You are on page 1of 1

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Testare Na ional - 2007


Prob scris la Matematic
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Varianta 81

I. (32puncte) Pe foaia de examen, scrie i rezultatul corect lng num rul din fa a exerci iului.
1.
2.
3.
4.

Rezultatul calculului 14 + 6 3 este egal cu ....


Dintre numerele 504; 505; 506 cel divizibil cu 5 este egal cu ....
Dintre numerele a = 3,71 i b = 3,(71) mai mare este....
Dac A = {0;1; 2} i B = {2; 3} , atunci A B = {...} .

5. Suplementul unghiului cu msura de 120 o este unghiul cu msura de ... o .


6. Aria unui trapez cu linia mijlocie de 12 cm i nlimea de 5 cm este egal cu ... cm2.
7. Volumul prismei drepte care are baza un ptrat de latur 2 cm i nlimea de 6 cm este egal
cu ... cm3.
8. Aria lateral a cilindrului circular drept care are diametrul bazei de 8 cm i generatoarea de 7 cm este
egal cu ... cm2.
II. (12puncte) Pe foaia de examen, scrie i rezultatul corect lng num rul din fa a exerci iului.
Dintre cele patru variante de r spuns, scrise la fiecare cerin , doar una este corect .
9. O lucrare este finalizat de 10 muncitori n 6 zile. n aceleai condiii, 15 muncitori ar finaliza lucrarea n:
A. 2 zile

B. 9 zile

C. 4 zile

D. 5 zile

10. Mulimea soluiilor naturale ale inecuaiei 2( x + 3) + 1 < 13 este egal cu:
A. {1; 2}

B. {0;1;2;3}

C. {1; 2;3}

D. {0;1;2}

11. Dac aria unui triunghi echilateral este egal cu 9 3 cm , atunci perimetrul triunghiului este egal cu:
A. 9 3 cm
B. 18 cm
C. 27 3 cm
D. 36 cm
12. Msurile unghiurilor unui patrulater convex sunt egale cu 2 x; 4 x; 6 x i 8 x . Valoarea numrului x este
egal cu:
B. 180o

A. 360 o

C. 36o

D. 18 o

III. (46puncte) Pe foaia de examen, scrie i rezolv rile complete.


13. Numerele naturale a, b, c sunt direct proporionale cu 2, 3, respectiv 5.
a) Ct la sut din numrul c reprezint numrul a ?

b) tiind c (a b )2 + (b c )2 + (c a )2 = 56 , aflai numerele a, b i c.

14. Fie funcia f : R R , f ( x) = 2 x + 1 .


a) Calculai f

( 2) f (

2 1 .

b) Reprezentai grafic funcia f ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy .


c) Artai c pentru orice n N , numrul

[ f (1) + f (2) + f (3) + ... + f (n)] 2n

este natural.

15. a) Desenai un con circular drept.


ntr-un con circular drept perimetrul seciunii axiale este de 32 cm, iar valoarea cosinusul unghiului
determinat de o generatoare i planul bazei este de 0,6.
b) Artai c raza bazei conului are lungimea de 6 cm.
c) Calculai volumul conului.
d) Fie triunghiul ABC o seciune axial a conului care are AB = AC. Fie semidreapta [ BD bisectoarea
unghiului ABC cu D AC . Prin punctul D se duce un plan paralel cu planul bazei conului. Calculai
aria lateral a trunchiului de con astfel format.

Prob scris la matematic

Varianta 81