You are on page 1of 12

De geschiedenis leert ons, dat we nooit iets geleerd hebben van de geschiedenis!!

Het beleid van de Wereld Raad van Kerken, en diverse kerkgenootschappen in de 21e eeuw. De beschuldiging door kerkgenootschappen van christenvervolging en apartheid door Joden en de bewuste opzet van anti-Judasme in de 20 en 21e eeuw. Derde stukje

Een terugblik en verslag van de Sabeel Conferentie 2011: Het uur van de waarheid

U vraagt zich misschien af waarom een verslag over een conferentie van Sabeel? Ten eerste om te laten zien dat de meeste conferenties die door Sabeel georganiseerd worden op hetzelfde neerkomen. Centraal staat altijd, het demoniseren en oproepen tot boycot van Isral. De vervangingstheologie wordt door Sabeel 100% ondersteund en uitgedragen. Tevens wil ik laten zien dat er geen andere visie wordt geduld en er ook nooit sprekers worden uitgenodigd met een andere visie. Alles wordt eenzijdig toegelicht, ook geen kwaad of kritisch woord over Hamas en de PA. Een buitenstaander of iemand die weinig van het Isral- Palestina conflict, en of religie afweet is snel geneigd hen te geloven. De boodschap is des te overtuigender omdat zowel Joden (rabbis) evenals leiders van kerkgenootschappen (dominees, priesters, bisschoppen ) en bekende politici deelnemen aan de conferentie.

In het vierde stukje van dit stuk geven we een verslag van een conferentie die gehouden was naar aanleiding van o.a de Sabeel, en het standpunt van de PKN, door Platform Appl Kerk en Isral . In dit gedeelte worden ook de tegenstellingen duidelijk tussen verschillende partijen, hoe verdeeld de kerk is over het Isral- Palestina conflict, en hoe men denkt over de vervangingstheologie bij de diverse kerkgenootschappen in Nederland. Van alle personen die gesproken hebben op de conferentie Het uur van de waarheid is een video gemaakt. Helaas zijn de videos verwijderd of verplaatst op het internet. Mocht u alsnog de videos willen zien dan kunt u ze opvragen bij Janneke Stegeman, Sabeel info@vriendenvansabeelnederland.nl . Sommige links in dit artikel zijn weg, anderen hebben geen beelden meer, maar nog wel het geluid. Conferentie Het uur van de Waarheid . Een terugblik op de Sabeel conferentie van 2011: s Morgens toen ik aankwam bij de VU stond, ondanks de oproep op de pro-Isral sites, dominee Gerbrig Arends als enige te protesteren bij de ingang. Zij deelde folders uit te aan het publiek, gericht tegen de conferentie en Sabeel. Michael Jacobs heeft nog getracht binnen te komen als fotograaf. Helaas werd hij weggestuurd, er mochten geen fotos van de conferentie worden gemaakt door buitenstaanders. Dag 1. Tineke Lodders verwelkomde alle deelnemers aan de Conferentie ( ongeveer 200 deelnemers). Tineke lodders, maakte vanaf 1967 deel uit van het bestuur van het CDA. Tijdens de verkiezingsnederlaag, voorjaar 1994, was ze vice-voorzitter en daarna leidde ze de partij voor een jaar. In de eerste kamer was ze onder meer woordvoerder ontwikkelingssamenwerking. Later werd ze voorzitter van ICCO. Ze bezocht als lid van The Rights Forum van Dries van Agt, Isral en de betwiste gebieden.

Dhr. Rifat Kassis opende de conferentie met een boodschap namens de Palestijnse Kairosgroep: A Message from Kairos Palestine Video (geluidsfragment). Rifat Kassis komt uit Beit Sahour en is actief op het gebied van mensenrechten. Hij is oprichter van o.a. Defense for Childeren International in Palestina. Hij is co-auteur en cordinator van het Kairos document en cordinator van de Palestijnse Kairos-groep. Daarna een lezing door voormalig minister prof. dr. Jan Pronk voorzitter van het IKV Pax Christi: over de rol van Europa in het PalestijnsIsralisch conflict. Hij was als PVDAer Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en later Minister van Milieu. Hij verliet de Nederlandse politiek in 2002 en werd benoemd als hoogleraar aan het Instituut of Social Studies in Den Haag. Van het midden van 2004 tot het einde 2006 werkte hij in Khartoem als Special Representatieve van de Secretaris van de VN in Soedan, waar hij de leiding had van de VN Peace Keeping Operation (UMIS). Hier video toespraak Jan Pronk (verwijderd). En artikel (FD), artikel hier (RD) Hier kwam ook mijn eerste aanvaring met Dries van Agt, die Jan Pronk er van beschuldigde dat hij veelte netjes was tegenover Isral, en dat Isral, de enige schuldige was aan het hele conflict. De retoriek die we gewend zijn van hem. Na Jan Pronk kwamen mevr. Cedar Duaybis en dhr. Daoud Nasser aan het woord, om hun persoonlijke ervaringen van de Nakba en de bezetting te vertellen. Cedar Duaybis is n van de oprichters van Sabeel. Sindsdien heeft ze een centrale rol gespeeld bij Sabeel, met name in het programma voor vrouwen en jongeren. Ook maakt ze deel uit van het bestuur en is zij n van de auteurs van het Kairos-document. Zij vertelde over haar verleden wat ze op elk symposium vertelt: Cedar Duaybis, bestuurslid van Sabeel, vertelt hoe zij als kind bij het ontstaan van de staat Isral in 1948 moest vluchten uit Haifa. Zij werd vluchteling, samen met haar familieleden, in eigen land. Ze herinnert zich de pijn, het verlies van hun huis, van materile zaken, van zekerheid, van identiteit. Maar vooral herinnert zij zich hoe ze met vele geloofsvragen worstelde. Westerse christenen kwamen op bezoek in Isral en vertelden haar dat ze moest accepteren dat Gd het volk Isral had uitverkoren en dat het land aan de Joden toebehoorde. Hoe kon dit? Betekende dit dat Palestijnse christenen tweederangs burgers waren geworden in het koninkrijk van Gd?

Betekende dit dat Gd koos voor het Joodse volk, ten koste van het Palestijnse volk? Betekende dit dat er in Christus wl Jood en Griek, (en Palestijn, en Nederlander) is? Is Gd dan wel te vertrouwen? Bron Meta floor. Hier video Cedars relaas. (verwijderd) Daoud Nasser is een Palestijns Christelijke boer. Het land dat hij samen met zijn broer Dahar bewerkt en dat al generaties in de familie is wordt bedreigd door de Isralische nederzettingen. Isral heeft het uitgeroepen tot staatsland. Tot nu toe is de familie Nasser erin geslaagd hun land te behouden en zelfs om er een Tent of Nations te bouwen, een plek voor vredeseducatie, met als motto We refuse to be enemies. Daarnaast is hij bestuurslid van Sabeel Jerusalem. Hier video Daouds relaas. (verwijderd) Naar aanleiding van het verhaal wat Daoud Nasser wereldwijd verkondigd, heeft Missing Peace een onderzoek ingesteld. Daar kwamen hele andere zaken aan het licht. Lees hier. Janneke Stegeman interviewde (verwijderd) Mark Braveman en Stiaan van der Merwe daarna over: committed to peace and justice, two personal journeys of transformation . Hun verhaal hoe ze tot, en waarom bij Sabeel zijn gekomen en strijden voor gerechtigheid. Janneke Stegeman is promovenda Oude Testament aan de Vrije universiteit en bestuurslid van Stichting Kairos Palestina Nederland en van Vrienden van Sabeel Nederland. In 2013 is ze gepromoveerd tot doctor op haar proefschrift ; Jeremiah Ontzet: Groepsidentiteit en Conflict in de Jeremiaanse Traditie (Decolonizing Jeremiah: Identity, narratives and power in religious tradition). Lezing op deze link te zien. In de lunchtijd heeft Ben Kok een Joods Christelijk Pastor van Tora Yeshua een interview met Jamal Khadar . Ben heeft hierover een artikel op zijn website geplaatst. . In de middag kwam Jamal Khadar aan het woord. Hij had het over de uitdaging die het Kairos document biedt voor de Nederlandse kerken. Jamal Khadar is een Rooms Katholiek priester, is decaan Geesteswetenschappen aan de universiteit van Bethlehem. Daarnaast doceert hij: Peace studies and conflict Reselution Strategies in het MAprogramma Internationaal Cooperation and Development .

Khadar, n van de auteurs van het Kairos-document, bood het document aan in de Domkerk in Utrecht aan de Nederlandse kerkleiders op 22 december 2009. Na Khadar werd er interviews gehouden met Marchel Poorthuis, Arjan Plaisier en Ron Kronish over de manier waarop het Kairos-document transformatie brengt in hun gemeenschap. Marcel Poorthuis is hoogleraar interreligieuze dialoog aan de universiteit van Tilburg en medewerker van de Katholiek Raad voor Isral. Arjan Plaisier was onder andere docent aan de Theologische Hogeschool voor Oost-Indonesi op Celebes. Hij is scriba van de Protestantse Kerk Nederland. Ron Kronish woont in Jeruzalem en is rabbijn, auteur, docent en directeur van The Interreligious Coordination Council Israel (ICCI), een instituut dat religie in het Isral-Palestijns conflict wil transformeren tot een bron van verzoening, co-existentie en begrip. Na theetijd kwamen er twee rondes workshop over vragen en uitdagingen van het Kairos document in de Nederlandse context. Men kon een keuze maken uit 12 verschillende workshops, waarbij je aan twee kon deelnemen. Men kon 2 keuzes maken uit de volgende workshops: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Het ABC van het Isralisch-Palestijns conflict; (Jaap Hamburger) Theologie, internationaal recht en BDS (Mieke Zagt) Vervangingstheologie en het Kairos-document (Meindert Dijkstra) De onopgeefbare band met Isral en het Kairos-document (Eep Talstra) A Palestinian contextual theology of justice (Naim Atheek) Dialogue between Palestinian Christians and Jewish Israelis about the Kairos-document (Jamal Khadar) Nakba: experiences of a Palestinian Christian woman (Cedar Duaybis) Occupation: experiences of a Palestinian Christian Farmer (Daoud Nasser) The Kairos-document through South-African eyes (Stiaan van der Merwe) Christian Zionism and the Bible (Stephen Sizer) Theology of the land (Gied ten Berge , Mark Braveman) Spiritualiteit van verzet (Meta Floor)

Jaap Hamburger is Voorzitter van Een Ander Joods Geluid (EAJG) Mieke Zagt is Program Officer Middle East at ICCO lees verder hier Meindert Dijkstra is Oudtestamenticus, archeoloog en bestuurslid van Werkgroep Keerpunt. Eep Talstra werkt aan de Faculteit der godgeleerdheid (Bijbelwetenschappen) aan de VU, Leerstoel Oude testament Werkgroep Informatica. Stephen Sizer is pastor in Verginia Waters (Engeland), voorzitter Sabeel UK, auteur van het boek: Christian Zionism, Roadmap to Armageddon? Internationaal staat hij bekend als een zeer negatieve spreker over het christelijk zionisme, antisemiet en Holocaustontkenner. Ikzelf heb nr. 1 en 2 gevolgd. Bij Jaap Hamburger kreeg je geen tijd om te reageren en bij Mieke Zacht kreeg ik woorden met Rafit Kassi, hij heeft me daarna 2 dagen vuil aangekeken. Ik heb me maar in gehouden, ik wilde er niet de eerste dag al uitgegooid worden. Na het diner werd er een toespraak gehouden door Stiaan van der Merwe: wat is Kairos en hoe herken je een Kairos-moment? Stiaan van der Merwe is bestuurslid van het nieuw opgerichte netwerk Kairos Southern Africa (KSA), dat nauw verbonden is met de Palestijnse-Kairos-groep, en hij was n van de ondertekenaars van het Zuid-Afrikaanse Kairos-document dat in 1985 werd uitgebracht. Van der Merwe is gepromoveerd op een studie naar Zuid-Afrikaanse apartheidstheologie en bevrijdingstheologie. Het Palestijns Kairos-document heeft hem er aan toe aangezet zich te verdiepen in overeenkomsten tussen het Afrikaner Christelijk Nationalisme en christelijk-zionisme. Naar aanleiding van de lezing van, van der Merwe en wat er die dag verder besproken was mochten gespreksgroepen de opgedane kennis reflecteren op de vraag welke Kairos-momenten zij hadden meegemaakt en waar onrecht en uitsluiting aan de orde zijn in onze samenleving. Ik neem aan dat u wel kan raden waar het op neerkwam. Had mijn buik vol en ben weggegaan daarna.

Dag 2. De conferentie werd begonnen met een mediatieve opening. Desmond Tutu kwam daarna met een video-boodschap (geluidsfragment) Trouw en het RD wijdde hier een artikel aan. Desmond Tutu is emeritus aartsbisschop van Kaapstad. Tutu ontving diverse vredesprijzen, waaronder in 1984 de Nobelprijs voor Vrede, vanwege zijn rol in de strijd tegen Apartheid in Zuid-Afrika: hij was de stem van de stemloze zwarte Zuid-Afrikaner. Over Palestina en Isral zei hij: Israel will never get true security and safety through oppressing another people. A true peace can ultimately be built only on justice. Tutu is ook diegene de Security Wall de naam apartheidsmuur gaf. Na Tutu werd er een Lezing gegeven door Mark Braveman: Challenges to the Churches from a Jewish perspective . Braveman s lezing daagde de deelnemers uit hun houding ten opzichte van de staat Isral kritisch te bekijken. Vooral wanneer de schuldgevoelens vanwege de Holocaust een rol spelen. Ik heb nog nooit zoveel het woord Holocaust gehoord als op een conferentie als deze. Het lijkt wel of de Joden de Holocaust over zich zelf afgeroepen hebben. Deze toespraak is absoluut een verschrikking. Halverwege ben ik er ook bijna uitgelopen, ik werd verschrikkelijk kwaad en ik kon het niet langer aanhoren. Luister maar. (geluidsfragment) De zelfhatende Jood Mark Braveman is geschoold als klinisch psycholoog en crisismanager. Hij groeide op in een zionistisch Joods milieu, maar een bezoek in 2006, dit keer niet alleen aan Isral, maar ook aan de Palestijnse betwiste gebieden, veranderde zijn relatie tot Isral, waarover hij schrijft: I do not seek the destruction of the state Israel. On the contrary, I am in great fear for its peril and I want to preserve Israel its accomplishments, culture, its security, and most of all, its people. I feel horror and deep sadness about the crime that has committed against the Palestinians, a people that I know and Love . Hij maakt deel van o.a. het bestuur van de Israeli Commite Against House Demolitions-USA, en hij is actief lid van de American Jews for Just Peace en auteur van het boek Fatal Embrace. Na Braveman gaf Naim Ateek een lezing: A Palestinian contextual theology of peace and justice .

Naim Ateek`s lezing ging in op de noodzaak van een Palestijns contextuele theologie die antwoord probeert te geven op de vragen van Palestijnen die te maken hebben met onrecht. Ateek legt uit waarom rechtvaardigheid centraal is in die theologie. Luister maar. (verwijderd) Na de toespraak van beiden kwam er gelegenheid om vragen te stellen over beide speeches vanuit de zaal. Een forum met de door de Nederlandse theologen Manuela Kalsky, Ruard Ganzevoort, Hans van der Ven, geleid door Jan van der Kolk met het onderwerp: Voor welke uitdagingen staan we in de Nederlandse theologie? Centraal stonden de vragen, welke positie de begrippen recht en vrede hebben in de theologie, en welke themas aan de orde moeten komen in een Nederlandse contextuele theologie. Het forum is bedoeld als oefenplaats, waar deze vooraanstaande, vernieuwende theologen creatief, prikkelend en vrijmoedig kunnen brainstormen over de ingredinten van een Nederlandse contactuele theologie. Manuela Kalsky is theologe en directeur van het Domicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS). Ze geeft leiding aan het project Nieuw W!J

Ruard Ganzevoort is hoogleraar Praktische Theologie aan de Vrije Universiteit. Daarnaast is hij o.a. lid van de Eerste Kamer voor Groen Links, is voorzitter van de Linker Wang, een platform voor geloof en politiek binnen de partij en is actief in homo-emancipatie. Hans van der Ven is hoogleraar vergelijkende religiewetenschap, met speciale aandacht voor religie en mensenrechten. En hij is auteur van het boek Opnieuw naar de Areopaag, waarin godsdienst vrijheid centraal staat. Jan van der Kolk is Voorzitter Stichting Kairos Palestina Nederland. Van der Kolk is directeur van EcoConseil en voorzitter van de projectgroep Vluchtelingen van Raad van Kerken. Na de discussie van het forum gaf Bart Brandsma een uiteenzetting en inleiding van de in de middag te houden brainstormsessie en stelde de groepen samen. Bart Brandsma is filosoof, onderzoeker, trainer, publicist, documentairemaker en auteur van het boek De hel, dat is de ander. Het verschil in denken van moslims en niet-moslims.

Brandsma probeert met zijn boek de verlamming te ontstijgen die voortkomt uit de dooddoener dat d Islam niet bestaat. Brandsma is er steeds op uit sociologische, theologische en filosofische inzichten te vertalen naar de praktijk van alle dag. Na de lunch zaten Ben Kok en ik in dezelfde brainstormsessiegroep. De inhoud ging hoofdzakelijk over : hoe verspreiden we de boodschap van de Palestijnen in de kerk en op welke manier betrekken wij het Nederlandse volk en kerkgangers hierbij. Een strategie. De meeste leden aan deze sessie vinden Isral dan ook een: zionistische fascistische ApartheidStaat. Het verbaasde en tegelijkertijd beangstigde het mij eigenlijk, de intense haat die uit deze groep van theologen, dominees en voorzitters van diverse kerkelijke organisaties kwam. Eigenlijk kon men wel stellen dat 95% van de deelnemers aan deze conferentie, dezelfde negatieve gedachtegang en houding tegenover Isral had. Ben en ik, zijn beiden tegen de verschillende betogen ingegaan. Men gaf ook aan hoe belangrijk het is om mensen uit het conflict gebied zoals Daoud Nasser naar Nederland te halen en hun te laten spreken. Wij zijn daar tegenin gegaan, in zoverre, dat wij het eens waren met het idee, maar dan ook mensen van de andere partij uitgenodigd moesten worden zodat het een wederzijds debat kon worden. Men ging er niet op in. Aan het eind van de sessie kregen we te horen van de voorzitter van Kerk in Actie, dat wij beiden de conferentie verpest hadden. Dat gaf me een ontzettend goed gevoel. Onze stem is dan toch gehoord. Na de thee-koffiepauze gaf Bart Brandsma de inleiding voor de paneldiscussie. De paneldiscussie werd geleid door Tineke Lodders met vertegenwoordigers van diverse politieke partijen. De panelleden waren: Henk Jan Ormel, Tineke Strik, Erik Jurgens en Arie Oostlander. Kwesties die tijdens de conferentie naar voren waren gekomen werden besproken in termen van politieke visie en verantwoordelijkheid. Het ging over fundamentele keuzes en verantwoordelijkheden die achter de adhoc partijstandpunten schuil gaan. Henk Jan Ormel was oorspronkelijk dierenarts en is nu Tweede Kamerlid voor het CDA. Hij is woordvoerder Buitenlandse Zaken en Diergezondheid.

Tineke Strik van Groen Links, combineert een functie als docent migratierecht met haar lidmaatschap van de Eerste Kamer. Als senator is Strik namens Nederland lid van de Parlement Assemblee van de Raad van Europa. Strik trad in 2005 namens de Raad van Europa als Internationaal Verkiezingswaarnemer op bij de lokale verkiezingen in Palestina. Strik staat bekent als antisemiet. Erik Jurgens is een Nederlands rechtsgeleerde en voormalig politicus. Eerst voor de PPR en later voor de PVDA, zowel in de Eerste Kamer als later in de Eerste Kamer. Hij ondertekende de verklaring Doorbreek de Stilte, die politici, kader, leden en kiezers van de PVDA oproept duidelijker stelling te nemen in het Palestijns-Isralisch conflict. Arie Oostlander was directeur van het wetenschappelijk bureau van het ARP, en vervolgens van het CDA. Hij was een invloedrijke CDAer, die ook lid was van het dagelijks bestuur en partijbestuur en van 1989 tot 2004 was hij lid van het Europees Parlement. Het slotwoord werd gehouden door Stiaan van der Merwe, waarna het afgesloten werd met een borrel. Na de theepauze ben ik weggegaan. Ik was het helemaal zat, al deze anti-Isral retoriek. Mijn eindconclusie over deze conferentie is dan ook: Dat er pure vervangingstheologie gepredikt werd. Maar dan met het verschil, dat niet de kerk het Joodse Volk vervangt in de Bijbel, maar dat de Bijbel herschreven moet worden, zodat de Palestijnse Christenen, de Joden vervangen in de Bijbel en dat Isral aan de Palestijnen toebehoort. Ook kan ik niet anders concluderen, zeker na deze conferentie dat het Kairos-document niets anders is als een antisemitisch document, enigszins vergelijkbaar met A world without Jews van Bruno Bauer. Beter bekend onder de titel in het Duits als Die Judenfrage uit 1843. Bruno Bauer was een Duitse filosoof, geschiedkundige, theoloog en antisemiet. Na zijn document Die Judenfrage dat in eerste instantie niet antisemitisch bedoeld was, schreef hij een boekje genaamd: Das Judentum in der Fremde wat overduidelijk zeer antisemitisch is.

Mededeling: De bedoeling was om in het vijfde deel, de geldstromen binnen de anti-Isral groeperingen in Nederland te bespreken.

Helaas vergt het onderzoek veel meer tijd dan we gedacht hadden. We kunnen stellen dat de beerput te groot en te diep is om op een korte termijn een gedegen rapport te kunnen publiceren. We komen hierop terug, zodra we alle gegevens bijeen hebben. Dit kan nog enige tijd duren. Afgelopen week heeft de werkgroep van: De geschiedenis leert ons, dat we nooit iets geleerd hebben van de geschiedenis een onderling overleg gehad, waar we gezamenlijke tot conclusie, en planning van het voortzetten van de Joodse geschiedenis zijn gekomen. Na het vierde gedeelte tevens laatste over dit onderwerp, zouden we beginnen met de geschiedenis van de Joden in Spanje en Portugal tot aan het begin de 7e eeuw. Vervolgens de geschiedenis van de Joden in de andere landen binnen West Europa tot aan de 7e eeuw, eigenlijk tot aan de invallen van de mohammedanen. Dat zou inhouden dat we minstens nog 1.5 jaar werk hieraan hebben. We hebben besloten om hier mee te stoppen en om ons te concentreren op de geschiedenis van de Joden en christenen onder de islam. En wel om de volgende reden: Als we de geschiedkundigen van tegenwoordig horen o.a. op de staatsmedia en lezen in de nieuw uitgegeven boeken, moeten de Joden en christenen een gouden tijd hebben beleefd onder de islam in de vorige eeuwen. Vooral Marokko wordt aangeprezen. Zodra ik de vraag stel over het Joodse Getto van Tetoan gedurende eind 1800 begin 1900, over van wat de Spanjaarden daar aantroffen tijdens de Marokkaans Spaanse oorlog, dan staan sommige geschiedkundigen je aan te kijken of ze het in Keulen horen donderen. Of als ik het heb over, hoe de Joden en christenen in werkelijkheid moesten leven in en onder een dhimmi status opgelegd door de koran, wordt ik voor gek versleten en als een ophitser, islamfoob gezien. Ook in de gesprekken met derden komt duidelijk de onwetendheid naar voren. De islam wordt steeds meer gepromoot zowel door kerkelijke instanties als de meeste politieke partijen. Binnenkort waarschijnlijk zal de freedom of speech aan banden worden gelegd door de EU. Kritisch praten of schrijven over de islam wordt een strafbaar feit. Ook zien we, dat steeds meer islam-critici niet meer welkom zijn in bepaalde landen of worden toegang tot spreekbeurten in publieke gebouwen ontzegd. De angst begint te overheersen, en relevante informatie wordt bewust weg gehouden van het publiek. Dat is de reden dat we tot dit besluit zijn gekomen. De stukken over dit onderwerp zullen niet meer als 10 11 paginas per

aflevering bevatten, gezien er opmerkingen van lezers zijn gekomen, dat ze 20 bladzijden per aflevering teveel vinden. Digibieb: Wij zijn met een digibieb begonnen en hoopten dat het een succes zou worden. We dachten hiermee dat het mes aan twee kanten zou snijden, U kunt u bibliotheek op een goedkope manier aanvullen, en wij dachten met de donaties kunnen we boeken met up to date informatie aanschaffen, en met u delen. We dachten, als iedere lezer 1,00 per maand doneert, kunnen wij literatuur aanschaffen. Helaas de realiteit heeft zich ingehaald, het blijkt dus niet te werken. De eerste Euro moet nog gedoneerd worden. We zijn allen vrijwilligers met een AOW of WAO, dat is geen vetpot, en u kent de prijzen van wetenschappelijke boeken. We zijn daarom helaas financieel genoodzaakt om te stoppen met de digibieb. Mvgr. Yaakov Siepman

Namens de medewerkers

Diverse boeken stellen wij u regelmatig gratis ter beschikking. Een vrijwillige bijdrage aan het Digibieb-project, klein of groot, is zeer welkom. Met uw bijdrage kunnen wij u blijvend up-to-date onderzoeken verstrekken, en uw Digibieb aanvullen. Naam en bankrekeningnummer: J.P. Siepman Sneek ING 3607055 onder vermelding van: donatie-boeken Reacties of aanvullingen: yaakov.siepman@live.nl