You are on page 1of 246

elale

Semir ARSLANYREK (2001)

K. NO 1

ME-K AN elale d/g n

EKM LE II. OP TLD TRV GP

m.

KADRIN

ER

VE

DYALOGLAR

ses ve mzik Jenerik mzii. elale sesi... Rya anlatan kadnlarn anlalmayan grlts...

TEKNIK HUSUSLAR

Yksek kayalardan kprerek yuvarlanan sular, havada eitli figrler oluturuyor ve kck bir glete dklyor. elalenin fonu zerinde bir anne ile be yandaki kznn sesleri yanklanyor: Anne Ryalar akan suya anlatlr ve yorumu Yusuf peygambere mahsustur, kzm. Ryan elaleye anlat. Kz Ryamda allah grdm anne. Bembeyazd ve yeni domu bir bebek gibi plakt. Sonra elimden tutup ekti. Sonra pamuk gibi bulutlarn arasndan geerek cennete utuk. Gklerdeki cenneti grdm anne. Her tarafta beyaz kanatl gvercinler uuuyordu... bir de baktm ki, benim de o gvercinler gibi beyaz kanatlarm varm. ok mutluydum anne, oook!.. Bu srada elalenin dibinde, suyun kayalara arpp dald kk gletin etrafnda on onbe kadar kadn, eitli jestlerle, bara ara ryalarn elaleye anlatyorlar. Ancak elale grltsnden hi birinin ne dedii anlalmyor...

Crain. elalenin kaynandan glete kadar tild. Rapid ekilecek veya strob yaplacak... Gletin etrafnda oturan kadnlara tek tek PNR. Son kadndan Semrann yzne kadar alma. Semrann konuan yznde jenerik balyor...

Ayn

YP (Gs Plan)

elalenin dibindeki gletin kenarnda bir kayaya oturan kadn hmla gsn ap dvnyor ve san ban yolarak fkeyle ryasn anlatyor...

Ayn

Durgun kamera...

Ayn

YP (Omuz Plan) YP PNR TLD OP

Rya anlatan baka bir kadn... Bir ncekinin tersine yz sakin ama ok zgn...

Ayn

Durgun kamera...

Ayn

Bir kadn yeni gelmi olacak ki, glmseyerek elaleye bakyor, sonra durduu yerde melerekneeli bir ekilde ryasn anlatmaya balyor. biraz tede iki kadn daha her biri deiik bir duyguyla ryasn elaleye anlatyor...

Ayn

I. kadn profilde. ki kadna PNR.

Ayn

YP PNR GP

Kadnlardan birisi de Semra. Semra, yznde ac bir glmsemeyle uzun ryasn anlatmaya balyor, ama sesi iitilmiyor. Semrann yznn fonunda jenerik akyor... Semra ryasn bitirdiinde elalenin kpren sular ekran kaplyor...

Sadece jenerik mzii.

Semrann yznden elale sularna PNR. erevenin renkleri devaml deiim iinde... Sonda netlik bozuk...

J E N E R K 6 Sokak d/g n GP PNR Bir kentin ta parke eski bir soka. Gnlk gnelik bir hava. Kimsesiz sokaa kar yayormu gibi, beyaz kat paralar dklyor... Piyano sesi... Netlik dzelterek balyor. st rakurs. Hafif PNR.

Ayn

Y TRV

Ayn sokan ke duvarnn ardndan bir 30 yalarndaki Cemalin ba beliriyor. Cemal, korkulu gzlerle etrafn semeye alyor...

Ayn

aryo, ray. Profilden cepheye gei.

Ayn

GP

zerinde hi giysisi olmayan Cemal, sokakta kimsenin olmadndan emin olduktan sonra ayp yerlerini elleriyle rtmeye alarak, frlyor ve baka bir sokaa giriyor.

Ayn

Durgun kamera. Pofilden bak.

Ayn

GP

Bir avlu giriinden grnen Cemal, rkek admlarla okakta ilerliyor...

Ayn

F= 16mm. kadraja girip ky. Cemal kadraja giriyor. Hafif st rakurstan Cemalin ba hizasna TLD.

10

Ayn

GP TLD YP

Kat paralar o sokakta da yamaya devam ediyor. Dar bir sokan aznda beliren Cemal, ayn rkek admlarla ilerliyor... Bir an duruyor, etrafna baknyor ve bir ey grm gibi o yne odaklanyor...

Ayn

11

Ayn

GP TRV OP

Cemalin bakt ynde eski bir binann bodrumuna inen merdivenler grlyor. Cemal hzl admlarla yaklayor ve merdivenleri inerek bir dehlize giriyor. Bir an duraklayp arkasna bakyor ve grlmediini anlaynca dehlizde ilerliyor...

Ayn

aryo, ray. Cemal kadraja giriyor. Merdivenleri inerken aryo ile arkasna gei.

12

Dehliz i/g n

YP TRV

Cemal nn grmeye alarak karanlk dehlizde bir sre ilerliyor...

Ayn

Geriye TRV. Omuz kameras

13

Tiyatr o salonu i/g n

GP PNR

Cemal karanlkta ak bir kapdan genie bir yere giriyor. Birka adm atp tam ortaya geldii anda, kendisine yneltilmi projektrler yanyor. Cemal, bir eliyle ayp yerini kapatrken dieriyle kamaan gzlerini rtyor. Bu srada bir alk tufan kopuyor. Alklarla birlikte, arada bir Bravo! nidalar iitiliyor. Cemal, durduu yerde serili beyaz bir arafn zerine ylp bzlyor, arafa sarnmaya balyor.

Piyano sesi. Alk tufan.

Cemalin hareketini PNR ile takip. Omuz kameras.

14

Ayn

GP YP TLD TRV

Sahne tarafndan tiyatro salonunu dolduran ve ayakta alk tutan buyuk kalabalk grnyor. Bu srada arafa sarl olarak dorulan Cemal, bir elini gzlerine siper ederek salona bakyor, yavaa ayaa kalkp alk tutan kalabala yaklayor ve grd manzarayla akna dnyor. Cemali alklayan ve salonu tklm tklm dolduran insanlarn hepsi kr. Kimse yaklaan Cemali farketmeden alka ve bravo nidalarna devam ediyorlar...

Ayn

Cemal dorulunca kadraja giriyor, kamera dnp cepheye geiyor ve onu ayn planda tutarak geriye kayyor. Omuz kameras. Krlerin ilk srasn YP ile tarama. Omuz kameras.

15

Ayn

YP TRV

Ayn

16

Ayn

YP(G s Plan)

Cemal, hayretle sahneden atlayp kr izleyiciler arasndan geiyor ve salonun arka tarafndaki kapdan darya kyor. Krlerin alk sesleri zayflamaya balyor.

Piyano netleiyor. Alk zayflyor. Piyano sesi kuvvetli. Alk tamamen bitiyor.

Cemal cepheden ayn lekte tutulacak ekilde TRV. Omuz kameras. Cemal cepheden YP a geliyor. Dikkat! 19. Planla tek para halinde ekilecek.

17

Resim atlye si i/g n

GP YP

Cemal arafa sarl olduu halde, kendi resim atlyesine giriyor. Grd ryann etkisinden yz allak bullak. Bu srada, atlyenin iinde bir piyano mzii yanklanyor. Cemal bir an durup piyano alnan yere atlyenin i tarafna bakyor...

18

Ayn

GP TRV GP YP TRV YP

Atlyenin dip tarafnda piyanonun bana oturmu gen bir kadn piyano alyor. Cemal bir an duruyor, sonra ne yapacann bilmeyen bir tavrla dnp duvara asl eski resim tablolarna bakyor.

Piyano sesi.

Cemalin bakndan ksa TRV. Harekete kesmek icab ederse... Cemalin yana dn ile cepheye gei. 17 plan ile tek para ekilecek. Kamera ilk resmi ereveye sdracak ekilde durgun balayacak, dier resimlerde gezinip kundurada duracak. Dikkat! 22 planla ekilecek.

19

Ayn

Ayn

20

Ayn

OP TRV YP

Duvara asl resim tablolar. elale gletinin etrafnda rya anlatan kadnlar, ney alan yal bir berber, stadyum inaatnda teskere tayan iki ii, duvara dayal merdivenlere trmanm ve birbirini hrpalayan birka adam, bir su deirmeni, bir krkl kuyudan su alan kadnlar, tandr yakan bir kadn ve nihayet ahap ereve iinde, duvara klan bir iviye asl, birbiriyle krmz kordela ile bal ve bir kz ocuuna ait olduu anlalan kirli beyaz renkli bir ift kundura.

Ayn...

21

Ayn

YP

Cemal, duvara asl kunduraya zgn bir glmseme ile bakyor.

Ayn.

Cepheden.

22

Ayn

YP TRV Y PNR

ereve iinde kordelayla iviye asl kundura... Cemalin eli uzanp kunduray alp yzne yaklatryor, usulca pyor ve yanana dayayp gzlerini kapatyor, bir sre ylece kalyor...

Ayn.

Hafif alt rakurs. Kunduraya TRV. Cemalin eli kadraja giriyor el ile yzne PNR. Eller profilde. Ellerden kadnn yzne Y PNR

23

Ayn

Y PNR

Piyano alan kadnn elleri, klavyelerin zerinde gezinerek piyanoyu coturuyor... Kadn bir ara yannda duran Cemale bakp glmsyor ve tekrar nne bakyor.

Ayn.

24

Ayn

YP

Cemal bir eliyle gzn outurarak piyano alan Nihale bakyor, bir ey sylemek iin mzik cmlesini bitirmesini bekliyor.

Ayn.

Hafif alt rakurs...

25

Ayn

II. OP

Nihal, mzik cmlesini bitirip yanbanda dikilen Cemale bakyor ve onun ekimi suratn grnce glerek soruyor: Nihal Ay, inanamyorum! Ne oldu sana byle? Cemal Bu gece ok tuhaf bir rya grdm, Nihal... Nihal neeyle glerek, Cemalin diyeceini ezbere biliyormu gibi, sevecen bir ses tonuyla karlk veriyor: Nihal Ama ryalar akan suya anlatlr veee... yorumu sadece Yusuf peygambere mahsustur...

Piyano sesi bitiyor. Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Kuyruklu piyanonun kapak arasndan ekim.

26

Ayn

YP

Cemal boynunu bkerek zgn bir ses tonuyla Nihali onaylyor: Cemal Doru... Bir sreliine gitmeyi dnyorum, Nihal...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Hafif alt rakurs.

27

Ayn

YP(G s Plan) PNR

Cemal kulann arkasn karken, Nihal ayaa kalkarken soruyor: Nihal Nereye gideceksin? Serginin al var, unuttun mu? Cemal Sergi yerin dibine batsn! Hi umurumda deil... O iren yalakalarn pohpohlamalar var ya? Canma tak dedi. stediin kadar berbat resim yap, bu ne kardeim, byle resim olur mu, diyen bir allahn kulu yok! Nihal, Cemale yaklayor: Nihal Bitanem, iyi misin?

Ayn

Nihal, Cemalin amorsundan. Nihalin kalkp yaklamasyla ikisinin profiline gei... Kamera sabit, mizansen deiiklii oyuncunun hareketiyle salanacak...

28

Ayn

YP(Omuz Plan) 360 PNR

Cemal, zgn bir ses tonuyla olumlu anlamda ban sallayarak: Cemal yiyim... Hayr, iyi deilim! kiyzl bir toplumda yaayp nasl iyi olunur? Bu srada Nihal Cemale sarlyor. Kendi etraflarnda dnmeye balyorlar. Cemal yaknmaya devam ediyor: Cemal Farknda msn? Ben de ikiyzl oldum, Nihal... Yaptm resim iime sinmiyor. stediim resmi deil, istenileni yapyorum. Resimle yalan sylenir mi? Nihal Git canm... Sergiyi bover, ben bi ekilde hallederim... Cemal Eer sanat, canl bir duygunun dile getirilii ise ve insan bunda bile yalan sylemeyi becerebiliyorsa, o duygu nasl bir duygu? Vallahi, kendimi zledim Nihal. Nihal (d ses) Sakin ol, sus... git ve kendine kavu... elalene ryalarn anlat, o seni herkesten ok anlayacak...

Birbirlerine sarldklar andan itibaren hafiften romantik bir mzik iitilecek. Nihalin d sesi bittii zaman mzik kuvvetlenecek ...

Nihal konumaya balaynca subjektif kameraya gei. Kamera PNR hareketi yapp kendi etrafnda dnmeye balyor. Cemal ve Nihal kadrajdan kyorlar. Kamera hareketi sadan sola olacak. Trenin gidite ekilen grntleriyle kurgulanmas iin hareket eden ana kitlenin hareket ynne dikkat!!! Ana kitle hareketi soldan saa

29

Deniz d/g n Bozkr d/g n

GP TRV

Bir deniz kenarndan geerken trenden alnan grnt...

Ayn mzik.

Ana kitle hareketi soldan saa

30

GP TRV

Ucuz bucaksz bir bozkrn trenden grnts...

Ayn mzik.

Hareket ayn ynde.

31

Da d/g n Berbe r d/g n

GP TRV

Dalk bir blgenin trenden grnts...

Ayn mzik.

Hareket ayn ynde.

32

GP TRV

Byk Cemal terkedilmi havas veren berber dkkannn kapsna yaklap kapy aralyor ve ban ieriye sokuyor ve ksa bir beklemeden sonra ierde biri varm gibi sesleniyor: Cemal Selim usta...

Mzik kesiliyor. Atmosfer sesi...

aryo, ray. Bir nceki kardla hareket yn ve hzna dikkat. Cemal kompozisyon merkezindeyken kamera hareketi duruyor... Sabit kamera. Cemal kapy aralarken bir nceki plan kesilerek bununla kurgulanacak. Bir nceki plan ile bak ynne dikkat!!! Kurgunun 9 prensibine dikkat

33

Berbe r d/g n

YP

Cemal berber dkkannn kapsn aralayp ban ieriye sokuyor ve ierde biri varm gibi sesleniyor: Cemal Selim usta... Cemal fazla beklemeden dkkan kapsndan ieriye giriyor...

Atmosfer sesi...

34

Berbe r i/g n

II. OP PNR YP PNR GP TRV II.OP

Cemal berber dkkanna girip etrafna baknyor. Dkkan, terkedilmi gibi tozlarla kapl... Duvara asl suluboya resimlerden birinin nnde duran Cemal, tozunu frerek glmsyor ve baka resimlere ve eyalara baka baka, bir tur atp berber koltuunun onunde duruyor. Aynaya bakyor. Uzam tran eliyle kontrol ediyor, sonra enesinden inen eli, aynann nnde duran tra malzemesini alyor, mlek testiden bir tasa biraz su boaltarak fray sabunluyor ve onu enesine gtrp sakaln fralamaya balyor. Tam bu srada dkkann nnden ney sesi gelmeye balyor. Cemal ban evirip darya bakyor ve tra frasn tutan eli enesinde donuyor. Cemalin ocukluunda olduu gibi Kel Selim pencere kenarna oturmu hazin bir melodi alyor... Dars 1960 ylnn bir nisan sabah. Kel Selim ney alarken, darda bir sr insandan kimi kat oynuyor, kimi tavla... Kimi de sadece oynayanlar seyrediyor... Ama dkkann iinde artk dokuz yalarndaki Cemal var. Cemal, tra koltuunda uyuklayan bir ihtiyarn sakaln sabunluyor...

Atmosfer sesi... Ney mzii, sabellein piyano ile ald parayla ayn. Ney sesiyle dardaki l yaam canlanyor.

aryo, ray. Dkkana girile Cemali YP.da takip (270) sonra el hareketlerini takip. Mzik ile darya PNR Selim GP.da. geriye kaydrma ile alma ve kk Cemal... Kamera 360 PNR yapana kadar dardaki durum ve atmosfer deitirilecek...

35

Berbe r d/g n

YP TRV PNR OP

Kel Selim kendinden gemi gibi neyini flemeye devam ediyor... Bu srada ihtiyar adamn sakaln sabunlayan Cemal, Selim ustaya yaklap ona sesleniyor: Cemal Tamam, Selim usta... Cemal, bir sre ustasnn mziini dinliyor. Selim usta, mzik cmlesini bitirdikten sonra ayaa kalmaya davranyor.

Ney sesi devam

aryo, ray. Vin ile Selim dkkann iinden eyrek profilde ekilecek. Selimin arkasnda duran adamn hareketi ile kamera darya kacak ve yaklaan Cemale PNR yapacak. Selim ve Cemal OP

36

Berbe r i/g n

YP PNR TRV OP

Tra koltuunda oturan sakal sabunlu ihtiyar enesini sarktm uyukluyor. Bu srada Kel Selimin sesi iitiliyor: Kel Selim (d ses) Ooof, of!.. Fransz uurladk, aradan on yl gemedi Sam Amcay diktiler bamza...

Atmosfer sesi

aryo, ray. htiyarn aynadan ekimi. Yaklaan Kel Selime PNR. Selim usturay bileyerek adama eiliyor ve traa balyor. htiyarn ne zaman sorusuyla aryo ile OP na alma...

De v

Kel Selim dkkan kapsndan ieriye girerken neyini yerine koyup kendi kendine kavga ediyormu gibi uyuklayan ihtiyarn baucunda baryor: Kel Selim Sen kimsin yaho?! Kel Selimin bann ucunda barmasyla irkilen ihtiyar, hibir ey anlamayan gzlerle bakarken, Selim ustura alp kseleye bir iki kez srdkten sonra traa balyor: Kel Selim Fransz geldiinde siyah askerler beyaz ekmek dattlar... Sen ekmek almadn m? htiyar Ne zaman? htiyara eilen Kel Selim, hiddetle: Kel Selim Nasl ne zaman, bre deyyus?..

37

Ayn

Y TLD TRV OP YP

Kel Selimin eli, ihtiyarn grtlak derisini ekip usturay oraya dayyor ve sorusunu yineliyor: Kel Selim (d ses) imdi sen, Franszlardan beyaz ekmek aldn m, almadn m? Grtlana ustura dayal ihtiyar, itiraz etmeye cesaret edemiyor: htiyar Sen yle diyosan almmdr, Selim usta... Kel Selim adamn arkasndan nne geiyor ve artk sakin ama yaknan bir sesle anlatmaya balyor: Kel Selim Aldn elbette, gavvat! Millet bir ekmek almak iin birbirini ezdi, igal kuvvetlerine sen kimsin diyen bir allahn kulu kmad. Ama a insan ne yapsn?.. Bu Sam Amca da kurua beyaz un, st tozu ve pamuk ya datt... Onbinleri Koreye gtrd, Yacuc-u Macuc kavmiyle savatrd...

Atmosfer sesi.

aryo, ray. htiyarn grlandan Kel Selimin yzne TLD. ekim dkkann iinden darya doru. htiyar profilden, Selim Cepheden. htiyarn cevab ile Selim onun nne geiyor ve ayn anda aryo hareketi ile kamera ihtiyarn amorsuna geiyor. Kel Selim htiyarn sana gemi oluyor...

38

Ayn

Kel Selim, ihtiyara eilmi usturay onun enesinde gezdirirken konumaya devam ediyor: Kel Selim ...Onbinleri Koreye gtrd, Yacuc-u Macuca kar savatrd...

Atmosfer sesi.

Selim in amorsundan ustura ve ihtiyarn traolan yz.

39

Ayn

YP Tild (Gs Plan)

Kel Selim bir an doruluyor, usturann sabununu avcuna siliyor ve Cemale sevecen bir ses tonuyla soruyor: Kel Selim Sen o lanet Amerikan stn iiyor musun, Cemal?

Atmosfer sesi

Selimin dorulmas ile ykseldii lde TLD.

40

Ayn

YP

Cemal yapt resimden ban kaldryor ve glmseyerek Kel Selime karlk veriyor: Cemal Ck...

Atmosfer sesi

Sabit kamera. Selimin bak asndan.

41

Ayn

OP TRV

Kel Selim ihtiyarn arkasna dnp tra ederken Cemale tler yadryor: Kel Selim Aferin... O ne id belirsiz st sakn ime! Yok ille de iirmeye kalkrlarsa, iiyormu gibi yap, ama ime. Kazara iersen dahi, bir keye git, u iki parman boazna sok... Ve Kel Selim, Cemale ne yapacan gstermek iin iki parman kendi boazna sokuyor ve bir an kusacakm gibi kndktan sonra devam ediyor: Kel Selim Ve onu kusmaya bak. Hay allah essahten kusuyordum yaho...

Atmosfer sesi

aryo,ray. Kamera Cemalin gznden. Ihtiyarn amorsundan Selim. Selim ellerini boazna sokarken Cemale yaklayor, ve geri dndnde tekrar ihtiyarn soluna geiyor. Kamera, Selimin hareketiyle tra olan ihtiyarn ensesinin etrafnda dolanyor. (ihtiyarn sandan soluna doru.

42

Ayn

OP

Cemal, Kel Selimin parmaklarn kendi boazna sokup knmasyla neeli bir ekilde glyor. Bu arada Kel Selimin sesi iitiliyor: Kel Selim (d ses) Sam Amca bu milletin kara ka, kara gz iin mi st gnderiyor, dersin?

Atmosfer sesi

Sabit kamera. Selimin bak asndan.

43

Ayn

YP(G s Plan) PNR

Kel Selim, ihtiyarn sakaln tra ederken, dier taraftan kavga ediyormu gibi, monologuna devam ediyor: Kel Selim Ne mnasebet! Eek stn kurutup tyorlar, sonra da yardm diye gnderip okullarda zorla yavrularmza iiriyorlar. H h h... Cann tatlysa ime... Annda falakaya yatrrlar... Eek st ien noolur? Callud Eek olur elbet!..

Atmosfer sesi Plan sonunda bak bileme sesi.

Aynann yansyan grntsnden ekim. Kel selim ihtiyarn solunda. Falakaya yatrrlar lafyla zahiri Selime PNR. Kap aralnda Callud beliriyor. DKKAT!!! Plann sonunda Selim kadrajn sana geiyor. (ihtiyarn sa tarafna) aryo, ray. Selimin gznden.

44

Berbe r n d/g n

II. OP TRV OP

Kel Selimin komusu kasap Callud, berber dkkannn giriinde durup bir taraftan kocaman ban biliyor, dier taraftan soru ona sorulmu gibi alayc bir tavrla cevap veriyor: Callud Eek olur elbet... At st kartrmlarsa katr olur...

Bak bileme sesi

45

Berbe r i/g n

YP

Kel Selim, bir an dorulup bak bileyen Calluda glmseyerek bakyor: Kel Selim Bir insann eek olmas iin illa drt ayak zerinde yryp srtna palan vurmak gerekmiyor cierim!..

Bak bileme ve atmosfer sesi.

Sabit kamera. htiyarn amorsundan. Ihtiyar solda, Selim sada.

46

Berbe r ayn

YP

Kapda duran Callud, sadiste bir glmsemeyle, Kel Selimi provake edercesine ban biliyor: Callud I h gerekmiyor, gerekmiyor..

Bak bileme sesi iddetli

Sabit kamera. Selimin gznden.

47

Berbe r ayn

OP(diz) PNR YP

Kel Selim, istem d bir hareketle usturasn biledikten sonra traa devam ediyor: Kel Selim Sam Amca iini bilir... Okullar eek fabrikasna evirdiler allah vekil! Her mahalle bir haraya kavusun da asl tepinmeyi o zaman gr! Selim tran bitiriyor, aynann nnden bakr tas alyor, dkkann dibine gidip gaz ocann zerindeki tencereye daldryor ve bir tas scak su alyor.

Atmosfer sesi.

Dkkann dibinden ekim. Selimin Tencereye geliini PNR ile takip ve YP a gei. Kamerann nnden geip yzn darya dnecek. (Kadrajn sandan soluna) (suyun scakln kontrol vs.)

48

Berbe r i/g n Kasap n d/g n

II.OP PNR GP

Selim ihtiyarn yanna gelip yzn ykamaya balyor. Bu srada dkkannn nne dnen Calludun sesi iitiliyor: Callud (d ses) Eeeyy millet! Eeey ahaliii!... Selim de, Pencerenin nnde resim yapan Cemal de, Calludun sesiyle darya bakyorlar. Callud kocaman bayla et kyarken barmaya devam ediyor: Callud Et yiyin, yetimin, miskinin hakkn yemeyiiin!..

Atmosfer sesi

Kamera darda, pencerenin nnde. Cemalin amorsundan Selim. Cemal kadrajn solunda, Selim ise en sanda olacak. (kompozisyona gre kurgu prensibi) Calludun barmasyla Calluda PNR.

49

Berbe r i/g n

OP PNR

Ihtiyarn yzn kurulayan Kel Selim, Cemalin yanna yaklayor ve pencereden ban uzatarak Calluda karlk veriyor: Kel Selim Callud yetimlerin hakkn yemez, ama yetim analarn ok sever... Selimin bu laf zerine dardan glmeler iitiliyor. Bu srada Selim, Cemalin yapt resme bakarak glmsyor ve sevecen bir ses tonuyla ocua sesleniyor: Kel Selim Bak uraya bir eek resmi yap ki, yirmi yl sonra bu lkeyi eeklerin dolduraca anlalsn...

Atmosfer sesi... Glme sesleri.

Kamera ierde, masann arkasnda. Cemal solda, ihtiyar ortada, Selim sada. Selimin hareketini PNR ile takip. Selim ban darya uzatrken Cemalin soluna geiyor, ihtiyar kadraj d kalyor. Selim tekrar dnp resime baknda kadrajn sana geiyor...

50

Berbe r i/g n Ayn

YP

Cemal ban kaldrp Selimin yzne bakyor ve neeli bir ekilde glerek tekrar resmine dnyor...

Atmasfer sesi...

Sabit kamera. Cemal cepheden, bak soldan saa..

51

YP TRV OP PNR GP

Kel Selim ihtiyarn yanaklarndaki kllar bir iplikle alrken iplii tuttuu dilerinin arasndan mrldanyor: Kel Selim Deyyuslarn kasab! Yetimleri dnmekten gzne uyku girmiyordur. Selim iplii brakp ihtiyarn yzne kolonya sryor ve bir havluyla yelpazeliyor. Ihtiyar kalkmaya davranyor: htiyar Eline salk Selim usta...

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Selim iplii braktnda geri TRV OP a gei. Kolonya srp yelpazeledikten sonra adam kalkyor, cretini verip kyor. Arkasndan PNR ile GP a gei. Selim darya kp sabunlu katlar p Kutusuna atyor. Saminin barmasyla Selim Sesin geldii yne bakyor. Plann sonunda Selimin bak sadan sola.

De v

htiyar adam tra koltuundan kalkarken elini kuandaki para kesesine uzatyor ve kesesinden elli kuru kararak Selimin eline tututuruyor. Kel Selim Allah bin bereket versin, shhatler olsun... htiyar darya karken Kel Selim ald paray kez ppbana koyuyor ve ihtiyarn yzn ykad suyu dkmek iin darya kyor.

52

Berbe r d/g n

YP

Selim tenekeye kirli suyu dkerken sarho Saminin barts iitiliyor, Selim o yne bakyor: Sami (D ses) Dur! ldrecem ulan! Dur dedim...

Atmosfer sesi.

Dkkann nnden, cepheden ekim. Selimin bak sadan sola.

53

Kemer GP YP d/g n

Bir su kemerinin ardndan arkasnda uuan uzun ve hafif bir fistan giysili Nergisi elinde satrla kocas Sami kovalarken azna geleni sylyor: Sami Para para edecem ulaaan! Paralarn itlere yedirmesem bana da Sami demesinler!..

Atmosfer sesi... Glmeler...

Sabit kamera. F = 85 mm. Koup YP a gelecek ve uzun sre ayn planda kalacaklar... Hareket yn soldan saa.

54

Berbe r d/g n

OP YP

Kel Selim, karsn kovalayan Samiye bir an baktktan sonra kirli suyu dkp birka adm ileriye atyor ve kendi kendine konuur gibi mrldanyor: Sami (d ses) Bana da Sami demesinler!.. Kel Selim Ck, ck, ck... u ie bak, bir taraftan eek st, dier taraftan da aslan st... Eeeh, eh!.. Sami (d ses) Dur bre kodolarn bacs, dur!..

Atmosfer sesi... Glmeler...

Sabit kamera. Selim kendi hareketiyle YP a gelecek. Selimin bak yn sadan sola.

55

Han d/g n

GP TRV PNR

Hann avlusuna giren Nergis, avludaki beyaz kubbeli yatrn etrafnda dnmeye balyor. Sami elindeki satr havada sallayarak yatrn etrafnda kovalamaca

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Kilimcinin nnden ekim.

De v

balyor. Tts tttrerek yatrn etrafn dolaan biri kadn biri erkek iki ihtiyar, Sami ile arpmamak iin yatrn duvarna yapyorlar. Sami baryor: Sami Kesecem ulan! Dorayacam ulan! Sami ile Nergis, nedense yatrn etrafnda dndklerini farkedip ayn anda bir an duruyorlar ve duvarn oyuklarnda tten buhurdanlklardan yzlerine biraz duman yelpazeleyip yatrn duvarn kez alnlarn dayadktan sonra tekrar kovalamaca balyor.

Kemerin altndan kan Sami, kubbenin etrafnda dnmeye balaynca berber dkkanna doru TRV ve PNR. Sami ve Nergis bir tur atp kubbeyi pecekler. Sami sada, Nergis solda.

56

Han d/g n

OP TRV

Yatrn duvarn ptkten sonra, kovalamaca balyor. Fakat Nergis yanllkla kocasna doru kouyor. Yatrn duvarnn dibinde yzyze geldikleri srada Nergis lk atarak ters ynde kouyor. Sami arkasndan bararak kovalyor: Sami Yakaladm! Dur! Nereye? Dur dedim ulan!... Nergis yatrn br tarafndan karak uzaklayor.

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Kubbe kenarn sada tutarak Nergisin kameraya gelii OP da. Bir an saklanp dnen Sami ile arpma. Nergis kurtulup hann dier kapsna kouyor. kisi kadrajdan kyorlar. Kurguda Sami zerinde kesilebilir.

57

O.avl u d/g n

OP TRV PNR GP OP

Nergis nde Sami birka metre arkada satr elinde sallayarak baryor: Sami Nereye ulan, nereye?! Dur dedim sana, dur! ldrecem ulan! Sami ve Nergis geer gemez, fonda Yusuf usta ile kardei Sleymann ortak avlusunun tam ortasnda bir duvar ren iki ii grlyor. ki ii ektikleri ipin arasn talarla rerken birden Yusuf usta kucanda kk kz ile kageliyor ve olanca sesiyle baryor: Yusuf Usta Nooluyo burda yaho? Bu ne byle?! Duvar ren iilerden biri ayaa kalkp durumu izah etmeye alyor: i Avluyu ayracakmsnz, Sleyman ard... Yusuf usta hrsla gelip ekilen ipleri koparyor ve rlen birka ta alp frlatmaya balyor.

1 mays kavgasnda fon olarak kullanlacak komik mzik. Atmosfer sesi...

aryo, ray. Nergisin kousuyla onu ayn lekte tutacak ekilde geri kaydrma. Saminin kadrajdan kyla PNR ve Yusuf Ustay yakalama ve onun hareketini takip... Derin mizansen.

58

Ayn

GP TRV PNR

Yusuf Usta rl talar skp frlatrken, Sleyman kapsndan darya kyor ve koar admlarla Yusuf ustaya yaklap baryor: Sleyman Bu duvar istesen de istemesen de rlecek! Anladn m?! Yusuf Usta O duvar rlecekse, evimin ortasnda m receksin, zndk?

Atmosfer sesi... Fon mzii hafif.

aryo, ray. nce kadrajda sadece Sleyman var. Onun yaklamasyla geriye TRV ve iki kardei alacak ekilde geri kaydrma esnasnda PNR.

Sleyman Avlun ban yesin, rahmetli babam buradan blmt... Yusuf Usta Tapu denilen bir ey var ahmak! Duvarn da nereye receini ren! Yusuf Usta bunlar sylerken rl talar skmeye devam ediyor. Sleyman onu engellemek iin yaklap Yusuf ustay hafife itiyor.

59

Ayn

YP

Semra, tedirgin bir ekilde elini yanana dayayarak Cemileden yana bakyor. Cemilede, Semradan yana bakyor ve karmamas anlamna gelen bir jest yapyor.

Ayn

Sabit. Bak yn sadan sola. Sabit. Bak yn soldan saa.

60

Ayn

YP

Ayn

61

Ayn

OP TLD PNR GP

melmi halde bir ta skmeye alan Yusuf usta k st dnce frlayp kardeine saldryor. ki karde birbirine giriyor. iler araya giriyorlar, her taraftan bir ses kyor, kadnlar baryor: Yusuf usta Bana el kaldryorsun ha, deyyus! imdi sana gsteririm byne el kaldrmay!.. 1. i Yapmayn yaho, hatrm iin. 2. i Sleyman! Kendine gel, Sleyman!.. Usuf Usta Terbiyesiz, namussuz! Halk Partisi mi retti, abine el kaldrmay?!

Atmosfer sesi.. Yusuf Usta OP da ayaa Fon mzii. kalkarken onun hareketiyle Tild ve hareketini takiben PNR, hepsi genel planda...

62

Ayn

YP (g)

Sleyman partisine laf syletmiyor: Sleyman Sen Halk Partisinin adn azna alma, dnek...

Atmosfer sesi... Fon mzii.

Sabit kamera. Bak soldan saa...

63

Ayn

OP (bel)

Yusuf Usta onu tutmaya alan iki kii arasndan kurtulmaya alrken baryor: Yusuf Usta Ben miyim ulan dnek? Nankr herif! Su itikten sonra kuyuya ta atmak buna denir ite...

Atmosfer sesi... Fon mzii.

Sabit kamera. Yusuf Ustann bak yn sadan sola.

64

Ayn

GP TLD

Sleyman artk sakin abisine laf yetitiriyor: Sleyman Bana nankr diyene bakn, ha ha ha... Demokrat parti fazladan iki kemik atnca... Sleyman duvarn dibinde serili hasr parasna oturup srtn duvara yaslyor. Yusuf Usta da biraz sakinleerek bir sigara yakyor ve havuzun yannda duran bir sandelyeye oturuyor. Yusuf Usta Kemik sana atlr, it! Bundan sonra benim byle bir kardeim yok!

Atmosfer sesi... Fon mzii.

Kk vin. st rakurs. Btn avluyu grecek ekilde uzak parsbektiften GP ve Yusuf Ustann oturmasyla alt rakursa gei.

65

Ayn

II. OP TLD YP

Yusuf Usta sakin bir ekilde syleniyor: Yusuf Usta Memleketi diktatrlkle idare edecekler azna tkrdmn Komnistleri... Demokrasi yaramaz ki bunlara...

Atmosfer sesi...

Kk vin. Alt rakurstan orta rakursa tild... Yusuf Ustann bak yn sadan sola.

66

Ayn

YP TRV II. GP

Sleyman karsnn uzatt bir tas suyu elinde tutarak abisine karlk veriyor: Sleyman Demokrasi deil demir krs, demir krs!.. Amerikan uaklar! ki tas eek st iin binlerce insan Korede ldrttler... Vatan iin ehit olunur, onu anladk... Bize ne ulan Kaf Dann tesindeki Yacuc-u Macuc kavminden?.. Bu srada, einin yannda melen Cemile, onu sakinletirmek iin azn ayor:

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Sleymann tas serpmesiyle ereve sandan, sola doru TRV derin mizansende Yusuf Usta grnecek ekilde... aryo hareketi ile OP a gelen Sleyman Karsn dverken kendi hareketiyle GP a uzaklayor...

De v

Cemile Sleyman... yeter artk, Sleyman... Yarn sylediklerinden pimanlk duyarsn, hem ele kar ayp... Karsnn bu szleri Sleyman ileden karmaya yetiyor. Elinde tuttuu bakr tas hrsla karsnn yzne serperek sille tokat ona giriiyor. Ortalk bir anda karyor: Sleyman Sen mi reteceksin ayb ulan, deyyuslarn bacs! Kr gzne stmn kz, sen de mi bama demokrat kesildin?!.. Iiler koarak sleyman tutup zorla karsn elinden alyorlar... sleyman sinirli bir ekilde solurken ereve dndan gelen bir sesle ban yukarya evirip glmsyor. ehra (d ses) Amcaaa! ehra

DKKAT!!! Bu plann sonunda Sleymann bak yn soldan saa gelecek ekilde olmal...

67

Balko n d/g n

II. OP

Amcaaa!.. Balkonun tahta korkuluklarnn arkasnda duran ehra, sere parmann ucunu pyor ve amcasna doru frerek gz krpyor.

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Alt rakurs. Bak yn sadan sola.

68

O.avl u d/g n

YP

Sleyman, yeeninin bu jesti ile, balkondaki sevgilisine bakan bir delikanl gibi glmseyip bakyor ve ayn ekilde sere parmann ucunu perek gz krpyor...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. st rakurs. Bak yn soldan saa.

69

Ayn

II. OP

Kznn jestinden rahatsz olan Yusuf Usta, eilip yerdeki terlik tekini kapt gibi hrsla kzna frlatyor.

Atmosfer sesi...

Hafif st rakurs. Yusuf eilmiken start. Bak sadan sola. Cephe. Bak yn soldan saa...

70

Ayn

YP

Sleyman, abisinin bu tepkisine kzyor, dilerini gcrdatp ona bakyor.

Ayn...

71

Kasap d/g n

Y PNR OP - YP

Kasap Callud kocaman bayla et kyyor. Bu srada mterisi olmayan Kel Selim, dkkanndan darya kyor ve skntdan usturasn ksele zerine srte srte bileyerek Calludun dkkannn nne gelip duruyor. Hi azn amadan usturasn bilemeye devam ediyor.

Bak efekti...

Cepheden ekim. Selime PNR OP. Selim kendi hareketiyle YP a (g) geliyor.

72

Kasap i/g n

YP (g)

Kasap Callud, Selimi farkeder etmez, kyma iini brakp yznde sadiste bir glmsemeyle, kocaman ban biley eliine srterek bilemeye balyor.

Biley sesi... Atmosfer sesi...

Sabit kamera. ekim dardan. Bak soldan saa.

73

Kasap d/g n Kasap i/g n

YP (g)

Kel Selim de Calludun karsnda, usturasn biledikten sonra trnanda deniyor.

Bileme sesi...

Sabit kamera. ekim ierden. Bak sadan sola. Sabit kamera. ekim dardan. Bak soldan saa.

74

OP (bel)

Callud, kocaman ban bir iki kez daha elie srttkten sonra, kocaman bir kemik paras alp nndeki tezgaha koyuyor ve bir darbede iki paraya ayryor.

Biley ve darbe sesi...

75

Ayn

Kasabn ba kemie dedii yerde onu iki paraya ayryor.

Darbe sesi.

Sabit kamera. (cepheden) Sabit kamera. Selimin bak sadan sola.

76

Kasap d/g n

YP

Usturay trnanda deneyen Kel Selim, Calludun darbesiyle hafiften irkiliyor ve gzlerini onun gzlerine dikiyor: Kel Selim Bakyom da, tran uzam Callud. Hazr mteri yokken, yle komu komuya seni gzelce bir tra etsem...

Atmosfer sesi...

77

Kasap i/d gn

YP (g) TRV PNR OP

Callud, eliyle bir an tran kontrol ediyor, jeton dnce de sadiste bir glmseme ile Selime karlk veriyor: Callud Yoo... yemezler. Sakal brakacam... Selim Sen bilirsin... Bu srada Teke lakapl ufak tefek bir adam yaklap selam veriyor: Teke Selamn aleykm. ki kilo kuba kes, Callud. yisinden... Callud, Tekenin sipari ettii eti kesmek iin ban biraz bileyip eti keserken cokuyla barmaya balyor: Callud Sen emret yeterki! Allaaah! Kubana bak kubanaaa!.. Bu et i i yenmez mi be?!

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Calludun sakal brakacam laf ile saryo zerinde geri TRV ve hafif saa PNR yaplacak. Bu srada Selim ve Teke kadraja girecekler. Kadrajn sonunda Selim amorsta, Teke profilde grnecek... l kurgu kompozisyonu, Callud solda, Teke ortada ve Selim sa tarafta olacak...

78

Ayn

OP PNR

Kel Selim, Calludu unutup Teke ile ilgilenmeye balyor: Kel Selim Aana m alyon, teke?.. Teke Bizim et yemeye hakkmz yok mu, Selim Usta? Kel Selim biraz akn, soruyor: Kel Selim Ha?! Hak m dedin? Aferin yaho!.. Demek baz eylerde hakkn olduunu renmisin... Aan olacak o demokrat kodou, bugn et ald m, dersin? Teke Bilmem, almtr belki de... Kel Selim Ne kadar ald, acaba? Callud, eti tartarken cevap veriyor: Callud 250 gram!..

Atmosfer sesi...

Plann sonunda Calludun hareketiyle saa doru hafif PNR Callud plann sonunda eti tartarken kadrajn sa kesinde yar amorsta. Selimin ne kadar ald sorusuyla ban Selimden yana (ereve soluna) dnyor. (II. ekim sahasna gei)

79

Kasap d/g n

YP

Selim kendinden emin bir tonla bakn Calluda eviriyor: Kel Selim 200...

Atmosfer sesi.. Selim nce sadan sola sonra soldan saa bakyor.

80

Kasap i/d gn

YP TRV OP

Callud, teraziden ald eti bir gazete parasna sarp darya kyor ve eti Tekeye uzatrken kendinden emin bir tonla: Callud Onu ben tarttm, Selim Usta... 250!.. Selim kzgn bir tavrla kavga ediyormu gibi karlk veriyor: Kel Selim stediin kadar tart! Ben o kodoun ruhunun ka gram ettiini bilirim... 50 gram taze faslye, 50 gram i kfte iin! 100 gram da yarna, eder 200...

Atmosfer sesi...

aryo, kavis ray. Callud eti gazeteye sarp darya kyor. (Bak yn sadan sola) Onun hareketini takiben aryo ile geriye TRV. Eti Tekeye verirken OP da grnyorlar. (III. ekim sahasna gei) Teke sada, Callud ortada ve Selim Solda... III. ekim Sahas. Selimin amorsundan... Teke, Calludun arkasndan kadrajdan kyor.

81

Kasap d/g n

YP

Callud azna bir sigara yerletirip ate ararken Selime soruyor: Callud Hadi hatrn iin 200... Eee ne olmu yani?

Atmosfer sesi...

82

Kahve d/g n

OP TRV PNR

Kel Selim, bara bara anlatyor: Kel Selim Teke ne kadar ald? kki kilo! Etin kilosu kaa? Callud Drt lira... Zht, ate versene! Kel Selim Geen hafta kat? Kahveci Zht yaklap Calludun sigarasn yakarken kahvede oturan birka kii hi istiflerini bozmadan koro halinde Selimin sorusunu yantlyorlar: Kahvedekiler kki buuk!.. Kel Selim Et zamlannca 200 gram alana bir ey olur mu? Kahvedekiler Olmaaaz!...

Atmosfer sesi... Glmeler... Kahvecinin sipari barlar.

aryo, ray. ekim Calludun amorsundan Callud sada, Selim solda. Ikisi yan yana kahveye doru yrrken geri TRV. Calludun ate versene replii ile Callud Zhtye yaklayor. Selim de arkasndan yetierek kahvenin nne geliyorlar. Kahvenin nne geldiklerinde PNR. F = 18 mm. Derin mizansen.

83

Ayn

YP

Selim devam ediyor: Kel Selim Pekiii... Tekeye sor bakalm et niye zamland? Bilmez. Ama Sam Amcas ona eek st, domuz salam ve un gnderdiinde, senin o Maraal yardmna ihtiyacm yok demedi... Niye?

Ayn.

Sabit kamera. Hafif alt rakurs. Selim cepheden. Bak yn sadan sola.

84

Ayn

YP (g) TRV

Selimi kahvedekiler yantlyor: Atmosfer sesi. Kahvedekiler Glmeler. Niye?.. Kahve efekti... Kel Selim Kimse o bolluu bir gn burnumuzdan getireceklerini aklna getirmedi de ondan!

aryo, kavis ray. Selim konuurken sadan sola TRV. Hareket kahvedekilerin sorusundan sonra balyor. Selim plann banda nceki plann sorusunu soruyor.

85

Ayn

GP

Selim ayn azarlayc tonla anlatyor: Kel Selim Senelerdir eken yok, bien yok! Ekmek elden, su glden. Ekse neye yarar... Eee et bol, pamuk ya da... Yem etten pahal. Hayvan ay beslesen satlaca paray yiyor. Bu yzden douda binlerce hayvan lme terkedilmedi mi? Sam amca nereden sracan biliiir!.. Bu srada okul nl ile Cemal kageliyor. Selim, ocuu grr grmez tatl bir dille soruyor: Kel Selim Geldin mi, olum?

Atmosfer Sabit kamera. st sesi... rakurs. Kahve efekti... ekim ocaknn nnden merdiven sahanlndan. Kadrajn sonunda Selim, Cemale dnyor. Plan sonunda Selimin bak soldan saa.

86

Ayn

OP TRV

Kel Selim, Cemalin ban okayarak: Kel Selim Hadi nln kar, testiyi al. Bir damla suyumuz kalmad. Bugn Mikdat avuun tra gn... imdi damlayverir, onun usturasn bilemem lazm... Cemal Daha geen biledin ya, usta...

Atmosfer sesi. aryo, kavis ray. Kahve efekti... Cemalin arkasndan soldan saa TRV. Plann sonunda dkkana gitmek iin adm atyorlar. Yrrlerken ikisinin bak yn soldan saa. Plann banda Selimin dn hareketi tekrar alnacak

87

Berbe r d/i gn

GP - OP PNR YP

Kel Selim, Cemal ile birlikte berber dkkannn nne gelirken Selim sevecen bir ses tonuyla aklyor: Kel Selim Deyyusun sakal ine gibi. Her tratan sonra usturasn bilemek lazm. Hadi, sen git testiyi doldur. Mikdat avu (d ses) Selamn aleykm! Kel Selim Ve aleykm selaaam, Mikdat avu...

Atmosfer sesi...

ekim berber dkkannn iinden. Bir nceki plann dnme hareketiyle balayacak. Selim ile Cemal, pencereden genel planda grnyorlar. Sonunda Cemal kadrajdan kyor, Selim sese dnyor. Hareket yn soldan saa. Sabit kamera, derin mizansen. Plann sonunda Cemal kadrajdan kyor...

88

Berbe r i/g n

OP GP

Mikdat avu ieriye girip tra koltuuna otururken, Selim onun gsne havlu atyor. Bu arada nln karan Cemal, testi ile dkkandan kyor: Kel Selim ti an, oma hazrla... imdi senden sz ediyordum.

Atmosfer sesi...

89

Ayn

OP

Mikdat avu, esprili bir tonla: Mikdat avu Ben de, deyyuslardan sz ettiini iitmitim, Selim... Kel Selim Valla haklsn. Memleketi deyyuslar istila etti yaho!.. Selimin bu laf zerine ikisi de glyorlar. Selim, Mikdatn yzn sabunluyor...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Aynann nnden ekim...

90

Kahve d/g n Ayn

GP TRV PNR OP

Haydar, ak kahvenin mterileri arasnda masadan masaya dolap kulaklarna bir eyler fsldadktan sonra tek bana bir masaya iliiyor ve sinsice bekliyor. Yatr kubbesinin arkasnda, Cemalin amcas Sleymann kahveye geldii grlyor. Sleyman ak kahvenin nnde durup selam veriyor: Sleyman Selamn aleykm. Ama kahvede oturanlardan hi biri istifini bozmuyor, selamna karlk vermiyor.

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Haydar TRV ile takip. Bak sadan sola. aryo, ray. Sleymann kahvenin nnden geiiyle hareketini takiben TRV. n planda kahvede oturanlar. Sleymannn bak yn sadan sola, Haydar soldan saa. F = 18 mm.

91

GP TRV

Atmosfer sesi...

92

Ayn

YP

Sleyman, kahvedekileri bir sre ac bir glmsemeyle szdkten sonra kzgn bir ekilde onlara kar tkryor.

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. ok hafif alt rakurs.

93

Ayn

GP PNR YP

Bunun zerine oturanlarn hepsi birden selama karlk veriyor. Sleyman, Haydarden gzn ayrmadan onun oturduu masaya geip karsna oturuyor. Tam bu srada kahveci onlarn yanna gelip Haydarn nne bir kahve fincan koyarken Sleymana soruyor: Kahveci Orta ekerli mi, Sleyman? Sleyman stemez... Haydar Buyur kahvemi i, abi... Afiyet olsun.

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Sleyman kadrajn sandan girip masaya oturuyor. Plann sonunda, Sleyman Haydarn amorsundan grnrken garson kahve getirip onlarn nne koyuyor. F = 18 mm.

De v

Haydar, bunu sylerken kahve fincann hafife Sleymann nne itiyor. Sleyman nne gelen fincana eilip iine tkryor ve ayn ekilde Haydarnin nne itiyor, hemen ardndan da gz krparak i bakalm anlamna gelen bir jest yapyor.

94

Ayn

YP

Haydar, Sleymana miskin miskin bakarak aresiz kahve fincann dudaklarna gtryor. Bu srada ak kahvede bir glme furyas balyor...

Glmeler...

Sabit kamera. ekim Sleymann amorsundan.

95

elale d/g n

YP TLD PNR

elalenin fonunda bir kadn eli, tahta bir tokala el dokuma slak bir kilimi dvyor. Yzne bakld zaman bu elin sahibinin Cemalin annesi Semra olduu anlalyor. Semra bir an ara verip ban eviriyor ve bir an tedirgin bir ekilde yan tarafa baktktan sonra rahatlam gibi glmsyor.

elale ve amar dvme sesleri...

Semrann elinden yzne TLD ve PNR. Semra plann sonunda arkasna (kadrajn soluna) bakyor...

96

Ayn

YP TRV

ehra, annesine srt dnk, on-onbe metre ilerde melmi kendi kendine oynuyor. Bu srada bir ses iitiliyor: D ses Ssss!.. ehra iittii sesten irkilip etrafna baknyor...

elale sesi...

aryo, ray. Kadrajn solundan sana ksa TRV. Fonda anne ve amar ykayan iki kadn. aryo, ray. Plann banda Cemal tek bana kadrajda. TRV ile ehra yakn planda kadraja giriyor...

97

Ayn

II. OP TRV YP

Cemal, allklarnn arkasndan karak testiyi yere brakyor ve kendisine srt dnk olan kardeini korkutmak iin sessizce ona yaklayor. Biraz yaklatktan sonra baryor: Cemal Ssss, aouuu!.. ehra, Cemalin barmasndan korkarak feryat ediyor ve ayaa kalkp annesine snmak iin komaya davranyor... ehra Anneee!..

elale sesi...

98

Ayn

OP

Semra kznn feryadn duyunce endieyle dnp geriye bakyor: Semra Ne oldu, kzm? Bismillah... Korkma, Cemal bu...

elale sesi...

n planda Semra. Arkasnda kardeini yakalayan Cemal grnyor.

99

Ayn

GP

Barann abisi olduunu anlayan ehra, sakinleip ona sitem ediyor: ehra Beni korkuttun, eeeek! Cemal kardeini kolundan ekiyor: Cemal Gel sana bir ey gsterecem, ama kimseye sylemeyecen, tamam m? ehra Tamam... El ele tutuan iki karde, patika yolda ilerleyip allklar arasnda kayboluyorlar.

elale ve atmosfer sesi...

ouklar iten kameraya dnp yryorlar ve allklarn arasnda kadrajdan kyorlar.

100

Maar a n d/g n

GP OP TRV GP

ki karde el ele patika yolda yryp kk bir maarann nne geliyorlar. Kk maarann nnde bir an bekledikten sonra Cemal nde, ehra arkada dar bir oyukta yrmeye devam ediyorlar.

Atmosfer sesi... Uzak su rlts.

aryo, ray. nce kameraya yryor, sonra kameradan uzaklayorlar.

101

Ayn

GP

Cemal nde, ehra arkada dar oyukta yrmeye devam ediyorlar.

Ayn

Kameraya dru, st rakurs.

102

Maar a i/g n

II. OP PNR OP

Cemal, arkasndan ehra, tilki oyuu gibi bir oyuktan aaya szlyorlar. Maara iinde kk ve karanlk bir blmeye geldiklerinde Cemal kardeine sesleniyor: Cemal Dikkat et, ukurlara dme. ehra Abi... ok karanlk, bir ey gremiyorum... Cemal, cebinden kibrit karp bir p yakyor ve bir ey aryormu gibi etrafna baknrken kardeine sesleniyor: Cemal Az bekle, imdi greceksin... Cemal maarann oyuklarndan birinden lastik paralar karp onlardan birini yakmaya alrken kibrit snyor.

Atmosfer sesi... Uzak su rlts.

Mini panther. Plann ba hafif alt rakurs. ocuklar oyuktan dzle indiinde geri doru TRV ve ayn anda PNR. Kibrit snnce karanlk basyor.

103

Ayn

Y PNR YP

Cemalin elleri yeni bir kibrit p yakyor. Cemal lastik paralarnn ucunu tututurup birini kardeine uzatyor: Cemal Tut unu...

Atmosfer sesi... Uzak su rlts.

Kibritle karanlk aydnlanyor El hareketi ile PNR ve YP a gei...

104

Ayn

GP Uz. PRSB GP

Maarann derinliklerinde meale gibi iki n yaklat grlyor. Bu arada Cemal kardeine sesleniyor: Cemal Bak imdi... Maarada biri var, ne dersem o da aynsn syluyor. Uuu! Bir an sonra Cemalin uuu sesi, maarann dibine arpp yanklanyor. Cemal tekrar baryor: Cemal Selim ustaaa!.. Yank Selim ustaaa! Cemal Hah, hah, hah... Yank Hah, hah, hah...

Atmosfer sesi... Uzak su rlts.

ki karde birka adm atp GP uzak persbektiften GP yakn persbektife gelip duruyorlar. Bak ve hareket yn soldan saa...

105

Ayn

YP (g)

ehra elde edilen efektten neeli bir ekilde glyor, sonra da kendii baryor: ehra Ulaaan, eeeek!.. Yank Laaan, eeek!..

Atmosfer sesi... Uzak su rlts.

Sabit kamera. ehra n planda. Bak soldan saa.

106

Ayn

YP (Omuz Plan) TRV

Cemal, kardeinin bu davranna kzp onu korkutuyor: Cemal t, byle deme... Maaradaki adam kzp seni alrsa hi karmam... ehra, Cemalin szlerinden korkup nefes kesiyor.

Atmosfer sesi... Uzak su rlts.

aryo, ray. Cemalin yznden ehrann yzne TRV. Cemalin bak yn sadan sola, hareketi ise soldan saa. ehra bak ve hareket yn soldan saa. aryo, ray. Onlar profilde tutacak ekilde TRV. Hareket soldan saa. Kanat rpma sesleriyle, aryo bir adm ne geecek. DKKAT!!! Plann sonunda ocuklarn yz ksmen gn yla aydnlanyor.

107

Maar a Apollo suna i/g n

OP TRV

Cemal yarm adm nde, hi ses karmamaya alarak kardeiyle birlikte maarada yavaa ilerliyorlar. Cemal fsltl bir sesle: Cemal Bak imdi ne greceksin... Cemal henz lafn bitirmiti ki, kanat rpma sesleri ortal grltye bouyor. ki karde irkiliyorlar. ehra korkudan baryor: ehra Anneee!..

Atmosfer sesi... ok uzak su hrts... Plann sonunda kuvvetli kanat rpma sesleri.

108

Ayn

GP TLD GP (boy)

Maarann duvarlarnda kulukaya yatm birka gvercin, kanat rpp iki kk delikten darya kmaya alyorlar. ki k hzmesinin maaraya dt kk pencerelerin arasnda kalan alt tarafta, tanr Apollonun muhteem mermer heykeli duruyor.

Kanat rpma ssesi kuveetli, plan sonunda hafifliyor.

Alt rakurs. Gvercinlerden Apollon heykeline tild. Plan sonunda gvercinler kadrajdan kyor...

109

Ayn

GP TLD YP (Omuz Plan)

Apollonun bacann arkasndan iki karde grnyorlar. Cemal korkan kardeini sakinletirmeye alyor: Cemal Amma da korkaksn... Gvercinler seni yemez... Cemal kzkardeini kolundan ekip heykele yaklayor. Cemal Bak... Eski insanlarn tanrs bu... Dokun ona, korkma... ehra biraz ekingen elini mermere uzatrken i ekiyor: ehra ihh! Yani bu allah m? Cemal Evet ama bizim deil, eski insanlarn... ehra Peki bizimki nerede?

Fon olarak ensrmental Yunan mzii verilebilir.

Hafif st rakurs n planda heykelin srt. ki karde yaklaarak OP a gelirlerken kamera aaya tild hareketiyle onlarn bak asna kadar iniyor.

110

Ayn

YP TLD

Kamera Apollon heykelini batan aaya kadar szerken fonda Cemalin sesi iitiliyor: Cemal (d ses) Bilmem, gkyznde belki... Bir gn ben de byle tatan insanlar yepecem ve onlar tpk bunun gibi hi lmeyecekler...

Fon mzii...

Apollonun bandan ayaklarna kadar TLD.

111

Ayn

YP

Cemalin szlerinden etkilenen ehra, ona hayranlkla bakarak samimi bir sesle konuuyor: ehra Abi, gel seninle evlenelim...

Fon mzii...

ehra YP da, cepheye bakarken, ban soldan saa evirerek konuuyor.

112

Ayn

YP

Cemal, kardeine bakp u ie bak anlamnda ban iki yana sallyor. (ck ck ck) ehraabisine bakarak konumaya devam ediyor: ehra Sana yardm ederim, sen de bana ayakkab alrsn... Babamn hi alaca yok... Cemal Deli, sen kardeimsin! Kardeler evlenemez ki... ehra birden bire kkr kkr glnce Cemal soruyor: Cemal Niye glyorsun, aptal? ehra iaret parmayla heykeli iaret ediyor...

Fon mzii...

Cephe. Bak sadan sola... ki karde Apollon ile kar karya profilde.

113

Ayn

GP

Fon mzii...

114

Ayn

YP TRV TLD OP

Cemal, kardeinin iaret ettii yere bakyor. Birazdan iki karde arasndan Apollon heykelinin bel ksm grnyor. Kardeinin heykelin krlm uzvunu gsterdiini anlayan Cemal, onu azarlyor: Cemal Dverim haaa... Terbiyesiz olma... Hadi gidelim artk...

Fon mzii sonu...

aryo, ray. ehra solda, heykel sada, Cemal ortada. TRV ile heykel ikisinin arasndan grnecek. Gitmek iin dndklerinde yukarya TLD ve heykelin ba... elale altndaki kadnlardan Semraya PNR. cin gibi olmusun cmlesinden sonra PNR. Semra kadraja girdiinde kznn yzn ykyor olacak.

115

elale d/g n

GP PNR OP

amar ykayan kasabal iki gen kadn ellalenin altnda birbirlerine su serperek oynayorlar. elaleden srlsklam olmu gen kadnlarn lklar ve glmeleri arasndan Semrann sesi iitiliyor: Semra (d ses) iihh! Bu ne? Seni gidi kk oruspu... Bak nasl cin gibi olmusun... Semra, yanna gelip melen kznn elini yzn ykamaya alrken bir yandan da onu azarlyor: Semra O isi nerden buldun, a? Ate yaktnz allah bilir... Kzm, atele oynayan altna i yapar, hem tutuur yanarsn allah korusun. Oynama bir daha... ehra Anne...

elale sesi. Glmeler, lklar...

116

Ayn

ehra annasine seslendikten sonra bir an susuyor sonra sakin bir sesle: ehra Ben allah grdm...

elale sesi. Glmeler, lklar uzaktan.

Sabit kamera. Bak sadan sola.

117

Ayn

II. OP

nce fistan vcuduna yapm olan ve elalenin altnda du alan kasabal bir gen kadnn arkasnda, Semrann kzn temizledii grlyor. Semra yle mi, yavrum? yle mi, anasnn kuzusu? Hadi sen doru eve git, slandn, hastalanrsn imdi... Bak abin gidiyor, ko ona yeti... ehra ayaa kalkp abisinin peinden kouyor...

elale sesi... Glmeler ve lklar hafifliyor...

n planda kadrajn en sanda bir kadn ve biraz uzakta ehra annesiyle grnyor. Semrann bak yon soldan saa. ehra plann sonunda ayaa kalkp kadrajn solundan kyor...

118

Ayn

UP GP

Biraz uzakta, elinde testi ile Cemalin bir yokuu trmand grlyor. Onun peinden koan ehra abisine sesleniyor: ehra Aaabiii!..

elale sesi daha hafif...

ehra kadrajn sandan kadraja giriyor. Cemal geriye bakp onu bekliyor, biraz sonra beraberce yryorlar...

119

Su de. d/re j.

GP TRV YP

ki karde bir su yatann iinde yryerek su deirmeninin arknn yanndan geerken Cemal bir an durup dnmeyen arka bakyor: Cemal Bugn erken gitmiler... Dur ieriye bir gz atalm... Cemal, testisini omuzundan indirip duvarn dibine yerletiriyor ve kilitli olmayan deirmen kapsn aralayp ieriye gz atyor. ehra merakl bir ses tonuyla abisine sesleniyor: ehra Abi... Ben de grmek istiyorum...

Akan su rlts...

aryo, ray. Su yatanda yrrken arka yaklatklarnda TRV ve onlar deirmenin kapsnn nnde yakalama. II. varyant Grntde ark var. kisi de kadraja giriyorlar ve kapya yneldikleri zaman TRV ve kapnn nnde yakalama... Cemal sada, ehra solda. Deirmen ikisinin arasnda. aryo, ray. nce Cemal kadrajda. Bak soldan saa. Kardeine bakmasyla TRV ve ayn anda kardeine PNR.

120

Su de. i/rej . Ayn

OP PNR II.OP

nce Cemal, peinden de ehra deirmene girip deirmen talarnn nnde durup hayranlkla onlar seyrediyorlar.

Su rlts...

121

YP TRV PNR YP

Cemal biraz deirmeni seyrettikten sonra, kardeinin tepkisini almak iin ban ondan yana eviriyor. ehra, mutlu bir ekilde glerek abisine bakyor: ehra Hi, hi, hi... Deirmen... Bu srada ehra bakn yere indiriyor ve o anda kt bir ey grm gibi i ekiyor: ehra iihh!... uraya bak Cemal...

Su rlts...

122

Ayn

GP TLD

Deirmen aksamnn bir kesinin arkasnda grnen iki karde ayn anda nlerine, yere bakyorlar. ehra Yere buday dklm... Toplayp bahemize ekelim... Bir iki adm yaklap meliyor ve buday toplamaya balyorlar. Cemal Onu dilencilere verelim, daha iyi...

Su rlts...

Super Panther. ocuklar bir adm atm meldiklerinde, kamera yukarya tild yapyor. Plann sonu kubak...

123

Ayn

Y TLD YP

ocuklarn elleri yerden buday toplarken onlarn sesleri iitiliyor: ehra (d ses) Ama bu un deil ki, onlar un dilenirler... Cemal (d ses) Sen ne anlarsn, trsek un olur ite... Bu srada yanyana melen iki kardein yzleri grnyor. ehra merakla soruyor: ehra Deirmeni nasl dndreceksin, Cemal? Cemal Ben mi dndrecem? Su dndrecek... ehra Yani su insanlardan daha m gl?.. Avularn budayla dolduran Cemal ayaa kalkyor...

Su rlts...

ocuklarn ellerinden yzlerine tild.

124

Ayn

GP (boy) TRV PNR TLD GP

Cemal elindeki budaylar deirmenin hunisine boaltrken kardeini yantlyor: Cemal Elbette daha gl! Yoksa ryalarmz elaleye anlatr mydk? ehra da abisine yaklap toplad budaylar ona veriyor. Cemal onlar da huniye boaltrken ehra soruyor: ehra Peki, babamdan da m, gl? Cemal Evet... ehra Atatrkten de, gl m?

Su rlts...

aryo. Super Panther. ocuklar deirmen aksamnn arkasnda grnyorlar. Cemal, kalktan itibaren alnacak. Deirmene yaklarken, deirmenden onlara doru TRV ve ayn zamanda PNR. Cemal deirmen hunisine karken kamera onunla birlikte ykselecek...

De v

Cemal, kardeinin bu sorusuna biraz sinirli bir tonla cevap veriyor: Cemal Btn insanlardan gl, dedik ya!..

125

Ayn

YP (Omuz Plan)

ehra, abisinin sinirli tonuna aldrmadan yukarya bakp sormaya devam ediyor: ehra Ya allahtan? Su allahtan gl m?

Su rlts...

Hafif st rakurs. ehra yukarya (sadan sola) bakyor.

126

Ayn

YP (g.) TRV PNR GP

Cemal, kardeinin bu saflna olgun bir insan gibi glp ban iki yana sallyor: Cemal Ck, ck, ck... Tbe, tbe... Cemal deirmenin hunisinin yanndan atlayp darya karken kardeine dnyor: Cemal imdi sen bir kenarda bekle, ben gidip deirmenin suyunu aacam... Cemal, deirmenin aralk kapsndan darya frlyor...

Su rlts...

aryo, vin veya Panther. ekim deirmen hunisinin zerinden. Cemal cepheden, bak yn soldan saa... Cemal huninin yanndan atlarken aryo ile onu takip kapdan kana kadar.

127

Kayna k D/re j.

GP PNR

Aa yapraklar arasndan Cemalin su kaynana doru trmand grlyor. Yal bir ceviz aacnn yanndan geerken bir an durup aaca dayanyor ve gidecei yn kestirmeye alyor...

Su rlts...

st rakurs. ekim yapraklarn stnden. PNR. Cemal cevize dokununca plan bitiyor... Hareket ve bak yn soldan saa. nceki planda da... aryo, ray. Cemal duvardan atlayarak kadraja giriyor. Kapa aarken TRV.

128

Ayn

OP

Cemal soluk solua gelip ceviz ayana elini dayayp deirmenin su kaynana bakyor...

Su rlts...

129

Ayn

OP TRV

Deirmen suyunun kayna kapal. Cemal su havuzunun kenarndan suyu zapteden kapan nne atlyor ve vakit kaybetmedin kapa oynatarak deirmenin suyunu ayor. Alan kapaktan fkran sular, deirmen arkn altran kanalda akmaya balyor.

Su aldnda su sesi...

130

Su de. D/re j. Su de. i/rej .

YP TRV GP (boy)

Su kapann almasyla, deirmeni eviren ahap yapl ark melodik gcrtlar kararak dnmeye balyor...

ark gcrts, su sesi...

aryo, ray. arkn kenarndan yzeyine TRV.

131

OP TRV GP

arkn dnmesiyle deirmen talar da melankolik bir grltyle dnmeye balyor. Bu srada deirmene giren Cemal, deirmen talarna yaklarken kardei mutlu bir ses tonuyla ona sesleniyor: ehra Abiii... Bak! Cemal hi sesini karmadan, igzarlkla yaklap deirmen talarnn nnde meliyor ve kacak unu beklerken kardei de yanna kp dnen talar byk bir mutlulukla seyretmeye koyuluyor.

Deirmen sesi. Uzak su rlts.

aryo, ray. OP da dnen talar TRV ile dolanp deirmen aksamnn arkasndan iki karde GP da grnyor. Cemal kapnn giriinden alnacak. Cemal melince kardei yanna gelip o da melecek... Bak ynleri soldan saa...

132

Ayn

YP

ehra, abisinin yanna sokulup o da meliyor. Cemalin yzndeki mutlu ifade, yavaa bir tedirginlie dnyor. Cemal kardeine dnp sakin bir sesle: Cemal ehra, boku yedik... ehra Ne oldu, Cemal? Un olmad m? Cemal kardeine cevap vermeden tekrar boa dnen deirmen talarna bakyor... Deirmen talar tahlsz dnp birbirini andrrken kt koku karmaya balyor. ehra glerek burnunu tkyor: ehra fff... Ne yaptn? Cemal Talar koku karyor, aptal...

Deirmen sesi. Uzak su rlts.

Sabit kamera. ehra kadraja soldan girip abisinin yanna meliyor. Plann sonunda ehra burnunu tkayarak konuuyor.

133

Ayn

OP

Deirmen talar ayn tempoyla dnmeye devam ediyor...

Deirmen sesi... Deirmen sesi. Hafif su rlts.

Sabit kamera.

134

Ayn

OP TLD GP

Deirmen hunisi bo, deirmen talarnn dnmesiyle hafife sallanyor. Cemal kzkardeinin elinden ekerek kapya yneliyor: Cemal Hadi gidiyoruz... Sen burada bekle, ben suyu kapatacam...

Kk vin. st rakurs. Huninin tepe grntsnden tild. ocuklar hafif kubak. Plan kapnn kapanmasyla bitecek.

De v

ehra hi ses etmeden Cemal ile birlikte deirmen kapsndan darya kyorlar

135

Su de. d/re j. Kayna k D/re j.

OP TRV PNR GP

Cemal deirmenden kp hafife akan olukta kouyor.

Su arknn gcrtlar...

aryo ray. Deirmenden k TRV ve PNR ile takip.

136

GP TLD PNR OP

Cemal su kaynann havuz kenarndan koarak geip kapan olduu yere atlyor ve suyu kesmeye alyor. Ancak basnl suyu kesmeye gc yetmediinden kapan kazn bir ta alarak akmak isterken, kapa tutan kazk olduu gibi yerinden kyor. Cemal, her eyi olduu gibi brakarak oradan uzaklayor...

Su rlts...

Kk vin. Cemalin atlamasyla tild (st rakurstan alt rakursa gei) kaz suda takiben PNR.

137

Su de. D/re j.

GP PNR TRV GP

ehra deirmen arknn yannda Cemali beklerken, Cemal su yatann iinde beliriyor. Varr varmaz testiyi kapp telal bir ekilde kardeine sesleniyor: Cemal Deirmene geldiimizi kimseye sylemek yok, tamam m? ehra Tamam... Cemal su testisini alarak kardeiyle oradan ayrlyor. ark dnmeye devam ediyor.

arkn gcrts. Su rlts...

aryo, ray. ehra kendi hareketiyle kadraja giriyor. Cemal uzaktan su yatanda gelirken grlyor. TRV ile ikisi arkn nndeler. Plann sonunda kadrajdan kyorlar. Dnen ark kalyor...

138

Otel D/re j.

GP

Bir zamanlar Fransz hkmet binas olan Defne Otelinin arka bahesinde bulunan kmesten kan Topal Habip, yere gml kk bir havuzun banda tavuk yolan iki ocuun yanndan geerek bir nar ktnn yanna geliyor ve kmesten ald tavuklarn kafasn keserek onlar ocuklarn bulunduu tarafa atyor...

Tavuk cyaklamalar.. .

aryo, ray. Habipin hareketini takip...

139

Ayn

YP

Ta rme bir duvarn arkasndan nce Cemalin, sonra ehrann kafalar uzanyor. ki karde tavuklarn kafasn baltayla kesen Topal Habipe bakyorlar.

Tavuk cyak... Uzaktan Ch. Azn.

Sabit kamera. Baklar soldan saa.

140

Ayn

GP TRV PNR OP

Balar kesilen birka tavuk kk su havuzunun yannda srayp yere dyorlar. ocuklardan biri elindeki tavuun tylerini yolmu olacak ki, srayan tavuklardan birini yakalayp onu yolmaya balyor...

Uzaktan Charles Aznavour mzii.

aryo, ray. Habip ocuklarn arkasnda. TRV ve tavuk yolan ocuklara PNR.

141

Ayn

YP

ehra, tavuklara acmasna yzn buruturup Cemale soruyor: ehra Cemal, tavuklarn ba kesilince acmaz m? Cemal, kardei etkilenmesin diye eliyle onun gzlerini kapatyor: Cemal Sen bakma... Tam bu srada uzaktan karsn kovalayan Saminin kfrleri iitiliyor: Sami (d ses) Kafan koparacam ulan!...

Uzaktan Aznavour mzii.

Sabit kamera... ekim cepheden, bak yn soldan saa...

142

Ayn

GP

Nergis otelin arka bahesindeki havuzun etrafnda bir tur attktan sonra, otelin nnde bulunan k merdivenlerine kouyor. Elindeki satr havada sallayarak onu kovalayan Sami baryor: Sami Ka bakalm nereye kaacaksn! Paralarn itlere yedirecem ulan!.. Dur, cmle alem deyyuslarnn bacs! Dur diyorum sana, Halep fahiesi! Nergis merdivenlerden karken, ona yetiemiyeceini anlayan Sami, elindeki satr karsnn peinden frlatyor...

Aznavour mzii.

Sabit kemera. F = 18 mm. Nergis sadan girip soldan kadrajdan kyor. Sami GP (boy) da satr frlatyor. Uzak fonda Topal Habip ve tavuk yolan ocuklar. Kamera merdiven sahanlnda. Kou kameraya doru ve sonda sadan sola. Satr kadr solundan kyor...

143

Yol d/sa b.

YP PNR GP

Saminin frlatt satr yal bir defne aacna saplanyor. Bunun zerine aacn yannda duran kii birden lk atyorlar. Sami aaca saplanan satr alrken barmaya devam ediyor: Sami Ben sana gsteririm deyyusun kz!.. Sami satr alp biri kadn kiinin yanndan geiyor ve birka metre ilerde koan karsnn peine taklyor. Yolda arabasn iteleyerek gelen seyyar satc Haydar, Saminin arkasndan syleniyor:

Satrn aaca saplanma sesi . Kadn l... Uzaktan Saminin bartlar.

YP da satr kadrajn sandan gelip aaca saplanyor. Sami ayn yerden kadraja girip onu alyor. Sami ile PNR kadraja kii, uzaktan gelen haydar ile uzakta kaan Nergis giriyorlar.

De v

Haydar Hoop Hooop!... Allah akl vere, allah!.. Yemin eden adam ...ne grdm, ne iittim, ne de bundan haberim var...

144

Ayn

II. OP OP

Haydar defne aacnn yannda duran kiiden kadnn elinde havluya sarl bir Kuran ve bir kiinin de Kurana el basarak yemin ettiini grnce merakla onlara yaklayor. Haydar Selamn aleykm. birden Ve aleykm selam... Haydar Byle bir adam evlendirmek delilik deil mi, imdi?.. Hamdi Ne yaparsn, adam akndan delirmiti de akllanr diye evlendirdiler... Haydar Bak ite, tam akllanm... Kadnn elinde Kuran grnce de: Haydar Hayrdr inallah?.. Yeminci kadn Kim yapt bilmiyoruz, kimsenin bizden zerre kadar alaca yok. Ekmeimizi yemeyen kald m, Haydar abi? Kusura bakma allaysen...

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Haydar II.OP da arabasyla gelip kadrajn solundan sana arkediyor. aryo Haydar OP da takip ediyor. Kadraja yemin edenleri alyor. Haydar kadrajn solunda, hamdi sanda... l kurgu kompozisyonu, ekimler I. Sahadan.

145

Ayn

YP (g.)

Haydar ok anlayl bir adam tavryla karlk veriyor: Haydar Zarar yok yaho! Syle, neye yemin edyim?

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. ekim Hamdinin amorsundan. l kurgu kompozisyonuna dikkat!!!

146

Ayn

YP (g.)

Hamdi, durumu ksaca zetliyor: Hamdi Sorma! Biri deirmenin suyunu am, talar sabaha kadar tahlsz birbirini eritmiler... Bu aklamayla birden Haydarn yz ifadesi deiiyor, sinirli bir hal alyor. Haydar akn bir ses tonuyla: Haydar Yok yaho! Allah, allah...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Hamdi YP da, bak sadan sola...

147

Ayn

YP (Omuz Plan)

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Haydarn bak soldan saa.

148

Ayn

II. OP TLD GP

Haydar, hemen ardndan Kurann sarl olduu havluya el basarak yemin faslna balyor: Haydar Uzaktan yakndan bir alakam, haberim varsa, kim olduunu biliyorsam, allah bacam tkasn, tten ocam sndrsn... Haydar, kendine beddua etmeye balaynca sesini ykseltiyor, sinirli bir ekilde gsn yumruklamaya balyor...

Atmosfer sesi...

Super Panther veya vin. Haydar el basarken II. OP da tepeden kubak ekim. Tild ve GP a gei. I. kurgu sahas korunacak... DKKAT! Panther yoksa kuran zerinde elden YP balanacak.

149

Ayn

YP (g.) PNR II.OP TRV GP

Haydarn bu tavryla dehet iinde kalan Hamdi, Haydar sakinletirmeye alyor: Hamdi Dur yaho! Dellendin mi, Haydar? Eyp Ne yapyon ya? Kendine gel! Tamam, tamam sana inandlar. Dur, dur! Haydar nefes almamacasna dvnp kendine beddualar okuyor, ellerini sryor, elbiselerini yrtyor... Haydar Ulan, allah canm alsn! Gzlerim nme aksn! Ulan deirmen kadar bama ta yasn!.. Aln terimi yemek ksmet olmasn... Daha nasl yemin edyim ulan?! nandn m? nandn m, ha?.. Hamdi, Eyp ile Haydarn elini kolunu tutup kendini hrpalamasn engellemeye alrken defne aacnn altnda itie kaka onu arabasnn yanna gtryorlar.

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Hamdinin hareketiyle PNR OP a k ve II. Kurgu sahas balyor. Hamdi kadrajn soluna geiyor Haydar ortada. TRV ile Haydar arabasna gtren Eyp takip GP a ve ikili kompozisyona gei... Eyp ve Haydar kadrajn sandan soluna gidip eyrek amorsa geiyorlar... DKKAT!!! Fonda gelen geen bir iki adam ve okula giden birka siyah nlkl renci gelip geebilir...

150

Ayn

GP OP

Eyp, seyyar satc Haydar uzaklatrrken akn bir vaziyette yollarna devam eden deirmen sahibi Hamdi kendi kendine syleniyor: Hamdi Allah, allaaah... Bu da deli yaho... Tbe, tbe... Bu kez Hamdi, yoldan geip okuuluna giden Cemali gryor ve sevecen bir edayla soruyor: Hamdi Merhaba Cemal, belki de deirmenin suyunu sen amsn, sen de yemin etmek ister misin?

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. F = 18 mm. Derin mizansen. Haydar uzaklarken Hamdi onun tersi ynde, kameraya doru geliyor. Hareket ynleri soldan saa. OP da eilip soruyor. Cemal arkas dnk sadan kadraja girebilir...

151

Ayn

YP

Cemal neye uradn arm bir vaziyette ban yukarya kaldrp hayr anlamnda bir ses karyor: Cemal k... Hamdi Peki, yle olsun...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera...

152

Okul i/g n

Havalanan kalnca bir sopa, siyah nlk giysili bir ele iniyor. Sopay yiyen el hemen yumulup kadrajdan kyor. Mdr (d ses) Uzat bakalm, tekini uzat!.. ok gemeden ayn renciye ait olan ikinci el uzanyor ve sopa bu kez ikinci ele iniyor.

Okul efekti...

Sabit kamera. Eller sadan sola uzanacak...

153

Ayn

YP (g.)

Delici baklarla renciye bakan okul mdr Aziz hoca, sopay elinde aplatarak yapmack yumuak bir sesle: Mdr Hem yalan syle, hem de yemin et ha!.. Domuzun evlad!..

Okul efekti... ocuk szlanmalar...

Sabit kamera. Mdr hafif yan cepheden, bak soldan saa...

154

Ayn

OP TRV PNR

St imeyi reddeden renciler, st kazannn nnde sra olmu, her biri ellerini sopaya hazr uzatrken, en nde olan ve biraz nce sopay yiyen iri kym renci, mdre nefret ve korkuyla bakarak titreyen bir ses tonuyla srar ediyor: ri renci Yalan deil, retmeniiim! Mdr iri renciyi bir amarla, darya alan kapya karyor: Mdr Sus lan, kerhaneci! Iri kym renciden sonra sras gelen narin bir kz renci, utanga bir sesle mdre sesleniyor: Kz renci Ben sabahleyin evde st imitim, retmenim... Mdr yumuak bir ses tonuyla: Mdr yle mi? Aferin kzm... Kz renci sradan ayrlp darya kyor, ve acdan kvranan ocuklara karyor.

Okul efekti...

aryo, ray. ocuklar, sadan sola...

De v

Mdr amorstan soldan saa. ri renci tokad yedikten sonra gelen kz rencinin replii ile aryo saa doru ocuklarn bulunduu yere hareket edip sola, mdre PNR yapyor. Plann sonunda renciler amorstan.

155

Okul teras d/g n Okul i/g n ayn

OP (bel)

Iri kym renci ellerini flerken yanna glerek yaklaan bir ocuga aplak atyor. Mdr (d ses) A elini gavvat! Kerhanede doan!.. Bu srada mdr, elindeki sopay sras gelen renciye gre deitiriyor...

Ayn

Sabit kamera. Atatrk bst nnden Mdre doru ekim

156

YP

Ayn

Orta rakurs. Mdrn elleri.

157

OP

Mdr, ellerini uzatan bir renciye sopa attktan onra kulandan ekip darya frlatyor. Sopay yiyen ocuk feryad basyor.

Ayn

Mdr profilden, ocuk cepheden.

158

Ayn

YP PNR OP

Cemal korkuyla yandaki raftan madeni bir bardak alarak onu kokluyor ve yzn buruturduktan sonra st kazanna doru uzatyor. Mstahdem barda kepeyle dolduruyor. Cemal mdre bakyor: Mdr sene! Neden imiyorsun? Cemal Scak retmenim...

Ayn

Bir nceki plann sonuyla balanacak. (kulak ekme) Cemalin ilerleyii ile TRV. Cemalin bakyla mdre PNR. Plann sonunda mdr st bardan ellemek iin elini uzatyor. El kadrajn solundan giriyor.

159

Ayn

Ayrnt

Mdrn parma st bardann iine dalyor... Mdr Souk lan, lk bile deil! Numara yok, karmam yoksa... Cemal iten syrlamayacan anlaynca aresiz burnunu tkayarak barda dikiyor.

Ayn

160

Ayn

OP (g.)

Okul efekti...

161

Ayn

YP (Omuz Plan)

Cemal barda azna gtrp imeye alsa da bir trl yutamyor. Soluk alrken st soluk borusuna kayor ve Cemal etrafa st saarak ksrmeye balyor...

Okul efekti...

Sabit kamera. Bak sadan sola...

162

Ayn

II. OP TRV PNR Y

Cemalin ksrmesini kastl niteleyen mdr, Cemalin kulan yakalayp ekiyor ve dilerinin arasndan kan bir sesle: Mdr Numara yok demedim mi, eek spas?! A bakim, a a a!.. Cemal ksrmekten elini aamyor. Bunu bir ayak direme eklinde alglayan mdr, ocuu rastgele dvmeye balyor, boazndan tutup kaldryor. Cemalin feryad ortal grltye boarken, sanki onun belleinde elalenin sesi canlanyor...

Okul efekti... Cemalin feryad ve elale grlts...

aryo, ray. II. OP dan Y a TRV. Plann sonunda Cemalin yzne PNR (flulatrmak mmkn)

163

elale d/g n

OP TLD GP

elalenin sular kprerek yksek kayalklardan yuvarlanyor. elalenin dkld kk gletin etrafnda a kyafetiyle okul mdr, kepeyi kazana daldrarak sraya girmi rencilerir metal bardaklarn ne olduu belli olmayan bir svyla dolduruyor. Sra Cemale gelince, cemal bardan mdre uzatyor. Mdr kepeyi kazana daldrp bir tur kartrdktan sonra Cemalin bardan dolduruyor...

elale sesi...

Swiss veya Pegasus... OP da elalenin kaynandan rencilere kadar tild ve PNR. renciler sadan sola...

164

Ayn

Y PNR YP

Cemalin eli, kazann zerinde metalik barda tutuyor. Ne olduu belli olmayan svyla dolu kepe metalik bardaa boalyor... kepeyi tutan elin sahibi mdr, sadiste bir glmsemeyle Cemale bakyor...

elale sesi...

Y dan mdrn elini takiben YP yzne PNR.

165

Ayn

YP

Cemal bir mdrn yzne yukarya bakyor, bir de elinde tuttuu madeni bardan iine... Cemalin elinin tuttuu metalik bardan iindeki acayip svda eitli bcekler, slkler, solucanlar yzyor. Cemalin eli barda azna gtryor ve imeden burnunun dibinde donuyor. Cemalin yz alyormu gibi kaslyor o anda uzaktan Cemalin sesi yanklanyor... Cemal Anneee!..

elale sesi...

Sabit kamera, hafif st rakurs. Panther veya vin. Cemalin elini tild ile yzne kadar takip. Cemal yzn kameraya dnecek. Ekranda sadece gzleri...

166

Ayn

Y TLD Ayrnt

elale sesi plann sonuna doru kesiliyor, Cemalin feryad ve alama sesi... Gece efekti... Ocak ekirgeleri sesi...

167

Oda i/gec e

Y PNR OP

Semrann eli, fitili ksk gaz lambasna uzanyor ve onu biraz ayor. Sonra lambay alyor, acele ile Cemalin yatana gelip lambay bir iskemleye koyuyor: Semra Korkma olum, bismillah... Bak yanndaym yavrum... Semra, duvarn dibinde duran testiden bakr bir tasa su dolduruyor.

Semrann eli kadraja giriyor ve onun gidiiyle hareketini takiben PNR. Yatan yanna geldiinde OP. Semra sadan sola... Semrann testiyi almasyla kesme... (Kurgunun 9. Prensibi) Su boaltan el tas alrken elin hareketini Cemalin yz kadraja girene kadar takip... El, kadrajn sandan soluna uzanyor. Cemalin bak yn soldan saa...

168

Ayn

YP PNR

Semrann eli, doldurduu tas alp Cemalin azna gtryor. Cemal alayp su imeyi reddediyor: Cemal inde bcek var, anneee! Semra (d ses) Kabus gryorsun, olum... Bismillah...

Gece efekti... Ocak ekirgeleri.

169

Ayn

OP PNR

Semra, olunu su imeye ikna etmeye alyor: Semra Hadi bir yudum i anasnn kuzusu, hadi akll olum benim... Cemal bilinsiz bir ekilde tastan bir yudum alp tekrar yatana uzanyor. Semra tasta kalan suyu odann iinde serpip tas testinin azna kapatyor ve ocuklarn zerini rttkten sonra gitmeye iin dnyor. Ayn yatakta uyuyan ehrann ayaklarnn yorgann altndan sarktn grnce onlar elliyor...

Gece efekti... Ocak ekirgeleri.

Cemal soldan saa, Semra sadan sola. Plann sonunda Semra soldan saa dnyor PNR ve ehrann ayaklarn elleyince hareket zerine kesme....

170

Ayn

YP PNR

Semrann eli ehrann ayan elliyor, onu bir yandan hafife kaldrp bir yandan da zerine eilirken mrldanyor: Semra Buz gibi olmu.... canm benim... Semra kznn ayaklarn usulca pyor ve sevecen bir glmsemeyle uyuyan kzna bakyor...

Gece efekti. Ocak ekirgeleri.

YP da hafif PNR Semrann hareketini takip...

171

Ayn

YP

ehra hibir eyden habersiz, alnnda ter damlacklar ile derin uykusunda uyuyor...

Gece efekti sonu.

Sabit kamera...

172

Yatr i/g n

YP TLD OP TRV GP YP

Bir yatrn ii... Semrann sessizce bir eyler mrldanan yznn nnde duman tterken, ban eip yatrn sandukasn kez pp alnn dayyor ve sandukann etrafnda elinde buhurdanlkla dnmeye balyor. Semra sandukann arkasna geince, br tarafta elinde bir buhurdanlkla Cemalin de dnd grlyor. Cemal dier taraftan sandukann yakn ucuna geldiinde, eilip sandukay pyor...

Yatr ii efekti... Mrldanmalar. ..

aryo, ray. Semrann ba hareketi ile tild. Sandukann arkasna geince sandukann dier tarafna TRV ve Cemal YP da sandukay pyor... Alt rakurs. Sandukann arkasndan kapdan giren eyh GP. Onun hareketiyle hafif PNR ve YP. eyh, sadan sola geliyor...

173

Ayn

GP PNR YP

Bu srada yatrn kapsndan ieriye uzun sakall bir eyh giriyor. Semra eyhin elini ptkten sonra rica ediyor: Semra eyh efendi, olum geceleri kabus gryor, birka kelime okusanz... eyh Okuruz, okuruz... Msterih ol, kadn... eyhin gz yatrn bir kesinde oluyla oturan bir kadna iliip onlara yaklayor: eyh Bu yavruca niye byle, kesilecek bir lak gibi balamsn, kadn?

Yatr ii efekti...

174

Ayn

OP TLD

Yannda pastrma gibi balanm 6-7 yalarnda ocuu olan kadn hemen atlp nnde dikilen eyhin elini perken, eyh sert bir tonla emir veriyor: eyh Hemen z onu, bu mubarek yerde arplrsn!.. Kadn eyhe yaknyor: Kadn Balamasaydm, buraya getirmem imkanszd eyh efendi. Yedi mahalleye zarar dokundu, dayakla uslanmyor. u haline bakn... Kadn eyhe mazeretini bildirir bildirmez olunu zmeye balyor. ocuk henz iplerinden tam kurtulmadan ayaa frlayp kamaya alnca silleyi yiyor. Bu arada eyhin kaln sesi iitiliyor: eyh Vurma kadn! Vah zavall vah! ine habis bir cin yerlemi, ruhunu tamamen teslim alm...

Yatr ii efekti...

Super panther. st rakurstan alt rakursa tild. Tild eyhin repliiyle balyor. Kadn el perken onun hizasna geliyor.

175

Ayn

YP (g) TLD PNR OP

eyh ocuu yoklamak iin yere kyor: eyh Bismillahirrahmanirrahim... Adn ne, senin ocuk? ocuk st dilerini alt dudann zerine bindirip gzlerini a yaparak ayn soruyla eyhe karlk veriyor: Azgn ocuk Adn ne senin ocuk!.. Kadn hemen olunun azna tokad yaptrnca eyh tekrar sert bir sesle uyaryor: eyh Vurma dedim, kadn! Bu mbarek yerde ktle mahal yoktur...

Yatr ii efekti...

eyh besmele ektikten sonra oturuyor ve biraz yaklam oluyor. Oturma ile tild. eyhin amorsundan azgn ocuk...

176

Ayn

GP TRV OP

eyh, ocuklu annenin karsnda oturup cebinden kk ebatl bir kitap karrken mrltl bir sesle syleniyor: eyh Merak etme, allahn izniyle ondan kurtulunca kuzu gibi olacak... eyh ocuun ba zerinde kk kitap gezdirerek mrldanmaya balyor...

Yatr ii efekti...

aryo, ray. GP dan OP a kadar ok yava TRV... Kamera oturanlarn bak hizasnda olacak...

177

Ayn

ok gemeden eyh, ocua doru eilerek hafiften tkrp fryor. Bunun zerine ocuk olanca sesiyle baryor: Azgn ocuk Tkrme laaaan!..

Yatr ii efekti...

Sabit kamera. Alt rakurs. ocuun amorsundan ekim. eyh sadan sola, ocuk soldan saa...

178

Ayn

YP

ocuk barmaya devam ediyor: Azgn ocuk Anneeeyyy! Yzme tkryoooo!.. Anne ocuunu teskin etmek iin sarsarken, ocuk bir elini kurtaryor ve bann zerinde sarkan kocaman sakaldan bir tutam sa yoluveriyor ve sadiste glerek onu havaya flyor. Bunu gren anne ocuu rastgele tokatlamaya balyor.

Yatr ii efekti...

Sabit kamera, hafif st rakurs. ekim eyhin amorsundan...

179

Ayn

OP TLD PNR II.OP

Kadn ocuu tokatladktan sonra ellerini sk skya tutmaya alrken, eyh tekrar onu uyarmay ihmal etmiyor: eyh Vurma kzm, sabret... imdi kuzu gibi olacak, allahn izniyle... eyh mrldanmaya devam ediyor. Semra, Cemal ile sandukann yannda, yatr kapsnn nnde ayakta bekliyorlar. ocukla eyhin mcadelesinden memnun olan Cemal kendini tutamayp glyor: Cemal Anne, eyhin sakal gitti... Glmemek iin kendini zor tutan Semra bir eliyle azn rterek oluna sesleniyor: Semra Sus olum, gnah...

Yatr ii efekti...

Super panther. ekim eyhin hizasndayken eyhin replii biter bitmez kamera ykselip Cemal ile annesine PNR yapyor. Cemal kadraja girer girmez annesine bakyor ve repliini sylyor...

180

Ayn

GP

eyh bir miktar mrldanp sra frmeye gelince, ayn ekilde ocua eiliyor ve tf, tf, tf der demez ocuk haykryor: Azgn ocuk Hayvaaaan! Tkrme laaan!.. Aneeeyyy!.. Tekrar anneyle ocuk arasnda ayn mcadele balyor. eyh, mrldanmaya devam ederken, azgn ocuk bir elini kurtardka eyhin sakalndan bir tutam yoluyor...

Yatr ii efekti...

Sabit kamera. Kadrajn sanda sandukann bir ucu grnecek ekilde GP.

181

Ayn

YP (g)

Cemal sandukann yannda, srt kapya dnk olanlara neeli bir ekilde glyor... eyh kocaman sakalyla ocuun zerine eilmi hafiften tkrp fryor. ocuk alamakl bir sesle: Azgn ocuk Tkryooo yaaa!.. Eeee... Anne bir yandan ocuun ellerini zaptetmeye alrken, frsat bulduka tokatlyor. Bu karmaada ne yapacan aran eyh, sakin olmaya alarak kadn tekrar uyaryor:

Yatr ii efekti... Yatr ii efekti... Kavga grlt sesleri...

Sabit kamera. Sadan sola. Super panther veya vin. Orta rakurs. eyhin sakal hizas. ekim annenin amorsundan... ocuun sakal yakalamasyla eyh ayaa kalkyor. Kamera onunla Kalkarken geriye, GP a kadar TRV balyor.

182

Ayn

YP TLD TRV GP PNR

De v

eyh Sakin ol, kadn! Vurma... imdi kuzu gibi olacak.... eyh allahn izniyle demeye frsat bulamadan, ocuk iki elini de annesinin elinden kurtararak bir panter evikliiyle saldryor ve eyhin uzun sakaln yakalyor. O ana kadar sabreden eyh, ileden kp azgn ocuu ldresiye dvmeye balyor: eyh Ah seni eytann dourduu! Pi kurusu, yezidin dl... Olunun kyasya dvlmesine dayanamayan anne, feryat ederek eyhe saldryor: Anne Amaneeeyy!.. Yavrumu ldrd deyyuslarn eyhi! Brak ocuu sakal kopascaaa! Grlt zerine dardan gelen bir iki kii eyhin sakaln ocuun penelerinden kurtarmaya alrlarken Semra, Cemali elinden ekip darya kyor...

Plann sonu hafif st rakurs. Plann sonunda Semra karken kapya doru PNR...

183

Yatr d/g n

GP PNR GP

Cemal annesiyle birlikte yatr kubbesinin nnden geip bir merdiveni iniyorlar. Cemal tkrme laaa diye sylenip glmeye devam ediyor... Yatrn yanndaki sokakta birka ocuun birlikte kotuu 56 model beyaz bir araba geiyor...

Uzaktan kavga grlt sesleri.

Alt rakurs. Merdivenlerden inen Semra ve Cemalden arabaya PNR.

184

Arazi d/g n

GP (boy) PNR OP

Otuz-otuzbe kiilik bir kasaba kalabal isteksiz bir ekilde alk tutuyor... Bu srada kalabala yaklaan mahalle muhtar, alklardan memnun olmam olacak ki, kalabal azarlyor: Muhtar Bu ne yaho! Gelenler mhim kiiler, daha kuvvetli, daha kuvvetli!.. Bu srada kalabalktan biri baryor: Kalabalktan biri Geliyorlar, geliyorlar!.. Muhtar geriye bakyor ve alk tutarak siz de alklayn anlamnda kalabala bayla bir iaret yapyor. Kalabalk canl bir ekilde alklamaya balyor. Ne var ki, bir an sonra muhtarn yz ifadesi deiiyor.

Alk sesleri...

Muhtar kadraja sonradan giriyor.

185

Ayn

GP

Krac araziye gelen yolun kenarnda serbest braklm iki eek otlanyor. Eeklerden biri bir ey sezmi olacak ki anrmaya balyor...

Anrma sesi... Alka devam...

Sabit kamera. Eekler soldan saa...

186

Ayn

OP

Buna ramen alklar dinecei yerde iddetleniyor. Muhtar, sinirli bir ses tonuyla kalabal azarlyor: Muhtar Ayp, ayp! Size bi bok yaramaz... akann sras m imdi?.. Ne var ki muhtar henz lafn bitirmiti ki, arkasndan bir otomobil hrts iitip tekrar geriye bakyor ve apkasn kararak kuvvetle alk tutuyor...

Alk sesleri... Anrma sesi... Oto motor sesi...

Muhtarn srt kameraya dnk. Muhtarn bak yn soldan saa. Kalabalk sadan sola...

187

Ayn

GP U prsb GP Y prsb TRV PNR

Stabilize yolda, biri 56 model Chevrolet, dieri askeri Jeep olmak zere iki ara yaklap kalabaln hemen nnde duruveriyor. Aralar henz tam durmamt ki, muhtar kap amaya yetimeden kaplar alp iyi giysili adamlar kyorlar. Muhtar hemen atlyor: Muhtar Efendim hogeldiniz, sefalar getirdiniz... Aralardan kan bir milletvekili, belediye bakan Mnir aa, amerikan klkl bir vatanda, kasaba karakolunun baavuu, Yusuf usta ve bir iki kii daha kalabala doru yryyorlar. el skmalar, el pmeler bfasl balyor...

Alk sesleri... Selamlama uultusu...

aryo, ray. Aralar soldan saa. Durduklarnda aracn nnden soldan saa TRV. Adamlar aralardan karken Muhtar sadan kadraja giriyor ve adamlarn kalabala yaklamasyla onlarn hareketini takiben PNR.

188

Ayn

OP TRV

Milletvekili hi vakit kaybetmeden kalabaln karsna geip cebinden bir kat karyor ve hitabna balyor: Milletvekili Pek kymetli ve muhterem hemerilerim... Bugn ok mhim bir messesenin temelini atmak iin toplanm bulunuyoruz... Milletvekili soluk almak iin ksa bir ara verince alk balyor. Milletvekili ellerini havaya kaldrp alk kesiyor ve hitabna devam ediyor: Milletvekili Allahn, Amerikann ve pek muhterem bavekilimizin sayesinde, aziz vatanmzn her kesinde olduu gibi, artk kasabamz da fabrikalara, yollara kavuacak, hibir vatan evladmz isiz kalmayacaktr...

Milletvekilinin konumaya balamasyla uultu kesiliyor. Geici alk...

aryo, kavis ray. Milletvekili ve adamlar solda kasaballar sada olmak zere OP da ekim balyor. Ayn lekte kasaballarn arkasn dolanacak ekilde TRV. Plann sonunda Milletvekili hafif soldan saa, kalabalk sadan sola...

189

Ayn

OP PNR

Milletvekili biraz nefeslenmek iin durduunda, Muhtar kuvvetli bir ekilde alklayarak ban kasaballara eviriyor ve siz de alklayn anlamnda, sert bir ekilde ban olumlu sallyor. Kasaballarn alk tufan balyor...

Alklar...

OP da sadan sola doru ok hafif PNR Muhtar kare d oluyor. Baklar sadan sola...

190

Ayn

YP (g) PNR

Milletvekili sanda ve solundakilere marur bir glmsemeyle baktktan sonra ses dzeltiyor ve ellerini havaya kaldrarak alklar tekrar susturuyor: Milletvekili Saolun, varolun!.. Muhterem kardelerim! u grdnz ba mhendis, bay mister Johnson, siz kymetli hemerilerime fabrika ina etmek iin taaa Amerikadan buraya kdum etmitir... Efendiler!...

Alklar kesiliyor.

Sabit kamera. ekim cepheden. Bak yn soldan saa. Milletvekili ve sanda solundaki adamlar kadrajda. Amerikaly iaret edince hafif PNR.

191

Ayn

GP TRV TLD OP

Milletvekili ayn hararetli hitabna devam ediyor: Milletvekili Efendiler! unu katiyetle biliniz ki, arkamzda amerikal dostlarmz olduu mddete srtmz yere gelmeyecektir, evvel allah!.. Milletvekilinin laf tekrar alklarla kesiliyor, fakat acelesi olduu anlalan vekil yine alklar susturuyor: Milletvekili Balattmz bu sanayi hamlesiyle, aziz vatanmz kk bir Amerika haline getireceiz!.. imdi fabrikamzn ilk kazn akyorum, cmlemize hayrl olsun!.. Milletvekili lafn bitirir bitirmez kuvvetli bir alk balyor. Milletvekili alk dinmeden mhendise dnp bir eyler fsldatktan sonra, amerikal klkl bir harita ap bir yerleri iaret etmeye balyor. Bu srada Yusuf usta onlara aklayor...

Alklar... Plann sonunda alk daha kuvvetli ve alk dindii zaman mrldanmalar. ..

Super panther, ray. Kalabaln arkasndan st rakurstan ekim. Alk balad zaman TRV balyor. Milletvekilinin yanna vard zaman hafif alalyor... Plan banda milletvekilinin bak soldan saa... Plann sonunda Yusuf usta kadrajn sa alt tarafndan kadraja giriyor...

192

Ayn

YP

Milletvekilinin yanna sokulan Yusuf usta, hemen dnp emir veren bir ses tonuyla baryor: Yusuf usta Kazklar getirin abuk!.. Vatandan biri hemen bir kazk yetitiriyor. Yusuf usta kaz alyor ve onu dikine tutup milletvekiline veriyor. Kaz alanmilletvekili onu akaca yere gidiyor...

Mrldanmalar. ..

Kazk kadrajn solundan kadraja giriyor, Yusuf onu milletvekiline uzatyor. Milletvekili onu alyor. Yusufun bak sadan sola, milletvekilinin soldan saa.

193

Ayn

GP OP

Kaz alan milletvekili dzeltilmi kra arazinin kenarna gidip muhtarn uzatt ekile kaz otomobilin hemen nnde topraa akyor. Tekrar bir alk tufan kopuyor.

Mrldanmalar. .. Alk furyas...

Sabit kamera, derin mizansen. Milletvekili kamerann ne gelip kaz akyor. Halk sadan sola, MV soldan saa. Kazk aklrken hafif st rakurs. Yusuf ustann geri gitmesiyle yukar tild. Motor sesleriyle sola PNR. arabalar geerken herkes kameraya srt dnk arabalara el sallyor. Arabalar kaybolunca tekrar saa PNR ve muhtarla iilerden baka kimse yok. Muhtar kadrajn sandan gidince onu PNR ile takip. Muhtarn gittii yolda Nergis ve onu kovalayan Sami geliyor. Nergis kamerann nnde kadrajn sandan kyor, Sami YP a gelince plan bitiyor...

194

Ayn

Y TLD GP PNR GP PNR II.OP YP

Yusuf ustann elleri yere aklan kazn ucuna inaat ipinin ucunu balyor ve yere sarktt ip topan zerek kazktan uzaklayor. Yusuf usta dier tarafta balanan kaza ipin br ucunu balarken otomobillerin motor sesleri iitiliyor... Sola bakldnda otomobillerin kra arazide dn yaparak geldikleri kaak yoldan gittikleri grlyor. Kasaba halk aralar kaybolana kadar milletvekili ve tayfasna alk tutuyorlar... Tekrar saa dnldnde ise, biraz nceki kalabalktan sadece muhtarla birininde kazma birinde krek olan iki ii ve muhtarn bir-iki azasnn kald anlalyor. Muhtar kazmal krekli iilere sesleniyor: Muhtar Burada azck oyalann, akama gelir benden yevmiyenizi alrsnz... iler karlk vermiyor. Kazmal ii ellerini tkrkleyerek kazmay havalandrp topraa saplyor. Muhtar iki adamyla birlikte oradan uzaklarken Saminin karsn satrla kovalad grlyor: Sami Dur ulan! Dur dedim deyyuslarn bacs!.. Ulan dnyann br ucuna gitsen de kurtulamayacaksn... Dur ulan Halep fahiesinin dourduu...

Mrldanmalar. ..Otolarn motor sesleri... Alk sesleri...

195

Kahve d/g n

OP YP PNR OP

Nergis, berber dkkannn bulunduu meydanda grlyor. Arkasndan satrla gelen Sami bildik kfrleri sralyor: Sami Dur ulaaan! Dur da kpekler ziyafet eksin! Dur dedim, ldrecem! Nergis, Samiyi peinde koturmaktan memnun bir ifadeyle ak hava kahvesinin nnden geip gidiyor. Peinden giden Sami geip gittiinde, fonda kahvede bir masann arkasnda oturan Haydar, gariban bir adama oyun oynuyor. Amorstan grnen adamn gzleri kapal, iaret parman Haydarn tuttuu bir iarete dedirmeye alyor. Ne var ki, parmak yaklanca, Haydar iareti alp yerine ak azn sryor. Gariban vatanda parman Haydarn azna sokuyor. Haydar parma sryor...

Atmosfer sesi...

F = 85 mm. Nergis bir sre ayn lekte kotuktan sonra kamerann solundan kacak. Saminin geiiyle sola PNR ve Sami kadraj boaltnca fonda olan Haydar ile bir gariban adam grnecek... Gariban amorstan ve soldan saa. Haydar, sadan sola...

196

Ayn

YP (Omuz Plan)

Gzleri kapal adam parman Haydarn azna sokup parma srlnca, elektrik arpm gibi, yumulu gzleri falta gibi alyor.

Atmosfer sesi. Glmeler...

Sabit kamera. Haydarn amorsundan.

197

Ayn

YP (g) PNR TLD PNR GP

Haydar yaptndan mthi derecede keyif alm katla katla glyor. Bu srada yannda duran bir adam farkedince ban ona evirip yukarya bakyor ve annda gl dudaklarnda donuyor. Sleyman, sadiste bir glmsemeyle tepeden Haydara bakyor. Nihayet Sleyman ban kahveci Zhtden yana evirip baryor: Sleyman Haydarye bi orta ekerli getir, Zht! Zht Bir orta ekerliiiiee! Haydar sipariten memnun olmam gibi gitmek iin ayaa kalkyor. Ne var ki Sleyman onun omuzunu bastrarak tekrar oturmasn salyor: Sleyman Yooo... olmaz! Kahveni imeden, mmkn deil brakmam... Bu srada, Haydarn arkasnda Yusuf ustann berber dkkanna girdii grylor...

Atmosfer sesi... Glmeler...

Haydarn yukarya bakyla sola hafif PNR ve TLD. Sleyman kahveyi smarladktan sonra Haydar kalkarak tekrar kadraja giriyor. Tekrar otururlarken Fonda Yusuf usta... Yusuf ustaya PNR ve kadrajda berber dkkan...

198

Berbe r i/g n

GP PNR OP

Yusuf usta berber dkkanna girerken pencereden kafasn sokan Callud, Kel Selim ile laf kavgas yapyorlar. erdeki masada iki ihtiyar domino oynuyorlar: Kel Selim Sen git yumurtladn yerde gdkla, burada ene yapma... Yusuf usta Selamn aleykm... Hep birden Aleykm selam... Yusuf usta tra koltuuna oturur oturmaz, Kel Selim br tarafna geerek gsne havlu atyor. Yusuf usta Hayrdr inallah, yine kapmsnz...

Atmosfer sesi...

Yusuf usta tra koltuuna oturuyor PNR OP. Selim kadrajn solundan sana geiyor ve Yusufun gsne havlu atarken Yusuf usta ona bakyor. Selimin bak sadan sola, Yusufun soldan sa yukarya...

199

Ayn

YP(Omuz Plan)

Pencereden kafasn ieriye sokan Callud, Yusuf ustaya dert yanyor: Callud Sorma bre usta! Selam versen borlu kyon, elini versen kolunu kaptryon yani... Saygmzdan susuyok amma...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Dkkan iinden ekim. Calludun bak soldan saa...

200

Ayn

YP (g)

Kel Selim, Yusuf ustann yzn sabunlarken kavga eder gibi sinirli bir tonla Calluda karlk veriyor: Kel Selim Senin konumaya hakkn yok yaho! Biz Yemen llerinde ecelle cebelleirken baca faresi baban neredeydi, ha? Seferberlie gitmemek iin Osmanlya ka altn sayd?

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. ekim Yusufun amorsundan. Selim sadan sola...

201

Ayn

OP PNR

Callud, Selimi ileden karmak iin: Callud Eee... Ne olmu yani? Varm ki, saym...

Atmosfer sesi... Glmeler...

Sabit kamera. nn bak soldan saa. Plann sonunda Selim sadan kadraja giriyor. O srada ona hafife PNR. Sabit kamera, derin mizansen. Calludun amorsundan ekim. Callud soldan saa. Selim yaklamken ilk sorusundan sonra yerine dnyor.

202

Ayn

GP

Bu sz Selime yetiyor. Biraz yaklaarak: Kel Selim Var mym? Sen babana neden baca faresi dendiini biliyor musun? Allah vekil, bacasndan girip soymadk ev kalmad da ondan...

Atmosfer sesi... Arada bir ksa glmeler...

203

Ayn

YP PNR

Yusuf usta, bu laf zerine kahkaha atyor. Arkadan dierlerinin de gl iitiliyor. Yusuf usta, Selime dnerek: Yusuf usta Alemsin valla Selim usta... Hay allah oktandr byle glmemitim... Kel Selim hafiften dorulup anlattna kendisi de glerek devam ediyor: Kel Selim Hatta bir gn sarhoken kendi evine gelmi, tanyamam. Bacasndan dald gibi, soyup soana evirmi... Ancak ertesi gn anlam kendi evini soyduunu...

Atmosfer sesi... Glmeler...

Super Panther... Plann sonunda Selim kadrajn sandan girip soluna geliyor. Selimin hareketiyle sola TRV. Fonda arkadakiler grnecek ekilde...

204

Ayn

YP (g)

Callud glyor. eride oturan adamlardan biri ona devam et anlamnda ban hzl hzl sallayarak gz krpyor. Callud, yapmack kzgn bir tavrla: Callud Fabrika yaplyor dedik, syledii lafa bak! Bunun onla ne alakas var allaysen?

Atmosfer sesi...

Sabit Kamera. erdeki ihtiyar Y da profilde. Baklar soldan saa...

205

Ayn

YP PNR

Kel Selim Usturay bir iki kez kseleye vurduktan sonra bir yandan traa balyor, dier yandan laf yetitiriyor: Kel Selim Bak, hala fabrika diyor deyyus! Fabrika mabrika yaptklar yok, kerneb kafa!.. On seneden beri kazk akmadk arazi kalmad. Birinde fabrika yapld m? Callud (fonda) Yaplmad diyelim, eee?.. Kel Selim Niye akld o zaman bunca kazk? Gariban vatanda oturtmak iin elbet! Sen syle Yusuf usta... Yusuf usta Yooo... dur bi dakka... Boazma ustura daya, ondan sonra konu de...

Atmosfer sesi...

ekim aynann yerinden. Selimin hareketini takiben soldan saa PNR.

206

Ayn

YP (Omuz Plan) PNR TRV GP

Kel selim traa ara verip doruluyor: Kel Selim Doru sz usturadan daha keskindir... Yusuf usta Ha deyince fabrika olmuyor ki, kardeim. u stadyum bitsin allah kerim. O zaman gr fabrikay. Biz gaz yana su katp vatandaa satmyoruz, ustacm... Kel Selim Yazk, yazk!.. Sen vicdan sahibi adamsn... Birinin yapt hakszlk, tekinin zulmn meru klar m, yani? Hem u stadyon da neyin nesi? Domino oynayan ihtiyarlardan biri yantlyor: htiyar Kel kafaya imir tarak...

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Selimden Yusufa PNR. Yusufun konuurken Selim br yanna geiyor. Bu srada TRV ile geri alma. Plann sonunda Selim kedrajn en sanda ve sola bakyor...

De v

Yusuf usta yle deme, baba... Bu srada pencerede duran Callud, bir mterisinin gelmesi zerine Yusuf ustaya sesleniyor: Callud Shhatler olsun Yusuf usta! Dikkat et boazn kesmesin...

Callud fonda grnyor. Yanna biri yaklarken barp gidiyor...

207

Ayn

OP PNR

Yusuf usta, Calludun barmasyla o tarafa bakp karlk veriyor: Yusuf usta Eyvallah, saol cierim!.. Selim, Yusuf ustann br tarafna geiyor. Yusuf usta devam ediyor: Yusuf usta Sen iki cihan harbi yaam adamsn, ustacm... Dnyay fethedenler, bu ii topla, tfekle yapmyor artk... Kel Selim yle ya... Eek st ve domuz salamyla... Yusuf usta Bak bak... Yine eek st uhabbeti... fetihler artk sporla yaplyor Selim usta... Salam kafa salam vcutta bulunur... Kel Selim Yok yaho? Sam Amca bunun iin mi, Japonlarn bahesine incir dikti? Ya bizim gariban memetik? Yacuc-u macucla top oynamaya m gitti taa Koreye kadar?

Atmosfer sesi...

Yusuf usta, Callud tarafna yani kadrajn sana bakyor. Ban br yana evirmeden Selim de kadrajn sana geliyor... Selimin saa geliiyle saa hafif PNR. Selim, Yusuf ustann grtlan tra ederken Yusuf ban yukarya kaldryor.

208

Ayn

YP TLD TRV II.OP

Kel Selim, Yusuf ustann grtlan tra etmeye balaynca, Yusuf usta boynunu gerip yukarya bakyor: Yusuf Usta O baka, ustacm! Amerika komnistlerin dnyay istila etmemesi iin insani vazifesini yapt. Biz onlardan daha iyi mi bilecez?..

Atmosfer sesi...

Super Panther. ekim Yusuf ustann bann zerinden. Yusuf usta ilk repliini syledikten sonra TLD ve PNR.

De v

Kel Selim Haa... biz ancak haddimizi biliriz! Yusuf usta Ne yani, Selim usta? ocuklarmz doar domaz onlar devlet alsa da bydklerinde analarn, baclarn tanmasalar, hepsi ayn karavanay yese, hepsi ayn ullar giyse, daha m iyi?..

209

Ayn

YP

Kel Selim, ciddi olup olmadn anlamak iin, bir an sessizce Yusuf ustann yzne bakyor: Kel Selim Bre dinine imanna, sen sylediklerine inanyor musun?

Atmosfer sesi...

Sabit kamera.

210

Ayn

OP

Yusuf usta Selime dik dik bakyor: Yusuf usta Neden inanmayacakmm? Gazeteler boleviklere iftira m atyor? Kel Selim Tvbe smme tvbe! Sam Amcann gazeteleri iftira atar m yaho? Yusuf usta Radyolar da sylyor. Radyolar yalan syler mi peki? Kel Selim Haklsn... Radyolar yalan sylemez, ama hepsi deil... bazlar. Selim usta tra bitirince Yusuf ustann gsundeki havluyu alp havada bir iki kez rpyor.

Atmosfer sesi...

Selim havluyu kamera objektifinin nnde rpyor.

211

Berbe r i/ak .

YP GP

Akama doru, artk dkkann bo olduu bir saatte, Kel Selim elindeki havluyu rptktan sonra katlayp dolaba koyarken, Cemal da dkkann temizliini yapyor. Cemal Dkkan spreyim mi, usta? Kel Selim dolaptan ald rak iesini masaya koyarken Cemale karlk veriyor:

Atmosfer sesi...

Derin mizansen. ki plandaki havlu rpma birbiriyle kurgulanacak. Selimin hareketini PNR ile takip...

De v toz

Kel Selim stiyorsan spr, yavrum... Yalnz bir iki damla su serp te kalkmasn... Cemal Zaten yle yapacaktm...

Cemal bakr bir tastan yere su serperken Kel Selim radyonun nne geliyor ve cep saatini karp bakyor...

212

Ayn

Y PNR YP

Kel Selimin eli, yeleinin cebinden kard cep saatini baktktan sonra kapatp tekrar cebine koyuyor ve bu kez radyonun dmesini evirip ayor. Ksa bir dalga arayndan sonra, hafif parazitli bir ekilde Kremlin saatinin vurularndan sonra hafif aksanl bir erkek sesi iitiliyor: Radyo Buras Moskovann Sesi Radyosu. Saat 18.00. Akam haberlerini veriyoruz.... Kel Selim radyoya iyice yaklaarak mutlu bir yz ifadesiyle haberleri dinlemeye koyuluyor. Radyodan gelen ses zorlukla iitiliyor, bir kaybolup bir beliriyor...

Sprme sesi, takrtlar...

Selimin el hareketini takip. Fonda Cemal bir grnp bir kayboluyor...

213

Berbe r d/g n

GP

Ak hava kahvesinde, Zht hasr iskemleleri toplayp bir yere yarken, Cemal dkkandan dar kp sprnty p tenekesine boaltyor. Cemal tam ieriye girmiti ki, pencerede grnen Kel Selim olanca sesiyle baryor: Kel Selim Akn var, gnee akn! Gnei zaptedeceiz, gnein zapt yakn... Baaracaklar olum Cemal, fezay fethedecekler...

Atmosfer sesi... Uzaktan czrtl radyo sesi.

n planda Zht, arka planda Cemal ve Kel Selim...

214

Berbe r i/g n

II.GP PNR TRV OP

Cemal neeli, biraz da tuhaf bakyor ustasna. Kel Selim cokuyla ona sesleniyor: Kel Selim Git, kendine bir gazoz al! abuk, Zht kapatmadan... Ve pencereden Zhtye baryor: Kel Selim Zht! Cemale bir gazoz ver, Zht!

Atmosfer sesi... Radyodan czrtl bir mzik sesi... (ney)

ekim ierden. Kel Selim n planda. Cemalin gidiiyle geriye TRV.

De v

Cemal, gazozunu almak zere tekrar darya kyor. Kel selim raksn hazrlarken Cemal geri geliyor. Kel selim rak tasn kaldryor: Kel Selim Hadi, Laykann erefine...

215

Ayn

Tas ile gazoz iesi tokuuyorlar. Bu srada radyoda hafiften bir ney sesi iitiliyor...

Ayn.

Sabit amera.

216

Ayn

YP (g)

Kel Selim oturduu yerde rak tasn, Cemal da gazoz iesini dikiyor... Cemal bir yudum aldktan sonra, o da ustasnn karsndaki iskemleye oturarak merakla soruyor: Cemal Usta, kim bu?

Ayn.

Selim kk st pencerenin nnde. Cemal srtn darya vererek byk pencerenin nne oturuyor. Sabit kamera.

217

Ayn

YP (Omuz Plan)

Kel Selim anlayamadan soruyor: Kel Selim Kim, kim?

Ayn

218

Ayn

OP

Kar karya oturuyorlar. Cemal Hani u erefine itiimiz... Kel Selim Haaa, Layka... O bir kahraman... Fezay fetheden bir Sovyet kpei, olum Cemal. Cemal anlamam bir tonla soruyor: Cemal Selim usta, yani Layka uak srebiliyor mu? Kel Selim Uak deil olum, roket... kisi de birer yudum daha alyorlar. Cemal sorularna devam ediyor: Cemal Yani roket ite, her neyse... O mu sryor?..

Ayn.

Sabit kamera. ok hafif alt rakurs. ekim tra koltuu ynnden.

219

Ayn

YP (g)

Kel selim raksndan bir yudum alp bir domates parasn azna attktan sonra Cemali yantlyor: Kel Selim Layka srmyor ki, olum... Roket top mermisi gibi bir ey... Onu bindiriyorlar ve yerden ateleyerek frlatyorlar...

Ayn.

Sabit kamera. Cemalin bak asndan ekim. Hafif alt rakurs.

220

Ayn

YP

Cemal, ayn merakla soruyor: Cemal Peki, niye insan bindirmiyorlar?..

Ayn.

Sabit kamera. Selimin bak asndan.

221

Ayn

YP TRV II.OP PNR

Selim memnuniyetle anlatyor: Kel Selim Bundan sonra insan gidecek, olum Cemal. Artk yeni bir a balad. Ah imdi senin yanda bir ocuk olmay ne kadar isterdim... Selim ayaa kalkp aynann nne gidiyor ve ekmeceden gazeteden kesilmi bir resim karp Cemale gsteriyor: Kel Selim Bak! Kim bu, biliyor musun?

Ayn.

aryo, ray. Selim, fonda Cemal grnr ekilde yar profilden. Selimin aynaya adar gidiini YP da TRV ile takip. Dn PNR ile takip. Plann sonunda Selim sada, Cemal solda oldu.

222

Ayn

YP (g)

Cemal kalarn kaldrp ck diye bir ses karyor...

Ayn

Bak kadrajn st sana. Selim kadrajn st sandan Cemale eilmi. Selim in profilinden Cemal. Selim resmi yerine gtrrken onu PNR ile takip...

223

Ayn

YP PNR II.OP

Kel selim, Cemale eilerek sr verircesine ocua sesleniyor: Kel Selim Stalin bu, olum Cemal. Jozef Stalin! Pos bykl koum benim... Kel Selim bunu syledikten sonra dorulup fotoraftaki adamn byklarn pyor ve onu tekrar ekmeceye gtrrken Cemale dnyor: Kel Selim Bunu gsterdiimi kimseye syleme ama...

Ayn.

224

Ayn

YP (Omuz Plan)

Cemal sylemem anlamnda ban sallyor. Sonra da yerine dnen Kel Selimden gzlerini ayrmadan soruyor: Kel Selim Komnist ne demek, Selim usta?

Ayn

Cemal nce kadrajn sana, ve Selimin hareketini takip ediyormuasna en soluna ban yavaa eviriyor. Sabit kamera. Selim, Cemalin bak asndan. Selimin bak soldan saa.

225

Ayn

YP

Kel Selim, yerine otururken bu soru karsnda arp bocalyor. Kel Selim Komnist mi?.. Kel Selim rak tasndan bir yudum alarak ocua aklamaya alyor: Kel Selim Nasl anlatsam acaba. O da bir insan, olum. Ayn bizim gibi bir insan.

Ayn.

226

Ayn

YP TRV OP PNR GP

Cemal, Selimin bu aklamasndan biraz cesaret alarak bir daha soruyor: Cemal Sen komnist misin, usta? Selim hznleiyor, derin bir i ekerek ocua cevap veriyor: Kel Selim Ben mi?.. Aaah ah!.. Ben bir talebeyim, olum Cemal. Tpk senin gibi renmeye alan bir talebe... Hadi yavrum, hadi evladm, sen artk eve git. Seni merak etmesinler... Cemal gazozunda kalan son yudumu da ierek antasn alyor: Cemal yi akamlar, Selim usta... Kel Slelim yi akamlar, olum Cemal... Cemal dkkandan kp uzaklarken radyoda alnan ney sesi daha kuvvetli ve daha net gelmeye balyor.

Ayn.

aryo, ray. YP da Cemalden Kel Selime hzl PNR. Selim ah, ah dedikten sonra TRV ile ikisi kadraja girecek kadar alma. Cemal dkkandan karken PNR ile onu takip. Plan penereden Cemalin kadrajdan kn almasyla bitecek.

227

Ayn

YP TLD PNR YP

Rafta duran radyodan bir ney sesi geliyor. Radyo rafnn altnda oturan Kel Selimin kendisi de neyini flyor. Belki de radyodan hi ses gelmiyor. Selimin nnde alan bohada, 5-6 yalarnda bir ocua ait bir iskeletin kemikleri duruyor. Selim yal gzlerle ney almaya devam ediyor...

Ney sesi ok gl...

Radyodan aaya TLD ve Selime PNR.

228

O. avlu (Yusuf ) d/ak .

GP PNR GP

Saptan rl bir sofra ile ierden kan Semra, onu gazete okuyan Yusuf ustann nne koyup Nazlya baryor: Semra Nazl! Hadi kzm, hadi... erden testiyi al, abuk...

Ney sesi yavaa kayboluyor. Ocak ekirgeleri. Uzaktan kurbaa tleri. Ocak ekirgeleri. Kurbaa tleri.

Semrann hareketini PNR ile takip. Semra avlu kemerinin altndan kp Yusuf ustann nnde sap tepsisini yere koyuyor...

229

Ayn

YP TRV

Nazl, ocaklarn nnde, babasnn drbn ile yldzl gkyzne bakarken, kardei Nihat ile drbn kavgas yapyor. Nihat Ulan bir saat oldu, ver unu... Nazl Dur, dur... bir tane grdm... Yanp yanp snyor...

aryo, ray. Nazl solda, Nihat sada. Nazldan Nihat ynne yava TRV. Plann sonunda Yusuf usta fonda grnebilir...

230

Ayn

II. OPYP PNR GP

ehra mlek su testisini ayaklarnn arasnda zor tayarak darya karken, Semra testiyi ondan alyor ve sofrann yanna brakyor. ehra evin duvarna dayal merdivenlere koup trmanmaya balyor...

Ocak ekirgeleri. Kurbaa tleri.

ehra testiyle YP a geliyor. Merdivene trmanrken arkasndan PNR ve GP a.

231

Ayn

OP

Bu kez drbn alp gkyzne bakan Nihat, ablasna aklama yapyor: Nihat Bu amerikallarn herhalde... Bu srada Semra onu iitmeyen kznn sandan ekip frasn atyor: Semra Seni ka kez aracam, Halep fahiesi! Bak testiyi kardein kard... Nazl sofraya giderken annesine kyor: Nazl karsn ne var, eek kadar oldu...

Ocak ekirgeleri. Kurbaa tleri.

Sabit kamera. Nihak drbnle bakyor, Nazl yannda. Semra kadrajn solundan girip Nazlnn san ekiyor. Nazl annesiyle geriye sofraya dnyorlar.

232

Ayn

YP (g)

Gazeteden ban kaldran Yusuf usta, gzlk camlarnn stnden sofraya gelen kzna bakp onu uyaryor: Yusuf usta t!.. Terbiyesizliin lzumu yok!.. Bu srada fonda, avluyu ayran duvarn dibine dayal merdivene trmanan ehrann sesini iitiliyor: ehra Amcaaa...

Ocak ekirgeleri. Kurbaa tleri.

Sabit kamera. Alt rakurs. Yusuf usta gazete okurken Nazl annesiyle kadrajn solundan giriyor. Aralarndan merdivende duran ehra grnyor.

233

Ayn

YP (Omuz Plan)

Duvarn br tarafnda sofrann kurulmasn bekleyen Sleyman aran ehra, sere parmann ucunu perek ona flyor.

Ocak ekirgeleri. Kurbaa tleri.

Sabit kamera. ehrann bak yn sadan sola. (hafif profilde)

234

O. avlu (Sley ) d/ak . O. avlu (Yusuf ) d/ak .

GP

Bir hasr parasnn zerinde ocuuyla birlikte sessizce oturan Sleyman, pc alr almaz ask surat hemen glmsemeyle doluyor ve ayn ekilde yeenine karlk veriyor.

Ocak ekirgeleri. Kurbaa tleri.

Sabit kamera. st rakurs. ehrann amorsundan. Sleyman soldan saa.

235

OP TRV

Kznn amcasyla paslamasndan rahatsz olan Yusuf usta, sert bir sesle baryor: Yusuf usta Kzm! n aa abuk! ehra merdivenlerden inip sofraya gelirken Cemalin avluya girdii grlyor. Cemal, avluya girer girmez heyecanl bir ses tonuyla babasna sesleniyor: Cemal Baba, Ruslar fezaya umular!.. Yemeini itahla yemeye balayan Yusuf usta, oluyla biraz kafa bulmak istercesine soruyor: Yusuf usta Hepsi mi? Cemal Hayr, sadece Layka diye bir kpek...

Ocak ekirgeleri. Kurbaa tleri.

aryo, kavis ray. Babasnn barmasyla (sadan sola) ehra merdiveni inmeye balyor. ehrann hareketi ile sadan sola TRV ve bu srada Cemalin avluya girii grlyor. ehra ayn anda kadrajn solundan girip sofraya oturuyor. Cemal babasnn yanna oturuyor.

236

O. avlu (Yusuf ve Sl.) d/ak .

GP PNR

Yusuf usta, duvarn br tarafnda drt erkek ocuuyla yemek yiyen CHP li karde Sleyman iitsin diye kastl bir ekilde sesini ykseltiyor: Yusuf usta Th! Bak ite olmad imdi... O itlerin hepsi gitmeliymi te, bizim halklar gtrmeliymi. Dnya her pislikten kurtulurdu belki de... Bu srada Sleymanlarn sofrasnda yemek yiyen ocuklardan byk olan kk kardeiyle bir sorunu km ki hafif drtmeye balyorlar...

Ocak ekirgeleri. Kurbaa tleri.

Ortak avlu duvar zerinden ekim. Yusuf usta konuurken PNR ile duvarn br tarafna gei.

237

O.avl u (Sl.) d/ak . Ayn

OP

Byk oul kardeinin hafif drtmesini bir dirsekle karlyor ki, kan dokyor.

Ocak ekirgeleri. Kurbaa tleri. Ocak ekirgeleri. Kurbaa tleri.

Baklar sadan sola. ???

238

YP

Yusuf ustann szlerinden pirelenip hr karmak iin bahane arayan Sleyman, byk olunun ensesine bir aplak atarak adeta baryor: Sleyman Tepinme, eek spas... Osmanl gibi, ekmede yok, bimede yok! Sadece yemede ortak...

Sleyman YP da iki olunun arasndan grnyor.

239

Ayn

YP PNR OP

Ensesine apla yiyen delikanl yataki ocuk, sofrada yan dnp sessizce alamaya balyor... Bundan rahatsz olan Cemile, sesini karmadan kocasna dik dik bakyor.

Ocak ekirgeleri. Kurbaa tleri.

Ouldan anneye PNR. Kadrajda sadece byk oul grnecek. Plann sonunda Cemile ve Sleyman.

240

Ayn

YP

Karsnn baklarndan rahatsz olan Sleyman, daha da sinirlenerek bu kez ona satayor: Sleyman Ne bakyorsun yle ?

Ocak ekirgeleri, kurbaa tleri.

Sabit kamera.. Sleymann bak karsna (sadan sola)

241

Ayn

OP

Cemile sinirlice cevap veriyor: Cemile Osmanl ile ocuun ne alakas var? Durup dururken tokatlayp gnln kryorsun. Gen adam oldu, sen bu yata evlenmitin... Gaz yana su katp satanlara deer mi? Cemile henz lafn bitirmiti ki, enesine tokad yiyor...

Ocak ekirgeleri. Kurbaa tleri.

Sabit kamera. Cemile iki ocuk arasnda kocasnn amorsundan grnyor. Tokatlama bu planda olacak bir sonrakinde tekrarlanacak. aryo, vin, kavis ray... Cemilenin amorsundan avlu ortak duvarna doru GP a kadar TRV.

242

Ayn

OP TRV GP

Sleyman son sylenen szlere yle sinirleniyor ki, karsna iddetli bir tokat indiriyor: Sleyman Sen de bama demokrat m kesildin, deyyuslarn bacs!.. O topal ayana ettiim baban m syledi, gaz yana su katlp satldn? Tokad enesine yiyen Cemile sessizce alamaya balarken, yemek yemeyi kesen dier ocuklar da kak brakp babalarna korkulu gzlerle bakyorlar...

Ocak ekirgeleri. Kurbaa tleri.

243

Ayn

YP TLD GP PNR

Sleyman saa sola baknp ocuklarn kak braktn grnce, bu hareketi isyan olarak niteleyip hiddetle baryor: Sleyman Kazan m kaldryorsunuz ulan, orospunun dourduklar! Bana kar isyan ha?! Deyyuslarn kodolar! Hepiniz demokrat oldunuz demek! syan ha, isyan!.. Sleyman elindeki tahta ka, her birinin kafasna rastgele indiriyor. Ka kafasna yiyen her ocuk alamaya balyor. Sleyman, koro halinde alayan ocuklara daha da sinirlenip sofray bir kenarndan tutup havaya frlatyor. Sonra ayaa kalkyor ve soluya soluya duvarn dibine oturup su testisini alyor.

Ocak ekirgeleri. Kurbaa tleri. Plann sonunda uzaktan gelen kurbaa tleri kayboluyor.

Super Panther. Sleymann YP ndan yava bir hareketle TLD. GP da hepsi kubak...

244

Ayn

YP

Sleyman mlek testiden bakr tas dolduruyor...

Ocak ekirgeleri.

Cepheden Testi n planda.

245

Oda i/gec e

Y PNR YP (g)

Semrann eli su dolu bakr tas, yatakta oturan ve glme krizine tutulmu gibi glen kocasna uzatrken sakin bir sesle konuuyor: Semra Noolur artk satama u Sleymana... ocuklar dvyor sinirlenince. Senin yznden dayak yediklerini anlamyorlar m, sanyorsun? Bir gn kardeinle barrsn, ama yeenlerin sana sayg duymaz olurlar... Yusuf usta su itikten sonra glmeye devam ederek karsna cevap veriyor: Yusuf usta Hay allah! Hi bu kadar glmemitim... Merak etme, bydkleri zaman neyin ne olduunu anlarlar. Hem ben onunla ilgili bir ey demedim ki...

Ocak ekirgeleri t...

aryo, vin. Semrann elini takip. Semra n planda. kisi yar profilde.

246

Ayn

YP

Semra sitemle kocasna bakyor: Semra Ama onun kzacan biliyordun...

Ocak ekirgeleri.

Sabit kamera. Semra cepheden ekim. Bak soldan saa

247

Ayn

YP

Yusuf usta sakin bir sesle yantlyor: Yusuf usta O da kzmasn, canm... Allah allah...

Ocak ekirgeleri.

Sabit kamera. Yusuf usta cepheden. Bak sadan sola.

248

Ayn

II.OP TRV YP (g)

kiside syleyecek baka bir ey yokmu gibi bir an susuyorlar. Semra derin bir i ekerek anlatmaya devam ediyor: Semra Kzmamas elinde deil ki... Aylardr isiz geziyor, almadan aile geindirmek kolay m?.. Halbuki biz de pek farkl deiliz. ehrann ayakkabs rd, yalnayak dolayor... Yusuf usta bu szlerden efkarlanp sigara paketinden bir Kulp sigaras yakyor.

Ocak ekirgeleri.

aryo, ray. II.OP dan YP a kadar ok yava TRV... Plan ba ve sonunda sadece ok ksa bir durgunluk olacak.

249

Ayn

GP

Pencere demirlerinin arkandan grnen Yusuf usta sigarann dmann frerek devam ediyor: Yusuf usta Bilmiyor muyum, sanyorsun? Aylardr para bekliyoruz, mteahhit istihkak alamyor. Amerika yardm kesti, hkmet ok zor durumda. Askeriye bavekilin siyasetini desteklemez oldu. Askeri ok ihmal etti, ook... Semra Topu topu drt buuk, be lira... plak ayaklaryla kounca sanki yreime basyor yavrucak. Seneye okula gidecek... Bir de geen ryasnda allah grm, onu cennete gtrm... Ona bir ey olacak diye korkmaya baladm... Yusuf usta karsnn sylediklerinden etkilenmi gibi, elini efkatle onun boynuna atarak onu kendine ekiyor. Semra ban kocasnn omuzuna yaslarken Yusuf usta da ban karsnn bana yaslyor: Yusuf usta Tamam tamam sz... Elime para geer gemez, en iyisinden ona bir ayakkab alacam. Hi merak etme...

Ocak ekirgeleri plann sonunda bitiyor ve ayak sesleri gelmeye balyor...

ekim pencere demirlerinin arkasndan...

250

Mze i/g n

YP TLD

Scak bir mays sabah. Nihal retmen, aralarnda Cemalin de bulunduu otuz kadar rencisini ift sra halinde ve uygun admlarla arkeoloji mzesine sokuyor:

Ayak rpma sesleri.

Vin. Ayaklardan balara TLD.

251

Mze i/g n

OP TRV PNR GP

renciler ift sra halinde giri koridorundan geip byk bir salona giriyorlar. Arkalarndan gelen Nihal retmen onlar durduruyor: Nihal retmen Yerinde say! Nihal retmen koridordan salona geerek ayak rpmaya devam eden rencilere baryor: Nihal retmen Kta dur! imdi hi grlt etmeden u duvara dnn ve beni dinleyin. Grlt yapmadan dedim! Nihal retmen rencilerden birine yaklap elindeki kurun kalemi birka kez kafasnda tklattktan sonra ayn kalemle duvar mozaiklerini iaret ediyor...

Ayak rpma sesi retmenin komutuyla kesiliyor. Atmosfer sesi...

aryo, ray. st rakrs. reniler kameraya doru geliyor. rencilerin salona girmesiyle ileriye doru TRV ve arkalarndan PNR. Duvarn nnde yzleri duvara doru dizildiklerinde, retmen uzak baa gidiyor. rencilerin bak yn soldan saa, retmen sadan sola...

252

Ayn

OP

Nihal retmen duvar iaret ederek soruyor: Nihal retmen Bu nedir bu? Buna ne diyoruz biz?

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Hafif alt rakurs. Nihal yar profilde, bak sadan sola (rencilere)

253

Ayn

GP

renciler koro halinde yantlyorlar: renciler Duvvaaar!..

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. renciler soldan saa bakacaklar. Sol kseden ekim... aryo, ray. Plann banda r. Yzn rencilere dnyor. ocuklarn enselerinden soldan saa TRV ve retmeni dikkat merkezinde tutacak ekilde PNR.

254

Ayn

YP TRV

Nihal retmen ald bu yant zerine ban iki yana sallayp glyor, sonra azarlayan bir ses tonuyla rencilere seslenirken duvar dibinden kap tarafna yryor. Nihal retmen Aptal ocuklarm benim! Mozaik deil mi bu? renciler Evveeet!...

Atmosfer sesi...

255

Ayn

GP TRV YP

Nihal retmen Eski saraylarn dvarlarn ssleyen bu mozaikler, 2000 yl nce ehrimizin byk bir uygarla beiklik ettiini gsteriyor... Grlt yapma! Hadi br salona geiyoruz... retmen rencilerini dier salona gtrrken, bir Vens heykeli Cemalin dikkatini ekiyor. Cemal heykelin yanna gidiyor...

Ayn

aryo, ray. st rakurstan alt rakursa gei. retmen ve renciler ktktan sonra altrakursa gei ve Cemali TRV ile takip etme. YP da Vens heykeline bakyor olacak. aryo, kavis ray. Cemal OP dan YP a geliyor. Vensn yanndan nne TRV.

256

Ayn

OP YP TRV

Cemal Vens heykeline hayran hayran bakp ona dokunuyor. Sonra heykele yapr gibi sokularak gzlerini yumuyor ve bir eliyle tan dokusunu hissedecek ekilde okamaya balyor.

Antik Yunan mzii. Maaradaki mz.

257

Ayn

Y PNR

Cemalin eli, plak Vens heykelinin gsn yakalyor ve byk bir hassasiyetle onun zerinde gezinmeye balyor...

Antik Yunan mzii...

Cemalin elini takip yzne kadar TLD (cepheden) Sabit kamera. n planda Vens. Beki kadraja giriyor. Cemal ban ona evirip kadrajdan kyor. Beki sadan sola, Cemal soldan saa.

258

Ayn

OP

Cemalin yz kendinden gemi gibi... Bu srada Cemalin arkasnda bir mze grevlisi beliriyor. Mze grevlisi sakin bir sesle: Mze grevlisi t!.. Heykellere dokunmak yasak ama... Kendinden gemi gibi heykeli okayan Cemal, grevlinin sesiyle uykudan uyanm gibi irkiliyor. Etrafna baknp hemen arkadalarnn peinden kouyor...

Antik Yunan mzii...

259

Ayn

GP

Cemal panik ierisinde bulunduu salonu terkedip dier salona geiyor, duvar mozaiklerine bakarak ilerliyor.

Antik Yunan mzii...

Sabit kamera. Cemal soldan saa...

260

Ayn

YP TRV

Cemal mozaiklerin fonunda yryor.

aryo, ray. Soldan saa gidi. Cemal kadrajdan kyor. Antik Yunan mzii.. Derin mizansen. Cemal, OP den YP a geliyor. Bak yon soldan saa.

261

Ayn

OP PNR YP

Cemal lo karanlk bir blmeye giriyor. nnde cam kafes ierisindeki eski insan iskeletlerine yzn buruturarak bakyor. Cam kafesin arkasndan kp bir iki adm ileri attnda grd manzara ile afallyor.

262

Ayn

GP TRV YP

Yabanc klkl gen yalarda bir ift, mermer lahdin nnde pyorlar. pen kz, Cemalin bakn sezdii an pmeye ara veriyor ve Cemale gz krparak neeli bir ekilde glyor. Turist kzn ona gz krpmasndan utanan Cemal, aniden dnp gitmek isterken bir aslan kkremesiyle lk atyor: Cemal Anneee!

Antik Yunan mzii sonu...

263

Ayn

YP Y

Aslan kkremesi.

aryo, ray. GP dan YP a kadar TRV. Kzn bak sadan sola. Cemal amorsundan ekim. Fonda penler. Cemal ban evirip Y a geliyor. Bak soldan saa. YP dan Y a hzl ZOOM

264

Ayn

YP ZOOM Y YP

Az ak bir aslan heykelinin ba... (veya ift aslan)

Kzn gl...

265

Ayn

Yabanc kz, Cemalin durumu houna gitmi olacak ki kahkaha atyor...

Kahkaha...

Sabit. Bak sadan sola.

266

Ayn

UP PNR

Cemal yer mozaii olan byk bir salona girip arkadalarna yetimek iin kouyor.

Atmosfer sesi...

st rakurs, hafif PNR. I salon balkonundan ekim. aryo, ray. Kplerin arkasndan Cemalin darya k ve Nihal retmene TRV. Plann sonunda bak sadan sola. Alt rakurs. (Seldann plan)

267

Mze avlusu d/g n

GP TRV

Cemal mzenin avlu kapsndan darya kp arkadalarnn arasna karrken Nihal retmen avluda anlatyor: Nihal retmen Mermerden oyulmu bu mezarlara lahit diyoruz. Eskiden krallar veya ok zengin zengin insanlar ldklerinde, deerli eyalaryla birlikte bu lahitlere gmlrlerdi... Nihal retmen t! Hadi gidiyoruz. Mozaiklere basma!..

Atmosfer sesi...

268

Ayn

GP

Atmosfer sesi...

269

Ayn

GP TRV

Gidiyoruz lafn iiten ocuklar bir anda dalp komaya balyorlar. Bahe terasnda ikierli sra halinde uygun admlarla ka ilerliyorlar.

renci dalma grlts...

aryo, ray. Bu plan stop kamera tekniiyle iki para halinde ekilecek.

270

Ayn

YP TRV

Mzenin d duvarnda bir mozaiin baklar...

Atmosfer sesi... rencilerin grlts.

271

Kilise i/g n

GP

St. Pierre Kilisesi. Nihal retmen rencileri susturarak kilisenin tarihini anlatyor: Nihal retmen Susun ocuklar, grlt etmeyin!.. Evet... Dnyann ilk kilisesi olarak bilinen bu maaraaa, St. Pierre Kilisesidir... Cemal, snfnn en gzel kz Haticeye yaklarken Nihal retmen kilise tarihini anlatyor: Nihal retmen sa peygamberin lmnden sonra Aziz Paulus, Aziz Pierre ve Aziz Barnabasn defalarca buraya geldikleri... Ne oluyoruz? Bir renci retmenim vuruyor... Nihal retmen Dn nne! Aziz Paulus, Aziz Pierre ve Aziz Barnabasn defalarca...

aryo, ray. Mozaik nnde TRV. F = 16 mm. Kilisenin tavanndan ocuklara TLD. ocuklar grnnce retmen konumaya balyor. bak yn sadan sola. Sabit kamera. ekim ocuklarn arkasndan. retmenin bak yon soldan saa.

272

Ayn

GP

Atmosfer sesi...

273

Ayn

YP PNR

Nihal retmen (d ses) ... Buraya geldikleri ve hristiyanl ilk kez Antakyada yaymaya baladklar bilinir. Hatta Meryem anamzn bile, Tarsusa giderken buraya urad sylenir... Cemal cesaretini toplayarak Haticeye fsldyor: Cemal Hatice, benim arkadam olur musun? Hatice, Cemale dnyor, dilini uzatp ona karlk veriyor. Cemal krgn bir ekilde ban evirip Nesrine bakyor...

Atmosfer sesi...

Kzlarn yz zerinde PNR Cemal en son kadraja giriyor.

274

Ayn

YP

Nihal retmen fsltyla konuan snf tekrar susturarak devam ediyor: Nihal retmen Kes fslty! Bunlarn hepsi yazlda sorulacak, iyi dinleyin...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera...

275

Ayn

YP PNR

Cemal retmenin ona bakp bakmadn anlamak iin nce retmene bakyor, sonra da Nesrine yaklayor: Cemal Nesrin arkadam olur musun? Nesrin, Cemale sinirli bir sak frlatp aptal demek istiyormuasna yumruuyla kendi kafasn tklatyor. Cemal zgn zgn nne bakyor. Bu arada Nihal retmenin sesi iitiliyor: Nihal retmen (d ses) O zamanlar Hristiyanlk Roma mparatorluu tarafndan yasaklanm olduu iin, ilk Hristiyanlar bu maaray kilise yapmlard. Nihal retmen anlatmaya devam ediyor: Nihal retmen saya inananlar ilk kez hristiyan adn burada aldlar... Demek ki, sa Peygambere inananlara biz Hristiyan diyoruz... Bu srada, Nihal retmen, Cemalin kendisini dinlemediini farketmi olacak ki ona sesleniyor: Nihal retmen Cemal! Kimlere hristiyan diyoruz? Cemal ne diyeceini bilemeden susuyor, arkadalarndan yardm umarcasna saa sola baknyor...

Atmosfer sesi...

Cemalin hareketini PNR ile takip.

276

Ayn

OP YP

Atmosfer sesi...

Nihal retmen bir iki adm yaklap eiliyor...

277

Ayn

YP

Atmosfer sesi...

Sabit kamera...

278

Ayn

OP

Cemalin bakt ynde bir arkada, armha gerilmi say anlatmak iin kollarn yana ap ban l gibi yana sarktyor.

Atmosfer sesi...

Sabit kamera...

279

Ayn

YP

Cemal ban retmene dnp emin olmayan bir ses tonuyla cevap veriyor: Cemal l insanlara retmenim... Bunun zerine snftan glmeler ykseliyor.

Glmeler...

Sabit kamera...

280

Ayn

YP

retmen, Cemalin yantna glyor: Nihal retmen yi bildin, aferin... riyar ocuk, yanndaki arkadana madeni eski bir para gsteriyor. Bu srada retmenin sesi iitiliyor: Nihal retmen (d ses) Nedir o elindeki? Getir bakiyim...

Glmeler...

Sabit kamera

281

Ayn

YP

renci grlts...

Sabit kamera, st rakurs.

282

Ayn

OP PNR GP

Cemal rencilerin arasndan szlp Meryeme sokulurken, ri renci retmene yaklayor: ri renci retmenim bak ne buldum... retmen iri renci ile buluup bir kede metal paray inceliyorlar...

Atmosfer sesi...

Meryeme sokulan Cemalin fonunda ri renci. PNR ile renci ile retmeni takip. Cemal Meryem ile kadrajdan kyorlar...

283

Ayn

YP PNR OP

O anda yana gre iri yar grnen Sevim, acyarak Cemale bakyor. Cemal onun farknda olmadan Meryemin yanna sokulup ancak iitilebilen bir sesle: Cemal Meryem... Meryem sinirli bir ses tonuyla: Meryem Sussana be! Ne var? Cemal kimsenin dikkatini ekmediini kontrol ederek Meryeme fsldyor: Cemal Seninle arkada olalm m? Sana mzede grdklerimi anlatrm... Meryem, sinsi bir glmsemeyle Cemalin yzne bakp bakn aaya kaydryor.

Atmosfer sesi...

Sevimden Cemal ve Meryeme PNR...

284

Ayn

YP PNR

Atmosfer sesi...

Cemalden Meryeme hafif PNR...

285

Ayn

YP

Meryemin aya, yavaca kalkarak hzla Cemalin ayana iniyor...

Atmosfer sesi... Atmosfer sesi...

Sabit kamera, hafif st rakurs. Cemalin hareketiyle PNR Sevim sonradan kadraja giriyor... kadrajn sonunda Cemal amorsta...

286

Ayn

YP OP

Cemal acyla sryor, hafife topallayarak tas masann kenarna oturuyor. Bu srada Sevim ona yaklap meliyor: Sevim Cemal, ben seninle arkada olurum. Mzede ne grdn?..

287

Ayn

YP PNR GP

Cemal, ask bir suratla Sevime bakyor: Cemal Bir ey grmedim, git bamdan!.. Sevim ayaa kalkarken retmenin sesi iitiliyor: Nihal retmen (d ses) Hadi! Avluda ikier ikier sra olun, gidiyoruz... renciler maara kilisenin kna doru ynelip avluya kyorlar...

Atmosfer sesi...

Cemalin kza srt evirmesiyle k kapsna PNR. kapdan avlunun bir ksm grlmeli...

288

Otel d/g n

GP

Nergis, otel giriindeki merdivenlerden inip baheye doru koarken, onu satrla kovalayan Sami baryor: Sami Dur dedim, Halep dmbklerinin bacs! Dur ulan yavak!.. Dur da kpekler ziyafet eksin! Nergis, sanki Samiyi ldrtmak iin komaya devam ediyor. Nergisin arkasndan merdivenleri inen Sami ona yetiemeyeceini anlaynca, etraftan yardm istercesine baryor: Sami Dur ulaaan! Tutun unu! Allah akna tutun! Tutana ko kesecem ulan!

Uzakta alnan mzik...

Sami kadraja girip merdivenleri inerken kesme. Kameraya srt dnk kou... Nergis kadrajdan knca Sami bir sre OP da kouyor.

289

Ayn

GP OP

Uzakta alnan mzik...

290

Ayn

GP TRV OP

Nergis, topal Habipin tavuk kestii yere giriyor. Elindeki baltay kte saplayan Habip, Samiye yardm etmek amacyla ivedi bir hareketle Nergisi kolundan yakalyor. Nergis lk atarak Habipi trmalarken bu kez Saminin sesi iitiliyor: Sami Ulan deyyus! Ulan zndk!...

Tavuk cyaklamalar.. .

aryo, ray. nce nergis kadraja girip yakalanyor ve OP a kadar subjektif kamera hzl TRV...

291

Ayn

GP TRV OP

Nergis ktn yannda habipi hrpalarken bu kez Sami yetiiyor. Nergis, Saminin geliiyle Habipi brakp bir kenara ekiliyor. Satr havada sallayan Sami, Habipi tuttuu gibi kte yatryor ve ban vuracakm gibi satr sallayarak baryor: Sami Karma dokundun ha! Spalarn topal olan! Bittin ulan sen! Topal Habip Dur Sami! Yapma, yapma!.. Tutana ko kesecem demedin mi? Sana yardm etmek istedim, sakn ha!

Tavuk gdaklamalar. ..

eryo, ray. Sami kameraya srt dnk kadraja giriyor. Nergis oradan uzaklanca TRV ile Nergis fonda grnecek ekilde yarm daire etrafnda dolanma.

292

Ayn

YP

Nergis kocasnn yaptn zevkle izliyor. Sami Topal Habipi kalaylamaya devam ediyor: Sami (d ses) Ulan senden yardm isteyecek kadar dtm m ben ulan!..

Tavuk gdaklamalar. ..

Sabit kamera... Kurgunun dokuzuncu prensibine dikkat.

293

Ayn

OP

Sami, Habipin ban kte yaptrp dier eliyle onun kellesini vuracakm gibi hamleler yaparak baryor: Sami Halep fahielerinin dmb! Kelleni vuryum mu, tavuku? Bir daha kimsenin rzna el srmek yok, anladn m! Tbe de ulan, tbe de!

Tavuk gdaklamalar. ..

Sabit kamera... Fonda Nergis grnecek...

294

Ayn

YP

Habip can havliyle tbe ediyor: Habip Tamam tbe, tbe! Dur yapma, tbe!..

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Kurgunun dokuzuncu prensibine uyulacak.

295

Ayn

OP PNR GP

Sami, Habipe tkrp brakyor ve karsn kovalamaya devam ediyor. Kamaya hazr olan Nergis, Sami admn atmadan komaya balyor. Karsnn kotuunu gren Sami arkasndan baryor: Sami Kama! Dur ulan! Dur dedim deyyuslarn bacs! Nereye kadar kaacaksn ulan! Dur yoksa gebertirim...

Atmosfer sesi...

Sami, Habipi brakt an Nergis dnp kouyor. Onun hareketi ile PNR...

296

Otel arkas d/ak .

YP TLD PNR GP

Scak bir mays akam... Cemal otelin arka bahesindeki duvar trmanp kardei ehray elinden ekiyor ve ona sus iareti yaptktan sonra, sessizce kmesin olduu yere gidiyorlar.

Ocak ekirgeleri t. Uzaktan mzik.

Super Panther. Cemalin trmanyla TLD ve ikisini PNR ile takip.

297

Ayn

OP YP PNR GP

Kmesin nne geldiklerinde Cemal saa sola baknp etraf kontrol ederken, ehra yanna yaklap fsltyla soruyor: ehra Abiii, ya bizi grrlerse? Cemal t, ses karma. Sen burada bekle, biri gelirse haber ver, tamam m? Cemal kmesin kapsn ap ieriye dalyor...

Ocak ekirgeleri t. Kmese girince tavuk gdklamalar.. .

Cemal ve ehra OP dan YP a geliyorlar. Cemal kmese girince onunla birlikte PNR.

298

Ayn

II.OP PNR

Cemal kmese girer girmez ierde bulunan onlarca tavuu bir denekle darya kovalyor. Lo karanlkta tavuklar gdklayarak kafes kapsndan kp bahede dalyorlar. ehra, kan tavuklar otel tarafna gitmesin diye onlar korkutup orman tarafna kovalyor. ok gemeden Cemal darya kyor.

Tavuk gdklamalar, ocak ekirgeleri t...

Kafesin iinden ekim. Cemalin hareketini takip ehra kmes kapsndan grnyor...

299

Ayn

GP YP PNR GP OP

Cemal darya knca, bir yerde kmelenen birka tavuu uzaklatrmak iin onlara bir hamle yapp korkutuyor. Sonra kardeinin yanna gelip heyecanl bir ses tonuyla fsldyor: Cemal Topal Habip kmesin bo olduunu grnce ne yapacak, bakalm...

Ocak ekirgeleri t...

Cemal ve ehra YP a gelip kadrajdan kyorlar. Gittikleri ynn tersine PNR ve uzaktan Topal Habipin

De v

ehra Ne yapacak?.. Cemal Ne biliyim ne yapacan... Salarn yolacak herhalde. Hadi abuk gidelim buradan... Cemal kardeiyle el ele tutuarak kmesin yanndan uzaklayorlar... Bu srada Topal Habip bir arkadayla birlikte otel tarafnda beliriyor. Elinde rak iesi ve meze gibi vr zvr eylerle kmesin olduu yere geliyorlar. ark gibi bir ey mrldanarak eyalar kk bir masaya yerletirdikten sonra, Habip masann yannda duran nceden hazrlad bir mangala eiliyor...

geldii grlyor. OP

300

Ayn

YP

Topal masadan rak iesini alp kapan ayor ve bir frt aldktan sonra mangalda bulunan allara bir yudum dkp onlar akmakla tututuruyor...

Ocak ekirgeleri t...

Habipin yznden mangala TLD

301

Tandr YP TRV PNR OP d/g n

Tandrn azndan alevler fkryor. Semra ikide bir yanan tandrn azna allar atyor. Bu srada, zerinde hamur dolu bir leen bulunan buday sapndan rl bir tabak tayan Cemile, tandra yaklap taba onun kenarna yerletirirken Semraya sesleniyor: Cemile Yine yemin fasl var, Habip neyini kaybetmi acaba? Semra Otel kmesinden tavuk mu ne alnm ite... Cemile Bak bu tarafa geliyor, iin yoksa, yemin etmeye hazrlan imdi... Cemile hamuru topaklar haline getirirken, biraz tede yemin fasln bitiren Topal Habipin yanndaki kadnla birlikte tandra yneldii grlyor.

Ate efekti... Su rlts...

aryo, ray. Tandrn azndan TRV ile uzaklap Semra kadrajda olacak ekilde Cemile'i yakalama. Kadrajn sonunda haydar yaklayor...

302

Ayn

GP TRV PNR OP

Habip tandra varr varmaz: Habip Kolay gelsin Semra... Allaysen kusura bakma, bizim otelin kmesini olduu gibi boaltmlar...

Tandr efekti... Su rlts...

aryo, ray. Habibi GP dan alp OP de PNR ve onun yryn TRV ile takip.

De v

Semra cevap vermeye frsat bulamadan, Cemile hamuru toparlarken sinirli bir ses tonuyla baryor: Cemile Eee?! Yani biz gidip otelden tavuk mu alacaz? nsan biraz utanr yaho!.. Habip Sizin tavuk almayacanz bilmez miyim, maksat adet yerini bulsun...

Plann sonunda l kurgu kompozisyonu. I. ekim sahas oyuncu hareketiyle deiecek.

303

Ayn

OP YP

Cemile hamuru brakp yaklayor: Cemile Ne adeti yaho?! Ayp, ayp! Tavuk alanlar yemin etsin... Sleyman olsayd kyameti koparrd alimallah...

Ate ve su hrts...

Derin mizansen. Oluan yeni ekim sahasna dikkat...

304

Ayn

II.OP OP

Az nce yemin eden Hasibe, Cemilenin szlerinden rahatsz olup ona yaklarken dargn bir edayla sitem ediyor: Hasibe Azndan kan kulan duysun kz! Yemin ettik diye otelden tavuk mu alyoruz yani?

Ate ve su hrts...

Derin mizansen. Hasibenin hareketini PNR ile takip...

305

Ayn

GP TRV OP

Cemile, Hasibeye kyor: Cemile Etmeseydin kardeim, seni yemine zorlayan m oldu? Hasibe almadk ki yemin ettik. Alt st bir yemin ite... ancak arplmaktan korkuyorsan o baka mesele... Nihayet Semra sessizliini bozuyor: Semra Aaa sana noluyor, Hasibe? Biz mi tavuk alacaz? Ayp ediyorsun valla.

Ate ve su hrts...

aryo, ray. TRV ile Semraya yaklama.

306

Ayn

YP

Haasibe dargn bir edayla: Hasibe Nolacak, durduk yerde itham edildik. Siz de yemin edin ok gveniniz varsa...

Ate ve su hrts...

307

Ayn

OP TRV PNR GP

Habip neden olduu kavgay noktalamak istiyormu gibi sakin bir sesle: Habip Bo ver Hasibe abla, isteyen yemin eder... Yemin gnlden olunca gzeldir. Habip bunlar sylerken arkasna bakmadan oradan uzaklayor. Hasibe homurdana homurdana peinden giderken, Cemilenin sesi iitiliyor: Cemile Lafa bak yaho! tinin kuyruunu kaybeden Kuran alp kap kap dolayor... Gnah denen bir ey var, her elini basan aptesli mi yani?.. Habip tandrn karsndaki ceviz aacnn altna gelmiti ki, birden seyyar satc Haydar kageliyor.

Su rlts...

aryo, ray. Haydar tandrn yanndan ayrlrken onu ayn olekte tutacak ekilde geriye TRV. Ceviz aacnn altna PNR ve Habipin amorsundan Haydar grnyor...

308

Ayn

OP TRV

Haydar arabasn durdurup Habipe yaklarken kendi kendine konuuyormu gibi yksek sesle syleniyor: Haydar Biz de yemin edelim de, zan altnda kalmayalm bari... Habip, Haydarn yaklatn grnce, ortal grltye boacak korkusuyla onu engellemeye alyor: Habip Yemin etmene gerek yok, sana inanyoruz Haydar! Haydar memnun olaca yerde, kendini aalanm sayarak daha bir sinirle yemin ediyor: Haydar Evime bir ty girdiyse, uzaktan veya yakndan bir alakam varsa allah bacam tkasn, ocam sndrsn! Allah gzlerimi kr etsin, itiim rak boazmda kalsn... Haydar dvnp yemin ederken Habip onu tutup sakinletirmeye alyor: Habip Tamam tamam, inandk yaho! Allah belam versin ki, ben senin yerine yemin ederim!

Su rlts... Uzaktan ekmek ama tplar...

aryo, ray. Haydar yemin etmeye gelirken onunla birlikte TRV. Kadrajn sonunda Haydar, Habip ve kadn grntdeler...

309

Ayn

OP

Semra, Cemile ile bir an ara verip Haydarn dvnn seyrediyorlar. Semra uraya bak, kendini paralyor... Bu kasabada akl banda bir erkek yok, galiba... Bu srada biraz teden grnen Haydarn sesi iitiliyor: Haydar Demek inanmadnz! nanmayn ulan! Ben aldm tavuklar! Hepsini boma rakya meze yaptm...

Ekmek tplar ve uzaktan su rlts...

Semra ve Cemile OP da. Uzaktan Haydar ve yeminciler grnyor...

310

Sokak d/g n

GP PNR OP

Dar sokakta bir duvarn arkasndan beliren Sleyman, neeli bir Atmosfer glmsemeyle, hala barp aran Haydara yaklayor: sesi... Haydar (d ses) Hepsini boma rakya meze yaptm. Oh be! Var m kimsenin bir diyecei... Sleyman Diyecek yok ama, boma raky yalnz iiyon Haydar, neyi meze ettiysen... Byle komuluk olur mu? Sana az m kahve smarladk? Haydar Ben aldm, kardeim. Ben aldm. Raky da yalnz iecem. Var m, bir diyecek?

Sleyman duvarn arkasndan belirince onu PNR ile takip. Haydar PNR ile OP da kadraja giriyor. Sleyman Ceviz aac tarafndan, Haydar ise kyn iinden geliyor. Eekli evin nnde karlayorlar. Sleymann hareket yn sadan sola... Kadrajn sonunda ikisi profilde.

311

Ayn

YP

Sleyman, Haydar ile kafa bulmaya alyor: Sleyman Nooluyor allaysen, Haydar? Sinirlenme, gel sana kpkl bir kahve smarlaym...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Haydarn amorsundan. Haydarn bak yn soldan saa.

312

Ayn

OP

Haydar, Sleymann damarna basmaya alyor: Haydar stemem! O kpkl kahveni Topala smarla... elinde Kuran ev ev dolap yemin ettiriyor. Cemile yemin etmeyince neler yept neler?..

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Haydar Cepheden, bak yn soldan saa.

313

Ayn

YP PNR OP

Haydarn syledikleri Sleymann suratn kartryor: Sleyman Yapma yaho! Ne yapt, deyyuslarn topal? Haydar Sen Cemileye sor ne yaptn... Sleyman bir ey demeden hmla oradan ayrlyor. Bu srada sokaa alan bir ahr penceresinden kafasn uzatan bir eek, Haydarn arabasndaki marullar yemeye balyor. Haydar bararak eei tokatlyor: Haydar H, h!.. Kodolarn eei, gitti marullar...

Atmosfer sesi...

Haydarn bak asndan. Sleyman kadrajdan knca eee PNR. Eek ve Haydar OP da...

314

Kahve d/g n

Y TLD YP

Havluya sarl Kurann zerine bir el basyor. Elin sahibi yemin etmeye balyor: Elin sahibi (d ses) Uzaktan yakndan bir alakam varsa, evime bir ty girdiyse, mbarek...

Atmosfer sesi...

bu

Super Panther veya vin. Y da Kurana baslan elden Topaln yzne TLD. ekim hann kahve giriinden yatra doru. Fonda yatr...

Ve yemin eden adam henz lafn bitirmeden, Sleymann eli, Topal Habipi ensesinden yakalad gibi ekiyor ve Habip ne olduunu anlayamadan suratna okkal bir tokat yiyor... 315 Ayn GP TRV OP Habipin tokad yemesiyle ortalk bir anda karyor. Kahvede oturanlar bir azdan baryorlar: Kahve kalabal O o o o... Vur, vur, vur!.. Haydar Allahn var Sleyman! Vur, vur... Arabasyla Sleymana yetien Haydar, lafn bitirmeden yzne bir tokat iniyor. Sleyman nne gelene saldryor, insanlar vur vur vur diye bararak kayor. Bu srada kanlanm burnunu eliyle kapatan Topal Habip, topallayarak berber dkkanna giriyor. Grlt zerine, yz sabunlu Mnir aa, Habipin kanl suratn grnce Sleymana baryor: Mnir aa Sleyman! Ayp yaho, ayp! Fkarann azn burnunu datmn... Biz baba dostuyuz Sleyman... Atmosfer sesi... aryo, ray. GP dan Habipe PNR ve TRV ile Habipin berbere gidiiyle onun hareketini TRV ile takip... ekim hann kahve giriine doru. Fonda Haydarn arabasyla gelii...

316

Berbe r i/g n

OP TRV

Berber dkkannn iinden grnen Sleyman ellerini birbirine rparak sinirli bir ses tonuyla karlk veriyor: Sleyman Baba dostlarn otelden tavuk mu alyor, Mnir aa?.. Mnir aa Sleymana hi karlk vermeden tra koltuuna dnerken kendi kendine syleniyor: Mnir aa Ck, ck, ck... Artk kimse bizi takmyor. Eskiden aaya kafa tutulur muydu? Kel Selim, masann yannda oturan Topaln burnunu kolonya ile siliyor. Mnir aa tra koltuuna oturur oturmaz, Cemal onun sakaln fralamaya devam ediyor...

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Dkkann iinden Mnir aann amorsundan ekim. Mnir aa dnp tra koltuuna oturunca aryo ile geri kaydrma. Mnir aa tra koltuuna oturunca YP a geliyor.

317

Ayn

OP PNR II. OP

Selim, Topaln kanayan burnunu bir pamukla tkadktan sonra, Topal sessizce oradan ayrlyor. Selim tra koltuuna yaklarken byk altndan glerek Mnir aaya karlk veriyor: Kel Selim Eee... Eski amlar bardak oldu Mnir aa... nsanlar yava yava cehaletten kurtuluyor... Mnir aa yaknan bir ses tonuyla anlatmaya devam ediyor: Mnir aa Bu kasabada bizim ekmeimizi yemeyen insan var m, yaho? Bu srada Kel Selim, Mnir aann sakaln sabunlayan Cemale sesleniyor: Kel Selim Hadi olum, sen git biraz su getir... Cemal oradan ayrlrken Kel Selim usturay kseleye vuruyor:

Atmosfer sesi...

Kel Selimin tra koltuuna yaklamasyla onunla birlikte PNR.

318

Ayn

YP TLD

Kel Selimin eli usturay bir iki kez kseleye vurduktan sonra kalkp Mnir aann sakaln tra etmeye balyor. Bu arada Mnir aa yaknmaya devam ediyor: Mnir aa Ama bizim insanmz nankr, nankr! Yani yabanclar gelip tavuk mu alacaklar? Valla gzmle grsem inanmam...

Atmosfer sesi...

Aynann yerinden ekim. Kel Selimin eliyle Mnir aann yzne TLD.

319

Ayn

Y TLD

Kel Selimin eli Mnir aann grtlak derisini tutmu usturay zerinde gezdirirken usturay onun boynuna dayam olmann verdii zevkle, alayc bir tonla ona karlk veriyor: Kel Selim Olur mu yle ey, Mnir aa? Kasabal alsa belli olmaz m?

Atmosfer ses...

Mnir aann boynundan Kel Selimin yzne tild...

320

Ayn

YP

Mnir aa elini uzatp Kel Selimin usturasn grtlann uzerinden uzaklatryor: Mnir aa Nerden belli olacak? Yemin ettirmek artk para etmiyor... nsanlar sanki bir odun parasna el basp gnl rahatlyla yemin ediyorlar Selim usta...

Atmosfer sesi...

Kel Selimin amorsundan. Hafif st rakurs...

321

Ayn

OP (bel)

Kel Selim trana devam ederken Mnir aa konuuyor: Mnir aa Allah korkusu, din, iman kalmad yaho... Valla bana kalsa yemine hi gerek yok! Yediden yetmie herkesi karakola ekip falakaya yatracan ve eek sudan gelene dek ver allah ver... Kel Selim Yaho, seni vicdan sahibi bilirdim Mnir aa! Kel Selim Mnir aann arkasndan dolanarak br tarafna geiyor.

Atmosfer sesi...

ekim cepheden...

322

Ayn

YP (g.)

Kel selim Mnir aann br tarafna geince konumasna devam ediyor: Kel Selim Diyelim ki, herkesi karakola ekip falakaya yatrdn ve eek sudan gelene dek verdin allah verdin... Bir de baktn ki, ban iini gren bacnn ta kendisi... O zaman ne yaparsn, Mnir aa? Nasl dindirirsin nasrl ellerin, ien ayaklarn acsn?

Atmosfer sesi...

Selimin hareketi zerine kesme... Mnir aa n planda.

323

Ayn

YP

Mnir aa, Kel Selimin ustural elini tutarak ser bir hareketle ona dnyor: Mnir aa Ne diyon Selim usta? Bu insanlar u ana kadar sopay hakketmemise er veya ge hakkedecekler... bir ktye verilen ceza boa gider mi hi?

Atmosfer sesi...

Selimin amorsundan.

324

Ayn

YP PNR GP

Kel Selim, usturay kseleye vururken karlk veriyor: Kel Selim Gitmez Mnir aa, gitmez... Amma bu ite mutlaka bir bit yenii var. Kim bunca tavuu, kimsenin ruhu duymadan kmesten gtrebilir?.. Mnir aa Adam gtrecei kadar gtrm, anlalmasn diye de kmesi ak brakm... Bu srada dardan Calludun insan rahatsz eden bar iitiliyor: Callud (d ses) Allaaah! Danaya bakn danaya! Maallah ceylan yavrusu gibi bre! Callud, kahvenin nnden geip iple ektii dana yavrusunu dkkannn nne balarken Kel Selime sesleniyor: Callud Yarn bunu kesicik Selim usta! Taaklarn sana ayraym m?!..

Atmosfer sesi...

Calludun barmasyla kamera darya PNR yapyor ve Callud ile danay GP da pencereden kap aralna takip ediyor.

325

Berbe r d/g n

GP TRV OP

Kel Selim, Calludun balad danaya bakarak baryor: Kel Selim Ulan deyyus! Bir hafta nce bunu kesmemi miydin? Dinime imanma benekleri ayn...

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Kel Selime doru hafif kaydrma... ekim kap aralndan...

326

Berbe r i/g n Ayn

GP

Callud, dkkann kapsna kadar gelerek Selime alayc bir ses tonuyla karlk veriyor: Callud Ck! Bu onun ikizi... Kel Selim, Mnir aann trana dnerken Calluda sesleniyor: Kel Selim Anran cinsten ikizi olmasn sakn!.. Kel Selim, Mnir aaya dnyor ve usturay onun grtlanda tutarak sakin bir sesle konuuyor: Kel Selim Belki de o topal deyyusu kmesi ak unutmutur, allah bilir?..

Atmosfer sesi...

erden ekim.

327

OP PNR YP

Derin mizansen. Selim kapdan donyor. Mnir aa PNR ile soldan kadraja giriyor. (profil)

328

Ayn

Y TLD

Grtlana ustura dayanan Mnir aa cevap veremeden zerinden bakan Kel Selime bn bn bakyor. Kel selim neeli bir ekilde glyor: Kel Selim te byle Mnir aa... Zaman bazan osurup insan yceltiyor. Bazan da sp yerin dibine batryor! Aalk st anlayacan...

Darnn grlts...

Aynann yerinden ekim. Mnir aa soldan saa. Mnir aadan Selime TLD.

329

GP TRV PNR YP

Bu srada darda danann etrafnda toplanan kalabalk sipari vermeye balyor: Bir mteri Cierlerini bana ayr Callud... Dardaki kalabaln uultusunu Kremlin saatinin mzii bastryor. Kremlin saatinin vurular baladnda Kel Selim radyosunun banda kulan radyoya dayam mutlu bir yz ifadesiyle haberlerin okunmasn bekliyor. Saat vurularndan sonra Moskova radyosu haberlere balyor: Spiker sesi Saat 19... Buras Moskovann Sesi Radyosu. Haberleri veriyoruz. nce zetler... Bu srada radyo hrdamaya balyor, sesi kayboluyor. Selimin yz tedirginleerek istasyonu aramaya balyor. Radyodan istasyon deitirme sesleri geliyor...

Darnn grlts...

aryo, ray. Pencereden darnn dana pazarl. TRV ile alma ve ayn zamanda Kel Selime PNR. Selim radyonun banda...

330

elale Y PNR gazino GP d/re j

Bir el radyo dmesini eviriyor. stasyon bulamamaktan radyodan sadece czrtlar geliyor. Ksa bir an sonra dzgn bir melodinin iitilmesiyle garsonun eli oradan uzakylayor ve ilerde bir nar aacnn dalna trmanan iki adamn sesi iitiliyor:

Radyo czrtlar, alnan mzik ve su rlts...

Garsonun elini ekmesiyle nar dalna PNR...

De v

Yusuf usta te oras... u hizaya bakarsan greceksin... M Dumas Grdm... Evet oras... M Dumas neeli bir ekilde glyor.

331

Da geidi d/re j.

UP

M Dumasnn bakt da geidi grnyor. Bu srada M Dumasnn sesi iitiliyor: M Dumas Apollon mabedinin alt... O gn hatrlar msn?

Su rlts ve radyoda alnan mzik...

Alt rakurs. Drbn efekti...

332

elale YP gazino d/re j.

M dumas, Yusuf usta ile zerine ktklar nar dalndan drbnle bir yere bakyorlar. Yusuf usta Unutur muyum?.. Ver ben de bir bakym... M Dumas Sizinle atmaya girseydik hi ansmz yoktu...

Su rlts ve radyoda alnan mzik...

Sabit kamera. Orta rakurs...

333

Ayn

GP TRV OP PNR GP

Elinde bir tortu ta tayan Mme Dumas, Cemal ile birlikte bir merdiveni karken ona Franszca kelimeler retiyor: Mme Dumas Franszca syle Jemal, ben iyiyim madame, siz naslsnz? Cemal syleneni tekrar etmeye alrken, nar dalnn zerinden M Dumas ile Yusuf ustann glmelerini iitilince Mme Dumas yukarya bakp hayretle soruyor: Mme Dumas Aaa... Neden oraya trmandnz? Cemal ise, vakit kaybetmeden nar dalna dayal merdivenlere doru koarken babasna sesleniyor: Cemal Baba! elalenin nnden akvaryum ta getirdik...

Su rlts ve radyodan alnan mzik...

aryo, ray. Mme merdivenleri trmanrken onu gazino bfesinin nne kadar TRV ile takip sonra aatakilere PNR.

334

Ayn

GP PNR YP TLD PNR GP

Cemal nara dayal merdivenlerin dibinden babasna sesleniyor: Cemal Baba! elalenin nnden akvaryum ta getirdik... Cemal lafn bitirmeden merdivenlere trmanmaya balyor. Yusuf usta Merdivene tutunup inmeye davranrken Cemale sesleniyor: Yusuf usta Gelme olum, gelme... Dersin... niyoruz zaten... Hepsi merdivenden inip kk elalenin nnde kurulu masaya yneliyorlar...

Su rlts ve radyodan mzik sesi...

Super Panther. Alt rakurs. Cemalin kousunu PNR ile takip. Merdivene karken kamera hzl bir TLD ile Yusuf ustann hizasna st rakursa kyor. Dal hizasnda Mme Dumasya PNR. (kadraj boaldnda)

335

Ayn

OP TRV OP

Mme Dumas, srt kocasnn geldii yne dnk, geriye bakarak yaklaan M Dumas, Yusuf usta ve Cemale glmseyerek bakyor. M Dumas, gelirken karsna Yusuf usta ile tanmalarn anlatyor: M Dumas Dn sabelle, gen bir temendim ve geceleyin devriyeden dnerken birden asiler etrafmz sard. M Dumas karsnn yanna, Yusuf usta da Cemal ile karlarna geip oturuyorlar. M Dumas devam ediyor: M Dumas O an birka dakikalk mrmn kaldn dndm...

Su rlts...

aryo, kavis ray. Oturmalaryla iki taraf profilde alacak ekilde TRV. Fonda elale olacak...

336

Ayn

YP(G s Plan) TRV Y

M Dumas anlatrken, Yusuf usta marur ama utanga bir glmsemeyle M Dumasa bakyor. M Dumas devam ediyor: M Dumas Son duam yapmaya hazrlanrken, asilerden biri yaklat, gzlerimin iine bakarak evinize gidin dedi.

Su rlts...

aryo, ray. Yusuf ustann yzne TRV.

337

Ayn

OP

Bu srada bir arap iesi getiren garson onu amaya alrken M Dumas neeli bir ekilde anlatyor: M Dumas te biz Yusuf usta ile byle tantk. Bana o kadar komik gelmiti ki, glme krizine tutulmutum... arap iesini aan garsonun eli Mme Dumasnn bardana bir tadmlak dkyor. Mme Dumasnn eli arap bardan dudaklarna gtrp tadyor ve garsona olumlu bir jest yaptktan sonra Yusuf ustaya gz krparak: Mme Dumas Pierre korktuunu belli etmemek iin glyor... Hep birlikte glyorlar...

Su rlts...

M ve Mme Dumas cepheden.

338

Ayn

Y PNR2 YP

Su rlts...

M Dumasnn elini takiben TLD.

339

Ayn

GP TRV OP

Kk elale fonunda oturanlarn bardaklarn arapla dolduran garson Cemal iin bir Coca Cola iesi aarak onu bir su bardana boaltyor. Bu arada Yusuf usta sz alyor: Yusuf usta Aslnda Monsieur Pierre ile tutuklandm zaman tanmtk. Ben onu hatrlamamtm. Kamama yardmc olmasayd kuruna dizeceklerdi. Hayatm einize borluyum, madame... M Dumas, Yusuf ustann sylediklerine itiraz ediyor, sonra da kadehini kaldryor: M Dumas Ben de sana hayatm borluydum, demi olduk... Salute... Hep birlikte kadehlerini kaldrp tokuturuyorlar: Yusuf usta Salnza madame, salnza monsieur Pierre... Mme Dumas Salute... Salute Jemal... Hadi cevap ver, salute... Cemal Salute, madame... Mme Dumas Bravo... Hepsi birden araplarndan birer yudum iiyorlar... Ksa bir sessizlik oluyor...

Su rlts...

aryo, ray. Gp dan OP a hissedilmeyecek kadar hafif ileriye kaydrma. Plann sonunda hafife yana ekilerek Cemalin amorsundan Mme Dumasy grntleme...

340

Ayn

YP

M Dumas kadehinden bir yudum daha arap alarak Yusuf ustaya soruyor: M Dumas Eee... naat nasl gidiyor?

Su rlts...

Sabit kamera. n planda Mme Dumas, ikisi yar profilden grnyorlar.

341

Ayn

YP

Yusuf usta bir sigara yakarken M Dumasya karlk veriyor: Yusuf usta Maalesef pek iyi gitmiyor... Epey oldu istihkak alamyoruz...

Su rlts...

Sabit kamera...

342

Ayn

YP

M Dumas hafiften arm bir edayla soruyor: M Dumas Buna zldm... Neden?

Su rlts...

Sabit kamera.

343

Ayn

OP TLD TRV OP

Yusuf usta boalan bardaklara arap doldururken zgn bir ses tonuyla durumu izah etmeye alyor: Yusuf usta Bilemiyorum ama, Amerikallar yardm kesince vaziyet ktye gitti, monsieur Dumas... acaba bavekil onlarla nasl bir ihtilafa dt de yardm kestiler?.. M Dumas Hibir ihtilafa dmedi dostum... Amerika bir istemise monsieur bavekil ona on katn vermitir. Marshall yardm bu kadar ite... Zaten II. Dnya Savann tketim mddeti bitmi olan zahire stoklar ve artk ie yaramayan silah ve mhimmat az gelimi lkelere yardm diye datyordu... Mme Dumas Datmayp ne yapsn? Onlar imha etmek daha pahal... M Dumas phesiz... Monsieur bavekile verdikleri krediye gelince... torunlarnz onun faizini demek iin kemerleri iyice skacaklar... Bu konumadan sonra ksa bir sessizlik oluyor. Hepsi birden uzaklara dalm gibi susuyorlar.

Su rlts...

Super Panther. Yusuf usta, Cemal ile M ve Mme Dumasnn arasndan grnyorlar. Kamera Dumalarn arasndan ykselip onlar cepheden grntleyecek ekilde TRV yapyor ve alalp Yusuf usta ile Cemali enseden grntleyecek ekilde alalyor. Plann sonunda balangcnn tam tersi gibi bir kompozisyon var...

344

Ayn

YP

Neden sonra M Dumas glmseyerek Yusuf ustaya sesleniyor: M Dumas Seni zdm m dostum? Biz batllar byleyiz, bizim dostumuz yoktur, sadece karlarmz vardr...

Su rlts...

Sabit kamera...

345

Ayn

YP

Mme Dumas kocasnn syledikleri houna gitmemi gibi yana dnp ona bakyor.

Su rlts...

Sabit kamera.

346

Ayn

OP

Drd de susuyorlar. M Dumas kadehini kaldrarak suskunluu bozuyor: M Dumas Hadi dostluumuzun erefine ielim... M Dumas kadeh tokutururken neeli bir ekilde glyor. Cemal boalan bardan tokuturmak iin kaldrdnda bo olduunu farkediyor ve onu evirip evirirken Mme Dumas durumu farkedip kendi bardandan bir yudum arap dkyor. Kadeh tokuturup iiyorlar...

Su rlts...

Sabit kamera... Drd de OP da profilden...

347

Ayn

OP TRV PNR OP

Cemal m gibi rperiyor. Ayaa kalkp babasnn kulana bir eyler fsldyor. Bunun zerine Yusuf usta ceketini karp olunun srtna atarken: Yusuf usta imdi hallederiz, hah oldu ite... M Dumas dn m, Jemal?.. M Dumas geriye dnp bir elini havaya kaldryor ve garsonu aryor: M Dumas Garson!..

Su rlts...

aryo, ray. Cemal ceketi giydikten sonra arkasna TRV ve garsonlara doru PNR...

348

Ayn

YP

Garsonlardan biri lx lambasn yakmaya alyor. Lambann gmlei yanacak kzgnla gelince lambann deposunu pompalyor. Pompalanan gaz buhar halinde fkrnca lambann gmlei parlyor... Lux lambasnn gmlei bir an krmz bir alevle yandktan sonra aniden akkor halinde parlayp k samaya balyor. Ve pompa sesleri biter bitmez uzaklayor. Bir garson lux lambasn yukarda bir yere asmaya gtrrken, uzaktan bir garsonun kahkahalarla glen Dumaslara yeni bir arap iesi at grlyor...

Pompa ve yanan lamba uultusu. Pompa sesleri, Lamba uultusu uzak su rlts, glmeler...

Sabit kamera...

349

elale Y TRV gazino PNR GP . d/ge c.

aryo,ray. Derin mizansen. Y dan oyuncu hareketi ile TRV ve GP a gei.

350

Ayn

GP TRV OP

Baka bir lx lambasnn aydnlatt masada, arap iesini aan garson kadehleri doldurdururken, uzaktan dier garsonun lx lambasn bir yere ast grlyor. Bu srada birbirine anlaml bir ekilde bakan Yusuf usta ile M Dumas, anlam gibi ayn anda masann kenarnda duran iri balkl akvaryuma bakp neeli bir ekilde glyorlar. Yusuf usta ayaa kalkyor...

Su rlts...

aryo, ray. Cemal ve Yusuf ustann amorsundan GP. Garsonun gitmesiyle TRV ve OP da Yusuf usta ile M Dumas kar karya profilde.. Yusuf ustann elini takip...

351

Ayn

YP PNR

Yusuf ustann eli birden akvaryuma dalyor ve balklardan birini yakalamaya alyor. Balklar yakalanmamak iin akvaryumda rpnrken M Dumasnn neeli gl iitiliyor...

Su rlts ve balklarn suda rpnma sesleri...

352

Ayn

OP TRV

Yusuf ustann yaptna anlam veremeyen Mme Dumas hayretten bir eliyle ak azn rtyor: Mme Dumas Aaa... Ne oluyor byle, Yusef usta?.. Tam bu srada uzaktan Mnir aann merdivenleri indii grlyor. Mnir aa yaklarken adeta haykryor: Mnir aa Bonsoir, bonsoir, bonsoir monsieur Dumas!.. Mnir aann gelmesiyle, Yusuf usta akvaryumdan elini ekiyor ve masa rtsnn kenaryla kurulamaya alyor. Glmekten krlan M Dumas, ayaa kalkp Mnir aa ile selamlayor: M Dumas Bonsoir, monsieur Mnir aa... Hayatmda bu kadar glmedim... Mnir aa, ona elini uzatan Mme Dmasnn elini hafife eilerek pyor: Mnir aa Comment allez-vous, Madame?

Su rlts. Akvaryumda rpnan balk efekti...

aryo, ray. Kamera Yusuf usta ile Cemal arasndan Dumaslar gryor. Mnir aann geliiyle TRV ve kamera Cemalin sandan hepsini grntleyecek ekilde GP a uzaklayor. TRV Cemalin arkasndan elalenin dikine...

De v

Mme Dumas Bonsoir, monsieur Mnir aa... Mnir aa yi akamlar Yusuf usta, ne oldu, akvaryuma bir ey mi drdn? Yusuf usta ne diyeceini bilememenin aresizlii iinde kekeliyor... Yusuf usta Eh buna benzer bir ey ite... Mnir aa biraz tede hazr bekleyen garsona sesleniyor: Mnir aa Olum u masay ek bakalm yle... Garson hemen masay kapt gibi tekiyle birletiriyor. Mnir aa Cemalin yanna oturuyor...

353

Ayn

OP TRV PNR

Mnir aa, nihayet, yannda oturduu Cemal ile ilgileniyor: Mnir aa Naslsn Cemal? Bugn sana bahiini vermeyi unuttum yaho! Dur bakim... Mnir aa pantolonunun bozuk para cebinden 25 kuru karp Cemale uzatyor. Cemal utanarak 25 kuruu almaynca Mnir aa steliyor: Mnir aa Al olum, utanma al... Cemal paray almaynca, Mnir aa onu ocuun cebine atarak yanbanda duran garsona dnyor: Mnir aa Olum baksana, misafirlerimiz ne yiyecek, ne iecek... Garson misafirlere dnp: Garson Ne arzu edersiniz, efenim?..

Su rlts...

aryo, ray. Kamera Mme Dumasnn solunda. Mnir aann garsona dnmesiyle Mme Dumasy amorsundan alacak ekilde TRV ve garsona doru hafif PNR ile kompozisyonu dzeltme...

354

Ayn

YP TRV PNR TLD YP

Mme Dumas kocasna ne alalm dermi gibi bakp glmsyor. M Dumas alnn krtrp bir an dndkten sonra haykryor: M Dumas Hmmm... i kfte, ok biberli... Mnir aa misafirlerin zorlandn grnce devreye girip garsona sesleniyor: Mnir aa En iyisi, sen her eyden bir ey getir... Madame yemeklerimizin adn bilmeyebilir... Garson gittikten sonra, iki anlamna gelen bir jest yapan Mnir aa misafirlerine soruyor: Mnir aa Rak ?

Su rlts...

Super Panther. st rakurs. Kamera nce garsonun sa amorsundan Dumaslar grntlyor. Sonra garson ile Mnir aa arasna gelecek ekilde garsonun sandan soluna TRV. Mnir aa konuunca garsonun sol amorsundan Mnir aa grlyor. Garsonun gitmesiyle Mnir aann yz hizasna TLD. Plann sonunnda sadece Mnir aann yz var...

355

Ayn

OP TRV PNR OP

Madame Dumas, arap bardan gstererek ksaca yantlyor: Mme Dumas Biz arap iiyoruz... Mnir aa ne ieceini belirterek Yusuf ustaya dnyor: Mnir aa Afiyet olsun... Ben rak ieceim, bana katlr msn, Yusuf usta?.. Yusuf usta Deitirmesem daha iyi... Hayrdr inallah bugn herkes konuuyor...

Su rlts...

aryo, ray. Mnir aann amorsundan Dumaslar... Mnir aa ne ieceini sylerken hzl bir TRV ve PNR ile Dumaslarn amorsuna geilecek...

sizi

356

Ayn

YP(G s Plan)

Mnir aa yksek sesle ve neeli bir ekilde glerek anlatmaya balyor: Mnir aa Grdnz m, bamza geleni? Akllnn biri birka tavuk alm ta, anlalmasn diye btn tavuklar ormana salm...

Su rlts...

Sabit kamera.

357

Ayn

YP

Mme Dumas, Mnir aann anlattklarna kahkaha ile glerek: Mme Dumas Bravo!.. Demek ok akll bir hrszm...

Su rlts...

Sabit kamera.

358

Ayn

YP

nce saklanmak istercesine masann arkasna sinen Cemal, Mme Dumasnn rahat tavryla glme krizine tutulmu gibi glmeye balyor...

Su rlts...

Sabit kamera.

359

Ayn

YP TRV PNR OP

Mme Dumas glmeye devam ederken M Dumas ayn neeyle soruyor: M Dumas Peki, bu hayvansever hrszn kim olduunu anlayabildiniz mi? Mnir aa Nereden anlayacaz? Kasabada herkesin tavuu var. Bizim tavuklar da franszca gdklamyor ki... Mnir aann bu aklamas zerine tekrar bir kahkaha furyas balyor. Mnir aa keyifle anlatmaya devam ediyor: Mnir aa Yzlerce tavuktan birka tane alsa zaten kimse anlayamaz... Civar kyller sabaha kar ormanda horoz tleri iitince dleri kopmu... Kim olduunu bilsem vallahi kzmayacam, sadece neden btn tavuklar saldn merak ediyorum...

Su rlts...

aryo, ray. Bata Dumaslar n planda ok hafif profilden. Mnir aann ilk repliinin orta yerinde TRV ve kamera Dumaslarn arkasna dolanarak kar taraf Dumaslarn aralarndan grntlemeye balyor...

360

Ayn

YP

Mme Dumas gzyalarn sere parmann ucuyla silerek: Mme Dumas Bu hayvansever hrsz ok sevdim...

Su rlts...

Sabit kamera...

361

Ayn

YP

u ana kadar olanlara glen Cemal, nihayet sessizliini bozuyor: Cemal Ben biliyorum...

Su rlts...

Sabit kamera...

362

Ayn

YP(G s Plan)

Mnir aa, ocuun dediine arm bir ses tonuyla soruyor: Mnir aa Ne biliyorsun? Cemal Tavuklar kimin saldn... Mnir aa Kim salm? Cemal Ben saldm... Mnir aa Sen mi? Allah, allah... Niye peki? Cemal Topal Habip balarn baltayla kesmesin diye...

Su rlts...

Sabit kamera. Grntde sadece Mnir aa ve Cemal var...

363

Ayn

GP TRV YP

Cemalin bu cevab karsnda hep birlikte kahkaha atyorlar. Bu srada, iki garson eitli mezelerle dolu bir tepsi ve iecekle geliyorlar. Garsonlar servis yaparken Mnir aann gr sesi iitiliyor: Mnir aa Ah keke dediin doru olsayd. Grdnz m? Vallahi benden akll kt. Sabaha kadar da tavuk muhabbeti olmaz ki... Hadi erefe ielim! Hep birlikte kadeh tokuturup iiyorlar. Mme Dumas bardandan bir yudum arap alp Yusuf ustaya sesleniyor: Mme Dumas Jemal ok zeki bir ocuk, onun Fransada okumas lazm Yusuf usta... Mme Dumas bunu syledikten sonra akan elalenin sesi, btn sesleri siliniyor... Masadakiler grntden kyor ve grntde parlayan bir su hzmesi kalyor.

Su rlts... Plann sonunda su rlt byk elalenin grltsne dnyor...

aryo, ray. Mme Dumasnn repliinden sonra akan su hzmesine YP a kadar TRV... Maaradan, byk elalenin arkasndaki maaraya gei yaplabilir...

364

elale d/g n

Y TRV GP PNR YP

Kel Selim, elale havuzunun kenarnda, Cemalin yularndan tuttuu bir eein sakaln tra etmek zere sabunluyor. Bu arada yapt iten dolay kk rayla birlikte kahkahalarla glyor. Kahkahalar elale grltsyle birlikte silinirken Kel Selimin elale dibinde bir kayann zerine oturup elaleye rya anlatt grlyor:

elale grnts.

Crain. Parlayan su hzmesinden Cemal ve eekten, nce elaleye TRV. Stop kamera.

De v

Kel Selim Ryalar akan suya m anlatlr?.. Ben hi rya grmedim, hep gerei grdm. Bunun iin bana deli diyorlar. Bu kadar ktlk varken ben dellenmeyim de kimler dellensin? Bu zamanda deli olmayan hain deil de nedir? Evet, belki de deliyim ama kimseye boyun emedim... elale sesi...

Selim taa oturup rya anlatmaya baladnda ayn yerden Selimin yzne PNR. elalenin arkasna geip bir sonraki plana geilebilir Crain. Y da parlayan k hzmesinin arkasndan kayarak kasaba kalabaln grntlyor...

365

elale d/g n

Y TRV UP

Parlayan su hzmesinin nnde, aralarnda iki belediye zabtas, Demokrat partili mahalle muhtarlar, yeni elbiseleri bol gelen birka kaskl belediye iisi ve krkl fotoraf makinesi olan ftr apkal bir fotorafnn bulunduu 30 kiilik bir kasaba kalabal duruyor. ok gemeden kalabalkta bir hareketlilik gzleniyor. nsanlar kendine ekidzen verip birilerini karlamak zere ileriye atlyor, belediye zabta ve iileri esas durua geiyor...

366

Ayn

GP PNR

elalenin nne inen kprnn banda, nceden tandmz milletvekili, amerikal klkl mhendis, belediye bakan Mnir aa, Yusuf usta, okul md ve beldenin tannm kiileri beliriyorlar. Gelenler saa sola selam datarak igzar admlarla elalenin nne iniyorlar...

elale sesi...

Kamera 1. Kpr ile 2. kpr arasndaki kayann zerinde. Gelenler kamerann nnden geip ikinci kpry iniyorlar.

367

Ayn

GP TRV OP

Beldenin ileri gelenleri, ikinci kprden inip elale gletinin etrafnda birikiyorlar. Milletvekili cebinden yazl bir kat karp ayor ve yzn kalabala dnyor. Bu srada kalabalktan bir alk furyas yanklanyor. Milletvekili, acelesi varm gibi kalabal susturuyor ve haykran bir sesle kekeliyerek katta yazlanlar okuyor: Milletvekili Sayn pek kymetli vatandalarm! Allahn, dostumuz Amerikann ve zat- alileri muhterem bavekilimizin sayesinde, bu gzel beldemizde balattmz sanayi hamlesine bir yenisini eklemekle iftihar ederim!

elale sesi...

Crain. Milletvekilinin dnmesiyle kamera onun nne geliyor.

368

Ayn

YP TLD UP

Nutuk eken milletvekilinin eli kn karken onun haykran sesi nutuk ekmeye devam ediyor: Milletvekili u grdnz vadide bir baraj ina etmek suretiyle, beldemizin geceleri gndze dnecek, bahelerimiz mkemmel bir sulama

elale sesi...

Crain. Milletvekilinin kndan dinleyenleri grntleyecek ekilde st rakursa TLD.

De v

Milletvekili (devam) sistemine kavuacak ve susuzluktan mustarib civar kylere ime suyu datlacaktr... Milletvekili konuurken kprnn zerinde onu dinleyen kalabalk grnyor.

369

Ayn

YP TRV

Milletvekilini dinleyenler nedense nep birden klarn karlarken, milletvekilinin nutuk eken sesi iitiliyor: Milletvekili (d ses) Bu vesile ile, dar olan kaynan azn bilfiil geniletmek icab etmektedir...

elale sesi...

Kamera kprde klarn kayan dinleyicilerin klarnda taryor...

370

Ayn

OP PNR TLD GP

Milletvekili nutkunu bitiriyor: Milletvekili Barajmz hepimize hayrl ve uurlu olsun! Milletvekili bir alk furyasnn balamasyla elale gletinin nnden uzaklap tahta kprlere yneliyor. Arkasndan gitmeye hazrlanan Mnir aa da, zabta memurlarna talimat yadryor: Mnir aa Ko dinamiti atelemelerini syle! Hepiniz buradan uzaklan, su taabilir. Hibir tatszlk istemiyorum!.. Zabta yukarya koarken insanlar dalyor, su yatandan uzaklayorlar. Mnir aa milletvekili ve dier misafirlerin ardndan tahta kprye kp elale suyunun artaca an beklemeye koyuluyorlar...

elale sesi ve alk...

Crain. Milletvekili kadrajdan knca yerine Mnir aa giriyor ve szlerini syledikten sonra tahta kprye ynelirken kamera kalkp PNR yapyor ve kprde bekleyenleri st rakurstan alacak ekilde ykseliyor...

371

Kayna k d/g n

GP

Belediye zabtas dinamiti atelemek iin kayalkl bir yere geliyor, kk maarann iine girerken iilere sesleniyor: Zabta Bre nooldu, yaho? Tamam m?

Hafif su rlts... eki sesleri...

Sabit kamera... Zabta kadrajn sandan giriyor...

372

Ayn

YP OP

Zabtann ba yukarya kalmp bakyor. apkasn yukarya kaldrrken maarann st oyuunda dinamitleri yerletirip fitili aaya sarktan dinamiti cevap veriyor: Dinamiti Tamam tamam, bitti... Zabta Hadi abuk ateleyelim, herkes bekliyor... Dinamiti yerletiren dinamiti ile bir yardmcs maarann oyuundan iniyorlar... Dinamiti iner inmez sigara tabakasn karp sigara sarmaya balyor...

Hafif su rlts...

Derin mizansen. Zabtann YP amorsundan dinamitiler. Zabta biraz ilerleyip dinamitiler aaya indiinde kendi hareketleriyle OP a geliyorlar...

373

Ayn

YP

Zabta, dinamitiyi azarlyor: Zabta Bu ne? Ulan sigara sarmann sras m imdi, eek spas!

Hafif su rlts...

Sabit kamera... Zabta kaya fonunda...

374

Ayn

YP OP

Dinamiti hi istifini bozmadan sigarasn sararken aklyor: Dinamiti Fitili atelemek iin amirim... Zabta dinamiti iiye yaklayor, sard sigaray elinden drp filtreli sigara paketinden bir sigara uzatyor: Zabta Al ununla atele abuk! imdi bir terslik oldu sanp bura geliciler... Dinamiti sigaraly alp cebinden bir tutam kav ve akmak talarn karyor. Kav birine tutturarak akmaya balyor. Bunu gren zabta, dinamitinin ensesine bir aplak atarak baryor: Zabta Beni mi azarlatcn, bre deyyus! Al u akma... Dinamiti sinsi bir glmsemeyle akma alyor, sigarasn yaktktan sonra fitili tututuruyor. Zabta ile birlikte ikinci ii de hzla oradan uzaklayorlar.

Hafif su rlts...

Derin mizansen. Zabtann amorsundan ekim. Zabta sigara uzatrken dinamitiye yaklap OP a geiyor...

375

Ayn

Yanan fitil yava yava dinamit lokumlarna yaklayor...

Fitil czrts ve su rlts...

Sabit kamera...

376

Ayn

OP

Bir kayann altna saklanan zabta ile dier ii, dinamitinin maaradan yava yava kp onlara yaklatn izlerken, zabta olanca sesiyle barp kfr ediyor: Zabta Gebericin bre deyyus! Ko ulan, ko!.. Zabta lafn bitirmemiti ki, bir patlamann ardndan gkten talar yayor. stifini bozmadan yryen ii, patlamayla birlikte kendini zabtann nnde yere atarken olanca sesiyle baryor: Dinamiti Yandm, anam!

Patlama sesi...

Alt rakurs. Kayann altnda snanlar OP da. Fonda ilerleyen ii...

377

Ayn

YP

Zabta falta gibi alma gzlerle nnde yatan dinamitiye bakyor. Yerde l gibi yatan dinamiti birden doruluyor, zabtay iaretleyip kahkahalarla glyor.

Atmosfer sesi...

Dinamitinin profilinin arkasndan zabta grnyor.

378

elale d/g n

GP TRV OP

Patlamann ardndan elalenin tamasn bekleyenler kuvvetli bir alk tutuyor. ok gemeden alk diniyor, glen yzlerin gl yzlerinde donuyor. Insanlar aptalca birbirinin suratna bakmaya balyorlar.

Su rlts...

Crain. Crain ile GP dan OP a hzl bir uu.

379

Ayn

GP TLD

elalenin suyu yava yava azalyor. Ksa bir sre sonra kk bir rltyla akmaya balyor...

380

Ayn

YP

Grd manzarayla surat aptallaan Mnir aa, kendi kendine konuuyormu gibi soruyor: Mnir aa Allah allah... Nooldu yaho?..

Su rlts...

Sabit kamera...

381

Berbe r d/g n

OP PNR GP

Kel Selim usturasn bileyerek dkkanndan karken birisiyle kavga ediyormu gibi baryor: Kel Selim Daha noolucu bre deyyus!.. Dkkannn iinde buyuk et ban bileyen kasap Callud grnyor, alayc bir ses tonuyla Selime cevap veriyor:

Bak bileme efekti. Atmosfer sesi...

Selim kamerann nnde durup konuuyor. Callud konuunca bir adm ilerliyor ve PNR ile Callud, Selimin amorsundan grnyor. Selimin kahvenin nne yrmesiyle arkasndan PNR.

De v

Callud Ne yani, sen onlardan daha iyi mi bilicin? Kel Selim Calluda aldrmadan kahve tarafna yneliyor: Kel Selim Ben dememimiydim Sam amcann bast yer iflah olmaz diye?!..

382

Ayn

GP Uprsb TRV OP PNR

Selim usta kahvede babo oturan kalabaln nnde durup fra atmaya devam ediyor: Kel Selim Ben dememimiydim, memleketi eekler cennetine evirecekler diye! Behey vurdum duymazlar! Behey eekler!.. Kahvede oturanlar sanki Kel Selimi iitmiyorlarm gibi, kimse ona aldrmyor. Herkes oyununda veya sohbetinde.

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Selim durunca kamera TRV ile yaklayor. Selim OP da iken kahvede oturanlara PNR.

383

Ayn

YP

Kel Selim, kahvede oturanlarn umursamazl karsnda bir an susup onlar ac bir glmsemeyle szyor: Kel Selim Th allah bin bela vere size...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera.

384

Ayn

OP TRV YP

Kahvede bir kede oturup kat fal aan Mikdat avu bir an ban kaldrp Kel Selime gz atyor. Tekrar Kel Selimin sesi iitiliyor: Kel Selim (d ses) Bu kaynak su perisi Defnenin gz pnardr!..

Atmosfer sesi...

aryo, ray. OP dan YP a TRV.

385

Ayn

OP TRV

Kahvede oturanlarn arkasnda grnen Kel selim barmaya devam ediyor: Kel Selim Ulan Defnenin gz pnar dinamitlenir mi? Sam amcann mhendisleri kayann yarlp suyu yutacan bilmez mi? Grrsnz, gn gelecek suyunuzu damla hesabyla bakkaldan, akkaldan alacaksnz!..

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Merdivenlerin nnden, ay oana kadar TRV. n planda kahvedekiler, arka planda Selim...

386

Ayn

YP

Kahvedekilerden hi biri sesini karmyor. Kel Selim, alamakl bir ses tonuyla devam ediyor: Kel Selim Ulan bu dediklerim doru kmazsa, srayla Kel Selimin keline tkrrsnz!..

Atmosfer sesi...

Sabit kamera.

387

Ayn

Mikdat avu fal at katlar toparlarken zgn bir ses tonuyla syleniyor: Mikdat avu Yaho biz bu memleketi Sam amca ve uaklarna peke ekmek iin mi kanmz dktk? Hatrlar msn Selim, Yemen llerinde abdestimizi kuruyana kadar bekleyip tekrar yemedik mi? Kel Selim (d ses) Hah! O zaman mecburiyetten yedik, Mikdat avu...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera.

388

Ayn

YP

Kel Selim, arkadann desteini almaktan memnun bir ekilde yaklap haykryor: Kel Selim imdi devran deiti, Demokratlarn iktidar var! Bu kez abdestimizi rzamzla, hem de kakla yedirecekler!

Atmosfer sesi...

Sabit kamera.

389

Ayn

GP PNR OP

Kahvedekiler, Kel Selimin sylediklerine glyorlar. Bu srada meydana alan kemerin altndan kagelen belediye zabta amiri Suphi kahvedekilere selam veriyor: Zabta Selamn aleykm! Kahvedekilerden bir ksm selam alyor, dier bir ksm susuyor. Zabta glerek Selime yaklayor: Zabta Ne var yine, Selim usta? Kakla ne yedirecekler?..

Atmosfer sesi... Glmeler...

Kamera kahve kalabaln PNR ile tarayarak zabtay karlyor. Zabta kendi hareketiyle OP a geliyor...

390

Ayn

YP

Kel Selim, zabta memuruna kmseyen bir gzle bakarak yere tkryor. Kel Selim eh eh eh... Fare damdan dm, yardmna ilk koan kedi olmu. Zabta memuru, Kel Selimin tkrmesinden rahatszln belli etmemeye alarak ona bir iki adm yaklayor ve tehdit eden bir ses tonuyla sesini ksarak sesleniyor: Zabta Ayp ediyon Selim usta! Evliya diyok, susuyok. Dellenmisen deliliinin haddini bilicin...

Atmosfer sesi... Glmeler...

Sabit kamera...

391

Ayn

YP

Atomsfer sesi...

Kel Selimin amorsundan zabta YP a yaklayor...

392

Ayn

GP

Kel Selim kahve kalabalna dnerek baryor: Kel Selim Grdnz m? Biri azn asn, hemen had bildirmeye kalkyorlar! Bu memleketi idare edenler resmen hyanet ve delalet iindedir...

Atmosfer sesi...

n plande kahvedekiler, arka planda Kel Selim.

393

Ayn

OP TRV YP

Zabtann sabr tayor. Hzl admlarla Kel Selime yaklap sinirli bir ses tonuyla ona sesleniyor: Zabta Bre dinime imanma iki lafla srgne gidersin. Senin her gn Moskof radyosunu dinlediini bilmez miyik? Dua et ki, aramzda tuz ekmek var, yoksa... Kel Selim, tehdit karsnda bas bas barmaya balyor: Kel Selim Ey mmeti Muhammed! Beni tehdit eden u deyyusa bakn!

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Kamera TRV ile Kel Selim kadraja girene kadar takip ediyor.

394

Ayn

GP PNR

Zabtann Selime saldrr gibi yaklamasyla Mikdat avu ayaa kalkp yanlarna geliyor. Kahvede oturanlardan birka kii de ayaa kalkp zabtaya sokuluyor ve onu oradan uzaklatrmak iin itelemeye balyorlar. Kel Selim feryat etmeye devam ediyor: Kel Selim Hem sulu hem gl... Suyumuzu kuruttuklar yetmezmi gibi, bir de tehdit ha! Sen kimsin ulan zabtalarn kodou! Zabtann itelendiini gren dier taraf, ayaa kalkp olaya mdahale ediyorlar...

Atmosfer sesi...

Ana kitle hareketini PNR ile takip...

395

Ayn

GP

Dkkannda kemiklerin etlerini syran kasap Callud, ortaln kartn grnce onlar kavgaya tevik etmek iin yznde sadiste bir glmsemeyle baryor: Callud O o o o o... Vur vur vur!..

Kavga ve sesleri, kfrlemeler, krlan masa sesleri...

Sabit kamera...

396

Ayn

GP TRV GP

Calludun dukkanndan birbirine giren kalabalk grnyor. Genler birbirlerine hasrl iskemleleri frlatrken ihtiyarlar bastonlarla birbirini pataklyorlar. CHP ve DP kelimelerinin getii kfrlemeler iitiliyor...

Kavga ve kfrlemeler. ..

Calludun dkkanndan kavga yerine ok hafif TRV

397

Ayn

GP OP PNR

Kasap Callud, kavgay zevkle seyrederken elinde bir kkrdak parasyla dkkandan kyor ve kediyi armaya balyor. Bu srada kahvede Zhtnn tek bana krk eyalar toplad grlyor...

Kaga efekti pisi pisiye dnyor.

Callud kameraya OP a kadar gelince kahveye PNR.

398

Avlu d/re j.

GP PNR OP

Etraftan deiik yerlerden pisi pisi diye kedi aran sesler iitiliyor. Bu srada uzaktan bir kadnn kedisini arad grlyor. Dier tarafta, kasaba evlerinin bir avlusunda, elinde yemek artklar olan bir tabakla merdivenleri inen baka bir kadn kedisini aryor.

Pisi pisi sesleri...

Alt rakurs. Sokaktaki kadndan merdivenleri inen kadna PNR. Kadn OP a geliyor...

399

Balko n d/re j.

GP

Evinin kap balkonunun korkuluuna dayanm yeni yetme bir kz kayp kedisini aryor: Kz Pisi pisi pisi... Anneee! Yok ite, yok!.. Anne (d ses) Bo ver kzm, acknca gelir...

Pisi pisi sesleri...

Sabit kamera...

400

O avlu Y. Usta d/re j.

GP PNR

Semra sofray kurarken Nihat yere uzanm okul devlerini yapyor. Bu srada avlu dndan pisi pisi sesleri iitiliyor. ok gemeden avlunun kenarnda beliren erife, gazetesini okuyan Yusuf ustaya sesleniyor: erife Hayrl akamlar, maallah ehirliler gibi erkenden balamsnz...

Pisi pisi sesleri...

n planda Yusuf usta. erife yaklarken hafif PNR.

401

Ayn

II. OP TRV

Yusuf usta bir an ban gazetesinden ayrarak gzlklerinin stnden erifeye bakyor: Yusuf usta Hayrl akamlar, erife. Buyur... Semra, elinde bir deste tandr ekmei ile darya kyor: Semra Buyur erife, buyur...

Sleyman tarafndan gelen sesler...

aryo, ray. erifenin yaklamas ile doru orantl Yusuf ustann etrafnda TRV. Durgundan durguna. Subjektif kamera. Durgunda Semra darya kyor...

402

Ayn

YP

erife, Semraya sesleniyor: erife Allaysen kusura bakma Semra... Kedimiz gnlerdir eve gelmiyor, hi grdnz m, diye soracaktm...

Yan taraftan gelen sesler...

Sabit kamera.

403

Ayn

GP

Semra ekmek destesini sofraya yerletirirken glerek erifeye dert yanan bir ses tonuyla sesleniyor: Semra Sorma, bizim kedimiz de iki gndr grnmyor... iftleme mevsimi de geti... Glyorlar. Bu srada avlunun duvar tesinden Sleymann sesi iitiliyor: Sleyman (d ses) Bana bir bez paras getir, Cemile!

Atmosfer sesi...

Sabit kamera.

404

Ayn

OP TRV YP

erife, Sleymann sesiyle yana bakyor ve avluyu blen duvara yaklarken, Semra ocuklarn yemee aryor: Semra Sofra hazr... Nerede kald bu ocuklar, acaba? Duvarn dibine gelen erife, Cemileye baryor: erife Cemileee! Ooo Cemile!

Atmosfer sesi...

aryo, ray. erifenin hareketini TRV ile takip Op dan YP a. ekim havuzun arkasndan.

405

O avlu Sl. d/re j.

YP

Cemile, buday sapndan rl bir sofrayla kapdan karken erifeye karlk veriyor: Cemile Buyur erife abla, hayrdr inallah... erife Hayrdr, hayrdr...

Atmosfer sesi...

erifenin amorsundan. Derin mizansen. Cemile sofray yere brakp erifeye yaklayor. erife solda, Cemile sada...

406

Ayn

YP TRV OP

Cemile sofray yere brakp doruluyor ve erifeye yaklayor. erife durumu izah ediyor: erife Bizim kediyi grdnz m, diye soracaktm... Cemile Nerede grecem erife? Merak etme kendiliinden dner...

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Evin duvarna paralel TRV. Cemile sofray brakrken sa amorsundan ekim...

407

Ayn

GP

Avlusunun dibinde ocuklaryla bir gaz lambasn tamir eden Sleyman dalga geiyormu gibi baryor: Sleyman O demokrat kedi buraya ayak bassn, derisini yzerim alimallah!.. Sleyman ocuklardan birine bir aplak atarken, pisi pisi sesleriyle Semrann sesi iitiliyor: Semra (d ses) Nazl!..

Atmosfer sesi...

Sabit kamera.

408

Ayn

GP PNR YP

Cemile azarlayan bir ses tonuyla Sleymana sitem ediyor: Cemile Ayp, ayp... Kedinin de demokrat olur mu? Kst kadncaz... Cemile kocasna yaklanca, lambalarn tamirini bitiren Sleyman ayaa kalkarken glmseyerek: Sleyman O deyyuslarn kedisi halk partili mi olacakt, yani?.. Hadi su getir de ellerimizi ykayalm...

Atmosfer sesi...

Super Panther. Semrann hareketini takiben PNR. Sleymann ayaa kalkmasyla Semrann yz amorsuna kadar TLD.

409

O avlu Y. Usta d/re j.

GP OP

Yusuf usta gazetesini katlayp sofraya ynelirken, Semra avlunun kenarna gidip tekrar ocuklarn aryor: Semra Cemaaal!.. Semra ocuklar grm olacak ki, onlara sitem ediyor: Semra Kzm nerede kaldnz byle, baban yemee bekliyor bak...

Atmosfer sesi...

Avlunun girii tarafndan ekim. Semra kameraya yaklayor. Derin mizansen...

410

Ayn

OP TRV

Bu srada avludan giren hafif bir mrltyla alyor, Nazl kardelerini ikayet ediyor: Nazl ellaleye gidiyorlard, zorla getirdim onlar... Cemal ablasna itiraz ediyor: Cemal Yalan syleme, fesat... Nazl Yalanc sensin! Kafan kraym m, imdi? Yemee balayan Yusuf usta, kzn sert bir ses tonuyla azarlyor: Yusuf usta Sus kz! Terbiyesiz... Cemal, avludaki havuzdan ellerini ykarkenyksek sesle toplad haberleri babasna iletiyor: Cemal Baba! ellaleyi dinamitlemiler, bir de herkes kedisini aryor...

Atmosfer sesi...

aryo ray. ocuklarn avluya girii ile onlar sofraya kadar TRV ile takip. Durgundan durguna...

411

O avlu Sl. i-d / akam

Y PNR GP PNR OP

Cemilenin eli bir kibrit pn akp gaz lambalarndan birini yakyor ve darya kp kurulu sofrann yanna bir iskemleye koyuyor. Bu srada lo karanlkta bir adam selam verip avluya giriyor: Abdurrahman Selamn aleykm!

Atmosfer sesi... Darya knca ocak ekirgeleri t...

Kibrit akan elden darya PNR. Cemile darya kp lambay yerletirirken Abdurrahman geliyor. ekim kap aralndan...

De v

Sleyman Ve aleykm selam! Yaho, kaynanan seni seviyormu Abdurrahman karde, gel yle otur... Abdurrahman Afiyet olsun, imdi sofradan kalktm... Duydunuz mu, elale kaynan dinamitleyikler... Sleyman Sar sultan bile duydu!..

Plann sonunda ikisi kar karya profilde...

412

Ayn

YP

Sleyman konuacak konu bulunduu iin zevkten drt ke sesini ykseltiyor: Sleyman Sar sultan bile duydu. Deyyuslar ka yapaym derken gz karttlar. Allah bu kadar su vermise onu oaltmak onlara m kald? Al ite su gitti. O gzelim elale kurudu Abdurrahman karde!..

Atmosfer sesi... Ocak ekirgeleri t...

Sabit kamera...

413

Ayn

YP

Abdurrahman saf bir dille soruyor: Abdurrahman Yapma yaho! Heppisi mi, kuruyuk?

Atmosfer sesi... Ocak ekirgeleri t...

Sabit kamera...

414

Ayn

YP PNR TRV OP

Sleyman bulgur pilavn kaklarken kesik kesik cevap veriyor: Sleyman Valla bir ocuun iedii kadar su kalmam diyor, grenler!.. Bre bulgur ye bulgur... Abdurrahman Bre valla sofradan kaktm geldim. Neyse, seni mi krck? Abdurrahman bir tahta kak alp bulgur tepsisine daldryor. Sleyman anlatmaya devam ediyor: Sleyman Bir de bugn elalenin szn edene ekmiler sopay... Abdurrahman Yok yaho!

Atmosfer sesi... Ocak ekirgeleri t.

Super Panther. su kalmam diyor, grenler replii ile Sleymandan ocuklarn yzne, ocuklardan Abdurrahmana PNR. Sleymann ikinci replii ile geriye TRV. Plann sonunda

De v

Sleyman Yaaa? Demokrat bunlar, Abdurrahman karde... alp rpaaklar, rvet yiyecekler, memleketi parselleyip Amerikaya satacaklar, sen de sesini karmaycn... Sesin kt myd, soluunu keserler...

415

Ayn

YP

Abdurrahman bulgur dolu tahta ka azna atmt ki, soluu kesilmi gibi bouk bir sesle tepki veriyor: Abdurrahman Bre valla keserler! Bu srada Abdurrahmann sanda ve solunda grnen Sleymann ocuklar sert bir ekilde bakyorlar...

Atmosfer sesi... Ocak ekirgeleri t.

Sabit kamera. Sleymann gznden. Abdurrahmann her bir yannda sleymann bir olu...

416

Ayn

YP TLD OP

Sleymann ocuklarnn baklarla olan gizli sava, kendini kak savayla belli ediyor. Ayn tepsiye dalan tahta kaklar dolup birbirine arpyor ve boalyor. Boalan kaklardan biri sofradan havalanp birinin kafasna iniyor. Kafasna ka yiyen ocuk hi sesini karmadan kan bir baka kardeinin kafasna indiriyor. Bu kez ocuklarn en by kan havalandrp srayla iki kardeinin kafalarn tokmaklyor...

Atmosfer sesi... Ocak ekirgeleri t.

Super Panther. Bulgurdan tahta kakla TLD Alt rakurstan st rakursa ge.

417

Ayn

YP

Sleyman hi sesini karmadan ok doal bir ey yapyormu gibi srayla her bir oluna bir aplak atyor...

Atmosfer sesi. Ocak ekirgeleri t...

Sabit kamera. Abdurrahmann amorsundan.

418

O. avlu Y.Ust a d/ak .

GP TRV YP (g.)

Yusuf usta ailesi ile birlikte yemek yerken, avlunun br tarafndan Sleymannn sesi iitiliyor: Sleyman (d ses) te byle Abdurrahman karde... Vicdan denen eyden eser yok u yezitlerde... Fiyatlar on senede on kat artmad m? Kardeinin sylediklerini iiten Yusuf usta kulak kabartp hareketlerini yavalatyor. Sinirlendii her halinden belli olan Yusuf usta, dik dik karsna bakyor...

Atmosfer sesi... Ocak ekirgeleri t.

aryo, ray. GP dan Yusuf ustann gs planna yava TRV...

419

Ayn

YP

Kocasnn sinirlenmesinden tedirgin olan Semra, kocasna yalvaran gzlerle bakp bover, aldrma anlamnda bir jest yapyor. Bu arada avlunun br tarafndan Abdurrahmann sesi iitiliyor: Abdurrahman (d ses) Valla doru... Sleyman (d ses) izmeyi atlar, Abdurrahman karde!

Atmosfer sesi... Ocak ekirgeleri t.

Sabit kamera...

420

Ayn

YP

Yusuf usta burnundan soluyarak bakn Nihata eviriyor: Yusuf usta Sen niye yourt yemiyorsun?

Atmosfer sesi...

Sabit kamera... Cepheden ekim.

421

Ayn

YP

Nihat sesini karmadan babasna ters ters bakyor. br tarafta Sleymann sesi anlatmaya devam ediyor: Sleyman (d ses) smet Paa, bir gn gelecek, ben bile seni kurtaramaycm demedi mi, o Amerikan uana...

Atmosfer sesi... Ocak ekirgeleri t...

Sabit kamera. Cepheden ekim...

422

Ayn

OP TRV PNR

Sofrada oturanlarn hepsi tehlikeyi sezip yemee ara veriyorlar. Yusuf usta olunu drterek sorusunu steliyor: Yusuf usta Sana sordum, duymadn m? Nihat babasn pek umursamayan bir tavrla cevap veriyor: Nihat Eek stnden yourt yemem...

Atmosfer sesi... Ocak ekirgeleri t...

Super Panther. st rakurs. Nihatn amorsundan, Yusuf ustann amorsuna TRV ve PNR...

423

Ayn

YP PNR TLD TRV OP

Nihatn cevabyla tepesi atan Yusuf usta, yogurt tasn ald gibi olunun kafasna giydiriyor. Nihat hi kprdamadan yanaklarndan szlen yourtla sessizce alyor. Abisinin yannda oturan Nazl, glmemeye alarak kardeinin fes gibi giydii tas almaya alrken Nihat dargn bir edayla onun elini bir kenara iterken avlunun br tarafndan Sleymann sesi iitiliyor:

Atmosfer sesi... Ocak ekirgeleri t.

Super Panther. Alt rakurstan ekim. n planda Yusuf ustann tas havalandran eli. Alt rakurstan Nihatn kafasna

De v

Sleyman (d ses) Pislie yle bir battlar ki, sorma... Semra, havuzun kenarna gidip oturan Yusuf ustaya sinirli bir bak frlatarak oluna dnyor: Semra Zarar yok olum, ykanrsn... Nazl, kalk su st kzm... Nihat Ykanmycam!..

hzl PNR yz hizasna TLD ve OP a kadar yava geriye kaydrma... Fonda Yusuf usta havuzun kenarnda grnyor...

424

Ayn

OP TRV TLD YP

Avlu havuzunun kenarna oturan Yusuf usta, rahatlamakla piman olmu arasnda olunun tarafna bakp bir sigara yakyor. Bu srada avlunun br tarafndan Sleymann sesi iitiliyor: Sleyman (d ses) yle amura saplandlar ki, sorma gitsin... Artk onlar smet Paa bile kurtaramaz! Abdurrahman (d ses) Deme yaho! Yusuf usta avlu kemerinin altndaki merdiveni alp duvara dayayp zerine kyor...

Atmosfer sesi... Ocak ekirgeleri t.

Super Panther. aryo yol zerinde kurulacak. Yusuf usta eve srtn dnk havuzun kenarnda oturuyor. Merdiveni kemerin altndan alrken GP a kyor. Duvara Dayayp zerine ktnda ona yaklalp yukarya TLD yaplacak... Sabit kamera. st rakurs. Yusuf ustann bak asndan.

425

O Avlu Sl. d/ak .

GP

Sleyman, Yusuf ustay duvarn tepesinde farkedince kastl bir ekilde ineleyici laflar sylyor: Sleyman Dedim gitti... Grrsn bak, onunla ok kiinin ba yanacak daha...

Atmosfer sesi... Ocak ekirgeleri t.

426

Ayn

YP

Duvarn tepesinden kardeine bakan Yusuf usta dayanamayp haykran bir sesle kardeine baryor: Yusuf usta Kimin can yanacakm, ulan deyyus!

Atmosfer sesi... Ocak ekirgeleri t.

Sabit kamera. Hafif alt rakurs. Sleymann bak asndan.

427

Ayn

OP

Sleyman, umursamayan bir sesle: Sleyman Ben onunla konumuyom, Abdurrahman. Syle de oradan havlamasn.

Atmosfer sesi... Ocak ekirgeleri t.

Sabit kamera. st rakurs. Yusuf ustann bak asndan.

428

Ayn

GP TLD YP GP

Abdurrahmann sesi kmadan Yusuf usta kalay basyor: Yusuf usta Ulan terbiyesiz! Ulan namussuz! Demek havlyorum ha! Senin o pis azn yrtp iki eit deyyusa ayrmazmym imdi!.. Bu hakaretlere dayanamayan Sleyman da hmla ayaa kalkp bir am aacna dayal merdiveni alrken, Cemile peinden koup onun durdurmaya alyor. Ne olduunu anlayamayan Abdurrahman da tembelce Sleymann peinden gidiyor. Cemile Sleyman! Sleyman! Brak o merdiveni, Sleyman! Sleyman karsna aldrmadan merdiveni duvara dayayp trmanrken barmaya balyor: Sleyman Ulan yezit! Bakalm kim kimi iki deyyusa ayrc! Kardein olmaktan utanyom ulan!

Atmosfer sesi... Ocak ekirgeleri t.

Super Panther. nce Yusuf usta GP da grntlenecek. Sonra TLD ile alt rakursa geilecek. TLD sonunda sleyman ayaa frlayp merdiveni alyor...

429

Ayn

OP TRV GP

ki karde duvarn tepesinde birbirini kyasya hrpalamaya balyor. Ayn anda barp armalarndan ve dierlerinin haykrlarndan ne dedikleri anlalmyor.

Atmosfer sesi... Ocak ekirgeleri t.

Super Panther. Duvarn zerinden geriye TRV.

430

Ayn

GP OP PNR

Kfrle kark barmalar srerken komulardan arka arkaya iki kii, tadklar ahap merdivenleri duvarn her iki tarafna dayayarak trmanyor ve daha nce merdiven dayayp kurtarmak amacyla gelen ve sonunda dmek zorunda kalan komulara katlyor. Artk kimin ne dedii kimin kime vurduu anlalmyor...

Kavga grlt efekti... Ocak ekirgeleri t.

Super Panther. Komunun GP dan OP a gelmesiyle PNR. Merdiven dayayp trmanmasyla TLD.

431

elale d/g n

GP TLD PNR OP

Dinamitlendikten sonra elale clz bir ekilde akarken Cemal, kardei ehra ile bir kayann zerinde oturup skntl bir ekilde elaleyi izleyorlar. ehra derin i ekip Cemale soruyor: ehra Abi, ryalarmz elaleye anlatmayacak myz? Cemal skntl bir ekilde kzkardeine bakp olumsuzca ban iki yana sallyor: Cemal elale kuruduktan sonra rya anlatmann ne nemi var ki?.. Ryalar akan suya anlatlr. Baksana elale eskisi gibi akmyor...

Zayf elale efekti...

Clz akan elale suyundan iki kardee PNR...

432

Ayn

YP PNR

Ksa bir suskunluktan sonra, ehra zgn bir ses tonuyla abisine soruyor: ehra Ne yapacaz imdi, Cemal? Kime anlatacaaz ryalarmz? Cemal dalgn bir ekilde yantlyor: Cemal Bilmem! Belki de artk hi rya grmeyiz...

Zayf elale efekti...

ehrann yznden Cemalin yzne PNR.

433

Ayn

ehra korkmu gibi bir ifadeyle: ehra Hi mi?

Zayf elale efekti...

Sabit kamera...

434

Ayn

YP

Cemal ayn dalgnlkla kardeine cevap veriyor: Cemal Belki de...

Zayf elale efekti...

Sabit kamera...

435

Ayn

OP TRV

kisi de elalenin nndeki kayann zerine oturuyorlar. ehra zgn bir ses tonuyla sayklyormu gibi konuuyor: ehra Ben ryamda hep uuyordum... Demek ki artk hi umayacam... Cemal Ben de ryamda Stalini grdm... ehra Kim bu Stalin, abi? Cemal Bilmem ki... Herhalde Kel Selimin askerlik arkada. Selim usta onu ok seviyor, belki de savata onun hayatn kurtarm...

Zayf elale efekti...

Super Panther. ocuklarn nnde hafif TRV.

436

Ayn

GP PNR OP

Cemal oturduklar kayann zerinden kalkp elale havuzuna inerken ehra onu takip ediyor. elalenin arkasna getiklerinde ehra tekrar soruyor: ehra Rya grmezsek bize ne olur, Cemal? Cemal Bir bakarsn lveririz... ocuklar rya grmezse lrler...

Derin mizansen. ekim elalenin br tarafndan. ocuklarn hareketini takiben PNR

De v

437

Ayn

YP

ehra abisinin sylediklerinden etkileniyor, yzn korkulu bir ifade bryor...

Zayf elale efekti daha yakndan... Zayf elale efekti...

Sabit kamera...

438

Ayn

YP

Kardeinin korkmasndan neelenen Cemal, dalga geercesine soruyor: Cemal Ne o, korktun mu? ehra zgn, sesini karmadan abisine yaklayor, ban evet anlamnda sallyor. Cemal kardeini avutuyor: Cemal Korkma, korkma... Belki de lmeyiz. Hadi gidelim artk, bugn bahar bayram. Selim usta oktan gelmitir...

Derin mizansen n planda Cemal. ehra ona yaklayor.

439

Ayn

GP PNR

Cemal kz kardeiyle elalenin arkasndan kp havuzun iinde yrrken bayram anlatmaya balyor: Cemal Bugn bahar bayram, Selim usta oktan gelmitir. Aslnda bu bayram kmr yapan iilerin bayramym, yle diyor Selim usta... Abisinin peinden gidip onu dikkatle dinleyen ehra, hayranln dile getiriyor: ehra Ne kadar da biliyorsun, abi... Keke erkek olsaydm, ben de her gn Kel Selimin dkkanna gelir ve senin gibi ondan ok ey renirdim... ki karde tahta merdivenleri trmanrken mesire yerinden gelen eitli mzik sesleri iitiliyor...

Zayf elale efekti uzaklayor, mesire yerinden gelen mzik ve grltlere dnyor...

ekim havuzun sol kysndan. ocuklarn hareketini takiben PNR.

440

Mesire YP TLD d/g PNR GP n

Bir el iki bakr tas parmaklar arasnda hoplatarak grtlandan acayip sesler karyor. Bu adam mesire yerinde erbet satan seyyar satc Haydardan bakas deil. Haydar ayn mzikle kalabala karyor...

Kakofoni...

Ellerden Haydarn yzne TLD ve arkasndan PNR.

441

YP TLD TRV OP YP

Bir el bir rulet masasnn arkn hzla eviriyor. Elin sahibi, bararak etrafnda bozuk para basacak ocuklar toplamaya alyor. Etraftan her eit mzik sesleri iitiliyor. Cemal, ehra ile rulet masasnn nnde biraz bekledikten sonra oradan ayrlp kalabala karyorlar... Ruleti Al al al!.. Hasan deil, basan alr... Al al al!..

Rulet efekti, grtlak mzii ve uzaktan kakofoni.

aryo, ray. Rulet arkndan ruletinin yzne TLD. Geriye hafif TRV. Cemal ve ehra kadraja girip kameraya srtlar dnk bekliyorlar.

442

Ayn

YP

Cemal, kardei ile byk bir keyifle oyunlar seyrediyorlar. Bir el nlerinden uzanp baka bir ele rengarenk halkalar veriyor...

Kakofoni...

Sabit kamera...

443

Ayn

GP TRV

Halkalar alan gen, portatif bir barakann altnda datlm sigara paketlerine atmaya balyor. ki karde yryorlar, halkalar frlatan gen geriye doru kaymaya balyor...

Kakofoni...

Subjektif kamera. Kadrajn 2. yars TRV ile devam edip durgunda bitiyor. Subjektif kamera. TRV ile balayp gramafonda YP da durgunlayor.

444

Ayn

GP TRV YP

Akan kk bir elalenin nnde, beton duvarn zerinde oturan atletli iki adam kadeh tokutururken, ncleri gramafonun kolunu evirip kurduktan sonra, ksa bir mzik parasndan sonra Esmahann sesi yanklanmaya balyor...

Kakofoni hafif. Esmahann bir paras...

445

Ayn

GP YP TRV PNR GP

ki karde yzlerinde mutlu bir ifadeyle, biraz gramafonu seyrettikten sonra mesire yerinin iine doru yryorlar. Bir merdiveni inip kalabala karyorlar.

Esmahann sesi uzaklayor.

aryo, ray. Merdivenden inerken TRV ve PNR.

446

Ayn

GP TRV YP

Bir grup insan cmb, keman, ud, darbuka alp arklar sylerken nnde bir iki kadn mangalda et kzartyorlar.

Orijinal mzik.

aryo, ray. Subjektif kamera. Mangal TRV nin sonunda... aryo, ray. Subjektif kamera. fren YP da, aile GP da. aryo, ray. Kameraya doru gelirlerken geri TRV

447

Ayn

YP TRV GP

Bir kadnn ba yerde yanan atee eiliyor, avurdlarn iirip fryor. Biraz tede oturan bir aile yemek yiyip iki ierken hemen yenlernda duran bir gramafondan Trke bir ark yanklanyor...

Trke ark. Uzaktan deiik mzik... Darbuka. Uzaktan deiik mzik... Darbuka ve dier mzik al. Fincan tatan oyarlar.

448

Ayn

YP TRV

ki karde ayn mutlu yz ifadesiyle yryp bir yerde duruyor ve darbuka alan birini seyre koyuluyorlar.

449

Ayn

Y TLD TRV OP

Birinin elleri bir darbukay ustaca alyor. Darbuka alan adam bir sre sonra bir ark tutturuyor. Onun yannda bir masa etrafnda oturan arkadalar deiik mzik aletleri alarak ona elik ediyorlar...

aryo, ray. Subjektif kamera. Darbukadan adamn yzne TLD ve yana TRV.

450

Ayn

GP TRV

Mesire yerinin bir kesinde toplanan bir grup kadn darbuka alp gbek atarken koro halinde ark sylyorlar...

Darbuka, ve aryo, ray. Subjektif kadn korosu... kamera. Durgunda bitiyor... Kakofoni... ekim defne ormanna doru.

451

Ayn

GP YP

Cemal, ehra ile yemek yiyen, yemek piiren, rak ien ve gbek atan bir insan kemekeinin iinden geiyor, yksek bir duvarn korkuluklarna gelip dayanyorlar ve aaya, yuvarlak havuza bakyorlar.

452

Ayn

OP

Kel Selim, yuvarlak havuzun iinde yerletirilmi bir masada tek bana ikisini yudumluyor.

Kakofoni...

st rakurs. Cemalin gznden...

453

Ayn

GP TLD OP

Cemal, Kel Selimi grr grmez bararak onu aryor ve ona elini sallyor: Cemal Selim usta! Selim ustaaa!.. Havuzun suyunda kurulu iskeleye yerletirilmi masada oturan Kel Selim, Cemalin armasyla yukarya bakyor ve rak bardan ona doru kaldryor...

Kakofoni...

Alt rakurstan Cemal ve ehra. Kel Selime TLD. ekim havuzun kar kysndan...

454

Ayn

YP

Kel Selim, Cemale sesleniyor: Kel Selim erefe olum Cemal, erefe! Heeeyyyt! Allah be!

Kakofoni...

Sabit kamera, st rakurs. Cemalin gznden...

455

Ayn

Y TLD

iddetle gelin bir yumruk, snger tabakayla kapl yuvarlak bir metal parasna hzla iniyor. Yumruun iddetinden oluan basnla fkran renkli sv, zerinde cetveli olan bir tahta parasnn zerine monte edilmi effaf bir hordumda ilerleyip zirveye kyor. Renkli svnn tamasyla ayn anda krmz bir ampul yanyor ve zil alyor.

Kakofoni, yumruk sesi, kuvvetli zil sesi...

Super Panther. Yumruk Y, renkli svy TLD ile ok hzl takip. Amplde kesme.

456

Ayn

YP TRV

Zil sesi kesilmeden Saminin barlar yanklanrken, mesire alanna doru koan Nergis grlyor. Karsnn peinden koarak satr havada sallayan Sami barp armaya devam ediyor: Sami Dur ulan! Kpeklere tepsi kebab yapacam, kama!

Zil sesinin bitimi. Kakofoni.

aryo, ray. Nergisi YP da tutacak ekilde geriye hzl TRV. Nergis kadrajdan kp Sami YP a gelince kesme. aryo, ray. elalenin nnden merdivene kadar TRV. Sami kamerann nnden geerken PNR. Saminin srt kameraya dnk iken kovalamaca balyor. ekim duvarn dibinden...

457

Ayn

GP TRV OP PNR GP

Sami kk bir elalenin nnden geip birka basamakl bir merdiveni iniyor ve elenen insanlarn arasndan geerken baryor: Sami Dur dedim, ulan! Yer yarlsa da iine girsen kurtulamazsn! Onun bu haline glen kalabalktan iki kii kollarn yana ap nn kesince, Sami satr havalandrarak onlara saldryor: Sami ekilin ulan, dmbk! Dorayacam ulan! Samiye sataanlar kh yolunu kesip kh nnden kaarak glyorlar.

Kakofoni... Glmeler...

458

Ayn

OP

Saminin nnn kesilmesiyle duran Nergis, ellerini brne yaslayarak tedirgin bir ekilde olanlar seyrediyor... Sami (d ses) ekilin yolumdan deyyuslar! Bu srada, Nergisin arkasnda beliren iri kym bir insan olan Deli Yusuf yaklap gr bir sesle haykryor: Deli Yusuf Rahat brakn fkaray ulan!

Kakofoni... Glmeler...

Sabit kamera...

459

Ayn

GP OP

Saminin yolunu kesenlerden Pehlivan lakapl, iman ve pos bykl biri, n plana karak Deli Yusufa kyor: Pehlivan Bana m, dedin bre?!

Kakofoni...

Sabit kamera. Derin mizansen...

460

Ayn

YP

Deli Yusuf sakin bir sesle: Deli Yusuf Sana dedim ulan, saman uval!

Kakofoni...

Sabit kamera...

461

Ayn

YP TRV PNR GP

Bu hakaret karsnda ldran Pehlivan nce zangr zangr titriyor, sonra da ortal inleten bir nara ile toslama pozisyonu alarak saldryor: Pehlivan Heeeyyyt! Deli Yusuf onu toslamak isteyen adamn kafasn yakalayarak geriye savuruyor. Pehlivan yerde yemek yiyen bir ailenin sofrasna kapaklannca, aile efrad ses karmadan sofrada yzst yatan Pehlivan pataklamaya balyorlar. Bu srada ailenin baucunda biten Haydar, tuhaf bir grtlak mzii ile kavgay kztryor...

Kakofoni... Grtlak mzii.

aryo, ray. Pehlivan YP da tutarak geriye hzl TRV. Deli Yusuf kadraja girip pehlivan savurunca,sofraya PNR.

462

Ayn

YP OP

Pehlivann arkadalarndan biri havalandrd bir sandalyeyi Deli Yusufun srtna indiriyor. Sandalye parampara olurken Deli Yusuf adama dnerek onu yakalyor ve kafasna iddetli bir yumruk indiriyor. Beyni sarslan adam, a olmu gzleriyle yere ylyor. Deli Yusuf geriye dnp Pehlivann akibetini grmek isterken bir anda srtna birka kii biniyor.

Kakofoni... Grtlak mzii.

Sabit kamera. Deli geriye bir adm atp OP a kyor. Kameraya yzn dnnce insanlar srtna yapyor.

463

Ayn

OP

Bir masann etrafnda ark syleyip yemek yiyen birka kiiye bir bakra dolusu yourt dklnce bir anda susup aptal aptal baktktan sonra, ilerinden biri kalkp bir nara atyor ve nlerindeki masay deviriyor. Arkadalar masay devireni aralarna alp pataklyorlar...

Kakofoni. Grtlak mzii. Kavga efekti...

Sabit kamera...

464

Ayn

YP TRV GP

Kk elalenin nnde beton duvarda alan gramafonun yannda iki ien atletli iki kii, elaleden yukar trmanp kamaya alan birini ayaklarndan yakalayp aaya ekiyor ve birka darbeyle onu su kanaletine yyorlar. Adam saf d olunca iki arkada birbirine giriyor... Kadnlarn alp oynad kede elini azna rtp zlgt eken bir kadna birden arkasndan saldran baka bir kadn, parmaklarn salarna geirirken haykryor: Saldrgan kadn Oruspu! Kocan kocam ldrd!... Kakofoni. Grtlak mzii. Kavga efekti. Zlgt ve kadn lklar...

aryo, ray. Gramafondan kavga edenlere TRV.

465

Ayn

YP TRV OP

aryo, kavis ray. Kadnn sana birinin yapmas ile dier kadnlara TRV.

De v

Sann yolunmasyla kadnn zlgt la dnyor. Bu srada arkadan yetien birka kadn saldrgan kadnn sana yapyor. Kadn lklar ortal kaplyor...

466

Ayn

GP

Yuvarlak havuzun kenarnda birbirini hrpalayan birka kiiden biri Kel Selimin ayaklar dibine dnce, frsat deerlendiren Kel Selim bastonu ile den adam biraz kendine ekip onu pataklamaya balyor. Kan revan iinde adam sudan kp birilerinin peinden kouyor.

Kakofoni. Grtlak mzii. Kavga efekti.

ekim havuzun kar kysndan.

467

Ayn

OP TRV GP

Havuzun kenarndan bir merdiveni kan Nergisin peinden koan Sami satrn havada sallayarak baryor: Sami Dur ulan kodolarn bacs! Dur ulan Halep fahiesi! Nergis ikinci bir merdiveni karak birbirini hrpalayan yzlerce insann arasndan geip kayboluyor. Peinden giden Sami, bir masaya yaklap rak dolu bir barda alp diktikten sonra bir nara atyor: Sami Heeeyyyt! Geldim ulan, kama!

Kakofoni. Grtlak mzii. Kavga efekti.

aryo ray. Havuzun st tarafndan garaja doru TRV. Defne ormanna doru ekim...

468

Ayn

GP TRV OP

Nergis, birbirini hrpalayan adamlarn arasndan geip eski tulumbann yannadan defne ormanna doru koarken onu kovalayan Saminin peine bir sr adam taklyor. Sami kk merdivenlerden indikten sonra onu kovalayanlar, ters ynden gelen bir grup insanla rpyorlar ve kyasya birbirine giriiyorlar...

Kakofoni. Grtlak mzii. Kavga efekti.

aryo, ray. Havuza akan suyun yanndan merdivenin bana kadar TRV.

469

Ayn

GP PNR YP

Bir grup kavgac, havuzun kenarnda birbirini hrpalarken masasnda raksn ien Kel Selim, sklm olacak ki kavga edenlerden birine haykryor: Kel Selim Bize de gnder yeenim! Birini gnder!

Kakofoni. Grtlak mzii. Kavga efekti.

Havuzun kenarndan Kel Selime PNR. ekim havuzun derin tarafna doru...

470

Ayn

GP

Kel Selim henz lafn bitirmiti ki, hemen yanna biri dveriyor. Kel Selim bir ocuk sevinciyle bastonuyla adam hrpalamaya balyor...

Sabit kamera.

471

Ayn

YP TLD GP

Cemal, kardei ve birka ocukla zarar gremeyecekleri krk bir nar ktne trmanm kavga edenleri keyifle seyrediyorlar. nar ktnn biraz tesinde 30 kadar kadn birbirini hrpalyor. Kadnlardan biri, yere den baka bir kadnn i amarn karm olacak ki, koup uzun su kaban kapt gibi kadna saldryor.

Kadn lklar. Kakofoni. Grtlak mzii. Kavga efekti.

Super Panther. ocuklardan aaya TLD. Arka planda kadn kavgas...

472

Ayn

YP TRV

Uzunca su kaban elinde tutarak saldran kadn yerde yatan kadnn bacaklar arasna sokmak isterken haykryor: Kabak tutan kadn Sk tutun Halep fahiesini, onu ancak bu soutur! Heeeyyyt! Yerde yatann bacaklar arasndan, kabak tutan kadnn sngyle saldrr gibi geldii grlyor...

Kadn lklar. Kakofoni. Grtlak mzii. Kavga efekti.

Super Panther. Kadn YP da kalmak zere geriye hzl TRV. Kadrajn sonunda kadnn bacaklar kadraja giriyor. Kabak kameraya girecekmi gibi yaklayor.

473

Ayn

YP

Yerde yatan kadn kulaklar nlatan bir lk atarken baucunda turan bir kadn onun azn yrtmak iin parmaklarn azna sokuyor. lk atan kadn can havliyle azna sokulan parmaklar sryor.

Kadn l. Kakofoni. Kavga efekti...

Sabit kamera, st rakurs.

474

Ayn

Bir el, bir masann zerindeki manyetolu bir telefonun kolunu hzla eviririyor.

Kakofoni...

Sabit kamera...

475

Ayn

YP

Sa ba kana bulanm, surat kpkrmz olmu bir adam kk bir elalenin altna kafasn sokarak ykyor. Kafasn suyun altndan ektii an, birden kafasna dklen bir tas yourtla bembeyaz oluyor. Adam tekrar kafasn suyun altna sokup ektiinde, bu kez iki el kafasna bir mangaln kln boaltyor...

Kakofoni. Su rlts. Kavga efekti...

Adamn kafa hareketini kompozisyonun merkezinde tutacak ekilde hafif PNR.

476

Ayn

YP

Bir kafay tutan iki el, onu kendine ekip ona yaklaan bir az ekilen kafay tepesinden diliyor. Dilenen kafa azn ap baryor... Dilenen adam elinde tuttuu tavayla kafasn sran adam olanca hzyla vuruyor. Isran adam kanca teki tavay kendi kafasna indiriyor...

Kakofoni. Adamn l.

Sabit kamera. ekim cepheden.

477

Ayn

YP TLD

Yerde kanlar iinde yatan bir adamn kafasna sar renkli bir sv akyor. Svnn akt yer Haydarn erbet ibrii. Haydar adamn kafasna erbetini dkerken grtlak mziine devam ediyor...

Kakofoni. Grtlak mzii...

Adamn kafasndan ibriin azna kadar TLD. Fonda Haydarn neeli yz... Sabit kamera. Derin mizansen.

478

Ayn

GP

eitli oyun aletlerinin ve sergilerin olduu darmadan meydana gelen bir askeri ara ac bir frenle duruyor. inden frlayan bir uzatmal avula on kadar jandarma, mesire yerinin giriinde yan yana bir sra olutururlarken uzatmal baryor: Uzatmal avu Takm... hazrol!

Kakofoni. Fren sesi.

479

Ayn

OP TRV PNR

Uzatmal avu komut veriyor: Uzatmal avu Mermiii... sr! Uyar ateiiii... a! Bu komut zerine bir manga asker birden havaya ate ediyor. Alan atein yanks dindiinde, kavga edenlerin grlts bakla kesilmi gibi diniyor. Sadece biraz uzaktan birka kadnn artk hafifleyen zrlamalar iitiliyor...

Kakofoni. Silah sesleri. Uzaktan kadn zrlamalar.

aryo, ray. Uzatmal avutan askerlerin yzne TRV. Ate alp ses dindikten sonra mesire yerine PNR.

480

Ayn

GP

yici hrpalanm otuz kadar kadn birbirinin salarna yapm kimse kimseyi daha nce brakmak istemiyor.

Hafif kadn zrlamalar. Su rlts... Zil sesi...

Sabit kamera.

481

Okul i/g n Ayn

Okul mstahdeminin eli, kck bir kilise anna benzeyen sapl bir an havada sallayarak zil alyor...

Sabit kamera...

482

GP PNR OP

Bir snfn kaps grltyle alp iinden frlayan renciler ar kovanndan kan arlar gibi cvldaarak iti kak sra olmaya balyorlar. Onlarn bu durumuna kzan okul mstahdemi Salih, zili bir kenara koyup beyaz nln giyerken, scak st kazannn arkasndan baryor: Salih Tepinmeyin, mdr bey geliyor!

rencilerin grlts.

aryo, ray. Alan kapdan geriye TRV sra olan ocuklar boyunca mstahdeme PNR.

483

Ayn

GP TRV OP

Okul mdr deiik ebatta sopalarla okulun terasnda belirir belirmez grleyen bir sesle baryor: Mdr Grlt yapan gebertirim! Sraya ge, sraya ge!.. Salih efendi, st datmaya bala... Sraya ge dedim, abuk!..

Hafif fsltlar, kprdaalar...

Super Panther. Mdrn OP a geliiyle mdrn geli ynnn tersine TRV ve mdrde odaklanan PNR ile dn...

De v

tiip kakan renciler hemen sraya geip ses kesiyor. Bu srada en bata, rencileri szde sraya sokmaya alan iri kym bir ocuk mdrn hmna uruyor. Mdr sopalarndan en byn eline alarak dierlerini duvara dayyor.

484

Ayn

YP

Mdr rencileri sraya sokmaya alp arkaya svan iri kym renciye sadist bir tavrla sesleniyor: Mdr Nereye? Ge bakim, en baa ge!.. Tepinmeyin eek spalar!

Hafif fsltlar...

Sabit kamera. Cepheden. Ayhan retmen mdrn arkasnda belirecek.

485

Ayn

OP PNR TRV

ri yar ocuk iriliine ramen ocuksu glmsemesiyle iki elini de ap mdre ilerliyor. Mdr ocuun her bir eline bir denek atarken dilerinin arasndan kan bir sesle ona sesleniyor: Mdr O st isen anan m belleyecekler, deyyusun evlad! Nasl acd m?

Hafif fsltlar, kprdamalar. ..

Super Panther. ocuk nce kameraya, hizasna gelince profile PNR ve onun hareketini takiben TRV mdr kadraja alacak kadar.

486

Ayn

YP

ri yar ocuk ayn glmsemeyle: ri yar ocuk Acmad retmenim...

Hafif fsltlar, kprdamalar. ..

Sabit kamera.

487

Ayn

YP TLD

Mdr memnun olmu bir edayla: Mdr Yaaa yle mi? A a a... ocuk acdan skt avularn tekrar aarak uzatyor. Uzatlan ellere birer sopa daha inerken mdrn sesi iitiliyor: Mdr (d ses) Ya imdi? ocuk acdan konuamyor, ama yine de boyun emiyor. Ban hafif arkaya atarak: ri yar ocuk k...

Hafif fsltlar, kprdamalar. ..

Super Panther. Mdrn yznden ocuun ellerine TLD. Ellerden ocuun yzne TLD.

488

Ayn

YP PNR OP

Mdrn biraz arkasnda duran Ayhan retmen ile Nihal retmen olay sessizce seyrediyorlar. Ayhan retmen bir an Nihal retmene bakp tekrar mdre dnerken yznde ac bir glmseme beliriyor. Bu arada mdrn sesi iitiliyor: Mdr (d ses) Ulan anam avradm olsun alatana kadar dvecem... A bakim, bir daha a!.. Mdr tekrar ocuun her bir eline bir sopa indirip soruyor: Mdr Nasl?

Hafif fsltlar...

Ayhan retmenin mdre bakmasyla mdre PNR. Mdr a bakim derken grntde amorstan.

489

Ayn

YP

ri yar ocuun gzleri doluyor ve ayn ocuksu glmsemeyle olumsuz anlamda ban iki yana sallyor. Bu srada Ayhan retmenin sesi yanklanyor: Ayhan retmen (d ses) Yeter artk, mdr bey!

Hafif fsltlar...

Sabit kamera. ocuk tam cepheden.

490

Ayn

YP

Ayhan retmen dayanamayp haykrnca, mdr akn bir vaziyette geriye, sesin geldii yne bakyor. Ayhan retmen devam ediyor: Ayhan retmen Bu yavrular dvmeye hakknz yok! Ayrca mdr olmanz onlar aalama yetkisi vermez!

Atmosfer sesi...

Arkasna bakan mdrn amorsundan Ayhan retmen.

491

Ayn

YP

Mdr yapmack tatl bir sesle: Mdr Vaaay... Ayhan retmen! Demek hak hukuktan iyi anlyorsun... Senin neden buraya srldn anlar gibi oluyorum...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Mdr cepheden vcudu bann dnk olduu yere dnyor.

492

Ayn

OP

Ayhan retmen, arkasnda Nihal retmenle bir adm mdre yaklayorlar: Ayhan retmen Anladnza sevindim, mdr bey! St imiyor diye rencilere dayak atamazsnz. Aksi halde velileriyle konuup sizi mahkemeye verdirtirim

Atmosfer sesi.

Sabit kamera. Ayhan ve Nihal mdrn amorsundan.

493

Ayn

YP

Mdrn tansiyonu ykseliyor: Mdr Beni tehdit mi ediyorsun ulan, zndk! Halk isyana tevik et de greyim seni! Kmnist dediler de inanmamtm...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera.

494

Ayn

OP

Nihal retmen lafa karyor: Nihal retmen Aaa... akolsun mdr bey! Dayaa kar gelen komnist mi oluyor? Ben de dayaa karym!

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Ayhan retmenin yz profili kadrajn solunda.

495

Ayn

OP

Mdrn aknl artyor: Mdr Sende mi, Nihal hanm? Gerekirse seni de Hakkariye srdrrm, anladn m?!

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Yerinde donan ocuklarn fonunda mdr.

496

Ayn

YP

Nihal retmen akn bir edayla: Nihal retmen Aaa.. aaa... Delirmi vallahi... Hem beni srgnle tehdit edemezsiniz. Bu lkenin her kar topranda hizmet vermek bana eref verir!

Atmosfer sesi...

Sabit kamera... ekim ierden darya.

497

Ayn

GP

Ayhan retmen bir iki adm atp rencilere sesleniyor: Ayhan retmen Beni dinleyin ocuklar! St imek istemeyen sradan ayrlabilir! Kimse size bir ey yapamaz, korkmayn! Mdr rencilere dnp sirnirden grleyen bir sesle: Mdr Bir yere ayrlann kafasn krarm, bilmi olun!

Hafiften kprdanmalar.

ocuklar n planda sada. Kapda mdr ve iki retmen. retmenler kadrajn solunda. DKKAT!!! Plann sonunda mdr tekrar retmenlere bakacak.

498

Ayn

OP

renciler bir retmene bir mdre bakarken, srann arkalarnda duran Cemal, eilip kapnn arkasnda, okul mstahdeminin amurlu gnlerde giydii askeri botun tekini alyor ve st kazanna doru frlatyor.

Kprdanmalar. ..

Sabit kamera. ekim cepheden. (Kap tarafndan)

499

Ayn

Havada uan askeri bot, st sratarak kazann ortasna dyor...

Culp sesi...

st rakurs, kubak. Bot kadrajn sandan giriyor. Cepheden grnen mdrn hamlesiyle kapya PNR.

500

Ayn

YP PNR OP

Olan aknlkla izleyen mdr, aknl gider gitmez bararak Cemale doru hamle yapyor: Mdr Ah seni eek spas! Cemal kapda duran arkadalarnn arasndan girerek snfa dalyor. Mdr hmla arkasndan dalyor. Peinden Ayhan retmen de kouyor...

Grlt patrt, glmeler...

501

Bahe d/g n

GP

Cemal snfn ak penceresinden baheye atlayp canhra bir ekilde kouyor. Mdr arkasndan baryor: Mdr Dur ulan gavvat!

renci grlts

Kameraya doru koup kadrajdan kyor...

502

Okul avlusu d/g n

GP

Kemalttin retmen, nnde siyah nlkl otuz kadar renci ile okul avlusunda beden eitimi dersi yapyor. Mdr Kemalettin bey! Kemalettin bey!..

Kemalettin cepheden, ocuklarn srt dnk.

503

Okul i/g n

YP

Mdr pencereden baryor: Mdr Yakala onu Kemalettin bey!.. Cemali bak kayor, kayor!..

renci grlts

Sabit kamera. Dardan ekim.

504

Bahe d/g n

GP TRV PNR

Cemal okulun ikinci dersliinin terasna girip hzla okul emesine doru koarken Kemalettin retmen emenin br tarafndan dolanp Cemalin nn kesmeye alyor. Bunu farkeden Cemal, ynn deitiriyor ve okulun arka bahesine, geldii yne komaya balyor. Kemalettin biraz onun peinden kotuktan sonra nne kp yolunu kesmek iin gittii ynn tersine gidiyor...

renci grlts

aryo, ray. Terasn altndan emeye doru TRV. Geni a.

505

Ayn

GP

Okulu tekrar dolanan Cemal hurma aalarnn arasndan geerek okulun defne yann karlmas iin kullanlan havuzunun duvarna trmanyor.

renci grlts

Cemalin hareket ynne PNR.

506

Ayn

GP OP PNR GP TRV YP

Biraz ge kalan Kemalettin retmen, ahap bir kapdan geerek Cemalin peinden o da havuzun duvarna atlyor. Bu srada Cemal cadde tarafna atlarken Kemalettin retmen dengesini kaybedip katran gibi bir svyla dolu havuza srtst dyor. ok gemeden havuzda dorulan Kemalettin retmenin ba, havuzun duvarnn arkasndan beliriyor. Bir zenci gibi kapkara svya bulanan Kemalettin retmen azndakileri tkrp parmak ularyla gzlerini temizledikten sonra aptal aptal nne bakyor...

Suyun srama sesi.

aryo, ray. Kemalettin kameraya kouyor, nnden geerken PNR havuza derken GP. Havuza doru TRV. Havuzdan karken YP da...

507

Okul i/g n

Y TLD YP

Mdrn eli manyetolu telefonun kolunu evirdikten sonra bara bara konumaya balyor: Mdr Allov! Alooovv!.. Mithat efendi, derhal karakolu bala, Mithat efendi!.. Mdr telefonun balanmasn beklerken bir an yana bakyor ve aknlktan dilini yutuyor.

Manyeto sesi...

Mdrn elinden yzne TLD.

508

Bahe d/g n

OP YP

Kemalettin retmen, kapkara olmu suratyla yaklap mdrn oda penceresinden ieriye bakyor.

Uzaktan renci grlts...

Kemalettin kendi hareketiyle YP a geliyor.

509

Okul i/g n

YP

Mdr, Kemalettin retmeni tanynca kendi kendine mrldanyor: Mdr Allah cann almasn, apal herif!.. Alov, alov!.. Komutanm! Alov, alov!.. Sen kimsin? abuk komutann ver, abuk! Aziz hoca de, abuk... Hah, alov! Komutanm! Okulda isyan kt Satlm bey! acele jandarma gnder! Olur, olur... Sen de gel istersen! Hadi grrz komutanm!..

Uzaktan renci grlts...

Sabit kamera...

510

Berbe r i/g n

OP TRV

Kel Selim bir ihtiyarla eitli ebatlarda, kamlardan yaplm oban kaval, ifte zurna, leylek bacak kemiklerinden yaplm zurna gibi flemeli mzik aletlerini deneyip tartyorlar. htiyar bir para ald kemik zurnay masaya koyarken Kel Selime anlatyor: htiyar Bu rahmetli babamdan kalma... Birka gn idare et, ama hepten onu veremem, Selim usta... Kel Selim Bunu brak, zaten almaya nefesim yetmiyor... u neyin nesi?..

Zurna ve kaval sesleri...

aryo, ray. ekim dardan. Kahve tarafndan Calludun dkkannn nne doru ok yava TRV...

De v

511

Ayn

YP TRV PNR OP

htiyar onu da alp biraz fledikten sonra Kel Selime aklyor: htiyar Bunu da rahmetli babam yapmt... Kamn taaa bilmem nereden getirmiti... Kel Selim Asinin kenarndan... htiyar Yok yaho! Asinin kenarnda byle kam olur mu? Kel Selim adama ters ters bakarak: Kel Selim Nerede olur? htiyar Taaa bilmem nerede... Kel Selim yi, bilme... O zaman unu ver... htiyar, Kel Selimin istedii kaval da biraz frp brakyor: htiyar Bu da rahmetli babamdan, Selim usta... Kusura bakma... Bu srada, dkkan penceresinin nnde iki jandarma eri beliriyor. Jandarmalar sanki epeydir ihtiyarlar dinliyormu gibi glmsyorlar. Jandarmalardan biri ihtiyarlar tarafndan farkedilince, laz ivesiyle selam veriyor: Laz Jandarma Selamn aleykm... Ha bu bizm tulumun sesne benziy...

oban kaval sesi.

aryo, ray. htiyar kaval braktktan sonra, onun br tarafna dolanacak ekilde TRV. ki ihtiyarn arasndan jandarma erinin kadraja girdii grlecek...

512

Ayn

OP

Kel Selim, htiyar ile birlikte Laz jandarmann selamn alyorlar. Kel Selim Ooo aleykm selam asker aa...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. ekim dardan...

De v

htiyar Tulum mu? Ben ok aldm, tulum... Laz tulumu, Krt tulumu, Rum tulumu, Arnavut tulumu... Kel Selim Ulan deyyus! Bir peynir tulumu almadn kalm...

513

Ayn

OP PNR TRV GP

Laz jandarma birden neden geldiklerini hatrlaynca yanndaki jandarmaya soruyor: Laz jandarma Ula slamkyl! Biz buraya niye geldk daa? kinci jandarma saf saf dudak bkyor: 2. jandarma Ne bilim, emine goyim... Laz jandarma arkadana okkal bir tokat atnca, slamkyl silahna davranyor: slamkyl Gpramayn yakarm!.. Olanlara anlam veremeyen Kel Selim, elleri havada soruyor: Laz jandarma Komitanun emridur. Arama var... Kel Selim rahatszln belli etmemeye alarak: Kel Selim Bir ey yok ki, asker aa... Laz jandarma Komitanun emridur...

Atmosfer sesi...

aryo, ray. ekim ierden. Kel selim ile ihtiyar n planda. Jandarmann tfei dorultmasyla ieriye girii esnasnda PNR ve ayn anda GP a kadar geriye TRV.

514

Ayn

GP TRV YP

slamkyl tfeini dorultup heykel gibi beklerken, Laz jandarma dkkandaki ekmeceleri kartryor. ekmecelerin birinden gazeteden kesilmi Stalin resmi knca, dikkatle bakp soruyor: Laz jandarma Ula kim bu pos piyuklu? Kel Selim jandarmaya birka adm yaklaarak cevap vermeye alyor: Kel Selim Bu mu?.. Haa... O benim askerdeyken kumandanm... Rahmetliyi babam gibi severdim... Laz jandarma Ha bunin adu nedur? Kel Selim Ad m?.. Ad... Miralay Abdurrezzak Bey! Laz jandarma bir ey demeden eilip tra koltuunun altndaki ekmeceyi ayor ve bir damacana karp kokladktan sonra bakn Selime yneltiyor: Laz jandarma Bunin iindeki poma raki mu?

Atmosfer sesi...

aryo, ray. GP dan askerin YP na ok yava TRV.

515

Ayn

OP YP PNR TLD YP

Atmosfer sesi...

Kel Selim kendi hareketiyle OP dan YP a geliyor. Hafif PNR ile ikisi kadraja giriyorlar. Jandarmann yere kmesiyle TLD.

516

Ayn

YP

Kel selim elleri havada izah etmeye alyor: Kel Selim Bu ispirto yerine hani... Burda kimse rak imez, asker aa...

Atmosfer sesi

Sabit kamera...

517

Ayn

YP

Laz jandarma ayaa kalkp bir ekmeceyi ayor ve iinden sarl bir boha karp anca d kopuyor: Laz jandarma Uyyyy!..

Atmosfer sesi...

Sabit kamera...

518

Ayn

YP ZOOM Y

Laz jandarma bohay aar amaz Kel Selim haykrrcasna baryor: Kel Selim Sakn dokunma ona!..

Atmosfer sesi...

Kel Selimin YP ndan Y planna ok hzl zoom.

519

Ayn

GP

Selimin barmasyla slamkyl ona hamle yaparak baryor: slamkyl Gprama deyom!..

Atmosfer sesi...

Sabit kamera...

520

Ayn

OP YP

Laz jandarma aptal bir suratla zurnac ihtiyara bakp kendi kendine konuuyor: Laz jandarma Uyyy... Bu kemikler kimindur?

Atmosfer sesi...

Sabit kamera... Laz kameraya yaklayor.

521

Ayn

GP YP

Zurnac ihtiyar takatten kesilip dmek zere olan Kel Selimi slamkyl ile bir iskemleye oturtuyorlar. htiyar, jandarmann yanna yaklayor ve fsltl bir sesle durumu aklyor: htiyar Bu kemikler onun z evladnndr. Seferberlikten dnerkene olunun sadece kemiklerini buldu... Vasiyeti var, lnce olunun kemikleriyle gmecez inallah...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Derin mizansen. htiyar Laza yaklarken Laz da kadraja girecek. Plann sonunda ikisi YP da kar karya...

522

Ayn

GP PNR YP

Zurnac htiyar masann zerinden, biraz nce babamn yadigar dedii kaval alp Selime uzatyor: htiyar Al Selim usta... Bu zaten senin kavalnd... Kel Selim yorgun bir glmsemeyle kaval alp yavaa dudaklarna grryor ve bir melodi almaya balyor.

Kaval sesi...

Derin mizansen. htiyar kendi hareketiyle YP a geliyor.

523

Ayn

YP PNR GP

Laz jandarma, hibir ey demeden arkadana gidelim anlamnda bir jest yapp berber dkkann terkediyorlar...

Kaval sesi...

Derin mizansen.

524

Ahr i/g n

GP TRV YP

Callud, bir yardmcsyla birlikte ayaklar iple bal bir eei yere yatrm kesmek zere, kesim ban alp biley demirine birka kez vurduktan sonra yardmcsna sesleniyor: Callud Sk tut, tepinmesin... Callud, ba eein boynuna dayamt ki, ayak sesleri zerine kafasn kaldrp nne bakyor.

Bak bileme efekti. Dardan ayak sesleri...

aryo, ray. Hafif st rakurs. Ahr nnden ekim. Ta duvardan Callud ile eein YP na kadar yava TRV.

525

Ayn

GP

Calludun bakt ynde, dardan iki jandarma yaklap kapda duruyorlar. Onlar farkeden Callud, hi istifini bozmadan yapmackl bir edayla dert yanmaya balyor: Callud (d ses) Eei asfalt yola vurunca, ite byle nallar arabuk ryor...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Hafif alt rakurs. ki jandarma kapda bekliyor.

526

Ayn

OP TRV TYD PNR GP

Callud yaknmaya devam ediyor: Callud ... ite byle, nallar arabuk ryor ve ikide bir nallarn yenilemek gerekiyor... Kapda duran iki jandarma, bir iki adm atp ieriye giriyorlar. Jandarmalardan biri durumu aknca sert bir sesle: Dada jandarma Sen ne daniirsen? k dar arama emri var ite... Callud, eei brakp yardmcsyla birlikte kapya doru giderken jandarmaya sesleniyor: Callud Tamam, tamam komutan bey... Buyur her taraf ara... Jandarma erleri etrafa baknp ahr gzden geirdikten sonra Dada olan, rpnp ayaa kalmaya alan eein banda duruyor...

Atmosfer sesi...

Super Panther. Alt rakursta Callud, yardmc ve eein OP ndan TRV ile ahrh iine doru alma ile birlikte orta rakursa TLD. Kadrajn sonunda karlkl iki kap grnecek. F = 18 mm.

527

Ayn

YP

Dada jandarma eee bakp Calluda dnyor: Dada jandarma Nalbant msn, kasap msn? z ulan u merkebi!

Atmosfer sesi...

Sabit kamera...

528

Ayn

OP PNR TLD

Arka kapnn eiinde duran Callud, yardmcsyla birlikte eei zmeye giderken yemin etmeye balyor: Callud Vallahi kesmiyom, billahi kesmiyom... Aha ahit var, sor kene istersen.

Atmosfer sesi...

Super Panther. Calludun hareketiyle PNR eee eilmesiyle alt rakursa TLD.

529

Ayn

YP

Dada jandarma kzyor: Dada jandarma Kes sesini lan! Hadi merkebi de al, bizimle karakola geliyirsiniz...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Hafif alt rakurs.

530

Ahr d/g n

GP

ki jandarma nde, Callud, eek ve yardmcs arkada ahrdan kyorlar. Callud jandarmann peinden giderken sinirli bir ekilde kfrediyor: Callud Ulan mutlaka Kel Selim gammazlamtr. Vay deyyus vaay! Bere ii gc gammazclk yaho! Dada jandarma, Calludun vd vd yapmas zerine onun ne gemisini beklerken tehdit ediyor: Dada jandarma Sen he nee dipik yemi miseeen? D nme yri, gjtdllak... Callud bir sesini karmadan jandarmann nne geip gidiyor...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Okalipts aacnn arkasndan ekim. F = 18 mm.

531

Muh ev i/g n

GP PNR YP

ki kii, Mahalle muhtarnn eski evine soktuklar ar bir uval, bir buday ynnn yanna yerletirip azn ayorlar. Buyday ynnn yannda duran Muhtar, toprak dolu uval boaltan adamlarna talimattlar yadryor: Muhtar Elinizi abuk tutun, her iki buday uvalna bir uval toprak... yicene kartrcnz haaa, belli olmasn...

Atmosfer sesi...

Derinden gelen iki adam buday ynnn yanna gelince muhtar kadraja giriyor. Toprak uvaln aanlar n planda onlarn arasnda muhtar bir iki adm yaklayor...

532

Ayn

YP

ilerden biri muhtara soruyor: i ki uvala bir uval ok bere muhtar!

Atmosfer sesi...

Sabit kamera...

533

Ayn

YP TRV

Muhtar iiye kzyor: Muhtar Ulan deyyus! Onlar iki litre gaz yana bir litre su katklarsa, biz neden ly bozucuk? Hastay yatanda becericin ki, iyileince icabnda o seni becermeye kalkar...

Atmosfer sesi...

Muhtar iki adamn arasndan grnrken muhtarn amorsuna TRV kapdaki jandarmalar grnecek ekilde... Muhtar, Arnavut konuurken ona yaklayor. 2. l kurgu sahas yaratlacak...

De v

Muhtar lafn henz bitirmiti ki, kapdan iki jandarma giriyor. Jandarmalardan Arnavut olan muhtara sesleniyor: Arnavut jandarma Bizimle karakola gelecen, muhtar!..

534

Ayn

OP

Muhtar jandarmalarn arasndan grnyor, hi istifini bozmadan sakin bir sesle cevap veriyor: Muhtar Siz gidin, ben birazdan gelirim... Arnavut jandarma Komutann emri, imdi gelecen!

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Mizansen ii kurgu. l kurgu kompozisyonuna dikkat!

535

Ayn

YP

Muhtar bu davrana kzyor: Muhtar Ne diyon bre? Muhtarm ben, muhtar!..

Atmosfer sesi...

Sabit kamera.

536

Ayn

YP TRV OP

Arnavut, muhtar dinlemiyor: Arnavut jandarma Yr lan! Muhtarm... Siz ikiniz! Siz de geliyonuz. Komutanla iiniz var!.. Hadi, hadi, sallanmayn! Jandarma, korkudan yerinde donakalan iilere yaklap dipikle hafif iteleyip darya karyor. Muhtar karken sylenmeye balyor: Muhtar Tamam gidiyok gidiyok... Ulan o Moskof pii Kel Selim yok mu?..

Atmosfer sesi...

aryo, ray. aryo ara kapnn dibindeki duvara paralel kurulacak ve kapya doru hareket edecek.

537

Muh ev d/g n

GP YP

Muhtar, iilerle darya karken korkudan dilleri ttulan iileri sakinletirmeye alyor: Muhtar Mutlaka o deyyus gammazlamtr! Ben ona yapacam bilirim!.. Merak etmeyin, arkamzda Demokrat Parti var, klnza dokunursa, baavuu Hakkariye srdrrm...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Plann sonunda jandarmalarn sigara yakmas eliptik kurgu elementi olarak kullanlacak...

538

Sokak d/g n

YP PNR GP OP TRV

Bir el yanan kibrit pn uzatp baka bir jandarmann sigarasn yakyor. Sigaras yanan jandarma, pepee nefesler ekerek ilerliyor. Kardan gelen seyyar satc Haydar iki jandarmay selamlyor: Haydar Selamn aleykm asker aalar! ki jandarma Aleykm selam... ula bunin arabasini arayak mi? Jandarmalar araba onlar gemek zereyken geri dnp Haydar durduruyorlar: Krt jandarma Dur lo! Arama yapacaim. Arabanda bir ey yok midir? Haydar memnun bir ifadeyle: Haydar Valla grdn gibi ite. Ara asker aa, ara... ki jandarma seyyar satc arabadakileri kartrmaya balyorlar...

Dibek dvme efekti...

aryo, kavis ray. Askerin eli kadraja giriyor. Askerin hareketiyle PNR. Haydar kardan geliyor. GP da askerler durup geri dnyorlar. Arabay ararken araabann nne OP a TRV. Fonda iki kadn dibek dvyor...

539

Ayn

YP TLD

Krt jandarma bir ey bulamaynca Haydara sokulup komut veriyor: Krt jandarma Sen hele bir hoh de! Haydar Hoh! Krt jandarma, Haydara yzne nasl frmesi gerektiini aklyor: Krt jandarma Eyle deil, hamo! Beyle yzme hohla... Haydar, jandarmann yzne hohluyor. Krt jandarma durumu akyor: Krt jandarma Ula boma raki kokiyirsen pezevenk! Boma rakiyi nire saklaman? Jandarma arabann altna bakmak iin melince depoyu farkediyor. Yukarya

Dibek dvme efekti...

Super Panther. Jandarma nn hareketini takip. Jandarma melince alt rakursa TLD. Haydarn melmesi ile kesme.

De v

Bakyor: Krt jandarma Ulo, bu depodir? A hele, a! Haydar jandarmay dolanarak nne geliyor ve depoyu amak iin meliyor...

540

Ayn

OP

Haydar melir melmez deponun kapan ayor ve amasyla araba deposundan 30 kadar kedi can havliyle darya frlyorlar. Bu manzara karsnda ikisi de feryat ediyorlar: Haydar Allah! Ulan bu kediler nasl arabama girmi, yaho?!

Dibek dvme efekti... Kedi miyavlamalar.

Sabit kamera. Alt rakurs. Jandarma ile haydar kar karya. ekim Haydar melirken balayacak...

541

Ayn

YP TRV TLD GP

Krt jandarma ters ters bakyor: Krt jandarma Numara yapma ula hrpo! Kedileri kesip tavan diye satiyirsen? Ulan imdi anlamiem memlekette neden az kedi var. Yri karakola gelaceksn! Krt jandarma Haydar omuzundan tutup kaldryor, kolundan tutup ekerken teki jandarma da arabann ynn eviriyor. Haydar giderken yemin fasl balyor:

Dibek dvme efekti...

Sper Panther... Jandarma, Haydarn amorsundan. Jandarma elini Haydarn omuzuna atnca TRV ile ikisi kar karya geliyor. Ayaa kalkarlarken onlarla birlikte st rakursa TLD...

542

Ayn

OP TRV TLD

Haydar jandarmalarla giderken dvnerek yemin ediyor: Haydar Eer haberim varsa, canm ksn, gzlerim nme aksn... Allah bacam tkasn, ocam sndrsn! Kapm dikenlerle kapansn!... ki kadn bir duvarn dibinde dibek dverken uzaktan Saminin baran rtlak sesi iitiliyor: Sami (d ses) Nergiiis! Aaaa... ulan Halep orospusu Nergiiis!...

Dibek dvme efekti...

Sper Panther. Jandarma ve Haydarla birlikte TRV ve dibek dven kadnlarn hizasna TLD. Kadnlarn yannda kamera duruyor. Pantherin kolu ile kadnlara yaklap yukarya tekrar TLD.

543

Sam ev d/g n

OP TLD

Evinin kck balkonunda oturan Sami, kalayl bir bakr tas ile rak iiyor. Tastaki raky kafasna diktikten sonra zrlayan bir sesle alayp baryor:

Atmosfer sesi...

Super Panther. Balkonun altndaki duvardan Samiye TLD.

De v

Sami Aaah, ulan ah! Yaktn beni Nergis!.. Soyumu kurutacak dmbklerin bacs. Hi ocuum olmadan lp gidicim yaho!

544

Ayn

YP TLD YP

Saminin eli, yannda duran damacanay kapp boalan tas rakyla doldurup azna gtryor. Bir yudum aldktan sonra tekrar olanca sesiyle baryor: Sami Nergiiis! Ulan kahpenin dl Nergiiiis!..

Atmosfer sesi...

Saminin elinden yzne TLD

545

Bir ev d/g n

OP

Saminin zrlama sesi yanklanrken penceresine kan st donlu bir komu, karma kark bir suratla baryor: Komu Kuzzulkurt! Ayp yaho, ayp! Eek kadar adamsn, bre!

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Hafif alt rakurs. ekim yar profilden...

546

Sam ev d/g n

GP TRV OP

Dertli Sami, zrlamasn kesmeden yaknmaya balyor: Sami Evlendim evleneli bir kez olsun sarmadm onu... Soyumu kurutacak Halep fahiesi! Ulan nergiiis!.. Komu (d ses) Ulan hangi eek onu sarmana izin verir? Sami Hem sen ne anlarsn, ulan dmbk! Sami komusuna kfr bastktan sonra onun yzne serpmek istiyormu gibi elindeki rak tasn komusundan yana hrsla serpiyor...

Atmosfer sesi...

Super Panther: Merdivenlerdin balkonun nne TRV...

547

Lokal i/g n

YP

Yzne bir bardak su serpilen garson, korkuyla nne bakarken Mnir aann sinirli sesi iitiliyor: Mnir aa (d ses) Gelecek sefer yzne su deil, kahveyi serperim!..

Bilardo efekti...

Sabit kamera...

548

Ayn

YP TRV GP

Garsonun yzne su bardan serpen Mnir aa, garsonu azarlyor: Mnir aa Gelecek sefer yzne su deil, kahveyi serperim, bilmi ol!

Bilardo efekti...

Garson titreyen bir sesle zr diliyor: Garson zr dilerim efendim... Mnir aa Ett!.. Garson dnp oradan ayrlrken Mnir aa bir an ters ters baktktan sonra stakasn kaldrp bilardo masasna dnyor ve oynayacak nokta belirlemeye alrken yarm brakt lafn tamamlyor: Mnir aa Ne diyordum?.. Haa... Valla yle gzel rol yapt ki, Amerikal olduuna ben inanacaktm... Mnir aa masann kar tarafna geip eiliyor ve vuruunu yaptktan sonra tekrar doruluyor...

aryo, ray. Plann banda Mnir aa garsonun amorsundan. Garson ktktan sonra Mnir aa oyuna dnyor... Masann ka bakan dar kenarndan balkon tarafna doru TRV.

549

Ayn

YP

Mnir aa vuruunu yapp dorulduktan sonra yannda durup stakasn tebeirleyen Bekir beye dnyor: Mnir aa Valla Yusuf usta bile numaray yuttu. Helal olsun bre!..

Aziz hocann gazete hrts...

Sabit kamera. Bekir beyin amorsundan.

550

Ayn

YP

Sahte Amerikal sz alyor: Amerikal Bre ben onunla Trke konuuyom, o bana Franszca cevap veriyor...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Fonda aziz hoca gazete am okurken, arada bir gzlk stnden bakyor.. aryo, ray. Bekiri YP da tutacak ekilde geriye doru TRV. bekir bey masa kesini dnp masaya

551

Ayn

YP TRV PNR OP

Masann kesinde stakasn tebeirleyen Bekir bey, masa boyunca yrrken gayet sakin bir sesle gr bildiriyor: Bekir bey Eee... siyaseti dediin artist olmal, yalan da sylese halk inandrmal. Gerisi mhim deil... Deil mi, hocam?

Atmosfer sesi... Gazete hrts... Bilardo efekti...

De v

Bekir bey masann kesini dnp vuruunu yapmak iin eiliyor. Bu srada, Aziz hocann gazesinden koparak gzln burnuna indirirken cevap veriyor: Mdr Bre cahillere doru sylesen de noolucu? Milletin alktan nefesi kokarken st veriyok, kimse imiyor keni... Masann br tarafndan dolanan Mnir aa, yapmacktan yaknan bir ses tonuyla ekliyor: Mnir aa Bgn hocann retmenleriyle ba dertte, Bekir bey! Vuruunu yaptktan sonra dorulan Bekir bey, dorulup mdr Azizden yana bakyor.

eildiinde Aziz hoca kadraja girecek ekilde sola PNR. Aziz hoca konuurken Mnir aa nnden geip Bekirin yanna geliyor. Bekir n planda.

552

Ayn

YP

Bekir bey abartl bir aknlkla soruyor: Bekir bey Yoh yaho! Hayrdr inallah hocam? Hadlerini bildirseydin keratalara.

Atmosfer sesi...

Sabit kamera...

553

Ayn

OP

Aziz hoca gazetesini yanndaki masaya brakp ayaa kalkarken gzln karyor ve ceketinin mendil cebine koyuyor. Bekir beye yaklarken durumu izah ediyor: Mdr Bildiricim, bildiricim... Bu sene bize yeni bir retmen tayin oldu, daha dorusu srgne geldi...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Mdr, Bekir beyin amorsundan...

554

Ayn

GP TLD

Mnir aa uygun bir vuru pozisyonu ararken Bekir beye sokulan Aziz hoca, dert yanmaya devam ediyor: Mdr Dikkat et, komnist falan dedilerse pek aldrmadm. Fkara bir hal vard, bre valla acdm kene... Meersem sracak kpek diini gstermezmi. Moskof pii bugn retmenleri isyana tevik etti yaho! Bekir bey Deyyusa bak bre! Eee?..

Bilardo efekti...

Super Panther. Ku bak st rakurs. Mnir aann vuruu ile geriye hafif TRV ile orta rakursa TLD.

De v

Mnir aa bu arada vuruunu yapp onlara yaklayor. Mdr Aziz, anlatmaya devam ediyor: Mdr Eeesi yok ite. Amerikan st ocuklarn zeka geliimini engelliyormu Ayn YP Mdr, Bekir beye sokularak birazck sesini ksyor: Mdr Ulan anam avradm olsun, onu taa Hakkariye srdrcm!.. Atmosfer sesi... Sabit kamera. Mdr, Bekir beyle kar karya profilde...

555

556

Ayn

GP TRV OP

Mnir aa, masann br ucundan onlar dinliyormu gibi yapp konuuyor: Mnir aa Bizim millet nankr, nankr... hi hi hi... Mnir aa, kkr kkr glyor ve yanna gelen Amerikalya bakp iaretle ondan bir ey istiyor. Amerikal cebinden ald bilardo topunu Mnir aaya veriyor...

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Amerikal Mnir aaya yaklarken OP a kadar TRV.

557

Ayn

Mnir aann eli, Amerikaldan ald topu Bekir beyin topuyla deitiriyor...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera, st rakurs.

558

Ayn

YP PNR OP

Bekir bey stakasnn ucuna tebeir srdkten sonra vuraca topun bana geliyor. Toplarn durumuna bakp: Bekir bey Say diye buna derim ite... Mnir aa Ne yapalm, biz piiriyok, sen yiyon... Bekir bey bilardo masasna eilip stakayla topa nian alyor ve ok sert bir vuru yapyor. Istaka, bilardo topunun iine saplanyor...

Atmosfer sesi...

Bekir beyin hareketini PNR ile takip. OP da staka objektife ynelmi olacak... (cepheden)

559

Ayn

Bekir beyin stakasnn ucu, bilardo topunu yarsna kadar delip iine saplanyor.

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. st rakurs...

560

Ayn

YP

Bu beklenmedik olay karsnda Bekir bey dehete dyor: Bekir bey Hassiktir!.. Bu srada etraftan glmeler iitiliyor. Bekir bey sinirli bir ekilde doruluyor...

Glmeler...

Sabit kamera, cepheden...

561

Ayn

GP

Ona aka yapldn anlayan Bekir bey, stakasyla Mnir aay masann etrafnda kovalamaya balyor. Bekir bey haricinde herkes katla katla glyor.

Glmeler...

Sabit kamera. ekim giri kapsnn nnden. F = 18 mm.

562

Ayn

GP

Bu srada kap alyor ve ieriye giren garson, korkan bir ses tonuyla Mnir aaya sesleniyor: Garson Bakanm, Bekir beye telefon geldi. Acele antiyeye aryorlar, ok mhimmi...

Atmosfer sesi... Glmeler hafifliyor...

Sabit kamera.

563

Ayn

GP

Kk masann nnde duran Bekir bey, masada duran viski bardan alp bir dikite iiyor ve arkadalarna sesleniyor: Bekir bey Hadi eyvallah!..

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. Garsonun bak asndan.

564

Ayn

YP TRV Y

Bo viski bardan masaya brakan Bekir beyin eli, masann zerinde duran yerkreyi evirerek oradan uzaklayor. Yerkre dnmeye balyor...

Kre dnnce stadyum efekti.

aryo, ray. Dnen kreye TRV...

565

Stad d/g n

UP PNR

Onbinlerce kiilik bir stadyum. Sahada kimse oynamyor ve btn tribnler bombo. Ama ma varm gibi onbinlerce insann grlts ve tezahratlar iitiliyor...

Satdyumda ma efekti...

Kamera sahann ortasnda. Tribnlerde 360 lik TRV.

566

antiy e d/g n

UP TRV GP

Beton stunlarn ve kalp ahaplarnn arasndan uzaktan bir ara grlyor. Ara stadyum inaatna yaklap saha ksmna dnyor ve sert bir fren ile duruyor. Alan kaplardan mteahhit Bekir bey ile bir ast subay ve bir sivil inip inaata giriyorlar...

Ara motor sesi...

aryo, ray. zleyici kapsndan sahaya kadar TRV.

567

Ayn

GP PNR OP

Tribnlerin altna giden girilerden birinde hzl admlarla yryen kiiden Bekir bey, sola dndkten sonra tribn altlarnda oturan iilere bakyor.

Atmosfer sesi...

Bekir beyin hareketine gre PNR. Hareket ynne dikkat.

568

Ayn

OP TRV YP

Yusuf usta, alnn bir mendille sarm birka askerin evirdii 20 kadar iinin arasnda otururken Bekir beye bakp sigarasndan son bir frt ektikten sonra izmariti frlatyor:

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Hafif st rakurs. OP dan YP a kadar Yusuf ustaya TRV. Subjektif kamera. Durin mizansen. Hafif alt rakurs. Yusuf ustann gznden.

569

Ayn

GP OP

Bekir bey, Yusuf ustaya doru birka adm atyor ve sakin bir ses tonuyla soruyor: Bekir bey Ne yaptnz, Yusuf usta? Byle hassas bir zamanda i braklr m? Sen akl banda adamsn...

Atmosfer sesi...

570

Ayn

YP

Yusuf usta, Bekir beye sitem edercesine soruya soruyla karlk veriyor: Yusuf usta Mkafatmz byle mi olacakt, Bekir bey? Yzm kara kardnz...

Atmosfer sesi...

Bekir beyin amorsundan Yusuf usta...

571

Ayn

YP (Gs Plan)

Bekir bey, anlald demek istercesine nne bakp ban sallyor ve ellerini arkasnda balayarak yusuf ustann nnde ar admlarla volta atmaya balyor. Birka adm attktan sonra: Bekir bey Ameleyi sakinletirecein yerde kkrtmn...

Atmosfer sesi...

Hafif alt rakurs. Bekir beyin hareketini takiben PNR. Yusuf ustann gznden...

572

Ayn

OP TRV

Yusuf usta oturduu yerden cevap veriyor: Yusuf usta Ben kimseyi kkrtmadm! Aylardr kimsenin bir kuru ald yok. Hepimizin kurda kua borcumuz var. Benim bildiim, amelenin aln teri kurumadan hakk denmelidir...

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Hafif st rakurs. Yusuf ustay kompozisyonun merkezinde tutacak akilde saa sola TRV. Subjektif kamera. Bekir bey dnyor, kameraya bir adm atp YP a geliyor. Yusuf ustann gznden...

573

Ayn

OP YP

Bekir bey srt dnk duruyor ve yavaa dnerek Yusuf ustay ilk kez gryormu gibi gzlerini ksarak bakyor: Bekir bey Komnistlerden mi rendin bunu?.. Tpk onlar gibi konutun da...

Atmosfer sesi...

574

Ayn

OP TLD YP

Yusuf usta oturduu yerden kalkarak bekir beye bir iki adm atyor ve sinirli bir ses tonuyla sesleniyor: Yusuf usta Tbe de, Bekir! Bu bizatihi hazreti Alinin szdr!

Atmosfer sesi...

Super Panther. Yusuf usta ayaa kalkarken ilk repliini sylyor. Kalk hareketiyle TLD...

575

Ayn

YP (g.) TRV YP (Omuz Plan) YP TRV

Bu srada biraz teden konuulanlar dinleyen ast subay, Yusuf ustann szyle onu kmseyen bir ekilde glmsyor:

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Ast subayn yzne hafif bir TRV.

576

Ayn

Bekir bey, yine anlald dercesine ban sallyor ve gzlerini Yusuf ustann gzlerine dikip samimi bir tonla: Bekir bey Hazreti Ali, iktisat myd, bilmem ama... memlekette iktisadi kriz var. Devletten istihkak alamyok. Sen bunu anlamazsan kim anlayc bre Yusuf usta? Partinin hi hatr yok mu? Biraz yardmc olucun... Yusuf usta Yardmc olak ta, bize, bu insanlara kim yardm edici allaysen? Bak kemie dayand yaho! A ay oynamaz bre Bekir!..

Atmosfer sesi...

aryo, kavis ray. Yusuf ustann amorsundan, Bekir beyin amorsuna TRV.

577

Ayn

YP

Bekir bey tehdit ieren alak bir sesle: Bekir bey Son szn bu mu, bere usta?

Atmosfer sesi...

Sabit kamera.

578

Ayn

YP OP

Yusuf ustann yznde hibir eyi umursamayan bir glmseme beliriyor, ck ck ck diye sesler kararak nceden oturduu yere dnyor ve beton stunun dibinde oturuyor. Bu srada iiler, azlar kapal, burunlarndan bir melodi mrldanmaya balyorlar...

Burunla seslendirilen melodi. ams al ammusi.

Super Panther. Yusuf ustann OP a uzaklap oturmasyla alt rakursa TLD.

579

Ayn

YP OP TRV GP

Yusuf ustann bu davranna anlam veremeyen Bekir bey, ac ac glmseyerek anlald dermi gibi ban sallyor ve bir an arkasnda duran ast subaya bakarak sakin bir sesle: Bekir bey Stfl ossun! Gnah bizden gitti... Bekir bey son szn syledikten sonra srtn dnp gidiyor. Ast subay iki adm yaklaarak iileri eviren askerlere emir veriyor: Ast subay Karakola gtrn!.. Askerler iileri askeri araca yklemek iin koarak harekete geiyorlar...

Burunla seslendirilen melodi...

Derin mizansen. Ast subayn komutuyla iilere TRV...

580

O avlu d/re j.

YP TRV GP

Vakit gnbatmna yaklarken, avlu kemerinin altnda, Yusuf ustann byk kz Nazl, el deirmeninde bulgur trken Cemal deirmen deliine bulgur dkyor. Cemalin eli kardeinin eliyle arpnca bulgur deirmenin zerine dklyor. Buna sinirlenen nazl kardeini azarlayp arkasndan papucunu frlatyor: Nazl Bak ne yaptn eek spas! Cemal, avlunun havuzuna doru koarken arkasndan papu frlyor. Tam bu srada mahallenin muhtar avluda grnyor: Muhtar Semraaa! Ooo Semra!.. Nerdesiniz yaho?

El deirmeni efekti... Radyodan ams al ammusinin mzii...

aryo, ray. Duvarn dibinden havuza doru TRV.

581

Ayn

OP PNR TLD YP

Bulgur tmeye devam eden Nazl, oturduu yerden annesini aryor: Nazl Anneee! Muhtar geldi... Omuzunda kocaman mlek testiyle kapda grnen Semra, muhtara yaklarken endieli bir sesle soruyor: Semra Buyur muhtar. Hayrdr inallah!..

El deirmeni efekti. ams al ammusi.

Super Panther. Alt rakursta Nazlnn cephesinden kapya PNR ve ayn zamanda Semrann yz hizasna TLD.

582

Ayn

YP TLD PNR

Muhtar avludaki havuza eilmi yzne bir iki avu su serptikten sonra, boynundaki mendille yzn kurularken Semraya dnyor: Muhtar Mhim bir ey deil yaho!.. Amele antiyede hr karm, ite... Semra gzlerini ksarak muhtarn ne gizlediini anlamaya alyor: Semra Ak syle muhtar, bizi oyalama...

ams al ammusi mzii...

Super Pather. Muhtarn dorulmasyla TLD. Semraya dnmesiyle muhtarn amorsundan Semra. Testi hala Semrann omuzunda.

583

Ayn

OP

Muhtar glmseyerek: Muhtar Korkma, korkma... Aslana bir ey olur mu? u nankr amele yznden ite... Nezarete gtrmler, yarn mutlak brakrlar...

El deirmeni susuyor. ams al ammusi mzii.

Sabit kamera. Semra, muhtarla kar karya profilde...

584

Ayn

YP TLD

Bulgur tmeye ara veren Nazl, nezaret lafn iitince korkuyla ayaa kalkyor...

ams al ammusi.

Nazlnn kalkyla TLD.

585

Ayn

YP TRV PNR YP

Semra ne yapacan arm bir vaziyette, hala omuzunda tuttuu mlek testiyi yere koyup doruluyor: Semra Ne olacak imdi, Muhtar? Mnir aann haberi var m?.. Muhtar Var var... merak etme onu orda brakmaz. Yalnz jandarma evde arama yapabilir, evde bir ey varsa saklayn, ne olur ne olmaz...

ams al ammusi.

aryo, ray. Semrann eilme ve dorulmasn kamera bal ile takip. Konuurken kadrajn solundan sana TRV ve Semrann amorsuna geecek ekilde muhtara PNR...

586

Ayn

YP

Semra, zgn bir sesle soruyor: Semra Ne gibi, muhtar? Saklayacak neyimiz var ki? Semra lafn bitirmeden avlu duvarnn tepesinde bir ey farketmi gibi, bir an kendi sana yukarya bakyor...

ams al ammusi.

Sabit kamera.

587

Ayn

YP

Duvarn tepesinde Sleyman sesini karmadan onlar dinliyor. Bu arada muhtarn sesi iitiliyor: Muhtar (d ses) Ne olacak yaho!..

ams al ammusi.

Sabit kamera, hafif alt rakurs.

588

Ayn

YP TRV PNR OP

Muhtar, semrann bakt yne bakp Sleyman gryor ve hi istifini bozmadan devam ediyor: Muhtar Ne olacak yaho!.. kaak ttn, boma rak... Haa... dur, dur... Az kalsn unutuyordum! Yusuf ustann eskiden kitaplar vard ya?.. Semra ou yprand, saa sola atld, kayboldu... ki kitap kald. Binbir Gece Masallar m, ne?.. Muhtar Olsun olsun, sakla! Hatta yak onlar. Evde kitap bulundu mu, hemen vatana ihanetle suluyorlar...

ams al ammusi...

aryo, ray. Muhtarn Sleymana bakan yznden TRV ile alma ve Sleyman fonda grnmek zere, Semra ile muhtar kar karya alacak ekilde PNR. Semrann kendi sanda Nazl, solunda Cemal. (nceki planlarda ocuklarn konumu ile ilgili alma mizansen planda yaplacak) Sabit kamera. Hafif alt rakurs. Kurgunun 9. Prensibine ve l kurgu kompozisyonuna dikkat!

589

Ayn

YP

Sleyman dayanamayp merakl bir edayla muhtara soruyor: Sleyman Ne var, bre muhtar? Bir gn hayrl bir haberle geldiini grmedim...

Atmosfer sesi...

590

Ayn

YP TRV OP

Muhtar, Sleymandan gzlerini kararak kaamak bir cevap veriyor: Muhtar Bir ey yok, bir ey yok!.. Muhtar gitmeye hazrlanrken Semra duvarn dibine Sleymann yanna gidiyor. Sleyman tekrar soruyor: Sleyman Allaysen, vatana ihanet eden kim?

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Semrann amorsundan ekim, onun gidiiyle TRV. Semra, ocuklar ve Sleyman OP da. l kurgu kompozisyonunda 2. sahaya gei. (alt rakurs)

591

Ayn

YP

Muhtar giderayak ayn sekilde kaamak bir cevap veriyor: Muhtar Ne ihaneti yaho! Bir ey yok dedik ya! Hadi hayrl akamlar...

Atmosfer sesi...

Muhtar, Sleymann amorsundan. Hafif st rakurs.

592

Ayn

OP TRV PNR OP

Muhtar gittikten sonra, Semra alamakl bir ses tonuyla Sleymana dert yanyor: Semra Grdn m, bamza geleni? Abini nezarete atmlar, jandarma evi arayacakm... Sleyman, Semray teskin etmeye alyor: Sleyman Allah allah! grdn m, deyyus bana sylemiyor. Aydan post demokrat partiliden de dost olmaz. Ulan kodolarn muhtar!.. Hi merak etme Semra! Evvel allah yarn onsuz eve gelmem...

Atmosfer sesi...

aryo, kavis ray. Sleymann amorsundan Semrann amorsuna TRV PNR.

593

Ayn

YP

Semra, yal gzlerle sayklyor: Semra Ne yapacam ben imdi...

Atmosfer sesi...

Sabit kamera.

594

Ayn

GP PNR OP

Sleyman, Semraya cesaret vermeye alarak kendinden emin bir ses tonuyla: Sleyman Sen iine bak! imdi gidip bizimkilerden ne olduunu renirim. Gel benle Cemal! Sleyman duvarn arkasnda kaybolurken Cemal havuzun nndeki itten atlayp amcasna giderken baryor: Cemal Geliyorum amca! Semra gzlerini bartsnn kenaryla kurulayarak hzl admlarla ieriye giriyor. Bu srada, pencere demirlerinin arkasnda beliren Nihat, kardei Nazlya sesleniyor.

Atmosfer sesi...

Cemal gittikten sonra Semrann hareketini PNR ile takip. PNR nin sonunda Nihat OP da. Kamera pencereye yakn yere konulacak...

De v

Nihat t, Nazl! Nazl, pencerenin nne gelince: Nihat Annen niye alyor?

595

Ayn

YP

Nazl zgn bir ses tonuyla: Nazl Babam hapsetmiler... Bu srada, oyunundan dnen ehra da pencerenin nne gelince Nihat demirlerin arasndan kolunu uzatarak ehrann san tutuyor: Nihat Bir daha erkeklerle oynadn grrsem u salarn yolarm!

Atmosfer sesi...

Sabit kamera. akim ierden, Nihatn amorsundan...

596

Ayn

GP TRV OP

Birka kitapla birlikte yarsna kadar dolu bir ie rak ve kk beyaz bir torbayla ta merdivenden inen Semra, avluya karken kzn aryor: Semra Nazl! Kzm al unlar hemen ocaa at, ne olur ne olmaz... Ben testiyi doldurup gelecem, bir yere ayrlmayn... Nazl bir ey demeden kitaplarla raky alp ocaa ynelirken Semra tekrar testiyi omuzuna atyor. Semra avluyu terketmeden Nazl kitaplar ocaa atp raky da stlerine dkyor. ehra somurtkan bir suratla onu sessizce seyrediyor...

Atmosfer sesi...

aryo, ray. Semrann hareketi ile havuzdan ocaklara kadar TRV. kamera sakslarn nnde, avlu dnda. F = 28 veya 35 mm.

597

Ayn

YP TLD YP

Nazlnn eli ocaktaki kitaplarn stne raky dkp bir kibritle tututuruyor. Sar mavi bir alev kitaplar sarmken onlarn stne baka kitaplar dmeye balyor. Nazl, olanlara anlam veremeden yan tarafa bakyor ve derin i ekerek baryor: Nazl iihh! Dellendin mi? Ders kitaplar bunlar!..

ie boalma ve yanma efekti.

Super Panther. Kitaplardan Nazlnn yzne TLD.

598

Ayn

OP PNR GP

Nihat, sadiste bir glmsemeyle kardeine bakarak kararl bir ekilde kitaplarn ocaa atmaya devam ediyor: Nihat Sen sus, karmam yoksa! Bunlar da kitap... her gn okulda eek st iip spalar gibi dayak yemek istemiyorum anladn m? Nazl abisinin ocaa att kitaplar ocaktan eeleyip sndrmeye frsat bulmadan, Nihat sandan ektii gibi onu k st dryor ve borune bir tekme atarak kayor. Nazl sinirli bir ekilde haykrarak abisini kovalarken yalnz kalan ehra yanan kitaplar ayayla ineyerek sndrmeye alyor...

Yanma efekti...

Nazl ve Nihat TRV ile takip...

599

Ayn

YP TLD

ehrann ayaklar annesinin naylon ayakkabsn giymi yanan kitaplar iniyor. ehrann yz hala somurtkan ve dnceli...

Yanma efekti.

Super Panther. ehrann ayaklarndan yzne TLD.

600

kuyu d/ak .

GP

Semra, su testisini alkalayp yere dktkten sonra bakrac kuyunun az boluuna brakyor. Bu esnada kuyunun yannda dantel rp dedikodu yapan birka kadndan Emine, alamakl bir sesle dert yanyor: Emine Sen adam aylarca altr, bir kuru verme! Ondan sonra kuru istedi diye git hapse at! Hasibe Hapis olsa gene iyi... Nezarete atmlar...

Atmosfer sesi... Kuyu kr efekti.

Sabit kamera. st rakurs. ekim yoldan, saan altndan. Kuyunun krk direkleri yola paralel olacak.

601

Ayn

OP

Semra konuulanlara aldrmadan dnen krn arkasnda duruyor. Kadnlar dert yanmaya devam ediyorlar: Emine (d ses) Kimbilir imdi falakaya yatrmlardr. Zaten ayaklarna basamyor...

Dnen krk efekti ve bakracn suya d...

Sabit kamera. Orta rakurs. ekim cepheden.

602

Ayn

YP TRV OP

ki kadn kuyunun yannda yanyana oturup dertleiyorlar. Hasibe komusunu teskin etmeye alyor: Hasibe Kz alamakla kurtarcn m onu? Yusuf usta da onlan barabar. Devlete kar geldiler, devlete kar gelinir mi?

Atmosfer sesi...

aryo, ray. ki kadnn YP ndan Semra profilde kadraja girene kadar TRV ile geriye alma.

De v

Emine Yllardr almaktan baka ne suu var? Ya brakmazlarsa, ocuklara kim baks Semra?.. Semra, bakracn ipini sallayarak su ile dolmasn saladktan sonra krn deneklerine aslyor...

603

Ayn

YP

Semra, ona soru soran kadna bakyor. krn deneklerine asld gibi bakrac kuyudan ekmeye balyor. Semra kadna cevap vermeye frsat bulamadan uzaktan lkla kark ocuk barmalar iitiliyor. Semra kr evirmeyi kesiyor, uzaa bakyor...

krk gcrts...

Sabit kamera, ekim cepheden.

604

Yol d/ak .

UP

Sk aalarn evreledii lo karanlk yolda, ocuklarn arasnda yanan bir cisim grlyor. Etraftan lklar ve cuk barmalar iitiliyor.

lk ve barmalar...

Kou kameraya doru.

605

Ayn

GP PNR

ocuklarn arasnda yanan cisim, sanki ocuklar bir al yn yakm arkalarndan ekiyorlarm gibi bir alev aalarn arasndan grnyor. ocuk barmalarnn ne dedikleri anlalmyor...

lk ve ocuk barmalar...

Baheden ekim. Aalarn arkasndan alevi PNR ile takip...

606

Kuyu d/ak .

YP ZOOM Y TLD

Semra, bir an yerinde donakalyor, gzleri dehetle alyor. Ac ve korku dolu bir yz ifadesiyle haykryor: Semra Aaah! Kzm! Semra kuyu krn brakyor. Bakracn arlyla, krk hzla geri dnmeye balyor...

Hzla dnen krk efekti...

ekim cepheden. Semrann yzne hzl ve ksa zoom. Semra kadrajdan ktktan sonra kra TLD.

607

elale d/g n

II. OP TLD TRV GP

Yksek kayalardan kprerek yuvarlanan sular, havada eitli figrler oluturuyor ve kck bir glete dklyor. elalenin fonu zerinde bir anne ile be yandaki kznn sesleri yanklanyor: Anne Ryalar akan suya anlatlr ve yorumu Yusuf peygambere mahsustur, kzm. Ryan elaleye anlat.

elale grlts. Plann sonuna doru bir sr insann uultusu.

Crain. Suyun kaynad yerden glete kadar TLD ve btn kadnlar alacak ekilde GP uzak persbektife kadar TRV ile alma...

De v

Kz Ryamda allah grdm anne. Bembeyazd ve yeni domu bir bebek gibi plakt. Sonra elimden tutup ekti. Sonra pamuk gibi bulutlarn arasndan geerek cennete utuk. Gklerdeki cenneti grdm anne. Her tarafta beyaz kanatl gvercinler uuuyordu... bir de baktm ki, benim de o gvercinler gibi beyaz kanatlarm varm. ok mutluydum anne, oook!.. Bu srada elalenin dibinde, suyun kayalara arpp dald kk gletin etrafnda on onbe kadar kadn, eitli jestlerle, bara ara ryalarn elaleye anlatyorlar. Ancak elale grltsnden hi birinin ne dedii anlalmyor. Ancak yaptklar jestlerden ve yz ifadelerinden ryalarn pek i ac olmad anlalyor...

608

Sokak d/ak .

GP OP PNR GP

Semra, sentetik kuma fistan tamamen yanm, pimi ocuk vcudunu barna basarak hibir dilin anlatamayaca, sadece bir ana yreinin duyabilecei bir acy ifade eden lklar atarak uuldayan kalabalk ierisinde saa sola koturuyor. Etrafndaki kalabalk korkulu baklarla onu seyrediyor. Bu srada koarak gelen Sleyman, kalabal yararak kz annesinin kucandan alyor ve korkun bir sesle alayp caddede kouyor...

Kalabalk uultusu...

Derin mizansen. Semra saa sola koturarak kameraya yaklayor. OP da Sleyman srt dnk kadraja girip kz alrken onun arkasndan PNR.

609

H. Kor. i/sab .

GP TRV PNR

Yeni doan gnein klar hastane koridorunun pencerelerinden szd bir srada, Kel Selim ile elinde bir paket tayan Cemal, koridorda beliriyorlar. Ikisinin yzleri kaygl, arada bir bakarak, ama koridoru geene kadar hi konumadan bir odann iine giriyorlar...

Jenerik mzii...

Stadycam. kisini yakn persbektif GP da tutup koridor boyunca geriye TRV. Odaya girite PNR...

610

H. Oda i/sab .

GP PNR YP

Kel Selim hasta odasna girer girmez kasketini karp kapnn yannda Sleyman ile konuan doktorla selamlarken Cemal, ieriye girdii gibi, ayak bileklerinden boazna kadar steril bezle sarl kardeinin yanna geliyor ve tuhaf bir ekilde ona bakyor. Hemen ardndan Kel Selimin yataa yaklamasyla kznn yanbanda bir sandalyeye oturan Semra, ayaa kalkmak isterken selim onun omuzunu bastrarak ehraya sesleniyor: Kel Selim Naslsn gzel kzm, naslsn meleim? Kel Selimin ayakta kaldn gren Sleyman hemen bir sandalye alp arkasna koyuyor. Kel Selim oturuyor...

Jenerik mzii...

Kapdan girdikten sonra Cemali takiben PNR. Cemal YP a geliyor. Kadrajdan kan Kel Selim tekrar kadraja giriyor...

611

Ayn

YP

Sleymann uzatt sandalyeye oturan Kel Selim, ehraya eiliyor. ehra yorgun bir glmsemeyle cevap veriyor: ehra yiyim... Kel Selim Vah yavrum vah!... Kel Selim bir mendil karp gzyalarn kuruluyor.

Jenerik mzii...

Kel Selimin amorsundan... Bak ynne dikkat!

612

Ayn

YP

Kel Selim, gzyalarn kuruladktan sonra smkryor ve mendili cebine koyuyor. Kel Selim Bu musibet bula bula seni mi buldu? Bunca nefretin faturas sana m kacakt, gzel kzm? Kel Selim, ehrann elini hafife kaldrp pyor...

Jenerik sesi...

Kzn profilinden.

613

Ayn

YP TLD

ehra ayn yorgun glmsemeyle glmsyor. Baucunda oturan annesinin gzleri yaaryor. Semra ac bir glmsemeyle Selime bakyor...

Jenerik mzii...

ehrann yznden annesinin yzne TLD.

614

Ayn

OP TRV TLD

Kel Selim, gzlerini ehradan ayrarak Semraya bakyor, ban olumsuz anlamda Sallarken tekrar mendilini karp burnunu siliyor ve ayaa kalkyor. Kel Selimin Sleymann yanna gitmesiyle boalan sandelyeye oturan Cemal nihayet sessizliini bozuyor: Cemal ehra, bil bakalm sana ne getirdim? Cemal lafn bitirmeden elindeki paketi amaya balyor. Bu srada Semrann eli, ehrann alnna slak bez yerletirirken, ehra sayklayan bir ses tonuyla cevap veriyor: ehra Beyaz kundura... Cemal Doru nasl bildin? ehra, abisine bir glmsemeyle cevap veriyor...

Jenerik mzii...

Super Panther. Selimin ayaa kalkmasyla Panterin koluyla ehrann profilinden balayan ve Semrann arkasndan dolanp Cemalin amorsuna kadar TRV, alt rakurstan st rakursa gei... l kurgu kompozisyonunda ikinci bir sahaya gei.

615

Ayn

YP

Cemal, paketten ald kirli beyaz kunduray kardeine uzatrken neeli bir ekilde soruyor: Cemal Beendin mi?

Jenerik mzii...

Sabit kamera, hafif alt rakurs. ehrann gznden.

616

Ayn

YP TRV

ehra kunduray alp biraz inceleyip enesinin altnda gsne koyuyor ve birazck canlanm gibi abisine sesleniyor: ehra Beendim... Ama iyileene kadar giyemem. Al evde sakla. Cemal kardeinin gsne brakt kunduray alp dizlerinin stne koyuyor. ehra konumaya devam ediyor: ehra Cemal, biliyor musun? Ryamda, elaleye ryam anlattm... Git bak, belki elalenin suyu gelmitir...

Jenerik mzii...

Super Panther. Cemalin sol amorsundan sa amorsuna, bir nceki kurgu sahasna gei. Plann sonunda ehra dikkat merkezinde olacak...

617

Ayn

YP

Cemal, zgn bir ekilde ban sallyor: Cemal Tamam, gidip bakarm...

Jenerik mzii...

Sabit kamera. ehrann gznden...

618

Ayn

OP TRV YP TLD

Ksa bir suskunluktan sonra, ehra yal gzlerle onu dinleyen annesine sesleniyor: ehra Anne... Semra Syle yavrum, syle canm... ehra Susadm... Semra, bakn doktora yneltiyor...

Jenerik mzii...

Super Panther. OP dan YP a ok yava TRV. ehrann annesini arp, Semrann ona eilmesiyle TRV bayayacak. Plann bitimine doru ikisi YP da. Plann sonunda Semrann dorulmasyla hafif TLD...

619

Ayn

GP

Doktor parmaklarnn ucuyla ok az anlamnda bir jest yapyor...

Jenerik mzii... Jenerik mzii...

Sabit kamera. Semrann gznden. Super Panther. Kadrajda Cemal ehra ve Semra. ehra su ierken YP a kadar TRV...

620

Ayn

OP TRV YP

Semra dnp komdinin zerinde duran su bardan alyor ve ehrann ban kaldrarak ona bir yudum su iiriyor. Semra Biraz i yavrum, birazck i... ehra su itikten sonra bir sre sessiz kalyor. Yorgun gzlerini kapatyor.

621

Ayn

OP TRV YP

Sleyman ile fsldaan doktor odadan kyor. Sleyman doktorun peinden koridora karken kapnn yannda bir iskemleye oturan Kel Selim, zgn gzlerle ok uzaklara bakyor.

Jenerik mzii...

aryo, ray. Doktor ktktan sonra Kel Selime ok yava TRV YP a kadar.

622

Ayn

YP

Bu arada ksa bir uykuya dalan ehra, birden telala gzlerini ayor ve korkuyla annesini aryor: ehra Anne! Nerdesin anne?..

Jenerik mzii...

Sabit kamera. ekim cepheden.

623

Ayn

OP TRV

Semra endieli bir ekilde kzna eiliyor. Cemal ardeinin elini tutuyor... Semra Buradaym kzm, yanndaym... ehra Anne... Cemal gitti mi? Semrann gzleri doluyor: Semra Gitmedi, kzm. Bak burada, elini tutuyor... ehra tekrar yorgun gzlerini yumuyor...

Jenerik mzii...

Super Panther. Cemalin kendi sandan arkasn dolanarak ikinci kurgu sahasna gei...

624

Ayn

YP

ehra yumulu gzlerini hafife aralayarak ancak iitilebilen bin sesle annesini aryor: ehra Anne...

Jenerik mzii...

Sabit kamera. ekim cepheden.

625

Ayn

YP

Semra dolu dolu gzlerini bilekleriyle kurulayarak kzna cevap veriyor: Semra Annen sana bin feda olsun, syle meleim...

Jernerik mzii...

Sabit kamera. ehrann bak asndan.

626

Ayn

YP TRV OP

ehra zayf bir sesle mrldanyor: ehra Uykum geldi... ehra ancak lafn bitirmiti ki, gzleri yavaa kapanyor. Hkrklarla kzna kapanan Semra, bir hamlede onu kuana alyor ve inni syler gibi sallayarak mrldanyor: Semra Uyu kzm, uyu canm... Uyu... Seni byle uyutacama lseydim keke. imdi hangi ryay gryorsun, nerelere uuyorsun kimbilir... U yavrum, u meleim...

Jenerik mzii...

Super Panther. st rakurs, ku bak. Panther koluyla OP a kadar ykselme...

627

H. kor. i/sab .

GP PNR TRV

Semra kzn kucanda sallarken, Cemal elinde beyaz kundurayla odadan frlyor ve koridor boyunca btn hzyla kouyor. Koridorun sonuna geldii zaman, atrk gidecek bir yer kalmam gibi, hzl hzl soluyup duruyor. Sonra elindeki beyaz kunduraya bakarak hkrklara bouluyor...

Jenerik mzii sonu...

Stadycam. Kapdan Cemalin hareketini takiben PNR. GP da onun nnden geriye alma...

628

O avlu d/sa b.

YP

Cemalin hkrklar ortak avludaki ta duvarn zerine den bir balyoz darbesiyle kesiliyor. Balyoz bir daha, bir daha iniyor...

Balyoz sesleri.

Sabit kamera. Kamera duvarn iki tarafn grecek.

629

Kasap d/sa b.

Y PNR GP

Kasap Calludun dkkannn nnde bir aa ktne oturan birka ihtiyarn elleri senkronik bir ekilde tesbih ekiyorlar. Bu srada biraz tede grnen Callud, berber dkkanna doru tkrerek bir eyler mrldanyor ve grltyle kepengini ayor...

Tesbih takrtlar. Kepenk ama efekti...

Y planda tesbih eken ellerden kepen aan Calluda PNR.

630

Kahve d/sa b.

YP TLD

Zhtnn elleri sabah ay servisini yapmak iin dolu ay bardaklarn sehpaya yerletirirken uzaktan bir radyodan askeri malar iitiyor. Zht dikkat kesilip kulak kabartyor ve anlam veremiyormu gibi dudak bkyor...

Kepenk sonu... Radyodan askeri mar...

Super Panther. ay sehpasndan Zhtnn yzne TLD.

631

Berbe r d/sa b.

GP PNR OP

Zht ay dolu sehpay alarak Kel Selimin dkkannn nne gelip pencereden ay uzatrken ona sesleniyor: Zht Neler oluyor, dersin Selim usta? Kel Selim radyonun nnden ayrlmadan sinsi bir glmsemeyle radyoda alnan askeri marlar dinliyor. Kel Selim, ayn almak iin pencereye yaklayor ve ayn glmsemeyle cevap veriyor: Kel Selim Bir eyler oluyor elbet, sen toysun byle eylerden anlamazsn...

Radyodan askeri mar...

ekim berber dkkannn nnden. Zhtnn geliiyle PNR ile Zht ve ierde Kel Selim grnecek. Kel Selim ayn almak isterken YP a gelecek...

632

Ayn

YP

Zht biraz mahcup bir edayla: Zht Yapma bre Selim usta! Essahten bizi eek sanyon...

Radyodan askeri mar...

Sabit kamera. Kel Selimin gznden.

633

Ayn

OP YP

Kel Selim aynn ekerini atp kartrrken: Kel Selim Estafurullah, eeklere hakszlk yapma... Kel Selim ayndan bir frt ekiyor ve Zhtye sr verirmi gibi kulana eilerek: Kel Selim Sava var, sava... Bavekil dt iktisadi bunalmdan kmak iin Rumlara sava amtr... Bu arada radyodan alnan mar bitiyor ve radyo haberleri vermeye balyor.

Radyodan askeri mar bitimi... Haberler...

Sabit kamera. Derin mizansen. Zhtnn amorsundan. Kel Selim Zhtye eildiinde YP da...

634

Ayn

YP

Radyoda bir erkek sesi haberleri okumaya balyor. Bu srada kel Selimin eli radyonun dmesine uzanp sesini sonuna kadar ayor. Parazitli bir spiker sesi meydan kaplyor. Spiker TSK nin idareye el koyduu haberini veriyor. Kel Selim iitmiyormu gibi kulan radyonun hoparlrne dayyor ve yznde zevkten drt ke olmu bir ifade beliriyor...

Parazitli haberler.

nce Selimin eli sonra da kafas kadraja giriyor. Selim kulan dayarken onu kompozisyonun merkezine almak iin ok hafif PNR.

635

Ayn

YP

Ne olduunu anlamaya alan Zhtnn yz...

Parazitli haberler. Parazitli haberler.

Sabit kamera.

636

Kasap i/sab .

OP TRV YP

Kasap ban bilemeye balayan Callud, haberleri iitince hareketi yavalayp donuyor, yz aptallayor...

aryo, ray. Calludun yzne TRV.

637

Berbe r d/sa b.

UP GP

Radyoda, albay Alparslan Trke, Milli Birlik Komitesinin bildirisini okumaya balyor. Kel Selim dkkanndan darya frlayp sinirli bir hareketle usturasn bilerken radyonun sesini bastryor: Kel Selim Ho ho ho hooovvv!.. izmeyi aana ite byle haddini bildirirler! Ulan ben demedim mi, bu byle gelmi byle gitmez diye!... Ben demedim mi her balangcn bir sonu vardr diye!.. ekirge bir atlar, iki atlar, ncsnde yakay ele verirmi!.. Ho ho ho hooovvv!..

Parazitli haberler. MBK bildirisi.

ekim halc duvarnn nnden. Kel Selim dkkandan kp kahvenin nne geliyor.

638

O avlu d/sa b. ayr d/sa b.

GP

Avluyu blen duvarn her bir yannda bir merdiven dayayp zerine kan iki karde, onlar ayran duvar balyoz darbeleriyle ykyorlar...

MBK bildirisi

Sabit kamera...

639

Y TLD YP

Uzaktan MBK nin bildirisi iitilirken bir ayrda oturan Nergisin elleri bir papatyann ta yapraklarn yoluyor: Nergis Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor.... Nergis tatl bir glmsemeyle sayklarken birden Saminin barts iitiliyor: Sami Bir yere kaamazsn, dur! Saminin sesiyle, Nergis elektrik arpm gibi frlaynca, zerine balklama atlayan Sami boalan yere kapaklanyor...

Uzaktan MBK bildirisi.

Papatyadan Nergisin yzne TLD. Nergisin kalkmasyla yerine Sami dyor...

640

Patika d/sa b.

GP PNR OP

Nergis dar bir patikada kouyor. Peinden gelen Sami, satr havada sallayarak baryor: Sami Dur ulaaan, kodolarn bacs dur! Yakaladm! Yedim seni ulan!.. Sami karsn tam yakalamken tkezleyip dyor, fakat onun eteini brakmyor. Bylece hafif bir sabahlk giyen Nergis plak kalp allklarn arasna kouyor...

Uzaktan MKB bildirisi.

Super Panther. Derin mizansen. Nergis ve Saminin hereketiyle PNR. st rakurstan alt rakursa gei.

641

Ayn

GP TRV PNR

Nergis, allklarn arasnda koarken Sami tekrar ona yetiiyor ve onun yolunu kesiyor. Bylece ak bir araziye gidemeyince Sami karsn bir ceviz aacnn dibinde sktryor ve nara atarak satr havada saldryor...

Uzaktan MBK bildirisi...

aryo, ray. Kovalamacay takip...

642

Ayn

OP YP

Sami, havalandrd satr, srtn duvara dayam karsna doru saplyor...

Uzaktan MBK bildirisi.

Nergisin amorsundan.

643

Ayn

YP

Havalanan satr, korkuyla gzlerini yuman Nergisin bann stnde ceviz aacnn gvdesine saplanyor.

Uzaktan MBK bildirisi.

Saminin yar amorsundan

644

Ayn

GP

Satr aaca saplayan Sami, Nergisi imenlerin stne yatrarak zerine ullanyor.

Uzaktan MBK bildirisi.

allarn arasndan profilden.

645

Ayn

Nergisin yz ok mutlu, zevkten dudaklarn srp gzlerini kapyor...

Uzaktan MBK bildirisi.

st rakurs. Sami amors...

646

elale d/g n

OP TLD TRV GP

Yksek kayalardan kprerek yuvarlanan sular, havada eitli figrler oluturuyor ve kck bir glete dklyor. Bu srada elalenin dibinde, suyun kayalara arpp dald kk gletin etrafnda on onbe kadar kadn, eitli jestlerle, ryalarn elaleye anlatyorlar. Ancak elale grltsnden hi birinin ne dedii anlalmyor.

Jenerik mzii...

Crain. Kaynaktan glete kadar TLD ve alma.

647

Ayn

OP PNR TLD YP

Birden bire grnt donuyor renkler para para deiiyor. Ve biraz alnca, btn olanlarn, elalenin nnde bir sehpaya kurulu bir tablodan ibaret olduu grlyor. Bir el uzanp tablonun sa alt kesine imza atarken, elin sahibi Cemalin yznde tatl bir glmseme beliriyor...

Jernerik mzii...

Cemalin elini takip PNR TLD...

ELALE

JENERK