You are on page 1of 10

TRNG I HC BCH KHOA H CH MINH

KHOA K THUT HA HC
B MN CNG NGH CH BIN DU KH

BO CO MN HC
TI:

M PHNG PHN XNG CHNG CT KH QUYN


CA NH MY LC DU DUNG QUT VI NGUYN
LIU 100% DU TH BCH H

GVHD:

TRN HI NG

HVTH:

HONG MNH HNG


PHNG TH CM VN
NGUYN HUNH HNG M
BI THANH HI
NGUYN HNG THOAN

LP:

CAO HC HA DU K2010

TP. H CH MINH, THNG 02/2011

MC LC
I.
GII THIU V PHN XNG CHNG CT KH QUYN (CDU
CRUDE DISTILLATION UNIT) CA NH MY LC DU DUNG
QUT3
II.

GII THIU V PHN MM M PHNG PRO/II .......................... 5

II.1.

Tng quan v phn mm m phng Pro/II .......................................... 5

II.2.

Tng quan v mt d n m phng ..................................................... 7

III. M PHNG PHN XNG CDU CA NH MY LC DU


DUNG QUT BNG PHN MM M PHNG PRO/II ............................ 8
III.1.

Nguyn liu ..................................................................................... 8

III.2.

S m phng bng phn mm PRO/II ......................................... 9

III.3.

M hnh nhit ng ........................................................................ 13

III.4.

Xy dng m hnh v cc thng s m phng cn thit ................. 13

III.5.

Xc nh s a l thuyt thch hp cho T-1101: ............................. 17

III.6.
(FW)

S a l thuyt l 26 a, cc s liu khc ging nh Foster Wheeler


:...................................................................................................... 17

I. GII THIU V PHN XNG CHNG CT KH QUYN


(CDU CRUDE DISTILLATION UNIT) CA NH MY
LC DU DUNG QUT
Phn xng chng ct kh quyn CDU c th c xem l phn xng
ca ng ca mt nh my lc du vi nhim v phn tch du th thnh
nhng phn on nh hn theo nhng khong nhit si khc nhau. Phn
xng CDU ca Nh my Lc du Dung Qut c thit k vi cng sut 6,5
triu tn du th/nm tng ng vi 812.500 kg/h (tnh cho 8.000 gi lm
vic/nm). Phn xng CDU c thit k vn hnh vi hai ngun du th l
du Bch H ca Vit Nam v du Dubai ca Trung ng. Theo k hoch, giai
on u hot ng, nh my s s dng ngun nguyn liu l 100 % du th
Bch H. Sau s s dng ngun nguyn liu l du hn hp (Du Mixed)
gm 84,6 % du Bch H v 15,4 % du Dubai.
Cc sn phm ca phn xng CDU bao gm Offgas, LPG, Full Range
Naphta, Kerosen, LGO, HGO v cn chng ct kh quyn. Hu ht cc sn
phm ca CDU u i vo cc phn xng khc ca nh my lc du nh: NHT
(Unit 012: Naphta Hydrotreatment Unit), KTU (Unit 014: Kerosen Treating
Unit), RFCC (Unit 015: Residue Fluidised Catalytic Cracking Unit ) S
cc phn xng ca Nh my Lc du Dung Qut c th hin trn Hnh 1 bn
di.
Trn s nh my, dng du th nguyn liu sau khi i qua h thng
tin gia nhit (Preheater), tch mui s c a vo thp chng ct chnh T1101 (Main fractionator). Ti y du th s c phn tch ra thnh cc sn
phm:
1. Over head Phn i ra trn nh: phn ny s c a qua h thng lm
ngui v phn tch tch nc ra khi dng Hydrocarbon lng trc khi
cho dng hydrocarbon vo thp n nh T-1107 (Stabiliser). Thp n nh
s phn tch ra cc sn phm Offgas, LPG nh v Full Range Naphta
y;
2. Cc sn phm cnh sn nh Kerosen, LGO v HGO c ly ra t cc
Side colum T-1102, T-1103 v T-1104;
3. Cn chng ct kh quyn c ly ra y thp T-1101.

Ngun: Nh my Lc du Dung Qut

Hnh 1: S cc phn xng ca Nh my Lc du Dung Qut


Theo S cc phn xng ca Nh my Lc du Dung Qut (Hnh 1),
vng c bao bc bng khung hnh ch nht l phn xng chng ct kh
quyn CDU. Vi hai thit b chnh l thp T-1101 (Main FRACTIONATOR) v
thp T-1107 (Stabiliser).
M hnh 3D ca phn xng chng ct kh quyn CDU nhn theo hng
ng Nam v Ty Nam c th hin trong Hnh 2 v Hnh 3 theo sau.

Ngun: Nh my Lc du Dung Qut

Hnh 2: M hnh 3D ca phn xng CDU ca Nh my Lc du Dung


Qut nhn theo hng ng Nam

Ngun: Nh my Lc du Dung Qut

Hnh 3: M hnh 3D ca phn xng CDU ca Nh my Lc du Dung


Qut nhn theo hng Ty Nam

II.

GII THIU V PHN MM M PHNG PRO/II

II.1. Tng quan v phn mm m phng Pro/II


Phn mm Pro/II l mt trong nhng sn phm ca t hp SIMSCI. Cng
ty ny c thnh lp t nm 1957 chuyn v thit k cc phn mm m phng
dng trong cng ngh ha hc, c bit l ngnh cng nghip lc - ha du.

Hin nay sn phm ca t hp ny kh a dng, bao gm cc phn mm thit k


cc thit b, ng ng, tnh ton kinh t,...

Hnh 4: Biu tng phn mm m phng Pro/II


Phn mm thit k m phng Pro/II l sn phm u tin ca SIMSCI, l
kt qu ca nhiu ln nng cp t nm 1967 n nm 1988 v chnh thc ra i
vi tn gi Pro/II. Hin nay phn mm ny vn khng ngng nng cp v c
phin bn Pro/II 8.1 (Trong bo co ny s dng phin bn 8.0).
Phn mm ny c th s dng vo nhiu qu trnh khc nhau nh sau:
X l du v kh
Tinh ch
Ha du
Polyme
Dc phm
Cc ng dng m phng gm :
Thit k mi cc qu trnh
c tnh cu hnh thit b
Hin i ha v nng cp cc thit b c
G ri v lm thng sut h thng thit b
nh gi vn mi trng ca nh my
Kim tra, ti u ha, ci tin hiu sut v li nhun ca nh my.

II.2. Tng quan v mt d n m phng


Pro/II cho php ngi dng c nhiu phng php lu chn nhp d
liu. Mc d vy Pro/II c nhng cnh bo khi d liu bt buc b thiu. V vy
khi xy dng mt s cng ngh m phng th cn theo cc bc sao cho
mang tnh logic. Di y l mt trnh t:
1. Xy dng s
2. La chn h n v
3. Xc nh cc cu t cho d n
4. Chn cc phng php nhit ng hc v tnh cht vn chuyn
5. Cung cp cc d liu cho dng v thit b
6. Cung cp cc iu kin lm vic cho qu trnh
7. Chy d n m phng
y ch l nhng bc c bn chng trnh chy, thc t m phng
mt lu trnh hay mt phn xng th bc u tin v v cng quan trng l
lp m hnh m phng. bc ny ngi dng phi n gin ha s cng
ngh thc, b i nhng thit b khng cn thit, chuyn i cc m hnh thc
thnh m hnh l thuyt, tinh chnh m hnh.

Hnh 5: S mt qu trnh m phng bng Pro/II


Sau khi chng trnh chy v c kt qu th bc cui cng l c v
phn tch kt qu m phng. V ngn ng ca chng trnh l ting Anh, nn
cc bo co c trnh by bng ngn ng ny. Tuy nhin cch trnh by cng
gip ngi dng d theo di, iu quan trng l ngi dng s khai thc c
7

nhng g t cc kt qu . T xem xt s liu c khp vi cc s liu


thc khng hoc sai khc th no, nu c s chnh lch nhiu phi tm ra
nguyn nhn dn n sai s.
Pro/II l mt phn mm m phng tnh ton, cc qu trnh m phng u
trng thi tnh M t trng thi hot ng n nh ca h thng. l cn
bng vt cht, cc tnh cht ha l, cc tnh cht c trng ca cht nh RVP,
im vn c, RON... Nh vy Pro/II l phn mm rt hu ch, l cng c c
lc trong vic m phng mt m hnh h thng trng thi tnh.
Tuy nhin, Pro/II khng c cc thit b iu khin v o lng nh phn
mm Dynsim (Mt phn mm ca SIMSCI chuyn m phng mt qu trnh thay
i theo thi gian). Kt qu m phng trng thi tnh khng cho php m t
cc nh hng ca vic thay i cc thng s iu khin n qu trnh lm vic ca
thit b.

III. M PHNG PHN XNG CDU CA NH MY LC


DU DUNG QUT BNG PHN MM M PHNG
PRO/II
III.1. Nguyn liu
Nguyn liu s dng trong qu trnh m phng ny l 100% du th Bch
H. Cc c trng k thut ca du th Bch H c th hin nh sau:
Thnh phn ct:
-

ng TBP:

S liu ng cong TBP ca du th Bch H


Phn trm khi
lng, %kl

Phn trm khi


lng tng (%kl
cummulative)

T trng
(Density)

Lights end

2,86

2,86

155-200

1,53

4,39

0,6816

200-315

8,43

12,82

0,7460

315-400

7,24

20,06

0,7734

400-500

8,38

28,44

0,7972

500-600

10,21

38,65

0,8160

Phn on
(Fraction)

600-700

12,11

50,76

0,8285

700-800

12,58

63,34

0,8437

800-900

12,84

76,18

0,8539

900-1050

9,74

85,92

0,8904

>1050

13,81

99,73

0,9313

Mt mt (Loss)
-

0,27

Thnh phn phn nh (Lights end):

Cu t

% khi lng

Cu t

% khi lng

Methane

0,0002

Cyclopentane

0,0300

Ethane

0,0031

2,2-dimetylbutane

0,0243

Propane

0,0327

2,3-dimetylbutane

0,0530

Isobutane

0,0488

2-metyl-pentane

0,3885

n-butane

0,2122

3-metyl-pentane

0,2099

isopentane

0,3741

n-hexane

0,8528

n-pentane

0,6270

Tnh cht khc:


-

API=39,2

Kw=12,3

III.2. S m phng bng phn mm PRO/II


M hnh m phng phn xng chng ct kh quyn vi nguyn liu
100% du th Bch H c th hin trong Hnh 6 theo sau. Du th qua tin
gia nhit, tch mui, vo thp chnh sau qua NHT v tch thnh Light
Naphtha, Heavy Naphtha.

Hnh 6: S m hnh m phng phn xng CDU trn PRO/II ca


NMLD Dung Qut theo bn v PFD
10