You are on page 1of 4

Guvernul Romniei Hotrre nr. 1168/2005 din 29/09/2005 Publicat in Monitorul !icial" Partea # nr.

91$ din 12/10/2005 %entru modi!icarea &i com%letarea Hotrrii Guvernului nr. 58$/200$ %rivind 'tabilirea condi(iilor de introducere %e %ia( a ec)i%amentelor 'ub %re'iune *n temeiul art. 108 din +on'titu(ia Romniei" re%ublicat" Guvernul Romniei ado%t %re,enta )otrre. -rt. #. . Hotrrea Guvernului nr. 58$/200$ %rivind 'tabilirea condi(iilor de introducere %e %ia( a ec)i%amentelor 'ub %re'iune" %ublicat /n Monitorul !icial al Romniei" Partea #" nr. $0$ din 6 mai 200$" 'e modi!ic &i 'e com%letea, du% cum urmea,0 1. -rticolul 1 va avea urmtorul cu%rin'0 1-rt. 1. . Pre,enta )otrre 'e a%lic la %roiectarea" !abricarea &i evaluarea con!ormit(ii ec)i%amentelor 'ub %re'iune &i a an'amblurilor care au o %re'iune ma2im admi'ibil P3 mai mare de 0"5 bar &i 'tabile&te condi(iile de introducere %e %ia( a ace'tora.1 2. 4a alineatul 516 al articolului 2" literele a6" c6" d6 &i 76 vor avea urmtorul cu%rin'0 1a6 ec)i%amente 'ub %re'iune . reci%iente" conducte" acce'orii de 'ecuritate &i acce'orii 'ub %re'iune. 8c)i%amentele 'ub %re'iune includ" du% ca," elemente !i2ate %e %r(ile 'olicitate la %re'iune" cum 'unt !lan&e" racorduri" cu%la9e" elemente de 'u'(inere" urec)i %entru ridicare &i altele a'emenea: ............................................................................................ c6 conducte . %r(i com%onente de conduct de'tinate %entru tran'%ortul !luidelor atunci cnd 'unt montate /m%reun %entru a !i inte7rate /ntr.un 'i'tem 'ub %re'iune. +onductele includ /n '%ecial o (eav 'au 'i'teme de (evi" tuburi" !itin7uri" com%en'atoare de dilatare" !urtunuri 'au alte com%onente 'u%u'e la %re'iune" du% ca,. 3c)imbtoarele de cldur cu (evi de'tinate /ncl,irii 'au rcirii aerului 'unt con'iderate conducte: d6 acce'orii de 'ecuritate . di'%o,itive de'tinate %rote9rii ec)i%amentelor 'ub %re'iune /m%otriva de%&irii limitelor admi'ibile. -ce'te di'%o,itive cu%rind0 . di'%o,itive de limitare direct a %re'iunii" cum ar !i0 ventile de 'i7uran(" 'i7uran(e cu elemente de ru%ere" ti9e de !lambare" 'i'teme de 'i7uran( comandate: . di'%o,itive de limitare" care ac(ionea, mi9loace de corec(ie 'au /nc)id ori /nc)id &i bloc)ea," cum ar !i0 %re'o'tate" termo'tate 'au nivo'tate" %recum &i di'%o,itive de m'ur &i control cu !unc(ie de 'ecuritate: ............................................................................................ 76 %re'iune . %re'iunea relativ la %re'iunea atmo'!eric" adic %re'iunea m'urat: /n con'ecin(" vacuumul 'e e2%rim %rintr.o valoare ne7ativ:1. ;. -lineatul 526 al articolului $ va avea urmtorul cu%rin'0 1526 -utorit(ile com%etente %ot emite" dac e'te nece'ar" re7lementri care cu%rind cerin(e '%eci!ice %entru %rotec(ia %er'oanelor &i" /n '%ecial" a muncitorilor care utili,ea, ec)i%amente 'ub %re'iune 'au an'ambluri" cu condi(ia ca re'%ectivele re7lementri ' nu conduc la modi!icarea unor a't!el de ec)i%amente &i an'ambluri" /ntr.un mod care nu e'te '%eci!icat /n %re,enta )otrre.1

$. -lineatul 5;6 al articolului 5 va avea urmtorul cu%rin'0 15;6 *n ca,ul /n care or7ani'mul de control con'tat c 'tandardele %rev,ute la alin. 526 nu core'%und /n totalitate cerin(elor e'en(iale %rev,ute /n ane2a nr. 1" Mini'terul 8conomiei &i +omer(ului va /n&tiin(a +omitetul %entru 'tandarde &i re7lementri te)nice din cadrul +omi'iei 8uro%ene. Mini'terul 8conomiei &i +omer(ului va duce la /nde%linire deci,ia ado%tat de +omitetul %entru 'tandarde &i re7lementri te)nice din cadrul +omi'iei 8uro%ene.1 5. -lineatul 5;6 al articolului 6 va avea urmtorul cu%rin'0 15;6 *n m'ura /n care e'te nece'ar %entru utili,area 'i7ur &i corect a ec)i%amentelor 'ub %re'iune &i a an'amblurilor" in!orma(iile %rev,ute /n ane2a nr. 1 %ct. ;.; &i ;.$ trebuie !urni,ate /n limba romn.1 6. 4a articolul <" du% alineatul 5;6 'e introduc trei noi alineate" alineatele 5; 16.5;;6" cu urmtorul cu%rin'0 15;16 M'urile %rev,ute la alin. 5;6 vor !i anali,ate de ctre +omi'ia 8uro%ean" %e ba, de con'ultri cu %r(ile intere'ate. 5;26 =ac" urmare anali,ei %rev,ute la alin. 5;16" +omi'ia 8uro%ean con'ider c m'ura e'te 9u'ti!icat" va in!orma /n con'ecin( Mini'terul 8conomiei &i +omer(ului &i 'tatele membre ale >niunii 8uro%ene. 5;;6 =ac" urmare anali,ei %rev,ute la alin. 5;16" +omi'ia 8uro%ean con'ider c m'ura e'te ne9u'ti!icat" in!ormea, /n con'ecin( Mini'terul 8conomiei &i +omer(ului &i %roductorul 'au re%re,entantul autori,at al ace'tuia" du% ca,. *n 'itua(ia /n care necon!ormitatea care a 'tat la ba,a deci,iei or7anului de control re,ult din de!icien(ele %rev,ute la alin. 526 lit. c6 'au d6 &i Mini'terul 8conomiei &i +omer(ului /&i men(ine %unctul de vedere a'u%ra caracterului 9u'ti!icat al m'urii" +omi'ia 8uro%ean aduce la cuno&tin( +omitetului %entru 'tandarde &i re7lementri te)nice 'itua(ia creat" /n vederea emiterii de ctre ace'ta a unui %unct de vedere /n re7im de ur7en(.1 <. -rticolul 10 va avea urmtorul cu%rin'0 1-rt. 10. . 8c)i%amentele 'ub %re'iune &i/'au an'amblurile de'tinate ' !unc(ione,e la valori mai mici 'au e7ale cu valorile limit %rev,ute la art. 8 alin. 526.5$6 &i" re'%ectiv" cele %rev,ute la art. 9 trebuie ' !ie %roiectate &i !abricate /n con!ormitate cu %racticile in7inere&ti" %entru a 'e %utea a'i7ura utili,area ace'tora /n de%lin 'ecuritate. 8c)i%amentele 'ub %re'iune &i/'au an'amblurile din acea't cate7orie trebuie /n'o(ite de in'truc(iuni de utili,are adecvate &i trebuie ' !ie marcate a't!el /nct ' %oat !i identi!icat %roductorul 'au re%re,entantul autori,at al ace'tuia. -'t!el de ec)i%amente &i/'au an'ambluri nu trebuie ' %oarte marca9ul +8 %rev,ut la art. 18.1 8. -lineatele 516 &i 596 ale articolului 1; vor avea urmtorul cu%rin'0 1-rt. 1;. . 516 *nainte de introducerea %e %ia( a ec)i%amentelor 'ub %re'iune" %roductorul trebuie ' 'u%un !iecare ec)i%ament 'ub %re'iune unei %roceduri de evaluare a con!ormit(ii" %rev,ut /n ane2a nr. $" /n condi(iile %re,entului articol. ............................................................................................ 596 =ocumentele &i core'%onden(a reali,ate /n le7tur cu %rocedurile de evaluare a con!ormit(ii %rev,ute la alin. 516.586 'e redactea, /n limba romn" /n limba o!icial a 'tatului membru al >niunii 8uro%ene unde /&i are 'ediul or7ani'mul noti!icat re'%on'abil %entru %rocedurile de evaluare a con!ormit(ii 'au /ntr.o limb acce%tat de ace't or7ani'm noti!icat" du% ca,.1 9. -lineatul 5;6 al articolului 1$ va avea urmtorul cu%rin'0 15;6 *naintea acordrii a%robrii euro%ene de material" or7ani'mul noti!icat va in!orma Mini'terul 8conomiei &i +omer(ului" 'tatele membre ale >niunii 8uro%ene &i +omi'ia 8uro%ean" tran'mi(ndu.le in!orma(iile relevante cu %rivire la acea'ta. *n termen de ; luni de la %rimirea in!orma(iei" Mini'terul 8conomiei &i +omer(ului" +omi'ia 8uro%ean 'au orice alt 'tat membru

%oate ' %re,inte ace't 'ubiect" /n mod ar7umentat" +omitetului %entru 'tandarde &i re7lementri te)nice. *n ace't ca," +omitetul %entru 'tandarde &i re7lementri te)nice emite un %unct de vedere /n re7im de ur7en(. r7ani'mul noti!icat acord a%robarea euro%ean de material" (innd cont" dac e'te ca,ul" de %unctul de vedere al +omitetului %entru 'tandarde &i re7lementri te)nice &i de comentariile tran'mi'e.1 10. -lineatul 516 al articolului 16 va avea urmtorul cu%rin'0 1-rt. 16. . 516 Mini'terul 8conomiei &i +omer(ului de'emnea, or7ani,a(iile de ter( %arte %entru /nde%linirea 'arcinilor %rev,ute /n ane2a nr. 1 %ct. ;.1.2 &i ;.1.;" avnd /n vedere criteriile minime %rev,ute /n ane2a nr. 5. r7ani,a(iile care /nde%line'c criteriile %rev,ute /n 'tandardele armoni,ate relevante 'e %re'u%une c /nde%line'c criteriile %rev,ute /n ane2a nr. 5.1 11. -lineatul 556 al articolului 1< va avea urmtorul cu%rin'0 1556 #n'%ectoratele utili,atorilor ac(ionea, /n e2clu'ivitate %entru 7ru%ul de !irme din care !ac %arte.1 12. -lineatul 5$6 al articolului 18 va avea urmtorul cu%rin'0 15$6 *n ca,ul /n care %entru ec)i%amentul 'ub %re'iune 'au an'amblu 'e a%lic &i alte re7lementri ce tran'%un directive comunitare" care aco%er alte cerin(e &i care" de a'emenea" %revd a%licarea marca9ului +8" ace't marca9 indic con!ormitatea ec)i%amentului 'ub %re'iune 'au a an'amblului /n cau, cu %revederile tuturor re7lementrilor a%licabile care tran'%un directive comunitare. *n ca,ul /n care una 'au mai multe dintre ace'te re7lementri /i %ermit %roductorului /ntr.o %erioad de tran,i(ie ' alea7 re7imul a%licabil" marca9ul +8 indic !a%tul c ec)i%amentele 'ub %re'iune 'au an'amblurile core'%und numai re7lementrilor care tran'%un directive comunitare" a%licate de %roductor. *n ace't ca," /n notele 'au in'truc(iunile %rev,ute de %re,enta )otrre" ce /n'o(e'c ec)i%amentele 'ub %re'iune 'au an'amblurile" 'e vor indica directivele comunitare men(ionate anterior" %rin trimitere la numerele de re!erin( cu care au !o't %ublicate /n ?urnalul !icial al >niunii 8uro%ene.1 1;. 4itera a6 de la %unctul 2.2.1 din ane2a nr. 1 va avea urmtorul cu%rin'0 1a6 %re'iunea interioar/e2terioar:1. 1$. 4itera a6 de la %unctul 2.2.; din ane2a nr. 1 va avea urmtorul cu%rin'0 1a6 #ncinta 'ub %re'iune &i alte a'%ecte le7ate de /ncrcare Pentru ec)i%amentele 'ub %re'iune e!orturile admi'ibile trebuie ' !ie limitate" lundu.'e /n con'iderare toate %o'ibilit(ile de avarie %revi,ibile /n mod re,onabil" /n condi(ii de !unc(ionare. *n ace't 'co% 'e utili,ea, coe!icien(i de 'i7uran( %entru a elimina com%let orice ne'i7uran( care re,ult din !abrica(ie" din condi(ii reale de !unc(ionare" e!orturi" modele de calcul &i din %ro%riet(ile &i com%ortarea materialelor. -ce'te metode de calcul trebuie ' a'i7ure o mar9 de 'i7uran( 'u!icient" avndu.'e /n vedere" du% ca," cerin(ele %rev,ute la %ct. <. +erin(ele enun(ate mai 'u' %ot !i /nde%linite dac 'e utili,ea, una dintre urmtoarele metode" du% ca," dac e'te nece'ar !ie ca o com%letare" !ie /n combina(ie cu alt metod0 . %roiectare ba,at %e !ormule: . %roiectare ba,at %e anali,: . %roiectare ba,at %e metode din mecanica ru%erii:1. 15. Para7ra!ul iv6 de la litera b6 de la %unctul 2.2.; din ane2a nr. 1 va avea urmtorul cu%rin'0 1iv6 e!orturile ma2ime &i concentratorii de ten'iuni trebuie men(inu(i /n limite de 'i7uran(.1 16. Para7ra!ul v6 de la litera b6 de la %unctul 2.2.; din ane2a nr. 1 va avea urmtorul cu%rin'0 1v6 calculul %entru incinta 'ub %re'iune trebuie ' utili,e,e valori core'%un,toare cu %ro%riet(ile materialelor" care 'e ba,ea, %e date dovedite" avndu.'e /n vedere %revederile %ct. $" &i trebuie ' utili,e,e coe!icien(i de 'i7uran( adecva(i. +aracteri'ticile materialelor de care 'e (ine 'eama" du% ca," cu%rind0 . limita de cur7ere 0"2@ 'au 1@ re,i'ten(a de /ncercare core'%un,toare tem%eraturii de calcul:

. re,i'ten(a la ru%ere la trac(iune: . caracteri'tici de re,i'ten( de%endente de tim%" cum ar !i re,i'ten(a la !lua9: . date re!eritoare la obo'eal: . Modulul Aoun7 5modulul de ela'ticitate6: . valoarea adecvat %entru de!ormarea %la'tic: . re,ilien(a: . tenacitate la ru%ere.1 1<. 4a ane2a nr. <" litera -" %unctele 1 &i ; vor avea urmtorul cu%rin'0 11. Hotrrea Guvernului nr. $5$/200; %rivind 'tabilirea condi(iilor de introducere %e %ia( a reci%ientelor 'im%le 'ub %re'iune" cu modi!icrile &i com%letrile ulterioare: ............................................................................................ ;. rdinul mini'trului lucrrilor %ublice" tran'%orturilor &i locuin(ei nr. 211/200; %entru a%robarea Re7lementrilor %rivind condi(iile te)nice %e care trebuie ' le /nde%linea'c ve)iculele rutiere /n vederea admiterii /n circula(ie %e drumurile %ublice din Romnia . RBCR 2" cu modi!icrile &i com%letrile ulterioare.1 18. 4a ane2a nr. <" litera D" %unctele 5" 6" < &i 8 vor avea urmtorul cu%rin'0 15. Hotrrea Guvernului nr. $;9/200; %rivind 'tabilirea condi(iilor de introducere %e %ia( a a'cen'oarelor" cu modi!icrile &i com%letrile ulterioare: 6. Hotrrea Guvernului nr. $5</200; %rivind a'i7urarea 'ecurit(ii utili,atorilor de ec)i%amente electrice de 9oa' ten'iune" cu modi!icrile &i com%letrile ulterioare: <. Hotrrea Guvernului nr. 190/200; %rivind 'tabilirea condi(iilor de introducere %e %ia( &i de utili,are a di'%o,itivelor medicale" cu modi!icrile &i com%letrile ulterioare: 8. Hotrrea Guvernului nr. $5;/200; %rivind 'tabilirea condi(iilor de introducere %e %ia( a a%aratelor con'umatoare de combu'tibili 7a,o&i" re%ublicat.1 19. 4a ane2a nr. <" litera D" du% %unctul 8 'e introduce un nou %unct" %unctul 8 1" cu urmtorul cu%rin'0 181. Hotrrea Guvernului nr. <52/200$ %rivind 'tabilirea condi(iilor %entru introducerea %e %ia( a ec)i%amentelor &i 'i'temelor %rotectoare de'tinate utili,rii /n atmo'!ere %oten(ial e2%lo,ive.1 20. *n cu%rin'ul )otrrii 'inta7ma 1acce'orii %entru re7larea %re'iunii1 'e /nlocuie&te cu 'inta7ma 1acce'orii 'ub %re'iune1. -rt. ##. . Hotrrea Guvernului nr. 58$/200$ %rivind 'tabilirea condi(iilor de introducere %e %ia( a ec)i%amentelor 'ub %re'iune" cu modi!icrile &i com%letrile adu'e %rin %re,enta )otrre" 'e va re%ublica /n Monitorul !icial al Romniei" Partea #" dndu.'e te2telor o nou numerotare. PR#M.M#B#3CR> +E4#B P P83+>.CER#+8-B> +ontra'emnea,0 FFFFFFFFFFFFFFF Mini'trul economiei &i comer(ului" +odru( #oan Gere& %. Mini'trul inte7rrii euro%ene" 4eonard rban" 'ecretar de 'tat Ducure&ti" 29 'e%tembrie 2005. Br. 1.168.