You are on page 1of 1

Kyuhyun I Wont Let Tears Accompany Me Through The Night

Romanzation and English Translation: ni de rou qing si shui Your gentleness is like water ji du rang wo ai de chen zui How much must I love to get drunk in it hao wu bao liu bu zhi dao hou hui Without reservations, not knowing of regret ni neng bu neng ti hui zhen qing ke gui Can you understand how precious sincerity is? mei you yu li shang bei I dont have any remaining sorrow ai qing xiang nan shou de fu shui Love is like overflowing water, hard to receive chang chang lai lu zou de tai qiao cui The road has been long, we languished in it ni zhi liu xia wo shou shi zhe yi qie You only left behind all that I have put back together now bu rang wo de yan lei pei wo guo ye Wont let my tears accompany me through the night bu rang ni de wen liu zhe yu wei Wont let your kiss leave behind remaining taste wang le ceng jing ai guo shei Forgotten the people I used to love man man xi guan le ji mo xiang sui Slowly getting used to following loneliness bu rang wo de yan lei pei wo guo ye Dont let my tears accompany me through the night bu rang ni de lian meng li xiang dui Dont let me meet you face to face in my dreams ai de chao shui yi jing tui The tide of love has already receded wo de zhen qing bu zai sui bian gei I wont give away my sincerity so easily ever again