You are on page 1of 4

Amelyik kutya ugat, az nem harap. Kutybl nem lesz szalonna. Egyik kutya, msik eb. !

"n m#g a kutyra d#r. Eb&sont be'orr. *izonytalan, mint a kutya )a&sor+a. K"ti az ebet a karhoz. Egyszer )olt *udn kutya)sr. $em eszi meg a kutya a telet. Kutynak se mutat utat. Kutya ba+a. (intha a kutya sz+bl h ztk )olna ki.

hes diszn makkal lmodik. Itt a kezem, nem disznlb. Hallgat, mint sket diszn a b zban. $em er%szak a diszntor. (ala&a )an. ,usta, mint a diszn.

A+nd#k lnak ne n#zd a 'ogt. A lnak n#gy lba )an, m#gis megbotlik. Ke)#ly l nagyot botlik. K"z"s lnak t ros a hta. Ha l nin&s, + a szamr is. Azt a lo)at tik, amelyik h z. 1tesik a l msik oldalra. Kilg a llb. 2ossz lra tesz. (agas lrl besz#l. ,) tesz.

Kerlgeti, mint ma&ska a 'orr kst. -alpra esik, mint a ma&ska. .skbama&skt rul. H/zeleg, mint a ma&ska. Alamuszi ma&ska nagyot ugrik. 0seng%s ma&ska nem 'og egeret. $in&s otthon a ma&ska, &in&ognak az egerek.

1rtatlan, mint a ma szletett brny. 3zel/d, mint a kezes brny. 4kos, mint a ta)alyi kos. *irkatrelme )an. *rnyb%rbe b +t 'arkas.

0s"k"ny"s, mint a szamr. 4rd/t, mint a szamr. Elt5nik, mint szrke szamr a k"dben. *%g a szamr, es% lesz. Ha l nin&s, + a szamr is.

*mul, mint bor+ az + kapura. 3"t#tben minden teh#n 'ekete. -anul+ tin, "k"r lesz bel%led. 7gy ll ra+ta, mint teh#nen a gatya.

3zel/d, mint a galamb. 6alambep#+e )an. 3zereti, mint galamb a b zt. 8r+a, hogy a slt galamb a sz+ba r"pl+"n.

3zeg#ny, mint a templom egere. Itat+a az egereket.

l, mint hal a )/zben. 8erg%dik, mint a partra )etett hal.

K/gyt melenget a kebl#n. K/gyt9b#kt kiabl r. Akit a k/gy meg&s/pett, a gy/ktl is

*rnyb%rbe b +t 'arkas. 4rd/t, mint a 'ba szorult '#reg. hes, mint a 'arkas.

'#l.

,enyeli a b#kt. *#ka n% a hasba.

2a)asz, mint a rka. Egy rkrl nem lehet k#t b%rt leny zni.

3zorgalmas, mint a hangya.

A kakas is r a maga szem#tdomb+n.

*agoly mond+a a )er#bnek, hogy nagy'e+5.

$yeli, mint ka&sa a nokedlit.

Ha mr l d, legyen k")#r. 3ok l d disznt gy%z. *uta liba. ,ssuk a med)#t:

rt hozz, mint ty k az b#&#hez. Annyi esze sin&s, mint a ty knak. 8ak ty k is tall szemet. Holl hollnak nem )++a ki a szem#t.

*olhbl ele'ntot &sinl. Ele'nt a por&elnboltban.

0sigaparipn +r. ,ass , mint a &siga.

6y)a, mint a ny l. Kiugraszt+a a nyulat a bokorbl. <elk"ti a ny l&ip%t. 7gy alszik, mint a ny l

(ost ugrik a ma+om a )/zbe. ;tnozs ma+omszoks. =rl neki, mint ma+om a 'arknak. 7gy l, mint ma+om a k"sz"r5k")"n.

>arzs'#szekbe ny l.

8"r"s, mint a '%tt rk.