You are on page 1of 2

PHN TCH V K HOCH THC HIN

I. K THUT: _ Ngn ng lp trnh : PHP, HTML5, CSS3 . _ C s d liu : MySQL . M T CHUNG : _ Website gip ng ti cc thng tin, s kin mt cch hiu qu nht . _ Vi cc chc nng sau : Thng tin Cty Gii thiu im mnh Tm nhn Dch v Khch hng Videos Lch pht sng C hi ngh nghip Hot deals : popup Booking TV TVC + gii thiu S kin THI GIAN 5ngy KT QU D KIN _ Bn phn tch chc nng _ Bn thit k giao din mu . _ Bn giao din hon chnh . _ Bn demo chy website vi cc chc nng theo yu cu . _ a bn demo ln server v kt ni vi tn min (c cung cp sn) . _ Hon thnh trang qun l vi y chc nng .

II.

STT

K HOCH THC HIN : GIAI ON CNG VIC Phn tch yu cu, thu _ Thu thp cc chc thp thng tin v thit k nng. c s d liu _ Thu thp cc yu cu giao din . _ Thu thp hnh nh v thng tin mu . Ly kin v hon thnh _ Hin thc bn demo giao din giao din . _ Ly kin chnh sa giao din . Ci t chc nng _ Ci t cc chc nng cho website . _ Hon thnh phn cp nht tin tc cho trang qun l . Hon thnh trang qun l _ Hon chnh trang qun l

III.

15 ngy

10 ngy

5 ngy

Thu thp thng tin v chnh sa li 5

_ Website chy hon chnh v thu thp cc gp , bo li v chc nng . _ Sa v bo tr Website

15 ngy

_ Website chy n nh . _ Nghim thu v kt thc d n .

STT 1

IV. KINH PH : TN HNG MC S LNG Thit k website v hin 01 thc cc chc nng TNG CNG : THANH TON : THI IM THANH TON Trc khi bt u d n Sau khi nghim thu d n V.

KINH PH 6.500.000 VN

TNG 6.500.000 VN 6.500.000 VN GHI CH

STT 1 2

S TIN 50% tng kinh ph d n 50% tng kinh ph d n

Sau khi chy th nghim v sa cc li v chc nng

Ghi ch : _ Gi trn cha bao gm VAT v chi ph thu domain v web hosting . _ Thi gian bo hnh : 1 nm . _ Trong thi gian bo hnh chng ti s nhanh chng khc phc s c v cc li chc nng .