Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon E-mail Naţionalitate Data naşterii Sex Locul

de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Experienţa profesională Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale 2005 - 2014 Șef de Disciplină Medicină Internă, Clinca de Medicină Internă -Nefrologie, Fundeni Activități didactice, de cercetare și conducere Activităţi didactice: - activităţi de seminar de nefrologie şi pneumologie; - îndrumarea lucrărilor de licenţă; - prezentări de cazuri clinice și lucrări practice pentru studenți; - vizita zilnică în saloane cu studenţii în cursul anului universitar; - evaluarea periodică a performanțelor studenților prin note sau calificative; - cursuri și prezentări de caz pentru medicii rezidenți; - participări la concursuri de admitere, licență, rezidențiat; - participarea la manifestări științifice în cadrul facultății; - șef de comisie la concursuri de posturi didactice și de cercetare în cadrul spitalului; - participarea la cursuri postuniversitare de învățământ în domeniul de activitate; - susținerea de conferințe la congrese naționale și internaționale, participarea cu postere la congrese naționale și internaționale; - elaborarea de capitole de carte pe plan intern; Activități de cercetare Directorul proiectului: Studiul markerilor non- invazivi de diagnostic şi prognostic ai steatohepatitei nonalcoolice (STEAPREV). Proiectul nr. 62083/2008, Programului 4 – Parteneriate in domeniile prioritare, Direcţia de cercetare 6 Subinvestigator în 6 studii clinice internaționale Activități de conducere: Șef de Disciplină Medicină Internă (2011-2013) Șef de Secție Medicală I, I. C. Fundeni (2011- prezent) Activitate de coordonare şi supraveghere a activității medicale în secția Medicală I Coordonarea didactică și practică a modulelor de pneumologie și nefrologie Membru în comisii de examene de specialitate Medicină Internă
Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

Copaci, Ionel Bd. Basarabiei, nr. 55, Bucureşti, România 0722300250 Ionel.copaci@gmail.com Română 28.08.1952 masculin Centrul de Medicină Internă - Nefrologie, Institutul Clinic Fundeni

europa.1997) Medic primar Medicină Internă 1991-prezent (OMS Nr.2001) Medic specialist Medicină Internă 1993-1991 Medic specialist Gastroenterologie 1998-2001 Medic secundar Medicină Internă1980-1983 Medic stagiar Medicină Internă 1977-1980 Activităţi de îngrijire a bolnavilor Institutul Clinic Fundeni. 538/07. Bucureşti. Dionisie Lupu nr.08. Dr. UMF “Carol Davila”. Dionisie Lupu nr. sector 1. București. Disciplina de Medicină Internă-Nefrologie. România Activități didactice. Str.1991) Medic primar Gastroenterologie 2001-prezent (OMS Nr. România 1977.800/10. Str. sector 1.E. 2002-2010 24082010 .N.258. România Școală Doctorală 2012 Certificat de absolvire Curs de Gastroenterologie EAGEN Postgraduate Course “Gut Microbiome.cedefop. București.37.Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.37. Str. Nutrition and Health” Rome. sector 1.prezent Doctor în medicină (Ordin M. Dionisie Lupu nr. Italy Curs de Perfecționare Pagina / . România „Spitalul Județean Călărași” Activitate de îngrijire a pacientului Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi formare Perioada Calificarea / diploma obţinută Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Numele în clasificarea naţională sau internaţională Perioada Calificare / diploma obţinută Disciplinele principale studiate/ competente profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea națională sau internațională 2005.eu © Uniunea Europeană. Buligescu) Universitatea de Medicină și Farmacie „ Carol Davila „ București.08.37. București. Institutul Clinic Fundeni Activități didactice Cursuri și lucrări practice de nefrologie şi pneumologie pentru studenți Coordonator lucrări de diplomă Participare la cursuri postuniversitare organizate de clinică Activități de cercetare Subinvestigator în 2 studii clinice internaționale Numele şi adresa angajatorului Perioada Funcţia sau postul ocupat Universitatea de Medicină și Farmacie „ Carol Davila „ București.Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Universitatea de Medicină și Farmacie „ Carol Davila „ București. de cercetare și conducere 1990-2005 Asistent Universitar. L. Sos.06. Fundeni nr. sector 2.prezent Doctor in Medicină Titlul tezei de doctorat: „Factori predictivi ai evoluței în ciroza hepatică” (Conducător ştiinţific: Prof. București. 4268/23.

România Curs de perfecționare 2006 Certificat de absolvire Reducing risk in GI practice Los Angeles.eu © Uniunea Europeană. SUA Curs de perfecționare 2005 Certificat de absolvire Curs de endoscopie digestiva ENDO CLUB NORD.cedefop. Germania Curs de perfecționare Pagina / .Imagining School for Contrast Enhanced Ultrasound București Curs de Perfecționare 2006 Certificat de absolvire Curs intensiv de Gastroenterologie Iași. Hamburg. Romănia Curs de perfecționare 2009 Certificat de absolvire Ibiscus. România Curs de Perfecționare 2009 Certificat de absolvire Workshop live endoscopy Cluj-Napoca.Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.europa. Nutrition and Health” Rome. 2002-2010 24082010 .Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate/ competente profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea națională sau internațională Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate/ competente profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea națională sau internațională Perioada Calificativ / diploma obţinută Disciplinele principale studiate/ competente profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea națională sau internațională Perioada Calificativ / diploma obţinută Disciplinele principale studiate/ competente profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea națională sau internațională Perioada Calificativ / diploma obţinută Disciplinele principale studiate/ competente profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea națională sau internațională Perioada Calificativ / diploma obţinută Disciplinele principale studiate/ competente profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea națională sau internațională Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate/ competente profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea națională sau internațională 2012 Certificat de absolvire Curs de Gastroenterologie EAGEN Postgraduate Course “Gut Microbiome. Italy Curs de Perfecționare 2010 Certificat de Absolvire Curs de Patologie Oncologică Digestivă Craiova.

2002-2010 24082010 .Curriculum vitae al Nume Prenume 2004 Certificat de absolvire GUT inflammation impact on gastrointestinal and systemic disease Napoli. sector 1. Italia Curs de perfecționare 2002 Certificat de absolvire Geneva. București. București Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass. Str. Franța Curs de perfecţionare 2001 Curs de endoscopie digestivă Certificat de absolvire Profilaxia si managementul clinic al obezității București. Dionisie Lupu nr. Italia Curs de perfecţionare Basic mechanisms of digestive diseases 2001 Certificat de absolvire Paris.Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate/ competente profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea națională sau internațională Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate/ competente profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea națională sau internațională Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate/ competente profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea națională sau internațională Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate/ competente profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea națională sau internațională Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate/ competente profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea națională sau internațională Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate/ competente profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea națională sau internațională Perioada Calificarea / diploma obţinută Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obţinută Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ furnizorului de formare Pagina / . România Curs de perfecţionare 2001 Certificat de absolvire București Curs de perfecţionare Competență în Endoscopie Digestivă 1998 Certificat de absolvire Competență în Ecografie Generală București Curs de perfecţionare 1971-1977 Examen de Diplomă. Secția Matematică-Fizică Liceul teoretic „Iulia Hașdeu”.cedefop.eu © Uniunea Europeană.doctor medic generalist Universitatea de Medicină și Farmacie „ Carol Davila „ București.37. România 1967-1971 Certificat de absolvire a școlii liceale.europa.

de exemplu: persoan e de contact. în cadrul unor proiecte internaţionale și naționale Colaborarea cu alți colegi în vederea participării la diverse conferințe sau scrierea unor articole Membru al: Membru fondator al Asociației Române pentru studiul Ficatului 1983 Membru Societatea Română de Medicină Internă 1995 Membru în Societatea Română de Gastroenterologie 2001 Membru în Societatea Romănă de Endoscopie Digestivă 2004 Membru EASL 2002 Membru în Societatea Britanica de Gastroenterologie 2011 Competenţe şi aptitudini organizatorice Membru în colectiv editorial 2010-2012: membru colectivul de redacție al revistei THE LANCET Oncology . (Rubrică facultativă. Investigator în 8 studii clinice internaționale Îndrumator al 26 de proiecte de diplomă UMF “Carol Davila”. ExcelTM. care nu au fost menţionate anterior. simț al datoriei și responsabilității Capacitate de analiză și sinteză Bun manager Dinamism.Ediția în limba română.cedefop.Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) Limba engleza Limba franceza Romănă Înţelegere Ascultare B1 B2 Citire Vorbire Participare la conversaţie Discurs oral Scriere Exprimare scrisă Utilizator Utilizator Utilizator B1 B1 B1 independent independent independent Utilizator Utilizator Utilizator B2 B2 B2 independent independent independent Utilizator Utilizator B1 independent independent Utilizator Utilizator B2 independent independent (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Putere de muncă. PowerPointTM).eu © Uniunea Europeană. referinţe etc. Adobe Photoshop Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare Permis de conducere categoria B Includeţi aici orice alte informaţii utile. perseverență și adaptare la situații nou create Putere de înțelegere a confilctelor create în colectiv Spirit de echipă: membru în echipe de cercetare. ISSN 2067-2314. (Rubrică facultativă.europa. vezi instrucţiunile) Anexe Pagina / .Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass. 2002-2010 24082010 . vezi instrucţiunile) Enumeraţi documentele anexate CV-ului. Bucureşti Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Buna stăpânire a instrumentelor Microsoft OfficeTM (WordTM.