You are on page 1of 17

TRNG I HC KINH T TP.

HCM VIN O TO SAU I HC


----------

TI

THU HIU QU

GVHD : PGS TS. Nguyn Ngc Hng Hc vin : Trn Th Thu Tho Nguyn Th Thy Dng Nguyn Th Huy Hi Trn Th Quyt Tin Phan Ngc Anh Lp : Cao hc Ngn hng m 4 K22

TP.H Ch Minh, thng 10 nm 2013

MC LC
Trang 1. TC NG CA THU ................................................................................................ 1
1.1 Mt s khi nim .................................................................................................................. 1 1.2 nh thu v tc ng ca thu ............................................................................................. 2 2. O LNG TN THT X HI............................................................................................ 4

2.1 Tnh ton tn tht x hi ............................................................................................ 4 2.2 Tn tht x hi bin ................................................................................................... 5 3. TN THT X HI V THIT K H THNG THU HIU QU. ..................... 6 3.1 Tnh hiu qu ca h thng thu b chi phi bi s bp mo ca th trng trc .. 6 3.2 Thit k h thng thu hiu qu .................................................................................. 8 3.2.1 Thit k ................................................................................................................ 8 3.2.1.1 M rng c s thu: ........................................................................................ 8 3.2.1.2 H thng thu nn bng phng thu sut theo thi gian ............................. 10 3.2.2 Mt s vn cn xem xt ................................................................................. 12 3.2.2.1 Vn ti phn phi thu nhp v cng bng x hi ....................................... 12 3.2.2.2 Vn hiu qu trong phn b ngun lc ..................................................... 12 3.3 Thc trng h thng thu ti Vit Nam: .................................................................... 13 3.3.1 Nhng tn ti ca h thng thu hin hnh: ........................................................ 13 3.3.2 Nhng chnh sch ci cch thu ca chnh ph trong thi gian qua: .................... 14

ti: Thu Hiu Qu

THU HIU QU
1. TC NG CA THU Khi xem xt chnh sch thu th gnh nng ph tri thng l mt trong nhng c tnh c bn cc nh kinh t phn tch tnh hiu qu ca thu. Tnh hiu qu ca thu th hin gnh nng ph tri do thu to ra phi mc thp nht. Gnh nng ph tri l phn tn tht phc li x hi vt qu s thu m chnh ph thu c. Gnh nng ph tri cn gi l chi ph phc li x hi hoc phn mt trng.

C th xc nh tn tht do thu = (thng d tiu dng + thng d sn xut + thng d x hi) trc khi nh thu - (thng d tiu dng + thng d sn xut + thng d x hi) sau khi nh thu. phn tch s hnh thnh tn tht do thu, chng ta hy xem xt s thay i ca cc thng d trc v sau khi c thu. Trc ht lm r mt s khi nim. 1.1 Mt s khi nim: Thng d tiu dng (CS): phn chnh lch gia gi sn lng chi tr v gi thc t phi tr. Thng d sn xut (PS): chnh lch gia doanh thu v chi ph. Hnh 1: Thng d tiu dng v thng d sn xut

CS

PS

Nhm 2- Lp NH m 4 K22

Trang 1

ti: Thu Hiu Qu

Thng d x hi (SS): l tng thng d tiu dng v thng d sn xut. Hiu qu kinh t gn vi nhng iu kin sao cho thng d x hi t mc ti a. Li ch x hi bin = Chi ph x hi bin Thng d x hi t mc ti a khi th trng cn bng 1.2 nh thu v tc ng ca thu Thu lm thay i ng gii hn ngn sch v ko theo thay i tiu dng ca x hi. Hiu qu x hi l ti a ha mc cn bng th trng. V vy khi nh thu vo th trng dn n tn tht x hi. xem xt s nh hng ca thu ta hy xt v d: Hnh 2: Tn tht x hi do thu gy ra

im cn bng ban u A vi lng tiu th 100 gallon, gi bn $1.5. ng cung phn nh chi ph bin ca x hi (SMC). ng cu phn nh li ch bin ca x hi (SMB) v SMC = SMB. Trong th trng cnh tranh hon ho, khi nh thu 0.5$/gallon

Nhm 2- Lp NH m 4 K22

Trang 2

ti: Thu Hiu Qu

s lm tng chi ph sn xut, lm gim sn lng xung mc Q2 = 90 gallon v gi bn tng ln mc P2 = $1.8. Lc ny im cn bng mi l im B. Vic gim lng tiu th v tng gi bn to ra tn tht theo din tch BAC. Vic tng gi t $1.5 ln $1.8 khin ngi tiu dng gim lng tiu th t 100 t gallon xung cn 90 t gallon. iu ny lm cho thng d tiu dng b gim xung bng vi din thch BAD v khng mua 10 t gallon na.nh thu 0.5$/gallon khin cho nh sn xut khng kim c li nhun i vi 10 t gallon gim xung. Do , thng d ca ngi sn xut gim xung bng vi din tch DAC. Tng cng mc gim thng d ca ngi sn xut ca ngi tiu dng chnh l tn tht x hi: BAD + DAC = BAC Tn tht x hi o lng s khng hiu qu ca vic nh thu. Mc tn tht quyt nh bi s thay i s lng hng ha khi nh thu. co gin cung v cu quyt nh s phn phi gnh nng thu, th chng cng quyt nh tnh khng hiu qu ca vic nh thu. co gin cng cao th nh ng thay i cng ln v s lng v tn tht x hi cng ln. Hnh 3: Tn tht x hi gia tng theo co gin

(a) Cu t co gin

(b) Cu co gin

Hnh 3: Minh ha thu nh vo ngi sn xut (ngi sn xut np thu)

Nhm 2- Lp NH m 4 K22

Trang 3

ti: Thu Hiu Qu

Nu ng cu khng co gin, c s thay i v gi c th trng rt ln nhng lng tiu dng gn nh khng thay i, dn n ngi tiu dung chu thu nhiu hn.V vy, tn tht x hi trong trng hp ny rt nh. Nu ng cu co gin, gi c th trng thay i rt nh nhng lng tiu dng thay i rt ln, dn n ngi sn xut chu thu nhiu hn. V vy, tn tht x hi trong trng hp ny rt ln. S khng hiu qu ca vic nh thu c quyt nh bi vic ngi sn xut v ngi tiu dng s thay i hnh vi nh th no trnh thu. Mc tn tht c quyt nh bi s thay i v s lng hng ha trao i hiu qu ca x hi nhng khng c thc hin. Tn tht b gy ra do ngi tiu dng v ngi sn xut quyt nh sn xut v tiu dng khng hiu qu nhm trnh thu. 2. O LNG TN THT X HI 2.1 Tnh ton tn tht x hi Tn tht x hi: ( Hnh 2) DWL = co gin ca cu: x Q x t (1)

=> Q/Q = s x P/P - Trong : P = Q = Thay vo (1), ta c: xtx xt

Nhm 2- Lp NH m 4 K22

Trang 4

ti: Thu Hiu Qu

DWL = - x

x t2 x

Khi co gin ng cung l v cng: DWL = - d x t2 x

Nu l thu t l t^ vi t^ = t/p th cng thc l: Phng trnh: DWL = - d x t^2 x P x Q Nhn xt: Tn tht x hi gia tng theo co gin ca cu . Tn tht x hi gia tng theo bnh phng thu sut t.

2.2 Tn tht x hi bin L s gia tng tn tht x hi trn mt n v thu gia tng thu Hnh 4: Tn tht x hi bin gia tng theo thu sut

Nhm 2- Lp NH m 4 K22

Trang 5

ti: Thu Hiu Qu

Din gii Ban u th trng cn bng ti im A (s lng Q1 v gi c P1). Sau chnh ph nh thu 0.10$ vo ngi sn xut dn n ng cung thay i, dch chuyn t S1 n S2: ngha l ngi sn xut phi gnh chu chi ph trn mt n v sn xut cao hn. Lc ny im cn bng mi l B (s lng Q2 v gi P2) nh thu to ra tn tht x hi l tam gic BAC. Sau chnh ph tip tc nh thu 0.10$ th hai vo ngi sn xut dn n ng cung tip tc dch chuyn ln trn bn tri n S3. im cn bng mi l D vi s lng Q3 v gi mi P3. Tn tht x hi tip tc tng thm t nh thu n v th hai l din tch DBCE, tt nhin l ln hn din tch BAC ban u. Nh vy, tn tht bin x hi t nh thu n v th hai 0.10$ ln hn nhiu tn tht bin t n v thu 0.10$ u tin. Tnh chung cho c hai n v thu, tn tht x hi t nh thu 0.20$ l din tch DAE. Tm li Th trng cng di chuyn ra xa im cn bng, th cng lm hn ch thng mi (trong khi thng mai cng cao th thng d x hi cng ln). iu ny hm khong cch gia cung v cu cng gin ra, tn tht x hi cng ln. 3. TN THT X HI V THIT K H THNG THU HIU QU 3.1 Tnh hiu qu ca h thng thu b chi phi bi s bp mo ca th trng trc S bp mo ca th trng trc l s tht bi ca th trng nh ngoi tc, cnh tranh khng hon hoxy ra trc khi chnh ph nh thu.

Nhm 2- Lp NH m 4 K22

Trang 6

ti: Thu Hiu Qu

Hnh 5: Vn bp mo tn ti trc

Trong th trng th nht hnh (a) khng c ngoi tc, im cn bng ban u im A, tng ng sn lng Q1. Trong th trng th hai hnh (b) c ngoi tc tch cc dn n chi ph x hi bin
C (SMC) di chi ph c bit (S1-PMC). Cc cng ty chn sn xut ti im E, vi sn

lng Q2 (cung cu bng nhau) nhng thng d x hi c ti a ha ti im D, SMC bng vi ng cu, vi mc sn lng Q1. Nh vy do cc cng ty sn xut di mc ti u ca x hi, nn tn tht x hi l EDF. Ngha l c mt s lng sn phm t Q2 n Q1 khng c giao dch trn th trng. Gi s chnh ph nh thu n v 1 la trn 1 n v sn phm vo ngi sn xut trong c hai th trng. Thu lm dch chuyn ng cung hng vo trong t S1 n S2 (c 2 hnh) dn n ngi sn xut ct gim sn sut n Q2 trong hnh (a) v Q3 trong hnh (b). i vi th trng trong hnh (a), khng c ngoi tc, thu to ra mc tn tht rt nh, din tch BAC. i vi th trng trong hnh (b) th trng c mt tn tht tn ti trc khi nh thu (ngoi tc gy ra) v thu lm gia tng thm tn tht, din tch hnh thang GEFH. Din tch hnh thang ln hn nhiu din tch tam gic BAC. Nh vy nh thu lm gim sn lng sn xut, lm cho th trng sn xut di mc tim nng
Trang 7

Nhm 2- Lp NH m 4 K22

ti: Thu Hiu Qu

l do: (i) chi ph ngi sn xut gia tng; (ii) mt s sn lng sn phm khng c giao dch trn th trng. iu ny cng hm cho th trng cnh tranh khng hon ho v th trng c quyn. i vi th trng khng hon ho cc cng ty sn xut sn phm di mc tim nng so vi cn bng cnh tranh. nh thu vo cng ty gy ra tn tht x hi ln hn nhiu so vi trc khi nh thu. 3.2 Thit k h thng thu hiu qu 3.2.1 Thit k

3.2.1.1 M rng c s thu: Tn tht x hi khng ch xy ra i vi thu nh vo hng ha m cn xy ra i vi thu nh vo thu nhp. Mt hm khc ca quy tc ny v tn tht x hi l c th chi ph hiu qu ln di chuyn t h thng thu t l (thu sut trung bnh nh cho tt c cc i tng) sang h thng thu ly tin (thu sut trung bnh cng cao i vi ngi giu). Chuyn sang thu sut ly tin ngha l lm thu hp c s nh thu (phn thu p dng cho ngi giu ch b nh thu da vo c s thu nhp hp ca ngi giu). Ni chung nh thu vo tt c i tng mc thu sut bng nhau (thu t l) hiu qu hn so vi vic loi tr mt vi c nhn khng nh thu v nh thu vo cc c nhn c thu nhp cao hn vi thu sut cao b li s mt ngun thu thu (thu ly tin). Hiu qu b mt i bng vic nh thu vo mt nhm c nhn c c s thu ln l ln hn hiu qu ginh c bng vic loi tr khng nh thu mt vi c nhn c c s thu nh.

Nhm 2- Lp NH m 4 K22

Trang 8

ti: Thu Hiu Qu

Hnh 6: nh thu thp trn din rng lm thu hp tn tht x hi.

Khng c bt k nh thu, cng nhn c tin lng thp lm vic 1000 gi (H1) v kim c 10 la/gi (W1) nh hnh (a) trong khi cng nhn c tin lng cao cng lm vic 1000 gi (H1) nhng kim c 20 la/gi (W1) nh hnh (b) Bng 1 di y minh ha thu, gi lao ng v tn tht trong cn bng ban u v khi chnh ph nh thu. Gi s chnh ph nh thu 20% vo tt c tin lng ca ngi lao ng (thu t l). Thu lm gim thu nhp m ngi lao ng nhn c t lao ng, iu ny lm gim i tnh sn lng lm vic ca h. ng cung lao ng dch chuyn t S1 n S2. i vi ngi lao ng c tin lng thp, cung lao ng gim t 1000 gi (H1) n 894 gi (H2), mc tin lng trc thu cao hn 22.36 la , to ra tn tht x hi bng din tch EDF, 231.61 la.

Nhm 2- Lp NH m 4 K22

Trang 9

ti: Thu Hiu Qu

Bng 1: Tn tht nh thu Tin lng thp Hnh A Thu sut Thp 10,000 nh thu Thu t l 20% 20% 0 Thu sut Trn 10,000 0 Cung lao ng (gi) 1000 (H1) 894 (H2) 115.54 (d tch BAC) Thu ly tin 0% 60% 1000 ( H1 ) 0 873 (H3) Tn tht t nh thu Cung lao ng Tin lng cao Hnh B Tn tht t nh thu Tng tn tht

1000 (H1) 894 (H2)

231.61 (d tch EDF) 566.42 (d tch GDI)

374.15 (BAC + EDF) 566.42 (EDF + GEFI)

Gi s chnh ph chuyn sang p dng biu thu ly tin: thu sut 0% vi phn thu nhp u tin 10,000 la v 60% cho phn thu nhp tng thm. H thng thu ly tin huy ng s tin thu thu ging nh thu t l vi thu sut 20% nh vo tt c thu nhp. Tuy nhin hai h thng thu khc nhau c kt qu hiu qu khc nhau. Nh vy t tng nh thu tht cao vo nhng ngi c thu nhp cao bt u li thi, c th khng thc y ngi ta c gng vn ln c thu nhp hp php cao hn, ng thi tm cch gian ln thu gia cc bc hng thu sut thp hn. iu ny ng ngha vi vic phi tng thm kinh ph v nhn lc cho b my thu kim tra,
Nhm 2- Lp NH m 4 K22 Trang 10

ti: Thu Hiu Qu

tin thu tng nhng tin thc vo ngn kh (sau khi tr i chi ph cho hot ng b my thu) khng tng. Thu ch nh vo mt ngun lc, th tn tht x hi tng nhanh hn. Bng lgc ny, h thng thu hiu qu nht l h thng thu tri di gnh nng nh thu trn din rng, theo thu sut v tn tht x hi c thu hp. Nguyn tc hng dn cho nh thu hiu qu l to ra sn chi rng ln ch khng nn nh thu cao vo mt s nhm ngi hoc nhm hng ha, cn mt s i tng th khng. Thu ng nht l cch duy nht loi b tn tht hiu qu. Khi mt ngi ng khon thu ny d anh ta c lm vic v kim thm tin th thu sut bin thu nhp vn l zero. 3.2.1.2 H thng thu nn bng phng thu sut theo thi gian Tn tht gia tng theo bnh phng thu sut hm chnh ph khng nn gia tng thu khi cn tin m thay vo hy thit lp thu sut di hn p ng nhu cu ngn sch mc trung bnh, s dng thng d v thm ht bng phng ha nhng bin ng ngn sch ngn hn. Chng hn, gi s chnh ph nh thu vi thu sut 20% ti tr nhu cu chi tiu ngn sch. Trong nm nhu cu chi tiu qun s tng ln, c lng tng gp i d ton trong nm, sau tr li bnh thng. Chnh ph khng nn ti tr nhu cu bng vic gia tng thu sut ln n 40% nm sau v sau h thp thu sut 20% nm k tip. Hp l hn, chnh ph nn gia tng thu sut vi mc nh v ko di nhiu nm trong tng lai, nh 1% cho 20 nm. iu ny gi ln nim l tn tht bin gia tng theo thu sut. Thu sut 40% trong mt nm v 20% trong nm tip theo dn n tn tht x hi ln hn so vi nh thu c thu sut 20% c tng dn 1% trong vng 20 nm. Tn tht bin cng vi gia tng thu sut t 20% ln 40% trong mt nm ln hn phn tit kim trong tn tht x hi c to ra do tng thm 1% ca thu sut 20% trong vng 20 nm. Nguyn l ny ph hp vi l thuyt bng phng ho tiu dng ca mt c nhn. Nh vy, vi chnh sch bng phng ha thu sut s to ra mt h thng hiu qu theo nguyn l: c nh

Nhm 2- Lp NH m 4 K22

Trang 11

ti: Thu Hiu Qu

tng thu sut c nh thi gian ch khng nn tng thu cao trong mt khon thi gian v gim thp thu trong khong thi gian khc. 3.2.2 Mt s vn cn xem xt

3.2.2.1 Vn ti phn phi thu nhp v cng bng x hi Kinh t ngy cng pht trin th x hi ngy cng c s phn ha thu nhp, ca ci v giu ngho su sc hn. Vai tr ca thu l gim s phn ha bng cch ti phn phi li thu nhp ca x hi, tc cng m bo tnh cng bng hn cho pht trin. Tnh cht cng bng trong mt chnh sch thu lin quan n c cng bng dc v cng bng ngang. Cng bng x hi theo chiu ngang (horizontal justice) ngha l i x nh nhau i vi nhng ngi c ng gp nh nhau v cng bng x hi theo chiu dc (vertical justice) theo ngha l i x khc nhau vi nhng ngi c nhng khc bit bm sinh, trnh , nng lc hoc c cc iu kin sng khc nhau. Chng hn trong vic xy dng chnh sch thu: nhng ngi c kh nng ngang nhau cn phi ng mt khon thu ngang nhau (cng bng theo chiu ngang), v nhng ngi c kh nng hay thu nhp khng ngang nhau cn phi p dng nhng khon thu khc nhau (cng bng theo chiu dc). 3.2.2.2 Vn hiu qu trong phn b ngun lc Thu phi lm tng tnh hiu qu trong vic phn b ngun lc vn c tnh hu hn ca nn kinh t. Do mt chnh sch thu bt k s lm thay i hnh vi ca cc thc th trong nn kinh t, nn vic xy dng mt h thng thu hiu qu s gip iu chnh li cc khuynh hng tit kim v u t ca nn kinh t, khuyn khch vic khi nghip Thng qua cc chnh sch thu, chnh ph c th to ra cc ng c khuyn khch c tnh kinh t khu vc t nhn phn b vn cc ngnh ngh v lnh vc mc tiu hn l cc can thip hnh chnh gy mo m cc quan h th trng. Cc dng th trng nh th trng chng khon, th trng bt ng sn rt cn cc chnh sch thu mi ca Chnh ph iu tit v phn b li ngun lc thch hp. Nguyn tc quan trng l h thng thu phi lm gim tn tht phc li v ch ca x hi bng cch to ra mt sc thu c mc thu sut thp nhng c c s thu rng hn.
Nhm 2- Lp NH m 4 K22 Trang 12

ti: Thu Hiu Qu

3.3 Thc trng h thng thu ti Vit Nam: 3.3.1 Nhng tn ti ca h thng thu hin hnh:

Tri qua nhiu ln sa i, b sung trong khun kh cuc ci cch thu, h thng php lut v thu cng cn rt nhiu bt cp m nhiu trong s bt ngun bn thn quan im v kinh t th trng v vic s dng cc cng c v m ca nh nc Vit Nam. C th nh sau: Phm vi mc tc ng ca cc chnh sch thu i vi nn kinh t cn thp. Tng s thu ni a nm 2004 ch chim 55,1% tng thu Ngn sch Nh nc, trong khi thu t hot ng xut, nhp khu v du th chim ti 43,7%. H thng chnh sch thu cha bao qut v iu tit ht cc ngun thu trong nn kinh t v cha tht s m bo bnh ng, cng bng v ngha v np thu v ph hp vi thng l quc t. Trong h thng thu hin hnh nc ta, thu GTGT v thu TNDN c v tr ln nht. Thu GTGT chim t trng cao nht: 28,7%; thu TNDN chim t trng 22,4% tng thu t thu, ph, l ph. Kinh nghim quc t cng cho thy, y l hai sc thu b tr tt cho nhau trong cc cuc ci cch thu ln. Do vy, cn c s u tin u t nghin cu su v chng c gii php thch hp. Trong khi cc nc trn th gii khi tnh thu gi tr gia tng ch s dng mt phng php tnh thu (phng php khu tr), th nc ta hin nay vn s dng hai phng php (khu tr v trc tip). Vic p dng phng php tnh thu trc tip gy ra nhiu bt hp l, khng th hin tnh u vit v thng nht ca thu gi tr gia tng, ng thi gy kh khn, gi m hiu qu cho cng tc qun l thu thu. Thu gi tr gia tng vn bao gm nhiu mc thu sut (0%, 5%, 10%) to iu kin cho ngi np thu li dng , gian ln v trn lu thu gy tht thu cho ngn sch nh nc, thm ch chy cht, hi l c cn b ngnh thu nng tay. Trong khi thu TNCN l loi thu ly tin, c kh nng iu tit x hi cao, cng giu, cng np nhiu thu, th ngc li, thu GTGT l loi thu ly thoi, kh nng iu tit bo m cng bng x hi thp. Khi so snh thu nhp v t trng thu nhp ca cc tng lp trong x hi s thy r iu . R rng, hiu qu cng bng x hi trong phn phi thu nhp v thu ca thu GTGT km hn thu thu nhp c nhn.

Nhm 2- Lp NH m 4 K22

Trang 13

ti: Thu Hiu Qu

C nhng sc thu cn c iu chnh trn c s tin liu c nhng tc ng ca hi nhp kinh t quc t. Hin cn nhiu bt cp trong cc sc thu lin quan n hi nhp quc t, bo v sn xut trong nc. Thu xut khu, thu nhp khu lun chim t trng cao trong tng thu NSNN. Giai on t nm 1992-1998, c nm t ti t l 26% trong tng thu NSNN. Trong giai on t nm 1999 n nay, do ct gim thu NK thc hin cam kt vi cc nc ASEAN, EU, Hoa K, Trung Quc v h tr thc hin Lut thu GTGT nn t trng ngun thu t loi thu ny trong tng s thu NSNN tuy c gim nhng vn chim 15,92%, nhng cng vi tin trnh gia nhp WTO, vic ct gim thu sut thu NK s c tc ng mnh ti ngun thu Ngn sch. Thu TTB hin ng gp 9,3% tng thu t thu, ph, l ph. Mc ng gp ny cn thp so vi tim nng ca n, cn c hon thin theo hng m rng khi nim tiu dng c bit m rng din chu thu TTB v cng nng cao thm ngun thu cho NSNN b tht thot bi vic ct gim thu NK. Ngoi ra, cn cha c sc thu nh vo mi trng nn cha pht huy tc dng ca n trong iu kin hi nhp. Nhn chung, mun t mt h thng thu hiu qu, Vit Nam cn phi thc hin mt s ci cch v thu nng cao hiu qu ca vic thu thu v gim thiu c tn tht x hi. 3.3.2 Nhng chnh sch ci cch thu ca chnh ph trong thi gian qua:

Nhng sa i, b sung h thng chnh sch thu giai on 2006-2010 gp phn m bo cho nn kinh t tng trng kh, gp phn n nh v nng cao i sng nhn dn, c th: tng sn phm trong nc (GDP) tng trng bnh qun giai on 2006-2010 l 7. Tng s doanh nghip ang hot ng sn xut kinh doanh n cui nm 2010 l 430.000 doanh nghip, gp 2,7 ln so vi nm 2006; s vn cc doanh nghip ng k thnh lp mi giai on 2006-2010 cao gp 6 ln so vi 5 nm trc. Thu nhp v i sng dn c c ci thin r rt: GDP bnh qun u ngi nm 2010 t 1.168 USD, tng 1,6 ln so vi nm 2006, t l h ngho nm 2010 l 9,45% (nm 2006 l 15,5%). H thng chnh sch thu bao qut c c bn cc ngun thu cn iu tit pht sinh trong nn kinh t, tip tc khn nh thu l ngun thu ch yu ca ngn sch nh

Nhm 2- Lp NH m 4 K22

Trang 14

ti: Thu Hiu Qu

nc, m bo t l ng vin hp l v thu, ph v l ph vo ngn sch nh nc, p ng nhu cu chi tiu ca Nh nc v m bo ngun ti chnh cho s nghip pht trin x hi, m bo an ninh quc phng ca t nc. n nm 2005 v c bn h thng chnh sch thu p dng thng nht i vi mi thnh phn kinh t gp phn to mi trng php l bnh ng, cng bng. Chin lc ci cch h thng thu giai on 2011-2020 va c Th tng Nguyn Tn Dng ph duyt ti Quyt nh 732/Q-TTg ngy 17/5/2011. Mc tiu ca chin lc ny l xy dng h thng chnh sch thu ng b, thng nht, cng bng, hiu qu, ph hp vi th ch kinh t th trng theo nh hng x hi ch ngha. Nm 2012-2013, Quc hi thng qua 4 Lut quan trng lin quan n ngnh Thu l Lut qun l thu, Lut thu Gi tr gia tng (GTGT); Thu Thu nhp doanh nghip (TNDN) v Lut sa i b sung mt s iu ca Lut Thu Thu nhp c nhn (TNCN). iu ny th hin s quan tm su sc ca nh nc ti vic ci cch hin i ho ngnh thu lin quan n c vn chnh sch v th tc, gip ngnh thu c cng c mnh m hn trong qun l iu hnh theo chc nng, nhim v ca mnh. Trn thc t, 4 Lut nu trn c nhng sa i, b sung rt quan trng theo hng c li cho ngi dn v doanh nghip, ng thi cng gim c nhiu chi ph hnh chnh cho c quan chc nng khi cc Lut c hiu lc trong cuc sng. Vit Nam ang trong giai on hi nhp kinh t quc t.Do , ph hp vi bi cnh hi nhp, chnh sch thu tt yu phi thay i, tuy nhin phi m bo kt qu tng ngun thu cho Ngn sch Nh nc, m bo y ngha v v quyn li cho mi tng lp dn c d bt k giai on, thi k no, d thc hin mc tiu g i na.Ngoi ra, vic hon thin h thng chnh sch thu i hi phi ci tin, i mi qu trnh t chc thc hin cng tc qun l thu thu, to iu kin cho ngnh thu hon thnh xut sc nhim v, cc sc thu mi c th pht huy c tc dng ton din v mi mt trong giai on mi.

Nhm 2- Lp NH m 4 K22

Trang 15