You are on page 1of 22

GRDINIA CU ORAR PRELUNGIT NR.

33
Constana, Str. Prelungirea Liliacului Nr. 12 Telefon 0341 44 00 33 gradinita33cta@ya oo.co!

TEMA DE STUDIU: C ND, CUM I DE CE SE NT MPL

PROIECT TEMATIC Timp de derulare: S!p"!m#$i Dire%&ii de de'()l"are" *M+ETUL MAMEI, - ..3./ 0..31 PRO2ESIUNEA MAMELOR,-33/ 34..31 RAPSODII DE PRIM5AR, -30/ 66..31 SE 7NTORC PSRILE CLTOARE, -64 / 68..31 GRUPA MARE ZUM-ZUM

#$n fir de iar%& 'erde, o ra(&)nc&l(itoare, $n g*nd&cel, un flutur, un clo+oel ,n floare, -u+& o iarn& lung& si)un dor ne!&rginit .+rind un soare dulce ,n sufletul ui!it/0

Pr)9. Ni$a CIU+OTRA:U Pr)9. Adria$a MEREU

1.234N55 -6 P25378.270

ARGUMENT
A cunoate. A iubi. nc-o dat, iar i iar... a cunoate-nseamn iarn, a iubi e primvar nc o dat, iar i iar... A iubi e primvar... Pri!&'ara a %&tut la gea!. Ni!eni ,n aceast& lu!e nu se +oate sustrage fascinaiei cerului al%astru, susurului a+elor, 'uietului '*ntului, c*ntecului +&s&rilor, 'erdelui crud. C*nd au a+&rut g ioceii 9i soarele a ince+ut s& str&luceasc& #a! desc is fereastra0, iar atunci a! +ri!it !*ng*ierea soarelui de +ri!&'ar&. :&tr*ni sau co+ii, toi +ri'i! cu !ult drag florile fru!os colorate, ascult&! forfota gos+odinelor 9i a insectelor, trilurile +&s&relelor ca intr)un concert de :ac 9i res+ir&! aer curat de +ri!&'ar&. ;i ni!ic nu e !ai fru!os dec*t re,nnoirea naturii. -u+& o iarn& ,,f&r& culoare0, +ri'i! cu ,nc*ntare fru!oasele 9i coloratele flori ale +ri!&'erii. .! +oftit)o 9i la noi ,n clas&, c&ci ,n ini!& o +urt&! !ereu. La ,nce+ut ti!id&, dar a+oi +rin(*nd cura<, +ri!&'ara s)a instalat la noi ,n clas&... .9te+tarea ,ndelungat& 9i %ucuria 'enirii +ri!&'erii cu 'estitorii s&i a tre(it curio(itatea nest&'ilit& a co+iilor, interesul fat& de sc i!%&rile din natur&. Cu oca(ia sosirii +ri!&'erii, a tre(irii naturii la 'ia&, sunt de !enionat 9i studiat !ulte as+ecte ale !ediului ,ncon<ur&tor. Ne)a! +ro+us s& discut&! cu co+iii des+re aceast& te!& +entru a le satisface curio(itatea. S& l&s&! co+ilul s& cree(e, c&ci acesta este 'er%ul cu care o+erea(& la !ulte din acti'it&ile de la clas&. =n cadrul acestor acti'it&i se ,!%in& c*t !ai ar!onios utilul cu +l&cutul, co+ilul construind noi +roduse utili(*nd toate for!ele de acti'itate" <ocul, ,n'&area, !unca 9i creaia. Pri'este c i+ul fericit al unui co+il, atunci cand desco+er& unele dintre aceste !inuni 9i fru!usei 9i 'ei fi 9i tu, la r*ndul t&u, fericit/

O;ie%"i(ele pr)ie%"ului:
) >or!area 9i de('oltarea ca+acit&ii de cunoa9tere 9i ,nelegere a !ediului ,ncon<ur&tor, +recu! 9i sti!ularea curio(it&ii +entru in'estigarea acestuia? ) ,!%og&irea cuno9tinelor referitoare la anoti!+ul +ri!&'ar& @legu!e, flori, +&s&ri c&l&toare, insecte, s&r%&toarea Pa9teluiA?

O;ie%"i(e de re9eri$&!:
D)me$iul Lim;< =i %)mu$i%are: S& +artici+e la acti'it&ile de gru+, inclusi' la acti'it&ile de <oc, at*t ,n calitate de 'or%itor, c*t 9i ,n calitate de auditor. S& ,neleag& 9i s& trans!it& !esa<e si!+le? s& reacione(e la acestea. S& audie(e cu atenie un teBt, s& rein& ideile acestuia 9i s& de!onstre(e c& l)a ,neles S& rece+te(e un teBt care i se cite9te ori i se +o'este9te, ,neleg*nd ,n !od intuiti' caracteristicile eB+resi'e 9i estetice ale acestuia. D)me$iul ="ii$&e: 1.234N55 -6 P25378.270 2

S& efectue(e o+eraii cu gru+ele de o%iecte constituite ,n funcie de diferite criterii date ori g&site de el ,nsu9i" triere, gru+areCregru+are, co!+arare, clasificare, ordonare, a+reciere a cantit&ii +rin +unere ,n cores+onden&. S& nu!ere de la 1 la D recunosc*nd gru+ele cu 1)Do%iecte 9i cifrele cores+un(&toare. S& cunoasc& unele ele!ente co!+onente ale lu!ii ,ncon<ur&toare @o%iecte, aerul, a+a, solul, 'egetaia, fauna, fiina u!an& ca +arte integrant& a !ediului, feno!ene ale naturiiA, +recu! 9i interde+endena dintre ele. S& recunoasc& 9i s& descrie 'er%al anu!ite sc i!%&ri 9i transfor!&ri din !ediul a+ro+iat. D)me$iul )m =i >)%ie"a"e: S& cunoasc& 9i s& utili(e(e unelte si!+le de lucru +entru reali(area unei acti'it&i +ractice. S& cunoasc& diferite !ateriale de lucru, din natur& ori sintetice. S& efectue(e o+eraii si!+le de lucru cu !ateriale din natur& 9i sintetice. S& fie ca+a%il s& reali(e(e lucr&ri +ractice ins+irate din natur& 9i 'iaa cotidian&, 'alorific*nd de+rinderile de lucru ,nsu9ite. S&)9i for!e(e de+rinderi +ractice 9i gos+od&re9ti. D)me$iu e>"e"i% =i %rea"i(: S& redea te!e +lastice s+ecifice desenului. S& o%in& efecte +lastice, for!e s+ontane 9i ela%orate +rin te nici s+ecifice +icturii. S& eBerse(e de+rinderile te nice s+ecifice !odela<ului ,n redarea unor te!e +lastice. S& co!+un& ,n !od original 9i +ersonal s+aiul +lastic, utili(*nd !ateriale 9i te nici di'erse. S& diferenie(e auditi' ti!%rul sunetelor din !ediul a+ro+iat 9i al sunetelor !u(icale. S& diferenie(e auditi' ,n&li!ea sunetelor !u(icale. S& asculte 9i s& recunoasc& frag!ente din creaii !u(icale naionale, cores+un(&toare s+ecificului de '*rst& al co+ilului +re9colar. S& intone(e c*ntece +entru co+ii. S& c*nte aco!+aniai de educatoare. S& aco!+anie(e rit!ic c*ntecele. S& asocie(e !i9c&rile sugerate de teBtul c*ntecului cu rit!ul acestuia. D)me$iul p>i?)m)"ri%: S& fie ca+a%il s& eBecute !i9c&ri !otrice de %a(&" !ers, alergare, s&rituri, rostogoliri, c&&r&ri. S&)9i for!e(e o inut& cor+oral& corect& @,n +o(iia st*nd, 9e(*nd 9i ,n de+lasareA. S& !anifeste ,n ti!+ul acti'it&ii atitudini de coo+erare, s+irit de ec i+&, de co!+etiie, fair)+lay. IN5ENTAR DE PRO+LEME

Ce ="im @
) ) ) ) Pri!&'ara soarele to+e9te (&+ada. 6ste din ce ,n ce !ai cald. Ne ,!%r&c&! adec'at. .+are g iocelul. Sunt flori ,n gr&dini, +arcuri. .u un !iros +l&cut Legu!ele conin 'ita!ine Se intorc +&s&rile c&l&toare Se ranesc cu 'ier!i9ori P&s&rile au ari+i 9i +ene

Ce $u ="im =i (rem >! a9l!m @


Ce se ,nt*!+l& ,n natur& +ri!&'ara @iar%&, flori, +o!i, insecteA. Ce flori ,nfloresc +ri!&'araE -e ce tre%uie s& !unceasc& oa!enii +ri!&'ara ,n gr&dini, li'e(i, +arcuriE -e ce ,nfloresc +o!iiE Care sunt uneltele cu care se lucrea(& ,n gr&din&E Care sunt legu!ele de +ri!&'ar&E $nde cresc florile 9i legu!eleE -e ce se ,ntorc +&s&rile c&l&toareE Cu! i9i fac cui%, cu! i9i cresc +uii E .duc +agu%eCfoloase o!ului E 3

1.234N55 -6 P25378.270

-e ce tre%uie sa fi! %uni si cinstiiE

CENTRE DE INTERES DESCAISE :I MATERIALELE PUSE LA DISPO*IIA COPIILOR: +I+LIOTECA ARTA BOC DE ROL ) creioane colorate, carioca, / co9ulee, 'ase - #Pri!a !ea enciclo+edie0 te!+era, +ensule ) unelte de gr&din&rit - #6nciclo+edia 9tiinific& +entru ) *rtie glasat&, *rtie cre+onat& ) farfurii - co+ii0, .tlas :otanic ) li+ici, foarfece ) %oluri - i!agni PPT ) +lastelin&, su+ort de lucru ) flori, %ul%i, se!inte, +a!ant - c&ri 9i re'iste ) fi9e de lucru ) accesorii +entru reali(area - fi9e de lucru, caiete s+eciale, ) c&ri de colorat, <ocului de rol, dra!ati(&ri carioca, ) +anou +entru eB+unerea - i!agini, <etoane cu flori si lucr&rilor feno!ene s+ecifice anoti!+ului +ri!&'ara CONSTRUCII :TIIN BOC DE MAS ) <ocul 1C*nd se ,nt*!+l&E0 - Lego, cu%uri din le!n - din <u!&t&i ,ntreg ) 6nciclo+edii, .tlas :otanic - !o(aic, +ione(e - alege 9i gru+ea(& ) i!agini, c&ri, CF uri - for!e geo!etrice - <etoane cu i!agini, cifre ) flori naturale, <etoane cu flori, - tangra! - +u((le, do!ino fi9e indi'iduale ) fi9e de lucru ) calendarul naturii CENTRUL TEMATIC Centrul te!atic, locul unde eB+une! !aterialele legate de te!a +roiectului, 'a fi reali(at, ,n a9a fel ,nc*t co+iii s& +oat& +ri'i 9i !*nui !aterialele, s& se +oat& <uca cu ele, s& 'or%easc&, s& 1citeasc&0 9i s& li se citeasc& des+re ele, s& +oat& ad&uga altele noi, +roduse sau +rocurate de ei. -atorit& duratei destul de !ari a +roiectului F +atru s&+t&!*ni, fiec&rei s&+t&!*ni i)a! alocat o su%te!& deri'at& din te!a +rinci+al&. .stfel, centrul te!atic 'a fi co!+letat la ,nce+utul fiec&rei s&+t&!*ni cu ele!ente noi, referitoare la su%te!a s&+t&!*nii. E5ALUAREA PROIECTULUI Abiliti" de co!unicare, de sociali(are, de eB+ri!are, de relaionare, +ractice. Atitudini" de ,nelegere, toleran&, a<utorare Evaluare de grup" Partici+area la eB+o(itii si concursuri cu lucr&rile eBecutate de co+ii" 6B+o(itie ,n gr&dinia cu lucr&rile eBecutate de co+ii +e +arcursul derul&rii +roiectului 1.234N55 -6 P25378.270 4

.l%u! cu fotografii din ti!+ul desfa9urarii +roiectului. +I+LIOGRA2IE: :26:6N, Sil'ia? G4NG6., 6lena? 35T2$L6SC$, 8eronica? P26-., 8iorica, nvarea bazat pe proiecte Au!iliar didactic pentru aplicarea noului curriculum, 6d. .r'es, 200D G2.3., >ilofteia " G id +entru +roiecte didactice C.cti'it&i integrate +entru +re9colari @H)I aniA, 6ditura -idactica Pu%lis ing Jouse, :ucure9ti, 200K LLL "urriculum pentru #nvm$ntul precolar@3)MCI aniA, :ucure9ti, 3.6.C.T., 200K LLLNNN.didactic.ro

TEMA: C ND, CUM I DE CE SE NT MPL SU+TEMA: *CM+ETUL MAMEI, - ..3./ 0..3.6.331 *iua Da"a A%"i(i"!"i de D$(!&are "ura I

Luni

4.03

3ari

H.03

ADP" =nt*lnirea de di!inea&" #Cui a! oferit !&ri9oareE0 #3*ini curate)s&n&tate0 )de+rinderi igienice 9i +reg&tirea +entru !as&. #3& +reg&tesc +entru acti'it&i0 Calendarul (ilei@salutul, anoti!+, dat&, starea 're!ii, +re(enaA Te!a 9i su%te!a s&+t&!*nii Op&i)$al" Gi!nastic& rit!ic& A%"i(i"a"e i$"eEra"!: De pe/) ;u$! dimi$ea&a, ALA" +I+LIOTEC" #Legenda !&ri9orului0 ART: #G iocelul0 ) +ictur& cu 9ta!+il& CONSTRUCII: Gr&dina cu flori@lego, !o(aicA B)% de mi=%are" #Culege! g iocei0 ADE" -LC, -P3 Poe(ie -e +e)o %un& di!ineaa, F 4. Ca(i!ir -3 F3ers ,n ec ili%ru +e o su+rafa& ,nalt& @40)H0 c!.A 6urit!ie -e +e)o %un& di!ineaa, C3 F =nde!*nare O ;tafeta florilor P ADP: =nt*lnirea de di!inea&" ,, :un& di!ineaa, ginga9i g ioceiQQ #3*ini curate)s&n&tate0 )de+rinderi igienice 9i +reg&tirea +entru !as&. #3& +reg&tesc +entru acti'it&i0 Calendarul (ilei@salutul, anoti!+, dat&, starea 're!ii, +re(enaA Gi!nastica de ,n'iorare A%"i(i"a"e i$"eEra"!: FFCul)rile prim!(erii, ALA" :TIIN" #C*te !&ri9oare a! cu!+&ratE0 BOC DE MAS" #C*nd se ,nt*!+l&0 BOC DE ROL" ,,>lor&reseleQQ H

1.234N55 -6 P25378.270

3iercuri

M.03

Roi

I.03

B)% de mi=%are" #G&se9te)i +erec ea0 ADE" -;, -6C Lectur& du+& i!agini 1Ta%lou de +ri!&'ar&0 Pictur&C9ta!+ilare cu do+ de +lut& ,,Culorile +ri!&'erii0 Roc distracti'" #Nu r*de/0 ADP: =nt*lnirea de di!inea&" #Ce !i)a s+us un g iocelE0 #3*ini curate)s&n&tate0 )de+rinderi igienice 9i +reg&tirea +entru !as&. #3& +reg&tesc +entru acti'it&i0 Calendarul (ilei@salutul, anoti!+, dat&, starea 're!ii, +re(enaA Op&i)$al" Gi!nastic& rit!ic& A%"i(i"a"e i$"eEra"!: FF+u%?e&ele de E?i)%ei, ALA: ART" Co9ulee +entru flori0 CONSTRUCII: #Ta%lou +entru !a!a0 F !o(aic, +ione(e +I+LIOTEC" #$n %uc et +entru !a!a0) +re(entare ++t C#$"e%" #.st&(i este (iua !a!ei/0 ADE: -;, -4S 4+eraii de adunare 9i sc&dere 1)D #Cel !ai fru!os darS) +o'estea educatoarei 6urit!ie" %ansul ppdiilor @!u(ica #Pri!&'ara0 F 8i'aldiA . ADP: =nt*lnirea de di!inea&" #Scrisoare de la Pri!&'ar&0 #3*ini curate)s&n&tate0)Consolidarea de+rinderilor igienice. Calendarul (ilei@salutul, anoti!+, dat&, starea 're!ii, +re(enaA Gi!nastica de ,n'iorare A%"i(i"a"e i$"eEra"!: #G#$duri pe$"ru mama, ALA: :TIIN: #C&rticica !ea cu cifre0 BOC DE ROL:#S& face! o +r&<itur& +entru !a!a0 BOC DE MAS" .lege ,!%r&c&!intea +otri'it& B)%uri di>"ra%"i(e" #Pietricica din +antof0 ADE: -;, -6C Co!+unere 9i desco!+unere 1)D Consolidarea de+rinderilor de a audia !u(ica 9i de coordonare +si o)!otric& .udierea !u(icii" #Pri!&'ara0 F 8i'aldi@++tA #8ine +ri!&'ara0 F<oc cu teBt 9i c*nt 2e+etarea 'ersurilor dedicate !a!ei

1.234N55 -6 P25378.270

K.04 8ineri

ADP: =nt*lnirea de di!inea&" ,,6 (i de s&r%&toareQQ #3*ini curate)s&n&tate0 )de+rinderi igienice 9i +reg&tirea +entru !as&. #3& +reg&tesc +entru acti'it&i0 Calendarul (ilei@salutul, anoti!+, dat&, starea 're!ii, +re(enaA Gi!nastica de ,n'iorare Op&i)$al: :a? A%"i(i"a"e i$"eEra"!: ,,E 'iua mameiGHH ALA: ART" #>elicitare +entru !a!a0 BOC DE ROL: #Tiua !a!ei0 CONSTRUCII" #>lor&ria0 ADE: DLCF DOS Con'or%ire ,,6 (iua !a!ei/QQ -ecu+are, ,ndoire" #Co9uleul0 2e+etarea 'ersurilor dedicate !a!ei

*iua

Da"a

A%"i(i"!"i de D$(!&are

"ura a II/a

Luni 4.03

3ari H.03

3iercuri

M.03

Roi I.03

ADP: #Cu! ne adres&! adulilorE0) de+rinderi de co!+ortare ci'ili(at& #3*ini curate)s&n&tate0 )de+rinderi igienice. ALA: +I+LIOTEC" #Se!nele +ri!&'erii0@soft educaionalA BOC DE MAS" #:uc ete de flori0) nu!eraie ,n concentrul 1)D CONSTRUCII: Gr&dina cu flori@lego, !o(aicA B)% "Ce)i sugerea(& culoareaE@culori caldeA ADE: C*ntec" #Ce drag&)!i este !a!a/0 Roc" #:uc eele0) alergare cu gru+are la se!nal ADP: #Cu! ne adres&! adulilorE0) de+rinderi de co!+ortare ci'ili(at& #3*ini curate)s&n&tate0 )de+rinderi igienice. ALA: +I+LIOTEC" #5ni!a !a!ei0@lectura educatoareiA ART" Pictur&Cdesen) finali(area lucr&rilor BOC DE ROL" ,,-e)a flor&resele0 ADE: #Nu!&r&! g iocei0@adunare 9i sc&dere cu o unitateA C*ntec" #Ce drag&)!i este !a!a/0 ADP: #Cu! ne adres&! adulilorE0) de+rinderi de co!+ortare ci'ili(at& #3*ini curate)s&n&tate0 )de+rinderi igienice. Op&i)$al +ictur&) #.r!onie 9i culoare0 ALA: :TIIN: #S& face! ordine ,n gr&dina cu flori0 F eBerciiu cu !aterial indi'idual) nu!&rat 1)D BOC DE MAS: " #>ire de iar%& 9i flori0 F desen ADE: #Nu!&r& 9i g&se9te cifra0 F<oc didactic B)% di>"ra%"i(" #Cine s)a ascunsE0 ADP: #Cu! ne adres&! adulilorE0) de+rinderi de co!+ortare ci'ili(at& #3*ini curate)s&n&tate0 )de+rinderi igienice. ALA: ART" #Gr&dina +ri!&'ara0 F Co!+unerea s+aiului +lastic cu +uncte s+ontane@:ei9orul cu +*sl& ,n!uiat ,n 'o+sea fluid&A +I+LIOTEC" #Culoarea +referat&0@select&! i!agini cu flori, g*(e ,n culoarea +referat&A :TIIN: Ce lucrea(& !a!aE @discuii li%ere ,n gru+ restr*nsA B)% de mi=%are" #:uc eele0) alergare cu gru+are la se!nal ADE" ,,8a(a cu flori +t. !a!aQQ )cola< B)% di>"ra%"i(" #$nde s)a ascuns Tu!)Tu!0 I

1.234N55 -6 P25378.270

K.04 8ineri

ADP:#Cu! ne adres&! adulilorE0) de+rinderi de co!+ortare ci'ili(at& #3*ini curate)s&n&tate0 )de+rinderi igienice. ALA: BOC DE MAS" #>luturii la flori0) la%irint ,,La mul&i a$iF m!mi%)HH/ 8ersuri 9i c*ntece dedicate !a!elor

SU+TEMA: PRO2ESIUNEA MAMELOR,-33/ 34..31 *iua Da"a A%"i(i"!"i de D$(!&are

"ura I

ADP" =nt*lnirea de di!inea&" ,,Ce lucrea(a !a!a !ea QQ =n'&&! s& s+une! #!ulu!esc0) de+rinderi de co!+ortare ci'ili(at& Calendarul (ilei@salutul, anoti!+, dat&, starea 're!ii, +re(enaA Te!a 9i su%te!a s&+t&!*nii Op&i)$al" Gi!nastic& rit!ic& A%"i(i"a"e i$"eEra"!: Ce lu%rea'a mama mea, ALA" :TIIN" #Profesiuni ale !a!elor) lectura du+a i!agini? BOC DE MAS: Ce unelte foloseste@sortare, denu!ire, !od de utili(areA? 11.03 CONSTRUCII: 3icul constructor @constructii legoA Luni ADE" -LC, -P3 Lectur& du+& i!agini)#Toate !eseriile sunt %une0 -3 F 6le!ente s+ecifice dansului folcloric" +as lateral cu %&taie -ans F #.lunelul0 C3 I >or& #Scoate)!& din cerc0 5i'i"! " la %uc&t&rie, la ca%inetul !edical? ADP: =nt*lnirea de di!inea&" #Po'estea +ainii0 =n'&&! s& s+une! #!ulu!esc0) de+rinderi de co!+ortare ci'ili(at&? Pri!irea co+iilor, salutul, calendarul naturii, +re(ena. Gi!nastica de ,n'iorare A%"i(i"a"e i$"eEra"!: A>"!'i $)i >u$"em ;ru"ari0 .L." :TIIN" #Po'estea %o%ului de grau0 BOC DE ROL" # La %rutarie0 CONSTRUCII" L&dite +entru +*ine@ constructii legoA 12.03 3ari B)% de mi=%are"0 Cine a<unge +ri!ul0 ADE" -;, -6C 4%ser'are #P*inea de casa0@+rocesul de reali(area a unei +*iniA Consolidarea de+rinderilor de coordonare +si o)!otric& #:rutarii0 F c*ntec @+redare A #8ine +ri!&'ara0 F<oc cu teBt 9i c*nt @re+etareA B)% >e$')rial" #S+une ce ai gustatE0, ADP: =nt*lnirea de di!inea&"0Cu! i!i ingri<esc aineleE0 =n'&&! s& s+une! #!ulu!esc0) de+rinderi de co!+ortare ci'ili(at&? 13.03 Calendarul (ilei@salutul, anoti!+, data, starea 're!ii, +re(enaA Op&i)$al" Gi!nastic& rit!ic& 3iercuri A%"i(i"a"e i$"eEra"!: FF Mi%ul %r)i")r, ALA: ART" #3odele de aine? ) decu+a< BOC DE ROL: .telierul de creatie? 1.234N55 -6 P25378.270 K

14.03 Roi

8ineri

1H.03

+I+LIOTEC" #>unde +e roc ite0 FeBerciii grafice @ o'alulA ADE: -;, -6C Roc didactic #. c*ta roc i&U0 Pictur&) i!+ri!euri +entru !ateriale0) fu(iune de culoare B)% di>"ra%"i( " ,,Parada !odeiQQ @ creati'itate in 'esti!entatieA ADP: =nt*lnirea de di!inea&" #Cine ne face s&n&to9iE0 =n'&&! s& s+une! #!ulu!esc0) de+rinderi de co!+ortare ci'ili(at& Calendarul (ilei@salutul, anoti!+, dat&, starea 're!ii, +re(enaA Gi!nastica de ,n'iorare A%"i(i"a"e i$"eEra"!: Eu >u$" a>"!'i d)%")ri&!, ALA: :TIIN: #Ca%inetul !edical0)o%ser'are BOC DE MAS: Ce unelte folosesteE)@ gru+are de <etoane?fiseA ART" #:onete +entru !edici0) decu+are si li+ire ADE: -;, -4S Roc didactic @ re(ol'&! +ro%le!e adunare, sc&dere 1)DA 3e!ori(are)#-octorita0 B)% de mi=%are" #Trans+orta! %olna'ul0 ADP: =nt*lnirea de di!inea&" #Cine iu%e9te !area0 =n'&&! s& s+une! #!ulu!esc0) de+rinderi de co!+ortare ci'ili(at& Calendarul (ilei@salutul, anoti!+, dat&, starea 're!ii, +re(enaA Gi!nastica de ,n'iorare Op&i)$al: :a? A%"i(i"a"e i$"eEra"!: Ta"!l meu e mari$ar, ALA: +I+LIOTEC" #Pe 'a+or0 @+re(entare PPTA CONSTRUCTII" #8a+oare ,n +ort0 @ legoA BOC DE ROL: #-e)a !arinarii0 G ici, g icitoarea !ea/ ADE: -LC, -4S Con'or%ire ,,Ce)o s& fiu, c*nd 'oi fi !are0 =ndoire " # :arca0 B)% de mi=%are" # :arca +e 'aluri0

*iua

A%"i(i"!"i de D$(!&are

"ura a II/a

Luni

11.03

3ari

12.03

ADP: =n'&&! s& s+une! #!ulu!esc0) de+rinderi de co!+ortare ci'ili(at& # Ce lucrea(& !a!a !ea0 ALA: +I+LIOTEC" #Ce fac) notarul, re+orterul, +rofesorul0citire i!ag. BOC DE MAS" #.le cui sunt uneltele0@ gru+are <etoaneA CONSTRUCII: Te!a la alegere@lego, !o(aicA B)% " Cine face ce folosi!E@ +roduse ale !eseriilorA ADE: Roc didactic" #Cu ce sunet ,nce+e cu'*ntulE0 B)% di>"ra%"i("0.<ut&! !eseria9ul0@alegerea uneltelor necesare +entru o acti'itateA ADP: =n'&&! s& s+une! #!ulu!esc0) de+rinderi de co!+ortare ci'ili(at& #Cu! folosi! +rodusele de +anificatie0 ALA: +I+LIOTEC" #Po'estea %o%ului de grau0 ART" #Paine i!+letita si cornuri0@ !odela<A BOC DE ROL" ,,-e)a %rut&ria0 B)% de mi>%are" #Tran+ort&! l&(ile cu +*ine 0 ADE: #Nu!&r&! cornuri 9i c ifle0@adunare 9i sc&dere 1) DA D

1.234N55 -6 P25378.270

3iercuri 13.03

14.03 Roi

1H.03 8ineri

ADP: =n'&&! s& s+une! #!ulu!esc0) de+rinderi de co!+ortare ci'ili(at&? #=n'&&! s& ne +&str&! ainele0) de+rinderi +ractice? Op&i)$al +ictur&) # 3odele +e tricouri0 ALA: :TIIN: ,,Ce !ateriale foloseste croitorul0@discuii li%ere ,n gru+ restr*nsA BOC DE MAS: #Cine a lucrat !ai !ulte roc ii0) @o+eraii de adunare 9i sc&dereAA +I+LIOTEC" #3odele decorati'e0@ eBerciu grafic)co!%inati de liniiA ADE: #Croitora9ul cel 'itea(0 @lectura educatoareiA B)% di>"ra%i(" #5!%r&c&)i colegul0 ADP: =n'&&! s& s+une! #!ulu!esc0) de+rinderi de co!+ortare ci'ili(at& #=n'&&! s& ne ,ngri<i! s&n&tatea0) rolul ali!entelor s&n&toase ALA: :TIIN" # Prietenul !eu !edicul0 BOC DE ROL: #-e)a doctorul0 ART" 1Crucea ro9ie0) decu+are, li+ire? ADE: #-octorita F !e!ori(are @re+etareA B)% de mi=%are" 1Trans+ort&! %olna'i0 ADP: =n'&&! s& s+une! #!ulu!esc0) de+rinderi de co!+ortare ci'ili(at& #Sunte! !arinari0)acti'it&ile legate de +re(ena 3&rii Negre? ALA:+I+LIOTEC" #Cine face astaE0@creati'itate ,n eB+ri!areA BOC DE MAS" #8reau sa fiu...0) gru+are du+& un criteriu dat B)% de mi=%are" #Cine) i !ai iuteE0 ADE: #Tat&l !eu0 de 3ircea 3icu) lectura educatoarei?

SU+TEMA: RAPSODII DE PRIM5AR, -30/ 66..31 *iua Da"a A%"i(i"!"i de D$(!&are

"ura I

ADP" =nt*lnirea de di!inea&" ,,Ce ne aduce +ri!&'ara/0 #=n'&&! s& ,ngri<i! florile0 )de+rinderi +ractice) flori la ,nr&d&cinat #T*!%e9te)i +rietenului t&u0) de+rinderea de a intra ,n relaie cu ceilali Calendarul (ilei@salutul, anoti!+, dat&, starea 're!ii, +re(enaA Te!a 9i su%te!a s&+t&!*nii A%"i(i"a"e )p&i)$al!" Gi!nastic& rit!ic& A%"i(i"a"e i$"eEra"!: Sim9)$ia prim!(erii0 ALA" :TIIN" #;i florile %eau a+&0 F eB+eri!ent BOC DE MAS: >lori 9i g&rg&rie@sortare, nu!&ratA 1K.03 CONSTRUCII: Gr&dina cu flori0@lego, !o(aicA Luni ADE" -LC, -P3 Roc didactic" #Cu ce sunet se ter!in& cu'*ntulE0 -3 F3ers ,n ec ili%ru +e o su+rafa& ,nalt& cu diferite +o(iii ale %raelor @40)H0 c!.A 6le!ente s+ecifice dansului folcloric" +as lateral cu %&taie @#.lunelul0A C3 F >or& #Gos+odinele fac ordine0 8i(it& la flor&rie. 1D.03 ADP: =nt*lnirea de di!inea&" #-e la s&!*n& la +lant&0 #=n'&&! s& ,ngri<i! florile0 )de+rinderi +ractice) flori la ,nr&d&cinat Pri!irea co+iilor, salutul, calendarul naturii, +re(ena. 3ari Gi!nastica de ,n'iorare 1.234N55 -6 P25378.270 10

20.03 3iercuri

21.03 Roi

A%"i(i"a"e i$"eEra"!: *iua 9l)ril)r, ALA" :TIIN" #Ce s)a ,nt*!+lat cu florile care n)au a'ut a+&E0 BOC DE MAS" #C*nd se ,nt*!+l&E0@floriA CONSTRUCII", L&die +t. flori ) lego B)% de mi=%are" #Printre flori0 F alergare cu ocolirea o%stacolelor ADE" -;, -6C 4%ser'are #Laleaua 9i narcisa0 2es+iraie, e!isie, dicie" #=nfloresc gr&dinile0 F c*ntec #8ine +ri!&'ara0F <oc !u(ical @re+etareA ,,8alsul florilorQQ )eurit!ie .-P" =nt*lnirea de di!inea&" 0Ce flori a'ei ,n gr&din&E0 #$n (*!%et, o floare0) de+rinderea de a oferi corect 9i cu +l&cere o floare celor dragi Calendarul (ilei@salutul, anoti!+, data, starea 're!ii, +re(enaA A%"i(i"a"e )p&i)$al!" Gi!nastic& rit!ic& A%"i(i"a"e i$"eEra"!: FFCul)rile prim!(erii, ALA: ART" #C i+ul de floare0 F +ictur& +rin a!+renta !*inii BOC DE ROL" ,,La flor&rie0 +I+LIOTEC" #Rocul culorilor0 F<oc +e calculator #Sa!%a florilor0) ele!ente de gi!nastic& rit!ic& ADE: -;, -6C Roc logic" #Trenul ,n cerc0 6Berciii de o%inere a unor for!e s+ontane +rin +resarea foii +este +ic&turi de culoare fluid& ,,>lori surori0 Pli!%are ,n cartier ADP: =nt*lnirea de di!inea&" #-e 'or%& cu &$na 'rimvar #Legu!e curate +entru s&n&tate/0) de+rinderea de a s+&la legu!ele Calendarul (ilei@salutul, anoti!+, dat&, starea 're!ii, +re(enaA Gi!nastica de ,n'iorare A%"i(i"a"e i$"eEra"!: FFPrim!(ara D$ Er!di$a de leEume0 .L." :TIIN" ,,Cu! r&sar +lantele0 +I+LIOTEC" ) #SV cunoa9te! legu!ele de +ri!&'ar&0 citire de i!agini ART) #2idic i0 )desen ADE: -;, -4S Predarea nu!&rului 9i cifrei 10) acti'itate cu !aterial indi'idual #-octorul ne sfVtuie9te0 Facti'itate cu !edicul ;colii nr. 3I@Proiect educaional #.+&, fructe 9i !i9care...0 #8ine +ri!&'ara0 F<oc cu teBt 9i c*nt

1.234N55 -6 P25378.270

11

8ineri

22.03

ADP: =nt*lnirea de di!inea&" #.laiul din gr&din&0 13*nc&! ridic i/0) de+rinderea de a consu!a igienic legu!e +roas+ete Calendarul (ilei@salutul, anoti!+, dat&, starea 're!ii, +re(enaA Gi!nastica de ,n'iorare Op&i)$al: :a? ALA: BOC DE MAS" #Pri!&'ara0 F+u(ele? #Rocul u!%relor0 BOC DE ROL" ,,-e)a gr&dinarii0 :TIIN: 6Berciiu sen(orial" #Ce gust are ...E0@cea+&, ridic i, s+anacA B)% di>"ra%"i(" #Co+iii alearg& du+& fluturi0 ADE:, -LC ) Po'este Le%edele,de Jans C . .ndersen -4S ) #Co9ul cu ridic i0 @decu+are, li+ireA G ici, g icitoarea !ea/

*iua

A%"i(i"!"i de D$(!&are

"ura a II/a

Luni

1K.03

3ari 1D.03

3iercuri 20.03

21.03

Roi

ADP: #4fer&)i +rietenului t&u o floare0) de+rinderea de a intra ,n relaie cu ceilali #Plant&! se!ine de flori0 )de+rinderi +ractice ALA: +I+LIOTEC" #Ce !i)a +o'estit greiera9ul...0citire i!ag. BOC DE MAS: #:uc ete de flori0) @o+eraii de adunare 9i sc&dereA CONSTRUCII: Gr&dina @construcii +lane"flori, +o!i ) !o(aicA ADE: #8ine +ri!&'ara0F <oc !u(ical B)% di>"ra%"i(" 1Prinde! fluturi0 ADP: #4fer&)i +rietenului t&u o floare0) de+rinderea de a intra ,n relaie cu ceilali #=n'&&! s& ,ngri<i! florile0) de+rinderi +ractice) flori la ,nr&d&cinat ALA: +I+LIOTEC" #>lorile +ri!&'erii0@soft educaionalA ART" #Gr&dina cu lalele0 F +ictur&C9ta!+ilare cu do+ de +lut& BOC DE ROL" ,,-e)a flor&resele0 B)% de mi=%are" # :ar(a 9i %roa9tele0 ADE: #Nu!&r&! g*(e 9i fluturi0@adunare 9i sc&dere 1) DA #Pri'este fru!os la %u%uru(&0@T*!%e9te, ra(i de ea, +langi, uita)te ur*t etcA ADP: #4feri! flori celor dragi0) de+rinderea de a intra ,n relaie cu ceilali #=n'&&! s& ,ngri<i! florile0) o%ser'area r&sadurilor Op&i)$al +ictur&) #.r!onie 9i culoare0 ALA: :TIIN: ,,Cu! ,ngri<i! florile0@discuii li%ere ,n gru+ restr*nsA BOC DE MAS: >lori 9i g&rg&rie@sortare, nu!&ratA C*ntec" 1Co+&celul0 ADE: #Legenda l&cr&!ioarelor0 de 6. Ca!ilar B)% de mi=%are" #Care al%inu& !)a ,ne+atE0 ADP: #4fer&)i +rietenului t&u o floare0 #=n'&&! s& ,ngri<i! florile0) o%ser'are ) r&sadurile ALA: BOC DE MAS",,.legeti 9i gru+atiQQ @ unelte de gr&din&A BOC DE ROL: ,,-e)a gr&dinarii0 ART" #Co9ul cu legu!e0) !odela< 12

1.234N55 -6 P25378.270

8ineri

22.03

Roc distracti' " ),,Cine te)a strigat0 ADE: #SV cunoa9te! legu!ele de +ri!&'ar&0 lectur& du+& i!agini #G ice9te re+ede 9i %ine0 ADP: #4fer&)i +rietenului t&u o floare0 #=n'&&! s& ,ngri<i! florile0) o%ser'area r&sadurilor ALA:CONSTRUCII: #$nelte de gr&din&0, #straturi de legu!e0 :TIIN" <oc sen(orial #SVculeul fer!ecat0@legu!eA Roc de !i9care "#5e+ura9ul !Vn*ncV !orco'i0. ADE: con'or%ire" #Legu!ele ) i('or de sVnVtate0 -ra!ati(are" #2idic ea uria9&0

SU+TEMA: SE 7NTORC PSRILE CLTOARE, -64 / 68..31


*iua Da"a A%"i(i"!"i de D$(!&are "ura I ADP" =nt*lnirea de di!inea&" ,, Se ,ntorc +&s&rile c&l&toare0 #.! crescut/0@de+rinderi de autoser'ire 9i ordineA Calendarul (ilei@salutul, anoti!+, dat&, starea 're!ii, +re(enaA Te!a 9i su%te!a s&+t&!*nii A%"i(i"a"e )p&i)$al!" Gi!nastic& rit!ic& A%"i(i"a"e i$"eEra"!: +u$ (e$i"F draEi p!>!releG, ALA" :TIIN" ,,8reau s& 9tiu des+re +&s&rile c&l&toare/0 BOC DE MAS: Caut& u!%ra/0 CONSTRUCII: #Cui%ul +&s&relelor0 @!o(aicA B)% de mi=%are" 12*ndunica)9i ,ntinde ari+ile0 ADE" -LC, -P3 Po'estea co+iilor" Le%edele,de Jans C . .ndersen -3 F +arcurs a+licati' )1Jai la <oac& +e c*!+ie/0 @3ers ,n ec ili%ru, t*r*re, traciunea 9i ,!+ingerea unor o%iecteA C3 F fora ) <oc #:ar(a duce !*ncare la +ui0 ADP: =nt*lnirea de di!inea&" ,,-e unde 'in +&s&rile c&l&toareE0 #3& +reg&tesc +entru acti'itate/0@de+rinderi de autoser'ire 9i ordineA Pri!irea co+iilor, salutul, calendarul naturii, +re(ena. Gi!nastica de ,n'iorare A%"i(i"a"e i$"eEra"!: ,,S%ri>)are de la r#$du$ele, ALA: BOC DE ROL" ,,-e)a gos+odarii0 +I+LIOTEC" #Coada r*ndunicii0 FeBerciii grafice ART"02*ndunica0)decu+are, ,!%inare B)% de a"e$&ie: #T%oar&, (%oar&U0 ADE" -;, -6C o%ser'are #:ar(a 9i r*ndunica0 2es+iraie, e!isie, dicie #2*ndunica0 F c*ntec #=nfloresc gr&dinile0 F <oc cu teBt 9i c*nt #8estitorii +ri!&'erii0 de 8. .lecsandri F lectur& ADP: =nt*lnirea de di!inea&" #Ce +as&re i!i +lace !ieE0 #.! crescut/0@de+rinderi de autoser'ire 9i ordineA 13

Luni

64..3

3ari

6J..3

1.234N55 -6 P25378.270

3iercuri

6K..3

Roi 60..3

68..3 8ineri

Calendarul (ilei@salutul, anoti!+, data, starea 're!ii, +re(enaA A%"i(i"a"e )p&i)$al!" Gi!nastic& rit!ic& A%"i(i"a"e i$"eEra"!: +u%ur)=i de )a>pe&i@, ALA: BOC DE MAS: #Caut& +erec ea0 ART" F#>a!ilii de %er(e0) +ictur&Cdesen i!aginaie +I+LIOTEC" 1=n lu!ea +&s&rilor c&l&toare0) citire de i!agini B)% de mi=%are" # :ar(a 9i %roa9tele0 ADE: -;, -4S ,,Scrisoare de la r*ndunele0 Consolidarea nu!&ratului 1)10 #Cu! ,!i a<ut +rietenele necu'*nt&toareE0 #G ici g icitoarea !ea/0 @des+re +asariA B)% de mi=%are" #2aele 9i '*n&torii ADP: =nt*lnirea de di!inea&" #Co+iii iu%esc +&s&relele0 #3& +reg&tesc +entru acti'itate/0@de+rinderi de autoser'ire 9i ordineA Calendarul (ilei@salutul, anoti!+, dat&, starea 're!ii, +re(enaA Gi!nastica de ,n'iorare A%"i(i"a"e i$"eEra"!: Lumea i$>e%"el)r, ALA: +I+LIOTEC" #3inunata lu!e a insectelor0 @lect. du+& i!aginiA :TIIN" #Cu ce se r&nesc +&s&releleE0 BOC DE MAS: >i9e de colorat cu +&s&ri B)% di>"ra%"i( " ,,P&s&ric& !ut&)i cui%ulQQ ADE: -;, -6C F#:ucuro9i de oas+eiE0 Co!+unereaCdesco!+unerea nu!&rului 10 +ictur& #T%or +e cerul al%astru0 B)% de mi=%are" #=n stu+0) alergare cu gru+are la se!nal ADP: =nt*lnirea de di!inea&" 0Ce 9ti! des+re +rotecia naturiiE0 #Co+il ca tine sunt 9i eu/) de+rinderea de a ocroti 'ieuitoarele Calendarul (ilei@salutul, anoti!+, dat&, starea 're!ii, +re(enaA Gi!nastica de ,n'iorare Op&i)$al: :a? A%"i(i"a"e i$"eEra"!: O%r)"i&i $a"uraG0 ALA: +I+LIOTEC" #S& ocroti! +&s&rile c&l&toare0 @+re(entare PPTA BOC DE MAS" #Loto cu +&s&ri0 CONSTRUCII: #Stu+ul0),!%inare lego ADE: -LC, -4S Roc didactic) #Carna'alul sunetelor0 #:ar(a 9i cui%ul s&u0 )decu+are, r&sucire, ,ndoire, li+ire #G ice9te re+ede 9i %ine0 @soft educaionalA B)% di>"ra%"i(" #Co+iii alearg& du+& fluturi0

A%"i(i"!"i de D$(!&are "ura a II/a ADP: #.9a da, a9a nu/0 F reguli de +rotecie ecologic& #.! crescut/0@de+rinderi de autoser'ire 9i ordineA ALA: +I+LIOTEC" #Citi! ,n atlasul (oologic des+re +&s&rile c&l&toare0 BOC DE ROL" ,,-e)a 'eterinarii0 Luni ADE: #Nu!&r&! g*(e 9i fluturi0 @o+eraii de adunare 9i sc&dere 1) DA 64..3 B)% de mi=%are",,P&s&ric& !ut&)i cui%ul ADP: #.9a da, a9a nu/0 F reguli de +rotecie ecologic& #=!i ordone( ainele/0@de+rinderi de autoser'ire 9i ordineA ALA: BOC DE MAS" 4rdonea(& ,n 9ir cresc&tor 9i descresc&tor !uli!ile de 1.234N55 -6 P25378.270 14

*iua

Da"a

3ari 6J..3

+&s&ri CONSTRUCTII" #C&sue +entru +&s&rele0 @legoA ART" #Pri!&'ara ,n +arc0 )+ictur&Cdesen ADE: #Scrisoare de la r*ndunele0 F lectura educatoarei B)% di>"ra%"i( ",,Cine te)a strigatQQ ADP: #.9a da, a9a nu/0 F reguli de +rotecie ecologic& #.! crescut/0@de+rinderi de autoser'ire 9i ordineA ALA: :TIIN: ,,-e ce 'in 9i +leac& +&s&rile c&l&toare0 @soft educaional )discuii li%ere ,n gru+ restr*nsA ART" :u%uru(a @confecieA ADE: #3inunata lu!e a +&s&rilor 9i insectelor0 @lect. du+& i!aginiA B)% de mi=%are" #G&se9te)i +erec ea0 ADP: #.9a da, a9a nu/0 F reguli de +rotecie ecologic& #Co+il ca tine sunt 9i eu/) de+rinderea de a ocroti 'ieuitoarele ALA: BOC DE MAS" # Sort&! i!agini cu +&s&ri c&l&toare0 +I+LIOTEC" #G*nd&celul0 de 6. >arago BOC DE ROL" #-e)a furnicuele arnice0 ADE" #Pri!a'ara0, 8. .lecsandri F !e!ori(are B)% de mi=%are" #:ar(a 9i %roa9tele0 ADP: #.9a da, a9a nu/0 F reguli de +rotecie ecologic& #Co+il ca tine sunt 9i eu/) de+rinderea de a ocroti 'ieuitoarele ALA: +I+LIOTEC" #P&ania +uiului de r*ndunic&0 F +o'este creat& du+& ilustraii BOC DE MAS" #2*ndunica ,9i caut& cui%ul0) la%irint ART" -ecu+are, ,ndoire, li+ire" #>lutura9i0? #C&sue +entru +&s&rele0 B)% de a"e$&ie: #T%oar&, (%oar&U0 ADE: #Carna'alul sunetelor0) <oc didactic 55 B)% di>"ra%"i( " ,,P&s&ric& !ut&)i cui%ulQQ

3iercuri 6K..3

Roi 60..3

8ineri

68..3

1.234N55 -6 P25378.270

1H

1.ZMBETUL MAMEI

3.RAPSODII DE PRIMVAR

6.CE LUCREAZ MAMA!

4.SE NTORC PSRILE CLTOARE!

HARTA PROIECTULUI

SCRISOARE DE INTENIE

DraEi p!ri$&i =i ;u$i%iF Mira%)lul a$)"impului prim!(ara >e (ede la )ri%e pa>. C)pa%ii au D$muEuri"F u$ "a;l)u de %ul)ri $i >e D$9!&i=ea'! la
1.234N55 -6 P25378.270 1M

9ie%are pa>. Na"ura a re$!>%u" =iF )da"! %u ea =i 9l)rile au D$9l)ri" =i $e )9er! u$ >pe%"a%)l de lumi$! =i %ul)are i $e;!$ui". Par%! la 9ie%are pa> $e '#m;e="e ) laleaF ) 'am;il! >au ) $ar%i>!. A="ep"area D$delu$Ea"! =i ;u%uria (e$irii prim!(erii %u (e>"i")rii >!iF a "re'i" i$"ere>ul %)piil)r dum$ea()a>"r! D$ a %u$)a="e %#" mai mul"e de"alii de>pre >%?im;!rile di$ $a"ur! %e (e>"e>% >)>irea a%e>"ui a$)"imp. 7$ urm!")arele "rei >!p"!m#$iF ()m derula pr)ie%"ul "ema"i%:ARMONII DE PRIM5AR,F D$ %adrul L)%uril)r =i a%"i(i"!&il)r pe %are le ()m de>9!=ura Dmpreu$! %u %)piii. Ne/am ;u%ura >! 9i&i al!"uri de $)i pe$"ru a >a"i>9a%e %uri)'i"a"ea $e>"!(ili"! a %)piil)r =i pe$"ru a a9la %#" de mul"e lu%ruri au D$(!&a". Pe$"ru ;u$a de>9!=urare a pr)ie%"ului (! ruE!m >! $e aLu"a&i %u i$9)rma&ii =i ma"eriale leEa"e de "em!: 9l)ri $a"urale =i pre>a"eF E?i(e%eF >emi$&eF p!m#$"F ;ul;i de lalele =i 'am;ileF u$el"e de Er!di$!F %re$Eu&e D$muEuri"eF leEume de prim!(ar!F imaEi$iF re(i>"eF lup!F 9ilmule&e de pe i$"er$e"F CD/uri %u mu'i%! p)"ri(i"! "emei. 5! mul&umim =i (! a="ep"!m >! >!r;!")ri&i al!"uri de $)i mira%)lul re$a="erii $a"uriiG
Edu%a")arele =i %)piii Erupei ZUM-ZUM

2i=! de mu$%! i$depe$de$"! I A (e$i" prim!(araG,/ .lc&tuie9te +ro+o(iii des+re ceea ce 'e(i ,n i!agini. Li+e9te ,n s+aiile li%ere tot at*tea flori c*te cu'inte are fiecare +ro+o(iie for!ulat& de tine. -es+arte ,n sila%e cu'intele" # fa!ilia0, # r*ndunica0, #ou0, #cui%0, #+ri!&'ara0. G&se9te 9i alte cu'inte care conin sunetul iniial al cu'intelor date. Roc" #Cu'intele 'or s& fie alintate0, # Tu s+ui una, el s+une !ulte0, # Cu'inte +otri'ite0@+entru ri!eA. Creea(& o +o'este cu titlul" # 4 (i de +ri!&'ar&0. =n'a& +oe(ia" # Scrisoare de la r*ndunic&0 de 6lena -rago9. >or!ulea(& un r&s+uns la scrisoarea r*ndunicii. Colorea(& ceea ce 'rei.

1.234N55 -6 P25378.270

1I

L.lc&tuie9te +ro+o(iii folosind cu'intele care denu!esc i!aginile, des+arte ,n sila%e denu!irile, sta%ile9te sunetele iniialeCfinale, g&se9te c*t !ai !ulte cu'inte care conin aceste sunete. Scrie ,n s+aiile care au for!ele geo!etrice ,n'&ate de tine la gr&dini& tot at*tea se!ne grafice c*te sila%e conin cu'intele care denu!esc i!aginile.

1.234N55 -6 P25378.270

1K

1.234N55 -6 P25378.270

1D

1.234N55 -6 P25378.270

20

Li+e9te ,n s+aiul dat tot at*tea %u%uru(e c*t arat& cifra.

1.234N55 -6 P25378.270

21

D
Li+e9te ,n s+aiul dat cu o al%in& !ai !ult dec*t arat& cifra.

1.234N55 -6 P25378.270

22