You are on page 1of 8

MTE3109:

PENGAJARAN

NOMBOR,

Mengenali perbezaan nombor dan memberi suatu nombor kepada semua himpunan dengan nombor objek tersebut.

Perlakuan mencari bilangan elemen nombor pada set terhad(finite) suatu objek. Pengiraan melibatkan: i. Rote counting pengiraan

PECAHAN, PERPULUHAN, DAN PERATUS NOMBOR BULAT PERKEMBANGAN AWAL NOMBOR

1. Corak 1. Sifat (attibute) Langkah awal kepada pengenalan nombor iaitu kebolehan mengenal persamaan dan perbezaan (susunan). Contoh: Mengenali semua benda yang Sesuatu yang berulang. Suatu senarai nombor yang mengikut corak yang tertentu. Contoh: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, bermula dari 1 dan bertambah 3 setiap kali.

pada susunan yang betul. ii. Rational counting pengiraan Cardination - berapa banyak Ordination aspek nombor Numerical comparison/order

bil (berapa banyak) iii.

(penamaan berdasarkan nombor terakhir) iv.

berwarna merah Langkah kedua ialah kebolehan NUMBERS SENSE Kesedaran dan pemahaman tentang apa itu nombor, hubungannya, magnitudnya, kesan perubahan relatif sesuatu nombor termasuk penggunaan mental Matematik (mental

yang memberi susunan v.

memadankan benda dengan sifat asalnya. Hal ini lebih menumpukan kepada

menggunakan 1-1 untuk melihat yang mana lebih banyak. vi. conservation nombor tetap

persamaan benda dan memadankannya kepada sesuatu yang agak sama.

sama sekiranya tiada aa ditambah atau dikurangkan. vii. 1-1 correspondence - number

mathematics ) dan penganggaran. 1. Susunan dan pengelasan Pengenalan sifat dan susunan sekumpulan objek kepada subset (kumpulan Pengalaman membuat perbandingan dan pengiraan membantu kanak2 membina asas deria nombor. Deria nombor=pemahaman fleksibel dan penggunaan nombor. mengikut warna, Deria nombor-perkara yang perlu dilakukan sebelum perkembangan pengiraan. menguatkan PENGIRAAN

names to objects; viii. perception - pattern or path

through objects; ix. separation - into those that

kecil)mengikut sifatnya. Contoh: Penyusunan

have been counted and those yet to be counted; x. subbitisation counting by seeing (numbers 2 to 5); xi. (xi) adding (subtracting) -

bentuk, saiz, dan nombor. Ideanya ialah menyusun mengikut warna, saiz, dan bentuk akan

penyusunan mengikut nombor

counting by subbitising and subbitised groups.

adding the

PERINGKAT PENGIRAAN Rote counting Kanak2 menggunakan Rote counting tahu sesetengah nombor tetapi mengetahui

STRATEGI PENGIRAAN Pengiraan menaik Kanak-kanak pada 1, 2, 3, 4 Pengiraan menurun Kanak-kanak mengira secara menurun(dari belakang) 10, 9, 8, 7, 6 bermula mengira nombor

PENAMBAHAN DAN PENOLAKAN PENAMBAHAN APAKAH OPERASI TAMBAH Tambah adalah suatu operasi ke atas nombor. Ia merupakan proses menambah dua atau lebih kuantiti dengan menggunakan nombor. Disebabkan sentiasa itu, hasil operasi tambah

susunan nombor yang betul. Rational counting Menggunakan fungsi 1-1 dalam pengiraan.

bertambah

dengan

kuantitinya

COUNTING PRINCIPLES Abstraction principles Stable order principles One to one principles Order irrelevance principles Cardinal principles SEGITIGA RATHMELL 6 arah segitiga Rathmell adalah seperti berikut: model ----> bahasa bahasa ----> model model ----> simbol bahasa ----> model bahasa ----> simbol simbol ----> bahasa

diwakili oleh nombor bulat. Pengiraan melangkau Kanak-kanak boleh mengira secara HUKUM OPERASI TAMBAH Terdapat empat hukum yang merangkumi operasi tambah. Antara hukumnya ialah 2s, 5s, 10s e.g. 5, 10 , 15, 20 ... commutative, associative, additive identity and distributive properties. CARDINAL, NUMBERS Cardinal Berapa banyak? Kami mempunyai 3 kereta Ordinal Mana satu? (susunan) Jojo mendapat tempat kedua dalam 4+2=2+4 1. Associative Property: Apabila tiga atau lebih nombor ditambah, hasilnya adalah sama, tidak dipengaruhi susunan pengelompokan nya. Contohnya (2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4) perlumbaan Nominal siapa?(Pengenalan) Zola bernombor 25 untuk Chelsea ORDINAL AND NOMINAL 1. Commutative property: Apabila dua nombor ditambah, hasilnya adalah sama, tidak

melangkau seperti

dipengaruhi susunan nombor. Contoh:

TEKNIK 1. Additive Identity Property: Hasil tambah sesuatu nombor dengan sifar adalah nombor itu sendiri. Contohnya: 5 + 0 = 5. 1. Distributive property: The sum of two TAMBAH

PENYELESAIAN

OPERASI PENOLAKAN KAEDAH DALAM PENOLAKAN

Penyatuan dua kumpulan Penambahan dengan membilang semua Bentuk lazim Garis lurus Penyatuan Dua Kumpulan Penyatuan dua kumpulan membawa maksud memasukkan objek yang terdapat dalam bakul B ke dalam bakul A. Kemudian, mengira jumlah semua sekali yang terdapat Ahmad ada 7 biji buah saga. Dia memberikan 3 biji buah saga itu kepada ibunya. Melibatkan penolakan sesuatu kuantiti daripada kuantiti asal. Hasil penolakan akan dicatatkan atau 1. 1. Kaedah pemisahan

numbers times a third number is equal to the sum of each addend times the third number. For example 4 * (6 + 3) = 4*6 + 4*3

dinyatakan. Contoh:

dalam

bakul

tersebut.

Ini

membawa

maksud jumlah objek dalam kedua-dua bakul Operasi tambah dan tolak merupakan dua operasi yang mempunyai hubungan berbalik. Jika fakta matematik diambil kira, sebagai contoh 3 + 7 = 10. jadi pernyataan berikut juga benar: 10 - 3 = 7 10 - 7 = 3 Hubungan yang sama juga wujud dalam operasi tolak, contohnya 10 - 3 = 7. Jadi pernyataan berikut juga benar : 3 + 7 = 10 7 + 3 = 10 Ini disebabkan suatu pernyataan adalah seimbang di kedua-dua belah . Untuk mengira menggunakan bentuk lazim, nombor perlu disusun mengikut nilai tempat masing-masing pengiraan. untuk memudahkan Bentuk Lazim Penambahan dengan membilang semua. Penambahan dengan membilang semua membawa maksud mengira ke semua jumlah objek tanpa mengagihkannya menjadi satu. tersebut.

Berapakah biji buah saga Ahmad yang tinggal? 7 3 = 4 biji 1. Kaedah perbandingan Melibatkan perbandingan dua kuantiti antara satu sama lain. Perbezaan kuantiti yang terhasil daripada perbandingan tersebut akan dicatatkan Contoh: Peggy mempunyai 6 biji belon. Kate pula mempunyai 3 biji belon. Berapakah beza bilangan belon Peggy dan belon Kate?

1. Kaedah missing-addend Dalam kaedah ini, satu set objek boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Anda mengetahui jumlah atau bilangan dalam sesuatu set dan anda juga

Sempoa telah dijumpai di China diantara kurun ke-12 dan 13. Setelah sampai itu, ke penggunaan Korea dan sempoa Jepun telah melalui

Sejak itu, beberapa model baru muncul dari masa ke semasa dan sehingga hari ini. Kalkulator moden bukan sahaja terhad untuk mengira permasalahan 4 operasi tetapi juga untuk mendapatkan hasil punca, kuasa, dan permasalahan statistik.

pedagang. Di Eropah pula, sempoa telah digunakan sehingga kurun ke-18. Pengiraan menggunakan sempoa

mengetahui bilangan dalam satu bahagian. Anda dikehendaki mencari satu bahagian yang tinggal untuk menyamai jumlah dalam satu set itu. Contoh: Aminah mempunyai 8 biji bola. 4 daripadanya adalah berwarna biru dan selebihnya adalah berwarna merah. Berapakah bilangan bola yang berwarna merah? 8 biji bola - ____ bola merah = 4 bola biru

Kalkulator

suatu

alat

mengira moden

yg

menggunakan

teknologi

untuk

melibatkan operasi tambah, tolak, darab bahagi. Bagi melakukan pengiraan melibatkan

mendapatkan jawapan yang tepat dan cepat daripada masalah 4 operasi dan juga nilai daripada berbagai-bagai fungsi trigonometri dan logaritma. JENIS-JENIS KALKULATOR Kalkulator yang tidak dapat dapat diprogram Kalkulator yang dapat diprogram

tambah dan tolak, sempoa digunakan dari arah kiri ke kanan.

OPERATION SENSE & COMPUTATIONS SEMPOA SEJARAH SEMPOA

BAHAGIAN-BAHAGIAN PADA SAMPOA KELEBIHAN KALKULATOR KALULATOR PENGGUNAAN

Juga dikenali sebagai Abakus Merupakan alat hitung untuk melakukan proses-proses aritmetik. Terdiri daripada sebuah rangka kayu dengan manik-manik. Sempoa diambil dalam BI disebut abacus yang perkataan Yunani

SEJARAH KALKULATOR Berasal dari negara Perancis. Dicipta oleh Colmur pada tahun 1820. Kalkulator lebih sempurna untuk mengira permasalahan 4 operasi adalah dicipta oleh Boldwin dari Amerika Syarikat pada tahun 1875.

Memudahkan matematik.

pengiraan

masalah

Dapat mengira sesuatu nilai dengan tepat. Menjimatkan masa.

daripada

bermaksudpapan yang berdebu.

KEBURUKAN KALKULATOR

PENGGUNAAN

Menyediakan cara secara tidak langsung dan cekap dalam melakukan mana-mana pengiraan

Dapat mengira dan mendapatkan jumlah yang besar yang ingin dicari dalam masa yang singkat

Pengguna menjadi lebih bergantung pada kalkulator dan sukar untuk membuat

Sangat berguna- lebih dalam pengiraan dilakukan secara mental Meningkatkan pemikiran kritikal dan sedar bahawa terdapat banyak langkah/cara

Membantu membuat perhitungan dengan lebih mudah dan menjimatkan masa

pengiraan secara mental. Pelajar akan semakin malas dan hanya menggunakan kalkulator walaupun hanya membuat pengiraan yang mudah. Pengguna menjadi lebih bergantung pada kalkulator dan sukar untuk membuat

dalam menyelesaikan mana-mana pengiraan Meningkatkan kemahiran dalam anggaran

KAEDAH DALAM ANGGARAN 1. Pembundaran (Rounding up)

CONTOH TEKNIK DALAM PENGIRAAN SECARA MENTAL 165 + 99 = 1. Tolak 1 daripada 165 dan tambahkannya ke 99. Kemudian, tambahkan 164+100=264 2. 165 +100=265. Kemudian tolak 1 untuk 1. 1. Penambahan BACK-FRONT Nombor Numbers) 2 atau lebih nombor yang boleh dikira secara mental dengan menganggarkan 2 atau lebih nombor ANGGARAN TUJUAN MEMBUAT ANGGARAN tersebut untuk mendapatkan Serasi/ Sesuai (Compatible

pengiraan secara mental. Pelajar akan semakin malas dan hanya menggunakan kalkulator walaupun hanya membuat pengiraan yang mudah.

PENGIRAAN SECARA MENTAL Dilakukan tanpa bantuan alat-alat luaran Kebaikan: Menggalakkan berfikiran fleksibel Mendorong pelajar untuk menggunakan

mendapatkan 264 3. 5+9=14. 10 sa akan dibawa ke tempat puluh menjadi 1+6+9=16. 10 puluh akan dibawa ke tempat ratus menjadi 1+1=2. Jawapannya 264.

jawapan dengan lebih mudah. Bahagi Tidak memerlukan jawapan yang tepat, tetapi memerlukan anggaran yang wajar. PRINSIP: Jika nilai satu nombor diturunkan, nilai nombor yang lain harus diturunkan juga. Jika nilai satu nombor ditingkatkan, nilai nombor yang lain haruslah ditingkatkan juga. Darab

strategi yang relevan bagi mereka

RASIONAL MENGGUNAKAN PENGIRAAN SECARA MENTAL menyemak "kewajaran" jawapan yang dikira menentukan jawapan anggaran apabila

jawapan yang tepat tidak diperlukan

PRINSIP: Jika nilai satu nombor diturunkan, nilai satu nombor yang lain hendaklah ditingkatkan. Jika nilai satu nombor ditingkatkan, nilai satu nombor lain hendaklah diturunkan.

ALGORITMA DALAM PENAMBAHAN (I) LONG METHOD (WORDS) 25 = 2 TENS 5 ONES + 56 = 5 TENS 6 ONES 7 TENS 11 ONES = 8 TENS 1 ONES -

2 TENS and 15 ONES 1 TENS and 7 ONES 1 TENS and 8 ONES

18

1. EQUAL ALGORITMA APAKAH ALGORITMA Algoritma diambil bersempena dengan nama ahli matematik Arab, Al-Khorizmi. Pelajar algoritma boleh diperkenalkan mereka dengan memahami (II) LONG METHOD (NUMBERS) 25 = 20 + 5 + 56 = 50 + 6 70 + 11 = (70 + 10 + 1) = (70 + 10 + 1 = 80 + 1 = 81 method)

ADDITION METHOD (alternate

35 + 3 =

38

35 - 17 18

17 + 3 = - 20 18

asetelah

ALGORITMA DALAM PENDARABAN LONG MULTIPLICATION 23 30 00(= 23 0) + 69 (= 23x3) 690

nombor bulat, tempat perpuluhan dan fakta asas tentang operasi ke atas nombor bulat. Peraturan untuk menyelesaikan masalah langkah demi langkah. Setiap langkah penyelesaian dijelaskan (III)

PARTIAL SUM

dengan terperinci. Algoritma digunakan untuk menyelesaikan masalah secara berkesan. Penyelesaian algoritma yang paling biasa digunakan untuk pelajar sekolah rendah ialah prosedur penambahan, penolakan,

(IV) CONVENTIONAL ALGORITHM 2 5 + 5 6 8 1

ALGORITMA DALAM PEMBAHAGIAN 1. 1. SUBTRACTION PROCEDURE

ALGORITMA DALAM PENOLAKAN 1. EXPANDED NOTATION METHOD (words) 1. 2. 3 TENS and 5 ONES 1 TENS and 7 ONES 35 -17 CONVENTIONAL PROCEDURE

pendaraban dan pembahagian.

PLACE VALUE NUMERATION PRINCIPLES

The best material for teaching this principle is a calculator. For example, enter 47 567 and then add 100 and keep pressing =.

Activities to Introduce Place Value 1. GROUPING BY TENS Provide a pile of beans or interlocking cubes Ask the children to group by ten Ask some questions: How many beans/cubes in each group? How many groups of ten? How many beans/cubes left over? Which pile/group is easier to count?

These principles result from a structural perspective on mathematics. This perspective believes that it is more important to develop these principles across all numbers than learn particular sized numbers.

1. Separation / Numerical partitioning Separation or numerical partitioning (Van de Walle, 1990) is the part-whole part of numeration - it is seeing a number as its place value components. That is, 263 is 2 hundreds, 6 tens and 3 ones.

It also provides framework in which all whole number and decimal numbers can be

considered. 1. 1. COUNTING

Children need to partition flexibly - 25 can be 2 tens and 5 ones, but it also can be seen as 1. GROUPING BY HUNDREDS or How many straws in each bundle? How many bundles of ten? How many bundles left over? How many straws left over? Provide a bundle of straws of more than 100 Ask the children to group the straws by ten and bundle it with a rubber band Group the bundles by ten Ask some questions:

The starting point for numeration is counting. However, counting does not stop with 100. All place values count, as do decimals and fractions. Odometer is a name given to the principle which describes the nature of all place-value positions to count like the ones position. For example:

25 ones and 1 ten 15 ones. Materials such as MAB and bundling sticks have the partitioning/ separation built in. As soon as a number is represented with this material, it is numerically partitioned. Numeral expanders also expand

separate/partition numbers. Place value: the position of a digit represents its value

This odometer pattern is for counting back as well as counting on, for example: 32 65 218 31 65 118 30 65 018 29 64 918 872 455 871 455 870 455 869 455

Base of ten: a collection of ten The use of zero: symbolically represent the absence of something Additive property: numbers can be summed with respect to place value

1. COMPARING THE GROUPING SIZE Provide 3 piles of beans different in number

Ask some questions: Which piles has the most? Least? Can you decide without counting? Do you know the exact number without Utilize the concept of trading, exchanging and making Example: Count ten white ones, saying 1, 2, 3, 4,9, 10 The position of a digit represent different quantities, Example: the 2 in 3042 2403 Trade ten blue ones into one red one Count ten red ones, saying, 100, 200,300,400,, 900, 1000 "10, 20, 30, 40, .., 90, 100" Trade ten white ones into one blue one Count ten blue ones, saying,

Continue until children can easily make numbers with the chips, or tell what number

ADVANCED ACTIVITY

a certain combination of chips represents. This way they will understand "group

representation" - the concept that one entity (a chip) represents a group. This is a prelude to understanding how a certain column represents a group. It's very advisable also do some adding and subtracting with the chips. Example, you have 2 blue ones and 7 white. Add 8 whites. What happens? The example leads to the concept of trading the ones into a ten. Example, if you have three blues and 2 whites, and you need to subtract 6 whites Ask the students, what would they do? This help to explain the concept of trading of a ten into 10 ones for the purpose of

counting?

1. 3.

The position of a digit determines the

number being represented

representones and 2 in represent thousands

The zero has positional value but lack of a quantity in the place

LINKING

MODEL

WITH

SYMBOLIC Playing with the chips and asking questions: If you have 15 white ones, what can you trade? I have two blue ones, how many whites could I get? How could you make the number 54 with the chips, using the LEAST possible amount? I have two blue ones and four white ones, what number would this be? etc.

REPRESENTATION It is critical to emphasize in place value a particular model should represent a quantity with least number of pieces Example, 25 beans can be represented by: (1) one tens and 15 ones or (2) two tens and 5 ones Should choose alternative (2) because it has least number of pieces

subtracting.