You are on page 1of 2

JEMPUTAN MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI

JEMPUTAN MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI

JAWATANKUASA SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI SK JUGRA 2010


Dengan segala hormatnya mempersilakan

JAWATANKUASA SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI SK JUGRA 2010


Dengan segala hormatnya mempersilakan

ke Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri Pada 24 September 2 ! "#umaat$ #am !!% Di S& #ugra% Semoga kehadiran 'g%(hg)*an Sri)Dato+)Datin)*uan)Puan menyerikan lagi majlis ini% ,(-R&H.DMA* /0*/& 0-1ARA2 ,&-#/#/RA0 DA0 &-*-&/0A02 Pagi

ke Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri Pada 24 September 2 ! "#umaat$ #am !!% Di S& #ugra% Semoga kehadiran 'g%(hg)*an Sri)Dato+)Datin)*uan)Puan menyerikan lagi majlis ini% ,(-R&H.DMA* /0*/& 0-1ARA2 ,&-#/#/RA0 DA0 &-*-&/0A02 Pagi