf
i1-1R-Ict) ch4-111

3TRT-4T

irtri

t1M cbt-II

chi/

7-11-1t-19,11 (1-1-1. 'YR /)


4t7

3m4

71'1 chi y t I Fr-1-0-1 cht-lf, 41'1 #

1-1tAcL16tul
a,=.1

cht-il,

'174Priq cht -II I

77Tyr&
31T7TT q7=1
chsir
4It)t41 44-0 -acl 4T-4 z11
tic:NT
3Rfq,a5iclivvq 415-HziT-TriWEPT 11 (14. . 9

F,)

(n)

www.thearyasamaj.org

'MEM 3-1E117 q-6


...., 140 N 3P-trUs /1 I -I
aRt4T7
tr2F4 aptrus
4 =IR caciict)
zrr t1 cmic-b() c4lo .1;1

3114:- tETFGEE 3P-TY1 cb t 'ITTISIT,

3-TzTrt
qgFgft * orTirri- 4,1111Rq;
3r4TIT9-Pg11479 ?Off
41IN W4Et 11.ffill I (T:r. eR/k9)
titcit Li cat
It
II N- c11 311-Ptc k t- TTMt,Feit 3Tet1 ti
c

aufk 4)=4 c.--ir

TTT

Ord-UTT rriv guzrE ollrin- q


aictiq 47cT g $
;17?1- CFit1 cfl774
ch-49. gqWW4 - 3-Ptq
obi-l-treTr qi-t, t1 it al-ft I
trig
3P-.1Y1 a-T2 -7 4)44, 5:1- WTI ct) tIci

phi' 441.1

ct,44-74R-Tr Qtt, ft-Tfr 311


-?..Tr 3-T2 -7
.terWI:f -

TE5

Tgr ?_.Tr

qr,Tr c.14

ftrRiff ct),-1-zmi trt

-tN1

ft7t1

01,1-11

f, 1-TEA9 GI -11-1 r 3-1"Tt - I

I 417 TO KA
?Mt
itTAT

cb
11-0?
-!

.Giqq-daT%wrwri - 3-T47 bob 14-1


ct)fl cit
.1,1
mtTr c1, t 14

AftT
t2-q7 cl mfr ?Tr
ci c-1
t I

.1,44 iii 3-1thW


9

ch4i7
cl

3-77E7TT

fi

cu-r
t 311 crict

ic,111 aPt2 r
4)1

ri

.5111-0:1 qT

t-4

4 1=fFaT 4)4

fiTc, 1 I

00

cw-4115-afa-a7u/3

I
Trm

I 7:IR-TT I t ct) 1

www.thearyasamaj.org

tp-itur - 1t c

411,1 4 ft4
14),-14itut cb4 ct>6
* art rr( cbsi
cll-t k c.b4 i 1 1cb I ctic11 (<44 g)
cb4-1 c4-)c,11

t I

<b(<1Ic-IT
4 `WER-ff'

zIT ob(

ch) Ti-r41-7tti4 9 ontcil 9 ct) 14

f
(17171

fitU/3-TTkPT cbtc-11 *
#f

01,4 m-r ,311


-1t49
4 ciA 3-T-19)ftff c4,4 c4-)6q10 1

T1-1=r9 c4-)11
-

GO. f-TuTr

cf-,10

.aTTilft-i
-wwf-

31-1 ct)

R.ftWrt -

.a-TT4
(9. cuty-ii $" 077E/Tr ur( ch4
9 .*ict)Picbsit- \311

alsr

4.1)(

<11(-1-11 (-i(4)1(
.i*.<4,11-1<t)14-\71) TiTT

Titd- 4b( fuirc

.304-1 --tgi <1


Viqffx
girt t

cb41

cbrli cb).-1 4?

-E.Uq<1<4) f

PI

<11(1-11

c1 I c <11cc Er <t) I WO (<1q vii<1Ic-4-11

6)01 I qgAN

err,

314aPT, 31- 24 <4.114)11*

s-3:1)

cr-t

cbrII ct1 tug pia


for
acbdiictiii-gErrw-d
er: f cbcii"
31-Er # pi t , Tr9-, mult (c,4 t Ti-r ) c4o4-1 c4.)(
Tug

f4isr4 4

urrur onthil
WV:4

chl-a

*
Sri

r't 0,

1:rrt plc

.ge.
ft- 4-r Tr9

chN

ch-K-11 TET9-4 * I i4.#1--icha- Ti-=q-

Cw-diTu-a- 14a7m-

3f1-T

www.thearyasamaj.org
q)1

t'r urQ 4)441 Wf cl-)7-1`1 csicIli-11 #1 T5 aT


c

fl1-11A

tit qt-R- ct;14

t'r

arf

rITN clot I cl1c1 I 7:1T94 # I TU-V.9


-1 r cb-K-11
Zit clo4-1

tatft-RTWF

#111-1-#11If
.I

r?_Tr

wt-fta iiiER-Ri- pis

# I 7T-M-

th lc,

q9-

c4-)41

PI -)t

u?..TT zreT1'4d-F

argqz

citcgl: 4 Tilt

21 .1,( 4 ar4T ctro`r i AliT4 4R- tRizr-t. rera 1-11 ztift-qff 614111

3-Tff: 1MT -161 1T9T 1T ticbdI I L414 stir 11-19T ,s114 f


TTY

k91/ alltPT /
3i--25-r-vi

ctu

f i Aci (<1,-1

74TO itErM.
crk-ci

so, 1;c4,

i T7

71, Ci f1)

foci-4 4)711 %1 #9-

9?-1T c16

21

\i'Czi iRO

t 41a t ci4)

7TfrT
ITT9'

t 17'4

Trr

Fq ,34

t-r cticn

tbff 4.71-1

W:11

1r41

fit

aii

e MI t-1
#1-TA

.3114 ARI ft-7 TR


.5,1t1 ftziT Alc11 #1 1.- -11c,P-1

cbivi

-A

c-tr

t6

4?

TR cw-ii t7T

TI42114)-111-1,

ftellWri

c.

oH4-1

tr -cuclic61 t

1
-Tz a414-ii

TT

qI % a fl tt f- c-;) 1

aTra-PT

TRT

ftP-T1 4 t2"T

g-Trt-ff R.TIt
q9- wren I 14)

t'r ci-41 f

tP -T

dfl4) f

rdr

q
4-11,

.6-clt414") 4111i
obtqc-ic41

itejT

cb4-11 t-r t-Tr i

00

cb-,
1

(4-c-ci)

cnl

dT aTT1
th7r .3-1c71-) 411-11-14all-q140h aTffiTtit ARI

w Id I t I

i , Tri4,

t 4

t7r (1,11,1
auft g.KT 4t itzu \Arm I

3-1-fftChtl tIst

t2-7T

91Wti

01)14c1,7113-11 oh) .3-14) ZT1:1fi t-1 tchl

cw-4-ruff ra-a7D/3

www.thearyasamaj.org

kr 4-ft tv7-r fzrr 'i l h l

3-TrWINT11

rl cb t (Nil

cb -T14-tt chi-1'4)qt 41 f AP-Ti Rt

<A--f, i11--f tt

4-110 f-RTM

c4,41 c4,-) -81-T st--F

atR- 14)(
61

3T-- 1211-4)-1-11-1, T19

q 6 31142 q ch 9et ft 71-113t1

4 c4,4-i-3TruT 1--it

ctl qi41111< kw, <1,-1,


7111 q4p-rcb<-441-1 4-fro4 a I

tt.t)

faces f

w TwARR-1

wiraTzt:-*
t

trg H Ncl r
Z(TT

trr

41(1

Arkrf ch

kw-4

-f

17-it

(4 4 AT

1 -ZET

firff1 -3-9 <ici 31-4-t-27Z cb1 TT T,Trf 31-I 1R.IT9

a-Trc-q
- aTt-cr
rT gl

T--q 4 31c1RP-T (601

rb-7 3zrE1 . ci414>41

cb41

391
4

it

Tqlfttielf a trItr
1:17-MMT

1C3-1-1 4)91

rig)

m (r./k

t
tP -T

ot)4-11

312 - cich

t I
'zif4 IWftd

vsici

v-tr f4v-rriW I I aTE-r4.5R/ 4/vr.


1
7-474:-q

6 61R1

(cblit2T-zt) Trt 7)1:1

1Tt1 gan

Tf1-1 -Ira 4 4
4 Ert

Tr4-0-

xirrftt1tllZ
37414
<44

-trer

th7r a cl I c 6

c1k11I141r4411 (qpitctti-in
alq<ir<

-P-TT

411- 141

atilt 4 1-111-7ctc1T
q7-q-91

I A<
=4,4,

TIV9" l9

0I

cfracqics-IT 1474 cit-LbcP-i4re I

lizt

1-TFrd-r t

6,4 c4,11

cpci,

,31-4-1 Ict)<

3p-14 q-b-Err?-1

<-i<m

TdwTT 11TH ch<or

-Trtff 4 3Telitff c474-11

TO- .1--111414)

zrr
3-t-R

ft2'11st
cb-)

(-1-)

Paav7/3

Tt:r

ctc-I

01)

www.thearyasamaj.org

ch 4-1 = (<14 ftt

4)91 TT IT TTftff = cal f 9-R-1T

= TTITM7
ar=i 31-ft gq-ft
\3.4c11 6la ITT

q7ilft
% I 3-TM.
5rzb-4
er VIII % I1%--eft

tai -i

44, r16dpfi

2r1 110-ich

T 31-FOT v14 1-11, 474 TT 31-

AT4: t-14-1q

4)14 ci ci i t

I Q-14
7-ftEr TT -1g( 1-11 3-T1ft
T,Tcr
4-1c1 t
.t.)4 cnl .11 IfiZr/
t f
t
kKg-4
t I Wift chtt
# wrfta- .4,91
w34
cbril
aitt-9
'1F4ff TT .b4
wrt
qE- \Aim
1 .1)-(-11
q-E \rtior
gwr-t- E1 aT
wrft-d
#
aft9-r cn tlaalM t err \3171cni-1 ct c1I
a-Tur-4-g% 1 u6 .3 t-1
a-Tf4T c-,141
ctaalcll
flPiet tg-,
1-1G1 fff-TT , arra-P 111711 ziT WRIT aff
t I t-11-11
1 f-icni
anfti1RI
t W11 1:439'
a-its4T 66th1
61.11 9.RIT

47/ffltU cb
A1-1Tr'

ct-)14

wr, Ate,

.to)

ffra-Tr7 .1,14

kUT t I

ft4P1-4-t

\3-TT2ift7 MF4 3-IfftT17711 # ittft on14 ci;) 41qici ,511-tor 4-111c1f

g\-3-14
aff=

ti

ftP-Tf4 # Trrurq

ama-pictol

hS

ai-44Tr chi1 )isTt


camAct), kiv(rlcb
Ryti.b) tirffdr ?

Rza
4

4t9- I1M-TT mu

cb

c4, t-1 1 4-1 1-q "T\ #

ftNITZ IzTititR-Tftt

ch

LI 141 Tt *MIT ci 1-cAcn t1TqT r IT I 1-cA cn 1:711 c61

grcil T-r aTruT cu

c6) 3*R-TT 211 N-) 1:117

ci

tift-ff

%. I f

oc-t, an Q10

aT

q6

f i 4-11-1R-111

a--rf

34r-TT
t
.4,4#9

trt-4 .61 17-49T


r c1 Q-114 'TT
Errcr .61 #r-49r
9 4c1 crl TIN ct) q, TT #9 #

.3Ttp-4.

s:zt

dcb tt T41-f#9

(so)

%. 1 t1cnr chRui

faa-zur")

www.thearyasamaj.org

aferg quit #
41

aiwt

atrr affirT

cic-1101g f4

4 UR- wit

4 flci zon4-1

9c1,P1

3-TruT

Irrizrti U tl3Tf
t

ci(n 7-triim.

t I tirci

tifq

-4-T1qaT U?-1T

1,flr

circii- ch

ftFrd-r

I PI

T cbRuf

\3t-lci) cb4-1

4-11-1R-Ich AN

tricr

Li? MuTt

tircl 6)01 g I 01. ATIT q-rit n tritr ft4 ,


114

31r,Ic414 7,cr

tug tri w1cll g 1

71-cr

PiiMon Tug

31-f4T qu-i)L1 6101 g I

51-W9. t

'ft

4 arra gwi-K-

F4.41Ricti

3T

titcbc1Y -c-1)146c-11

Errffw tut

(41qc-ti41) ETTdTT:I (1:1- .19R)

WO. 41101, kli)t-1


ErmT

T[

PW-1144)411

3TEk- STEM ct)(4 c1101, cble.c1101,

aTRIT 6

419.

cuc1R. g 49. 4

c1101, (51,1)g

clkil cull tsilcilv11 4 arra

71-3--Tr vi),1 quq( grit

?Tr wrr.

g?
arruT

t-11,-11-q
trrol-r

gI

Tr-ft- cI6

.M-14

APt c1))9 I I I,

q3. t
tut

-411, WA-TIT?
(MIcI1v11 W-1r4 3-T1 1:1
4fli)
citc'4

-7-tr 3rf4T

.31-9 4

g I

3rro-1

fir9r4

g I ztRIT 4-11fl W14 c61


,s114

TnThr (n)

HifliR 3rar-4-7 trq7.--11 T

r-- Ic

cimr

Icht P-77. cb

crr

15T ftru---rr

c711-t,

4 \_i-f rTqP-11chl(s114 4-1-)

q-417--PTETT
30-171

al- r

3rf4T. trrt

g 1 g9dtr
ft-4r trititTfd-zti

a4-11-

Q-11c-11 g I

341\31chrl artrti

w)71- E

-tsr-q- 4 civ g3-11

Y511 ,31111 g I
AV9. 10
\31-1(

H
i'TN

3rcr4

1
3-14

i(-1,01

(b)4

111 (n1 TR-4 (-1,


tilt

T 17 1
.a:11;

ticbc11 g?
r

14 -11 3T

F1

.3-trrr9-r

ci,f(ulk-cliq I (--riitr--E,/9/9,)01,

www.thearyasamaj.org

- r
awrir c 1 t l ft7 T1t tricr-fir Tzctr tzrn---vaTt bT rb-o. vrft aTv4
Gbwir
TT v-R
fir--dT i
ct)
, -14f
tFcr
ft-7
Tffrit,r7 ciN
ci-)44 wr 4,0 aT-zr
trit3T^T
rb7/1
cpc-i 4,4-1
`T---d-of4
4T9
vr,Tr
Q-11k1,91 I tP -T
t2qT
3Twi-r7
art--3Turr7i-rr'
3T-1rzf

cqc10-TT

tdt 7rt t ft .-t Tql-rr


3I
3trT tfiT

(-vim 4 1- -11
ct)(clia

q51, \rig, TT aiTft 3T-11


wrg, gwtr arrft
ftrff 7T4TTT

(-11 1-11-1-11

ct>41 *r eft

'TM

.3

77-Turf

Tr4

61(1 14)

-14 %, trft
61t1 5t1-Z11:1WWT

,
.
441),41 Zrt19, qTr

Fttc-1, f

ueTr

AT4q-T9' aunt 3-174 t-11Z IT-Fr


7Tr-tt-

*(1

4-16MQ-1 (<141 77 I cI6 g416-Iu1 At TU5

nl Y,000
t, ,3t-1

31791

ftrffT

Tut

1,=.1 f i f*--17 0:rf

q"

cl-c1

tb-Tr

zi9

4,4 q9.

3174
c16

\3t-I

fag', ft-

ti1t1 hTT fitTft atr-t- ci;)


4c1-,
11 i -71't 7wrT

cal

tT

ttTit ittq, 141,

t itRifo- 4

tpzi-T 1-Tft,37
n1

t 1;c11 1-11t-1

flit! WT -(ITM
f rri

3T9IRT, i

ft9- aTffTfft t (414

0411 I cR-gcl: Ct 91-q I

Ar chtc 1-4-rcrr F tr 411,1


4 c'r?-t-Errtra-TtrrTer

<-1-)

crrizr
itr7
Trt I q
- fll wraT

11
--j ITT 4=1,cuovi 4
1 -# 37TM
't qp tIff

717T

7wR-

L&cbi 4 --ET cp=i11-4 1:TwrDT-ff

fliRcbi
tthid

.-1

rAtichl
3-TtP=11

f tichcir

1-11-

-1

Cw-4-rp-ff Pa-v,r)

th7-1

-)
fc
ftrrf I

www.thearyasamaj.org

Al 99 :- wit ct,(a

cb.r.?

aTIVTE ci-La

WIT 611.)
4)44 cf-if ct)t 1 t14-N Tratr 4,1 3-frpn 4-fl-R17

DTI t

w-4t

:11ft 4)c1 T4T-rer

Atd-VT

atR-

1711 t I q6 3TTq2qch -141 ft 4-41

I1Tff 4 .s.-

;1rftr wgrrt

IT;ET q+,91

arql-p

c.t)cir t I EF-c-r
,TT s:17
31-71

fr=.1q 4 611

ITTET

my-7 4-14

6-111 TIT

31c-t)

3TP-TR- ITT frcl tci I ti


Cl;;)

711-it

chi f4isT sth-T

1T 4 J-11,1 cb,-1 cl-).-11

Wi4-9-R,T7

&e-T

q-r,TT

-1211 -T

ITIT' ITT49T c4-11

3c1-11 1T71

ct,

3b7. `4q1

-r?-1- 4 0,5 k I c16


4111

4 4# c4->i W-

cbRta mrb-atl cb41-r-i-I I

a Tr-A)t-ctict,

cb t-bvi
5-t 797

ct)6 t -

(t<11c1---A) t

TT-c-rr

3T9 c4,4-1 (4-)

4 6

f- c47),-q--1

ch

hr
,

.1;1

F4n7--T Itt 3i-f

r.i

cht fc),11 c 311j-T 4U

AT 641 cl 6

-1:rg

tl 3lf4WIT

17-zfrA-T 4-ict
ciAuit

iR ii 31-1j-T
-1z1"

Trr0c4,4-1

c4) r-FTTic-ITT

1\.3-171-11

t- Iwizrit

rl1 t

r ant

i411 I al

.3(1

t3TR). Sie - 4 f Eli

c t2c4t cbtor t

-141 t

#2-iftrff

61-11t1
s-11(11 t I *t1

F5T 3P-1 161 4Pu1141 c.-11 6)4111


`)
Mtull

ITT t4r4T ITTszft

4)4 cht

n1 t?
3ff

*P-TT Act TTi=11 TT

qT

1TT

t I zift t247 4-11bq t M111 chr r.FT


cnim

ft171-9-1

-T1W4 Q-1ci cf-;)" qz1I

Q1-4q5 et ParaHur-1

I
(R a)

www.thearyasamaj.org
417 th-N \3-11c4 1
tP-q-T
cbi-1 c.b< c61
PTRtzT itz4T
pt&=r) tr ~lW .er
(=9 ft-7
t-r
ai-tngt i
t;
zigt t f 3Tcr4 6.1r it4 Tr-4
wr v0- .1;1
ft--4
att.
vrt Q
-14
arcr4
1.1qc*i 3-Tft :gu
\Alilc+-11 fir, TrTr-aN,
MET

circi t I C4 1-1 t4q7

cf")63c1 ril -14 t

tc11 TW I vilu t:t altrt toci tirlI

att" 3T11 obi-a

44 cb-of

Iq

# 7310-r 3-K-Rqt Lil

tZTT

1-tfThl 'It 9
ti 1 14

cl I cf

Tr9 4 ii
a-Tu q-)14
at17
qq-r9

ti 1$i

triTZ c tc1 rcal tP -T


d-r
51-T{qM, f91-tzr-

3Tcr-4

ITfft

ci-)14

4 117, Pichl, cr1,-r\J-II anft .61


1-1T-491 Act t 179 4 fttit
4)4
99

ftqT-T cbtoi

eta

Mitt

7-1749T W419- cbtli t I

ct-A

142-r-iicA eft k 114- --161 I

iT4-

117-4p-q7- cbvi cbt

tl-q1 q--;)
ftftET ftz-119 o F44tT ar0-

ft-7

3rfq271T91 gt

4ffr tbo tur


ftlft

regUA124-

/ 4 / R)

Tr49' 14 :- TER 44qt71TEll


er

3-Te-TY1

7T7 I TUTrzic9T

-ROA iazfuffitTri: I
-.116cri

2TR;11

ft#fi

3-Tcr4t 4-ct9l

kii

itift
ft#t
,1114, RA Q. tomcil-T c itt

l&7119 th-

q-- T aC11

ftt TrquEt q:;) i T c.b4 ill


4 rb-cl- -14 aor
tP -T 37r4i T-3-1
ws{ trr T7
aor
9-Jf t 6c111 \rig
ch.) cbt
fzrT TRTE
4-4-rit- 11(Q 4 aim?,
311a2T it41 1,11 t
t2
3T

311t

www.thearyasamaj.org

*-A

rtq

aTT

ffic11

ftm-Tr 191 3Tf

trErr

citrr4r4 .ficir

1f (Rftreit I I
(A-9/4/REk)

31.41
1:6

1,Nficrp
- tik1 fail Trflzr
.13Tr

117

4-1--q+ivi: I (W.90/ 4W/94)


on1

f;

c4,4

,-09T4

ch) trErfiR=r
4-r 7r: q.)t44

w o /1)

ft-7-ft

T 711VI r-4 4-1 ci


TTT1 cl"))

W 11

Th-TT1 cnl 9ch f o r f4Zir9 ftErT

L16 T1:115Z'f

it-7I 74

ti
tzal

t\ I I

Aciroir c)4 cbt 4 4

I an---41-

rF-1

3if~fZth tP -T aiii

, f ft T'r

3-T44-Tr

ft7ft cb)

31-- m=11 Rt,e,

tI q
- tlf t21 961
11) f

*- -41qc.h1) 37-Tr oi- r 01-)6

0!-)11)T-IV

act'

cl-)4-11 ci-o) 01-)t,

4 (-qc-174

I 1-P-TT
cl-)

f4zTr9Ala

3-TRtrus

4 f

it t27. arcrt
43-r
f49-r
3744-7 4 ft-41 cb-1 q(Q-:7T1-77711- th7--r
I
wz9:- Tzrr 4 1-11
r R 3:Yr 9-EZ
TIT . 4?
.371( :ft c4,4 w41tsz- 9-tr 6")
Tvi

(9614-11(0)

aTTO 4411
:0 wit cbc,,q4;112.wrkthI I (aTft
6Q-114 TT

til

4 ciust

3-Tcrt 71T

tik-1 .g1

lichr< wl fir garr ch,


1 3Tcr4 ct)< y IclIra *r

I tTRTA<

rr4,

ct)-1 -

rP-c.117114 obrl

t?--f

ctR, 44 ,1

cbr

chc,q1u1 i

g9Trct ft4

cf-)I

zrErr OTi6a
Ie.!!

t;

cicti

144 1 -9-r 11-Em--Fr


41=A:91)

F4FT cbc-ir

4-110(li I

Tcl 414 ctir11V-ITI-09

Pjl-T .er

ch-1

II

(-ciltrIce4-4D94/9V)

TIT

www.thearyasamaj.org

tr---d-r I ci-)lS1 A-9,


a-Tm9 T:1-4T \3flcbr We a-NPTT .3-trffr
Ai TA 9 410 Art; fg-i
1-tpI
.1,91 TT 4-TzT .161 -d-1 I
711 -911T1:1 -ZITZr
%.1sZTVZSI zri
IszTTIT
-crl-trrr i iftm ft-7 T7
aTsisu rbTrr
(ap
--E.,/R/9)
mi?r 9 er
(-cnt-1 clIcl I
Zft
=1,9
(el-r I gall) thTT firF41:1M 44,4 (rTzT'r-- 9) 3r9qzrpq (cic-4-)K1
T#t A-94
3-ltd-FM) cld -11.-1
ii 1Trdt aw4
zrr arTit
, \r1.-3-1 4 cbc-gui
PlIQ
q-zi'rrr ft-zi-r Tim
9tz
erg 3-TE.1
ft9-4
71.-zig114
cgR-Pirszf-- `cixtIlbd
\3-1101
I zIRTF 4141q2t7
chinticA14 VT) M.k4c1c114
'OH tti 9 I Ichailgsi cb cin
r1 cti
ti cti1-114 X111 04 o

A-9 4 f9qii -0

31-r4
c+,1
t lci r
-16T W; mila
A-9
CTY'r ftP-Tf4 4
tc4-> \rig Tr- szT
cb91 g;)
#
c4,4 Orr
.1,91
si i i 4 q-4t l I
1-114-Trr ci'l cis 4 t2
I
cbtri oct, 9r4
chwit
chici oct) =
I
97z 9
I ciltc1ct #
cb6 itzif 7711
cicii4 chi-11 Z9 .1)(4 KR
7Err 44-ritITT
RA9
apitu

wi7

Moo! #?

Nq 4 ltil \1-11 qft-4 ft 71 viii fl11-11-4


ITT2fr tgRI 31-q-2ti t chto 41'q X11 # f-icf"))
)-1
4 qt
Wt, 211-71, 7111 -0
1- 1.11 41V-I TT
DN1114406i: wrr:" I (kol.wo/R)

cbi-1 ct

a 44 clot,

aTwrriotLiiik4

=t-4

GTIT%-r-- r-a-dI aTrn-Tsr:


t4-1 WriTz1 I I

ob-t -0 g.)ci 45
.41,4 0f-)
rr-Tzr ria w
qt.4

(RO

aM
- Tqf I ti

ch1.9
o.

r -0
1 tp-q-T !

W-11-1 .30 R 3TT n ti 1 Cn 1 I

(tea Pie)

; A1 gc-0-1

www.thearyasamaj.org

Ti Plit-.4)

#W-1,

71-4r t I wz-it

TETTT

-la cf

-) 9V-1

7'r -mit 7T

f4k2-E ftzirf

f`r
,g

t-114-11-1 77:f

3-1-142gct), Wl-TEFftE
cb<01

.3-1(4-;)

fi

tP -T

3l-firzt

ortiv.-1

va-f

r 145,11

trft

TPT, .1crt"t't cLicro-Tr


tilsor

cwil

t-lcbc11 ft

ft-Tfr

a-Tft

0 9 trtd-4

atR- th.

4-1'4ff 1411 I f" -Ti71

ciR-ci ct)
clq1c\L-1 9*r

flc.fl Itm-

t I7-ft c.-b c16 t r c

cams-N

ati(-

)411 1 qzihtd t1T9T tiqcbt 3-17427W c4,4-1 t 1


Th-gf wr ter, wit wr trittrarr uErr

1;1'47
Tcrr

wqra

4 qzrr /4-4- W?
AFR=1-

tr rb7r

7rr9

7-4 ft citg

T7ci
4

r ci,Rul

1.j

t f 91be-1

aTrit

gl-Trq k.1,4 aTrit i mftr *rd1 t 13Tcr4


141-turN a 5r37-4 #
. -zTr-s:w .61 vrR9TP-Tr vit
c.b4
trfttrrFr a A
#3-tt
#rth t
(1) wrf

ttt

tritl-TrErrrEff

\3-11

cb4

3 chi

obril cf-,1
-,Aincict);
t1\11, 'It), 4-I Ic11-ia c11, TAT* alTit

T7-T71
ch6v11c11

1:1119 ct,t

c4,4-1

aTf4t;

.q1t1 'Wq-:7gf; ZIT

7TEtT9 11819 q jI ch14

ITT,T

1
ft#Ec1 fttd-E
f4-*--zr itzrr 1

cb6 t ti

3T zrr

t 711'

c1-1t-k-1

t1 A- 1-23

T 'S11 1tR- ,c1,41

RI 9

-0141
c

061

.TT 9t ciltv . 1z1z11r qus ftzET 717:1T

q-)4
(R)

rirtuTTIT
5rfft-zrr

ft-4r c4.)4

\.1) "cb,-1
Cw-dfuu-a- fa-a7ur

Iccbm tf 1c1 c61


4.)6

trr
(

ks))

www.thearyasamaj.org

..R-g

t 4hi-1

7irP-v-Tff ftTrI i i

m cikq

T 1412,,114-1 3-Tft

tI
ft1P-4-ff 9Th7,f1

.3q16( 1-

t r1--Tq

u:fr' 4,11 *I Tr4, 317-4


'7 I
ETt
t.
Eft tarErr 4 car

14t-d-r
1411 g7;

4
1

.3c16tu1- -11v11, 61(1 21(11


4ti{7

Q-11 trT

(<I( ,T

ti 1

1 T -1c11

SitT9T

mil ti chl

q7 triq cTrit Tr4, i W171 .ef Tr4,

412. arrtI

4 4 wr trittrrni t

5:tg

arTip g4- I .3,-1 Ci) 3T4T c714


atr-t- E

1- 14)c-(-11 31Tit 4 q-g--d-

vpil I

if 21(11 ItM7 1(1

trftuTT4 t I -clIvIch
d-11:q ttl

3-1TTEETT gt I

114 TT tb--0.

T<Ti

atIT
3

21Itich tfT 427T 414

ail!
(4) wrt

wiTrq-

LiPuip-r err rb--o- i f Q11-11.)(

ft-Tft ft-zrr,

31,zr4 1T ert vr-(1 tr-t-

,iviRicr);

Pilch 311

ct)4

aiTR- 4-11 t

T-5: T, 974,
rrlIT4

Act oct)

-Mit 0 V.1 14 4'11 c16i cI ci) .3 ti 7-(TrzEPETff al-F 0 ft


cl, gq-Tr4 -161 am
.3c16(-1- 1-1(A-11) Eit 4 t

.61 =AI icriict)( Trrer qi

c1-11c17( 4q4 11c11 c411411 Q-11


11

ti

\.iflc ER

.ffeTT
3(14>
tTiPtT-

-icit.T1- fitrA-rft
citAR 4 ftro-4
7=i-P-P4 / 3If42 4 I ti

t trftrir4 R

rh7r

clit Olt

cilt

4-f i- c-7c.11 I

cb) 'sIcf7t triTi


cimob .1;)

afTit wth kdt


(G)

;r4T4 t
f'41,9 qT-R-

TIT Atl Mch -011ct,

rfici-2 71' =1 1714) 71- 3-i-

?--tOt

'TT 3Tr4

t I q

-) t

31t
4

Trier

.1c,1 (61 P-IT

chi. 4 141, 3-11a .1,d 'TT

61 11Mct7 tla TriTif I

(r-ici

31141 \At -ram #


4 110c-t)

(mow Poor)

crl 4 W I q61

www.thearyasamaj.org
3Tt cbI chd--11 (4,4 g r trftu-rr#
4 clIcrich
Wrft
ftErr t ocr-bivi qw,
#
01,4-1 chi I'3--fr4
3-17r1 cnza 4 1-1RLJIIFI GI-) 4-91ch , (T1
chi 1- chvI-11 TCci
ats-ict), ft-zrr chi 31t-v t I .34-rm EARI clMoh
ch1

1:17 cr1411-11 cb41 cbI Lbc1

ft-z1I i

frr Tarr

crici) 41rIch ch1quT, cr1'11-11 TCci

m-zt:

1(11

trT 74-TP.

atIT47 c4 I t

AP-9. 9l9
311

~1cir

I q7-1-

4 It-4-11 2 I

tF -f

3lf4T fl 4-f q

3-11511 WT

I ch4 m-r 14P


ciA cil,< 3t-1T

c-1410 I

qi tt 14111-11r111 4;ErT t?
chit 4-)1 tFq MITT
\3-1)
42TT chcl cf-)
Ttff,

417 Alf

fic
Fr-ff-T

I qts-1-1 t

9-P-Tr

cb t

Trrw#
frc
61a I ch4

cr, t

4 Trra-otrffi 3tR- Arti9 4-1N I .TiTz-T9. sla


'11th
T4-it-T
r7
4 ti4 14-1
(ztrf'4f4019), aug, 4:1141 4-11
4-r 4-T tb-71.
ciR-cici
ru7r
,
Trr-{,51`tzr AST9.

aTT-Tit IMI
APRrf

4 c1
tcl I

I f -9-r pi 1t 3-r1
i Ti-P-T9I.
c4-).<cii tciRcm 4q(ci-s:7_.:4 qrs9.
T

Lt-m

ti 1-1 4-11-f

7,11. 4
th-c7r
r4

rfi-m- 1T I (-441q.1/9/R0)
.1,4 A 3 ctl
aPi
rf7-4.

TrTr-,N

R. cicti4isi-E17 thcli*4-11- tc11 thq1cISLIr-Ilk: I (.--11q.V/5/)


gq, t:n

HIt-q4i
cb'r m-c9-

Tr-s:?zq

rbT,rr cf q-rftr

t-41 arft

aTRITIFT9IStItir---ict)Liiq W;rS:/4 I (40f4T /R /


4ilc4-11 -TT Ti9",
'ffqT I:477
Tffq t1.4
ITT
tys.15:7-q: T711 th-71- ..3cq^-f
GIAU r t chol (-1;1 ft-zr.r

.crikt9-Fr, iT7ra 1-41Trq

ZU4raR raU7171)

l cb7,-4-11 TIT
(R)

www.thearyasamaj.org

\rig cT TEA

-5:4t 4101 I tiv11 3-P-6ch

tit .i1

1- tclIt I ITT 6Q-111

t-IINNYq

tittuTITT t--041

-at.q \A 47117 *f TRITI

- c'1(-q

ce

tcy-i

Trt arTITT

*rth, crT

cbc-11 iTT

71-Trq- qr

gozA
tR" 3TT434

i t eTT f

5#

,4141-1 #

'4-1-4TT tLIW 41411 I \TIcs1 ittrOTrIT '11'1lti1ca ITT ETr ftR17 1


c4Id g3-Tr f

0,t-11 lc-11

Trza Itr-g- a-7733 q-0 t-r cbcA

# vivio

STRIDWff err

1
r

51-rzi1

uvrT

qzrr

tbd

f44r--4zr

(Tr-1.9fa. 9 9 / )

FA.k.cititivr; vgrftqufkrit
31)-T

cr

f's 1" TT

*r.T

cl")) c1,6

13T

I t grzrf-fr

gra- Tr

ft-41 IT4

.61 ,3-TT-P cbt.-11

ct) -I I vr-zr1-0-T-r ct?clicif

ch4-11 t'r IlitcEr 4 9 4)24

it--2fr

tritmErr i=41 r

9
31r-zr:

\311-1 t AITT4 M

t?

zil wri 14.11

cb111 t

=is-Rict)

cni-1

ITPTD=47-1 ch t o #

MisTEr

clr.1

-161 TRt 9 3T{# iTTft qT17 c61 c11441 3TEdT t I t 1 t v-rzrK -r

01- -1 i

ct)

-r

? *flcbt

ifer

tF7

64-1

T4Trt Tr9- 4 q9- \mot

\.3-1=4-)r

c1 11.1l 9-r# t ch61 Trzrr t


1;ob

,-tql-q

t f

64-i Nagative

PII0 4 TEtr-bit zrT


ci-)

At Photographs (1--)
i*Tact # cilq 4 a-T-

AT-TT ti tit-c4-)R ch) 3-1c1-Q1c1


Tr9- 4

.614

-r-k.).1 ,3c4
11-9

A71-10-c171 cbt
aPT-4T i r cfricir

c-16 3Is

(40)

3-#1

a(smi*flI
I
-k-c.w -0 chicir
TT 32 =4,4 tT

3tr-2-

*1 'such t 13R I1cf cJ

t 3-2 4)4

c1-11

titchlt 94t t611 trT cb4i t6c11

c.61 g9: 3r--:ct)1


cw-dirp--& radvli 3

*rth trr 3tr4Tr-Tu

www.thearyasamaj.org

cl.)+-1 6)71) t

qt w3q

cHT-1. g2 tql
I

cbt

3T

4 tit<nr t

cb,-1

Tvr

-c11

Nr-rq

t I

t ft 64

jff riTrtt
4

cnta

R71

fly

ch.<

Of-4-110414 icsi %-cqa

g-4rtf.
L4tqc4,4 er

TF-,cr

T
I

4 3T1T4r4.1-171 cbtci)

q6 OV1

3TR- !:FF'
d-M c4
c

II

99/R4)

P-RTN=4-Ki

3TR-TYq F*--1

1.1ch1t

4 T-1:

q-9. Q1111 t I

tr1=47

30P1C4-1 1-1DAIr11

4rIf'
th-ff: I

Trab.acIclaQci AlRTftqTTT
- Et1-11V : 11 (1=11
-1711
ft 99/90
3-T?-1t7

cbcti

3-Ttrt

3-1-TTR- 31-F , t 3-TNT TTFI-t


3-TEFRADT

itr
,

3TR- 49 c-h)

cicil 4 mzrN=i-o

,14 cn2 I qfli

.3714-1 411-11 4V-11

tri=47 cmt t

tit-chR T c44, 64-11t1

I y2

\AR.

c-ntc1K-r)

qT,Tr

Tffit-r7 mzifOrto

3Tff:

f4zTr9- ft-zrr

A49- 9t
wrt
fir 4? 4 4)(
I%-ff4 Tfrizr trwq-r-q ruff Pram *?
Tql chi LFT,- p`iW ftiTrEdI atrTf i
on4
3.-trT
cn

chlvl

ri

fir ,T7-1 occbm

174)1cl
t 4)4

I cb

14ch1t t 3-TT-TR-

ftm ,3-1111

ftt

9Thr it-4t c4,1

al-1 TEC chi qls11

ff-FffT I f'49 t41- bI i=rr

,r1-4-i 4. 9-41 fAT'T--d1

tr

Frd-r
4-1Itf 4 14

3g16 Z1- 11Mcb 31-ft 717.-At ,


it=r
v-Y -11 t-1 4 l
l
ci

q6

4 3i0 t I ql=rit,
EFT-r
fir 4 t-11-1:;-1-11

r 3-TR, ailk 31-rft I5T


y

4 3Tr4

w-4-ru-a Th-a zur )

1 1,i)

r(1-F.
ch

(1)

www.thearyasamaj.org

c1,41
Wff 1-1101-1. 11,
3-174174,
tivit aTrft&1t1 k Rcir \rum W,
41 \T1-+i
f#-0- Q-11c1I t I Pbcb+-1-1 T tF7 3YTai 1-11c-11-N01,
1-3=ft,
myil 3Tf gm -14 Rqr Alctl fl Wri f4til
11c-11
aTTA 1-4-1
tP7gq1 \31101 I
TE5 ci)41 q- (-11
7-- T 4 ft-g Tr7 .1,41
ftr-ffm
ti Q-1-14
1:14-ffm
atR- ti
4 TR
EbTrf AT7 cb t
# qU kg1
t
T{r-T
Trrq
th7r -141 t
4-11-fra 81cb 9-61
Tfi 4r47 4
f- vf 61
Tf
c4,41
T,r4
qTrrr
w
r1-1t
a-TRTI4 gxf
cht
u-ff ti qc.bt ruff Tfit
r-q7 4 -14- ftAi-r I
firam; Oisr c4,41 r t
aTTra
fi-q-9- 4 fi!O-Trr
Imr9.
ti4 AriTuT TE1T t f
WAT
Wlf
uwc :- (1) q:K441TO: TITNTEft

iltei-9 ac-fl

(411- r. R- 9
'TR
tb-T1

qrpff
4 qt-Tr4 4,4 4-11
(R) aTitrawff 411citg fac Itc gaitff:
riot jR mzr
GTVErrtml-4c.61
i)cl I al-ft ch tl
aTrg, ft-ar,
*R- qTr,
fl 41 co
I
k--419-r5 ti (94 Ti
tar
Atoll
01.
T4Trtt3 cr3
cfilsl
31-4-1
ch4
-Ichcht dirt ct tb7r
TTA- tir-q-p19
c4-1R-rzirzi
141") 114-11u1c
'R/TR
f1dT
I
aTitarit

ffq dta #471ff TM. cam: t14-10111-1144RICI tclacicI111614-

ITZTT-11,41113-11t1t11161 Zr: 1-1111 41^1:

WI.: 1-11-14..qa

www.thearyasamaj.org

1:11414:-
.1-14
4IT tf Tf-q,
91:11142:11
gt1t1
ti'{11R ci aTeTqf tWqT,
cl ci f,
Tr-6-rgl-Trt
31ruzi-9-r
q'r 774 cb4-11p-rEr
q-6 PT151* 1-bo
w
ob,-11-tr
.-1-4-1 4
i Lich cbt
ztErr 4'M qk4kkff 71tuarrfim. Itr4r1
a-r
3-16 l'grat 4T C14

-1 t4 ch I t:

VW 74 9R4'ELI a 1 (altigTTQr

R/9R)

t-11 Pm-R- cilcl

ar

Wittf 1.114c4)1-1141q

cf-c;) PT t 6.1

u 1, V411-111.

11'10' qr-(--q-r-(- ft--zrr TIM


LITITTITI-QTrf
P11
aof t I
9
GiV4 Trt crlt; 414 (Enfilw) ovf
ITT in
-E;E GTO. I? q;zrr zru
aT44
cbr q ?
cb4 cr
tWq-K"
7-t
(141 fir,
-)41, .3c(116,
arrRfitr
ft-Tit 1-ifr 1-icw
161 t- 1 f
1-0111, ti4-11\31 Thzt
ftP cl

r 3-WM c14fZt1u1 t

\ 311TM-7,

31)7 t Tqlt-Twit 7gf

t-11-cr-111

1- <t)it, VuTF,

31":Tzi anft
cb4-1 cr.)

<-141 s:7gATq-itTq-ft
3TQ

cl I

ZEri

ft

5:117f

tP -T

trfk-m-T,

fl411\31

atiT
a:11

.er
g1t1

3TTRt I

Rq&-i
sat a-TR. e
it.TrO" a-TOTt,

c1)

cc

Cht1 ciic;)

LETI

4 3l-4T all
3T ct)14-1 ct),(4 aT
I q6 ti al i~y~lh
4-11A

-01"

t I a-Tcb44 ch
# f
9' 4
1T 114 k4r
g. I 3 ri i 31' ch cf)Nul t( 9) 3.-TrA-i ob19 ci4
3TTP-1 cq14)41 chKul w-wit 4 R1
cbt
3-T9TqPf TzTi i;1/(<11t 4 q-rzir
cti &-dr t, Altura
c.,414),41
\3-fc
3-14T AAA
iterq cbta t, oh bt u -4I1 t I
ra-a ?ur

0)

www.thearyasamaj.org

tits411 cb4-1
l trftft-?-TM- 4 fl,ii,rt #
r+711 L111 '1 1 c1^6
I cl '161 i 9- t
t. I
Wr,Z 1z11 r f
ch4-I
f-ks411 3-Tf4 I
q1
i="17
T4rzt c61 IT1A4 4.1.-ticrs51,

3TT7

err
Tfit

t- I

obt4 c4

(w) 31r-k1

cbRut

3v4 41 3Tur9m

i,

Trrva9I c.61 3T4ut 3-Tf4T 1-IM 4 q---c0 T-141

wI

mt4

trItTrr4

I t I

.P11 ch.) cb,(-11, ticq

r,

4 fZ

--r41- 4 1-t->vic-ii

3.-1c17))

f4-71-01
c -

31TtI7 -r-Icri
wret

4t-ic Wi&-1

c.b,
tc.

afi 4r4 ITT -urta

ai-Trf, S

ci,) to

cl

3igr th90, aTT44,

31-4T 47. 3T f44R1

3T

c.1) t

wral 4 4r44 cic5 7rd=t

1412-114{

Sr

tritTrA,

Pitrdr

r441-7 wrz

8-1c4-)

r.r4r-4I

(t )

i ftErZil

3T4T. cfl f

ciN Blur gTisrr4

3Trfk 4 3T4m-r -14 We


q(54, fl,ifea

oqi4),-11 4;1 mgr 6)

Ohl

fir, qf'
d-Pcrqi-

fl6,1 9c4.)

Ta- 4-1 -1' I

ci-11
3~1Ohl 1:M

c.bR I

ftERTrr 3-7r cvItot-)

14-I I -q .311 CH oh) 3-TU:1 c41 f4)41

i-Tt

(,)

tit 1 31-gpt cLi

c4-)t
ai

3i-

t-114-1-11 c.-11

if uII+i, ALIT[ ch61

T-91 WT

T t-lohcl I

;r4r4, 4Ru119,

v1411M
c4,41

til1$-1
r9

t14
()

r 47c7r

cm-Trail ci;)

9gt

.3-T

-1!z 471-r

chi-1

.11 9

.3ct-I21 f IT Ailr
smr-4 4Puip-r 31-var

3i c.k.01 git4

cwgirp-a- ra-a7ur 3

www.thearyasamaj.org

R
aTT=r

wrt

4 51-34 cb 4 c 4
kcdt .4711 iturt as

tilt

ct,k q is

atT

g?

q6 qW-111

Tm-1,11

I c416

qmi

1ird-T

0116t

R.,c-1-11

3lP11-c-1,

qjet AT-101
fichc1 W I 1I6
1-114-TEri cht o

VT

t-9",

F4uY4

I i t cim< Z1

411 9et 6)11

131cf-) UIt tiI

aTrd-T

tl1

t-in-> 1T

yZ

T179.
1 ciici

4Ri

as

kql. 4 t11it ct)(

eta gIc1, a-TRTT 41114)1

(41, zgt

arrit ',too 4) 1,41

Erff,

a iiqui cbiti ct)t


I err tq4-T .3-141 tWM -14
cbt,

1,4 'too cbt4 cbt

wlt
? t'S 6.1
Ala

4)01 tR-

F4V4iff fr >

ci)fl

t)(4

chl+1 c-ht

Tffret,
ti

vl l ci 1

t attc-bm

cit6

r .41a g 3T1zTff-ki- tiR


aTTW TIT Turisz twa- g?
T:16a

air?

EFf,

3Tq'T7171. ct)

cicilq I 71

4 1;17-1q-TT
W

ITTg4 m-14

achdHcbd,i-gErr cc 4: ttici--71:
c-16 3-1m.U4

c-h-11(? t)1-111-M I

choi
k

3-17-41

itPuct, pfrurrrr,
cF-11 AT

1-T1:11

Ar

ch141 (4-)
ti4-11,4

3-frqt

Tit itR_Tfa-

411 t. To 3-1-

t-q-9-

Fi cv 3171,

Tu q1'1 ull, c-n2.,

A- 4

c16 1.-trd7

as

r Gito

1cl

fi

act]

trffcrr, q-q<, 3T

c116

aTTM W

tr#WIT Ch

9-#4.-TO

tip X11 WI

W I 3-Ichl

W I \3-1c-17)) 416 t r

am-rt - P111 S1V1


--1:11

9-tf %TIN

ct>1

atTT

6 II

3Trft
#

,N1 c16

3T- T 4-1

(4't)

www.thearyasamaj.org

1.(1, 1-fEA-9,
4ffr

TITzTt

RTRi

m191 TritTt t
1171 #
1-,1
T-6-4t t

TT

cj

# grIT1- 49
al-Fr

TiZzif4 I
Uff- ti 4 lot71
titotcA itffRzifC r r (11.
aT43*-17 Tr@iscr 434 cl 11-4'r-4-r
0101.1
3TER141Era

310

ci1s
aT
Tur

CI I ci TIC!

3-1A ID I

atR- tt-9-

iturpnisp-r,
(-r, atR- itpcwitfici eTTit
churl
kit0 tr4P-11. cf;) c;)cht, ARTri ucnr *IT
Pqzt
tql-f, urn, cit'4, 3-7377, zu9,
cf,1 ITELTE
aT-- rr4
Prga-ti
t-dm t- i EP-11cl pitr 9Ts
Alor
\rt
cbdi gan q
r 1icli
aTtpt 9
-er \mot t
ITT5IT F42TI Cn t

311
titi I t
TIFF al-FR- c61
tb--9anit PirFf
-141
I
it
aTzT4
wr ruff Pftu vrTr -0 61or ftg cI6 ftErr gan aT4-4
cboi
gan
ciA obld
t I:P=41cl

3141#

I 7:ri7 zff Tlit -14 W-1$1-11

cnn5r it gan chi-1 f*0


51.49

Rv: - ct;14 ftffr

wrf

tfa

cbli Tfr cn imii (tiitiii/q) TIT TNT)


.i-nk
Bch 4Tur
c4,4-1 # Tito- -0 6101
cimict) TIT Pirf2.1, ciN
ciN c.b4
ct)(-ti
91
-tzr
(-11
t
3TETcbltul arilr
r
rr
1-ichR
&-41 t
atrT q(sT
Ts4
iTzT9)mftr
1-13b1-1
c4,4
\3P731I
t6c-11 # I N-11
chI1-1-113-11
ciN -0 lcriT.Tit-`1-7 wff
fl c,0
ciN
CTr.r cb,-1 -0 *r wboi f
Af4.1-, trr 4-41-

-grI
-Ezr

ch11-1,-11

(wwirua raa ?ER-)

www.thearyasamaj.org
wff45 przra
c fd.)Thrrrmpitq

titr4q

aTwriTFTf,Lir

715 715 f
%T14114:- Ttit

Trq

6t-c1, trg,

-di-

9.9)
1=19" att

T-Tr

*r

t-r

'141. *1 t-Ichcil I
%r1 lq fcl6a

ofi4claq I

uhf et: I I (
q-11ft---dt
31---41 4 41-0-r
T-1)
ticb11; qqiit Trt-ft

/0

WrZta gigArr:

a-TEt:ft-4 N-11 -A
41') mdit
Ifqrff

Tr-lug

RI4f/RiT 41dT

f4fr

r zrr vr

1:TURTI7

v arur 4 I
ti

t f.4144I

3-#

3ti1
uktr
/1Trz. arar ftmcil
it-fit 4

cb451, t)k40 allfk ft4

err
9N) 4 i)a,
t)t-i
alft f444? W-4r
it-tt i r 41141 1- ct,K41, e-TEIT =TM, MzT c11 ziT 6("4-11 Wt" t;
# 411 f4raTft,
qtcr (oN,11, wreavqN,Ii?
zw-c

cb4 TT T7 ftU41 rfTql 4 .k1


. M.

4 fitr -Trr, zr tP-q7


Au-4t ,FilcucTrr t'r
Tiff TT

Try TTd
-1 t I

Try

fi

TLEIT

3-T7TIT t P47
TiTt TT

TIAT

4 -161 RqT w In I
FrizQT 1%-zrr 1lhl

3-T -4T-331 -TT liTqT

wit t moict fit f

t-Icicbl t-11-411C1

y)ur 4 14,ti tc\LI 4, it-q. 4-11-w 4, tm Rqi


.3q161
ict) 11 4 I't-q-9 It fc-1,-11 rem
1--t 061, fir sfl-r-{R 1%-zrr,
fist
fff9-f $46
,3Tft zT
Z cbi-il
39Thr14 7Tf--1 (T417) q9' WIct
c1114-1-1 c
flcichr s:7g
131 7-17
- )cr
ft-Tr
tot wr itzn.
tm
g1tI f4v-Tiftc ftzrr \III! WI
("- watcp--a Paavir 3

www.thearyasamaj.org

f47-d-r

71:r
r tFTI, ?_Ttcr .
9000/Tc7c1

P-Tucf TFT-T
cbit

T-RT,

w. I aim

i),flt

1-4 Qtr

aTR- cbiz~ Ohl,


111T th-c7 c)000/-

ts2t-aN, arewrT, z7,

arrft VE-4-zfr ch
'irK7rm
-cr
ITPTTJ

ct)c-i-) ft-Tit
3gmtui- f
gWIT
L900

on 4-17
1 1 31-RT co-41,111
Y,0
og140.1
err
-fltI
wqi-1 90-0 ciK aRT-r-3qvffr 7
# WiT4 chtcl
cRe
aicvi fu rl -t f y~hrcil
ci
Thr foicbt fir 41,1
I -1
Wrt
cl

cuvii a-1141

t_Q

111 (E,/v5)
qRai7,

- Wrf

l'IC41

4c1, 7TM lcbr c-11 %*1


qft-4 I
AR.9.
3>i ch

err q-K

ql Tr- :ter Th i cif


wrf
wr tm
zn.
Ttzgsgr AT11- W(cc-1 14?
7:1* 4 ft Tuzi- ct) 3itr4
.3r1
TrTsEr

cbit
t1 7TLiR 119

vrfirr Ch t fl oho I t I 3TM

7-4-74
d-r
ti-R-tru 17cl 314
EIZ4t

ktt

11---Tzt

4)91 fir th71. 1ct1

v t
I \)Tc.1 4-ttcf

fl.1-tr c71Fr q ct)64)

cr-n

4
1411dT

:141
RR,

3T4 tb7r
,
TTt #
t 61 4" I
trftzrr 1Jir
Tfi-4 w
t I
q flcil-PT 4 f1c4
Fer .1;41 A Al3-TFoit47
1- 1-qtzr 3-1kA
d-r
ITERT T9i-vEr- ch1 qtp-rc7ig
T:rftffrFr-m-TT-4

--I 1 E i
#
61
rlcht 1-IFT T I ER t
1
y,o00/gair I )
- -tr
*fsil
q
117 I q %311 S:Tgf
s:(41
chef chi rm. qt
ftzu,
t 1 cb,-1
I
41 Iqtr
it
- R-V6: Id
ii1R71-Trr
\3q16tul 9. - fttl

(4)

(wwfwa ra-azur)

www.thearyasamaj.org

prr

.44

s,tcpc-,4 chi trito-rni trr

tbm,
ch6-11

-ft-

Iizrr

tPcit 7317 t 1-111

atT

r-11

f1
TT I
47TRT7

c4-1c11

crici (4-> t

'TT tact

y t i ch

c4->t o chi 14;71- cil

ii

Al-TrqT-,Er 4 3-1-q ce-lf*)<-11 'TT


.3q16( r
- ft-T-ft
4 PillchlvI cl Zirgr 111 ft't
tz-M c,
114 ,4'r ci;)
3trT4
oh-11
fc'rm
f4z)-4 &414>q)
T
t
1711 -q-r
Tr7
Trt
1:rfr 1474
c.H=1
T;r aril
U

1-1Rull4-1

arA

m-111

ftif

1-

ch4-1

1:M" It

37ft

e.111

711 16

3i

Trt

Trr,

q-ttr F4z-Y-91c-4 chi 1-P-119


sp-Trq- t

Cr

3T. 01-71 ci

t17

oryki

trffcruTi-sp-Trq

tP-T

rr,

51TruT

c)-11 chi

1
fi1

4 tr--

cb4-1

er I tiRi4itT

eft c 1c1I

tf

31-4I

31-1 ch) Trir3-7 'EFT MF4 3Tqq-1

cb,-1

A.

4)4
<-16

ft-Tf

*ft

31-47 "Rk.9
*-111 #

ft

tfrq (wT4q

GTO:- atr_kl
rr

t l ch c1 I

FAH! it-zu Q-1111

tnciA

chi 4)1

"I1Li1(144):11 'figiqq" (-fffiTgq. 5-50 0


1-1Rull+-1 tTZ zEfif
qr, r 1 '11tH

c.F.1,) (Am 1-t11r 41,41


vsTruT

3T

t 3 ti

c,414)41 ITT

.1-)1 1:Fr
r

tftcrrwr

Tp-IN

ft-4t

th- 14)(

Iajf

t-

2Tr-(5A1
c

a-Tracncii

cti t?

f*

PIRA

r t 14)

:511-f

rgi

5:rrFtr

31-16

(wgirp---N-14-aTir)

1cif
ft,

www.thearyasamaj.org

.4,4 4- 31-lit-1-11 ch) fc-th-'1


k
stmt ATTE tl cbt
1.4chtul 4 ..1c,4 st c AtTrfffff qdFir 71-t t I
-)1 lLfri I urrff c410
f F4-9-r .1,44 t v-t. .61 1-tt
.er 71-T-4r atrT
.q.46R 4 9 c.-10,
3Llit-1-11
it vl T- r9lit -141 -101
11-1 6101 1Tfi-R;r7
&-lc161
I
4ft. `11.-mis
9-rq
.4,4-1
&F-9-f 3TO fir
wig *r
4-4- # f4tiT \iNPI -)41i I du 4 cb61 t

WWq-i 4-t;g.
.4cir
4.(I%--4- 4-6 (4)4-11Dr 1.111-dr-k9Ci Wn: I (IT. 01913q
4)4
gan Tif
Oct, Vila
T
I 41101
alftq `4-7T-4T7 1-)Elu I
t cb
31aPT 1-4,41
0. itiiicticti: titui
wrf
I (At. 4-1t)
0. srft-C qmn q 4 9 141-1.taq.b.-1-1: ('ft.
fd -1r t
-Tw4
17 (_q14
tr694 .4",) It -14 fero-m I 4F4-T
3T--171-R- 4Ri-mt $11-1,
.b44
grr)
.4,(4 AT t
v=f1= 9'ry .r1 ITT1?1$11-1 #
*r-41- i
YR9'
qT gwia aTT:r wrf iuq( 1
q-K
Rif *1- 1:b-u itq 913z z1 ticha
371(
4-tv.4 A
1 ,4,-1 4 TY sifril
mcw
.1,441-1
-1
.4)41 tr
ai-cr9-r
tbri 1#ff-dT 13T
=4)411
th-. * TN MIT
cblil
err
ftiff-d-r t I
.1,44 41 -titer
a-T1
- -FR.
q,41 4 731-r Erz-4
a-Te.ifiq
(+)
(-) -141
3q1uf ( 9) 1(91 -14 )cif fI itTft
900 .3-TV:i ch ft-7
Ro yZ .4,44 ft-7
'r 900 3T- .4,44 4 # Ro
chdch
3-141
tb7c4
(R) ft#t
900
.4,4 f ,
fatrT. Ro 3T cb4 ft-7
Ro
.1,41 31-4-0
,- Q-14-1
c dl t fc rCq-q Q-11(I q- flf
f~a )

w-4745-N

raa?ur )

www.thearyasamaj.org
169 6 III qR
6 C11
grift
r
zrr yci S:
6)011 1:17- ('-i(iR 4 1-1(m iturr-4ITter,
,-14
11Ii-,11
sat
ftwrt
w I Tff 7
1c11
c1 \J-1^H # ft-4 Tr4
tr
qtr-t*41
4 Plool t
-Tqlf4T RITAttZ1 ,311-1q
q6 item
Tifr47
tiRuil 3174 zi7 t fcbiqr X41q-rit-4f $\*,
c1,14d, ft m,
a-r- rrcr,
ftpqmq10, 1clicid,
7Ffr,
3-7mm, ftrem 3TR'171 31ft
r ft-W" fttft
t
-r7,

tIT

77, C r, t ci 1,
r cht

ch) d I ch t

m-9-r4 tiff
WI ter ai-f

t14 ch l t, WiTiT 3-17ft ch t 9

a:,)

uff, cbqd

zr- ft rrtrcr -r-t- # TqTrr


=4,4
qiicN
aTtrt 72tfff
Itrer
ct) t ci cb t, 111111' 1-m-ici
F4Ppfk 2.14417. -I

131:PITT, TITTF
I I if
37:1-4

ft4

6100
tt f#4
,Trr
\3i1
4 a-T42tf
tr--3-rr
- f i wily
Errcr-fir cmcr
4 611 atr-t71err 1,1 "?
vft Er-e-tT pry
fl=r4Tre
rq-rzfrfft ?La s:rq-pft? stir3-tt
wiTzTr9
r-41-rr

T.417

W49- t

4zIT is .ct) Ili W11 i 4 thd


Zit :4)41 r
rEc-9t I ti
tiq
zz119. 774 q-) cl I tM
310
-14
6 01 it
cb -vit
*f I AA-T

cbp-frri

ert

31chI+it4 f4) 441 WIFA-- ITiTa tg et)141c1

zr5 Er5 f cgta DA-croccopitg 4fiza5I (-3:r. 9.k9)


kbr-bii-r 4)4 tr 3-1.0
c11144)/t1i<iiR4)/
c61 ch141-11
*1 I V-T9., <-114-1R-1,
trft-T-T
31-ft
c) 01-)14-1-11
61c .( 4R-T grftr
trr tp -T
.61 mfi=o- .61

faait 3

(v?)

www.thearyasamaj.org

tt
2

I ti mcf-

ibr-b11-1 ch 4 tPqT c.61 ATRI- TIT

c6) c4,14-1 -t I t SICK t ft4 '1i I

Er

39 15T It th71

Trft4 I t i.4) t A29


tETT
' ft7T

R-)4 41c1I 61CII

c.t)( 411
611

(-14)1 Wri-t-TT

4 ,Alci 3-b7 11T 1-TAT A

I 1-1Pu114-1 t-cR')14

46

t f5 1*4,11-1 4)1-11

31-

f4T
ai
cb.< c-Ilr I

:chtul ti14q

\slim

t2q7 ch)

\3411111 gT TWIT 'Th-T 1-1ch WIf

AR9'

ftT

Wlf # Ftiq q'Eff rn9r off

aq*

\341t-VII

A- Al-11, 3T
4rar4

T 4ItC11'444 3T

al-Tp

I Z aTgq-p PI)t

cb4

trft3-Trisrr 411
gr9r

-s -crTt 4 an

tic-r)1 71-4741-9
l

-1(11fr g9--d

-la 3TTcTT

f4)( 2ic411

Tq,

g I tI

-rt- 4 4 Tilt

rr9-,

(4,4 .61 t

Watt ,
11-01ch cb,-1 .61 ftzrratr;
q-d-M-

\341t-I'1I ch6 ft7 wlcl


cfri nth

al-T
,3L1H111

3147M- 3-TT
I ciIt-c14 4 4 ft?Ter,

a:rf 3Ttr4

ma
c* 3:43-rfff 4 -zrr -14?
.3-0( :- "11
.4Fr-d-r
I .41f4ff

GI

TT-3TTP:
r

Tr-lzr 3fl c

c4

71-41:4 aw-qr 4

1-0,41
51-rTr f401sr

fturrq1 41- 46 car


14,< \3-- 4,
11
c4-)1 Aim 4?
3Tr-T-d 4 7
oc4-,

TTP-1-9. 3-7TE-frt -Iljr tr r-fa41-11

Tccr

t27T

41(-1 -1 I =I.-) 1-1 I -I Ri ch c114 -I61

3-6dt t iiiztffi-Elzigit TM-TT

011f

319-4 1-114-Rzt

TITzTF1 #114-1-FT
ril ch 3-11-1-q
3
ct) c1 I

I 471-itq7 EIRTIttff

A29"

`42-q7

-161 *Et, a-TITITr Tit4

Tlicffq

3-TM-TIT

tm i tz I

aic-ETT 4 -9-tz c4-> t i 1T *F 11i)


(1,?)

wrf

et au

3T1t

chef

4u*

t1t-c1-)1
pi

Pry

31-114

q--IzTt7

www.thearyasamaj.org

614 t

31 ct

ftrffUT WI 4.g \Ac410-11 t-11-1<-c1ATV:4T qz-t-191

41'4-TT9

ThrT a-ITO c-b<c-11

z t ft

4.1.) %R'T
-c-t->

3Tr4-ar
3-T4DivZ t61

am -A
i *4
-13s
Tripi
3-TT9

t I Ichiclt-P-Tr

3TEA 3T-4DTEE

<1t-4,1( t tr1Z-lbd
I till ch44
Actic-111
f1q4-11-f \Acilc1-11 t

tr t 341

1117177 4U
1r49. 4R
Trzrr

'r4ff

\3.-g cl

gff:

t2q7

Tp:rffir
v-TR-cri chtc11
cI w *Trd-r
I ti
tfitM9 s1-11 rfg-4

cni-1

tE2-c110,

1
-ch

-161

I 0- ,<-11

T cict)

*Tr-d-r

97:11

t.117171

obit
cb<01

chM TT
I

TA;
-wrf

Tb-w

Tun tET Th-T tET Pff 1dT


zfrT-4
Irlt
117:rff itTIT cr),-11 r r574
4 ftld-ffi
147" Z \J-1-9
<-14-1q
*<-1
4 ft-4 Tr4 TrItr 4)41
c4s1

-Ei5 9"

rb-U
rETR-0-1-

Trrrzr tt
* Mvic-11 (601 r?

aTrg atrT *Tr t


ict) T1-T

i fir

4-zi

4
=
,)k-1 4 fkFrd-r
zff
t
tbTrrcar 1;c+)
w 1 t tr
2TrTur
\Ti ' I f -zr-o- 1 -(TrT
toc1aTrg
qtr 4 ic
Frd-r t I q6 3Trg = Aci-vbicrtle
t
a-T17TR fM r -erthf
Uc Th1
ct),-11
tiRuiN
*)- tiCl trr
I <1.bi
g2-9 4 ft-zrr
Tr-qr t cal k8r I f4zr-d- f
4,91 iii
T tb74 `qTPT' 61c-I1 I
.*Tr
9-r-ozr4 q61 trT
wrzT9I
1-11bq /141-11 c4,)
q-rftr
cntr11
4 I zFRIT
cit?1,
1
-P1, t)t-F-{1-411 aTTft I q6 1-TfTr
1c191-1
trft,TrFr-74-Trt
flchcii t
Ric61-71 LI6 qar f f=42=m- iI=rrT
247'7
t atrT 3Tr4 Sri ITT zrqr 3T-4-ff-T PI t1 <
Tr-ffift
-4 ft-4 Tr7 -F=11 gr,Tr t.T9 1Trua7 fir t6c11 t

www.thearyasamaj.org
TR-9' 44

4 # cbt4 4 er ticiA

trr

*TR 4 tr-K-d-q
3-Tr-r4
1chl

ItITT4

117-

tui

t-r rb-9- 4 -1>

ci R-4-11 t<ILI
7P-1T 711P-it cigo ob4-I

flcbc-11

ITT Oct)

\3tich1
1:19

ft-74 .1,4 f
w4.61
-1I
71 tibcll I Q-Ici 4)4 wr
vr-vr
EFTq 441 4 fl.bor ? *IT
mr .4,(4
it,r7 Lrpj, tr4t, TrfarTft tf
Tit4) "Eir
qu, cfriv4R, fir, 3T
(QtgAm 1-tt
MtT
gE41,
ff-&
Tirtzt
3itr4 chi-11
EF7 %WIT
ti
wbor
it .16
flci trq-rqrf fir -1J1 t flcbc11
TTIt 3-11c
ch)4
31N4
s:7r
tb-7
r416c11 I LI tItiIt
TET1
f .1N It
-cl
-cl
cf,tc (-14 \c,1 4 -14 Aim 3
Ohl 6N1t1 TIT 5 1c12,
thl7fr rI7 cidcb-11

3174

ulic41(-1-11

.4,41 .61 1-0,1-1-11 .1,<01


3
y al-cr
wiTr cht
Tut-T-4r
49-r (ichll W;

th7T

ch4

ART cbt-II 'r-{1601 t' 171-P17 tP-q7


3774 aTrUWF

-T7t I

A T1117: -SIT-Wf-ITT 5 3-T41c-ct)

Sq I TiTzT141cJ I

ci)1411 41c11 "Trl.: latidlor .br4o-c-) II (z. k9/v)

*fl
Nr49.

~Tlt

a-TR- EbTi
;cri r414-11

th-N

ti 1.,-1

?qT I

11-7:i 34 4 ticbc-if 4?

lch cuo '1I'i 4-4r 3-1-1qP41ch


"rb-74 lt-Tr4 4
t" *tichl 3-TRI q 9-41 49-r IT T
3
fl.lqr tic
319 ft-Tfr
t-r rb-TT (46
flchor
.1,91 c4;) thcl ,3-1114ic--f1
fl.bor
trqr ft-Tfr
Tr9 # A-ur dcW f zTT, 3
f
itErr Rr
tb7r .46 41-t t6c1.) zr1 TM:rt Trq\3-114 c.t)
(3 V

w-4-up-& raam

www.thearyasamaj.org
ticbc11

I a1er4T

ti.bor

ATTT

1:11:4 WIT Ght 'TT a-WM itTff ch14


\-3-TRT4T
.AN-1

3-TEO-P4-1491q cbt

1:17,

Ipr .-11

q
it *
aw--4-r
it-Tft .A-1 w3Y 6Ifa ch( as KIT it-d-4 1
Trf - g4
4-Tro. tf4
4us
ticAll 4 479-4
r aTT4
iflcbl zreTr-44-zr tiqcri-t 49-r
114,8*
cniil 5T TEN 3r4Rzi
f~~c11
31
mli
9-Sf t1 c c11 c 1 PVT
q
cbt4
7-cr
3Tra-Rq.bc11 4?
uw-c
tm- 110
it4 T chi
th7rr argwzr
fircrd-r 4- I -r-u ft-d-a-r 1 Tcr-ffior Intl, ftff-4
fit
~3ylti~ir Tr aTT42qcbci1 T#1-7 t'f
\3LIR-i-IT chta
t2q7 c61 atr-t- A ft'itsr
f)=c-1-)11-101, \3ct1M,
qq1qc11, -qNchIRc-11 anft
rrrNT *r
1 t2c1141(-1-11
-sg.TT

I .341tich

*r4r

v,..ALIKIr 4:6-er t

2-TPA' *ft W,

3'.4

ITT

cflsl

t TR- ITT

611 W,

a-TM-TIT

\311-1,

49-0- -Pqr

TT-FRA gpr 411 atr-(- \3161 MUT


741.I FT
q4-Tr-d-r A qio9 ..ci
61.-101
3TT4 -uvlcht arR1
- 4T TT LIR511-1 411 W,
TITHRT -7T-4t aTr4 t27.
atR5:/er
tgt.4.) t IT
gr,?1itai 4 -civil
11711 t I
-

TiTR472 T 4+-1

4-)t

TITUMq

341(.-1-11

amzr wT-) wrft=1.


rma- 4k :- wrr *.) 4 mild
WIT

# .Y1)4 oh

trit*Err

fl

CI1v

ctcil

at-K-

chi WM. MOO I t?

*rt

''d I fer9" Ch)

CIA t

ghtc1I

Ttit
A it

11-11 Q-1101 t 1

\311

www.thearyasamaj.org
cb,1 ipTtr
atR- \it-1 cb4-1 Zig
th-7 I 1 c1 t. I ,(-r
tritl-TrErr t 3
TZ kur \A O
qgl
it ;I'm
1- c.bvicii
4 ullci ch4 .1g1- ci.)1qa-lft 1=?R-i- 4
TI- T PI
-14 X11 I Acl 1-1i) cl-)4-1 .141
ch4-1)2PT
-161
atR.
rb71
ti
c71M I
g97f4 TIRT 3l-q7-E-TT
,
11,4
Q-1101 31-MT t, ftf#a
t-q\311 ct;) kr-d-r
.3-icbt
ATTI. motor
I Tfi71
v14101
4m-T 4 At F+-Triq *it I
Trq itze plc{
ti6 -101 q)tor I WziTati
s1 r-i .61I-R1- *rth tfiturirf t<RA.
i9s4
crl,cir I t 1 4 4
c116
t f
T 4*
it-zu
c-hor
-P-Tr d-icbtftffd-r I i
4 T1-4 itzrrq TiP1
TifE 4 it-4 ,114 411 on..-11 .61
4 --A 3l-r-41
TrZff l9

q;ETTalb-1 trt) 01.11) # ftlfkff (KriTrusT)

\ix-R

* fir .04 c.11 t I


e-1 -1 z1-6 Al-f-TaTT
WiT 3-7ft =1,4 -14.1 cb
g97ft 3W19-qPT17, Pitrd-r 4, 1--tr q trtmrir
itTit 9 ft-Tift ii=4 4 itz9-r,
aTrR- r g-i'm i
flcbc-ii
qP-Tr
IT 41 3T t
-c4c1,
tqr-4A-1
TFEI-Pwcbcit 41
w* ft7a c.f.)
4 Tg. v
IT al-ft cni-1 1 1 ,.11
I pivAcw
ci-)1
it "liTmcg wir4
tv-licicin
Oldiqq19
autt ITTGEr R.90 3147 ittt
ft-7 f49-r .3-1p-?r
qTriT
WTI
I T41-1-q"
47TRq7 4-1
1-101
\-1114 -1
-r-t-uTiTl *
one
AR931144QTQ chii1
psw4 c 1:Ilf9.4 ilia

arr.m
w-a-fErr

cq

s:tgr

cb

4 wfraci. -A 4?
:- 441,

WIRT t -1 1 WTI t4rdT

:11z1

3T9-RT, aTT-Twrzr,

TM, z-Tff aTTftf it

ATIT T1

(-16N-10T cf)tc.

www.thearyasamaj.org
.3-14> s:r

q-)1; tRi-imit 4

qzi1itC
l 444 4
g-rt TFr
3-71-4 #4. 4

c.41 cR-RTF

fl6V-111 cbt-11 3ti

r t4-r

4TT- 4.-Iur

S:

ItR-TritTr
-r

c.10-11

1q1 4, =l-A41

*ticht 1TT TT t_ql t"


fl61q11 ch<-11 1.1-IIc411 c cqqt-e-Ti

T-4.-)171 411-11

ftT t-11-11Q1-<N

rItcrWR., tlur 3-7Tft

4
.61

ft---zrrq aTO
Ri-Frzr
- ail
U I chiel 7T.34 a=r4 441 44 ft
-Til
ker et
%)-11
Ttil
tr :
4 flr 1T-TszT t-1411A.
Itcli-fs
rfPj t-191Q1 T2t
4
1/43-171, F4-4Trr,
gus
arm ch-IN
3-I~hl Atli ch-11 och
t'r
cbte,i)
ITTITITIT1
tb---o-a gtRTT
3-TN
tI
til

tis-ii6( ti5t46to ti14)( I altra./It/

ltrzr mt.T91
Aq9-

4t

trt-er
cw-11\34). 3-TIT F4471,
ITTRT %ci-n Sic 1:EIT

tip-T
Trrizrft
aTuTrzr-P_Tr 3-1-P2qcbc-11
61cbt

Art- Tr

cb (or W?
.3x-R

\lc"

t-Til

f-14-I$14 cliqcb

tr
cwilprzr
4 LF-o.
ciil c4,41
1.w=-1T
t a-Tewr -q;1 chi
w i Aq
cnocb *rp-r #-1-Fr cic1I .ff4
chI4 plt r Aim
a.-T
awei-r 4 alit
Ts1 r,ti 01-)
c4-)
q ari-T-P-Tr ciq
giocb
c+,41
1-74,
c71-7,r 1T
3T-11-Pcb 3tr-4: 3i I cb,-1
c6)
3tr
\31T9-,
flATM
arT3-1
174 cl-?Z I \31"q-4T
it-Err
flcbfff t f r4TT 3T--47-q-r 4 ci
c1 cbm cf-)t
tr-t- Wft Cpl F4-f4 F44ET c.6) ti1-1$1 311 QV!. I 11-tr
\3-11c11

(v4)

www.thearyasamaj.org

1;1.) 3T4TR-Tr r Fqz-tr-(-9 .-t61


flcboi I
ci
4er c.61
t
3-10
E.,-S$
atIT 3-TrOt ci
EEP-c-IIcA X11 t I
ww9- 0 :- TErr 1-11 wr9
Wlf o)a Z?
k
t-114-11-q Ri
% i 19r
ci-)41 -161
qzilt TE et),-1 ct)ot .16
cbtot
izg-r4 4)1 5rriTr
a-TR- 5a7-4-rzlt
ci;) Et4 .(-c. R`)1-1
*it 'W I q7tR;17 trr
t f i 1/437RitiPT ct)41 M9let tt
tI
397f4 SAT 4-1v-I, A
i
TO 1),i) cb4 ci.)( cl-4or % i
Dtiq
,i(ici>1 w35.
siN -14 6111% f5 c itzrr zrr -01 zrnr- "cl
I) aTiWT 314T 4rItii ZIT r*--4:W* TRakra- we)
wrr wrff
f49-r ZT 3 c
# 147q
711
-T Tit it RIM! %?
A ! a-Twrff
it7
qtr
ct)91
tP7T
gtRi
-cui 4
zrr
pr' r
ttl .3q1tul
f
ft#1. 7t4TT
.4-1M-fq 4UsTiitUT (INDIAN PENAL CODE) At
3T97
t
14,
-0 61cbt ItTft
or WI
p-Tr gRI
t17 ch4 it t
ct;)
; TT i"-CETT
cT
ti
?-1T f
cbt. uz
au
'ii.ir
c1I
1 4 arffrt t;
F4-zrr
\itik;,t
al-fl-gitl \71 sicr a,f)
ATTT tZTT
QIN Uichl a-Twt Ezritd- 4loo c4,14
t
)11. t
atrT qus t-r 1TrTft
4 t1=1
\41-1-11 TrIRT
tI
171 titilt tiIH h-rq 4 Ti:r
t`1 -41T9
AN-111 1-11t1WCh
" c:F WI "64 Eft -169 t" 446 c4,6c1-)
ti c0 I
3Ti si 1 X11 i Ohl
t;
t aiwt
qt.
KT
ITT Q1q111-1,41) I
QlVil s
amrt
ct)-1 *idcbr a4i1
}--iloct) F4131 Is1iIch 01-)1 qtr 1i II 3tr-t- iuIt
Wit, if
cif .16-1 cfrioi ft 4 t 3
4Us 9f
(vd)

Th-a?or)

www.thearyasamaj.org

AR7

lt4 Wit cbt


I cI
:.' TAI. 1-11gtcii 3iTP-Tw-d-r -ta
P I , fir, 31-9-rit ,
i1c4
ct)ur (Trre19) i t qRtrit 4
Pi
c.-1 wt-fit #
611 t, 3'1 ch I fl1+-M, PI
#ftiff
*it t
tTT mill t AT \Ali I I t
4-r-a
cb)
cfrq cb< l W I cLicilt 4 cbI4
oh6 Rql Arm
`4 P-TT Trzrr f
cii(-c-N 4 ,
11c4
TiTtIff R.TT-

AI 'i4

fd1=i4 # tr6

1
I

cl I c-4-1 t

mArff

qzrir .11.1K-9

1*-11-ci
ufl-T

zr9-TR
t Tnt

"Wri

llc1Ic+iI tilci I

wra. t?

61cli f ft-t
cuor
\Aim

R-cr) =

Int wit 7:44

TrinTr (Rkg) 4

ch I VI #

1-it Q11-1-11 c

3Trtc74

r ch P-FF
arfflt,

W I mil cl 4-1 tq

chi-1
t aT--47
3-Ti4T
zr-Tzr
atiT Z c 4 aTf4T 614 tiT
cat, ticifliia
zi'fi --q1
4-P7- 6.1t1 `47T Q-1101
I ci4 e
341-r4 # 4 ch4-1 61 <6
tI ,
14 trri-fir
cb4
.1<p,
(fl1-11.-1)*r
t 9 gf: ITT5q. I
tITTur 01-) <01 t I
11
4 1-) w ci a-TruT 1-1Iiir 4
ct)=-1 crtc1I %
AT 1-bvt (<4.(-4 aTT-4
q-11 ,-if
urn
tTrnzr7r an t ->5 mils aTEI-4
3i1
,(4(<1,R.
c4-) tc
Tn 31-4-{-P-1T 0n1 mgr
It.-4T 4 T'r
rr \rim
u-4
1
-1)- \ 3 (-I GI) I cf) 4-11P71 cl TI t t cl I * I qtr cb41) Uzi'
3TRTIT 'TT t
\3
r q-tp-r4
trp-olicA
4 i'ivrd-rI tT a6 4 gT
c-r4 6)
atR- obii)p-r4 4 trzr'm c.b4 tr wil W. I ti
tr4 #

AT
T1-it 1-tr
rp-ff

apit

CI I W

1gcl

ts0

f ft-t `3it Q-11

gi

4-1

I
iTTsEr R-RIT # P-1-1 trq-Km-ft

3--Tt vita qr4

cbtql

rrr 4

Pau?ur)

tr-dir

3111T qua i
On)

www.thearyasamaj.org
tftt tr-T

14c1-)It

I Titkg, 31:14 W, 3

Pl)t

1? I

ATf4EIT Aqiuti zzraTETT wrf tatrIT)Trk-d1.7-Frftr:


/.o?)
4-tr

1T

4-11-11

c.civi '1r

ETP,1, tr4t,

q
d-Trfik.

I 1-11bq

atrT c4,4-1 q-11-

rFo- 1-1'r 1-Tr-Tr-ffr

trpj

#
7ztift
prtra 4
1
-Pa, 14-9- 3TTR"
3-1c1,1 *0-11 t114-1R4 -iii 611r ft

tb--9

1-tr=rd-r
94 61
cbt

ob,4 tb-9 ci-icw-Tr .91,4


f
711%
trpi-trrwrI
.14 I a-Trg-F, fail, WT, 499, 79T 3-TTfit Ti 4Trgiszil 4 fli-11-1
ti
TAV4-31chricLI, ftf4-r4EThfaT 'TT fkz-414
tRcrn 611i t trpjail- Er-t4
q-ruit
grihqc4111. t, 8t1711
1-11t11 t, iT it \11m
177 -1
fl1-11\71 4 0,(11 ct 1 ch 91 711:1 4-11-11 Q-1101 t I
t
1:111z1I 1:4-qrg aTrftT fir
tRiat 1,th ciN
fir ~i 61or Irr-Isql 4 t-T-4,
Tilzrm, arm-FT, c61c16It
3-1-4T
fkzFr
ti-pja#
f97
f4z1-74
I ggAig trpjati cr.))
cf-)61
41q1

T 314 4461-1T

q-frch4

ft--4 ft

9-gt 1711 irT 14)ftric1

trpj-trWgI ci>1

c4.1I ter, =T7 ;

cn1 4-11q 1-0

c-b)

far

urpj

wret aift ci))

clot

Zr
c{-1111 %)-1111
j\qc.ht 1-1c4)5 t, t-lc4f
(to)

PT

Jim] # 1c1It.
cnn
w4t
ftR-to6111 -k I trqf 14I
qf
TE-9r
ci-)) eta ter,

urpjat m-r;

ice,

61011

P1 t cbri

311ft clot

ufrUzil

511-1

t1 i

c-11

I
ETr7r,
cht

1
, ,)1) aTEITTWr
m-eltfT 3-Trft err
urrTi-

(wwirp-R- ra-a7ur

www.thearyasamaj.org

aTrit19 1:12p1
qg.4
P-n-cAtzr
oil -14 61ci1
m-ozrzt zru
i1*
chi4 u7=Er TiT
.31-T7u-417 61c-1i t I vii,
ter,
ittu aTrit arcrt Tptg-r3t
wiF4 iltar
uTil-t7 tpjaR.,1,4 4
ts.41(')4
tTrti'rr4
z 4t
atrT
chi-11 t .311
- Ticr 4ubTr, 1 mgr c.nt t
P-49 1?
qz1T 14T, cri ct 1, 4,ri Gift 44.1141 4 lft

a t?

Taft tr4741t fit-Pait, Tri'd-F44 a-Trft


kwwT
\3-Tf4Ti2T q 6-1 4111- 49T 77141 t i
i trpsj, t, chrld,
tr-d-Tr
nt
4
6-)1 wi 4 ,-in41 zrrq aTcr4 q-trt ci;)
1-*Trt %l
1F
e wri 14)4, tillull"cl"

ruff 1:117T4

it Trzfrair

(ing-i
trc

e.

th-u *Tn.

TrIsErilia 4 t#
? awl114) riV4 q
Tr--ezr glfa
c-1(0 3TV1 Wit th. ft-4
?
RN4 if t27

c1)14
Oct,

'CR eV 4E11

T4-IF4 fkrKt

o% 3T

3-TR417 9,0%

%, ko% eff r,o% *r,

cb,-1 6)
3-TruT

zrg cqc-R-P-IT t- f Ai

h cis
4)4-1

dlcb

.1;1 Ti-Tszr
tiT 4 -r-a

-c;c1 .3-c-cict t,

01-1

Tiz1 zilFq

fk-qt Tut WI -ici; R4 {10


,/,)
.31-rvt
%, E., o%, L90%, -c.oc./0
01,4
1121,
;:r4-Tt3iTf7\cr
ft3;=r,
atT 1*--11-H (-ct
t
tr4r
3i
ZW4:11.
1-tpr clnl
cif 3T
Z cb4-1
\,-t0 t 3
2
3-11:14 ftqrr
argi-IT i Acl 1011
~nl rimer 7iIr-q 4 47 aol *I 91,,4 7:44
z111, cal
flit

116 vim 31441


iqMtul

T1: 3T

yZ ch+-1 cbtc11 t I

41
-Ezr thfli-q T7ri

<191\71

watruo ra-a- 3

t,

(m)

www.thearyasamaj.org
T39-0-

11cW

\3-14 6c411,
3t1 ch I -rf

311
--ci

(16 itf4RT I-T49 Chtl t I

sicbi anft 4-t ct),-1 ccil


90 ql* ocb
tth

Q1111 t 190 414 1:4Ptilc_1,


-r-dtr g9:

A -TT #
31114

5p-9.

aar cd4-1

qtAi 4t

cbm
c4(1
(circil(-4-lcb)
TIzTT4T1

wci-)k
4

-1,11,-1 4

IT-Tszr zr'f 4 At-ii

ICEP3 tilr4

alTM t

old

Tit4 I

611

ciNcb
r a-NM Awr it-Ttt ITT g17-4T t I
cb 11I t \AR TfeRU

TTYM cI cb TT ch

47Er It t 7
114 44,601a t I 446 a-NN9 3169r
311 F.Tf+4t fti ii ft2m t 17E. .-11 'TT 4 ft9i21Er
t zrenf
r4-9
obwii 1=4*r it9 q-9
iWrIst tr
pry
q-T-Poi. 3T1 \licit
1
-Ebr9 an ,
1111 t, .115, 311r-4t t
\3ck-I-1
Q-1101 t
\3(.1 F4-9 s:w
~hrtul 3f f9 Tr J I zrr V4-9. u')6l I
ATTT ftt f9 9 firod-r t, ft-4r ctwi 4 (-11-hvicil
t,it
t,
ftfft
ziT itTfi
7TRi
c t 3i
cioN Wpsi.
*rth t
qTAT7 tri ;tut
chkul 3fl f
4b)
Tri m-44
3fl
Vt9 zr4
44)6 itcri v1 I ci l t
ciltd4 4 ftTft
fart Er-64 t chit 4 it9 Vt9
i c4-)kul cf-N
zrr V4-9 c4)6v0 t 9 iti f Wp'risr i
trr
trz-dt t
1
-I6 i
f i Ai airqTr
al-Q. R-1 31-0. t c
4 71-zra1Tfki, cii{?-zr, v49, grd-isr,
f
ab-T Z ft93 t
w-twicit 31 a 1 ;ITR=1. 1-4r
3TP-IT, 411, itzl'FT, alt-Nwld I, aTtizEPT 3-11R (--)
trft4R- -4.
TN-TTT ch

ATfiCT eft

41

I f cl 1-c-1

atr-tq-9

31mk?d 417
9f

31)-T

R91

Erd-th I

('tR)

(watruo fta

obltul

zn.

www.thearyasamaj.org
RR-9

rdT

9-T

c H 1 -I gi

q-U th Tri:Tt1i 4 Hid I t


147k 4-6

q-1,
1 f iTrr7fr q-41 4.11?
t=1F
. ft ER-

ch-d1

I-Tfrf cio t

cud

1 -,,Kr 4 z2=p9
3

31-Ift)

.3.-10hr

1,61 NI
i

41,7
r

i-PciR

ti 111

At

IIr

t t r t

1-177 tl'It317

-141

(Qtt, z1-6,

t,

L 4t tr 9-61- filtr TR. I

t-TTPtt
4-11tF

yc1T t,

4cic1 01,711 clfir

t,

I Tdtil7
01,

211

-1-Tr 91

ft 4 ..iflc,b)

trzt

t10

34-crTr fa

'ffl-tt 4 1,,r
cl --41
-141
.TC0:1" P=ft
Zwril TT WP
4 At T17 3-12T
trq
1-Titillati7 tP -T
p-iwr cb-a
Rw-ff
WEIT 9 X4-11 tr g7-ATb-- TR- Irma
<-1=449

c.0

,41-8, 4 0th c.f')

t? aTizrfiq fit4t f4ftr 71. wif

tb-o-

qr aTIITT

wT 1,n-ft g?
tr g7-A tit t Thr 77- rriTr4-

01,4 th711 01l


,31-11 J1 1-firi9T trTdi I
F4

e4 -I t. f

-tc.br
t41
061

mfr,

mfr -71- tit wr Tb7r

t c11 t
4q-r

'r
A

gt

1T a 3-1-f4td-r tr
ci)

0r t t qmi

c+-N TIN 01 1-1 cb(c.

zrr chglt 1
TPT

rem,

wc,r

sicm, 74-r

itr
, feu Aim
74-419 qP1T7 ftTit ti wi 'i

c-r471-

74-rurrzr TIT ftrr49-r, err 71. 7rtzrr-zr, 3-rtzr-zr9,


-I-1-1-1 -1 EAItr 34-9-4
Titr-1.2c1
I

4)41 41 cir. 3.131 t (1 zi ti41 r ter , t 1vl1,

m,71- 01,<

1 411-1 t61
:ITTITT-TrPT

c16

tf 4-11-11I

TTM-1"

chrl mfr 04-)01 t- 1 .t-1 3T


7Tr

31-q.
f1 cf)-)

tr Rv1:- 4 Aci

Erftwf
faaTir 3

(t4)

www.thearyasamaj.org

Sat -1
5111-fto-r9

1 fTT ti1md \3ticbr

cb1(1 4

cif

aN trig c4,4

PAT

qu ft-rTr

RTT I

al-4

Vi

\3-1 cbLd (5:1;1-141-642,c111-9)

WgT9'

t; f4-p'rEr

c.t)

q6
cbkuf *T-sdt

=4,41

3-T-T-T4

1111 71`31-4

cb4 1:Fd
,

VITT4

9-4 ct).91

-14

ct),-11

c.t)

zrr wirci r \,0


I \3-(4
1I a-Tf4td-r -14 *Et
4;trr OAT f49-1 ft wrf RAI

c4,4-r

wlhl

ftT-ffm
Irwff

Igut-s:ur

km a ?
:-

err

*r-(I ct)c,i

rf'47r

! tqq7- N.-I I tt

ft4r c17,1 ft-d-a-r

Rr

all t; Tglit c16 -qv-1.1-1

s-gr .i

WI

ftzur g3-Tr
zrr t,-c tr

*r

,
3-TTTR-

aTtrt

,
3-Tf4t

trr zn-

tmirrrth

v, it I
vilct)

Itt >'

f ft-Tft -qPrt Ohl


chid

wr 900 T. LIIR5=t1=1-T 6101


95. 00 T. ftzrr AN! 3-P4ff

.1;14 \3(i Tftr tr cr>1 TIT al-frt

91-11

4,4 II H.

%Trq-9-r

tic a-Trft groi 41R-5rftrt afsqtcltRq


- fl I 4.2-q7

AR.9.
vier

tz-4-T

fd-aest

EF'd7 91 )(11 I
Tuft

ar9-1Wo-19 Cc1I

! q6

TR-IT-

Tr9

-T tf 3cpf ('-icht .61 Rf -q-

\it-1W TrI11I-r9
et V)

-er A111

ftisrg

cbI71a

t fly try

t<<hc cblvl

37F19, f#RZIT 3Trtfq, f4PcM-I LIM , WT--chLid 3-1

4) Q-14 IT9 4 17g


1-471

q-tr

t W411 wr

ticbe cind 4 ticbc

3TIt

1:17#P

f4#171,

AraV1- trititTft:TI

417 Zif4ff

c.bila

fo-Erzil
r flp-1-11
fl61 cbtl

it17 zrr

Riq

vr?-1-9-r

www.thearyasamaj.org

q71-,

cbcti
ti6-1P-fr 3-Trft ft0-Isr

c)

miTr

tip ct)

#
r7-1T9 c1-;t

1g4, 44,

3ct116,

qic;c1-) .1tichT

u-v9-

fa

414-1

14-1

ii14 # fq 1;srr

31-q-9-r4t

.31-R :

cnl i=j&-hr4-1 c4-114


civ
fl (c-1
c4tf M-191
r1r4)ch 1-bc1
l
T t-14-11'f1
ch4 I1
q-9

3T P-0 1-9. 4 51
1-Trq-- r 7-w-4
ft 4 LI6 ch 4 cbt
t61
i=r1 prm
c
trituTTR 61-11
74-11-q. 6-1-11
11*7
M111 3-T--ECT Wra4, 4 -)
cl-R4 ,

tbta M44,

4-11r1I; k-16-1Icbt t14--11-1

cb-Z,

, 4-tt
vv oct) 4A-xft,
-1,-bc-,1 *Fit 4 Sri t-ich14-1(11 ch671161
61
qTr-qa-rafr on) }..o
I ltil 91-10ht
cb,-1

Ta1, .#11cT cb,-1

Tzt0,1
9.

1 3Trf r
t
q-6*
Tr

1/43-77 .1MT ?

tp-q-T .61 3rr1


- -r

R.

L5Wei ct;f

aTTITT

ZT9, f Tr, Tri


74TT, Tqflt tcit %,

q.

T4-41 TfrzT9I
3-T-T

gfr

uttT,

<-1")) cht-11

aTrk- TTF-T9

\3-1 ticfcbl

4-11,1

(4,1 q-ztrrr tPcitM1

alTiR c1.45411

31- r

t14-11Q-1

p4n. # tpci t ci)) qr.N1-

Z-19 aTTft
c14;411

z7F47---

ARbct,

LT .161-

q9,

cbt';'1I I

ch,-1

LI6

cI-11,11 -c111-61-t.

rcb

tPc1

tuft

Q11-1 t6r

c4,4

k1Pu111-1, W4-11c1, tV71 f4A 371-#

-ii LIcn 1t chi P1ch,

t6-II I 11-9. # i

3TTF-

9T cht-lf -fr6-7 I

(Q5-4-up-eiraaTir3

(`t'l)

www.thearyasamaj.org

16 ANt9-1 c..-tr f t ITT41P -T ! 4 16


3-117 -qt-11 fl1+-1U:t,
.it-(1 6,
1)44 tT 16
ft 4 a-T-crt a-TR- A tflca;
q-1i3)
1-1-r-4--r
mr4chi -Tft
t.cY fc ft
fdayiti 1-11-11 ft Q11 4- P7
(1 W11,1),
11-9 4 16
wc-J-.
,
LbvictIcll
atIT cI Q-11-101 # f fir c
4t
cbcr 14)0.-11 a1t ftTi ITti-T
tPqT
4r-(cw-11
pilFr trr
ct)
14 Tr7
(14,11
r4
a-TR- c4;14
stir fitrt
aTcri
ci i trb71- f

tPT
c.t)

Tr9'
t61

qq:11 ca)?

t1-1

tP7T Trq- #
ct 16 cif tP.47

t Trt

Trraff

-ri'67

mc-r fl,bocir 0 474 TTil


ftflTT chtc-1`,

qrftq
-11R-Oct) c4 cr fabebIM
tr.:m-1r t.? wrr aTvl WM- eta qra t). 374-4Ti WO- 911
fir( ft-u-r fd=iit eta 4 wrr Urfa
? 74f4. ittoR
.3TQ 4441 4
We SIM t I
t; F491. fkail
:- IRcich ce-414\-1 f
cf)6
fl1-1*-1-1 q11:47
tmfitTri anft kftt
71:1
tP-q7, ter,
itrE4iimqr
ciiRctcw 1.)60111 # ,-IIRcich Sri
c.-11 -A '11611; tqlft
t
411-111 tt -161
4-P7
5TETR
mR9- 1r ,3flob 4,1t 7 -14
3:
1-7-49-r
q).(-11 16 cbqlic1 ftF'4ff 4-1M1 4
cwil 4A- It- TItt 3417-41. t1 1N , trit-417, (-14-11A, TRK
-111Z-c-14)
ftr47 1-11211 1-,--4,1,-R-11 4,1 aTtr9-r(-11
kr4 4 arr-d-r
aTErt
ritrcrwR- tizil
%Tr, (<4,4
416.1-)(
-11601 #-;
c-14 3.4. 4 1=1)14- 01
snra

-111Z-Oci)) 4 lit p-rTcr


fir V-1 itffT9 1")
)71 1-11-

(i%)

q^Erf

71-T-)-tr
\31

-A Tztft
r ch't-IT 1-1-50f

t,i)cn -14

C w-4-rp-N fta ?ur-)

it
,
T6- .34 AT7f

www.thearyasamaj.org
(A t t

3-T- T ct-)19 c-ht ciicril Zr zIPT, 719, v-19,


3:rftuar
ftiT-r4;
cT 61I2T it12-1*
5:7t. el- Q-1111 t I ficb14-111
1.-tct) altar
arr-d-r trf'41
- PRzrr 3T T 1-tt T1 vl ici I '
-qfli ft 4 tt flc.,1 cbt t61 t 3T
tiG To cht t61 t1
3Ttr41 fl14-1?-71
cht t6I tl cilt-11 4 a7f4ff
R W4T
(-11-90, TrrzT9I
TT
t-1141?-71
7ff cr)+-i :I\371 #T ct),-11 if -161 Cht flcbc-ii
T-{1 r7
r&qi(-it Tft7
trRi
Til7Rzt
TTT4a9-rF
g 42 -T

iti) t:T .31-r-oT T ue-TT 3m'r


ATrcr ct)
i zr t
f, ,tr
tar t I aTI:T# r 1TM c1 1j
qrft7
RR-9. k
err m-4 Tzrzi
(1'49-r tR-a-c *) =Fe; 7.
? m-4
r
4-19 1 wriTTI. a)cht 915E .g1
t4r-d-T
m-r
ki-rr ?
t27.
01,4, cb4
4)4-11 TT 1-hcl
-161 t I
cff7 car 4ci-) ftzrr
1194c4, 4Tur 4 4.1-).< wrr,?r tr \yrior i cb4 7q. tai tr
tr?cil i 1
i T tETT a,ii ?
.11
c,b4 cbtql
*r. \.3-14)1
t2-q7. it *I. Q1111 t I
g ct)44
*11-1
'TT
t2-q7
ci;) tb-ff
t I c1-11
t
Acl
ci-)4 aTitifT
ctrl
4-Titt f rr tc
Li Ala T 1770. -141 k <-1.0 I
AR9'
.34-itilThc-Iiciic (Utilitarianism) SIT
cni 4 %.iLITT)
?
371-C
(-Rzi TTr c
3-TqT1TIT;
3-1174 114) \31-1 cf;) t r ch to
f-c)' "411 c. -11 tit-ff T-14
ti t c4-) 49-r I Z q-6 cilvrt tr* Thr q-6 ci)c-1 a-11,
cf-)
c4-)-11tr* 1r cht c;1-11
ftrz4-- qr1=4-atil
4-11.-qc-H
rcb
1ict>1 I
arr4ff, ZT#tq4 ftf4-ftZTT
r turn
qtt


www.thearyasamaj.org

cbt-11

q `\31-14M)c-Ilqlq'

cf-)

cct c cbI

%I
4

itt4Tr 611

T5Er

TTF-T9- 4'hul % 13

0,11r t
qqift
kw9t t fTrildir
?
ti ti-

wr-4
mtr
pto- floci

it

err

i ftm, T6, 15.0.cbT-It,rft 3-Tft

t 4 itt 3-11

(iciq
atRtritftt # -16.1 a9-4 rit--4
sir fato, qes, EU--rwic,

Niqff

a-TOW # cot

tict)cu t ?

urxr

-14; itiTT, 54,t) 31 q 4-11-14-11

if*.bRct),

I q;Eilit

cf-)

aTT fir triit

grcl 44-1 X11 t; 4 `fir' 106crll

ft-ffr --t@
arrfk
*it .er

3tcTi gair

Witt' cb 4-1 #

344

#
.1,3-11 c.61 .7cri1 I ftu
-16-1 aitc-TTrt
ftur
zrg
(1 9Iw, TiEK 4 aT4T

T9AR-9

gf41:4-9- atsa

r t

%31-41tW

r mt

Bruit 311ft
I cl

q\c5 csi)ci ct)

t r 1%7 Trg
spa
(U Trim wiz/ t %O q)-o-4 # wcr1& 61cii t i
TA.
114, a1Talq rt 61cir t
.1714 #
Th-lt
2,1:119 a .61
q61 TIT
-aittftit,
ad! *; wq-GET -fftt I T-14-11\31
tP-TT
r
th7r 3if r
s.3flci-)- )
t
ftTiT 3Trft yZ
1.'f4Tr ter,
#

II),

t-ci)q.)K
t \34

clo I

,?1a ciKi)

di %. I
.ZKT trC4-

q;) TIT ccir

# 3Tcr4 . fTt

trT t'i
-11(1c1-)1R),cb

f F 3ii

clIcchlisc)cb

TE6r 3 iiq qtt tIT -c4r1c11

(u)

l I'T Vm-1:117.,,

Pawur)

tt

www.thearyasamaj.org

AFTTP)TT 1:4-4T9

g, ITTIT rift-?,T9

ct-) t 1 I iTrTit TT AzWIT

'TT *,6

wicir t I $,d, yDtR" r-moi


cntl t
-LIILIK1L41
-gigicig 4 *46 '161 micitil I Clef
t I *,e)
ch141\31

I P-t* tT

a4i

f qu5

qtif
tri 4-11q

ict)01;

\rai a

a1T=1

34t9

g116 i

TTRT t-INItiN

gr,?[
tiTT4
TeTr9 ITT trrt

ergt AO kind) W atR- trrt

4)16

71-(74 q chimit d1c1It

a-1WT f Alcif t I 4#t e.11 glicq

rOkt t

3#4TiPT

t I gra gto rficli6)

1tiTh7gT utici

qi-)ch

Ag-f trzt 1779 # It 3174

4 tp77

TT ..igg)41 )br

-14 tichc-11

qq-4f

aitITRIT

01.)

t; 7r14T \31-rft- T

t It.TriAT

qu5

cntl W, zTT 1/43-Twt

grcfrif cht

UTitf

wcl

-ill I

5R-1-

wzr

g-5151-P4 4 qzrr

4 *FY

-4-T 4 ?
ifitaw f a, a-Trg,

fir,

it-4 c4,41

1 T t T-71 4 fkrff- T "4-71-7' cb60111 W atR-

4 T-34. 1%--4
#

3-7wr7

g-;+-11

3-TRITT tR-

rit7 rertsr

f7r zr-6 ITF7


ITT # \314-1-1

t 37:1
1:FT

itTft tTft7F Wm
t 4z- 4 74 pt,,

go411

flii-tezt 77,

`p-Errel-'

tir<nitl

aTiTTF

311117 tR"

arrit

Tr-T7 r \51-4
g.)14 y,t4

t 4r

t
atif
it 1-1V-I
ii:Frer t;

3I:r14TT
c.441(5.411 f
llcr,It
kip 4
1
tb-- 4

g.)44

ctu
W 14 g- flr 4-111
3-1 ch I WO.
4

ft-tft ch,1 A ciN ql-TE7 trE-45,

(wairp-& Paa?ur)

(kt)

www.thearyasamaj.org
0-11 31-4Pzf fiTff-d-r
lctr
*Ft t I fti1F ,3-tc4 \- flr
tbff
fv;
Tr#U
t *IT 1:1-a Q1 cbr ti Q-1-1-1 4 "RTT
31-Trc w-11 4
# 91 lrO-M 1 q 4-11-i-1 c11 ti c112T
Q-1 -1 TT T41'
f4i
t; f r t;
I W3 `ti 1 AT clo
i
i tl Al
FVM
9t f I ci -11c
ri
ic.1-)ci l 3tR".

8TT
ci t 6

9-61 cht ticbcIT I

vq9.
-caa
.311t

aq9-

5
qzir itlft 'ft& teitfterft
?
%tit ctrl TN wit 6-)cl
trFtitett 4 z&--6, i t11,fi auft
fT741
cb,-1 -14 lcil ti
a-TF--4-Tur

ER iiZniftfail, *KO
%.Jt 10 I
cb# Ef9.
ti

wrIrr TTY
intr cilhn ?
=bta g; EFETT I4
4ft4-TT
fir
tb--c,rct)-01
qt1sluT TT 41f1ccl
c1 1 t
~nl .9-ef I EFT 4 14R-4R
i=41- 3-rr 1 *F
vi 3 ti c+-;)
chri 1 =--1 1 t; cb 41
1 t
rbTrr
-T1TTTP-Tr
3-111 '3 fl i 3T
ct)cti t 11
9-et i tTrr 1 t-1
1-161A-1: I
-d
tritlIF4
It-qcf-r-a fasivq-a cbrii q-Aul 'f i-,zr.R- I I
(1T3TR-a Er4 /vk9)
ffM, t, f 2Uc1 31-rft arki'd-T
3TET4
c zzr{-4Tr
c1 I t atIT
T1T2191 cbI qzr'rrr
TirtTa.
tT9-- <1 44-1F-i-1
31.017r- T arf:4Tr
t r+-;
MIT
3Tz.TraTP..7 Ala chRul
37ft
qtFr 1-11- c4-)
t
; tIN t-11 4)1=1 EIT T TPR (-1:;) 4
t
# crcicit
sPrff k 9 :- cal it-fit TT AFT v5
.1741
writ7 !
ci-ci
3-TrsTzr T
ftTir
p-rr
t 111 1 41-cl
z1-6
ft--41 mirr
ffg-7 I zf

3i

(i.o)

wTfrp-R

Per)

www.thearyasamaj.org

r-4Trr f

ate

ITN g:w t14-4-rm trPTT I


1. 14.)mci-, aitr4 4-itulk1^1
Tr-gru ct)ki

cb cno

.3-Trzr i f

41-Z R \TA

t 61 3-T17 dlch
1:19 i

cb c1I

31)7 t 4

I iiq 4 ci

icrItitet4 4 uErit-R.Tu

trt ITT Aim

q6 1411 0' 411 it

i-Q4)mcb
atrT \3ti ITT A"
7PLITri I
cbirifrctt # u-41 4 A ciAi trftA9
1W-4-c4, t 1TMwicil
I
1*-4)ctict)

ftPci

\36

6lc.rt ,341
.q1t1 tilTc111

da

q-

ftPcilti -161 )cII at( arT#


4 ciN 44 -14T v tam WI

1Rr9.

ail-f

tI
te41 ct)

SiTzT

111

t 14-14 s&c5

ticbc11

tritittTft

\)-t61

I TIA-q 3-1W9dT,

itTlt

* \6

TiTh-4

3-11ft chltul

RK4 c)qff4U ("11

t I al-ff:

AzfRi cbtli Tft7 I clICchlrOcb \4


cams, 1-1R

guEr

1' I
"

c4N 6
WO- gti

flcf,c11
f
137-4,Lit qr tr W#WIT S:tqc
-f, \-3461t1

WR31I

wc1

lcii

).111

tI

A49

mIcr) 4 fl)- atsia t


wrrit
aTri-4 #40iTertfirw 61cii
i
c11 t i 441
tv-4-Tgft 14)41
aTtr41# 11-11
wrf
stsi

tiT I
37E-17
vi)ch 4
/C4-firq9 tri
7-Fr trr ati 411 t ft9-r Trrr
f49-r at
3q16 tul

(31Mt

ft-Tit Tzri:

it4 ,TO cI

qicti

ft-4r

cb-14
it-et
t14 fi

311Q-1cbc1

4-1101 RMT

chl

Tr9 4

(s,1 -14

acil

rzr 3-17:1

th-641,

kP1.407,
4-1711

N-11 chi-11 t

F4-9-r 4)141

cqV-114-1, tPcli)I-1H111,
a-514ml,

Ohl Z-19-

wzif

aTrft

cir:c1)

T?fffT t I z-1)14),-1-)

wwf-ruiT ra-a- zu-C)

(Ft )

www.thearyasamaj.org

tt-t ct, f49-r


Emti-rot t I
arAl -161
atr-trtrutrrth- al--Tr-zrwrft .er
.041 t
c1
,-w411
ci-;)
iI' T
Tilwr i Tr4
vrofk9.
Irq9 eot
WqT
rrrrt 71. rd-r
ftRjail
4 ft 30.1^-1
rbu
Rim.11.1 t
zru TrA. 4 31-r4
w.r?
6)cli
af17.
wr qr-Ttrr iircii-Wor .61 T3-r
711

city tP --(-

11"411Tff

74-AxTru
4 qi I-Tztw-T xTrcr

, cur
01-)4 41K)-

aTER-rit 9.3-tcrrff ctm4

Zip I =pill-R-9 c.;

19

TIT 4)..-14,c4 -41

--rt

Tff-4

3tR-

tP.q7

cbRui

IT3-11 err F4?-rr9

ft 414-110 ch t l ci l'3-11 I 3-Tftg

1:94ti.

ATTP7T...1-11u5 I TIT al siqq0jt914)... I I

ITT 91

(424 q 9/0/9t/)
1
-11-4M-

t 1-1t

&TA 74

Tff

;rwR- #

TT

fd 1IT

9 c I

ctR

it Q. ctil
4 iltti
R-4ro-aII-1%Z' 4 z1 -t-gt.
a-g- 44,--4--(- i qzkiff
t414T
tqa-K--t
ft
rd-r
.11q icy11 th
i tim-r =Truer
Ti zru
Tim 4?

rt-9

+-11-1-11 ZrtT
tiT 179. f ViT wI ts;

ti I

t I Tift
t-17S 3143-1- I t t61

fiat TT
3-cRq14) tP7"
91scr

ci-4c4(PAT m't

al14P

try
a, Tic
4- I quaig4t
cb41

qActr
fl..-fr-ki
fl,91,1 4 -,-11,1

614II

#f AN411,

cb

I -161 TA--Ift
\31) y I c1-1 I fir, Tfri,

pct

t a-TR- c1 tc4c1-4 ch-ci


c4-)41 ci;) cbtoi
atR- 73-9

t-c1c1-4

0'K-4

,4m
.311tqI41

anft

PI?/-3

flN PlIt-Al It Ac110-ST

(v,t)

www.thearyasamaj.org

ALdr, NThar, on-o'r

r1-TET uciNI =NT

ATIFTAbdl, TAEZT,

Tsr f

cc1i I01-11c141

fir, ter, (t-Acti, 4-f


w/t)

ci)

ariaptilflk m-r4 cnta c lcll71-111-

4-111 Tr-m

th

t2-q-T cb)

-Ift-74z1)ft tP -T

c4,4

qt-1 I +11-1.11 ftTft

TffF'7

fir,

R-P-TM.

RivAt-ct

rETT

1117-

cb-K-11 W,
i

T 3P-ItrZ"

'T-cT

4111 I

tP.q7

-cur

4:41:)1:4i-4:*%**

cb

t-bo

Tirr 7)1:r #

71-1:Erf-tTff

72).

tiaitTh-r 4 ft-74-r Tarr


A29 a

3-14DTInZ

.36Icht

-fc-hr wrrzi-r9

Fr- fir

atr-T

wrrv_Tr9 it-thzr

ct) ,

1- t.V-1

cud 1:74t 4141 3:rthff er


r4irui cict f

,3-14

31 Rav-i

r 3rr cr-t- f

c.nt

t1c-T obl

3is-Nl 14,
3p-.it
of-R4)

\3-tr-t- air

Iibc1 l d 4 t uI geFT

74

277V FP,177-TI

vTpr-9- 7.4 ka-Tur Tr TTEr


3il GireiGi -ci

-5

oil W es,

49-, a,31 (pRict)4 Aq1-9- ftzfr t I j


71-1
;17"4 7TPIT 317,311:1, 31171-

www.thearyasamaj.org

fdtiqct) kk-Wrzri:
EP:ir 4---7t9Pcf 11,f411: 1

ri5-# ETIM7

om
t' vfirrizf 4..tpPri

Tom:
f-

ct5

afgoei

1210

wciPci grio:

off o;ca

f'f
g- 27-, Rit&a,

ff-rdt
-

n c weft

fee era,/ rL777-a ffi urn

tr-giffwar,

WT-eT 1 taag- oTeir

if.
054,0 ow? a-

dui)`

fi)f-ff a5 rioei cbdir

- w-?: a#
awl-4 ervi o7 w

cetcrrr oi,

WT

k..ccrYcS fd UaJn trilaa

awar

1714- or60:
--o127, srer, .377-r-gre- L5,
orRit&r7,orwreg

el.-41,1t11

q-

pra- goetofeir c othyor

eikr/(57/ aalict oe

6.57

OreiVf

fig

ugq-ft

co4-ull

claIVI qq cf gam

wea

0T cf, c?(1I g-

01.7 -

qqla

tnThr 04 /e/(2/

ii

cuiT weft I

0/c/ ie1r

g//,/

u00,
Ric7q#.
(710,11 (11 - 0" &Wee cfIcerit g- de, e crio3l 0- a?(vrit
UT abcern g
a-diTT aToft 0- erdefrn g- dory, e B
"'we:-

awir SOT ctfyat

&0
- 9-

_.a7rri - 05cerit

a7
-.
(7-107-rdr, 9-.9n-

Decree . e7-

.gof L*-Tilq(13 c
.53WT

ep4p
cee

el

..ice uhrdi a?' a-at

arras e-

01-pet

dikad

Locrdt a QJeli

oreeil- gi
c4+5 dF

werfq-

4 urc-dt a?' aal


Ara-

aofru g

(57.-di

v.
62,

org-6-Eir

cob

Lira-6fr (#

ate

(Ina ei aoigr-7:
orYra

-glow

dalgiTeET ) 01/ - a
( .g77q-

T 4-cy'r

Q -cirri

dicta

cam}
e

e a- 6
rid,tat Ulcdf .-

Nadi,

e- a5-wRch-eff J7-47Czp-airpa

( V)

www.thearyasamaj.org

ft:trfPri

Sic/2/ Nsofri

eii&ree W?"

fiarch

31TM
Lk. q I 4-1 4-1

R?. 3Tri-i:?F+71 (

. 3trk7

(17.)

17.
I(

117.

kr-4T fay-3ni 4'0 (F.)


( 77.)
trl'TT qvii WRITMEE

titcl 7114 74 ts/ITTIT'aTITT

)
,
,
tqk4-14-i:airwurtzt 0,4R.141 I:fro
19.
)
G. VT faTI7 ( f6-q1 ,
)
R. aitzfrOzi ti;lat (1-641,
o. al-rr-RwaM ( Tim )
(

3i. )

Rf{. L4 lIA,t1.11 vim (


)

0. 0- M-44 (

2. 3TrITff-v4It40-1(

, Tifld )

2. Hrtaxi

&1174

( f6-q1

txt,t1 )

-R fa

-nrr Ei-Frazzri

"FrramI- 'Wf

')
f(
3T741**Fg. totcn1t ( 1,17.)
, 77.)
+11:qA qivilich fa-4u (
7F1T

3Trzraf"

4W.1 T.41.i

-VT ( Tx1i1

1-1-1T

+1,4-11 (
.

)
r)
Re tzlfgff ThilTuT* 34ch1i
( %-d7t, TrHI )
RR. ticq

3TTERITi #rivz7h- (

)TPItt iTrarti
. TOT 7V191
Truicit )
crrcioli (
R3. filiqtruct, thT113-7114
)
,
,
(

fay

tqq

)
,
aTtztTT 7:1 7'1(
tf7- Titz4ITR:Rr faRT-arii

311)4')

'4.

2'3. *it Tifalrff A

+.1,71g1 )

2R. tisq. ctlatiF-mq (

)
Q. T-TR:In getot (
R. Ati qi vrtarl-trwr ( istrvuo )
u
O.

1 cf7 / kf

f-r f e4f

Af7T
)
ft ( +
wikar ( %41 )
fi.ka

4)c.)ust WZIT 141ct,

0. - :73 cutui-is71W 3Tfgh (117. )

sJuii

arrzri-