You are on page 1of 6

Physiolac su tm

Nhng iu khng th b qua nu mun con thng minh


Con thng minh mt phn l do gen nhng cc nghin cu khoa hc chng mnh rng cn c rt nhiu yu t khc lm nn tr thng minh ca tr.
Nu mun con thng minh hn, chc hn khng cha m no c th b qua 9 c hi di y.

1. Hy cho b ng gic

Rt nhiu nghin cu v gn y nht l nghin cu ca cc nh khoa hc trng i hc Stanford chng minh rng tr nh ni ring v tr thng minh ni chung s b gim st kh nhiu khi tr khng c ng v ng su gic. Gic ng gip no b xua tan mt mi. Tr ng qu t s nh hng n s pht trin tr lc v kh nng tip thu hc tp, thm ch c th gy ra cc vn nh tng ng, mt kim sot cm xc

2. Tip xc vi m nhc sm v thng xuyn

Theo mt nghin cu ca cc nh khoa hc thuc trng i hc Toronto, m nhc c tc dng rt ln trong vic nng cao ch s IQ v tng kh nng tr nh ca tr. y l mt trong nhng nguyn nhn cc nh khoa hc vn khuyn cc m nn cho b nghe nhc v tip xc vi m nhc ngay t khi cn trong bng m. Quan trng nht l m nhc gip tr hc ngn ng mt cch tt nht ngay t khi cn trong bng m.

C rt nhiu cch cho b tip xc vi m nhc: cha m c th bt u mt ngy mi cng b vi bi ht "Dy i thi, mau dy bn i..." hay bt nhc trong cc ba n, hoc ht ru khi b i ng.

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.

Physiolac su tm

3. n sng u n v cht

Mt nghin cu mi ca cc chuyn gia trng i hc Tng hp Florida cho bit rng: Nu n sng u n s gip con thng minh hn!. Theo cc chuyn gia cho bit th vic b ba sng s khin lng ng trong mu thp hn mc bnh thng v khin no b thiu cht dinh dng. Nu tnh trng ny ko di s gy nh hng xu ti s pht trin v hot ng ca no tr. Khng ch c vy, cht lng ba n sng cng nh hng ti s thng minh tr nh.

Dinh dng a dng, cht gip b tng tp trung, cng nh mang li nhiu li ch khc v th cht ang pht trin v h min dch cho b.

4. Thi quen c sch bo

c sch l mt trong nhng cch c cng nhn l hiu qu trong vic gip con thng minh hn. Khng ch vi tr em m phng php ny cn ng vi mi la tui.

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.

Physiolac su tm

S lng sch m tr c kh nng tip xc trong nh cng ln th kh nng t duy ca chng cng cao. y l kt lun sau nghin cu ca gio s Brian Avants, mt nh nghin cu ca i hc Pennsylvania ti M.

V vy cha m hy gip tr hnh thnh thi quen c sch d l trng hay nh. Nhng cun truyn ch c php c gii tr mt mt chng mc no , hy khuyn khch con c cc loi sch kin thc, kinh nghim chia s ph hp la tui ca con.

5. Chi game

Hy loi b suy ngh chi game l xu! Ngoi tr nhng game c tc dng tiu cc th mt s game c th gip pht trin t duy v k nng t chc cng nh kch thch c sng to ca tr.

Nhiu cng ty game trn th gii v ang lp trnh th loi game video cho tr nh, thm ch c tr mi chp chng bit i thc y k nng vn ng cng nh tr nh ca chng. Ch cn cc m lu khong thi gian cho tr chi v loi game ph hp s c kh nng gip tr ph t huy tr thng minh.

6. Nhng tr chi tr tu

Cc tr chi nh c, ch, s, cu , ghp hnh, xp hnh, tm ng i trong m cung... u mang tnh cht rn luyn tr no. Cha m ng ngi ngn khi a ra nhng vn hc ba v yu cu con gii quyt vn .

Cha m hy dnh nhiu thi gian tm hiu v la chn cho con mnh nhng chi an ton, mang tnh gio dc nhm to iu kin cho tr thng minh ca tr pht trin hn.

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.

Physiolac su tm

7. Ch n ung Cc cht dinh dng ch c tc dng h tr pht huy nhng tim nng di truyn v gen thng minh sn c. Mun con thng minh, khe mnh cc b m phi chun b t trc khi mang thai 1 3 thng. n ung y khi mang thai, nui con bng sa m, cho tr n b sung y hp l th tr s pht trin tt v th lc v tr no, kt hp vi dy d v mi trng sng tt. Lm c nh vy, bn s c nhng a tr thng minh v khe mnh. 8. Chm vn ng Mt s nghin cu i vi hc sinh cp mt ca cc chuyn gia thuc i hc Illinois cho thy, tham gia vo cc hot ng th thao s nng cao s t tin, kh nng lm vic tp th cng nh nng lc lnh o ch huy. Mt vi bi th dc n gin bui sng cng m s gip b hot bt, vui v v thng minh hn. Bn c th cng b chy b quanh khu ph, nhy theo mt iu nhc hoc thc hin vi ng tc yoga n gin. Mt khi thnh thi quen, b s yu thch c vn ng mi sng cng cha m. 9. Hy i tay ca b c hot ng

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.

Physiolac su tm

Theo nhng nghin cu ca khoa hc hin i, hot ng ca tay c lin quan ti s pht trin ca no. Trong no ngi, c mt s vng c bit, tch cc nht v giu tnh sng to nht. Khi hai tay lm mt s ng tc tinh t, tinh xo th c th kch thch hot ng ca khu vc ny, nu khng khu vc ny s trng thi ng yn. Ngoi ra, thnh thong cha m nn khuyn khch con dng tay khng thun bi iu ny s gip nhng phn khc nhau trong no ca b pht trin, gip con thng minh hn. Hy dy b lm nhng vic hng ngy vi bn tay khng thun v d nh: nh rng, dng tha, v tranh hoc nm bng bng tay tri.

Nhng mo dy con thm thng minh


Rt n gin m hiu qu, cc ng b b m hy th p dng vi b yu nh mnh nh!
1. Khuyn khch b ham hc hi B m thng xuyn cho b xem cc loi sch, bo, tranh nh b tp lm quen vi sch v, phn bit mu sc. Ch ng hoc nh nhng mi ngi trong gia nh (ng, b, c, ch) ging gii, vit, v cho b. V d: sang nm 2010, nh treo t lch mi. B m c th ni vi b: Con nhn ny, y l lch 2010 y. Thng 1, c hoa mai vng, tng trng cho ngy tt. Tt sp n ri. n Tt con s c mc qun o p, n nhiu mn ngon, i chc tt ng b, nhn tin l x. 2. Rn luyn cho b c kh nng ghi nh tt Thng thng, bui sng, b m s dy cho b mt bi th hay mt bi ng dao nho nh. V d: B s c hc bi Con vi con voi: Ci vi i trc Hai chn trc i trc, Hai chn sau i sau Cn ci ui i sau rt, Ti xin k nt cu chuyn con voi. n chiu, m v b cng c li bi Con vi con voi. Nu b cha thuc, m s c na cu v gi cho b c nt na cu sau v nhng cu cn li. Sau khi hc c my bi, m s bo b c cho m nghe nhng bi hc t my hm trc. M khng qun khen ngi b hoc k vi c nh rng: B gii lm, bi ng dao no cng thuc lu lu v khuyn khch b c cho c nh nghe. 3. Kh nng bt chc gii Khi dy b bi Con vi con voi, b m s lm ng tc ging nh ch voi: c vi, c tai, c chn v c ui. B m va c va lm ng tc v c v b cng bt chc theo. C nh c th thi xem ai lm con voi ging nht, ai thuc bi nhanh nht.

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.

Physiolac su tm

Mt gia nh hnh phc, lun trn ngp tnh yu thng s l nn tng gip b sm thng minh 4. Hng dn b kh nng phn bit v so snh tt M hy phn bit v so snh cc vt, s vt xung quanh b. Nhng vt, s vt gn gi b, b cng d nh. V d: M ni: ng v mui tinh u c mu trng con . Nhng ng c v ngt, mun c v mn y. Con nm th th s bit ngay. Tuy c mu trng, nhng ht ng v ht mui li c hnh dng khc nhau nh. Ht ng to hn, ht mui nh hn, tinh hn. Ln sau, con khng cn nm th, vn bit u l ng, u l mui y. 5. Tp cho b c tr tng tng phong ph Trc mt s kin, mt hin tng, m nn tp cho b c tr tng tng phong ph. V d, m cho b n bng ng. Bng ng trng, xe cnh nh bng hoa. M c th tp cho b: Con xem, bng ng ny c ging bng tuyt trong chuyn c tch nc ngoi khng? Ngi ta gi l hoa tuyt , ri c b Cha tuyt, nng cng cha tuyt 6. Khi gi tr t m ca b khi gi tr t m ca b, b m lun t ra nhng cu hi vi b. V d i trn ng, b c th hi: con bit ti sao tu ha li i trn ng ray, t xe my li i ng nha?.

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.