Să se creeze o bază de date care ţine evidenţa secretariatului unei facultăţi. %Fiecare subsecţie are o denumire. . Facultatea este împarţită în mai multe secţii. o denumire. studentul va avea o notă. Prenume. Se va lua in considerare faptul că fiecare profesor poate preda una sau mai multe materii. %& sectie poate avea mai multe subsecţii. $a fiecare materie studiată. care pot fi predate de mai mulţi profesori. %Facultatea este împarţită în mai multe secţii. o dată la care aparţine de o secţie. %& subsecţie poate avea mai mulţi profesori. Sex. !ume. Pentru fiecare secţie pot exista mai multe subsecţii (opţiuni). !P. Studenţii studiază un anumit număr de materii. un cod unic de identificare. "ata !a#terii. Fiecare student are: nume matricol. Fiecare secţie are un cod unic de identificare. $ocul !a#terii.

$ocul !a#terii. Fiecare disciplina are o denumire. Prenume. care se numesc atributele entităţilor. %Profesorii au stocate în baza de date informaţii personale ale fiecăruia: !ume. )ceste entităţi au anumite propietăti. !P. Sexul. Specializare. !ume. %Studenţii au stocate în baza de date informaţii personale ale fiecaruia: !umăr (atricol. %'n student studiază un anumit tip de discipline.%'n student aparţine unei subsecţii. %'n student va avea o notă pentru fiecare materie studiată. ce pot lua anumite valori. Prenume. *elefon %'n profesor va da o notă pentru fiecare student la o materie. "ata $umea reală este formată din obiecte numite +ntităţi. . !a#terii. )dresă. %'n Profesor poate preda mai multe discipline.

atoriu 6 4 )tribut &ptional +ntitati Secţie Subsecţie )tribute "enumire5 "enumire57 "ata5 ..ec0ime.anizate in tabele."e exemplu: +ntitatea )n. 1!"+2: 3 4)tribut 0eie primara 5 4 )tribut &bli. )ni. *oate aceste date sunt or. Prenume. & bază de date este formată din mai multe tabele cu diverse le./rstă.a-at este formată din atributele: !ume.ături între ele. .

!otă 5 "ată 5 .• Student !r (atricol 3 !P 5 !ume5 Prenume5 "ata na#terii 6 $ocul !a#terii 6 Sex 6 • "isciplină • Profesor "enumire 5 !ume5 Prenume5 Specializare5 )dresă6 *elefon6 • atalo.

.

le.ătură reărezentată prin tabela Secţie.inea de mai -os sunt prezentate tabelele Subsecţie #i Secţie.ătură 9 to (an: conform căreia o secţie poate avea mai multe subsecţii încep/nd cu o dată.Subsecţie .• 8n ima. 8ntre aceste tabele există o le.

.".8n ima.ina de mai -os sunt prezentate tabelele: anterior..P.atură 9 to (an: conform căreia: 'n profesor poate nota într%un catalo. într%o anumită subsecţie. fiecărui student. "isciplină. la o anumită disciplină. Profesor #i Subsecţie. 8ntre aceste tabele atalo. . o notă pentru fiecare materie. )ceastă le. #i este prezentată prin tabela S.atură este de tipul 9 to (an:. Fiecare tabelă are un număr de atribute caracteristice prezentate există o le.

încep/nd cu o dată anume care este reprezentată prin tabela Student. 8ntre acestea există o le.ătură 9 to (an: conform căreia un student aparţine unei subsecţii.inea de mai -os sunt prezentate tabele Student #i Subsecţie. .Subsecţie.8n ima.

.

care are drept cerinta afisarea notelor tuturor studentiilor la disciplina =matematica>.are in modul "esi.1n fi.ura de mai -os este repezentata o intero. precum si data cand au fost obtinute.n .ie< si afisarea rezultatelor. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful