You are on page 1of 2

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUALA SELANGOR 45000 KUALA SELANGOR SELANGOR DARUL EHSAN TEL: 03 32891711 FAKS: 03 32893707

Juict.net/ppdkualaselan !"

BORANG MMI
#A$A SEK%LA& u.p: BI L 1 2 3 4 3 2 7 8 9 10 11 12 13 14 13 12 17 18 19 20 21 22 23 +e a,ai $e-a $$. +e-a*at +endidikan /ae"a' Kuala Selan !" 03 3289 171101071/ 0193291939
MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL PPDKS

: $AT&.ALA5A# A/L 6EL7 : SJK TA$.L LA/A#5 SELA#5%8 8.6E8

Sa'"il Fad(l) *in Saad TUGAS PENGURUSAN KURIKULUM JADUAL WAKTU MMI SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH E-OPERASI PEPRIKSAAN DAN UJIAN GURU PENOLONG PENASIHAT PENGURUSAN PRA SEKOLAH PENGURUSAN KURIKULUM PER.IBUBAPA DAN GURU-GURU EPRESTASI PROGRAM PERKEMBANGAN AKADEMIK BIRO KEWANGAN SEKOLAH PANITIA MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH ICT SAPS SPBS
LAIN LAIN ARAHAN DARI MASA KE SEMASA

JAWATAN PK PENTADBIRAN PENYELARAS PENYELARAS ADMIN 2 ADMIN / PK 1 SETIAUSAHA KELAB BOLA SEPAK PENGERUSI PK PENTADBIRAN AJK PP KEDUA SETIAUSAHA AJK PENYELARAS PEN.PENYELARS PEN.PENYELARAS PEM.ADMIN PEM.ADMIN PELAKSANA UPSR 037/1

UNIT PENTADBIRAN KURIKULUM PENTADBIRAN PENTADBIRAN PENTADBIRAN KURIKULM KOKURIKULUM PENTADBIRAN KURIKULUM HEM PENTADBIRAN KURIKULUM PENTADBIRAN KURIKULUM KURIKULUM KURIKULUM KURIKULUM KURIKULUM PENTADBIRAN LPM

PEMERIKSA KERTAS

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUALA SELANGOR 45000 KUALA SELANGOR SELANGOR DARUL EHSAN TEL: 03 32891711 FAKS: 03 32893707 Juict.net/ppdkualaselan !" #A$A SEK%LA& : SJK TA$.L LA/A#5 SELA#5%8 8.6E8

BORANG MMI
BI L TUGAS JAWATAN UNIT

MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL PPDKS