You are on page 1of 25

LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA JIU,FARCASESTI

Atestat

Coordonator: Savulescu Minodora

Bondoc

Elev: Ana Daniela

- 201 !
1

LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA JIU,FARCASESTI

"ROIECT "ENTRU O#TINEREA CO$"ETENTELOR "ROFESIONALE ,NI%EL &, STU'II LICEALE S"ECIALI(AREA TEHNICIAN IN A'$INISTRATIE

Coordonator: Savulescu Minodora

Bondoc

Elev: Ana Daniela

- 201 -

LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA JIU,FARCASESTI

$I)UL 'E $AR*ETING

Coordonator: Savulescu Minodora

Bondoc

Elev: Ana Daniela

- 201 -

CU"RINS

ARGU$ENT .....................................................................................5 CA"ITOLUL I FUNCTIIL MA!" TIN#ULUI...............................$ CA%IT&LUL II ' C&NC %TUL D MA!" TIN# MI( ....................) %&LITICA D !%&DUS.......................................1* %&LITICA D %! T.............................................11 %&LITICA D DIST!IBUTI ..............................12 %&LITICA %!&M&TI&NALA.............................1+ CA%IT&LUL II.SC SNAC" ATTAC" ,STUDIU D CA-....................1) C&NCLU-II...........................................................22 BIBLI&#!AFI .................................................... 23

ARGU$ENT
Crearea unui 0ro1ra2 de 2ar3e4in1 care sa 0lie5e cerin6ele e70ri2a4e de consu2a4ori re0re5in48 o co20e4i6ie 0al0i4an4a 0en4ru 2ana1erii 9iecarei 9ir2e. %ro1ra2ul de 2ar3e4in1 cu0rinde varia:ilele esen6iale din a c8ror co2:ina6ie re5ul4a 2i7ul de 2ar3e4in1; '0rodusul '0re6ul 'dis4ri:u6ia '0ro2ovarea Un 0ro1ra2 de 2ar3e4in1 e9icien4 cons4a in a0licarea s4ra4e1iei de 0ia6a care sa an4rene5e un ansa2:lu uni4ar de ac6iuni a c8ror re5ul4an4a sa asi1ure a4<4 sa4is9acerea o04i2a a cererii e70ri2a4e ca4 si 0ro9i4a:ili4a4ea e9or4urilor 9ir2ei. !e9lec4area s4ra4e1iei de 2ar3e4in1 alese in 0ro1ra2ul de 2ar3e4in1 se reali5ea58 0rin ado04area de deci5ii 0rivind 2i7ul de 2ar3e4in1= nivelul si des4ina6ia :u1e4ului aloca4 reali58rii aces4uia. !a0or4ul 0er2anen4 din4re 9or6ele e7o1ene 9ir2ei= s0eci9ice 2ediului e74ern= si resursele dis0oni:ile ale 9ir2ei ,u2ane= 9inanciare si 2a4eriale. de4er2ina 2o:ili5area aces4ora in 0ro0or6ii di9eri4e 0en4ru a4in1erea o:iec4ivelor de 2ar3e4in1 0e 0ia4a'4in4a. >arie4a4ea si in4ensi4a4ea in9luen4elor ce se 2ani9es4a din 2ediul e74ern= ca4 si diversi4a4ea ca volu2 si ca s4ruc4ura a resurselor dis0oni:ile de4er2ina concre4i58ri di9eri4e ale 2odula6iilor in care 9ir2a a:ordea58 0ia6a. A4unci c<nd e7is4a di9eren4e se2ni9ica4ive in4re 0ur484orii cererii din 0unc4 de vedere al nevoilor e70ri2a4e= 0recu2 si al co20or4a2en4ului de consu2= 2ana1e2en4ul 9ir2ei 0oa4e 6in4i se12en4e di9eri4e de consu2a4ori. Aceas4a se12en4are a 0ie6ei de4er2ina di9eri4e 2i7uri de 2ar3e4in1 0rin care se ur2ares4e ec?ili:rarea siner1iei 9ir2ei cu 0resiunea 9ac4orilor e74erni in con4e74ul 0ro2ov8rii 0oli4icii sale 1lo:ale. Deci5iile de 0rodus= 0re6= dis4ri:u6ie si 0ro2ovare vor 9i as49el 2odi9ica4e 0en4ru a crea s4ra4e1ii s0eci9ice ada04a4e o:iec4ivelor de 0ia6a ale 9ir2ei. Cele 0a4ru ele2en4e enu2era4e; 0rodusul= 0re6ul= dis4ri:u6ia si 0ro2ovarea= cunoscu4e ca @cei /% din 2ar3e4in1A=sun4 acele varia:ile a9la4e in aria de con4ac4 a 9ir2ei cu e74eriorul= 0ia6a= si 0e care 9ir2a le 0oa4e 2odela ada04<ndu'le a4<4 o:iec4ivelor sale ca4 si o0or4uni4a4ilor de 0ia6a. Ter2enul de 2ar3e4in1 es4e de ori1ine an1lo'sa7ona si deriva din 0ar4ici0iului 0resen4 al ver:ului B2ar3e4A= a carui se2ni9ica4ie es4e aceea de a des9asura 4ran5ac4ii de 0ia4a = res0ec4ive de a cu20ara si a vinde .%rivi4 0rin 0ris2a se2ni9ica4iei sale e4i2olo1ice = 2ar3e4in1ul ar de9ini = as49el = ac4ul= 0rocesul sc?i2:urilor in cadrul 0ie4ei. & as49el de acce04iune desi a0aren4 corec4a = a0are insa ca 9iind necores0un5a4oare 9a4a de reali4a4e = ne0u4and relie9a :o1a4ia = co20le7i4a4ea de se2ni9ica4ii ale 2ar3e4in1ului.

Mar3e4in1ul vi5ea5a de 9a04 Breali5area ac4ivi4a4ilor econo2ice care diriCea5a 9lu7ul de :unuri si servicii de la 0roduca4or la u4ili5a4or sau consu22a4or.!e5ul4a ca 2ar3e4in1ul se re9era la un co20le7 de ac4ivi4a4i econo2iceD el are su: inciden4a sa a4a4 :unurile ca4 si serviciile de la 0roduca4ori 0ana la 0ur4a4orii cererii D el se re9era a4a4 la des4ina4arii :unurilor de consu2 9inal ca4 si la cei ai :unurilor de consu2 in4er2ediar. In 0re5en4 2ar3e4in1ul si'a do:andi4 un s4a4u4 s4iin4i9ic 1reu de con4es4a4= el ras0un5and 0e de0lin cerin4elor 9unda2en4ale 0en4ru incadrarea sa ca s4iin4a avand un o:iec4 0ro0riu :ine de9ini4= o0erand cu ca4e1orii = le1i si 0rinci0ii 0ro0rii = 0recu2 si un ins4ru2en4ar s0eci9ic si co20le7 de cerce4are.De ase2enea 4re:uie su:linia4 9a04ul ca = 0rin con4inu4ul sau 2e4odolo1ic = 2ar3e4in1ul se inscrie in 9a2ilia s4iin4elor econo2ice = ca re5ul4a4 9iresc al de5vol4arii aces4ora. & 4rasa4ura de :a5a a aces4ei s4iin4e o cons4i4uie in4erdisci0linari4a4ea = a0elarea = in sus4inerea de2ersului ce'i es4e s0eci9ic = la 4e5e = conce04e = si 2ai ales= ins4ru2en4e s0eci9ice econo2iei 0oli4ice si unor s4iin4e econo2ice de ra2ura si de in4re0rindere' econo2ia indus4riei= econo2ia a1ricul4urii= econo2ia 4rans0or4urilor= econo2ia co2er4ului= econo2ia serviciilor= econo2ia 2ondiala= 2icroecono2ie= 2ana1e2en4 s4a4is4icii = 2a4e2a4icii= sociolo1iei= 0si?olo1iei=dre04ului= in9or2a4icii= e4c. s4e deose:i4 de su1es4iva in aces4 sens o0inia 0o4rivi4 careia asa cu2 econo2ia 0oli4ica es4e considera4a a 9i dre04 s4iin4a econo2ica @2a2aA = 2ar3e4in1ul are dre04 @car4ea car4ilor 0en4ru oa2enii de a9aceriA. Mi7ul de 2ar3e4in1= 0ro0or6iile in care ele2en4ele enun6a4e se vor in4e1ra in e9or4ul 1lo:al al 9ir2ei 0en4ru a a4in1e e9ec4ele scon4a4e=re0re5in4a unul din4re conce04ele 4eoriei 2oderne ale 2ar3e4in1ului. Conceptul de marketing-mix 0reci5ea58 orien4area ac4ivi4a4ii de 2ar3e4in1 a 9ir2ei in 9unc6ie de 9ac4orii e74erni de in9luen4a a 2ediului de 0ia6a= 0recu2 si de volu2ul si s4ruc4ura resurselor dis0oni:ile 0rin reali5area unui a2al1a2 uni4ar su: 9or2a 0ro1ra2elor= a ele2en4elor 0oli4icii de 0rodus= de 0re6= de dis4ri:u6ie si de 0ro2ovare. Cele / co20onen4e ale 2i7ului re5u2a 2iCloacelor de ac6iune de care dis0un 9ir2ele in e9or4ul lor de 0ia4a.Toa4e aces4e co20onen4e se 9ocali5ea58 asu0ra consu2a4orului. Toa4e aces4e conce04e le'a2 s4udia4 in cadrul 9ir2ei in care i2i des9asor ac4ivi4a4ea.A2 incerca4 sa vad cu2 in9luen4ea5a sc?i2:arile 2ediului ac4ivi4a4ea 9ir2ei si cu2 se ada04ea5a 9ir2a aces4or si4ua4ii.

CA"ITOLUL I 1+1+F,n-t..le /ar0et.n1,l,.


%ornind de la reali4a4ea ca 2ar3e4in1ul re0re5in4a un nou 2od = e9icien4 de 1andire si ac4iune in lu2ea a9acerilor = s0ecialis4ii au ur2ari4 cu 4o4 2ai 2ul4a in4ensi4a4e sa'i de9uneasca ca4 2ai cores0un5a4or @2isiuneaA= rolul sau= re9lec4a4e 0rin sarcinilesi = in 2odul cel 2ai su1es4iv= 9unc4iile 0e care ur2ea5a sa le inde0lineasca S0ecialis4i au s4a:ili4 ur2a4oarele 9unc4ii 0en4ru 2ar3e4in1D a2Inve3t.1area 4.ete.,a nevo.lor de -on3,/+Mar3e4in1ul si4uea5a inves4i1area cerin4elor 0ie4ei= in 1eneral= a nevoilor de consu2= la :a5a oricaror ac4ivi4a4i econo2ice.S4udierea 0ie4ei es4e c?e2a4a sa asi1ure 9unda2en4area 4u4uror deci5iilor de 2ar3e4in1. Aceas4a 9unc4ie 9ace necesara o:4inerea de ca4re orice in4re0rindere de in9or2a4ii re9eri4oare la 4oa4e 0ie4ele 0re5en4e sau cele 0o4en4iale= la ansa2:lul nevoilor de consu2= la 2o4iva4ia aces4ora = la co20or4a2en4ul consu2a4orului.As49el anali5a 2ediului 4re:uie sa 9ie 0unc4ul de 0ornire al oricarei ac4ivi4a4i de 2ar3e4in1.In cadrul aces4uia = consu2a4orul = cu cerin4ele si nevoile sale = de4ine locul cen4ral . 52Cone-tarea d.na/.-a a .ntre4r.nder.. la /ed.,l e-ono/.-o-3o-.al+ Func4ia res0ec4a noua o04ica 0rivind rela4ia din4re in4re0rindere si 2ediul in care ac4ionea5a. %en4ru reusi4a in a9aceri = 9ir2ele ur2ea5a sa ai:a @o vi5iune asu0ra ac4ivi4a4ii lor orien4a4e din e74erior ca4re in4erior=A ele in4ele1and ca in 2ediul in care o0erea5a se ivesc noi si noi oca5ii 9avora:ile si a2enin4ariA . As49el = 0o4rivi4 aces4ei 9unc4ii= in4rea1a ac4ivi4a4e a in4re0rinderii 4re:uie ra0or4a4a = conec4a4a 0er2anen4= o0era4iv = la 9i5iono2ia si cerin4ele 2ediului a9la4 in con4inua sc?i2:are . -2Sat.36a-erea .n -ond.t.. 3,4er.oare a nevo.lor de -on3,/+ Aceas4a 9unc4ie eviden4ia5a 9inali4a4ea de2ersului oricarui in4re0rin5a4or = care ur2ares4e ca ac4ivi4a4ea sa ai:a o recunoas4ere sociala de 9ac4o= sa asi1ure concordan4a in4re o9er4a sa ,de :unuri si de servicii. si nevoile carora le sun4 des4ina4e.In aces4 2od = 0rin orien4area in4re1ii ac4ivi4a4i = s0re sa4is9acerea ca4 2ai cores0un5a4o0are a cerin4elor 0ie4ei = a nevoilor de consu2= in 1eneral 2ar3e4in1ul evi4a con9lic4ele 0o4en4iale din4re in4eresele consu2a4orilor si cele ale in4re0rin5a4orilor %en4ru orice 9el de 9ir2a @ 9ac4orul esen4ial al succesului il re0re5in4a cunoas4erea si sa4is9acerea consu2a4orilor vi5a4i = 0rin 4ran5ac4iile 0e care le 9aceA. d2$a7./.8area e6.-.enete. e-ono/.-e9a 4ro6.l,l,.2+ s4e un corolar al 4u4uror e9or4urilor de 2ar3e4in1 de0use de orice in4re0rin5a4or= sco0ul ac4ivi4a4ii sale in condi4iile econo2iei de 0ia4a.Mar3e4in1ul ur2ares4e sa s0riCine or1ani5a4iile in a4in1erea $

o:iec4ivului lor 0ro9ilului nu oricu2 ci in :a5aAlucrului :ine 9acu4A = de4er2inandu'i 0e in4re0rin5a4ori sa se i20lice in 0rocesul de es4i2are a 0ro9i4a:ili4a4ii di9eri4elor o0or4uni4a4i ale 0ie4ei. Cres4erea e9icien4ei econo2ice se 0oa4e reali5a ur2and calea si1ura = lo1ica de sa4is9acere 4o4 2ai ridica4a a nevoilor si dorin4elor consu2a4orilor . !e5ul4a deci = ca ul4i2ele doua 9unc4ii ale 2ar3e4in1ului se condi4ionea5a reci0roc = re9lec4and res0onsa:ili4a4ea sociala ac4iunilor de 2ar3e4in1 = 9a04ul ca 0ro9i4ul nu 4re:uie o:4inu4 cu orice 0re4 ci nu2ai 0e :a5a sa4is9acerii cerin4elor 0ur4a4orilor cererii.Mar3e4in1ul es4e cel care asi1ura in 4oa4e aces4e 2o2en4e ele2en4e de 9unda2en4are ,in9or2a4ii.= cri4erii de evaluare si de o04iune = 0ro2ovarea 4e?nicilor de ra4ionali5are a ac4ivi4a4ilor. Cele 0a4ru 9unc4ii ale 2ar3e4in1ului = aco0era a4a4 sco0ul aces4ei orien4ari = a ac4ivi4a4ii econo2ice ca4 si 2iCloacele de a4in1ere a aces4ui sco0 0rivindu'le .In succesiunea lor lo1ica 0ri2a din4re 9unc4iile a2in4i4e 0oa4e 9i considera4a a 9i 6,n-t.,ne ! 4er/.3e = 0unc4 de 0lecare al in4re1ului de2ers de 2ar3e4in1 0en4ru orien4area ac4ivi4a4ii de ansa2:lu a in4re0rinderii.Conec4area dina2ica la cerin4ele 2ediului e74ern cons4rui4e 6,n-t.a /.:lo- ea inclinand caile de a4in1ere a o:iec4ivelor ur2ari4e 9acand le1a4ura in4re 0o4en4ialul in4re0rinderii si cerin4ele 2ediului in care ac4ionea5a= asi1urand 0rac4ic = reali5area celor doua 6,n-t.. o5.e-t.v , res0ec4iv = sa4s9acera in condi4ii su0erioare a cerin4elor de consu2 si ul4i2elor doua 9unc4iuni de reda = in 2od concis sco0ul = 9inali4a4ea sociala si econo2ica a 1andirii si ac4iunii de 2ar3e4in1 a in4re0rin5a4orilor.

. I+2+CONCE"TUL 'E $AR*ETING !$I)


In e9or4ul lor de a sa4is9ace ca4 2ai :ine necesi4a4ile=dorin4ele si 0re9erin6ele clien6ilor ac4uali si vii4ori si 04. A'si a4in1e o:ic4ivele=in4re0rinderile co2:ina si u4ili5ea58 in 2odali4a4i varia4e 2iCloace de 2ar3e4in1 de care dis0un. Aces4e co2:ina6ii s4ra4e1ice si 4ac4ice sun4 cunoscu4e su: 9or2a de /ar0et.n1 /.7. Mi7ul de 2ar3e4in1 es4e da4 de se4ul de ins4ru2en4e de 2ar3e4in1= la dis0o5i6ia 9ir2ei= care se 1ru0ea58 in Curul celor 0a4ru ele2en4e 0ri2ordiale ale ac4ivi4a4ii de 2ar3e4in1; 0rodusul= 0re6ul= dis4ri:u6ia si 0ro2ovarea. Conceptul de marketing-mix 0reci5ea58 orien4area ac4ivi4a4ii de 2ar3e4in1 a 9ir2ei in 9unc6ie de 9ac4orii e74erni de in9luen4a a 2ediului de 0ia6a= 0recu2 si de volu2ul si s4ruc4ura resurselor dis0oni:ile 0rin reali5area unui a2al1a2 uni4ar su: 9or2a 0ro1ra2elor= a ele2en4elor 0oli4icii de 0rodus= de 0re6= de dis4ri:u6ie si de 0ro2ovare. Componenta de marketing es4e co20onen4a 2i7ului care 0oa4e ocu0a di9eri4e 0o5i4ii in co2:ina4iile diverse care dau s4ruc4ura aces4uia. "rod,3,l in4eles ca su2a de avan4aCe si valoare 9urni5a4e clien4ilor.Aces4ea 0rovin din;a4ri:u4e si carac4eris4ici 9i5ice=c?i2ice 4e?nice=9unc4ionale=i2a1inea de 2arca=nu2e=a2:alaC=1aran4ie=servicii= condi4ii de livrare si 4rans0or4. "ret,l in4eles ca o 2odali4a4e de cuan4i9icare si e70ri2are a valorii 2ar9urilor 0e 0ia4a.#radul si acura4e4ea care 0rin 0re4 es4e e70ri2a4a valoarea 2ar9urilor sun4 0erce0u4e de clie4i in 9unc4ie de nivelul=s4ruc4ura= varia4ia si 2odi9icarea 0re4urilor=condi4iile 0re4urilor=condi4iile de 0la4a=care includ de o:icei 9acili4a4i de na4ura 9inaciara. )

'.3tr.5,t.a es4e varia:ila de 2ar3e4in1 cu aCu4orul careia 0rodusul sau serviciul aCun1e la consu2a4or la locul si 4i20ul 0o4rivi4. a cu0rinde canalele si re4elele de dis4ri:u4ie 9or2a4e din aces4ea=lo1is4ica 2ar9urilor 0rin care sun4 0use la dis0o5i4ia clien4ilor 0rodusele si serviciile=0recu2 si 9lu7urile 0e care aces4ea le 1enerea5a. In4re0rinderea %rodus 'a4ri:u4e,cali4a4e= carac4eris4ici=desi1n. '2arca=nu2e '0ara2e4ri 4e?nici si 9unc4. 'a2:alaC=e4ic?e4a 'servicii 's4ra4e1ii Dis4ri:u4ie 'canale 're4ele 'aco0erirea 0ie4ei 'ale1area canalului 'lo1is4ica 's4ra4e1ii

Mi7ul de Mar3e4in1

%re4 'nivel 's4ruc4ura 'condi4ii de 0la4a '2odi9icare 's4ra4e1ii

%ia4a'4in4a

%ro2ovare '0u:lici4a4e '0ro2ovarea van5arilor 'rela4ii 0u:lice 'van5are 0ersonala '2arca '2ani9es4ari 0ro2o4ionale co20le7e 's4ra4e1ii

Fi1./ "ro/ovarea are ca o:iec4 4rans2i4erea 2esaCelor des4ina4e in9or2arii clien4ilor si ac4iunile de s0riCinire si in9luen4are a 0rocesului de van5are cu sco0ul de a crea si 2en4ine o a4i4udine 9avora:ila 9a4a de :unuri siEsau servicii si in4re0rinedere si de a cnvin1e cu20ara4orii sa ac?i5i4ione5e.%4. a'si a4in1e o:iec4ivele 0ro2ovarea es4e reali5a4a u4ili5andu'se 0u:lici4a4ea=0ro2ovarea van5arilor=rela4iile 0u:lice=van5area 0ersonala=2arca si 2ani9es4arile co20le7e. "er3onal,l are in vedere oa2enii care 9acili4ea5a co2erciali5area si 9urni5ea5a e9ec4iv 0rodusul sau serviciul. l es4e de9ini4 de carac4eris4icile saleesen4iale care sun4 F

cali9icarea=co20e4en4a=in9or2area=:unavoin4a= 0re5en4a:ili4a4ea=servia:ili4a4ea=usurin4a in a:ordare si 0oli4e4ea. "re8enta in4eleasa ca su2a o condi4iilor crea4e de in4re0rindere. Clien4ilor in 0rocesul de in9or2are si deci5ie de cu20arare si consu2.%re5en4a in4re0. s4e a4a4 operationala=care cu0rinde sediul=ca4 si ambientala care are in vedere 2ediul crea4 0en4ru Ac4ul de cu20arare si consu2.Mediul es4e da4 de a2:ian4a=con9or4ul si 9acili4a4ile o9eri4e=cura4enia asi1ura4a.Clien4ii sun4 i20resiona4i de sediile 9ir2elor=2a1a5inelor=:ancilor=a1en4iilor de 4uris2=de a2:ian4a crea4a=de co20e4en4a=0oli4a4ea si servia:ili4a4ea 0ersonalului. I+&+"ol.t.-a de 4rod,3 %oli4ica de 0rodus e4se co20onen4a cea 2ai i20or4an4a a 2i7ului de 2ar3e4in1,@ini2a 2ar3e4in1uluiA.=9unda2en4ala 0en4ru in4re1a evolu4ie a a9acerilor. Politica de produs re0re5in4a condui4a 0e care o ado04a in4re0.=re9eri4or la di2ensiunile=s4ruc4ura si evolu4ia 1a2ei de 0roduse si servicii=ce 9ac o:iec4ul 0ro0riei sale ac4ivi4a4i=a4i4udine ce se ra0or4ea5a 0er2anen4 la cerin4ele 2ediului de 0ia4a=la 4endin4ele 2ani9es4a4e de ceilal4i concuren4i. In 9unc4ie de 9ac4orii 0re5en4a4ii,cerin4ele consu2a4orilor si 4endin4ele 2ani9es4a4e de concuren4a. si de dia1nos4icul 0rodus=9ir2ele ado04a sc?i2:ari ale 0oli4icii de 0rodus=uneori radicale=in vederea a4in1erii o:iec4ivelor ac4ivi4a4ii econo2ice.

%oli4ica de 0rodus in sens s4ric4 %oli4ica de 0rodus %oli4ica sor4i2en4ala Fi1. + %oli4ica de 0rodus se concre4i5ea5a in s4ra4e1ii de 0rodus=iar aces4ea=la randu lor=in 4ac4ici de 2ar3e4in1. Sarcinile 0oli4icii de 0rodus 1+.ntrod,-erea 4rod,3elor no. .n 4rod,-t.e 3. 4e 4.ata, 04. Cas4i1area de noi se12en4e de consu2a4ori 2+/odern.8area 4rod,3elor in4roduse 0e 0ia4a=04. !as0unde e7i1en4elor consu2a4orilor 3.el./.narea 4rod,3elor ;./5atran.te< 0roduse 04. Care scade 1radul de acce04a:ili4a4e de ca4re clien4isi=ca ur2are=au un nivel sca5u4 de ren4a:ili4a4e In li4era4ura de s0eciali4a4e=aceas4a o04ica asu0ra 0rodusului es4e concre4i5a4a in e70resia produs total=care=0e lan1a ele2en4ele cor0orale=are si o serie de ele2en4e acor0orale=i2a4eriale. In o04ica de 2ar3e4in1=0rodusul es4e un sistem 9or2a4 din; 1* %oli4ica de service si 1aran4ie

' ele2en4e cor0orale ' ele2en4e acor0orale ' co2unica4iile cu 0rivire la 0rodus ' i2a1inea 0rodusului 1. le2en4ele cor0orale; ' re0re5in4a su:s4an4a 2a4eriala a 0rodusului=ele2en4e 4an1i:ile. ' sun4 carac4eris4icile de cali4a4e ale 0rodusului si a2:alaCului;culoare=2iros= 0ro0rie4a4i 9i5ice=c?i2ice=2ecanice. ' re0re5in4a un ins4ru2en4 de di9eren4iere a 0roduselor 9a4a de 0rodusele 9ir2elor concuren4e 2. le2en4e acor0orale; ' re0re5in4a a2:ian4a ce inconCoara 0rodusul. ' re0ere5in4a a2:ian4a ce inconCoara 0rodusul ' sun4; pretul,marca,garantia,instructiunile de utilizare,protectia legala, licenta de fabricatie sau comercializare,serviciile acordate in legatura cu produsul. 3. Co2unica4iile cu 0rivire la 0rodus; ' sun4 informatiile despre produs 4rans2ise de 0roduca4or sau co2ercian4 cu20ara4orilor=0rin a2:alaC=0u:lici4a4e 0ro2ovare=2erc?andisin1=in sco0ul 0re5en4arii 0rodusului. /. I2a1inea 0rodusului ' es4e co20onen4a 2o4iva4ionala de na4ura su:iec4iva care se re9era la modul de percepere a unui produs sau a unei marci de catre consumatori. ' es4e o co20onen4a 9oar4e i20or4an4a a 0rodusului=deoarece ea 0resu0une ra0or4area 0roduselor la cerin4ele consu2a4orilorD0rodusul se i20une 0e 0ia4a 2ai ales 0rin u4ili4a4ea sa.

I+ +"ol.t.-a de 4ret
%oli4ica de 0re4 de4ine in 2i7ul de 2ar3e4in1 un loc i20or4an4=deoarece 0re4ul re9lec4a ca0aci4a4ea 9ir2ei de a se ada04a la cerin4ele 2ediului si de a'l in9luen4a=1radul de valori9icare a resurselor 9ir2ei=a o0or4uni4a4ilor aces4eia. Politica de pret es4e o co20onen4a a s4ra4e1iei 1enerale de 2ar3e4in1=care s4a:iles4e liniile direc4oare 04. A4in1erea o:iec4ivelor de 0re4=sau un se4 de o:iec4ive ce ur2ea5a a 9i a4inse si un se4 de 4rasa4uri ale a4i4udinii 9ir2ei in ra0or4 cu nivelul=diversi4a4ea si 2o:ili4a4ea 0re4urilor. Pretul es4e su2a de :ani 0e care un van5a4or dores4e sa o 0ri2easca in sc?i2:ul unui 0rodusEserviciu =la un 2o2en4 da4 si in anu2i4e circu2s4an4e=sau es4e re5ul4a4ul 0rocesului de evaluare a :unurilor si a serviciilor e7is4en4e 0e o 0ia4a da4a=in sco0ul sa4is9acerii in4ereselor 0ar4ici0an4ilor la 0rocesul de sc?i2:. %re4ul re0re5in4a o varia:ila i20or4an4a a 2i7ului de 2ar3e4in1=deoarece prin pret se recupereaza cheltuielile efectuate si se asugura beneficiile 0ro9i4ul 9ir2ei. %re4ul este singura vareiabila de marketing direct generatoare de profit,singura care nu necesita cheltuieli si investitii,in a9ara s4udiilor de 0ia4a. De ase2enea= pretul este unul din cele mai importante elemente acorporale ale produsului,care Coaca de 9oar4e 2ul4e ori un rol decisiv in o04iunea cu20ara4orilor. 11

%re4ul in4ervine ca ins4ru2en4 de ec?ili:rare a cereriii cu o9er4a de 2ar9uri.Daca cerea de0ases4e o9er4a=0re4urile cresc 0ana la nivelul la care su2a :anilor dis0oni:ila la cu20ara4orii in4eresa4i de 0rodus devine e1ala cu 0re4ul 4o4al al 0roduselor e7is4en4 0e 0ia4a.Daca o9er4a de0ases4e cererea=0re4urile scad 0ana cand 0e 0ia4a in4ra nu nu2ar su9icien4 de cu20ara4ori care sa asi1ure consu2ul o9er4ei dis0oni:ile. S4a:ilirea 0re4ului es4e o o0era4ie co20le7a in9luen4a4 de 2ai 2ul4i 9ac4ori=din4re care unii sun4 incon4rola:ili sau insu9icien4 cunoscu4i. &:iec4ivele 0oli4icii de 0re4 decur1 din o:iec4ivele 0er2anen4 ale 9ir2ei=care sun4;2en4inerea 0e 0ia4a si 2a7i2i5area 0ro9i4ului.!eali5area aces4or o:iec4ive de0inde in4r'o 2are 2asura de 0oli4ica de 0re4. &:iec4ivele de 0re4 s4a:ili4e 4re:uie sa 9ie e70lici4e ,cuan4i9ica:ile. si incadra4e in 0erioade :ine de4er2ina4e de 4i20. Fir2ele isi 0o4 0ro0une ur2a4oarele o:iec4ive de 0re4; ' S,4rav.et,.rea es4e un o:iec4iv 0e 4er2en scur4=0rin care 9ir2a isi 0ro0une @sa ra2ana in via4aA= sa'ai con4inue ac4ivi4a4ea=reusind sa'ai recu0ere5e cos4urile de 0roduc4ie si 2ar3e4in1.Fir2ele s4a:ilesc aces4 o:iec4iv=in ur2a4oarele si4ua4ii;concuren4a 0u4ernicaDsc?i2:area 0re9erin4ei consu2a4orilorDsu0raca0aci4a4e de 0roduc4ie. ' $a7./.8area 4ro6.t,l,. ! 0ro9i4ul es4e le1a4 de 0re4;un 0re4 ridica4 asi1ura si un 0ro9i4 ridica4 ,in a0aren4a..Fir2ele es4i2ea5a cererea si cos4urile in ca5ul 2ai 2ul4or 0re4uriale 0roduselor si'l vor ale1e 0e cel care asi1ura un 0ro9i4 2ai 2are. ' Re-,4erarea .nve3t.t.e. deoarece 2a7i2i5area 0ro9i4ului es4e un o:iec4iv 2ai 1reu de a4ins=o:iec4ivul nivelului de rena4:ili4a4e sa4is9aca4oare es4e 2ai des s4a:ili4 de 9ir2e.%re4ul es4e as49el s4a:ili4 inca4 sa asi1ure o ra4a a e9icien4ei inves4i4iei re5ona:ila. ' $a7./.8area 4ro6.t,l,. d.n van8ar. vi5ea5a recu0erarea ra0uda a resurselor :anes4i 9olosi4e 0en4ru crearea 0rodusului. $a7./.8area -ote. de 4.ata ! 9ir2a s4a:iles4e un 0re4 ca4 2ai sca5u4 0osi:il= 0re4. ' Atra1erea -on3,/ator.lor ! 0rin reducerea 4e20orara a 0re4ului 0en4ru a4re1erea clien4ilor s0re un anu2i4 0rodus sau 0en4ru a a4ra1e 2ai 2ul4i clien4i in 2a1a5in ' In6l,entarea 6avora5.la a van8ar.lor altor 4rod,3e 4r.n 4ret,l 4ra-t.-at la ,n an,/.t 4rod,3 ! 0re4ul sca5u4 al unui 0rodus 0oa4e a4ra1e 2ai 2ul4i clien4i in 2a1a5in=care vor cu20ara nu nu2ai 0rodusul res0ec4iv=dar si 0roduse al caror 0re4 nu a 9os4 redus.

I+=+"ol.t.-a de d.3tr.5,t.e+
Finali5area ac4ivi4a4ilor des9asura4e de o 9ir2a se re1ases4e in o9er4a s0eci9ica 0e care o lansea5a 0e 0ia4a su: 9or2a 0roduselor sau serviciilor noi sau 4radi4ionale des4ina4e sa4is9acerii nevoilor de consu2 e70ri2a4e 0rin nivelul avan4aCelor as4e04a4e de la sis4e2ul de dis4ri:u4ie 0roiec4a4. !eali5area o9er4ei 0e 0ia4a se re9lec4a in 1radul de 0a4rundere al 0roduselor sau serviciilor in s9era consu2ului=ansa2:lul de o0era4iunisi 0rocese ce se des9asoara in

12

s0a4iul si 4i20ul din4re 0roduc4ie si consu2 cons4i4uind con4inu4ul si 2ecanis2ul 0oli4icii de dis4ri:u4ie. Co20onen4a a 2i7ului de 2ar3e4in1=dis4ri:u4ia cu0rinde ac4ivi4a4ii si 0rocese e4ero1ene care includ a4a4 de0lasarea 2ar9urilor ca4 si circla4ia=co2erciali5area si cons4ruirea canalelor de dis4ri:u4ie e9icien4e 0rin care clien4ii vor avea acces la serviciile si 0rodusele 9ir2ei. Distributia cons4a in esen4a in circui4ul econo2ic si 9i5ic al 0roduselor sai serviciilor din o9er4a 9ir2ei=si sis4e2ul de rela4ii or1ani5a4e si coordona4e de a1en4ii ce ac4ionea5a 0e 0ia4a a0ar4inand unor 0ro9iluri econo2ice e4ero1ene si avand roluri di9eri4e. In consecin4a conce04ul de dis4ri:u4ie cu0rinde; a. 4raseul 0arcurs de 2ar9uri in de0lasarea succesiva 0e 0ia4a in4re 0ar4ici0an4ii la aces4 circui4;0roduca4orii=in4er2ediarii si consu2a4orii ce co20un canalul de dis4ri:u4ie. :. &0era4iunile 0rin care se reali5ea5a 4rans9erul dre04ului de 0ro0rie4a4e asu0ra 2ar9urilor de la un a1en4 de 0ia4a la al4ul 0ana la 0a4runderea in s9era consu2ului ,van5are'cu20arare=consi1na4ie=concesiune=leasin1.. c. Ansa2:lul 0roceslor o0era4ive la care sun4 su0use 2ar9urile 0e 4raseul s0re consu2a4or si care cons4i4ue esen4a dis4ri:u4iei 9i5ice ,lo1is4ica 2ar9urilor. De9inirea conce04uala a dis4ri:u4iei 4re:uie 0rivi4a a4a4 din 0unc4 de vedere al sis4e2ului econo2ic de ansa2:lu ca4 si al in4re0rinderii. Promovarea re0re5in4a conce04ele si ac4ivi4a4ile u4ili5a4e 0en4ru 4rans2i4erea in9or2a4iilor ca4re clien4ii=s0riCinirea van5arii si in9luen4area 9avora:ila a deci5iei de ac?i5i4ie si consu2 a clien4ilor. %rodusele=in acce04iunea cea 2ai lar1a 0e care le'o da 2ar3e4in1ul=4re:uie sa 9ie cunoscu4e de clien4i.In acelasi 4i20=in4re0rinderea 4re:uie sa reali5e5e ac4ivi4a4i 0rin in4er2ediul carora nu nu2ai sa in9or2e5e clien4ii=ci si sa'i in9luen4e5e 0e aces4ia sa ac?i5i4one5e 0rodusele sale.Aces4or cerin4e le cores0unde 0ro2ovarea .Ac4iunile 0ro2o4ionale se :a5ea5a 0e in9or2a4ii din 2ediile de 2ar3e4in1 si ur2aresc=la randul lor=sa in9or2e5e co20onen4ele aces4eia=in 0ri2ul rand clien4ii e7is4en4i si 0o4en4iali.Aces4 0roces de in9or2are creea5a 9lu7uri de in9or2a4ie dins0re 0ia4a ca4re Gn4re0rindere ca 0re2isa a 0re1a4irii 0ro2ovarii si de la Gn4re0rindere ca4re 0ia4a=0en4ru ca 0ro2ovarea sa isi inde0lineasca rolul sau co20le7. Informarea si educarea consumatorilor.In4re0rinderea ini4a5a ac4iuni 0ro2o4ionale 0rin care in9or2ea5a 0ersoanele=1ru0urile sau or1ani5a4iile des0re o9er4a sa;0rodusele dis0oni:ile acu2 sau in vii4or ,varie4a4e=cali4a4e= carac4eris4ici.= locul in care 0o4 9i 1asi4e=avan4aCele ac4i5i4ionarii=0re4uri. Daca es4e necesar=2esaCele 0ro2o4ionale sun4 as94el conce0u4e inca4 sa educe cu20ara4orii in 0rivin4a acce04arii si u4ili5arii unor 0roduse=9ie ca es4e vor:a de 0roduse noi=9ie cand 0rodusele e7is4en4e au 9os4 i2:una4a4i4e=9ie daca sun4 0roduse 9or2ule noi de o9er4a.De e7e20lu=daca un 0rodus ince0e sa 9ie vandu4 in ra4e=clien4ii 4re:uie inva4a4i cu2 4re:uie sa 0rocede5e 0en4ru al ac?i5i4iona=inclusiv 0en4ru a o:4ine un credi4. Stimularea cereriisi facilitarea operatiunilor de vanzare-cumparare. Sco0ul in9or2a4iilor 9urni5a4e consu2a4orilor 0rin 0ro2ovare es4e de a'i la2urii cu 0rivire la diverse as0ec4e ale o9er4ei 0ro0use.%e 2asura ce consu2a4orii isi clari9ica 4o4 2ai 2ul4e din aces4e as0ec4e=ei vor cere 0rodusele res0ec4ive=ceea ce va con4ri:uii la cres4erea cererii 0en4ru ele si la usurarea ac4ului de van5are'cu20arare.Fa04ul ca a9la de 13

la 4elevi5or=din 0lian4ele 0e care le 1asesc in cu4ia 0os4ala des0re o9er4a de 0roduse=0re4urile lor si locul unde 0o4 9i cu20ara4e ii 9ace 9avora:ili 0e consu2a4orii si le usurea5a e9or4ul de0us 0en4ru ac?i5i4onare. Influentarea si incurajarea consumatorilor sa adopte bunuri,servicii sau ideii.%ro2ovarea nu se reduce la in9or2are si clari9icare=sco0ul sau 0e 4er2en lun1 es4e de a in9luen4a co20or4a2en4ul consu2a4orilor.In aces4 sco0=diversele ac4ivi4a4ii de 0ro2ovare se :a5ea5a 0e acele ele2en4e care 0o4 sa 9aca 0e consu2a4orii neavi5a4ii sa s4ie 2ai 2ul4e des0re 0roduse si Gn4re0rindere=sa'si 9or2e5e o a4i4udine 9avora:ila aces4ora si sa cu20ere 0rodusul.Dre04 ur2are in9or2a4iile 4rans2ise 0rin 0ro2ovare au dre04 o:iec4iv 2acanis2ele in4erioare=2en4ale ale consu2a4orilor. Contractarea concurentei.Su:linierea 0rin 0ro2ovare a avan4aCelor 0ro0riilor 0roduse si 2arci=e9or4urile 0en4ru a crea o i2a1ine 9avora:ila aces4ora si in4re0rinderii care le de4ine au ca sco0 si dis4ru1erea a4en4iei cu20ara4orilor de la 0rodusele si in4re0rinderile concuren4e. %en4ru ca rolul co20le7 al 0ro2ovarii sa 9ie inde0lini4 sun4 9olosi4e nu2eroase 9or2e si 4e?nici de 0ro2ovare care=i20reuna 9or2ea5a mixul promotional.Co20onen4ele 2i7ului 0ro2o4ional sun4; 0u:lici4a4ea= 0ro2ovarea van5arilor=rela4iile 0u:lice=van5area 0ersonala=4ar1urile si e70o5i4iile si 2arca si ele sun4 ilus4ra4e de 9i1ura ala4ura4a

%u:lici4a4e Tar1uri si e70o5i4ii Mi7ul 0ro2o4ional Marca >an5are 0ersonala !ela4ii %u:lice %ro2ovarea

I+>+"ol.t.-a 4ro/ot.onala
&rice 9ir2a are 0ro0riile sale rela4ii cu 2ediul e74ern ,2ediul econo2ic= na4ural=de2o1ra9ic e4c. si 4re:uie sa se ada04e5e 0er2anen4 la 2odi9icarile aces4eia.Aces4e rela4ii i20lica o co2unicare co20le7a a4a4 cu clien4ii ac4ualii ca4 si cu clien4ii 0o4en4iali.MesaCele care 9ac o:iec4ul co2unicarii 0resu0un in9or2area consu2a4orilor cu sco0ul de a in9luen4a co20ora4a2en4ul de cu20arare si consu2 si de a

1/

s4i2ula van5arile as49el de ac4ivi4a4i 9or2e5a 4ol.t.-a de 4ro/ovare,co20onen4a a 0oli4icii de 2ar3e4in1 a in4re0rinderii 2oderne. %oli4ica de 0ro2ovare ,inclusa in 2i7ul de 2ar3e4in1 es4e considera4a de s0ecialis4i @una din cele 2ai cos4isi4oare co20onen4e ale s4ra4e1iei de 2ar3e4in1A. De aceea necesi4a un :u1e4 considera:il care 4re:uie sa ai:8 la :a5a un 0roces co20le7 de 0lani9icare si con4rol. Con4inu4ul no4iunii de 0ro2ovare nu es4e 9oar4e :ine con4ura4 in4ruca4 aceas4a es4e u4ili5a4a in 2ul4i0ole do2enii de a0licare; a. Din 0unc4 de vedere co2ercial= 0ro2ovarea re0re5in4a utilizarea mijloacelor destinate sa stimuleze pe termen scurt cresterea cererii pentru un produs. :. Din 0unc4 de vedere 4e?nic=0ro2ovarea re0re5in4a un ansamblu de tehnici comerciale si de animare care pot fi,uneori chiar de partate de actul comercial propriu-zis.De e7e20lu=0ro2ovarea van5arilor 0er2i4e 0relu1irea e9ec4elor 0u:lici4a4ii 0rin4r'o ac4iune asu0ra co20or4a2en4elor de cu2a0arare. c. & al4a acce04iune a no4iunii de 0ro2ovare es4e s4udia4a din 0ers0ec4iva co2unicarii=ca efect al oricarei actiuni de promovare.Co2unicarea es4e alca4ui4a din ansa:lul se2nalelor 0o5i4ive sau ne1a4ive cons4ien4e si iden4i9ica4e sau nu=e2ise de un 0rodus sau de o 2arca su: 4oa4e as0ec4ele sale.A49el=0ro2ovarea 0oa4e con4ri:uii la de5vol4area i2a1inii 2arcii unui 0rodus sau serviciu. d. "ro/ovarea in ac4ivi4a4ea de 2ar3e4in1 re0re5in4a ansa2:lul ac4iunilor de i20ulsionare al 0a4runderii 0roduselor si serviciilor 0e 0ia4a si in consu2=de s4i2ulare a van5arilor %ro2ovarea es4e de ase2enea un 2iCloc de ac4iune care 0er2i4e reali5area unor o:iec4ive de 2ar3e4in1 0recise 0e 4er2en scur4=2ediu sa lun1. In4re0rinderea 2oderna nu se li2i4aea5a la 0roduc4ia si dis4ri:ui4ia de :unuri si servicii. a 4re:uie sa aloce :u1e4e i20or4an4e in ac4ivi4a4ii de 0ro2ovare.Consu2a4orii in4erni si e74erni a9la des4ul de 1reu care s4e 0ale4a de 0roduse si servicii e7is4en4e 0e 0ia4a=care sun4 condi4iile in care aces4ea 0o4 9i 0rocura4e sau care sun4 2o2en4ul si locul de unde 0o4 9i 0rocura4e. olul promovarii in marketing consta in realizarea apropierii dintre produs sau serviciu si destinatarii sai si satisfacerea cerintelor reale ale consumatorilor.

15

CA"+II STU'IUL 'E CA( +FIR$A SC SNAC* ATTAC* S+R+L+


II+1+S-,rt .3tor.- al 6.r/e. SC+ SNAC* ATTAC* S+R+L
SC. SNAC" ATTAC" S.!.L. es4e o socie4a4e Curidica ro2ana cu in4e1ral 0riva4. SC. SNAC" ATTAC" S.!.L. a 9os4 in9iin4a4a in anul 2**3=ca 9or2a Curidica Socie4a4e cu !as0undere Li2i4a4a avand ca o:iec4 de ac4ivi4a4e ali2en4a4ia 0u:lica res0ec4iv Cod C.A. .N.'5+1*'in do2eniul ! STAU!ANT . Ca0i4alul de 0ornire a 9os4 in valoare de 1*.***.*** lei vec?i ,1*** lei !&N. a0or4a4 in 0ro0or4ie de 1**H ca0i4al social su:scris si varsa4 in4e1ral de asocia4ul unic Fra4ila Aurelian aces4a 9iind si ad2inis4ra4orul SC. SNAC" ATTAC" S.!.L. SC. SNAC" ATTAC" S.!.L. areusi4 o cres4ere i20or4an4a a ac4ivi4a4ii =de'a lun1ul 4i20ului 2a4eriali5a4a in diversi9icarea o9er4ei de 0roduse=e74inderea si consolidarea o9er4ei de 0roduse=a van5arilor si canalelor de dis4ri:u4ie Ea0rovi5ionarea si a4ra1erea unor clien4i noi 5ilnic=clien4i 9oar4e i20or4an4i care si'au 2ani9es4a4 incredera si a0recierea asu0ra serio5i4a4ii 9ir2ei=0rin 0ur si si20lul 9a04 de a 9ii clien4ii nos4rii 0er2anen4=consu2and 0rac4ic 0rodusele noas4re 5i de 5i. %orni4a ini4ial ca o 9ir2a de ali2en4a4ie 0u:lica =doar cu 2 salaria4i=S.C. SNAC" ATTAC" S.!.L. s'a de5vol4a4 0er2anen4 de la an la an=aCun1and sa 9ie as4a5i una din cele 2ai i20or4an4e 9ir2e de 0roduse in do2eniul FAST F&&D MIJAK din orasul T#' LIU. %ri2a co4i4ura 2aCora in is4oria 9ir2ei s'a 0rodus in anul 2**5 o da4a cu de5vol4area unui la:ora4or 0ro0riu de 0roduc4ie si a unui 0unc4 de lucru de van5ari=aces4 0unc4 de lucru a9landu'se in 5ona Mo4el #orC= in cen4rul orasului T1'Liu.Aces4 9a04 concre4 a dus la cres4erea nu2arului de salaria4i =la cres4erea o9er4ei de 0roduse si servicii .%rac4ic=nu2arul salaria4ilor s'a du:la4 an de an ince0and din anul 2**3=aCun1and in 2**+ la 1) lucra4ori'an1aCa4i cu nor2a in4rea1a.La Cu2a4a4ea anului 2**$ SC. SNAC" ATTAC" S.!.L. avea un nu2ar de 5+ de an1aCa4i cu nor2a in4rea1a. %ana la s9arsi4ul anului 2**$ SC. SNAC" ATTAC" S.!.L. a desc?is al4e 3 0unc4e de lucru si a reali5a4 o cola:orare 9oar4e :una cu :ru4aria S;C STIM S.!.L. T1' 1+

Liu.Aceas4a cola:orare a dus la 2icsorarea 0re4urilor de ac?i5i4ie 0en4ru 0rodusele de 0ani9ica4ie ,s0eciali4a4i.=i20lici4 la 2icsorarea 0re4urilor de 0roduc4ie si cres4erea 0ro9i4urilor. Cola:orarea e7celen4a cu 0ar4enerii de a9aceri=a0rovi5ionarea cu 2a4erii 0ri2e de cea 2ai :una cali4a4e si o con4inua i20licare a 0ersonalului an1aCa4 in direc4ia van5arilor=a in4eresului da4 0en4ru de5vol4area SC. SNAC" ATTAC" S.!.L. =a dus la re5ul4a4ele 9oar4e :une o:4inu4e in ac4ivi4a4ea de van5are Edis4ri:u4ie 0ur4and 2arca noas4ra 0ro0rie ToAsT N SaNdJicM.Aces4 9a04 a a4ras si al4i 0o4en4iali clien4i=an de an=aces4ia devenind clien4i 0er2anen4i in ul4i2a 0erioada.As49el=0rodusele 0ur4and 2arca ToAsT N SaNdJicM au un loc a0ar4e 0e 0ia4a din T1'Liu =0roduse care s'au iden4i9ica4 2ereu in 2in4ea clien4ului cu cali4a4ea si serio5i4a4ea SC. SNAC" ATTAC" S.!.L. SC. SNAC" ATTAC" S.!.L s'a de5vol4a4 con4inuu o da4a cu 2arirea si diversi9icarea o9er4ei de 0roduseEservicii de'a lun1ul 4i20ului=0rin i20le2en4area nor2elor de i1iena la nivel uro0ean si 0rin4r'o con4inua in4eresare si coin4eresare a an1aCa4ilor si a clien4ilor 0en4ru a avea re5ul4a4ele o:4inu4e 0ana acu2 si in vii4or. 1.2 !esursele u2ane Ansa2:lul 0roceselor din cadrul socie4a4ii 0rin care se asi1ura resursele u2ane= 0recu2 si u4ili5area= de5vol4area si 2o4ivarea aces4ora cons4i4uie con4inu4ul 9unc4iunii de 0ersonal. Locul si rolul aces4ei 9unc4iuni in 9ir2a noas4ra decur1 in 2od 9iresc= din 9unc4iile deose:i4 de i20or4an4e= de neinlocui4= 0e care le au resursele u2ane= sin1urele crea4oare de valoare si de in4re:uin4are in 0rocesul 2uncii. & re9lec4are ne2iCloci4a a rolului in con4inua cres4ere a resurselor u2ane o re0re5in4a a20loarea s0ori4a a ac4ivi4a4ilor de 0ersonal din 9ir2a noas4ra. & carac4eris4ica do2inan4a a ac4ivi4a4ilor 9unc4iunii de 0ersonal es4e reali5area ei in :una 2asura=dis0ersa4 cea 2ai 2are 0ar4e a co20onen4elor o0era4ionali5andu'se 0rin in4er2ediul 0ersonalului 2ana1erial. Mai 2ul4 = o:iec4ivele s0eci9ice= sarcinile=co20e4en4ele si res0onsa:ili4a4ile de 0ersonal cons4i4uie ele2en4e de :a5a= adesea esen4iale= ale 2uncii 2ana1erilor. In esen4a= or1ani5area 9ir2ei cons4a in s4a:ilirea si deli2i4area 0roceselor de 2unca 9i5ica si in4elec4uala a co20onen4elor aces4ora ,2iscari= 4i20i= o0era4ii= lucrari= sarcini. 0recu2 si 1ru0area lor 0e 0os4uri= 9or2a4iuni de 2unca=co20ar4i2en4e= cores0un5a4or anu2i4or cri4erii 2ana1eriale=econo2ice= 4e?nice si sociale in vederea reali5arii in cele 2ai :une condi4ii a o:iec4ivelor 0revi5iona4e. O5.e-t.vele 6.r/e. S:C: SNAC* ATTAC* S+R+L+ %rinci0alele o:iec4ive ale 9ir2ei noas4re sun4 ur2a4oarele; 'cres4erea ci9rei de a9aceriD 'sa4is9acerea 4o4ala a clien4ilor 0rin asi1urarea unui ra0or4 cali4a4eE0re4 ca4 2ai avan4aCosD 'a0licarea unui sis4e2 i20or4an4 de 2ana1e2en4D 'in vii4or se ur2ares4e o de5vol4are a 0roduc4ieiD 'cu 0ro9i4ul re5ul4a4 din van5area 0roduselor se ur2ares4e 2oderni5area socie4a4iiD

1$

'dease2enea = se ur2ares4e si o inves4i4ie in u4ilaCe=9iind nea0ara4 necesara sc?i2:area aces4ora cu unele 2oderneD 'se ur2ares4e ca 0rodusele re5ul4a4e sa 9ie vandu4ede ca4re re0re5en4an4i= ne9iind 0er2isa co2erciali5area 0e 0ia4a a 0roduselorD

Anal.8a /ed.,l,. e7tern


In orice indus4rie = 9unc4ionarea oricarei socie4a4i es4e in9luen4a4a de o serie de 9ac4ori 0recu2; 9ac4ori 4e?nolo1ici=cul4urali= econo2ici sau 0olici. In ceea ce 0rives4e socie4a4ea noas4ra= ea 9unc4ionea5a in4r'un 2ediu in9luen4a4 in cea 2ai 2are 0ar4e de 9ac4ori 4e?nolo1ici si 9ac4ori socio'cul4urali. %oli4ica socie4a4ii noas4re nu se 2ai s4a:iles4e in ra0or 4cu 0roduc4ia sa = adica in ra0or4 cu caracreris4icile :unurilor 9a:rica4e= ci ea se :a5ea5a 0e o:servarea cons4an4a a as4e04arilor si dorin4elor 0o4en4ialilor clien4i. Aces4 lucru se da4orea5a nu2arului 9oar4e 2are de as49el de socie4a4i= ducand la o concuren4a acer:a. Desi = socie4a4ea noas4ra se a9la in orasul T1'Liu= a avu4 o 0ia4a de des9acere des4ul de :una= dar in vii4orul a0ro0ia4 se 0reconi5ea5a o cres4ere a nu2arului de as49el de socie4a4i in orasul nos4ru ducand la scaderea 0ro9i4ului.Avand in vedere ca in s4raina4a4e 9or4a de 2unca es4e 2ai ie94ina ca la noi= iar in 4ara noas4ra c?el4uielile 4e?nolo1ice sun4 2ul4 2ai 2ari vor duce=:inein4eles= la crearea unui de5avan4aC enor2 0en4ru socie4a4ea noas4ra in ceea ce 0rives4e 0ro9i4ul. Anal.8a /ed.,l,. -on-,rent.al %ia4a 0o4en4iala a socie4a4ii noas4re es4e a0recia4a= 4inand sea2a de nonconsu2a4orii rela4ivi de 0rodusele noas4re= care 0o4 9i 4rans9or2a4i in cu20ara4ori e9ec4ivi= si de consu2a4orii care 0o4 9i a4rasi de la concuren4i. %roduca4orii concuren4i in9luen4ea5a volu2ul van5arilor in s0ecial 0rin co20or4a2en4ul lor in 2arerie de 0oli4ica de 1a2a de 0roduse o9eri4e= de 0re4uri 0rac4ica4e= de co2unica4ii si de dis4ri:u4ie. As49el= concuren4a es4e o con9run4are desc?isa= loiala= 0rin care a1en4ii econo2ici o9er4an4i incearca sa se 2en4ina si sa'si a2eliore5e si4ua4ia 0e 0ia4a. In aces4 sco0 ei 9olosesc ins4ru2en4e s0eci9ice care se 0o4 1ru0a in doua ca4e1orii; a.ins4ru2en4e de na4ura econo2ica 'reducerea cos4urilor :unurilor si serviciilor 'scaderea 0re4ului de van5are sau 4ari9elor 'ridicarea cali4a4ii :unurilor 'acordarea in condi4ii le1ale a unor 9acili4a4i 0en4ru clien4i :.ins4ru2en4e e74raecono2ice ale lu04ei de concuren4a '9urni5area de in9or2a4ii 1enerice 0en4ru 4o4i clien4ii 's0onsori5area unor ac4iuni sociale de in4eres local saure1ional '0resiuni 2orale asu0ra clien4ilor Anali5a in4erna si e74erna a or1ani5a4iei sau anali5a SJ&T

1)

Anali5a 2ediului e74ern al Socie4a4ii SNAC" ATTAC" S.!.L. se re9era ladoua lucruri ce 4re:uiesc anali5a4e si anu2e la o0or4uni4a4ile9ir2ei si la res4ric4iile ei .%rinci0alele o0or4uni4a4i ale 9ir2ei noas4re sun4 ; 'cos4uri reduse ale 9or4ei de 2unca '9acili4a4i 9iscale 0rivind reducerea i20o5i4elor si 4a7elor 0en4ru s0onsori5area unor ac4iuni sociale de in4eres local si reducerea i20o5i4ului 0en4ru 0ro9i4ul reinves4i4 '9ideli4a4ea clien4ilor 'necesarul clien4ilor 'es4e o 0ia4a 1enerica 'e7is4en4a unei 0ie4e s4a:ile 'ado04area unei 0oli4ici in4ense de inovare %rinci0alele a2enin4ari ce a0ar4in 9ir2ei noas4re sun4 ; 'veni4uri reduse ale 9a2ilie 'nivelul educa4ional 'cos4ul ridica4 al u4ilaCelor Anali5a 2ediului in4ern al socie4a4ii se concre4i5ea5a inanali5area 0unc4elor 9or4e si 0unc4elor sla:e ale or1ani5a4iei. %unc4ele 9or4e ale socie4a4ii sun4 ; '0o5i4ia 0e 0ia4a a 9ir2eiD 'e70erien4a in do2eniuD 'ca0aci4a4ea de a crea noi 0roduseD 'a0recierea din 0ar4ea clien4ilorD '0ersonal :ine 0re1a4i4. 1. Si4ua4ia indica4orilor econo2ico'9inanciari in 0erioada 2**3'2**$ Se cons4a4a reali5area ur2a4orilor indica4ori de e9icien4a ai socie4a4ii si anu2e; ' ci9ra de a9aceri a de0asi4 0reva5u4ul cu 1=)/$ 2il lei 'veni4urile 4o4ale reali5a4e sun4 de +=*13 2il= deci cu1=113 2il 2ai 2ul4 deca4 c?el4uilile 4o4ale 0reva5u4e '0ro9i4ul :ru4 nu s'a reali5a4 da4ori4a c?el4uielilor cu inves4i4iile= re0ara4iile si 2oderni5arile e9ec4ua4e 'Salariul 2ediu ne4 reali5a4 are o valoare de 1=+ 2il lei 9a4a de cel 0reva5u4 care are o valoare de 1=5$2il lei.Deci a de0asi4 0reva5u4ul cu *=*3 2il lei 'Salariul 2ediu :ru4 reali5a4 de0ases4e salariul 0reva5u4 cu *=1 2il lei '!e5ul4a4ul e7ce04ional es4e in valoare de +F*2$ 2ii lei >ia:ili4a4ea 9ir2ei in4r'un 2ediu concuren4ial es4e asi1ura4a nu2ai in 2asura in care dis0une de un 0o4en4ial 2a4erial ai carui 0ara2e4rii 4e?nici si 9unc4ionali sun4 ado04a4i noilor e7i1en4e. In anii 2**)'2*11 cri5a a a9ec4a4 si 9ir2a noas4ra sic a a4are in anul 2**F 0ro9i4ul a 9oas4 2ai 2ic deca4 cel as4e04a4 iar in 2*1* deCa 9ir2a a inre1is4ra4 o 0ierdere. 2. For2ularea s4ra4e1iei =4i0ul de s4ra4e1ie a0lica4a=carac4eris4ici 0rinci0ale

1F

%rin de9ini4ie= s4ra4e1ia cons4a in s0eci9icarea a:ordarii 9unda2en4ale 0en4ru o:4inerea avan4aCului co20e4i4iv ur2ari4 de 9ir2a= ce 9urni5ea5a con4e74ul ac4iunilor de in4re0rins in 9iecare do2eniu 9unc4ional. In 0rac4ica 2ul4or 0lanuri s4ra4e1ice sun4 lis4e ale 9a5elor de ac4iune= 9ara o ar4iculare clara cu avan4aCul co20e4i4iv ce se ur2ares4e a se reali5a si a 2odali4a4ilor de u4ili5a4. In acce04iunea 9ir2ei noas4re= 0rin s4ra4e1ie se in4ele1e ansa2:lul o:iec4ivelor 2aCore ale or1ani5a4iei 0e 4er2en lun1= 0rinci0alele 2odali4a4i de reali5are= i20reuna cu resursele aloca4e=in vederea o:4inerii avan4aCului co20e4i4iv 0o4rivi4 2isiunii or1ani5a4iei. %rinci0alele carac4eris4ici ale s4ra4e1iei a0lica4a de 9ir2a noas4ra sun4 ; ' in4o4deauna s4ra4e1ia are in vedere= in 2od i20lici4 si e70lici4 = reali5area unor sco0uri :ine de4er2ina4e=s0eci9ica4e su: 9or2a de 2isiune sau o:iec4ivD ' s4ra4e1ia vi5ea5a 0erioada vii4oare din via4a 9ir2ei= cel 2ai adesea 3'5 ani= de aici= si 1radul ridica4 de risc si incer4i4udine ce'i es4e asocia4= cu 4oa4a 1a2a consecin4elor in 0rocesul o0era4ionali5ariiD ' s9era de cu0rindere a s4ra4e1iei es4e or1ani5a4ia in ansa2:lu. C?iar si a4unci cand se re9era direc4 doar la anu2i4e do2enii ,4e?nic sau co2ercial. ea are la :a5a luarea in considerare a 0ro:le2elor de ansa2:lu ale 9ir2eiD ' con4inu4ul s4ra4e1iei se re5u2a la ele2en4ele esen4iale= concen4rindu'se asu0ra evolu4iilor 2aCore ale 9ir2ei=indi9eren4 ca aces4ea re0re5in4a sau nu sc?i2:ari 9a4a de 0erioada an4erioara . 1. Cali4a4ea 0roduselor In ac4ivi4a4ea 0rac4ica= 0en4ru de9inirea cali4a4ii se u4ili5ea5a o serie de 4er2eni ca= de e7e20lu; 'cali4a4ea 0roiec4a4a ,cali4a4ea conce04iei. re0re5in4a 2asura in care 0rodusul 0roiec4a4 asi1ura sa4is9acerea cerin4elor :ene9iciarilor si 0osi:ili4a4ea de 9olosire= la 9a:rica4ia 0rodusului res0ec4iv= a unor 0rocedee 4e?nolo1ice ra4ionale si o04i2e din 0unc4 de vedere econo2icD 'cali4a4ea 9a:rica4iei dese2nea5a 1radul de con9or2i4a4e a 0rodusului cu docu2en4a4ia 4e?nica. Aces4a se reali5ea5a in 0roduc4ie si es4e de4er2ina4a de 0rocesul 4e?nolo1ic= ec?i0a2en4ul de 0roduc4ie= ac4ivi4a4ea de ur2arire si con4rol= 2ano0era= e4c. 'cali4a4ea livra4a= re0re5en4and nivelul e9ec4iv al cali4a4ii 0roduselor livra4e de 9urni5or. %e 2asura de5vol4arii 0roduc4iei indus4riale= 0e 2asura cres4erii si diversi9icarii cererii de 0roduc4ie= no4iunea de cali4a4e a 0rodusului a evolua4 si s'a diversi9ica4= vor:indu'se des0re; 'Bcali4a4ea 0o4en4ialaA = re0re5en4and cali4a4ea 0rodusului du0a 0roiec4are= inain4e de asi2ilarea lui in 9a:rica4ieD 'Bcalia4ea 0ar4ialaA = re0re5en4and ra0or4ul din4re cali4a4ea o:4inu4a si cea ceru4aD

2*

'Bcali4a4ea reali5a4aA= acea cali4a4e re5ul4a4a in ur2a veri9icarii la ca0a4ul liniei de 0roduc4ie. 'Bcali4a4ea asi1ura4aA = cali4a4ea care re5ul4a 0e :a5a unui 0ro1ra2 uni4ar cu0rin5and 4oa4e ac4ivi4a4ile de con4rol ale cali4a4ii ,0revenire= 2asurare si ac4iune corec4iva. 'Bcali4a4ea 4o4alaA = in care se in4e1rea5a 1radul de u4ili4a4e= econo2ici4a4e= es4e4ica= e4c. Cali4a4ea re0re5in4a ansa2:lul de 0ro0rie4a4i si carac4eris4ici ale unui 0rodus sau serviciu care ii con9era aces4uia 0ro0rie4a4ea de a sa4is9ace nevoile e70ri2a4e sau i20lici4e.%en4ru succesul de0lin al unei 9ir2e= aceas4a 4re:uie sa o9ere 0roduse sau servicii care; 1.. Sa sa4is9aca o necesi4a4e= o u4ili4a4e sau un sco0 :ine de9ini4 2.. Sa sa4is9aca as4e04arile clien4ului 3.. Sa se con9or2e5e s4andardelor si s0eci9ica4iilor /.. Sa se con9or2e5e 2asurilor le1ale si al4or cerin4e ale socie4a4ii 5.. Sa 9ie dis0oni:ile la un 0re4 co20e4i4iv +.. Sa 9ie 9urni5a4e la un cos4 care aduce 0ro9i4 In4re1ul 0ro9i4 al 9ac4orilor care a9ec4ea5a cali4a4ea serviciilor si 0roduselor , 9ac4ori 4e?nici= ad2inis4ra4ivi si u2ani . 4re:uie orien4a4 s0re reducerea= eli2inarea si cel 2ai i20or4an4= 0revenirea de9icien4elor de cali4a4e. %en4ru a o:4ine 2a7i2ul de e9icaci4a4e si 0en4ru a sa4is9ace as4e04arile cu20ara4orului= es4e esen4ial ca sis4e2ul de conducere a cali4a4ii sa 9ie adecva4 4i0ului ac4ivi4a4ii si 0rodusului sau serviciului o9eri4. Un sis4e2 de conducere a cali4a4ii are doua as0ec4e in4erde0enden4e si anu2e; 1.. Nevoile si in4eresele co20aniei res0ec4iv a4in1erea si 2en4inerea cali4a4ii dori4e la un cos4 o04i2 2.. Nevoile si as4e04arile cu20ara4oruluiD 0en4ru cu20ara4or e7is4a o nevoie de incredere in 0osi:ili4a4ea 9ir2ei de a 9urni5a cali4a4ea dori4a. Cali4a4ea 0rodusului se reali5ea5a in 0rocesul de 0roduc4ie insa se cons4a4a in 0rocesul de consu2are a aces4ora. De aceea se i20une eviden4ierea deose:irilor din4re cali4a4ea 0roduc4iei si cali4a4ea 0roduselor. 21

&:4inerea unei cali4a4i sa4is9aca4oare i20lica 0arcur1erea ansa2:lului de ac4ivi4a4i din Bs0irala cali4a4iiA= 0ornind de la 0ros0ec4area 0ie4ei si s9arsind cu ac4ivi4a4ea de anali5a= incercari= des9acere si service. S0irala cali4a4ii re0re5in4a un 2odel conce04ual al ac4ivi4a4ilor in4erde0enden4e care isi e7erci4a in9luen4a lor asu0ra cali4a4ii unui 0rodus sau servicii in in4rea1a des9asurare a 9a5elor ince0and cu iden4i9icarea nevoilor 0ana la evaluarea sa4is9acerii lor.

22

Con-l,8..
In :a5a anali5ei 0oli4icii de 2ar3e4in1= un rol i20or4an4 Gl 0re5in4a s4ra4e1ia de 0ia4a a 9ir2ei= Gn Curul careia 1ravi4ea5a ele2en4ele 2i7ului de 2ar3e4in1= res0ec4iv 0oli4ica de 0rodus= 0oli4ica de 0re4= 0oli4ica de dis4ri:u4ie si 0oli4ica de 0ro2ovare. Ado04<nd varian4ele s4ra4e1ice cele 2ai 0o4rivi4e= co20ania Gsi 0oa4e Gnde0lini 2isiunea= Gsi 0oa4e reali5a o:iec4ivele si Gsi 0oa4e asi1ura o evolu4ie ascenden4a= Gncununa4a de succese Gn do2eniu. S4ra4e1ia de 0ia4a 0oa4e 9i considera4a nucleul 0oli4icii de 2ar3e4in1 si se 0oa4e s0une ca 0re5in4a o i20or4an4a 2aCora= daca se are Gn vedere le1a4ura sa direc4a cu 9inali4a4ea ac4ivi4a4ii econo2ice a co20aniei. Deci5iile 0rivind varian4ele s4ra4e1ice ado04a4e de Gn4re0rindere sun4 lua4e du0a ce au 9os4 reali5a4e anali5e a2anun4i4e ale 0ie4ei= dar si anali5e re9eri4oare c?iar la Gn4re0rindere= la o:iec4ivele aces4eia= la 2odul de 9unc4ionare= la 0oli4ica de 2ar3e4in1 a aces4eia. De ase2enea= consider ca 4re:uie 2en4inu4a s4ra4e1ia di9eren4ierii cali4a4ive= 0rin care sa 9ie solu4iona4a 0ro:le2a o04i2i5arii cali4a4ii 2ar9urilor a9la4e Gn 9a:rica4ie si co2erciali5are= Gn ra0or4 cu di9eri4ele nivele de e7i1en4a ale 0rinci0alelor se12en4e de consu2a4ori. Ca si Gn ca5ul celorlal4e varia:ile ale 2i7ului de 2ar3e4in1 ,0rodus= 0re4= dis4ri:u4ie.= ela:orarea s4ra4e1iei 0ro2o4ionale Gn ansa2:lu si a o04iunilor s4ra4e1ice deriva4e 23

cons4i4uie un 0roces co20le7= di9icil de reali5a4= dar 0e de0lin 0osi:il. l i20lica o cunoas4ere Gn de4aliu a 2ediului econo2ico'social= a celui concuren4ial= a 0ie4ei si a 2ecanis2elor aces4eia= a co20or4a2en4elor de consu2= a 2odali4a4ilor de ac4iune a co20aniilor concuren4e ca si a s0eci9icului si a e9ec4elor 0e care le 0oa4e avea u4ili5area di9eri4elor ins4ru2en4e 0ro2o4ionale.

#.5l.o1ra6.e
Bacali L. Balaure >. Danciu >. Danciu >. Danciu >.= %ro2ovarea 2ar3e4in1ului 2ana1e2en4ul ro2anesc= di4ura cono2ica=Bucures4i 2**3 Mar3e4in1= di4ura Uranus=Bucures4i 2**/ Mar3e4in1 in4erna4oinal.De la 4radi4ional la 1lo:al= di4ura cono2ica=Budures4i 2**3 Mar3e4in1 in4erna4ional.S4udii de ca5= di4ura A.S. . Bucures4i 2**5 Mar3e4in1 2e4odolo1ie si 0rac4ica= di4ura
2/

#ri1orescu A. Dacia uro0a Nova=Lu1oC 2*** Florescu C. ,coordona4or. Mar3e4in1=Mar3e4er=Bucures4i 1FF2

Me1?isan #?.= Ba5ele 2ar3e4in1ului= di4ura Nis4orescu T. econo2ica= Bucures4i 1FF)

25