You are on page 1of 1

BUKU

Dr. Nor Hashimah Hashim Yahya Che Lah ( 2003 ). Panduan Pendidikan Prasekolah. Selangor Darul Ehsan. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Salmah Ayob ( 1994 ). Pergerakan Kreatif dan Pendidikan. Selangor Darul Ehsan. Flo Enterprise Sdn. Bhd.

INTERNET UPSI Blogger ( 2010 ). http://pergerakankreatifkumpulana.blogspot.com/ ( 30/09/2013 )

Filaifa ( 2011 ). http://www.scribd.com/doc/36434859/Apresiasi-Muzik-Dalam-Pergerakan ( 01/10/2013 )

Zulkiply Yaakob ( 2010 ) http://www.scribd.com/doc/37538527/Pendidikan-Muzik-Prasekolah ( 03/10/2013 )