You are on page 1of 2

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ

Να γράψετε το συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό των επιθτων!


Τάλας
Πτωχός
Βαθύς
Ψευδής
Νέος
Χαρίεις
Σώφρων
Λάλος
ΒλάÇ
Πένqς
Να µρείτε το ε¬ίρρqµα ¬ου ¬ροkύ¬τει α¬ό το ε¬ίθετο kαι να yράµετε τα
¬αραθετιkά του.
Kαλός
Πολύς
Σοφός
λqθής ἀ
yαθός ἀ
ταχύς
µαρύς
oώφρων
λίyος ὀ
Να oυµ¬λqρώoετε τα kενά µε τον kατάλλqλο τύ¬ο.
Να oυµ¬λqρώoετε τα kενά:

το χείρ-...... ῦ
τόν χείρ-..... ή ............
το ς .................. ῖ
τούς ................ ή .............
το ........... ῦ
τ ¬λέον-..... ῷ
το ς .................. ῖ
τά ................ ή .............
τ ς ¬λουoτ-...... ῆ ἁ
τήν.........................
τ ν ....................... ῶ
τα ς .................. ῖ
τάς ................
OEΤÌKOΣ
...............
...............
Πέρα
..............
Ταχύς
νους ἄ
δύς ἡ
..............
..............
..............
¬λεονέkτqς
ΣYFKPÌΤÌKOΣ
yyυτέρω ἐ
.................
..................
Çωτέρω ἐ
..................
...................
...................
Περαιτέρω
...................
...................
....................
YΠEPOEΤÌKOΣ
.......................
Mάλιoτα
....................
...................
....................
....................
....................
....................
Kράτιoτα
νωτάτω ἀ
.....................
Σωoτό ή λάθος;
Oνqτός : δεν έχει ¬αραθετιkά
Aυνάµενος : µ λλον δυνάµενος, µάλιoτα δυνάµενος ᾶ
kιoτα : λάχιoτα ἣ ἐ
Πάνoοφος: µάλιoτα ¬άνoοφος ή ¬ανoοφώτερος
Kάλλιoτος:µέλτιoτος
Νέος: νεότερος νεότατος
α oχιoτος: α oχιων ἲ ἲ
kρατέoτατος: kρατότατος ἀ ἀ
oµενώτερος : oµενέoτερος ἀ ἀ
µήkιoτος: δεν έχει oυykριτιkό
µελτίω: αιτιατιkή ¬λqθυντιkού αρoενιkού yένους
λαλιoτάτq: υ¬ερθετιkός µαθµός του ε¬ιθέτου λάλq
kάkιον: χε ρον ῖ
λίθινος : µάλιoτα λίθινος, δεν έχει oυykριτιkό