You are on page 1of 60

TI 5 CC PHNG PHP THI CNG KT CU CU BNG CNG NGH C Y , LP Y BIU NI LC

1. Gii thiu 2. Phm vi p dng 3. Cng tc chun b 4. Trnh t thi cng 5. u khuyt im 6. So snh vi c y

c y, lp y l mt cng ngh sn xut dy chuyn, phn ln cng vic u c thc hin trn b. Ch to ti ch(c) hoc lp rp cc khi btng c sn dn tng on ca kt cu nhp trn ng dn u cu,ngay sau m tr ri y dn theo chiu dc v pha tr bng h thng kch thy lc t nm ngang. Lp y thc cht l bin phpxu to tng on.

Cu dm lin tc nhiu nhp. Tit din dm c chiu cao khng i Chiu di nhp 30-80m nhng hiu qu nht l 40-60 m Bn knh cong nm ca cu l khng i hoc bng v cng; Bn knh cong ng ca trc dc kt cu nhp cng khng i.

1. Bi chun b. V tr: Pha b, trn nn p u cu (1 hoc 2 pha (khi m chiu di cu 1000m)). Cao bng cao m m. Chiu di b c khong 0,6-0,7 chiu di nhp cn vt Lu : ch to b c phi cng , hu nh khng c bin dng , khng ln .

2. Mi dn, h ct thp-dy treo xin, tr tm: a) Mi dn: Mi dn l kt cu nh bng thp (hoc BTCT), c lin kt dc v ngang bo m n nh v cng c vng nh khi lao hng. Chiu di mi dn khong (0,6-0,7) khu nhp l thch hp. cng ca mi dn cng c chn thch hp (Tham kho
thm trong ti liu ca GS.TS Nguyn Vit Trung)

2. Mi dn, h ct thp-dy treo xin, tr tm: b) H ct thp-dy treo xin, tr tm: i vi cu c nhp di, s kt hp gia mi dn v HCT-DTX s lm gim mmen trong phn u ca dm trong qu trnh lao hng. iu chnh ch ng trng thi ng sut trong dm BTCT.

II CNG TC CHUN B

La=(0,6-0,7) L

3. B c, vn khun:

c cc t dm. Cng ct thp. Kch y kt cu nhp.

B c

Vn khun

B c

Vn khun

4. Thit b y v trt: Cc cng ngh u c pittong y c ln v ta vo c nh t cui b lp.

y trn trt c nh

C 2 loi
y trn trt di ng

II CNG TC CHUN B
1. y trn trt c nh
y trn tr c inh

II CNG TC CHUN B
y trn tr c inh

II CNG TC CHUN B
y trn tr c inh

II CNG TC CHUN B
y trn tr c inh

II CNG TC CHUN B
y trn tr c inh

II CNG TC CHUN B
y trn tr c inh

II CNG TC CHUN B
y trn tr c inh

II CNG TC CHUN B
y trn tr c inh

II CNG TC CHUN B
y trn tr c inh

II CNG TC CHUN B
hot ng ca trt c nh

II CNG TC CHUN B
hot ng ca trt c nh

BACK

NEXT

II CNG TC CHUN B
2. y trn trt di ng
hot ng ca trt di ng

II CNG TC CHUN B
y trn tr c inh

II CNG TC CHUN B
y trn tr di ng

II CNG TC CHUN B
y trn tr di ng

II CNG TC CHUN B
y trn tr di ng

II CNG TC CHUN B
y trn tr di ng

II CNG TC CHUN B
y trn tr di ng

BACK

NEXT

A- Cc bc tng qut thi cng lao y hng.


1. Lp t cc gi trt tm thi ln cc tr m v cc gi trt. 2. Lp h vn khun vi cc kch nng thy lc ca n 3. Lp mi dn thp hoc BTCT ta ln cc gi trt tm thi v hm gi cho c nh 4. Lp t h thng to lc y

5. c b tng t th nht ca dm cu BTCT ngay sau mi dn thp 6. Khi b tng ca t th nht t n cng th tin hnh ko cng cc ct thp d ng lc tm thi ni mi dn thp vi t th nht ca dm 7. Ko cng cc ct thp thng cng cao ri tho h vn khun. 8. Lao y t th nht ra khi b

9. Chun b ct thp, vn khun ch to t tip theo ca dm cu. 10. Cc bc 9-10-11 c lp li nhiu ln thi cng v y tng t dm. 11. Khi t cui cng c xong, c ko cng ct thp xong v y ra v tr cui cng ca n cng tc l lc lao xong kt cu nhp. Khi s tho b mi dn. 12. Lp t cc gi cu vnh cu trn cc m tr.

13. Ko cng cc b ct thp cong parabol, l cc ct thp d ng lc cn c thm vo kt cu nhp kh nng chu lc khi khai thc

Cu milau cao nht th gii

III. CNG TC THI CNG


C - NI LC KT CU NHP TRONG QU TRNH THI CNG

1. Trong giai on thi cng c y .

V tr moment m t cc tr

III. CNG TC THI CNG


C - NI LC KT CU NHP TRONG QU TRNH THI CNG

1. Trong giai on thi cng c y .

III. CNG TC THI CNG


C - NI LC KT CU NHP TRONG QU TRNH THI CNG

1. Trong giai on thi cng c y .

III. CNG TC THI CNG


C - NI LC KT CU NHP TRONG QU TRNH THI CNG

1. Trong giai on thi cng c y .

D- Tnh ton cc b ct thp ST Giai on 1: Trn bi lp (hoc c),ngoi ct thp c b tr v cng ko cng trn v di,ta phi b tr thm mt s lng b ct thp ,ty theo chiu di tng on thi cng y hng. Giai on 2: Sau khi thi cng xong,mt s b s c ly i hoc chuyn v v tr tng xng,ph hp vi ti trng khai thc khi thit k cng trnh.

GiNG NHAU Thi cng:


- C th dng tr tm gim ng sut khi thi cng. - u s dng cp DL thi cng, s lng b cp v v tr t cp ph thuc tng giai on thi cng.

KHC NHAU

PHM VI P DNG

THI CNG

NI LC KC NHP

PHM VI P DNG
C Y, LP Y - Bn knh cong nm ca cu l khng i hoc bng v cng; Bn knh cong ng ca trc dc kt cu nhp cng khng i. C HNG, LP HNG - p ng c cho nhng cu c hnh dng v bnh phc tp.

KHC NHAU

- p dng i vi cu c chiu di nhp t 40-60m.

- Hp l vi nhng cu c nhp rt di (n 400-500m)

KHC NHAU

THI CNG
C Y, LP Y - Phng tin thi cng chnh l h cc gi trt v kch thy lc. -C th thi cng t hp long nhng ti a l 1 t. -Thi cng t 1 pha hoc ti a l 2 pha v tr u cu. C HNG, LP HNG -Dng dn gio treo v thit b di ng. -Dng nhiu t hp long.

-Thi cng dc theo chiu di ca cu.

III. CNG TC THI CNG


C - NI LC KT CU NHP TRONG QU TRNH THI CNG

1. Trong giai on thi cng c y .

III. CNG TC THI CNG


C - NI LC KT CU NHP TRONG QU TRNH THI CNG

1. Trong giai on thi cng c y .

III. CNG TC THI CNG


C - NI LC KT CU NHP TRONG QU TRNH THI CNG

1. Trong giai on thi cng c y .

KHC NHAU

NI LC KT CU NHP
C Y, LP Y -Ni lc thay i nhiu trong qu trnh thi cng c v ln ln du ti 1 mt ct c nh C HNG, LP HNG -Ni lc thay i ch yu v ln, cn du khng i cho n khi hp long