You are on page 1of 3

CALCULUL BILANTULUI TERMIC PENTRU SCHIMBATORUL DE CALDURA MULTITUBULAR

SC este destinat prelurii cldurii de rcire pentru a menine condiiile izoterme de fermentare (tf = 30C).

SC multitubular este format dintr-un fascicol de evi cu d = 28x2 mm, unde dext = 28 mm, teava = 2 mm, l = 1 m, dispuse pe hexagoane concentrice. Aria suprafeei de transfer de cldur este A = = ,W , m2

Unde fermentare = 4x24x3600, s Qrcire = .........................J/arj Se impune k pentru rcire, k = 500 W/(m2K) Se calculeaz tmin = tvini trf, C = tvinf tri, C < 2 , tmed = = .. >2, tmed = , C , C

A=..m2 A = ndml, m2 (din formula ariei se afla n) n = numarul de tevi n m 7 1 19 2 37 3 61 4 dm = media aritmetica a diametrului, m dm = 10-3 , m

Dm = diametrul mantalei, m Dm = 2mp + 4 dext, m Numarul de tevi obtinut se va norma cu valorile din tabelul de mai sus. m numar de hexagoane concentrice, se alege in functie de n, numarul de tevi p pasul (distanta dintre 2 conducte) p= 1,5dext, m Dimensionarea instalatiei de pasteurizare a otetului Calculul termic cu determinarea ariei suprafetei de transfer termic pentru zonele I, II si III. AI = , m2

= coeficientul de utilizare al suprafetei, 0,9 tr se calculeaza in functie de agentul care transfera caldura, W Se impun: kI = 2500 W/(m2K) kI I = 2200 W/(m2K) kI I I = 2000 W/(m2K) In zona I fluxul transferat este al apei calde: trI = = ,W

tmin = taf t2, C = tai t3, C = .. >2, tmed = , C < 2 , tmed = , C

Se calculeaza AI=..m2 In zona II fluxul transferat este al otetului pasteurizat: AII = trII = = , m2 ,W

tmin = t4 t1, C = t3 t2, C = .. >2, tmed = Se calculeaza AII=..m2 In zona III fluxul transferat este al otetului pasteurizat: AIII = trIII = = , m2 ,W , C < 2 , tmed = , C

tmin = t4 trf, C = t5 tri, C

< 2 , tmed = = .. >2, tmed = Se calculeaza AIII=., m2

, C

, C