You are on page 1of 34

Belajar sambil Bermain

Murid-Murid KIA2M 2007

Kit Pengayaan dan Pengukuhan ini disediakan khas untuk murid-murid Tahun Satu, Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis, Pemulihan Khas dan Prasekolah. Mengandungi pelbagai bahan aktiviti permainan bahasa dan bacaan bergred. Disediakan secara sistematik dan mengikut tatatingkat mengajar dan membina kemahiran membaca. Kemahiran mengikut Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia KBSR.

PENGENALAN

RASIONAL
KBSR mula dilupakan Konsep 5P tidak dilaksanakan
Kaedah kumpulan mula dipinggirkan

OBJEKTIF
Kit ini dapat membantu para guru mengendalikan P&P secara kumpulan.

Dapat mewujudkan suasana P&P lebih menarik dan menyeronokkan. Pelbagai aktiviti berdasarkan kemampuan murid dapat dilaksanakan. P&P berpusatkan murid dapat dilaksanakan.
Murid lemah tidak ketinggalan, yang cerdas dapat pengayaan dan pengukuhan

CIRI-CIRI BAHAN DALAM KIT


Bercorak belajar sendiri. Menarik, mencabar dan sesuai dengan kebolehan, minat dan bakat murid-murid. Ada pemeringkatan. Mempunyai perkaitan dengan kemahiran yang telah dikuasai.

Dapat membantu murid meluaskan pengetahuan dan pengalaman.


Boleh dijalankan secara kumpulan atau perseorangan.

KANDUNGAN KIT
Permainan :

Mari buka dan Pasang ( 1 set ) Kembalikan Ke Rumah Saya ( 4 set ) Lengkapkan Silang Kata Roda Perkataan Roda Impian Permainan Domino Kad Selak Seronoknya Bermain Colet Permainan Hantu Mari Bermain Sorong Tarik ( perkataan ) Mari Bermain Sorong Tarik ( ayat ) Saya Pandai Menulis Ayat

KANDUNGAN KIT

Bacaan :

Buku Bacaan Bergred bertajuk Bacalah Saya Buku 1 hingga 12.

CARA MENGENDALIKAN BAHAN

EMPAT MODEL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

MODEL 1
KUMPULAN A KUMPULAN B
KUMPULAN C

PENGUKUHAN/
PENGAYAAN

KEMAHIRAN BARU
(SECARA KELAS)

MODEL 2
KUMPULAN A KUMPULAN B
KUMPULAN C

PENGUKUHAN/ PENGAYAAN KEMAHIRAN BARU

KEMAHIRAN BARU

(SECARA KELAS)

MODEL 3
KUMPULAN A KUMPULAN B
KUMPULAN C

PENGUKUHAN/
PENGAYAAN KEMAHIRAN BARU
(SECARA KELAS)

PENGUKUHAN/ PENGAYAAN

MODEL 4
KUMPULAN A KUMPULAN B
KUMPULAN C

PENGUKUHAN/ PENGAYAAN
SEPARUH MASA PERTAMA KUMPULAN A MENJADI SASARAN

KEMAHIRAN BARU
(SECARA KELAS)
SEPARUH MASA KEDUA KUMPULAN B MENJADI SASARAN

SEPARUH MASA KETIGA KUMPULAN C MENJADI SASARAN

Sekian Terima Kasih