You are on page 1of 1

Soud: Datum rozhodnut: Spisov znaka: ECLI: Typ rozhodnut: Heslo: Doten pedpisy: Kategorie rozhodnut: 21 Cdo 4262/2013

Nejvy soud 02/12/2014 21 Cdo 4262/2013 ECLI:CZ:NS:2014:21.CDO.4262.2013.1 USNESEN 243c odst. 1 vta prvn o. s. . 241a odst. 1 o. s. . E

USNESEN

Nejvy soud esk republiky rozhodl pedsedou sentu JUDr. Mojmrem Putnou v prvn vci alobkyn Mgr. R. T., zastoupen JUDr. Adamem Batunou, advoktem se sdlem v Praze 1, Pansk . 895/6, proti alovanmu CET 21 spol. s r. o. se sdlem v Praze 5, Keneckho nm. . 1078/5, IO 45800456, zastoupenmu JUDr. Petrem Kotrlkem, advoktem se sdlem v Praze 1, Jungmannova . 36/31, o neplatnost okamitho zruen pracovnho pomru, veden u Obvodnho soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 16 C 317/2011, o dovoln alovanho proti rozsudku Mstskho soudu v Praze ze dne 31. ervence 2013, . j. 23 Co 138/2013-312, takto: I. Dovoln alovanho se odmt. II. alovan je povinen zaplatit alobkyni na nhrad nklad dovolacho zen 3.388,- K do 3 dn od prvn moci tohoto usnesen k rukm JUDr. Adama Batuny, advokta se sdlem v Praze 1, Pansk . 895/6. Strun odvodnn ( 243f odst. 3 o. s. .): Nejvy soud esk republiky dovoln alovanho proti rozsudku Mstskho soudu v Praze ze dne 31. 7. 2013, . j. 23 Co 138/2013-312, podle ustanoven 243c odst. 1 vty prvn o. s. . odmtl, nebo v nm byl uplatnn jin dovolac dvod, ne kter je uveden v ustanoven 241a odst. 1 o. s. . (dovolatelem oznaen otzky vychz z jinch skutkovch zvr, ne na jakch zaloil svj rozsudek odvolac soud; podstatou jeho nmitek je tedy nesouhlas s tm, ke kterm dkazm odvolac soud pihlel a jak proveden dkazy hodnotil), a v dovolacm zen nelze pro tento nedostatek pokraovat. Vrok o nhrad nklad dovolacho zen se nezdvoduje. Proti tomuto usnesen nen ppustn opravn prostedek. V Brn dne 12. nora 2014

JUDr. Mojmr Putna pedseda sentu