You are on page 1of 4

Numele i prenumele elevului. Clasa...

Data

TEZ PE SEMESTRUL AL II LEA I. Ale!e"i r#spunsul $%re$t pentru &ie$are 'in a&irma"iile 'e mai (%s) 1. Dintre programele elaborate de revoluionarii romni la 1848, unul singur a devenit constituie i s-a trecut la aplicarea lui: a. Petiiunea-Proclamaiune; b. Petiiunea aional!; c. Proclamaia de la "sla#. $. Programul %Petiiunea-Proclamaiune& a 'ost adoptat la: a. "ai; b."sla#; c.(la). *. Program al +evoluiei de la 1848 care a prev!#ut ,mpropriet!rirea !ranilor '!r! desp!gubire: a. %Petiiunea-Proclamaiune&; b. %Proclamaia de la "#la#; c. %Petiiunea aional!&; 4. -dun!rile ad-.oc au avut un caracter: a. reacionar; b. consultativ; c. e/traordinar. 0. - avut ca principal! consecin! des'iinarea regimului 'anariot: a. 1icarea de la 18$1 condus! de 2. 3ladimirescu; b. +evoluia de la 1848; c.4nirea Principatelor +omne. *p + , -., pun$te II.C%mpleta"i spa"iile li/ere $u r#spunsul $%re$t) 1. 5onstituia din 1866 a 'ost adoptat! ,n perioada domniei lui777777777777777 $. 8n 1881, +omnia a 'ost proclamat! 777777777777777777777777.. *. +ege al +omniei ,ntre 1914 i 19$:7777777.77777777777777777 4. 5on'orm 5onstituiei din 19$*, regimul politic consacrat era un regim77777777777 0. Prin 5onstituia din 19*8 era instaurat regimul monar.iei7777777777777777 *p + , - ., pun$te III. Citi"i $u aten"ie te+tul 'e mai (%s) ;3ou!, 'iilor de !rani, care ai ap!rat cu braul vostru p!mntul unde v-ai n!scut , unde ai crescut, v! spun eu, +egele vostru, c! pe lng! r!splata cea mare a i#bndei, ai ctigat i dreptul de a st!pni ,ntr-o m!sur! mai larg! p!mntul pe care v-ai luptat. Patria v! este recunosc!toare i, totodat! , vi se va da i o larg! participare la treburile publice&. <=erdinand ", Proclamaia ctre soldai, 23 martie 1917> P%rnin' 'e la a$est te+t 0 r#spun'e"i urm#t%arel%r $erin"e) 1.1enionai adversarii +omniei din Primul +!#boi 1ondial; 5e grupare politico-militar! alc!tuiau ei? * pun$te $. 1enionai aliaii +omniei din acest r!#boi; 5um se numea aliana? * pun$te *. Preci#ai, din te/tul proclamaiei, ce re'orme promitea regale =erdinand " soldailor. * pun$te 4. 5e rol a avut misiunea militar! 'rance#! a generalului @.(ert.elot? * pun$te 0. De ce nu a putut pro'ita +omnia de victoria din vara anului 191:? * pun$te

I1.C%mpleta"i spa"iile li/ere $u termenii ist%ri$i $%respun2#t%ri 'in urm#t%area list#) armistiiu, capitulare, guvern, Marele Duce, Parlament, problema oriental Declanarea luptelor antiotomane din (alcani, cunoscut! sub numele de redesc.iderea77777. 777777777., a 'avori#at obinerea independenei de stat. Aa 9 mai 18::7777777.. proclama noul statut internaional al +omniei.Bra ,ns! necesar! i cucerirea lui prin lupt!. -rmata romn! a participat la r!#boiul ruso-otoman, ,n urma solicit!rii7777777 icolae pn! la semnarea77777777& 3 pun$te 1. Sta/ili"i $%resp%n'en"a ne$esar# 4ntre n%"iunile men"i%nate 4n $%l%ana A0 respe$tiv 5) A 1. (ucureti $. 19 'ebruarie 18:8 *. 14 august 1916 4. Bremia Crigorescu 5 a. +omnia declar! r!#boi -ustro-4ngariei b. (erlin c. 5onvenia romno-rus! d. Dan Dte'ano e. 5onvenia politic! '. 1!r!eti $ * 4 3 pun$te 1I. N%ta"i $u 6Da7 a&irma"iile a'ev#rate i $u 6Nu7 pe $ele &alse) 1.2e/tul 1emorandumului critic! politica antiromneasc! a guvernului de la (udapesta; $.-utorit!ile mag.iare au ,nscenat memoranditilor un proces, care s-a )udecat la 5lu), ,n 1918; *.D'atul E!rii a .ot!rt unirea (ucovinei cu +omnia; 4.-l doilea teritoriu romnesc care s-a unit cu +omnia a 'ost (ucovina. 3 pun$te 1II.Pre2enta"i '%u# $au2e ale $%nv%$#rii Marii A'un#ri Na"i%nale 'e la Al/a Iulia i men"i%na"i '%u# $%nse$in"e ale a$esteia. .8 pun$te 1III. Reali2a"i $u eseu 'e . 8 pa!ini0 $u tema Marile reforme din timpul domniei lui Al.I.Cuza, av9n' 4n ve'ere) -atitudinea 'orelor politice interne 'a! de re'orme; -marile re'orme; -importana re'ormelor. N%ta) De punctea#! i structura eseului <introducere-cuprins-conclu#ii>, pre#entarea ,n ordine cronologic! a 'aptelor istorice, utili#area limba)ului istoric. .* pun$te Se a$%r'# 'in %&i$iu) .: pun$te

5AREM DE E1ALUARE ;I N<TARE I. $9te * pun$te pentru 'iecare raspuns corect: 1c, $a, *c, 4b, 0a , + *p - .,p

II. $9te * pun$te pentru 'iecare r!spuns corect: , + *p - .,p 1. 5arol "; $. regat; *. =erdinand "; 4. democrat; 0. autoritare. III. $9te 8 pun$te pentru 'iecare r!spuns corect: , + *p - .,p 1.Cermania i -ustro-4ngaria <c!rora li s-au al!turat (ulgaria i 2urcia>; 2ripla -lian! <Puterile 5entrale>; $.-nglia, =rana i +usia; 2ripla 8nelegere <-ntanta> ; *. re'orma agrar! i re'orma electoral!; 4. a permis re'acerea armatei romne, ec.ipat! i instruit! la nivelul adversarului; 0. ,ntruct +usia a ,nc.eiat cu Puterile 5entrale pacea de la (rest-AitovsF, +omnia r!mas! singur! este nevoit! s! ,nc.eie pace separat! cu Puterile 5entrale , la (u'tea-(ucureti <$4 aprilieG: mai 1918>. I1. $9te 8 pun$te pentru 'iecare r!spuns corect: = + 8p - 3p - problema oriental!; - Parlament; - 1arele Duce; - armistiiu. 1. $9te 8 pun$te pentru 'iecare r!spuns corect:1c, $d, *a, 4'. 1I. $9te 8 pun$t8 pentru 'iecare r!spuns corect: 1 Da, $ 4, * 4, 4D-. 1II. $9te = pun$te pentru pre#entarea 'iecarei cau#e; - $ate 8 pun$te pentru mentionarea celor doua consecinte; 1III. $9te .: pun$te pentru coninutul tiini'ic al eseului - $9te * pun$te pentru structura eseului < introducereGcuprinsG,nc.iere; pre#entarea logic!Gcronologic!, utili#area limba)ului istoric, respectarea limitei de spaiu> Se a$%r'# .: pun$te 'in %&i$iu = + 8p - 3p = + 8p - 3p = + 8p - 3p 8 + 8p - =p .: pun$te * pun$te

5<RDER<U DE C<RECTARE ;I E1ALUARE Nr. $rt. .. 8. *. =. ,. >. ?. 3. @. .:. ... .8. .*. .=. .,. .>. .?. .3. .@. 8:. 8.. 88. 8*. 8=. 8,. 8>. 8?. 83. 8@. *:. CENTRALIZAT<R . .0@ 8 80@ * *0@ = =0@ , ,0@ > >0@ ? ?0@ 3 30@ @ .: Me'ia pe $las# SI ., p S II ., p S III ., p S I1 3p S1 3p S 1I 3p S 1II .8 p S 1III .* p <&i$iu .: p T%tal N%ta