You are on page 1of 10

Grdinia Bambi, Cluj-Napoca Str. Rovine nr. 3 el.! "#$%-%3&3'# (-mail! )radi.bambi*+a,oo.

com

Laleaua i narcisa

Grupa -.lorilor /0are1 2nul 3colar #""4-#""5 6n7titutor 6! 8intea 2ndreea 9ucia

Alctuire: rdcina tulpina frunzele floarea

Mediul de via: grdini parcuri sere pduri

S.O.S. Ocrotii natura! u rupei florile! "lantai #i ocrotii florile!

Hrnire: ap cldur lu!in p!$nt

%!portana: dezvolt si!ul estetic e!an !iros plcut

&ragi prini'

n sptmna 23-27 martie 2009, vom aplica o metod nou de nvmnt , Metoda proiectelor de cercetare, avnd ca tem aleaua !i narcisa" #om discuta despre alctuirea !i caracteristicile acestor $lori , mediul lor de via, despre importana lor n viaa omului, despre n%ri&irea !i prote&area $lorilor" 'e parcursul sptmnii vom or%ani(a vi(ite n di$erite locaii !i plim)ri n parc" *rice materiale le%ate de tem, pe care le putei trimite la %rdini pentru o)servare !i discutare ar $i de $olos +pliante, ci, materiale re$olosi)ile," -onsiderm un spri&in real participarea dumneavoastr e$ectiv sau contri)uia cu idei, cuno!tine !i materiale" .oate activitile vor $i deose)ite !i atractive/ sper s tre(easc interesul copiilor pentru $lori !i pentru mediul ncon&urtor" n sperana c vei rspunde solicitrilor noastre, v mulumesc anticipat0

1ntitutor 1, 2ndreea ucia 'intea

Tema: Cnd, cum i de ce se ntmpl? Proiect tematic: Laleaua i narcisa :biective de re;erin vi<ate!
Domeniul limb i comunicare: 7 participe la activitile de )rup, inclu7iv la activitile de joc, at=t >n calitate de vorbitor, c=t 3i >n calitate de auditor? 7 audie<e cu atenie un te@t, 7 rein ideile ace7tuia 3i 7 demon7tre<e c l-a >nele7? - 7-3i >mbo)ea7c vocabularul activ 3i pa7iv pe ba<a e@perienei, activitii per7onale 3iA 7au a relaiilor cu ceilali 3i 7imultan 7 utili<e<e un limbaj oral corect din punct de vedere )ramatical? Domeniul tiin!e: 7 cunoa7c unele elemente componente ale lumii >nconjurtoare /obiecte, aerul, apa, 7olul, ve)etaia, ;auna, ;iina uman ca parte inte)rant a mediului, ;enomene ale naturii1, precum 3i interdependena dintre ele? - 7 comunice impre7ii, idei pe ba<a ob7ervrilor e;ectuate? - 7 mani;e7te di7ponibilitate >n a participa la aciuni de >n)rijire 3i protejare a mediului, aplic=nd cuno3tinele dob=ndite? - 7 numere de la B la 4, recuno7c=nd )rupele cu B-4 obiecte 3i ci;rele core7pun<toare? Domeniul om i societate: 7 aprecie<e >n 7ituaii concrete unele comportamente 3i atitudini >n raport cu norme pre7tabilite 3i cuno7cute? - 7 cuno7c 3i 7 utili<e<e unelte 7imple de lucru pentru reali<area unei activiti practice? - 7 7e7i<e<e modi;icrile materialelor >n urma prelucrrii lor? C Domeniul estetic i creati": 7 intone<e c=ntece pentru copii? - 7 a7ocie<e mi3crile 7u)erate de te@tul c=ntecului cu ritmul ace7tuia? C Domeniul psi#o motric: - 7 ;ie apt 7 utili<e<e deprinderile >n7u3ite >n di;erite conte@te?

Centre de interes i materiale puse la dispo$i!ia copiilor %ibliotec C cri 3i revi7te cu ima)ini repre<ent=nd ;lori C caiete de lucru C ),icitori Construc!ii cuburi de lemn le)o cren)ue de lemn &rt Creioane colorate, carioci 2cuarele, pen7ule Bloc de de7en, ,=rtie creponat, ,=rtie )la7at 9ipici, ;oar;ec petale de ;lori )tiin! 2tla7 Botanic (nciclopedii DED-uri C ;i3e adecvate temei ierbare 'oc de mas (etoane, ima)ini le)o mo<aic

*n"entar de probleme Ce tim? C (@i7t ;lori >n parcuri, )rdini? C .lorile au un miro7 plcut? C .lorile 7unt de di;erite ;orme 3i culori? C .lorile >m;lore7c >n di;erite perioade ale anului? Ce nu tim i "rem s a+lm? C C=nd 3i cum apar ;lorileF C De ce au nevoie ;lorile ca 7 tria7cF C 9a ce ;olo7im ;lorileF C Cine 3i cum >n)rije3te ;lorileF

Plani+icarea acti"it!ilor n sptmna ,- ,. martie ,//0 1iua Luni &cti"it!i de n"!are &DP! Gnt=lnirea de diminea! Calendarul naturii 2le)e ima)inea potrivit <ileiH &L&! Bibliotec I R7;oim 2tla7ul Botanic? Citim din (nciclopedia Copiilor Joc de rol! 9a ;lorrie, De-a )rdinarii &D2! DK I 9aleaua 3i narci7a I ob7ervare D(C I .lori 7urori I pictur prin 7uprapunere &DP! Ei<it la .lorriile 0a)nolia din localitatea 2pa,ida &L&! Joc de ma7! 2le)e 3i )rupea< ;lorile Joc de atenie! Care petale 7unt la ;elF &D2! DK I Numr 3i potrive3te I joc didactic D(C I Repetare c=ntec Gla7ul ;lorilor - Eine primvara I joc mu<ical &DP! 8limbare >n parcul din apropierea )rdiniei &L&! Con7trucii! Sera cu ;lori, Rondouri pentru ;lori, Lnelte de )rdinrit 2rt! .loricele I dactilopictur &D2! D9C I 8entru tine, primvar de :tilia Ca<imir- memori<are D:S I Cum Mne vorbe7cN ;lorileF - convorbire &DP! Ei<it la Grdina Botanic 2le@andru Bor<a din Cluj-Napoca &L&! Bibliotec! Ktiai c ...- curio<iti Ktiin! Ce 7e >nt=mpl primvara >n pdureF - convorbire &D2! DK - Numrul 3i ci;ra 5 /opt1 - predare D80 I Dan7ul ;lorilor- dan7 tematic &DP! Joc de mi3care! .lorile le)nate de v=nt Joc 7en<orial! Ce ;loare ai miro7itF, G7e3te o ;loare ca a mea &L&! .i3e cu coninut diver7 Joc de per7picacitate! Gntrebri i7tee pentru mini i7tee &D2! D9C I (u 7pun una, tu 7pui multe- joc didactic D(C - 9aleaua I te,nica ori)ami &DP! Joc - Ce 7e >nt=mpl dac....F

3ar!i

3iercuri

'oi 4ineri

3arcisa -o)servare-

2lctuire !i caracteristici4 5dcina4 - $iroas/ .ulpina4 -partea su)pmntean +)ul)ul, depo(itea( 6rana/ -partea aerian este lun%, %oal n interior, de culoare verde, dreapt, nerami$icat/ 7run(ele4 - mai multe $run(e lun%i, ca ni!te s)ii/ - de culoare verde/ - pornesc de la )a(a tulpinii aeriene/ - se usuc dup apro8imativ cinci sptmni de la uscarea $lorilor/ 7loarea4 - a!e(at n vr$ul tulpinii/ - este $ormat din !ase petale/ - de culoare %al)en sau al)/ nmulire4 prin )ul)" oc de cre!tere4 - spontan n 'oiana 3arciselor/ - %rdini, parcuri, sere" n$lorire4 n anotimpul primvara"

LAL(A)A * o+servare ,

Alctuire #i caracteristici: -dcina: firoas. /ulpina: *partea su+p!$ntean 0+ul+ul1 depoziteaz 2rana. *partea aerian este 3nalt de 45*67 c!' verde #i groas. 8runzele: trei*patru frunze !ari de culoare verde. * pornesc de la +aza tulpinii aeriene. *au for!a unor panglici. 8loarea: *se afl 3n v$rful tulpinii. *este !are' 3n for! de cup. *petalele pot fi ro#ii' gal+ene' negre' pestrie. 9n!ulire: prin +ul+ sau prin se!ine. Loc de cre#tere: 3n grdini' 3n parcuri' 3n sere. 9nflorire: 3n anoti!pul pri!vara.

7lorile sunt plante decorative care ne ncnt !i ne emoionea( prin %in%!ia, colorile !i par$umul lor delicat cu care nmiresmea( aerul" aleaua este ori%inar din 2sia" n 9uropa, laleaua a $ost cultivat cu mult %in%!ie !i dra%oste mai ales n *landa, care este numit a(i ara lalelelor" 3arcisa, %6iocelul, vioreaua, panselua sunt ori%inare din 9uropa" a noi n ar e8ist re(ervaii naturale de narcise" :apone(ii sunt cei mai pricepui n aran&area $lorilor" 2rta aran&rii $lorilor se nume!te i;e)ana" -uvntul i;e)ana nseamn $loare vie" 7run(a este numit )uctria plantei" 7run(ele au nevoie de ap, lumin, cldur !i sruri minerale pentru a pre%ti 6rana plantei" <istruse $r mil, multe dintre $lori au disprut, iar altele sunt tot mai rare" 2ceste specii de $lori sunt ocrotite prin le%e pentru a se mpiedica dispariia lor" <intre aceste $lori amintim4 ar)orele lalea, laleaua pestri, $loarea de col, )u&orul romnesc, %aro$ia 'ietrei -raiului" 7run(ele !i sc6im) po(iia dup lumin, se ndreapt spre lumina mai puternic" 98ist :alendarul (cologistului" 2st$el4 44 !artie este ;iua %nternaional a Apei. <5 aprilie este ;iua %nternaional a "durii. 44 aprilie este ;iua %nternaional a "!$ntului. 4< iunie este ;iua Soarelui.

Pentru tine, prim"ar de 5tilia Ca$imir


)iruri ne6re de cocoare, Ploi cldu!e i uoare, 7ir de 6#iocel plpnd, Cntec n6nat n 6nd, 8tbtoare9 1um$et "iu prin $ar$ri: 5are Cnt +lorile la soare? C pe cren6i de +loare pline ;u tii: +lori sunt, ori albine? Pentru cine?::: Pentru tine, prim"ar, Care aduci belu6 n !ar, Care "ii, Peste cmpii, Cu bnu!i de ppdii )i cu cntec de copii<