You are on page 1of 6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (BERFOKUS) PERDAGANGAN 2014 TINGKATAN 5

BUL. MING. TAJUK/SUBTOPIK BAB 1 : PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN Skop pembelajaran Perdagangan Tingkatan 5 M1 (1-2hb) 1.1 Sistem Perbankan 1.1 a Perbankan Konvensional 1.1 b Perbankan Islam 1.2 Jenis Bank 1.2 a Bank Pusat 1.2 b Bank Perdagangan (i- Bank Islam) 1.2 c Bank Saudagar 1.2 e Bank Badan Berkanun 1.2 Bank Kopersi 1.3 Perkhidmatan Bank Perdagangan 1.3 a Menerima Simpanan 1.3 b Kemudahan Pembayaran 1.3 c Kemudahan Pembiayaan 1.3 d Perkhidmatan Lain Pengenalan Kenal pasti dan memahami: - Kandungan subjek & format kertas 1.Mendefinisikan maksud bank 2.Membezakan sistem perbankan konvensional dan Islam 1.Menerangkan fungsi Bank Pusat dan bank-bank lain (bank perdagangan - bank Islam) BIDANG PEMBELAJARAN 5A

5B

(K)2hb

(R;I)1hb

M2 (5-9hb)

(A)5hb (K)9hb

(I)6hb (R)8hb

JAN
M3 (1216hb) M4 (2023hb)

1.Menerangkan fungsi bank-bank lain (Bank Saudagar, Bank Badan Berkanun, Bank Koperasi)

(A)12hb (K)16hb

(I)13hb (R)15hb

1.Menerangkan bentuk-bentuk perkhidmatan bank perdagangan dan kegunaannya 2.Menjelaskan kepentingan setiap bentuk perkhidmatan bank perdagangan kepada pelanggan bank

(A)19hb; (Harijadi SK) (K)23hb

(I)20hb (R)22hb

M5 (2630hb)

1.4 Cek 1.4 a Jenis Cek & Penggunaaannya 1.4 b Faedah Menggunakan Cek 1.4 c Cek Lain 1.4 d Cek Tak laku 1.5 Institusi Kewangan Lain 1.5 a Syarikat Kewangan 1.5 b Syarikat Pajakan 1.5 c Syarikat Pemfaktoran 1.5 d Syarikat Jaminan Kredit Malaysia

1.Menerangkan penggunaan berbagai jenis cek 2.Melakarkan cek 3.Membezakan antara cek terbuka dan cek berpalang 4.Mengenal pasti sebab-sebab cek tak layan

(A)26hb (K)30hb

(I)25hb (R)29hb

5.Menerangkan ciri dan fungsi setiap jenis institusi kewanga lain

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (BERFOKUS) PERDAGANGAN 2014 TINGKATAN 5


BAB 2 : INSURANS 2.1 Insurans 2.1 a Pengenalan kepada Insurans 2.1 b Konsep Insurans 2.1 c Jenis Risiko 2.1 d Peranan Insurans

M6 (3-6hb)

Menerangkan konsep, peranan dan istilah-istilah dalam insurans Mengenal pasti jenis-jenis risiko

(A)2hb; Raya Cina (K)6hb

(I)3hb (R)5hb

M7 (913hb)

2.2 Prinsip Insurans 2.2 a Kepentingan Boleh Insurans 2.2 b Penuh Percaya Mutlak 2.2 c Indemniti

Menerangkan prinsip-prinsip insurans

(A)9hb (K)13hb

(I)10hb (R)12hb

M8 (1620hb)

FEB.

2.3 Jenis Insurans 2.3 a Insurans Kemalangan 2.3 b Insurans Kebakaran 2.3 c Insurans Hayat 2.3 d Insurans Marin/Penerbangan 2.3 e Insurans Lain

Mengetahui jenis-jenis dan kegunaan insurans

(A)16hb (K)20hb

(I)17hb (R)19hb

2.4 Takaful 2.4 a Prinsip Takaful 2.4 b Produk Takaful 2.5 Belian Polisi & Tuntutan Ganti Rugi 2.5 a Prosedur Membeli Polisi 2.5 b Prosedur Membuat Tuntutan Ganti Rugi M9 (2327hb)

Membandingkan insurans konvensional dengan takaful Mengetahui cara-cara membeli polisi dan membuat tuntut ganti rugi Menjelaskan implikasi setiap prinsip insurans ke atas tuntutan ganti rugi

(A)23hb (K)27hb Merentas Desa

(I)24hb (R)26hb

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (BERFOKUS) PERDAGANGAN 2014 TINGKATAN 5


BAB 3 : PENGANGKUTAN 3.1 Pengangkutan 3.1 a Peranan Pengangkutan 3.2 Jenis Pengangkutan 3.2 a Pengangkutan Darat 3.2 b Pengangkutan Laut 3.2 c Pengangkutan Udara 3.2 d Saluran Paip

M10 (2-6hb)

Menerangkan peranan dan jenis-jenis pengangkutan Mengenalpasti kelebihan dan kekurangan setiap jenis pengangkutan (pengangkutan darat dan pengangkutan laut)

(A)2hb (K)6hb

(I)3hb (R)5hb

M11 (913hb)

UJIAN BULANAN 1; UB1 (MAC)


Menerangkan maksud pengkontenaan dan Pengangkutan Antarabangsa Routier (TIR) Mengenal pasti agensi-agensi yang peranannya berkaitan dengan bidang pengangkutan Menerangkan 3actor-faktor pemilihan jenis pengangkutan Memilih jenis pengangkutan yang sesuai bagi membantu perniagaan

MAC
3.3 Pengkontenaan 3.3 a Maksud Pengkontenaan 3.3 b Pengangkutan Antarabangsa Routier 3.4 Pemilihan Jenis Pengangkutan 3.4 a Faktor Pemilihan Jenis Pengangkutan

M12 (1620hb)

(A) 16hb; Mesy. Agon. PIBG (K)20hb

( I ) 17hb; CP1 (PIBG) (R)19hb

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (JUMAAT;21/03/2014-SABTU;29/03/2014 ; 9 HARI)


BAB 4 : KOMUNIKASI

MAC/ APR.

M13 (30.33.4)

4.1 Komunikasi 4.1 a Peranan Komunikasi 4.1 b Perkhidmatan Komunikasi i) Televisyen & Radio ii) Perkhidmatan Pos iii) Perkhidmatan Telekom. iv) Perkhidmatan Kurier

Menerangkan peranan komunikasi Menerangkan jenis perkhidmatan komunikasi yang sesuai digunakan dalam perniagaan (televisyen dan radio dan perkhidmatan pos) Menerangkan ciri-ciri setiap jenis perkhidmatan komunikasi televisyen dan radio dan perkhidmatan pos) Menerangkan jenis perkhidmatan komunikasi yang sesuai digunakan dalam perniagaan (perkhidmatan telekomunikasi perkhidmatan kurier) Menjelaskan 3actor-faktor pemilihan sesuatu jenis perkhidmatan komunikasi

(A)30hb.3 (K)3hb

(I)31hb.3 (R)2hb

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (BERFOKUS) PERDAGANGAN 2014 TINGKATAN 5


BAB 5 : PERGUDANGAN

M14 (610hb)

5.1 Pergudangan 5.1 a Peranan Pergudangan 5.1 b Ciri Gudang yang Baik 5.2 Jenis Gudang 5.2 a Gudang Pengilang 5.2 b Gudang Pemborong 5.2 c Gudang Peruncit 5.2 d Gudang Kerajaan 5.2 e Gudang Berbon 5.2 f Penyetoran Sejuk

Menerangkan maksud dan peranan pergudangan Menyatakan ciri-ciri gudang yang baik Menerangkan jenis-jenis gudang (gudang pengilang, gudang pemborong) Menerangkan jenis-jenis gudang (gudang peruncit, gudan kerajaan, gudang berbon dan penyetoran sejuk) Menerangkan kepentingan gudang berbon kepada peniaga dan kerajaan

(A)6hb (K)10hb

(I)7hb (R)9hb

APR.
BAB 6 : PROMOSI

Menerangkan maksud dan peranan promosi Mengenal pasti perkaitan promosi dengan pemasaran
6.1 Promosi 6.1 a Peranan Promosi 6.1 b Promosi dalam Pemasaran 6.2 Jenis Promosi 6.2 a Pengiklanan 6.2 b Promosi Jualan 6.2 c Jualan Terus 6.2 d Publisiti

M15 (1317hb)

Menerangkan ciri-ciri setiap jenis promosi Menghuraikan cara gaya tarikan iklan untuk menarik perhatian pengguna

(A)13hb (K)17hb

(I)14hb (R)16hb

M16 (2024hb)

6.3 Media Pengiklanan 6.3 a Media Bercetak 6.3 b Media Elektronik 6.3 c Media Lain 6.4 Pemilihan Media Pengiklanan

Mengenal pasti jenis-jenis pengiklanan Menerangkan ciri-ciri pelbagai media pengiklanan Memilih media pengiklanan yang sesuai bagi mempromosikan sesuatu keluaran Menerangkan 4actor-faktor pemilihan media pengiklanan Menentukan pemilihan jenis pengiklanan yang sesuai bagi sesuatu barangan

(A)20hb (K)24hb; CP2 Hari Anug.Cem.

(I)21hb (R)23hb

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (BERFOKUS) PERDAGANGAN 2014 TINGKATAN 5


BAB 7 : PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN

APR./ MEI

M17 (27.41.5)

7.1 Peranan Kerajaan dalam Perniagaan 7.1 a Penyelidikan & Pembangunan 7.1 b Perundangan Perniagaan 7.1 c Latihan & Pengurusan 7.1 d Kemudahan Infrastruktur & Ruang Niaga 7.1 e Promosi & Pemasaran 7.1 f Pelepasan Cukai 7.1 g Pembiayaan

1 .mengenal pasti kepentingan peranan kerajaan dalam perniagaan (penyelidikan dan pembangunan, perundangan perniagaan, latihan dan pengurusan) 2. mengenal pasti agensi-agensi yang terlibat 3. mengenal pasti kepentingan peranan kerajaan dalam perniagaan (kemudahan infrastruktur dan ruang niaga, promosi dan pemasaran, pelepasan cukai, pembiayaan) 4. mengenal pasti agensi-agensi yang terlibat

(A)27hb.4 (K)1hb.5; Hari Pekerja

BAB 8 : KONSUMERISME

M18 MEI

8.1 Konsumerisme 8.1 a Maksud Konsumerisme 8.2 Perlindungan Pengguna 8.2 a Hak & Tanggungjawab Pengguna 8.2 b Tanggungjawab Pengeluar 8.2 c Membeli dengan Bijak 8.2 d Peranan Kerajaan & Agensi Lain dalam Melindungi Pengguna 8.2 e Etika Amalan Perniagaan

1. menerangkan maksud konsumerisme 2. mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna dan pengeluar 3. mengetahui dan mengamalkan cara membeli dengan bijak 4. menerangkan peranan kerajaan dan agensi lain dalam melindungi pengguna 5. mengamalkan etika amalan perniagaan oleh penjual dan pembeli 6. menerangkan undang-undang berkaitan dengan perlindungan pengguna

MINGGU ULANGKAJI
M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

; PPT (MEI)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (SELASA;27/05/2014-SABTU14/06/2014)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (BERFOKUS) PERDAGANGAN 2014 TINGKATAN 5


M28 M29 M30 M31

MINGGU ULANGKAJI

PERCUBAAN SPM