You are on page 1of 1

Ang alak anila y gamot-pampalimot, Epektibong lunas sa sama ng loob, Bisa y talab agad, lagok lang nang lagok

Hanggang sa manghina t ang diwa y mag-antok. Ano kung mag-amoy tsiko at magpungay, Ngumawa t sa kalye y magpasuray-suray; Ano kung litisin ng makatatanaw. Bigat ng dalahi y hindi niya alam. Kagabi, nagsayaw pati poste t bato. Sambote ng nabasag sa paghalakhak ko; Nang tiyan ko y halos pumutok na lobo, Sinuka ko pati ang aking pustiso. Ay! Sana kagabi nang ako y masuka, Napatapon na rin ang yong alaala.