You are on page 1of 9

Physiolac su tm

Nhng kin thc quan trng v vng da tr s sinh cha m cn phi cnh gic

Theo mt nghin cu ti an Mch, t k nhng tr b vng da sau sinh nhiu hn 1 cht so vi cc tr khc. Nhng cc bc cha m khng nn hong ht.

Vng da sinh l rt ph bin v v hi. dng nng hn (bnh l), vic khng iu tr c th dn ti tn thng no nhng n cng rt him gp v khng h c bng chng no cho thy n gy ra chng t k. iu ny c ngha no ca tr b t k cng c th d b tn thng do bnh vng da hn nhng tr khc. Nhng nu t k v chng vng da sau sinh c lin quan th nghin cu ny cha tr li c cu hi liu mt trong nhng bnh nh c th gy ra bnh khc, Rikke Damkjaer Maimburg, trng nhm nghin cu v ang cng tc ti H Aarhus (an Mch), by t. Maimburg v cc cng s kim tra d liu y t ca 733.826 tr sinh Thy in trong khong 1994-2004. Trong s ny c hn 35.000 tr s sinh b chng vng da. S tr chn on mc t k l 577 em. Trong s tr t k c 9% l b vng da khi sinh, so vi 3% l nhng tr mc cc bnh khc. S lin quan gia vng da - t k cng khng tm thy trn tr sinh non. Cc tc gi nghin cu cho rng s pht trin ca no b gn ngy sinh c th lm mc bilirubin (cht nhum mu c to ra khi c th ti to hng cu v do gan thc hin) tng cao nhng ch l s phng on. Nghin cu trc cho thy mi lin quan gia t k v bnh vng da cho nhiu kt qu mu thun nhau.
Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b. 1

Physiolac su tm

Cc bc cha m va sinh con v con b chng vng da khng nn s hi, BS Thomas Newman, chuyn gia Nhi v dch t hc, H California San Francisco, ngi thc hin nghin cu tng t v khng pht hin thy s lin quan no, cho bit. Vng da sinh l c biu hin l mu vng nh trn da v cho thy gan ca tr s sinh cha pht trin y . Tr s sinh thng c kim tra mc vng da trc khi ra vin v chng ny thng t bin mt sau 1-2 tun m khng cn iu tr. Vng ra thng khng gy hi. Bng chng lin quan vi bnh t k l yu v mu thun, Newman nhn mnh. Cc kt qu nghin cu ny c cng b trn tp ch Nhi khoa M.

Vng da tr s sinh Cha m tr phi c bit cnh gic!

Trong vng mt vi ngy sau sinh, mt s em b s sinh s bt u hi b vng da mt cht. Liu n c gy bin chng nghim trng v cha m tr phi cnh gic?
Nguyn nhn gy vng da tr s sinh?

Hin tng ny thng xut hin gn 2/3 tr s sinh. N do s tch t bilirubin (mt sc t mu vng trong mu) gy nn. Tr s sinh b nh hng bi cht ny thng khin da mt v lng trng ca mt b vng. Hin tng vng da pht trin khi cc t bo mu thoi ha v cht i. y l mt qu trnh pht trin bnh thng ca tr.

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.

Physiolac su tm

Trc khi em b c sinh ra, gan ca ngi m gip loi b bilirubin. Nhng sau khi sinh, gan ca b c th khng pht trin tt m nhn cng vic loi b bilirubin. V th, cc bilirubin c th tch t trong mu lm vng da v mt ca tr s sinh. Trong hu ht cc trng hp, theo thi gian ngn, hin tng vng da s t nhin bin mt trn c th ca cc b.

Mt s yu t nguy c ca hin tng ny

Mt s tr s sinh c th c nhng triu chng vng da nng hn so vi nhng tr s sinh khc. Nu em b s sinh ca bn c bt k yu t nguy c sau y, bn hy a b n thm khm bc s ngay c th theo di c mc bilirubin ca b cht ch hn:

- Tr c anh/ch em b vng da trc - Tr tiu tin khng t t v lm t bn - B bm tm khi sinh

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.

Physiolac su tm

- non - C hin tng vng da sm (trong vng 24 gi u tin sau khi sinh) - M c nhm mu O hoc nhm mu Rh

Lm th no iu tr vng da tr s sinh?

- Khi b b vng da, iu quan trng l bn phi m bo tr c n thng xuyn. V nh bn c th cho b vi s ln tng ln v cho tr b mi 2-3 gi/ln. iu ny s gy ra s i tiu nhiu hn tr, gip c th b loi b bilirubin. Nu bn gp kh khn vi vic nh thc b dy cho b th hy tm mt nh t vn c th gip 2 m con bn.

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.

Physiolac su tm

- Nu mc bilirubin ca b qu cao, bc s c th khuyn bn nn tr liu cho b bng phng php quang tuyn (iu tr bng nh sng). Sng nh sng c bit c hp th qua da gip ph v bilirubin trong mu. Trong trng hp ny, cc b c th s phi li bnh vin lu hn mt cht iu tr v theo di qu trnh iu tr.

- Mt s cha m tr ngh rng bn c th cho con tip xc nhiu vi nh sng mt tri trc tip s tt cho qu trnh iu tr vng da ca tr. Nhng Hc vin Nhi khoa Hoa K khuyn bn khng nn tin hnh theo phng php ny v nh sng mt tri c th gip gim mc bilirubin thp hn nhng n c th gy nguy him cho sc khoee em b.

-Trng hp rt nng ca chng vng da tr s sinh c th c iu tr bng truyn, trao i v thay th mu.

Vng da tr s sinh c gy bin chng nghim trng hn?

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.

Physiolac su tm

Nu vng da tr s sinh khng c cha tr th mc bilirubin rt cao trong mu c th gy ra tn thng no. Tuy nhin, vng da tr s sinh thng c cha m tr pht hin v iu tr sm, do cc bin chng ny hin nay tr nn rt him. Nhg cha m tr hy n bc s ngay nu: - Da ca b ngy cng b vng nhiu hn. - Mu vng mt, mt lan n bng, cnh tay hoc chn ca tr - Em b tr nn chm chp, kh thc dy - Bn khng th cho b n hoc b tt, hoc b rt kn chn n ung. - B b st hoc khc tht.

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.

Physiolac su tm

iu tr vng da s sinh cn cho b b ng c


Cho con b l mt trong nhng cch hiu qu nht gim lng bilirubin gy vng da trong mu ca tr s sinh.
Mt em b trong bng m hon ton ph thuc vo b m v thc n v oxy qua dy rn. Vic phn phi oxy qua c th tr l s tr gip ca cc t bo mu c nhiu trong mu ca em b. Sau khi sinh, em b bt u th bng phi ca mnh v do , khng cn cc t bo mu b sung. C th tr lc ny s bt u x l ra cc t bo thm, ngay sau khi sinh. Nhng t bo hng cu b ph hy lch. Mt sn phm c sn xut l bilirubin. Gan loi b bilirubin trong mu v chuyn n vo rut ca em b.

Gan ca tr vn cn trong giai on pht trin nn khng th qun l s gia tng t ngt ca bilirubin, trong vi ngy sau sinh. Kt qu l, c mt lng ln hn hp bilirubin trong mu, do , lm cho ln da ca em b xut hin mu vng, l mt triu chng ca bnh vng da. iu tr vng da tr s sinh Cho con b: Cho con b l mt trong nhng cch hiu qu nht gim lng bilirubin trong mu ca tr s sinh, v sa m c cha mt s cc cht dinh dng quan trng cn thit cho s
Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b. 7

Physiolac su tm

pht trin ca cc c quan chc nng ca b. Cn cho b b sa m em b mi hai gi Thng xuyn b m c th gip b gim bilirubin do , lm gim cc triu chng vng da.

Tm nng: Tm nng cng l mt phng thuc hiu qu iu tr vng da tr s sinh. Hy ci bt qun o ca b cho b tm nng di nh sng mt tri trc tip hoc trong mt cn phng m khong 10 pht sao cho tia nng mt tri ri c xung ton b c th b. Thi gian tt nht tm nng cho b l sng sm, 07:00-08:00 sng.

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.

Physiolac su tm

n chiu: Trong trng hp mc bilirubin trong mu ca tr s sinh cao, bc s s s dng n chiu iu tr. Trong thi gian iu tr, b s c theo di 'n c bit' trong bnh vin, trong 24 gi hoc 2 ngy. Cc n chiu sng c bit ny s loi tr vng da bng cch gim mc bilirubin.

Cho tr ung sa cng thc: Mt cch khc iu tr vng da s sinh l cho tr n thm sa cng thc. Ty thuc vo mc bilirubin trong mu ca em b, cc bc s c th xut cho b ung mt loi sa cng thc (tng t nh sa m), trong khong 48 gi. Sau khi cc mc bilirubin tr li bnh thng, m c th cho b b m hon ton.

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.