You are on page 1of 1

FOKUS PENGURUSAN PENDIDIKAN

PENGETUA DAN GURU BESAR BERKESAN SEKOLAH BERKESAN GURU PROFESIONAL KURIKULUM YANG RELEVAN SISTEM PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

PEMBINAAN INFRASTRUKTUR SOKONGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PEMBINAAN INSTITUSI PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DAN PEMBINAAN SISTEM INSTITUSI PERLAKSANAAN

PEMANTAUAN YANG BERKESAN SISTEM PENTADBIRAN PEMBANGUNAN STAF YANG KOMPREHENSIF PEMBINAAN HUBUNGAN LUAR DAN MASYARAKAT