You are on page 1of 4

BI TP C BN: C HC 1. Mt hn c th t mt dc ng bi bin v m thanh ca n va chm vo nc c nghe sau 3.5 s. Nu tc ca m thanh l 340 m/s, hi cao ca vch l bao nhiu ? 2.

? 2. Gia tc ca mt ht c xc nh bi a A t y A = 2.0 m/s5/2. Lc t = 0, v = 7.5 m/s v x = 0. (a) Tc l hm th no theo thi gian ? (b) Qung ng l hm theo thi gian th no ? (c) Xc nh gia tc, tc v qung ng lc t = 5.0 s. 3. Mt tn la ln thng t trng thi ng yn vi mt gia tc 3,2 m/s 2 cho n khi n gii phng ht nhin liu cao 950 m. Sau khi n cao cc i n ri xung vi gia tc bng gia tc trng trng. (a) Vn tc ca tn la khi n ht nhin liu l bao nhiu ? (b) sau bao lu n chuyn n im ny ? (c) cao cc i m tn la t ti l bao nhiu ? (d) tng thi gian m tn la tri qua n cao cc i ? (e) Tc n chm vo mt t l bao nhiu ? (f) tng qung ng n i c trong khng kh l bao nhiu? 4. Mt ngi mun cho thuyn qua sng c dng nc chy. Nu ngi y cho thuyn theo hng t v tr A sang v tr B (AB vung gc vi dng nc) th sau thi gian t1 = 10pht thuyn s ti v tr C, cch B mt khong S = 120m v pha xui dng (hnh v 1.20). Nu ngi y hng thuyn chch mt gc so vi phng AB v pha ngc dng, th sau thi gian t 2 = 12,5 pht, thuyn s ti ng v tr B. Coi vn tc ca thuyn i vi dng nc l khng i. Tnh (a) b rng ca dng sng, (b) vn tc v ca thuyn i vi dng nc, (c) vn tc V ca dng nc i vi b v (d) gc lch . 5. Trn mt a nm ngang ang quay, ngi ta t mt vt c khi lng m = 1kg cch trc quay r = 50cm. H s ma st gia vt v a bng k = 0.25. Hi (a) lc ma st phi c ln bng bao nhiu vt c gi trn a nu a quay vi vn tc n = 12 vng/pht ? (b) vi vn tc gc no th vt bt u trt khi a ? 6. Mt thang my khi hnh khng vn tc u t mt cao h = 100m. Trong 20m u thang my chuyn ng nhanh dn u v t c vn tc v = 2m/s. K thang my chuyn ng u trong qung ng 70m. Sau cng thang my chuyn ng chm dn u v n mt t vi vn tc trit tiu. (a) Tnh gia tc ca thang my trong 3 giai on chuyn ng, (b) mt khi lng M = 2kg c

treo vo u mt lc k l xo gn vo trn thang my. Xc nh ch ca lc k trong 3 giai on v (c) xc nh trng lng biu kin ca mt ngi nng 60kg ng trong thang my. Cho g = 10m/s2. 7. Mt ngi di chuyn mt chic xe vi vn tc khng i. Lc u ngi y ko xe v pha trc, sau ngi y xe v pha sau. Trong c hai trng hp phng tc dng lc ca ngi so vi mt phng nm ngang l khng i. Hi trong trng hp no ngi y phi t ln xe mt lc ln hn ? Bit rng trng lng xe l P, h s ma st gia bnh xe v mt ng l K. 8. Mt thanh g nng 50 kg b kp gia hai mt phng thng ng. lc p thng gc trn mi mt ca thanh l 300N. Hi lc nh nht nng v h thanh g. 9. Cho hai vt A v B c mc nh hnh di. Vt A c t nm trn mt phng nghing c h s ma st k=0,2. B qua khi lng ca rng rc v dy. Cho bit mA = 1kg, lc cng ca si dy T=9,91N; g = 9,8m/s2; = 30o. Hy tnh gia tc ca h.

10. Cho hai vt m1 v m2 nh c mc hnh bn vi m1=m2=1kg. B qua ma st, khi lng ca cc rng rc v dy. Xc nh gia tc ca cc vt m1, m2 v lc cng ca si dy. 11. Trn mt toa tu khi lng M c hai vt m1 v m2 c mc nh hnh di. Cho bit h s ma st gia vt m1 v mui tu l k. B qua khi lng ca dy v rng rc cng nh ma st gia chng. Tc dng mt lc y theo phng nm ngang lm cho toa tu chuyn ng trn ng ray. B qua lc ma st ln gia toa tu v ng ray. Hi lc y phi c ln bng bao nhiu cho khi toa tu chy m hai vt m1 v m2 vn ng yn so vi toa tu? 12.Mt h gm hai vt c khi lng mA v mB c ni vi nhau bng mt si dy khng co dn vt qua mt rng rc nh hnh bn. Mt phng nghing c gc nghing l . H s ma st gia mA v mt phng nghing l k . a) Hy tm iu kin cho mA chuyn ng xung

pha di. b) Tm iu kin cho mA chuyn ng ln pha trn. c) Tm iu kin cho h ng yn. 13. Mt h gm hai vt m1 v m2 c mc nh hnh bn. Khi lng ca rng rc l M v bn knh R. H s ma st gia m1 v mt bn l k. Hy xc nh gia tc chuyn ng ca h v cc lc cng T1, T2 ca cc on dy. Cho m1=1kg; m2 =2kg; M = 2kg; k = 0,1; g =10m/s2.

14. Cho hai rng rc ging ht nhau c khi lng m v bn knh R. Hai vt m1 v m2 c mc nh hnh v. Si dy ni khng co dn v b qua khi lng ca dy. a/ Gi s ban u cc vt ng yn. Hy xc nh gia tc chuyn ng ca cc vt m1, m2. b/ Tm iu kin cho m1 ri t trn xung v ko m2 ln. c/ Tm cc sc cng T1, T2, T3 ca cc on dy.

15. Mt khi trc c c khi lng l M v c bn knh R c th quay khng ma st chung quanh trc ca n theo phng nm ngang. Ngi ta treo hai vt c khi lng bng nhau v bng m nh hai si dy nh qun quanh khi tr v th cho chng ri khng vn tc ban u. Hy xc nh : a/ Gia tc ca cc vt. b/ Lc cng ca mi si dy. c/ Vn tc gc ca khi tr khi hai vt ri c mt on h.

16. Cho mt h nh hnh v. Rng rc l mt rng rc kp ng tm c bn knh ln lt l R v R/2. Cho bit mmen qun tnh ca rng rc l I. Tm iu kin cho m1 chuyn ng i xung. Vi iu kin hy tnh gia tc gc ca rng rc v lc cng trn cc on dy.

17.T nh mt bn cu bn knh R ngi ta bung tay cho mt vin bi ln khng trt trn b mt bn cu. Hi vin bi ri khi mt cu cao no so vi mt t. B qua nh hng ca ma st. 18.Titan l v tinh ln nht ca Thin vng tinh (Uranus) c bn knh bng 1/8 bn knh qu t v c khi lng bng 1/1700 khi lng ca qu t.a) Hi gia tc do lc hp dn gy ra ti b mt ca Titan l bao nhiu.b) Mt (khi lng ring) trung bnh ca Titan bng bao nhiu? Cho bit khi lng v bn knh ca qu t l: M=5,97.1024kg v R = 6380 km 19.( a) Hy chng minh rng khong cch gia hnh tinh v mt tri ti im cc cn l a(1 e) v ti im cc vin l a(1 + e) v khong cch gia hai im l 2a. (b) Dim vng tinh (Pluto) thng c xem nh l hnh tinh ngoi cng ca h mt tri, nhng vo nm 1989 khi Dim vng tinh ti im cc cn th n cn gn mt tri 100 triu km hn Hi vng tinh (Neptune). Cc bn trc ln ca qu o ca Dim vng tinh v Hi vng tinh l 5,92.1012m v 4,50.1012m. cc tm sai tng ng l 0,248 v 0,010. 20.Hy xc nh khong cch gn nht ca Dim vng tinh n mt tri v khong cch xa nht ca Hi vng tinh n mt tri. Hi sau bao nhieu nm na sau khi im cc cn nm 1989 th Dim vng tinh li nm im cc cn? 21. c th truyn hnh bng v tuyn in (v tuyn truyn hnh) i khp mi ni trn mt t, ngi ta phng ln cc v tinh "c nh gi lcc v tinh a tnh (ng trn mt t thy v tinh khng chuyn ng i vi mt t). Mun vy phi cho cc v tinh ny chuyn ng trong mt phng xch o t Ty sang ng vi vn tc gc bng vn tc gc ca qu t quay xung quanh trc ca n. Hy tnh vn tc di v cao ca v tinh a tnh. Cho bit chu k ca qu t quay quanh trc ca n l T =23 gi 56 pht 4 giy, bn knh xch o ca tri t l R = 6378km 22.Khong cch gia qu t v mt trng l 384000 km. Khi lng ca qu t l 5,96.1027g v ca mt trng l 7,35.1025g. Xc nh v tr ca im ti lc ht ca mt trng v qu t ln mt cht im cn bng nhau. 23.Khi lng mt trng nh hn khi lng qu t 81 ln, ng knh mt trng bng 3/11 ng knh qu t.