You are on page 1of 25

A fordt megjegyzse Az 1930-as vekben, a kzelg jabb vilghbor veszlyt rezve, a tengerentlon kibontakozott egy olyan mozgalom, ami

Ameri!a "irst# $%lssorban Amerika& nven vlt ismertt' %nnek a mozgalomnak az volt a !lja, hogy megaka(lyozza azt, ami hsz vvel korbban trtnt) Amerika ha(ba rntst stt *gyletek ltal' Az, hogy az amerikai kormnyzat, illetve a mgtte ll+ httrhatalom !sak kt hbors v $1939 sze,tember 19.1 (e!ember& /tn, !sak a 0earl 1arbor elleni, mg mana,sg is sok kr(st 2elvet ja,n tma(s hatsra t/(ta elrni, hogy az 34A n,e ha(ba von/ljon, az ennek a mozgalom az ellenllsnak ksznhet' %nnek a mozgalomnak a volt a tagja 4me(ley 5' 6/tler ny/galmazott tengerszgyalogostbornok, Amerika egyik legtbb kit*ntetssel elhalmozott veternja is' 4me(ley 5' 6/tler a harmin!as vekben orszgjr+ krton vett rszt, ahol tbb szz besz(et tartott A hbor egy svin(li# $7ar 8s A 9a!ket& !:mmel, a hbort+l val+ tvolmara(s mellett' 193;-ben kia(ta ennek a besz(nek egy bv:tett, knyv 2ormt/m vltozatt' A hbor egy svin(li# leg2ontosabb mon(anival+ja az, hogy br kia(st+l szm:tva maj(nem nyol! vtize( telt el, ennek ellenre semmit sem vesz:tett jelentsgbl' Az elmlt nyol!van vben gener!i+k sz*lettek s haltak meg, (e a hbor mint haza2ias !seleke(et ela(sa, az abb+l ir(atlan hasznot hz+ nagyvllalatok, bankrok s s,ek/lnsok tr*kkjei, valamint a har!ot megv:v+ tlagemberek szenve(sei mit sem vltoztak' 4emmik,,en nem akarom, hogy ez a knyv ktelez olvasmny legyen, mert akkor senki sem 2ogja elolvasni' Ajnlott olvasmnyknt viszont hasznosnak tartom min(enki, k*lnsen az i2j gener!i+ szmra' 4enki ne agg+(jon amiatt, hogy mi 2og akkor trtnni, ha egy ismersnek ajnlja ezt a rvi(, (e lnyegre tr knyvet< 1a =n nem kioktat+ m+(on, hanem val+ban j+ sz:vvel !selekszik, (e ennek ellenre a msik 2l megsrt(ik, s nem ll =nnel tbbet sz+ba, akkor azt mon(om, hogy az a ka,!solat annyit is rt, s egyltaln nem kr rte, hogy megszaka(t' >o/ !an lea( a horse to ?ater, b/t yo/ !an@t make it (rink#, mon(jk az angolszszok, ami kr*lbel*l annyit tesz, hogy A(avezethetsz egy lovat a v:zhez, (e arra nem knyszer:thete(, hogy igyon#' Bzni min(enki t/(, (e arra senki sem knyszer:thet, hogy lsson is' Aki beszl angol/l, annak termszetesen az ere(eti vltozatot ajnlom, annyi kiegsz:tssel, hogy eltte olvassa el a magyar 2or(:ts bevezetjben lv, a knnyebb szvegrtst elseg:t magyarzatot' Aki ,e(ig a magyar 2or(:tst akarja elolvasni, megtisztel (ntsvel' C+ olvasst, s msokkal val+ megosztst<

Magyarzatok a knnyebb szvegrts rdekben Dhe 7orl( 7ar $A Eilghbor&, 191.-1F Az I. vilghbor. A hbor egy svindli c. knyvet 1935-ben dtk ki. #A,en (oor# ,oli!y $ Byitott ka,/k# ,olitika& A !I!-!!. szz d "ord#l$%n sz&letett elv' (ely szerint )r nci orszg' *+(etorszg' z ,gyes&lt -irlysg' .l szorszg' / 0n' .roszorszg' +s z A(erik i ,gyes&lt 1ll (ok sz b don kereskedhet -2nv l' de egyik n gyh t lo( se( trhet kizr$l gos be"olysr . entangling allian!e 3eleg b ly2t$ szvets+g. .ly n szvets+g' (i ( gv l rnt% ' hborb sodor% z orszgot. Az 45A l 02t$ tyi $vt k tt$l' hogy z (erik i k szvets+geket kssenek' +s 2gy belesodr$d% n k ,#r$0 6 +s vilg - viszly ib . 3n!le 4am 5 (# n gybcsi7 z ,gyes&lt 1ll (ok gnyneve. Az 4ncle 5 ( kezd8bet9i (egegyeznek 4nited 5t tes kezd8bet9ivel. yar( 91 c(' z z kb. 1 (+ter. Dhe Armisti!e $A DGzsz*net& Az els8 vilghbor h rc it lezr$ t9zsz&net. ,z &nne0n 0. An(re? An(y# Ca!kson Az 45A elnke 1:;9-3<-ben. b/!kboar( A !I!. szz db n' z 45A-b n elter%edt' knny9 "og tolt kocsi =lov skocsi>. Bye-bizottsg A ?er ld *ye szentor vezette bizottsg' (ely z 45A-t v l (int h di nyer+szked+st vizsglt . A(ministration AAz (erik iB kor(ny. 4tate 5e,artment Az 45A k&l&gy(iniszt+ri#( . 7ar 5e,artment Az 45A h d&gy(iniszt+ri#( . Bavy 5e,artment Az 45A h ditenger+szeti (iniszt+ri#( . @ilghborb rng t$ tr&kkket' n 0 - nove(ber 11. - sz(os orszgb n

Az in2l!i+ mrtke 1;CC dollr 1:D1-ben kb. egyenl8 ;:.CCC dollrr l ;C13-b n. ECC dollr 191:-b n kb. egyenl8 D1CC dollrr l ;C13-b n. Hiberty 6on( 5z b dsg-ktv+ny. A hbors klts+gek "edez+s+re kibocstott (erik i ktv+ny. Hiberty Hoan# s,ee!h 5z b dsg-klcsn sz$nokl t. 5z b dsg-ktv+ny vsrlsr ' %egyz+s+re b#zd2t$ besz+d. Abo/t 2a!e< 5z9k +rtele(benF Gtr (erik i h diklcsn

rcH. Ig bb +rtele(benF 1:C "okos "ord#l t z e(ber +let+ben.

!anne( ?illy 5$zott ( rh hs-konzerv Dhe Iivil 7ar $A 0olgrhbor&, 1FJ1-J; Az A(erik i ,gyes&lt 1ll (okb n ( r dt +sz ki ll (ok' v l (int lkott A(erik i -on"derlt 1ll (ok kztti hbor. kivlt d+li ll (ok

A 344 Kaine s a s,anyol-amerikai hbor, 1F9F 4nited 5t tes 5hi0 J ine' z z z ,gyes&lt 1ll (ok J ine nev9 h dih %$% . 1:95-ben "&ggetlens+g0rti k#b i k "elkeltek gy r( tt rt$ s0 nyolok ellen. 1:9:-b n G v nn kikt8%+be be"#tott 455 J ine' ( %d ott' tisztz tl n okb$l "elrobb nt. Az (erik i kor(ny s0 nyolok t tette "elel8ss+' +s z 45A h d t &zent 50 nyolorszgn k. A hbor z 45A gy8zel(+vel v+gz8dtt. Iongressional Ke(al o2 1onor -ongressz#si 3ecs&letrend. (ra2tL !ons!ri,tion $sorozs& Az ngolszsz orszgokb n lt lb n ne( volt sorozs' z z h der8 nk+ntesekb8l llt. A knyv 2rsig' z z 1935-ig' z 45A-b n cs k k+tszer volt sorozsF Kolgrhbor kze0+t8l nn k v+g+ig =1:D3-D5>' illetve @ilghborb n v l$ r+szv+tel =191<-1:> ide%+n. A 4zvetsgesek $Dhe Allies& Az nt nt (egnevez+se z ngolszsz irod lo(b n. 1M; milli+ ember' Az 45A l kossg 1935-ben. Bi,,on $Bi,,+n& / 0n.

5(edley L. 3#tler tbornok

A hbor egy svindli


1935

Tartalom 1. "e%ezetF A hbor egy svindli ;. "e%ezetF -i hzz 3. "e%ezetF -i ll% h sznotM sz(ltM

E. "e%ezetF Ahogy n ezt svindlit sz+t lehet zzniH 5. "e%ezetF Kokolb hborv lH

5(edley L. 3#tler tbornokF A hbor egy svindli =N r Is A O cket> 1935

ELS FEJEZET A hbor egy svindli


A hbor egy svindli. Jindig is z volt. @ l$sz2n9leg legr+gibb7 knnyen lehet' hogy legn gyobb h sznot hoz$7 bizonyos' hogy legerklcstelenebb. Az egyetlen oly n svindli' (i ne(zetkzi l+0t+k9. Az egyetlen svindli' (iben h sznot dollrb n' vesztes+get 0edig e(ber+letben sz(2t%k. Pgy v+le(' hogy svindli leg%obb (egh trozs z' (ikor v l (i ne( z' (int (inek z e(berek tbbs+ge sz(r t9nik. Qs k egy kis bels8 cso0ort t#d% ' hogy (ir8l is v n sz$. * gyon kevesek sz9k kre % vr ' n gyon sok k t(eg+nek terh+re bonyol2t%k le. A hborb$l egy kissz( e(ber h t l( s v gyonr tesz szer. A @ilghborb n (indssze egy ( roknyi e(ber t k r2tott be kon"likt#s h sznt. A @ilghbor l tt' z ,gyes&lt 1ll (okb n leg lbb ;1.CCC % (illio(os +s (illirdos keletkezett. /vedele( d$-bev lls "or(%b n' ennyien v llottk be h t l( s' v+rb8l vett nyeres+g&ket. Azt' hogy v %on hny egy+b h di(illio(os h (is2tott (eg d$bev llst' senki se( t#d% . ,zek h di(illio(osok kz&l' v %on hny n vettek vll#kr 0#sktM -z&l&k hny n st k lv+szrkotM -z&l&k hny n t#dtk' hogy (it %elent +hezni egy 0 tknyokt$l he(zseg8 t&z+rs+gi $v$helyenM -z&l&k hny n tltttek el +%sz kk t ki lv tl n#l +s r+(&lten' hogy kzben t&z+rs+gi grntok' re0eszek +s g+00#sk -lved+kek el8l b#kt k leM -z&l&k hny n vert+k vissz z ellens+g sz#ronyroh (tM -z&l&k hny n sebes&ltek (eg v gy estek el cs tb nM A hborb$l ki"oly$l g' ne(zetek tovbbi ter&leteket szereznek' h gy8zedel(eskednek. ,gyszer9en elveszik zok t. Az %onn n (egszerzett ter&leteket kevesek egy sz9k kre h l d+kt l n#l ki is knzz 6 #gy n zok kevesek' kik hborb n dollrt " cs rt k ki v+rb8l. A sz(lt 0edig n gykzns+g ll% . Rs (+gis' (ilyen sz(lr$l v n sz$M A sz(l borz l( s ki(#t tss l szolgl. P%onn n ler kott s2rkvek. 5z+tsz gg tott testek. L r bokr h#llott el(+k. Ssszetrt sz2vek +s otthonok. ? zd sgi inst bilits. ? zd sgi vlsg' +s z sszes vele%r$ nyo(orsg. ?enerci$k t +s generci$k t s%t$ d$0r+s. Rvek hossz sorn' k ton k+nt' volt egy oly n gy n(' hogy hbor egy svindli' de ennek tel%es t#d tr cs k kkor +bredte( r' (i#tn vissz von#lt ( 0olgri +letbe.

<

5(edley L. 3#tler tbornokF A hbor egy svindli =N r Is A O cket> 1935

Jost' hogy lto(' (int n 0% inkb n' ne(zetkzi hbor vih r"elh8i gy&lekeznek' sze(be kell vel&k n+zne(' +s "el kell ellen&k sz$l lno(. Jegint old l k t vl szt n k. )r nci orszg +s .roszorszg trgy lt' ( %d (egegyezett' hogy egy(s (ellett "ogn k llni. .l szorszg +s A#sztri ' sietve' h sonl$ egyezs+gre %#tott. Tengyelorszg +s *+(etorszg vgy kozv tekint egy(sr ' erre z egyetlen lk lo(r el"ele%tve Tengyel-t%r$v l =korridor> k 0csol tos vit%#k t. A 5ndor %#goszlv kirly elleni (er+nylet bonyol2tott helyzetet. -+t dz ellens+g' /#goszlvi +s J gy rorszg' ( %dne( egy(s torkn k esett. .l szorszg k+sz volt rr ' hogy beszll%on. )r nci orszg 0ersze "igyelte dolgot. Akrcs k Qsehszlovki . Jindegyik&k egy %v8beli hborv l sz(ol. *e( ( g#k z e(berek - ne( zok' kik h rcoln k' (eg"izetnek +s (egh ln k 6' cs k zok' kik hbork t sz2t%k' +s biztonsgb n' otthon ( r dn k' hogy h sznot hzz n k. * 0% inkb n' vilgszerte' EC (illi$ e(ber ll "egyverben' +s ekzben ll ("+r"i inkn k +s di0lo( tinkn k v n k+0&k zt (ond ni' hogy ne( "or(l$dik egy % bb hbor. Az rdgt ne(H I ln ezt EC (illi$ e(bert tncosn k k+0ezik kiM .l szorszgb n biztos' hogy ne(. J#ssolini (iniszterelnk t#d% ' hogy 8ket (ire k+0zik ki. U leg lbb el+g 8szinte hhoz' hogy ki(ond% . *e( is oly n r+gen' Il L#ce z Intern tion l Qoncili tion-ben A*e(zetkzi 3+k+ltet+sB' Q rnegie ,ndoV(ent "or Intern tion l Ke ce ki dvnyb n' zt (ondt F Rs (indenek "elett " siz(#s - (in+l tbbet "ontolg t% ' (in+l %obb n (eg"igyeli z e(beris+g %v8%+t +s "e%l8d+s+t' elvl sztv z dott 0ill n t 0olitik i (eg"ontols it$l - ne( hisz z ll nd$ b+k+nek se( lehet8s+g+ben' se( h sznossgb nW ,gyed&l hbor z' (i z e(beri energit' nn k legtel%esebb (+rt+k+ben' "elsz2nre hozz ' +s (i ne(es "+nybe ltzteti (ind zok t z e(berek' kikben v n btorsg' hogy ezt "elvll l%k. -+ts+gtelen' hogy J#ssolini 0ontos n gy +rti ezt' hogy (ond% . /$l kik+0zett h dserege' n gy l+gi"lott% ' (+g h ditenger+szete is' k+sz hborr 6 nyilvnv l$' hogy zt t&rel(etlen&l vr% . Teg#t$bbi kills J gy rorszg (ellett' ez #t$bbin k /#goszlviv l "olyt tott vit% sorn' ezt (#t tt . Qs 0 t in k siet8s (ozg$s2ts z osztrk h tr (ent+n' Loll"#ss elleni (er+nylet #tn' szint+n ezt (#t tt . @ nn k (+g (sok is ,#r$0b n' kiknek k rdcsrget+se el8re%elzi z el8bb v gy #t$bb bekvetkez8 hbort. Gerr Gitler - *+(etorszg %r "el"egyverz+s+vel' v l (int % bb +s % bb "egyverekre irny#l$' ll nd$ kvetel+seivel - #gy n kkor ' h ne( n gyobb "enyeget+s b+k+re n+zve. )r nci orszg ne( oly n r+gen e(elte "el i"%sg ktelez8 k ton i szolgl ti ide%+t egy +vr8l tizennyolc h$n 0r .

5(edley L. 3#tler tbornokF A hbor egy svindli =N r Is A O cket> 1935

Xgy v n - ne(zetek (inden"el+ "egyverben lln k. ,#r$0 veszett k#tyi elsz b d#lt k. A Ivol--eleten helyezked+s &gyesebben z %lik. J+g 19CE-ben' (ikor .roszorszg +s / 0n h rcolt' z t sz+l+re h %2tott#k reg b rt#nk t' z oroszok t' +s / 0nt t(og tt#k. Akkorib n n gyon b8kez9 ne(zetkzi b nkr ink / 0nt 0+nzelt+k. Jost nsg z z irnyvon l' hogy el(+rgesed%en viszony#nk % 0nokk l. Jit is %elent -2nr von tkoz$ ny2lt k 0#k 0olitik sz(#nkr M A -2nv l v l$ kereskedel(&nk kr&lbel&l +vi 9C (illi$ dollr. @ gy )&l0-szigetek eset+benM -r&lbel&l DCC (illi$ dollrt klttt&nk )&l0-szigeteken z el(lt h r(inct +vben' +s nek&nk = b nkr inkn k' n gyi0 ros inkn k +s s0ek#lns inkn k> kevesebb' (int ;CC (illi$ dollrnyi ( gnbe"ektet+s&nk v n ott. J %d 0edig z+rt' hogy -2nv l "olyt tott' kr&lbel&l 9C (illi$ dollros kereskedel(et (eg(ents&k' v gy hogy ezeket kevesebb' (int ;CC (illi$ dollros' )&l0-szigeteken l+v8 ( gnbe"ektet+seket (eg$v%#k' "elborzolnk ked+ly&nket z+rt' hogy gy9ll%&k / 0nt' +s hogy hborb (en%&nk ellene 6 egy oly n hborb ' (i kr tbb t2z(illird dollrb ' (erik i k szzezreinek +let+be' v l (int tovbbi' tbb szzezernyi testileg (egnyo(or2tott +s szelle(ileg z v rodott e(berbe ker&lne. Ier(+szetesen ezek+rt vesztes+gek+rt cser+be' zok t ellenslyoz$ h szon keletkezne 6 h t l( s v gyonok %nn+nek l+tre. Lollr(illi$k t +s 6(illirdok t h l(oznn k "el. A kevesek egy sz9k kre. A l8szer-gyrosok. A b nkrok. A h %$+02t8k. Az i0 rosok. A konzervgyrosok. A s0ek#lnsok. *ekik "#tn szek+r. Igen' 8k k+sz&lnek egy % bb hborr . Ji+rt is ne tenn+kM A hbor n gy (egt+r&l+ssel %r. Le (ilyen h szonn l %r zokn k z e(bereknek' kik elesnekM Jilyen h szonn l %r z ny%#kn k +s hg ikn k' "eles+geiknek +s kedveseiknekM Jilyen h szonn l %r gyer(ekeiknekM Jilyen h szonn l %r brkinek is' kiv+ve h t l( s h sznot %elentM Rs (ilyen h szonn l %r ne(zetnekM @egy&k s %t eset&nketH 1:9:-ig egy rgnyi ter&letet se( birtokolt#nk z +sz k(erik i szr z"ldn k2v&l. Abb n z id8ben ne(zeti d$ssg#nk egy kicsit volt cs k tbb' (int 1 (illird dollr. Az#tn ne(zetkzi bell2tottsgv vlt#nk. ,l"ele%tett&k' v gy "+lretolt#k orszg#nk ty%n k t ncst. ,l"eledt&k ?eorge N shington "igyel(eztet+s+t (sok viszly ib beleg b ly2t$ szvets+gekr8l. Gborb von#lt#nk. -&ls8 ter&leteket szerezt&nk. A @ilghbor id8sz kn k v+g+n' ne(zetkzi &gyekbe v l$ be v tkozs kzvetlen ered(+nyek+nt' ne(zeti d$ssg#nk ;5 (illird dollr "l+ #grott. A h#szont +ves id8sz k l tt' tel%es 0ozit2v kereskedel(i (+rleg&nk kr&lbel&l ;E (illird dollr volt. Ieht' 0#sztn knyvel+si sze(0ontb$l n+zve' +vr8l +vre' kis (+rt+kben' neg t2v n zrt#nk7 "enti k&lkereskedel(et 0edig - hbork n+lk&l kr le is bonyol2th tt#k voln . 9 kevesek zon sz9k kr+t' kiknek hbor

5(edley L. 3#tler tbornokF A hbor egy svindli =N r Is A O cket> 1935

5okk l olcs$bb 6 hogy zt (r ne is (ond% (' biztonsgos bb 6 lett voln z tl gos' sz(lt ll$ (erik i sz(r tvol ( r dni k&l"ldi &gyekbe v l$ beleg b lyodst$l. ,z svindli - krcs k szeszcse(0+szet +s (s' lvilgi svindli 6 kevesek egy sz9k kr+nek bss h sznot h %t' de (9kdtet+si klts+g (indig thr#l z e(berekre 6 zokr ' kiknek nincs bel8le h szn#k.

1C

5(edley L. 3#tler tbornokF A hbor egy svindli =N r Is A O cket> 1935

MSO !" FEJEZET "i h##a a has#not$


A @ilghbor' v gy inkbb (i rvid r+szv+tel&nk benne' z ,gyes&lt 1ll (okn k (integy 5; (illird dollr%b ker&lt. 5z(2tsk ki - ez (inden egyes (erik i "+r"ir ' n8re' +s gyerekre von tkozt tv ECC dollr. Rs z d$ssgot (+g ne( trlesztett&k. Ji (+g (indig "izet%&k' gyer(ekeink is "izetni "og%k' +s gyer(ekeink gyer(ekei v l$sz2n9leg szint+n "izetni "og%k nn k hborn k klts+g+t. Az ,gyes&lt 1ll (okb n egy vll l t ter(+szetes h szn h t' nyolc' t2z' +s n+h tizenk+t szz l+k. Azonb n h szon hbor ide%+n 6 $ igen' z (s t+szt H 6 hsz' h tv n' szz' hro(szz' v gy kr ezernyolcszz szz l+k 6 h tr csill gos +g. Jinden' (i csvn ki"+r. 4ncle 5 (n+l v n 0+nz. 5zerezz&k (egH Ier(+szetesen ezt hbor ide%+n ne( ilyen nyers "or(b n d%k el8. -rbeb#gyoll%k h z "i ssgr$l' h z szeretetr8l sz$l$ besz+dekkel' (eg zz l' hogy (indenkinek od kell tennie ( gt' (ikzben h szon (eg#grik' z +gbe szkell +s elsz b d#l 6 +s (ikzben zt biztonsgos n bezsebelik. *+zz&nk erre n+hny 0+ldtH @egy&k b rt ink t' d# Konts-+k t' l80or-gyrt$k t 6 ne( rr$l tett v llo(st z egyik&k ne(r+g 5zent#s bizottsg el8tt' hogy z 8 l80or#k nyerte (eg hbortM @ gy hogy z (entette (eg vilgot de(okrci sz(r M @ gy v l (i ilyes(iM Gogy n (ent sor#k hbor l ttM G z "i s n gyvll l t volt k. *os' d# Konts tl gos %vedel(e z 191C-191E-es id8sz kb n +vi D (illi$ dollr volt. *e( volt sok' de d# Konts (eg+lt bel8le. Jost 0edig n+zz&k (eg z tl gos +vi h szn#k t hbors +vek l tt' 191E +s 191: kztt. 5: (illi$ dollrnyi +ves h sznot t ll#nkH -zel t2zszerese nor(l id8sz kn k' +s nor(l id8sz k h szn is igen sz+0 volt. Ibb (int 95C szz l+kos h szonnveked+s. @egy&k helyes kis c+lvll l t ink egyik+t' (i h z "i s ($don "+lretette v sti s2nek' gerendk +s hid k el8ll2tst' hogy h di ny got gyrtson. *os' 191C +s 191E kztt' z +ves %vedel(&k tl gos n D (illi$ dollr volt. Az#tn %tt hbor. Rs h9s+ges ll (0olgrk+nt' 3ethlehe( 5teel hirtelen%+ben l8szergyrtsb "ogott. J gt$l #grott (eg h szn#k' v gy inkbb z+rt' (ert 4ncle 5 ((el kezdtek &zletelniM *os' 191E +s 191: kztt' z tl gos %vedel(&k +vi E9 (illi$ dollr voltH @ gy vegy&k 4nited 5t tes 5teeltH A hbor (egel8z8en' egy t+ves 0eri$d#s l tt' ter(+szetes %vedel(&k +vente 1C5 (illi$ dollr volt. *e( rossz. Az#tn %tt hbor' h szon 0edig (egn8tt. Az 191E-191:- s id8sz kb n' z tl gos +ves h szon ;EC (illi$ dollr volt. *e( rossz. X(e' Sn el8tt v n n+hny' c+ll l +s l80orr l k 0csol tos %vedele(H *+zz&nk (ost v l (i (stH ,setleg %het egy kis r+zM Az (indig "#t hbors id8kben. 11

5(edley L. 3#tler tbornokF A hbor egy svindli =N r Is A O cket> 1935

Itt v n 0+ld#l z An cond . A hbor el8tti' 191C-191E-es id8sz kb n' z tl gos +ves %vedel(e 1C (illi$ dollr volt. A hbors +vekben' 191E +s 191: kztt' h szn "el#grott +vi 3E (illi$ dollrr . @ gy itt v n 4t h Qo00er. Az 191C-191E-es id8sz kb n' z tl gos +ves %vedel(e 5 (illi$ dollr volt. ,z hbors id8sz kb n "el#grott tl gos n +vi ;1 (illi$ dollrr . @egy&k ezt z tt' hro( kisebb c+ggel egy&tt. A hbor el8tti' 191C-191E-es id8sz kb n' z sszes2tett +ves tl gos h szn#k 13<.E:C.CCC dollr volt. Az#tn %tt hbor. ,nnek cso0ortn k z tl gos +ves h szn "elszktt EC:.3CC.CCC dollrr . ,gy csek+lyke h szonnveked+s' (integy ;CC szz l+kb n. -i"izet8d8 hborM *ekik z volt. Le ne( 8k z egyed&l ilyenek. @ nn k (+g (sok is. @egy&k 0+ld#l b8rtH A hbor el8tti hro(+ves id8sz kb n' Qentr l Te ther Qo(0 ny tel%es h szn 3'5 (illi$ dollr volt. ,z +vente kr&lbel&l 1'1D< (illi$ dollr volt. *os' 191D-b n' Qentr l Te ther 15 (illi$ dollros h sznot hozott' csek+ly 11CC szz l+kos nveked+ssel. Gt ez z. A ?ener l Qhe(ic l Qo(0 ny hbor el8tti hro( +vben' tl gos n +vi :CC ezer dollr h sznot hozott. /tt hbor' +s h szon "el#grott 1; (illi$ dollrr ' (i 1ECC szz l+kos #grs. Az Intern tion l *ickel Qo(0 ny eset+ben 6 +s hbort ne( lehet nikkel n+lk&l v2vni 6 z tl gos' (indssze +vi E (illi$ dollros h szon' +vi <3 (illi$ dollros h szonr n8tt. *e( rosszM Ibb (int 1<CC szz l+kos nveked+s. Az A(eric n 5#g r Oe"ining Qo(0 ny hbor el8tti hro( +vben' +vi tl g ; (illi$ dollrt hozott. 191D-b n D (illi$ dollr h sznot %egyeztek "el. *+zz+k (eg 5zent#s ;59. sz( dok#(ent#(tH A h tv ntdik -ongressz#s %elent+s+t n gyvll l ti %vedel(ekr8l +s kor(nyz ti bev+telekr8l. A(iben 1;; konzervgyrn k' 153 gy 0ot"eldolgoz$n k' ;99 r#h gyrt$n k' E9 c+l(9nek' v l (int 3EC sz+nter(el8nek' hbor l tti h sznr$l v n sz$. A ;5 szz l+knl kisebb h szon kiv+teles volt. K+ld#l sz+nter(el8 c+gek 1CC +s <:5D kztti szz l+kok t kerestek trzst8k+%&kn hbor l tt. A chic g$i konzervgyr k %vedel(&ket (egd#0lztk +s (egtri0lztk. Rs ne "ele%ts&k el b nkrok t' kik 0+nzelt+k n gy hbort. G volt v l ki' ki le"lzte h sznot' kkor zok b nkrok volt k. Jivel inkbb trs#lsi' (intse( r+szv+nytrs sgi szervezetek' 2gy nincsenek r+szv+nyeseik' kiknek besz(ol$v l t rtozn k. Rs h szn#k #gy n nnyir titkos volt' (int (ennyire h t l( s. Gogy b nkrok hogy n tettek szert (illi$kr +s (illirdokr ' ne( t#do(' (ert ezek kis titkok soh se( ker&ltek n 0vilgr 6 (+g 5zent#s vizsgl$bizottsg el8tt se(.

1;

5(edley L. 3#tler tbornokF A hbor egy svindli =N r Is A O cket> 1935

X(e' hogy n egy+b h z "i s n gyi0 rosok +s s0ek#lnsok egyengett+k z t%#k t h dih szon "el+H @egy&k lbbeli-gyrt$k tH Uk szeretik hbort. Ier(+szetellenes n gysg h szonn l %r$ &zletet ered(+nyez. G t l( s h sznot tettek el k&l"ldn' szvets+geseink "el+ irny#l$ el dsokon. I ln - krcs k l8szer- +s "egyvergyrt$k - z ellens+gnek is dt k el. A 0+nz' z 0+nz' kr *+(etorszgb$l' kr )r nci orszgb$l %n. Le 4ncle 5 ((el is %$l %rt k. K+ld#l el dt k 4ncle 5 (nek 35 (illi$ 0r szegecselt k ton i lbbelit. - tonb$l E (illi$ volt. ,z nyolc' v gy (+g tbb 0r k tonnk+nt. A hbor l tt' z +n ezrede(ben' (inden k tonn k cs k egy 0r lbbeli%e volt. Azok lbbelik kz&l v l$sz2n9leg n+hny (+g (indig rendszerben v n. /$ lbbelik volt k. Le (ikor hbor v+get +rt' 4ncle 5 ( ny kn ( r dt ;5 (illi$ 0r. A(iket (r el8re (egvettek +s ki"izettek. A h sznot elknyvelt+k +s bezsebelt+k. J+g (indig sok b8r volt r ktron. Xgy b8ri0 rosok el dt k 4ncle 5 (nek tbb szzezernyi JcQlell n-nyerget' lov ssg sz(r . Azonb n tengerentlon se((i"+le (erik i lov ssg ne( "ord#lt (egH Jind zonlt l v l kinek (eg kellett sz b d#lni ezekt8l b8rkt8l. @ l kinek h sznot kellett bel8le hzni - 2gy tett&nk szert rengeteg JcQlell n-nyeregre. Rs zok v l$sz2n9leg (+g (indig (egv nn k. 4gy ncs k v l kinek rengeteg (oszkit$hl$% volt. ,l dt k 4ncle 5 (nek ;C (illi$ (oszkit$hl$t' tengerentli k ton i h sznl tr . )elt+teleze(' hogy zt vrtk el "ikt$l' hogy ( g#kr ter2ts+k zt' hogy n sros lv+szrkokb n (eg0r$blt k el l#dni 6 (ikzben egyik kez&kkel tetveket v k rtk ht#kon' (sikk l 0edig elz v rtk "#tkos$ 0 tknyok t. *os' (oszkit$hl$kb$l egyetlen egy se( %#tott el )r nci orszgb H Jindenesetre ezek "igyel(es gyrt$k biztos k k rt k lenni' hogy egyetlenegy k ton se ( r d%on (oszkit$hl$ n+lk&l' gyhogy tovbbi EC (illi$ y rdnyi (oszkit$hl$t dt k el 4ncle 5 (nek. Azokb n n 0okb n (oszkit$hl$ igen sz+0 h sznot hozott' (+g kkor is' h )r nci orszgb n ne( volt k (oszkit$k. )elt+teleze(' hogy h hbor (+g egy kicsit tovbb t rtott voln ' vll lkoz$ szelle(9 (oszkit$hl$-gyrt$k n+hny (oszkit$szll2t(nyt is el dt k voln 4ncle 5 (nek' hogy zok t )r nci orszgb n ter2ts+k' hogy tbb (oszkit$hl$r legyen rendel+s. A re0&l8g+0- +s re0&l8g+0(otor-gyrt$k gy +rezt+k' hogy ebb8l hborb$l nekik is ki kell venni&k %ogos h szn#k t. Ji+rt is neM Jindenki (s kivette s %t%t. Xgy klttt 4ncle 5 ( 1 (illird dollrt 6 h Snk el+g sokig +lnek' #tn sz(olh tn k oly n re0&l8g+0-(otorok legyrtsr ' (elyek soh ne( h gytk el t l %tH Abb$l z egy (illird dollr +rt+kben (egrendelt re0&l8b8l +s re0&l8g+0-(otorb$l' egyetlenegy se( %#tott el "r nci orszgi h rc(ez8re. Ahogy (s#tt' gyrt$k itt is eltett+k ( g#k csek+ly 3C' 1CC' v gy t ln 3CC szz l+kos h szn#k t.

13

5(edley L. 3#tler tbornokF A hbor egy svindli =N r Is A O cket> 1935

A k tonk trik$%n k legyrts 1E centbe ker&lt' 4ncle 5 ( 0edig 3C-EC centet dott +rt&k 6 sz+0 kis h szon trik$gyrt$ sz(r . A h risny gyrt$k' z egyenr#h -gyrt$k' s 0k gyrt$k' +s z c+lsis k-gyrt$k 6 (indegyik&k eltette ( g+t. A(ikor hbor v+get +rt' (i+rt rosk dozott (integy ECC CCC k+szletnyi "elszerel+s 6 htizskok +s (inden' (i bel+%&k v l$ 6 z ezen z old lon A z 45A-b nB l+v8 r ktr kb nM Jost nsg ezeket "elszerel+si trgy k t lesele%tezik' (ert sz blyozs vltozs (i tt' (s htizskok t rt l( . A gyrt$k zonb n (r begy9%ttt+k bel8l&k szr( z$ h dih sznot 6 +s legkzelebb' %r be "og%k gy9%teni. A hbor l tt sok r gyog$ tlet (er&lt "el h szon hzsr . ,gy sokold l h z "i tizenk+t t#c tnyi' E: h&velykes cs v rk#lcsot dott el 4ncle 5 (nek. Y de n gyon sz+0 cs v rk#lcsok volt kH Az egyetlen b % z volt' hogy ddig (indssze egy oly n (+ret9 ny cs v rt gyrtott k' (i el+g n gy volt ezekhez cs v rk#lcsokhoz. Az 0edig z volt' (i *i g r ) lls-b n l+v8 t#rbink t t rtott . *os' (i#tn 4ncle 5 ( (egvsrolt ezeket cs v rk#lcsok t' gyrt$ 0edig bezsebelte h sznot' cs v rk#lcsok t teherv gonr r ktk' +s z ,gyes&lt 1ll (okb n ide-od #t zt ttk' hogy kit ll%k' hogy (ire is h sznlh t%k zok t. A(ikor I9zsz&netet l2rtk' z v l$b n n gy cs 0s volt cs v rk#lcs-gyrt$ sz(r . R00en zon volt' hogy n+hny ny cs v rt legyrtson' (elyek beleillettek voln cs v rk#lcsokb . Az#tn gy tervezte' hogy zok t is el d% 4ncle 5 (nek. @ l ki (sn k z r gyog$ tlete t( dt' hogy z ezredesek ne #to(obilon' de (+g cs k ne is l$hton kzleked%enek. @ l ki v l$sz2n9leg ltott egy k+0et Andy / cksonr8l' (int knny9 "og tolt kocsin Ab#ckbo rdB kzlekedik. *os' (integy D ezer knny9 "og tolt kocsit dt k el 4ncle 5 (nek z+rt' hogy z ezredesek h sznl%k. ,gyetlenegyet se( h sznlt k kz&l&k. A knny9 "og tolt kocsik gyrt$% zonb n eltette h dih sznot. A h %$+02t8k is gy +rezt+k' hogy nekik is be kellene szllni#k ebbe dologb . 5ok h %$t +02tettek' (elyek n gy h sznot hozt k. Ibb (int 3 (illird dollrt. *+(elyik h %$ rendben volt. Azonb n D35 (illi$ dollr +rt+k9 h %$ "b$l k+sz&lt' +s (+g cs k ne( is szottH Az ereszt+kek (egny2lt k - h %$k els&llyedtek. Azonb n (r ki"izett&k zok t. Rs v l ki bezsebelte h sznot. A st tisztik#sok' kzg zdszok +s k#t t$k gy becs&lik' hogy hbor 4ncle 5 (nek 5; (illird dollrb ker&lt. ,bb8l z sszegb8l 39 (illird dollrt v l$b n ( gr hborr kltttek el. ,z r"ord2ts 1D (illird dollr h sznot "i lt. ,z z' hogy n z ;1 CCC (illirdos +s (illio(os keletkezett. ,z 1D (illird dollr h szon ne( (egvetend8 sszeg. ,g+szen sz+0 kis s#(( . Rs ez (indssze n gyon kevesek sz9k kr+hez vndorolt. A l8szeri0 rt' +s nn k hbors id8kre es8 h sznt szondz$' szent#si *ye-bizottsg szenzci$s "eltrs i ellen+re - (+g +00en hogy cs k %+ghegy cscst +rintette.

1E

5(edley L. 3#tler tbornokF A hbor egy svindli =N r Is A O cket> 1935

Azonb n (+g 2gy is' gy korolt n+(i h tst. A 5t te Le0 rt(ent bizonyos ide%e t n#l(nyozz zok t ($dszereket' hogy hogy n ( r d%#nk tvol hborkt$l. A N r Le0 rt(ent hirtelen rr dnt+sre %#tott' hogy csodl tos terve v n' (it szrb kellene szkkenteni. A kor(ny l+trehoz egy bizottsgot 6 (ely bizottsgb n N r +s * vy Le0 rt(ent' &gyes ($don' egy N ll 5treet-i s0ek#lns elnks+ge l tt lenne k+0viselve -' hogy hbors id8kben keletkez8 h sznot korltozz . Gogy (ilyen (+rt+kben' rr ne( tettek %nlst. G(((. Tehets+ges' hogy zokn k sze(+lyeknek 3CC' DCC +s 1DCC szz l+kos h szn ' kik v+rt 0+nzz+ l k2tottk @ilghborb n' egy n+(ileg kisebb sszegre lesz korltozv . Jind zonlt l gy t9nik' hogy terv ne( t rt l( z oly n "elh2vst' hogy vesztes+geket br(ilyen ($don korltozzk 6 z z' hogy zokn k vesztes+g+t korltozzk' kik hborb n h rcoln k. A(ennyire (egbizonyosodh tt ( r$l ' nincs oly n tervezet' hogy egy k ton leg"el%ebb cs k egy sze(et' v gy egy k rt vesz2thet' v gy hogy cs k egy' k+t' v gy hro( sebet k 0h t. @ gy hogy z +let elveszt+s+t korltoznk. Pgy t9nik' nincs se((i ebben tervezetben' (i zt (ond% ' hogy z ezred l+tsz(n k 1; szz l+knl tbben ne( sebes&lhetnek (eg cs tb n' v gy hogy h dosztly l+tsz(n k < szz l+knl tbben ne( eshetnek el. Ier(+szetesen bizottsg ilyen %elent+ktelen &gyekkel ne( +r r vesz8dni.

15

5(edley L. 3#tler tbornokF A hbor egy svindli =N r Is A O cket> 1935

%A&MA !" FEJEZET "i ll'a a s#mlt$


-inek ksznhet8 h szon 6 ez helyes kis ;C' 1CC' 3CC' 15CC +s 1:CC szz l+kos h szonM Jind nnyi n "izet%&k - d$ "or(%b n. G sznot h %tott#nk b nkrokn k' (ikor 1CC dollr+rt (egvett&k 5z b dsg-ktv+nyeket' ( %d zok t :E v gy :D dollr+rt viszontel dt#k b nkrokn k. ,zek b nkrok 1CC dollr "elett k ssz2rozt k. ,z egyszer9 ( ni0#lci$ volt. A b nkrok #r l%k ktv+ny0i cok t. -nny9 volt nekik lenyo(ni ezeknek ktv+nyeknek z rt. ,z#tn (i (ind nnyi n 6 (i' e(berek 6 (egr+(&lt&nk' +s el dt#k ktv+nyeket :E v gy :D dollr+rt. A b nkrok (egvsroltk ezeket. ,z#tn #gy nezek b nkrok "ellend&l+st ger%esztettek' +s kor(nyz ti ktv+nyek n+v+rt+kre' s8t' n+v+rt+k "l+ e(elkedtek. ,z#tn b nkrok bes0rt+k h sznot. Le k ton z' ki sz(l legn gyobb r+sz+t ll% .

G ezt ne( hiszik' ltog ssk (eg k&l"ldi h rc(ez8kn l+v8 (erik i te(et8ketH @ gy ltog ssk (eg z ,gyes&lt 1ll (okb n l+v8 vetern-k$rhz k br(elyik+tH .rszg%rso( sorn - (elynek kze0+ben v gyok kkor' (ikor ezeket sorok t 0 02rr vete( - tizennyolc kor(nyz ti veternk$rhz t ltog tt ( (eg. ,zekben sszesen kr&lbel&l 5C CCC e(beri roncs v n 6 e(berek' kik ne(zet sz2ne-% v volt k tizennyolc +vvel ezel8tt. A JilV #kee-b n l+v8 kor(nyz ti k$rhz 6 (ely k$rhzb n 3:CC +l8h lott v n 6 n gyon rter(ett "8orvos el(ondt neke(' hogy veternok kztt h llozsi rny hro(szor kkor ' (int zok kztt' kik itthon ( r dt k. *or(lis +letsze(l+let9 "ik t elvittek "ldekr8l' z irodkb$l' gyr kb$l +s t nter(ekb8l' +s cs t sorb ll2tottk 8ket. P%%gyrt k 8ket' t l k2tottk 8ket' htr rcH-ot csinlt tt k vel&k' hogy z l+st n 0irend r+sz+nek tekints+k. @llt vlln k vetve' egy(s (ell+ ll2tottk 8ket' +s t(eg0szichol$gin kereszt&l' gykeresen (egvltozt ttk 8ket. *+hny +vig h sznlt#k' +s rr k+0ezt&k 8ket' hogy egylt ln se((it se gondol% n k z l+sr8l' v gy rr$l' hogy 8ket lik (eg. Az#tn hirtelen leszerelt&k 8ket' +s zt (ondt#k nekik' hogy csinl% n k %r htr rcH-ot. ,ztt l vissz illeszked+st s %t ( g#kt$l kellett (egtenni&k' t(eg0szichol$gi n+lk&l' tisztek seg2ts+ge +s t ncs n+lk&l' sszne(zeti 0ro0 g nd n+lk&l. Ibb+ ne( volt r%#k sz&ks+g&nk. Xgy z#tn sz+lnek eresztett&k 8ket (inden"+le hro(0erces besz+d v gy 5z b dsg-h diklcsn besz+d v gy 0 rd+ n+lk&l. ,gy id8 #tn' ezek re(ek "i t l "ik kz&l sok n' tl sok n szelle(i ronccs vlt k' (ert egyed&l ne( volt k k+0esek v+greh %t ni zt v+gs8 htr rcH-ot. Az indi n i J rionb n l+v8 kor(nyz ti k$rhzb n' ezek "ik kz&l ezernyolcszz n cellkb n v nn kH -z&l&k tszz n egy oly n b r kkb n' hol krs-kr&l c+lr#d k +s dr$t v n z +0&leten +s torncon k2v&l. Uk (r (entlis n sz+troncsol$dt k. ,zek 1D

5(edley L. 3#tler tbornokF A hbor egy svindli =N r Is A O cket> 1935

"ik (+g e(beri l+nyeknek se( n+znek ki. Y' +s v nn k7 (entlis n (r elvesztek.

tekintet&kH )izik il g %$ ll 0otb n

Ilyen esetek ezr+vel +s ezr+vel v nn k' +s (indig tbb +s tbb ilyen eset ker&l el8. A hbor "+lel(etes' tl"9ttt izg l( ' ( %d nn k hirtelen v+ge sz k ds 6 "i t l "ik ezt ne( t#dtk "eldolgozni. ,z is sz(l egy r+sze. A h lott kk l (r nincs (it tenni 6 8k (r (eg"izett+k h dih szon r%#k es8 r+sz+t. A szelle(ileg +s testileg s+r&ltekkel (r nincs (it tenni 6 8k (ost "izetik (eg h dih szon r%#k es8 r+sz+t. Le tbbiek is "izettek 6 kkor' (ikor sszetrt sz2v&k' (id8n elsz k dt k z otthon (eleg+t8l +s cs ld%#kt$l' hogy "ellts+k 4ncle 5 ( egyenr#h%t 6 zt z egyenr#ht' (in h szon keletkezett. ,gy % bb r+szt "izettek (eg kik+0z8tborokb n' hol 0 r ncsok szerint +ltek' hol kik+0ezt+k 8ket' (ikzben (sok tvett+k otthoni (#nk hely&ket' v l (int htr h gyott kzss+gben betlttt szere0&ket. Jeg"izettek +rte lv+szrkokb n' honn n l8ttek' +s hol (egl8tt+k 8ket7 hol id8nk+nt n 0okig +hesek volt k7 hol srb n' hidegben +s es8ben l#dt k 6 h ldokl$k nyg+se +s sikoly lt l dott borz l( s lt t$d l (ellett. Le ne "eled%+kF k ton dollrokb$l +s centekb8l ll$ sz(lt is (eg"izette.

A s0 nyol- (erik i hborig' zt is bele+rtve' %#t lo(d2%-rendszer&nk volt' +s k tonk +s tenger+szek 0+nz+rt h rcolt k. A Kolgrhbor l tt bon#szok t "izettek' sok esetben (+g k ton i szolgl t elvll ls el8tt. A kor(nyz t' v gy t gll (ok' kr 1;CC dollrt is "izettek nn k' ki bell. A s0 nyol- (erik i hborb n %#t lo(d2% t dt k. A(ikor egy h %$t zsk(nyolt#nk' k tonk (ind nnyi n (egk 0tk r+sz&ket 6 leg lbb is' (eg kellett' hogy k 0%k. Az#tn r+bredt&nk' hogy cskkenteni t#d%#k hbor klts+geit' h elvessz&k z sszes %#t lo(d2% t' zt (egt rt%#k' zonb n k tont ett8l "&ggetlen&l besorozz#k. Xgy k tonk ne( t#dt k lk#dozni (#nk v+gz+s&kkel k 0csol tb n. Jindenki (s lk#dozh tott (#nk v+gz+s+r8l' de k ton ne(. * 0$leon egykoron zt (ondt ' hogy Jinden e(bert el(2t n k kit&ntet+sekW eg+sz egyszer9en +heznek r%#k. Ieht n 0$leoni rendszer ki l k2tsv l 6 z +r(e($dszerrel 6 kor(nyz t r+bredt' hogy kevesebb 0+nz+rt is t#d k tonk t szerezni' (ert "ik szeretik' h kit&ntetik 8ket. A Kolgrhborig ne( volt k +r(+k. Akkor ker&lt sor -ongressz#si 3ecs&letrend kiosztsr . ,z knnyebb+ tette h der8 "eltlt+s+t. A Kolgrhbor #tn' s0 nyol(erik i hborig' % +r(+t ne( bocstott k ki. A @ilghborb n 0ro0 g ndt lk l( zt#nk' hogy "ik el"og d%k nl#k' hogy sz+gyenkezzenek' h ne( l+0nek be h dseregbe. sorozst. ,l+rt&k

Annyir erklcstelen volt ez hbors 0ro0 g nd ' hogy (+g Istent is belevett+k. -ev+s kiv+telt8l eltekintve' egyhzi sze(+lyeink bek 0csol$dt k z Sl%H Sl%H Sl%H 1<

5(edley L. 3#tler tbornokF A hbor egy svindli =N r Is A O cket> 1935

ord2tozsb . Sld (eg n+(eteketH Isten n+(eteket (eg kell lni.

(i old l#nkon v nW z z U k r t ' hogy

Rs *+(etorszgb n' %$ lelki0sztorok "elh2vst int+ztek n+(etekhez' hogy l%+k (eg szvets+geseketW hogy #gy n nn k z Istennek kedv+be %r% n k. ,z z lt lnos 0ro0 g nd r+sze volt' (elyet gy +02tettek "el' hogy z e(berek t#d tos n "og d%k el hbort +s z l+st. ?ynyr9 esz(+nyk+0eket "estettek zok "ik el+' kiket elk&ldtek (egh lni. ,z volt z hbor' (i v+get vet (inden hborn k. ,z volt z hbor' (i biztonsgoss teszi vilgot de(okrci sz(r . 5enki se( e(l2tette (eg nekik' (int el( s2rozt k' hogy z el(enetel&k +s h ll#k h t l( s h dih sznot "og %elenteni. 5enki se( (ondt ezeknek z (erik i k tonkn k' hogy lehet' hogy oly n lved+kek ter2tik ( %d le 8ket' (iket itthoni "eleb rt%#k gyrtott. 5enki se( (ondt nekik' hogy zt h %$t' (elyen tkelnek' lehet' hogy oly n tenger l tt%r$k tor0ed$zzk (eg' (elyeket z ,gyes&lt 1ll (okb n be%egyzett sz b d l( k l 0%n +02tettek. Qs k zt (ondtk nekik' hogy ez egy dics8s+ges k l nd lesz. Ieht (i#tn h z "isgot lenyo(t#k tork#kon' elh trozs sz&letett' hogy seg2ts+g dsr ktelezz&k 8ket oly n ($don' hogy "izessenek is hbor+rt. Pgyhogy n gy "izets+get' h vi 3C dollrt dt#nk nekik. Jind z' (it ez+rt b8kez9 s#((+rt tenni&k kellet' z volt' hogy h gy%k htr szeretteiket' (ond% n k le (#nk hely&kr8l' "ek&d%enek sros lv+szrkokb n' egyenek s$zott ( rh hs-konzervet =(r (ikor hozz%#tn k>' v l (int hogy l%enek' +s l%enek' +s l%enekW +s (eglessenek. @r%#nk cs kH A h vi "izets+g "el+t 6 (i cs k egy kicsit tbb' (int (it egy h %$gyr szegecsel8%e' v gy egy l8szergyr (#nks biztonsgb n' otthon' egyetlen n 0 l tt (egkeres 6 zonn l levontk' hogy bb$l t(og ss z elt rtott% it z+rt' hogy ne legyenek tehert+tel kzss+g sz(r . Az#tn k tonv l (eg"izettett&k zt' (i b lesetbiztos2tsk+nt %elentkezik 6 egy oly n v l (it' (it egy "elvilgos#lt ll (b n (#nk d$ "izet -' +s (i h vi D dollr%b ker&lt. A k tonn k kevesebb' (int 9 dollr% ( r dt egy h$n 0r . ,z#tn 0edig' z sszes rctl nsg (egkoronzs k+00en' gy korl til g kicsik rt#k t8le' hogy "izessen s %t l8szer++rt' r#hz t+rt' +s +lel(iszer++rt zlt l' hogy 5z b dsg-ktv+nyeket vetett&nk vele. A "izet+sn 0on legtbb k ton se((ilyen 0+nzt ne( k 0ott. A 5z b dsg-ktv+nyeket 1CC dollr+rt vetett&k (eg k tonkk l' ( %d - (ikor h z t+rtek hborb$l' +s ne( t#dt k (#nkt t llni 6 :E +s :D dollr+rt vsrolt#k 8ket vissz . Rs k tonk kr&lbel&l ; (illird dollr +rt+kben vettek ilyen ktv+nyeketH

1:

5(edley L. 3#tler tbornokF A hbor egy svindli =N r Is A O cket> 1935

Igen' k ton ll% sz(l n gyobbik r+sz+t. A cs ld% is "izet. 4gy n zon sz2vt+08 ($don "izetnek' (int k ton . A(ikor 8 szenved' 8k is szenvednek. R%sz knk+nt' (ikor 8 lv+szrokb n "ek&dt' +s n+zte' hogy n re0eszek robb nn k kr&ltte' 8k otthon "ek&dtek z gy#kb n' +s l( tl n#l hnykol$dt k 6 z 0% ' z ny% ' "eles+ge' hg i' z ccsei' "i i' +s lny i. A(ikor egy sze((el' v gy egy lbb l kevesebbel' v gy sz+th#llott el(+vel t+rt h z ' 8k is szenvedtek 6 #gy ngy' s8t n+h (+g %obb n' (int 8 ( g . Igen' 8k is (eg"izett+k zt h sznot' (it l8szergyrosok' b nkrok' h %$+02t8k' z i0 rosok' +s s0ek#lnsok hzt k. Uk is vettek 5z b dsg-ktv+nyeket' +s hozz%r#lt k b nkrok zon h sznhoz' (i I9sz&net #tn' ( ni0#llt 5z b dsg-ktv+ny--r"oly (ok h$k#sz0$k#szb n keletkezett. J+g ( n 0sg is' sebes&lt' illetve sz+th#llott el(+%9 e(berek cs ld% i' v l (int zok' kik soh se( volt k k+0esek vissz illeszkedni' (+g (indig szenvednek' +s (+g (indig "izetnek.

19

5(edley L. 3#tler tbornokF A hbor egy svindli =N r Is A O cket> 1935

(E)*E !" FEJEZET Ahogyan e#t a svindlit s#+t lehet ##ni,


,z helyzet - ez egy svindli. -evesek egy sz9k kre h sznot hz 6 +s sok k t(ege "izet. J+gis v n egy ($dszer rr ' hogy (egll2ts#k. ,nnek leszerel+si kon"erencikk l ne( lehet v+get vetni. ,zt ?en"ben t rtott b+ketrgy lsokk l ne( lehet kik&szblni. /$ sznd+k' de h szt l n cso0ortok' h troz tok hoz t lv l' ne( t#d%k eltrlni. Qs k gy lehet h tsos n sz+tzzni' h hborb$l eltvol2t%#k h sznot. Az egyetlen t ennek svindlinek sz+tzzsr t8ke' z i0 r' +s (#nk er8 besorozs ' (iel8tt (+g ne(zet "+r"ie(bereit besoroznk. ,gy h$n 00 l zel8tt' hogy kor(nyz t besorozh tn ne(zet "i t l "+r"i it - be kell sorozni t8k+t' z i0 rt' +s (#nk er8t. )egyvergyr ink' l8szer-gyr ink' h %$gyr ink +s re0&l8g+0-gyr ink' v l (int (inden egy+b gyr ink - (elyek hbors id8ben h sznot h %t n k 6 tisztvisel8i' ig zg t$i' +s n gyh t l( vezet8i' krcs k b nkrok +s s0ek#lnsok' h dd ker&l%enek sorozsr 6 k 0% n k h vi 3C dollrt' #gy n zt "izets+get' (it lv+szrokb n l+v8 leg+nyek k 0n k. Az ezekben z i0 ri l+tes2t(+nyekben l+v8 (#nksok 6 z sszes (#nks' z sszes elnk' z sszes vezet8' z sszes ig zg t$' z sszes (enedzser' z sszes b nkr -' +s igen' z sszes tbornok' z sszes tengern gy' z sszes tiszt' z sszes 0olitik#s' +s z sszes kor(nyz ti tisztvisel8 h dd k 0%k (eg #gy nezt "izets+get 6 h dd legyen ne(zet (indegyik t g%n k h vi ssz"izets+ge gy korltozv ' hogy z ne( h l dh t% (eg zt' (it lv+szrokb n l+v8 k ton r+sz+re "izetnekH ,zekkel br$kk l' (gnsokk l' n gyvll lkoz$kk l' +s z sszes i0 ri (#nkss l' v l (int z sszes szentorr l' kor(nyz$v l +s "8tisztvisel8vel "izettess+k ki h vi 3C dollros "izets+ge "el+t cs ld r+sz+re' "izettessenek vel&k hbors kockz tbiztos2tst' +s vsrolt ss n k vel&k 5z b dsg-ktv+nyeketH Ji+rt is ne kellene 2gy tenni&kM Uk se((ilyen kockz tot ne( vll ln k' hogy elesnek' v gy hogy test&ket sz+tsz bd l%k' v gy hogy z el(+%&k (egbo(lik. *e( lsz n k sros lv+szrkokb n. *e( +heznek. A k tonk viszont igenH Ad% n k t8k+nek' z i0 rn k' +s (#nk er8nek h r(inc n 0ot' hogy tgondol%k dolgot' +s (eg "og%k ltni' hogy (ire z h r(inc n 0 v+get +r' ne( lesz hborH ,z zzz sz+t hbors svindlit 6 ez' +s se((i (s.

;C

5(edley L. 3#tler tbornokF A hbor egy svindli =N r Is A O cket> 1935

I ln egy kicsit tl o0ti(ist v gyok. A t8k+nek (+g (indig v n n+(i belesz$ls dolgokb . Ieht t8ke ne( "og% (egengedni' hogy h sznot eltvol2ts#k hborb$l' eg+szen ddig' (2g z e(berek 6 kik viselik hbor szenved+seit' +s (+g (eg is "izetik z rt 6 r ne( +brednek' hogy zokn k' kiket sz v z t#kk l hiv t lb e(elnek' z e(berek' ne( 0edig h szonh %hsz$k +rdekeit kell n+zni&k. ,gy (sik sz&ks+ges l+0+s ebben' hbors svindli sszezzsv l k 0csol tos k&zdele(ben' zrtkr9 n+0sz v zs t rts nn k (egh trozsr ' hogy h d t kell-e &zenni. ,gy ne( (inden vl szt$r ' h ne( cs#0n zokr vl szt$kr kiter%ed8 n+0sz v zsr$l v n sz$' kiket beh2vnn k' hogy v2v%k (eg h rcot' hogy essenek el h rcb n. *e( lenne sok +rtel(e egy l8szergyr <D +ves elnk+t' v gy egy ne(zetkzi b nkrc+g ldt l0 s vezet8%+t' v gy egy egyenr#h -gyr k ncs l (enedzser+t 6 kik kz&l (indegyik ird tl n h sznot lt hborb n 6 sz v zt tni' hogy v %on ne(zetnek hborb kellene-e von#lni ' v gy se(. Uket soh se( h2vnk be' hogy e(el%enek 0#skt vll#kr 7 hogy l#d% n k lv+szrokb n7 hogy lel8%+k 8ket. Qs k zok' kiket beh2vnn k' hogy orszg#k+rt kockzt ssk z +let&ket' cs k nekik lenne kivltsg#k sz v zni rr$l' hogy eldnts+k' hogy ne(zet hborb von#l%on-e. 38s+ges 0recedens v n rr ' hogy sz v zst zokr korltozzk' kiket z +rint. 1ll ( ink kz&l sokb n v n korltozs rr n+zve' hogy kinek enged+lyezett sz v zs. A legtbb ll (b n sz&ks+ges' hogy v l ki t#d%on 2rni +s olv sni' (iel8tt sz v zh t. *+(elyik ll (b n sz v z$n k ing tl nn l kell rendelkeznie. ,gyszer9 dolog lenne (inden +vben' k ton i +letkort betlt8 "+r"i k regisztrls s %t kzss+g&kben' (int z @ilghbor l tt' sorozs sorn trt+nt' v l (int eg+szs+g&gyi vizsgl t#k elv+gz+se. Azok' kik t(ennek sz9rn' +s ez+rt beh2v$t k 0h tn k hbor eset+n' hogy "og% n k "egyvert' zok lenn+nek %ogos#lt k sz v zni egy zrtkr9 n+0sz v zson. *ekik kellene zokn k lenni&k' kiknek dnt+s h t l( kez+ben v n 6 ne( 0edig -ongressz#sn k' hol t gok kz&l cs k kevesen v nn k z +rintett +letkori svb n' +s (+g kevesebben v nn k kz&l&k oly nok' kik bb n "izik i ll 0otb n v nn k' hogy "egyvert "og% n k. Qs k zokn k' kiknek viselni&k kell hbor szenved+s+t' kellene' hogy %og legyen sz v zni. A h r( dik l+0+s hbors svindli sszezzsn k k+rd+skr+ben nn k biztos2ts ' hogy h der8nk v l$b n cs k v+del(i h der8 legyen. A -ongressz#s (inden egyes &l+ssz kn "el(er&l tovbbi h ditenger+szeti klts+g%$vh gys k+rd+se. A V shingtoni "org$sz+kekben &l8 tengern gyok 6 +s bel8l&k (indig sok v n 6 n gyon &gyes lobbiz$k. Rs okos k is. *e( zt ki bl%k' hogy 5ok cs t h %$r v n sz&ks+g&nk' hogy ez ne(zet' v gy z ne(zet ellen hborzz#nk. Y dehogy. ,l8szr behozzk kzt#d tb ' hogy A(erikr egy n gy tengeri h t lo( "enyeget+st %elent. 5zinte (inden n 0' ezek tengern gyok el(ond%k Snknek' hogy ez "elt+telezett ellens+g h t l( s "lott% ' hirtelen cs 0st "og (+rni' +s 1;5 (illi$ e(bert "og el0#szt2t ni. Qs k gy. ,z#tn elkezdenek sirnkozni' hogy n gyobb h ditenger+szet kell. J+gis (ireM Gogy h rcb szll%#nk z ellens+ggelM Y' #gy n dehogy. *e(' ne(. Qs kis v+del(i c+lr .

;1

5(edley L. 3#tler tbornokF A hbor egy svindli =N r Is A O cket> 1935

Az#tn' (ell+kesen' csendes-$ceni h dgy korl tok t %elentenek be. @+del(i c+lb$l. Ah . A Qsendes-$cen egy sz+0 n gy $cen. A Qsendes-$cen (ent+n ird tl n hosszsg 0 rtvon l#nk v n. @ %on h dgy korl tok t 0 rt% ink el8tt' k+t- v gy hro(szz (+r"ldre t rt%kM Y ne(. A h dgy korl tok 0 rt% inkt$l k+tezer' s8t' esetleg kr hro(ezer-tszz (+r"ldre t rt%k. A % 0nok t' ezt b&szke n+0et' ter(+szetesen le2rh t tl n r((el "og% eltlteni' hogy z ,gyes&lt 1ll (ok "lott%t *i00$n 0 rt% ihoz oly n kzel lt%k. Teg lbb nnyir ' (int (ennyire - li"orni l k$i r&ln+nek' h reggeli kdben % 0n "lott ho(lyos krvon l it venn+k +szre' (int z h dgy korl tot "olyt t Tos Angeles 0 rt% i el8tt. Jint lth t$' h ditenger+szet&nk h %$it rr kellene korltozni' trv+ny lt l' hogy 0 rtvon l#nkt$l sz(2tott ;CC (+r"ldn bel&l ( r d% n k. G lett voln ilyen trv+ny 1:9:-b n' J ine soh se( (ent voln G v nn kikt8%+be. 5oh se( robb ntottk voln "el. *e( lett voln hbor 50 nyolorszgg l' (i e(ber+letek elveszt+s+vel %rt. A sz k+rt8k v+le(+nye szerint' k+tszz (+r"ld b8s+gesen elegend8 v+del(i c+lokr . *e(zet&nk ne( t#d t( d$ hborb kezdeni' h h %$i ne( (ehetnek 0 rtvon lt$l ;CC (+r"ldn+l tvol bbr . A re0&l8g+0eknek (eg lehetne engedni' hogy 6 "elder2t+si c+lb$l 6 0 rtvon lt$l kr 5CC (+r"ldig elre0&l%enek. Rs h dsereg soh se( h gyh tn el ne(zet&nk szr z"ldi h tr it. Sssze"ogl lsk+00en' hro( l+0+st kell (egtenni hbors svindli sszezzsr F 1. A h sznot el kell tvol2t n#nk hborb$l. ;. Az orszg i"%sgn k 6 kire "egyver"ogs hr#l 6 (eg kell engedn&nk' hogy dntsn rr$l' hogy legyen-e' v gy ne legyen-e hbor. 3. G der8nket honv+del(i c+lokr kell korltozn#nk.

;;

5(edley L. 3#tler tbornokF A hbor egy svindli =N r Is A O cket> 1935

-T- !" FEJEZET .o/olba a hborval,


*e( v gyok oly n bolond' hogy zt higgye(' hogy hbor (r (lt+. I#do(' hogy z e(berek ne( k rn k hbort' de se((i h szn zt (ond ni' hogy ne( t sz2th tn k (inket egy % bb hborb . @issz tekintve' NoodroV Nilsont 191D-b n zz l 0olitik i 0rogr (( l vl sztottk %r elnkk+' hogy 8 volt z' ki tvol t rtott (inket hbort$l' v l (int zz l s#g llt 2g+rettel' hogy 8 t rt (inket tvol hbort$l. J+gis' t h$n 00 l k+s8bb zt k+rte -ongressz#st$l' hogy &zen%en h d t *+(etorszgn k. Abb n z th$n 0os id8sz kb n z e(bereket ne( k+rdezt+k (eg' hogy v %on (eggondoltk-e ( g#k t. Azt E (illi$ "i t le(bert - kik "ellttt+k z egyenr#ht' +s el( s2rozt k v gy elh %$zt k 6 ne( k+rdezt+k (eg' hogy v %on (enni k rn k-e szenvedni +s (egh lni. Akkor (+gis (i volt z ok ' hogy kor(nyz t#nk oly n hirtelen (eggondolt ( gtM A 0+nz. ,gy szvets+ges bizottsg 6 h (+g e(l+ksz&nk r 6 rviddel h d&zenet el8tt t%tt AA(erikb B' +s (egltog tt z elnkt. Az elnk ( ghoz h2v tt t ncs d$k egy cso0ort%t. A bizottsg "e%e "elsz$l lt. A di0lo(ci nyelvezet+t leh(ozv ' ez volt' (it el(ondott z elnknek +s t ncs d$i cso0ort%n kF *incs se((i h szn tovbb lt tni ( g#nk t. A szvets+gesek &gye elveszett. Jost t v gy h t (illird dollrr l t rtoz#nk Snknek = (erik i b nkrokn k' (erik i l8szer-gyrt$kn k' (erik i gyrosokn k' (erik i s0ek#lnsokn k' (erik i eZ0ort8rknek>. G vesz2t&nk - +s z ,gyes&lt 1ll (ok seg2ts+ge n+lk&l bizonyos' hogy vesz2t&nk -' kkor (i' Angli ' )r nci orszg +s .l szorszg' ne( t#d%#k ezt 0+nzt vissz "izetniW *+(etorszg 0edig ne( "og% . IehtW G titkol$zst trv+nyen k2v&l helyezt+k voln ' (r(int (i h ditrgy lsok t illeti' +s h s %t$t (egh2vtk voln ' hogy %elen legyen zon kon"erencin' v gy h rdi$ rendelkez+sre llt voln ' hogy "e%le(+nyeket kzvet2tse' A(erik soh se( l+0ett voln be @ilghborb . Azonb n ezt kon"erencit 6 krcs k z sszes h di(egbesz+l+st 6 legtel%esebb (+rt+k9 titkossgg l 0 lstoltk el. A(ikor "i ink t elk&ldt+k hborb ' zt (ondtk nekik' hogy ez egy oly n hbor' (i biztonsgoss teszi ;3

5(edley L. 3#tler tbornokF A hbor egy svindli =N r Is A O cket> 1935

vilgot de(okrci sz(r ' +s hogy ez egy oly n hbor' (i v+get vet (inden hborn k. *os' tizennyolc +vvel k+s8bb' vilgb n kevesebb de(okrci ' (int korbb n volt. Jinde(ellett (i kz&nk v n hhoz' hogy .roszorszg v gy *+(etorszg v gy Angli v gy )r nci orszg v gy .l szorszg v gy A#sztri de(okrci v gy (on rchi l tt +leM @ gy hogy " sisztk v gy ko((#nistk-eM A (i "el d t#nk z' hogy (eg8rizz&k s %t de(okrcink t. Rs igen csek+ly 6 h egylt ln br(ilyen 6 ered(+nyt +rt&nk el nn k biztos2tsr ' hogy @ilghbor v l$b n z hbor volt' (i v+get vet (inden hborn k. Ig z' volt k leszerel+si kon"erencik +s "egyverkorltozsi kon"erencik. ,zek z +gvilgon se((it se( %elentenek. Az egyik +00en (ost "#ll dt k#d rcb 7 egy (sikn k z ered(+nyeit 0edig h tlyt l n2tottk. ,zekre kon"erencikr elk&ld%&k hiv tsos k tonink t' tenger+szeinket' 0olitik#s ink t +s di0lo( tink t. Rs z#tn (i trt+nikM A hiv tsos k tonk +s tenger+szek ne( k rn k leszerel+st. ,gyetlen tengern gy se( k r h %$ n+lk&l ( r dni. ,gyetlen tbornok se( k r 0 r ncsnoksg n+lk&l ( r dni. Jindk+t eset zt %elenti' hogy lls n+lk&l ( r dt k. Uk ne( leszerel+s 0rt%n lln k. Uk ne( lehetnek "egyverkorltozs 0rt%n. Rs z sszes ilyen kon"erencin' htt+rben $llkodv ' de #gy noly n tel%h t lo(( l rendelkezve' zokn k sze(+lyeknek st+t &gynkei v nn k' kik h sznot hzn k hborb$l. Uk int+zik gy dolgot' hogy ezeken kon"erencikon ne legyen leszerel+s v gy ko(oly "egyverzetkorltozs. ,zeken kon"erencikon z egyes h t l( k "8 c+l% ne( hbor (egel8z+s+t szolgl$ leszerel+s el+r+se' h ne( inkbb (+g tbb "egyverzet biztos2ts s %t ( g ' +s (+g kevesebb biztos2ts br(ely 0otencilis ellen"+l sz(r . Qs k egy t v n le"egyverz+ssel k 0csol tb n' (i v l (ennyire k+zzel"ogh t$ ered(+nyt t&krz. ,z 0edig z' hogyh z sszes ne(zet sszegy9lik' +s (inden egyes h %$t' (inden egyes gyt' (inden egyes 0#skt' (inden egyes h rckocsit' (inden egyes h dire0&l8g+0et sze(+tre h %2t. J+g h ez lehets+ges voln is' (+g ez se( lenne elegend8. A sz k+rt8k szerint' kvetkez8 hbort ne( cs t h %$kk l' ne( t&z+rs+ggel' ne( 0#skkk l' +s ne( g+00#skkk l "og%k (egv2vni. G llos vegyi ny gokk l +s gzokk l "og%k (egv2vni. Iitokb n (inden egyes ne(zet t n#l(nyozz +s tk+letes2ti ellens+ge n gysz bs (egse((is2t+s+nek % bb +s szrny9bb ($dszereit. Ig z' h %$k t tovbbr is +02teni "ogn k' hiszen h %$+02t8knek is h sznot kell hzni#k. Rs gyk t is "ogn k gyrt ni' +s l80ort +s 0#skk t is "ogn k k+sz2teni' hiszen l8szer-gyrosokn k is h t l( s h sznot kell hzni#k. Rs ter(+szetesen' k tonkn k egyenr#ht kell viselni&k' hiszen gyrt$n k is s %t hbors h sznt kell hzni . ;E

5(edley L. 3#tler tbornokF A hbor egy svindli =N r Is A O cket> 1935

Azonb n gy8zel(et v gy eldnteni.

veres+get t#d$s ink &gyess+ge +s lele(+nyess+ge "og%

G oly n (#nkr "og%#k 8ket' hogy (+rges gzok t' v l (int 0#szt2ts egyre 0okolibb (9sz ki +s robb n$szerkezeteit ll2tsk el8' ne( lesz ide%&k z sszes n+0 % vt szolgl$' lkot$ (#nkr . G t#d$sok t ez #t$bbi' h sznos (#nkr "og%#k' kkor (i (ind nnyi n n gyobb %$l+thez %#t#nk b+k+b8l' (int (ihez hborb$l %#tnnk 6 (+g l8szer-gyrt$k is. IehtW zt (ondo(' hogy

POKOLBA A H BO!"#AL$

;5