You are on page 1of 55

Cuprins: Interval de personalitate Freiburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Profil temperamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Interviu clinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Copacul autocunoasterii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Stima de sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 Structura familiei (genograma). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 !est de personalitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2" Scala #$%S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &' C(estionar caracteriologic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &1 Interpretarea caracteristicilor e)presive ale personalit*+ii. . . . . . . . . . . . . . &2 ,bservarea posturii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&5 #estica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Privirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&.)primarea verbala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 %eactii in situatia de observare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 ,bservarea mimicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 ,bservarea e)primarii verbale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 %eactile subiectului in situatia de observare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Scala de depresie /0%1S /$C2C3.C45IS! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Intervalul de an)ietate /urns /6I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4" Scala de integrare psi(o2sociala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Interval de personalitate Freiburg


1. Cunosc instruc+iunile 7i sunt gata s* r*spund sincer la toate 8ntreb*rile. 2. 9mi place s* ies seara 7i s* m* distre:. &. 9mi vine greu s* leg noi prietenii. 4. 9ntotdeauna sunt bine dispus. 5. %areori riposte: c;nd cineva m* love7te. . $eseori vise: la lucruri de care e bine s* nu vorbe7ti. ". C;nd vreau s* fac cuno7tin+* cu cineva< 8mi vine greu s* g*sesc subiectul de conversa+ie potrivit. -. 6m deseori dureri de cap. =. 0neori am palpita+ii sau inima 8mi bate neregulat. 1'. Se 8nt;mpl* uneori s*2mi simt inima :v;cnind 8n g;t. 11. 9mi pierd repede cump*tul< dar m* 7i st*p;nesc repede. 12. C;teodata r;d la o glum* necuviincioas*. 1&. C;nd vreau s* caut ceva< prefer s* caut 8ntr2o carte dec;t s* 8ntreb. 14. C(iar 7i c;nd m* aflu 8n societate< m* simt adesea singur. 15. %o7esc sau p*lesc u7or. 1 . 0neori 8mi v;>;ie 8n urec(i sau 8mi apar sc;ntei 8n fa+a oc(ilor. 1". Pot s* m* 8nfurii at;t de tare< 8nc;t s* sparg vasele< de e)emplu. 1-. Sincer vorbind< 8mi face pl*cere s* c(inui pe al+ii. 1=. ?* simt cam >enat c;nd lumea m* observ* pe strad* sau 8ntr2un maga:in. 2'. Iau parte numai de nevoie< f*r* pl*cere la o mare reuniune< la un bal sau la o festivitate public*. 21. 0neori simt cum 8mi bat sau :v;cnesc vinele. 22. C;teodat* simt 8n+ep*turi 8n piept. 2&. C;nd cineva mi2a f*cut o nedreptate< 8i doresc o pedeaps* ustur*toare. 24. Sunt de p*rere c* r*ul trebuie r*spl*tit prin bine< 7i a7a procede:. 25. S2a 8nt;mplat uneori s* fac ceva periculos din pur* pl*cere. 2 . Sunt mai 8ntreprin:*tor dec;t ma>oritatea prietenilor mei. 2". 6desea mi se 8nt;mpl* s* ametesc 7i s* v*d negru 8naintea oc(ilor c;nd m* ridic brusc din po:i+ia culcat. 2-. C;nd cineva din cercul meu de prietenie e >ignit< ne 8ngri>im 8mpreun* de pedepsirea f*pta7ului. 2=. 0n c;ine care nu ascult* merit* b*taie. &'. @ise: peste 7i mai mult dec;t 8mi prie7te. &1. 0neori am c*lduri 7i cogstie la cap. &2. Cu oamenii care se poart* mai frumos dec;t m2a7 fi a7teptat< devin prudent. &&. $ac* trebuie s* recurg la for+a fi:ic* pentru a2mi ap*ra drepturile< o fac. &4. ?* pricep s* 8nviore: o societate plicticoas*. &5. ?* f;st;cesc destul de u7or. & . 1u m* sup*r pe al+ii dac* critic* ceva legat de mine sau de munca mea. &". C(iar 7i pe vreme cald* am m;inile 7i picioarele 8ng(e+ate. &-. Simt adesea furnic*turi 7i 8n+ep*turi sau amor+eal* 8n m;ini< bra+e 7i picioare. &=. 6m adesea ne8n+elegeri cu al+ii. 2

4'. 9n realitate cu oamenii sunt 8ndem;natic. 41. C;teodat* m* simt< f*r* nici un motiv< destul de nenorocit. 42. 9n situa+ii emo+ionante< adesea mi se taie r*suflarea< astfel 8nc;t trebuie s* respir ad;nc. 4&. 0neori simt un nod 8n g;t. 44. C;nd m* m;nii< 8mi place s*2mi revin prin activit*+i fi:ice< ca t*iatul lemnelor< etc. 45. 9n copil*rie< 8mi pl*cea s* c(inui pe al+ii< de pild* le suceam bra+ele< 8i tr*geam de p*r. 4 . C;teodat* 8mi pierd r*bdarea 7i m* 8nfurii. 4". 0neori sunt plin de energie 7i dornic de ac+iune< iar alteori nu sunt 8n stare s8 m* apuc de nici o treab* serioas*. 4-. C;teodat* g;f;i< c(iar f*r* s* fi s*v;r7it o munc* grea. 4=. 6m uneori sen:a+ia c* nu primesc destul aer< c* m* sufoc. 5'. 0neori 8mi imagine: ce r*u ar trebuii s2o p*+easc* cei care 8mi fac o nedreptate. 51. $ac* m* sup*r* o musc*< nu m* las p;n* n2o prind. 52. C;teodat* m* cuprinde un sentiment de indiferen+* 7i de gol interior. 5&. ?* sfiesc s* intru singur 8ntr2o 8nc*pere unde este adunat* mai mult* lume care st* de vorb*. 54. Simt adesea c* mi se usuc* gura. 55. 6m comis multe gre7eli 8n via+*. 5 . 6m sentimentul c* al+ii r;d de mine. 5". 9mi plac sarciniile care cer ac+iunea rapid*. 5-. ?* simt aproape tot timpul fl*m;nd. 5=. 6m 8nt;lnit oameni care m2au sup*rat at;t de mult< 8nc;t am a>uns la b*taie. '. C;nd m* g;ndesc la c;te mi s2au 8nt;mplat 8n via+*< nu sunt tocmai mul+umit de soarta mea. 1. 9n general sunt lini7tit< nu m* enerve: u7or. 2. 9ntr2o societate voioas* pot s* m* manifest de obicei 8n mod firesc 7i rela)at. &. Se 8nt;mpl* adesea s* nu am poft* de m;ncare. 4. 9n copil*rie< 8mi f*cea pl*cere c;nd al+i copii m;ncau b*taie de la p*rin+i sau de la profesori. 5. $e obicei m* pot (ot*r; repede 7i sigur. . 1u spun totdeauna adev*rul. ". 6m un stomac sensibil (sen:a+ie de ap*sare< dureri de stomac). -. S2a 8nt;mplat s* m* sup*r at;t de tare pe cineva 8nc;t s*2i doresc moartea. =. 0n cal care nu trage bine trebuie s* simt* biciul. "'. $evi:a mea esteABnu te 8ncrede niciodat* 8n str*iniB. "1. Pentru lucruri care au trecut nu m* mai fr*m;nt. "2. 9n fond sunt un om fricos. "&. C;nd c*l*toresc< prefer s* privesc peisa>ul dec*t s* stau s* vorbesc cu tovar*7ii de drum. "4. $ac* suf*r un e7ec acesta nu m* tulbur*. "5. 1u2mi pot 8nc(ipui un motiv serios ca s* lovesc pe cineva. " . 6proape 8n fiecare s*pt*m;n* 8nt;lnesc pe cineva pe care nu pot s*2l suf*r. "". Fac multe lucruri de care apoi 8mi pare r*u. "-. $ac* cineva m* p*r*se7te cu rea voin+*< 8i doresc o pedeaps* ustur*toare.

&

"=. 6m frecvent gre+uri 7i v*rs*turi. -'. 6m deseori balon*ri. -1. 6m adesea constipa+ie. -2. $ac* cineva 8i face vreun r*u prietenului meu< sunt al*turi de el pentru a ne r*:buna. -&. 0neori am 8nt;r:iat la 8nt;lnire sau la 7coal*. -4. Sincer vorbind< s2a 8nt;mplat s* c(inuiesc animale. -5. C;nd 8nt;lnesc pe nea7teptate un prieten< 8mi vine s*2i sar la g;t. - . $ac* la un restaurant mi s2ar servi mancare proast*< a7 face reclama+ie la osp*tar sau la responsabil. -". 9n momentele de emo+ie sau de fric* 8mi apare nevoia de a avea scaun (diaree) sau de a urina. --. C;teodat* sunt ab*tut f*r* s* 7tiu de ce. -=. 6desea sunt s*tul de toate. ='. $e obicei ac+ione: repede 7i sigur. =1. $up* ce ma culc< adorm de regul* 8n c;teva minute. =2. $ac* cineva +ip* la mine +ip 7i eu la el. =&. 9mi face pl*cere s* ar*t gre7elile altora. =4. 0neori nu2mi pot st*p;ni o pornire de a2i face pe al+ii s* sufere. =5. C;teodat* 8mi imagine: c* adversarilor mei li se 8nt;mpl* ceva mai r*u. = . C;nd suntem mai mul+i< m* cuprinde adesea dorin+a ire:istibil* pentru glume 7i feste grosolane. =". 0neori mai spun 7i c;te o minciun*. =-. 6m participat activ la organi:area unui cerc sau unui grup. ==. .)ist* pu+ine lucruri care s* m* irite sau s* m* supere. 1''. 6desea 8ntorc privirea sau m* uit pe partea cealalt* a str*:ii pentru a evita 8nt;lnirea cu cineva. 1'1. C;teodat* mai fac pu+in pe gro:avul. 1'2. Sunt destul de vioi din fire. 1'&. ?* 8ndoiesc uneori dac* pe oamenii cu care stau de vorb* 8i interesea:* 8ntr2adev*r ceea ce le spun. 1'4. C;teodat* 8mi apar pete ro7ii pe g;t 7i pe fa+*. 1'5. C;nd m* 8nfurii cu adev*rat< a7 fi 8n stare s* lovesc pe cineva. 1' . $ac* cineva se poart* ur;t cu mine< asta nu m* sup*r*. 1'". 9mi vine greu fa+* de cunoscu+ii mei s* sus+in o privire diferit*. 1'-. 0neori ma nelinisteste c(iar si posibilitatea de a avea g(inion. 1'=. 1u to+i cei pe care 8i cunosc 8mi sunt simpatici. 11'. Corpul meu rareorise se poate distinde (rela)a) cu totul. 111. Se 8nt;mpl* ca 8n anumite situa+ii s* m* b;lb;i pu+in. 112. 6desea 8mi tremur* m;na (de e)emplu la aprinderea unei +ig*ri sau folosirea unei ce7ti). 11&. C;teodat* am g;nduri de care ar trebui s*2mi fie ru7ine. 114. 1u 7tiu de ce< dar c;teodat* a7 vrea s* fac ceva +*nd*ri. 115. 0neori m* lini7te7te c;nd 8mi amintesc diferite p*+*nii ale unor oameni antipatici. 11 . ?;inile 7i picioarele mele sunt adesea agitate. 11". 9mi face pl*cere s*2mi petrec seara cu o indeletnicire favorit*< dec;t 8ntr2o societate vesel*.

11-. ?* num*r printre acei oameni care iau lucrurile 8n general u7or. 11=. $e regul* 8mi vine u7or s* m* concentre: asupra muncii mele. 12'. 1u m2ar st;n>enii cu nimic s* fac o colect* pentru un scop bun. 121. 9n societate< m* comport de obicei mai bine dec;t acas*. 122. 6desea 8mi scap* c;te o observa+ie care era mai bine s2o p*stre: pentru mine. 12&. ?i2ar pl*cea s* am o profesie legat* de mult* varia+ie 7i c*l*torii< c(iar dac* asta ar 8nsemna mai mult* nesiguran+*. 124. $ac* m2am purtat st;ngaci 8ntr2o societate< pot s2o uit repede< n2o pun la inim*. 125. 6m pu+ini cunoscu+i mai apropia+i. 12 . ,bserv adesea o tres*rire sau o i:bucnire involuntar* a pleoapelor< a fe+ei< a capului sau a umerilor. 12". 9n anumite momente sau c(iar 7i 8n general sunt deosebit de sensibil la lumin* 7i la :gomot< astfel 8nc;t lumina puternic*< culorile +ip*toare sau anumite :gomote 8mi produc aproape o durere fi:ic*. 12-. $up* o petrecere am adesea dorin+a ca 8mpreun* cu ceilal+i s* mai fac vreo po:n* pentru a nec*>ii oamenii. 12=. Cred c* a7 putea fi un pasionat v;n*tor. 1&'. $ac* te g;nde7ti c;t* suferin+* e)ist* pe p*m;nt< parc*2+i dore7ti s* nu te fi n*scut. 1&1. Cine m* >igne7te serios poate s* 8ncase:e o palm*. 1&2. 1ici c(iar o mul+ime mare de neca:uri 7i tulbur*ri m*runte< nu m* scoate din s*rite. 1&&. C;nd m* 8nfurii spun lucruri necuviincioase. 1&4. 5a petreceri sau la festivit*+i publice< prefer s* r*m;n pe planul al doilea< 8n umbr*. 1&5. 9n pre:en+a unor oameni deosebi+i sau a unor superiori m* simt sting(erit< m* f;st;cesc u7or. 1& . 6desea nu2mi pot st*p;ni ciuda 7i m;nia. 1&". 1u2mi place c;nd oamenii m* privesc 8n timp ce lucre:. 1&-. @ise: adesea la lucruri ireali:abile. 1&=. 67 prefera s* locuiesc 8ntr2un ora7 mare< animat< dec;t 8ntr2un sat lini7tit. 14'. C;teodat* m2am fr*m;ntat foarte mult< pentru lucruri care de fapt nu erau importante. 141. 0neori am;n o treab* care ar trebuii f*cut* imediat. 142. 1u este felul meu s* spun bancuri 7i 8nt;mpl*ri amu:ante. 14&. 6desea tresar c;nd ceva se mi7c* repede sau dac* cineva mi se adresea:* pe nea7teptate. 144. $eseori 8ncep s* tremur de spaim* sau de emo+ie sau mi se 8nmoaie genunc(ii. 145. 9mi face pl*cere s* decapite: florile cu un b*+ul. 14 . #reut*+ile din toate :ilele m* scot adesea din s*rite. 14". .)ist* momente 8n care sunt foarte trist 7i deprimat. 14-. 9n prea>ma unor anumite evenimente am adesea trac (emo+ii) 7i devin agitat. 14=. $in p*cate< m* num*r printre cei care se 8nfurie u7or. 15'. ?ai demult. F*ceam parte dintr2o ga7c* care r*m;nea str;ns unit* 8n orice 8mpre>urare. 151. 9mi vine greu s* vorbesc sau s* fac o e)punere 8n fa+a unui grup mare de oameni. 152. $ispo:i+ia< toanele mele se sc(imb* destul de des. 15&. ,bosesc mai repede dec;t ma>oritatea oamenilor pe care 8i cunosc. 154. C;nd m* neca>esc sau m* enerve: tare< o simt 8n tot corpul.

155. 9mi pierd u7or cump*tul dac* sunt atacat. 15 . Prefer s* ac+ione: dec;t s* f*uresc planuri. 15". 6desea m* sup*r* g;nduri inutile care 8mi revin tot timpul 8n minte. 15-. Familia mea 7i cuno7tintele mele nu m* 8n+eleg cu adev*rat. 15=. 6m tulbur*ri de somnA adorm greu sau m* tre:esc frecvent. 1 '. ,rganismul meu are nevoie de peste - ore de somn pentru a se reface cum trebuie. 1 1. .)ist* at;tea lucruri sup*r*toareC 1 2. 6desea pronun+ amenin+*ri pe care 8ns* nu le g;ndesc serios. 1 &. Spun deseori lucruri necugetate pe care apoi le regret. 1 4. ?* fr*m;nt* mult< via+a mea de p;n* acum. 1 5. 9mi place s* fac c;te o glum* necuviincioas* pe seama altora. 1 . $e obicei privesc spre viitor cu 8ncredere. 1 ". C(iar dac* totul e 8mpotriva mea< nu m* descura>e:. 1 -. C;teodat* sunt moroc*nos 7i prost dispus. 1 =. @ise: destul de des. 1"'. $iminea+a dup* ce m* tre:esc< m* simt 8nc* mult* vreme obosit< d*r;mat. 1"1. 9mi place s*2mi bat >oc de al+ii. 1"2. 6m pre:en+* de spirit 7i g*sesc pe loc r*spunsul potrivit. 1"&. C(iar dac* ceva< m* scoate din s*rite< de obicei m* lini7tesc repede. 1"4. 9n ac+iuni colective 8mi place s* preiau conducerea. 1"5. 6desea m* enerve: repede. 1" . 1u2mi place s* fiu cu oameni pe care nu2i cunosc. 1"". 6desea sunt at;t de prost dispus< 8nc;t nu vreau s* 7tiu de nimeni. 1"-. ?* simt 8n stare s* 8nfrunt cu succes via+a 7i greut*+ile ei. 1"=. 9n copil*rie mi s2a 8nt;mplat uneori s* umblu pe furi7 la dulciuri. 1-'. ?i2e greu s* c;7tig pe al+ii de partea mea. 1-1. ?* consider destul de vorb*re+. 1-2. 0neori 8mi face pl*cere s* r*nesc oamenii care2mi sunt dragi. 1-&. ?ai bine s*2i mu+i cuiva falca< dec;t sa fii considerat la7. 1-4. 9mi clocote7te s;ngele c;nd cineva m* ia de fraier. 1-5. $e obicei sunt foarte con7tiincios. 1- . 9mi place s*2mi e)pun p*rerea 8n fa+a altora. 1-". 0neori< f*r* vreun motiv 8ntemeiat< am sentimentul unui pericol vag sau simt o team* nedeslu7it*. 1--. 1u2mi place s* intru 8n vorb* cu oamenii< p;n* c;nd ace7tia nu mi se adresea:*. 1-=. 6desea sunt dus pe g;nduri. 1='. 0neori se mai 8nt;mpl* s* m* bucur un pic de neca:ul altora. 1=1. 6desea ma nec*>esc prea u7or din cau:a altora. 1=2. C;teodat* vorbesc de lucruri la care nu m* pricep. 1=&. 6m adesea sentimentul c* nu duc un mod de via+* corect. 1=4.?* simt adesea ca un butoi cu pulbere gata s* e)plode:e. 1=5. Purtarea mea la mas*< este mai pu+in 8ngri>it* acas* dec;t 8n societate. 1= . ?* simt adesea< ostenit< vl*guit< epui:at. 1=". ,rganismul meu actionea:* 8n mod v*dit la sc(imb*rile de vreme sau de clim*. 1=-. 1umai rareori< mi se 8ntampl* s* fiu deprimat< s* m* simt nefericit.

1==. 9mi place at;t de mult s* stau de vorb* cu oamenii< 8nc;t folosesc orice prile> pentru a discuta cu persoane necunoscute. 2''. Sunt sensibil la >igniri. 2'1. $iminea+a< c;nd m* scol< sunt adesea at;t de bine dispus 8nc;t 8ncep s* fluier sau s* c;nt. 2'2. C;nd trebuie s* iau o (ot*r;re important*< c(iar 7i dup* o c(ib:uial* 8ndelungat*< m* simt tot nesigur. 2'&. 9ntr2o disput* tind s* vorbesc mai tare dec;t de obicei. 2'4. 1u2mi pas* dac* se r;de de mine. 2'5. 0neori nu sunt bun de nimic. 2' . ?* nelini7te7te ce ar putea al+ii s* g;ndeasc* despre mine. 2'". !rec destul de u7or peste decep+ii. 2'-. $eseori< 8mi mu7c bu:ele sau 8mi rod ung(ile. 2'=. Prefer s* cede: 8ntr2o problem* sau alta< dec;t s* intru 8n discu+ii. 21'. 9mi amintesc c* o dat* am fost at;t de furios< 8nc;t am apucat primul obiect la 8ndem;n* 7i l2am spart 7i l2am rupt. 211. Cel mai fericit m* simt atunci c;nd sunt singur. 212. C;teodat* mi2e dor de ceva emo+ional.

"

@D %0#D? SD @.%IFIC6EI $6CD 6EI %DSP01S 56 !,6!. 91!%./D%I5. Fila de r*spuns testul de personalitate FFreiburgB

1 $a 1u 2 $a 1u & $a 1u 4 $a 1u 5 $a 1u $a 1u " $a 1u - $a 1u = $a 1u 1' $a 1u 11 $a 1u 12 $a 1u 1& $a 1u 14 $a 1u 15 $a 1u 1 $a 1u 1"$a 1u 1-$a 1u 1= $a 1u 2' $a 1u 21 $a 1u 22 $a 1u 2& $a 1u 24 $a 1u 25 $a 1u 2 $a 1u 2" $a 1u 2- $a 1u 2= $a 1u &' $a 1u &1 $a 1u &2 $a 1u && $a 1u &4 $a 1u &5 $a 1u & $a 1u &" $a 1u &- $a 1u &= $a 1u 4' $a 1u 41 $a 1u

44 $a 45 $a 4 $a 4" $a 4- $a 4= $a 5' $a 51 $a 52 $a 5& $a 54 $a 55 $a 5 $a 5" $a 5- $a 5= $a ' $a 1 $a 2 $a & $a 4 $a 5 $a $a " $a - $a = $a "' $a "1 $a "2 $a "& $a "4 $a "5 $a " $a "" $a "- $a "= $a -' $a -1 $a -2 $a -& $a -4 $a

1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u

-" $a -- $a -= $a =' $a =1 $a =2 $a =& $a =4 $a =5 $a = $a =" $a =- $a == $a 1'' $a 1'1 $a 1'2 $a 1'& $a 1'4 $a 1'5 $a 1' $a 1'" $a 1'- $a 1'= $a 11' $a 111 $a 112 $a 11& $a 114 $a 115 $a 11 $a 11" $a 11- $a 11= $a 12' $a 121 $a 122 $a 12& $a 124 $a 125 $a 12 $a 12" $a

1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u

1&' $a 1&1 $a 1&2 $a 1&& $a 1&4 $a 1&5 $a 1& $a 1&" $a 1&- $a 1&= $a 14' $a 141 $a 142 $a 14& $a 144 $a 145 $a 14 $a 14" $a 14- $a 14= $a 15' $a 151 $a 152 $a 15& $a 154 $a 155 $a 15 $a 15" $a 15- $a 15= $a 1 ' $a 1 1 $a 1 2 $a 1 & $a 1 4 $a 1 5 $a 1 $a 1 " $a 1 - $a 1 = $a 1"' $a

1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u

1"& $a 1"4 $a 1"5 $a 1" $a 1"" $a 1"- $a 1"= $a 1-' $a 1-1 $a 1-2 $a 1-& $a 1-4 $a 1-5 $a 1- $a 1-" $a 1-- $a 1-= $a 1=' $a 1=1 $a 1=2 $a 1=& $a 1=4 $a 1=5 $a 1= $a 1=" $a 1=- $a 1== $a 2'' $a 2'1 $a 2'2 $a 2'& $a 2'4 $a 2'5 $a 2' $a 2'" $a 2'- $a 2'= $a 21' $a 211 $a 212 $a

1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u 1u

42 $a 1u 4& $a 1u

-5 $a 1u - $a 1u

12- $a 1u 12= $a 1u

1"1 $a 1u 1"2 $a 1u

C(eieB c(estionar F%I SC65 $6 6 FPI21 -< =< 1'< 1 < 21< 22< 2"< &1< &"< 42< 4&< 4-< 4=< 10
=1

54< &< "< "=< -'< -1< 1'4< 11'< 112< 11 < 12 < 12"< 15&< 154< 15=< 1 '< 1"'< 1= < 1=" 11=< 1-5 FPI22 1-< 25< 45< 5-< 5=< 4< -< -4< =&< =4< =5< = < 114< 12&< 12-< 1&=< 145< 1 5< 1 =< 1"1< 1-2< 1=2< 2'-< 212 1"FPI2& < &'< &=< 41< 52< 55< 5 < '< ""< --< -=< 1'&< 1'-< 1&'< 1&-< 14'< 14"< 152< 15"< 15-< 1 4< 1""< 1-"< 1-=< 1=&< 2'5< 2' 1 FPI24 11< 1"< 44< 4 < 1'5< 122< 1&&< 1& < 14 < 14=< 155< 1 2< 1 &< 1"5< 1=1< 1=4< 2''< 2'&< 21' &< "< 1&< 14< 2'< 4'< "&< 1''< FPI25 2 < &4< 2< -5< =-< 1'2< 1"2< 1"4< 1-1< 1- < 1== 11"< 125< 1& < 142< 1" < 1-'< 1--< 211 4< 24< & < 5"< "1< "4< ==< 1' < 11-< 1&2< 15 < FPI2 1 < 1 "< 1"&< 1=-< 2'1< 2'4< 2'"< 2'= 5 FPI2" 2&< 2-< 2=< &2< &&< 5'< 51< =< "'< " < "-< -2< =2< 115< 1&1< 15'< 1 1< 1-&< 1-4 5< - < ='< 124< 12= FPI2- 15< 1=< &5< "2< -"< 1'"< 111< 1&5< 1&"< 14&< 144< 14-< 151< 2'2 FPI2= 12< 4"< < -&< ="< 1'1< 1'=< 11&< 121< 141< 1 -< 1"=< 1='< 1=5 FPI2. 25< 2 < &4< 2< -5< - < =-< 1'2< 1'5< 12'< 122< &< 2'< 11"< 1&4< 142 12&< 1&=< 1 5< 1"2< 1"4< 1-1< 1== FPI21 &'< 41< 52< 55< 5 < -=< 1'&< 11&< 14'< 152< 155< 1< ==< 1' 15"< 15-< 1 &< 1 4< 1 -< 1"5< 1-=< 1=4< 2'' =< 14< 2"< &"< -1< -"< 12"< FPI2? 25< &&< 5=< 4< =-< 121< 124< 12=< 1 "< 1"-< 1=-< 2'" 14&< 144< 14"< 14-< 151< 1= < 1="

ETALON CHESTIONAR FPI

SC656 FPI21 FPI22 FPI2& FPI24 FPI25 FPI2 FPI2" FPI2FPI2= FPI2. FPI21 FPI2?

1I@.505 91S0GI%I5,% $. P.%S,165I!6!. SCDH0! ?.$I0 %I$IC6! '2 "21" 1-2&& '22 &2= 1'22& '2 "21" 1-22'25 214 1522' '2= 1'211=22 '2" -214 1522' '24 521' 1122= '25 21& 1422' '2 "211 12214 '2" -214 15222 '2 "21 1"224 '2=215 1 224

1'

Interpretare test FPI


FPI-1: nervozitate, tul ur!ri psi"oso#ati$e %&' Tul ur!ri ve(etative su ie$tive: tul ur!ri )e so#n, st!ri (enerale proaste, *ati(a ilitate, epuizare, nelini+te, %-' Tul ur!ri psi"oso#ati$e #inore FPI--: a(resivitate, i#aturitate e#o.ional! %&' Ten)in.a spre a$te )e a(resiune $orporal!, ver al!, i#a(inar!, i#pulsivitate, ten)in.e sa)i$e, nest!p/nire, e0altare, i#aturitate e#o.ional!, %-' St!p/nire )e sine %auto$ontrol', ten)in.a )e a(resiune spontan! #ini#!, FPI-1: )epresivitate %&' St!ri )epresive, tensionale, pesi#iste, ne#ul.u#ire, irati ilitate, apatie, an0ietate, sin(ur!tate, putere )e $on$entrare re)us!, $o#ple0e )e in*erioritate, senti#ent )e $ulpa ilitate, %-' 2ul.u#ire +i si(uran.! )e sine, )ispozitie e$"ili rat!, opti#is#, raporturi e#o.ionale une $u $eilal.i, persoan! rela0at!, FPI-3: e#otivitate, *rustrare %&' Irati ilitate, tensiune, sus$epti ilitate, e#otivitate, toleran.! re)us! la *rustrare, nelini+te, ner! )are, ten)in.a spre *urie, a(resivitate, a$.iuni +i a*e$te violente, %-' St!ri )e i#pulsivitate re)us!, $al#, st!p/nire e#o.ional!, toleran.! #are la *rustrare, FPI-4: so$ia ilitate %&' Cara$ter so$ia il, )orin.! +i ten)in.! )e a sta ilii $onta$te, prietenii, posi ilitatea )e a 5ntre.ine +i $ultiva rela.iile, vioi$iune, spirit 5ntreprinz!tor, )isponi ilitate pentru a$.iune, $o#uni$ativitate, pro#pt la repli$!, %-' 6orin.! re)us! pentru $onta$te interpersonale, pre*erin.! pentru solitu)ine, retras, rezervat, ta$iturn, pu.in 5ntreprinz!tor, FPI-7: $al#, e$"ili ru, 5n$re)ere 5n sine %&' 6/rzenie, opti#is#, r! )are, ne"ot!r/re, %-' Irita ilitate, sus$epti ilitate, )e$ep.ie, sup!rare, )es$ura8are, 5n(ri8orare, per#isiv, ten)in.a )e a se si#.ii )eran8at +i pus 5n situa.ii peni ile, FPI-9: ten)in.a )e )o#inare, rea$tivitate %&' E(o$entris#, 5n$re)ere, suspi$iune *a.! )e $eilal.i, (/n)ire autoritar-$on*or#ist!, a(resivitate so$ial!, a$te )e a(resivitate *izi$!, ver al!, i#a(inar! %a(resivitate rea$tiv!' %-' Ta$t, atitu)ine pon)erat!, 5n.ele(ere, #alea ilitale, atitu)ine tolerant!, 8u)e$!.i #orale )i*eren.iate, FPI-:: in"i i.ie, tensiune

11

%&' Ti#i)itate, in"i i.ie 5n rela.iile $u al.ii, #ai ales 5n $ole$tivitate, $o#porta#ent anor#al 5n situa.ii )e rea$.ionare, tra$, nepl!$eri *izi$e 5naintea unor o$azii )eose ite, e#o.ii $u i#portante aspe$te ve(etative, $apa$itate re)us! )e a a$.iona, nesi(uran.! 5n luarea unei "ot!r/ri, in$apa$itatea )e a lupta pentru realizarea $elor propuse, tea#!, iritare $/n) este privit, %-' 6ezinvoltur!, si(uran.! )e sine, $apa$itate )e $onta$te so$iale, )isponi ilitate pentru a$.iune, "ot!r/re, FPI-;: *ire )es$"is!, auto$riti$! %&' Fran$"e.e, sin$eritate, spirit auto$riti$, )ezinvoltur!, re$unoa+terea unor #i$i sl! i$iuni, )e*e$te %la propria persoan!', %-' 6isi#ulare, 5n$er$area )e a *a$e i#presie un!, lips! )e sin$eritate +i )e spirit auto$riti$, 5n anu#ite situa.ii, atitu)ine 5n$"istat!, FPI-E: e0traversie-introversie %&' So$ia ilitate, vioi$iune, volu ilitate, $ara$ter 5nterprinz!tor, $on)uit! )e(a8at!, persoan! a$tiv!, (enul <a )a tonul +i a )o#ina=, uneori lips! )e st!p/nire, %-' Rezervat, pasiv, ne$o#uni$ativ, neso$ia il, st!p/nit, pu.in 5ntreprinz!tor, FPI-N: la ilitate e#o.ional! %&' In)ispozi.ie %st!ri )epresive, triste.e, ap!sare, apatie', irita ilitate %violen.!, sus$epti ilitate, a(ita.ie, sup!rare', la ilitatea aten.iei, senti#ent )e $ulpa ilitate, )i*i$ult!.i )e $onta$t, ten)in.e spre reverie inutile, senti#ent )e ne5n)rept!.ire, %-' 6ispozi.ie e#o.ional! sta il!, e$"ili rat!, )e(a8at!, $apa$itate un! )e $on$entrare, raporturi e#o.ionale ar#onioase +i sta ile $u $eilal.i, FPI-2: #as$ulinitate-*e#initate %&' Con+tiin.a )e sine, #o) )e a *i opti#ist, 5n$rezator, (ata )e a$.iune, rar nepl!$eri or(ani$e, lipsa tra$ului, )ispozi.ie e$"ili rat!, %-' Atitu)ine rezervat!, ti#i)itate, )es$ura8are, ne5n$re)ere in sine, nepl!$eri *izi$e, tul ur!ri psi"o#ati$e (enerale, tra$, o oseal!, epuizare,

12

Foaie )e valori*i$are

SC656

@aloare bruta

FPI21 FPI22 FPI2& FPI24 FPI25 FPI2 FPI2" FPI2-

FPI2= FPI2. FPI21

Procent 4 @aloare standard = 1ervo:itate $eran>at(tulbutat) I psi(osomatic 6gresivitate 6gresiv spontan I necopt emo+ional $epresivitate $ispo:i+ie proast* I nesigur pe sine .)citabilitate .citabil I u7or frustrat Sociabilitate Sociabil I vioi Calm Cu 8ncredere 8n sine I bine dispus !endin+e de dominare agresiv reactiv I a se impune %e+inere re+inut I 8ncordat Caracter desc(is (sinceritate< I loialitate< franc(e+e< desc(is< autocritic .)traversiune .)travertit I 5abilitate emo+ional* .mo+ional labil I ?asculinitate 6utocaracteri:are !ipic masculin* I

" I I I I I I I I I

12 1" 2' 1" 12 " 4 " 5 4 & 2 1 Stranie I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I nederan>at psi(osomatic I neagresiv st*p;nit I mul+umit sigur pe sine I lini7tit insensibil Inesociabil re+inut I iritabil e:itant

I Itoleran+* cump*tat(domolit) I I efort< ca2 pabil de contact I I 8nc(is necritic I introvertit Iemo+ional stabil

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I

I I

I I I autocaracteri:are tipic feminin*

1&

Pro*il te#pera#ental
Puncte forte

Cutez!tor

Te#erar

A)apta il

@n$/nt!tor

Perseverent

>esel

>oios

Conse$vent

6o$il

I)ealist

Altruist

In)epen)ent

A#a il

E0pansiv

Auto$ontrolat

6e$is

Sti#ulator

Pa$i*i$ator

Respe$tuos

Iu itor )e #uzi$!

Nepreten.ios

2anierat

Sensi il Tena$e

Prev!z!tor

?un as$ult!tor

Ra )ator Loial

Fer#

2ul.u#it

Spontan Con)u$!tor

Or)onat

Per*e$.ionist

Fle0i il Pl!$ut

Prietenos

Entuziast

Statorni$ @n)r!znet

14

A#uzant Ani#at 6iplo#at R! )!tor Cultivat So$ia il Ino*ensiv Co# atant Spiritual Rezervat A$tiv Si(ur pe sine >olu il Pozitiv Li)er Or(anizat Ri(uros Sin$er Pro)u$tiv Ti#i) Ini.iator >iva$e Capa il Convin(!tor 6/rz Pa+ni$ Analiti$ 6e$ent

Opti#ist

Puterni$

2eti$ulos

@n$rez!tor

Antrenant

Pro*un)

Ata+a il

Popular

E$"ili rat

Puncte slabe
15

Ine0presiv Capri$ios In)is$iplinat 6ezor)onat Reti$ent 2o$!it S$a ros Sin(urati$ Intolerant Tr/n)av Tipi$ar R!z unator @n$!p!./nat @#p!$iuitor Anost S*ios Ne$u#p!tat Nep!s!tor Naiv Ran$"iunos Nelini+tit Fri$os Sus$epti il Te#!tor S$epti$

Nei#pli$at Nestatorni$ I#pru)ent Criti$ Pesi#ist O razni$ Pla$i) Apati$ Ne(ativist Potrivni$ In$"istat Neatent Lipsit )e ta$t Ne"ot!r/t 6ezor(anizat I#previzi il Introvertit Preten.ios Iras$i il Tru*a+ @n$!p!./nat Cert!re. 6o#inator @n*ipt Ne5n$rez!tor

La+ >i$lean Porun$itor 6espoti$ In*le0i il Ne5n)uple$at ?o# !nitor O ositor @n$rezut Fran$ Lene+ Care 5ntrerupe Ar.!(os Interiorizat I#pasi il

Ezitant 2anipulator In)ul(ent Suspi$ios Stin("er A!l!(ios Non+alant A sent 6ore+te 5n$re)ere

Pripit

Fle$ar

Insta il

6epresiv

6epen)ent )e #un$a

In)i*erent

Puncte forte
1"

1.Sangvinic
BAni#at B>oios BSo$ia il BConvin(!tor BSti#ulator B>iva$e BIni.iator BSpontan BOpti#ist BA#uzant B@n$/nt!tor B>esel BAntrenant BE0pansiv BAta+a il B>olu il BEner(i$ BA(rea il BPopular BEntuziast

2.Coleric
BCutez!tor BR!z !t!tor B6/rz BCo# atant BCapa il BSi(ur pe sine BPozitiv BFer# BSin$er BPuterni$ BTe#erar B@n$rez!tor BIn)epen)ent B6e$is BA$tiv BTena$e BLi)er BCon)u$!tor BPro)u$tiv B@n)r!zne.

3.Flegmatic
BA)apta il BPa+ni$ B6o$il BAuto$ontrolat BRezervat BNepre.ios BR! )!tor BTi#i) BFle0i il BPrietenos B6iplo#at BConse$vent BIno*ensiv BSpiritual BPa$i*i$ator BTolerant B?un as$ult!tor B2ul.u#it BPl!$ut BE$"ili rat

4.Melancolic
1-

BAnaliti$ BPerseverent BAltruist BA#a il BRespe$tuos

BSensi il BPrev!z!tor BOr(anizat BOr)onat BStatorni$

B2eti$ulos BCultivat BI)ealist BPro*un) BIu itor )e #uzi$a

B2anierat BLoial BRi(uros BPer*e$.ionist B6e$ent

Total pun$te *orte: SCCCC CCCCC FCCCC 2CCCC

Puncte slabe
1=

1.Sangvinic
BO razni$ BIn)is$iplinat BO ositor BNeatent BCare 5ntrerupe BI#previzi il BI#pru)ent BIn)ul(ent BNe$uv/ntat BNaiv B6ore+te 5n$re)ere BFle$ar B6ezor(anizat BCapri$ios B6ezor)onat B@n$rezut BA!l!(ios BTr/n)av BNestatorni$ BInsta il

2.Coleric
B6espoti$ BNep!s!tor B6/rz BRan$"iunos BFran$ BIntolerant BInteriorizat B@n$!p!./nat BTru*a+ BCertaret B@n*ipt B6epen)ent )e #un$a BLipsit )e ta$t BPorun$itor BIn*le0i il B2anipulator B@n$!p!./nat B6o#inator BAr.!(os BPripit B>i$lea

3.Flegmatic
BIne0presiv BApati$ BReti$ent BFri$os BNe"ot!r/t BNei#pli$at BEzitant BAnost BPla$i) BNon+alant BNelini+tit BLa+ BS$epti$ BIn)i*erent B?o# !nitor B2o$!it BLene+ BA sent BI#pasi il B@#p!$iuitor

2'

4.Melancolic
BS*ios BNe5n)uple$at BPotrivni$ BS$ar os BTe#ator BTipi$ar BPreten.ios BPesi#ist BStin("er BNe(ativist B@n$"istat BSus$epti il B6epresiv BIntrovertit BIras$i il BSuspi$ios BSin(urati$ BNe5n$rezator BR! )!tor BCriti$

Total pun$te sla e: SCCCC CCCCC FCCCC 2CCCC

Totalurile a$$u#ulate: SCCCC CCCCC FCCCC 2CCCC

21

Interviu clinic:

1. 0nde te2ai nascut< au fost complicatii la nastereJ 2. 0nde ti2ai petrecut ma>oritatea copilarieJ &. Povesteste2mi mai multe despre tine (varsta< studii< ocupatie< daca suferi de vreo boala)J 4. Cum s2au intalnit parintii taiJ 5. Cum au a>uns sa se casatoreascaJ . 6u mai fost casatoritiJ ". Cum se e)prima iubirea intre parintii tai cand erai micJ -. Cine e va:ut in famKlia ta ca fiind puternicJ =. Cine e va:ut in famKlia ta ca fiind slabJ 1'. Cine e va:ut in famKlia ta ca fiind luptatorJ 11. Cine e va:ut in famKlia ta ca fiind caldJ 12. Cine e va:ut in famKlia ta ca fiind distantJ 1&. Cine este oaia neagra a familieiJ 14. Ce iti doreai in copilarie sa deviiJ 15. Care a fost cea mai mare frica in copilarieJ 1 . Poti as2mi povestesti um lucru amu:ant care ti s2a intamplat in copilarieJ 1". $ar um lucru neplacutJ 1-. Care este momentul din viata ta care te2a sc(imbat radicalJ 1=. Poti sa2mi povestesti o amintire preferata despre mama taJ 2'. Poti sa2mi povestesti o amintire preferata despre tatal tauJ 21. Care este cel mai greu lucru pe care a trebuit sa2l inveti in viataJ 22. Cum iti petreceai vacantele de vara in copilarieJ 2&. $aca ai putea sc(imba ceva din trecutul tau care ar fi acel lucruJ 24. Care sunt cele mai importante & lucruri de care esti celLcea mai mandruLa Ca 5e2ai reali:atJ 25. Ce faci cand esti tristJ 2 . Ce faci cand te enerve:iJ 2". Care sunt cele & cuvinte care te descriu cel mai bineJ 2-. Care este cea mai buna trasatura de personalitate a taJ 2=. Care este cea mai rea e)perienta la locul de muncaJ &'. $ar cea mai bunaJ &1. Care sunt lucrurile cele mai importante pentru tine< poti sa faci un clasamentJ &2. Care este persoana care te2a influentat cel mai mult in felul tau de a fiJ &&. $aca ai putea sc(imba ceva la lumea in care traim care ar fi acel lucruJ &4. Care este cel mai ingro:itor cosmar pe care l2ai avutJ &5. Ce se discuta lKber in famKlia taJ & . Ce nu se discuta in famKlia taJ &". Sunt mici intamplari mereu povestite celor care nu fac parte din famKlia taJ $aca da atunci care sunt acesteaJ &-. Sunt mici legende< povestioare (transmise din generatie in generatie< despre familie sau pentru familie)J $aca da atunci care sunt acesteaJ 22

&=. Cine este capul familieiJ 4'. Ce asteptari au cei din >urul tau pentru tineJ 41. Ce iti doreai in copilarie sa devii cand vei fi mareJ Si acumJ 42. Care sunt calitatile pe care le aprecia:a ceilalti la tineJ 4&. Care sunt defectele pe care le2au observat ceilalti la tineJ 44. 6tunci cand apare o problema in familie cum reactionea:a membrii familieiJ 45. Cine cu cine se intelege mai bine in famKlia taJ 4 . $aca ar aparea um nou membru in familie care ar fi regulile ei pe care trebuie as 5e inveteJ 4". Cine stabileste regulile in familieJ Si cum 5e stabilesteJ 4-. Cu cine ai vrea as semeniJ $e ceJ 4=. Care cre:i ca sunt defectele taleJ $ar calitatile taleJ 5'. $aca ai avea o ora la dispo:itia ta< pe :i< ce ai alege sa faciJ 51. Care sunt oportunitatile de care dispuiJ Care ar putea fi obstacolele pe care le2ai putea intalniiJ 52. Care era porecla ta in copilarieJ Cum ai primit poreclaJ 55. Povesteste2mi despre bunicii tai cum suntLerau< din cate iti amintestiJ

Copacul autocunoasteriiA

2&

%lu$ruri pe $are stiu sa le *a$ #ai ine si #ai repe)e )e$at altii intr-o a$tivitate'

%lu$ruri pe $are stiu sa le *a$ si i#i pla$e sa le *a$'

%lu$ruri $are nu i#i plase sa le, )ar le *a$ )a$a #i se $ere'

%lu$ruri pe $are stiu sa le *a$ #ai ine )e$at altii'

%lu$ruri pe $are nu stiu sa le *a$, )ar #i-ar pla$ea sa invat sa le *a$'

%lu$ruri pe $are le pretuies$ $el #ai #ult in viata'

%lu$ruri pe $are #-as u$ura $el #ai #ult sa le invat in viata'

24

Sti#a )e sine: 1, Sunt #an)ra )e #ine atun$i $an): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -, 2a si#t inutilDinutila atun$i $an): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1, Consi)er $a a# $alitati )e: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 3, Can) sunt tristDtrista $re) )espre #ine $a: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4, Cel #ai #ult #a u$ur $an): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

25

Structura familiei: 2 origine etnica 2religie sal sc(imbarea religiei 2 probleme legale ale membrilor din familie 2abu: fi:ic sau incest 2 obe:itate 2abu: de alcool sal droguri 2 dependenta de tuntun 2 serviciu militar 2date la care membrii familiei au plecat de acasa (daca au plecat< locatia curenta) 2evenimente critice< esecuri< reusite< accidente< traume 2 locul unde a trait famKlia 2bolile din familieA cancer< diabet< boli de inima< etc. 2cati fratiLsurori aveti (nume< varsta< sufera de vre2o boala< educatie< ocupatie< sunt casatoriti< au copii< daca da care si cati copii au< ce varsta< nume au vre2o boala) 2 cati fratiLsurori au parinti tai (nume< varsta< sufera de vre2o boala< educatie< ocupatie< sunt casatoriti< au copii< daca da care si cati copii au< ce varsta< nume au vre2o boala) 2 al catelea este tatal tau din familie< sufera de vre2o boala< educatie< ocupatie< cu cine se intelege mai bine dintre fratiiLsurorile lui< dar dintre parintii lui cu cine se intelege mai bine 2 a cata este mama ta din familie< sufera de vre2o boala< educatie< ocupatie< cu cine se intelege mai bine dintre fratiiLsurorile ei< dar dintre parintii ei cu cine se intelege mai bine 2 parintii au mai fost casatoriti< dar bunicii< dar fratiiLsurorile parintilor tai 2 ce poti sa2mi spui despre bunici (nume< varsta< sufera de vre2o boala< educatie< ocupatie< au murit< daca da cand si din ce cau:a) 2 despre tine (nume< varsta< suferi de vre2o boala< educatie< ocupatie< cu cine te intelegi mai bine ditre fratiLsurori< dar dintre parintii tai) 2 unde locuiesti acum si cu cine 2 au mai fost si alti copii pe care i2a avut mama ta pe care i2a pierdut< daca da atunci cum(avort spontan sau fortat< deces< abandon) 2cine e cel ce face regulile in familie si cum le face 6ceste intrebari legate de familie a>uta la descoperirea daca este ceva ce se repeta (de e)emplu un model din familie al partenerului de viata< care este descoperit si la ficaLfiu< o boala transmisa ereditar sau indica spre ce boli e predispus membrul cel nou al familiei2 copilul< ce fel de persoane avem tendinta sa atragem tocmai pentru ca in copilarie ne2am obisnuit cu astfel de persoane etc.) sau sunt disfunctii ale structurii familiei (de e)emplu copilul >oaca rolul de parinte< unul din parinti >oaca rolul de copil< sunt persoane aliate impotriva altor persoane)< rolurile pe care le >oaca fiecare in structura familiei< daca au depasit unele etape ale familiei sau au ramas blocati intr2o anumita structura (de e)emplu parintii care2i tratea:a inca ca pe niste copii pe copii lor care nu mai sunt mici)< daca fac fata sc(imbarilor etc.

Test de personalitate

Ale(e una )intre *i(urile )e #ai 8os pentru a a*la $u rapi)itate $e tip )e personalitate ai, A$este *i(uri au *ost $on$epute )e $atre un psi"olo(, *iin) testate pe oa#eni )in intrea(a lu#e o perioa)a lun(a )e ti#p, Pe #asura $e se pri#ea *ee) a$E ele au *ost #o)i*i$ate atat in $eea $e priveste $uloarea si *or#a si apoi testate )in nou pana s-a o tinut o *or#a *inala e0traor)inar )e e*i$ienta, Fi(urile )e #ai 8os reprezinta $ele ; tipuri )e aza ale personalitatii,

1, Independent , Nonconformist , Libertin


Ai nevoie )e #ulta li ertate si nu iti per#iti sa te atasezi, ast*el in$at sa poti lua )e$izii li er )e ori$e $onstran(eri, Ai in$linatii artisti$e atat la servi$iu $at si in ti#pul li er, Fneori nevoia )e li ertate te )eter#ina sa a$tionezi $ontrar a $eea $e se asteapta )e la tine, 2o)ul tau )e viata este in)ivi)ualist, Nu vei i#ita ni$io)ata or este $eea $e este (eneral a$$eptatG )i#potriva, vei $auta sa traiesti in $on*or#itate $u propriile i)ei si $onvin(eri, $"iar )a$a asta insea#na sa inoti i#potriva $urentului,

-, Dinamic , Activ , Extrovertit


Esti $apa il sa iti asu#i ris$uri si sa te i#pli$i in totalitate in s$"i# ul unei #un$i variate si interesante, Prin $ontrast, rutina are asupra ta un e*e$t paralizator, Ceea $e iti pla$e $el #ai #ult este sa 8o$i un rol a$tiv in eveni#entele $are te in$on8oara, Ast*el iti vei putea satis*a$e ne$esitatea )e a a$tiona,

1, Cu picioarele pe pamant , Echilibrat , Armonios


A)opti un stil natural si esti atras )e tot $eea $e este si#plu, Oa#enii te a)#ira intru$at esti $u pi$ioarele pe pa#ant si se pot aza pe tine, Le o*eri $elor apropiati se$uritate si spatiu )e e0pri#are, Esti per$eput $a o persoana $al)a si atenta, Respin(i tot $eea $e este stri)ent si arti*i$ial, Ai ten)inta )e a *i s$epti$ in *ata e*e#eritatii #o)elor, Pentru tine "ainele tre uie sa *ie pra$ti$e si ele(ante intr-un #o) neostentativ,

3, Profesional , Pragmatic , Incre ator


Iti iei viata in #aini si ai #ai #ulta in$re)ere in propriile tale puteri )e$at in noro$, Rezolvi pro le#ele intr-un #o) pra$ti$, *ara $o#pli$atii inutile, Privesti realist $eea $e se inta#pla si nu ai ezitari, La servi$iu ti se )au #ari responsa ilitati intru$at $ole(ii stiu $a se pot aza pe tine, Forta )e $are )ai )ova)a se va ras*ran(e si asupra $elor )in 8ur *a$an)u-i #ai si(uri pe ei insisi, Nu esti ni$io)ata #ultu#it pana $an) i)eile tale nu au *ost puse in pra$ti$a,

4, Pacifist , Diplomat , Neagresiv


Esti tolerant si in a$elasi ti#p )iplo#at, Iti *a$i prieteni *ara (reutate, pastran) in a$elasi ti#p spatiul tau privat si in)epen)enta, 6in $an) in $an) iti pla$e sa te retra(i pentru a #e)ita la intelesul lu$rurilor, Asta nu te *a$e insa un sin(urati$, Traiesti in pa$e $u tine insuti si $u lu#ea si apre$iezi viata si $e are ea )e o*erit,

7, !ara gri"i , Ludic , #esel


Iti pla$e sa *ii li er o*erit, $on*or# Esti *oarte $urios si Ni#i$ nu este #ai 8o$ $are iti poate si spontan, In$er$i sa te u$uri $at #ai tare )e tot $e are viata )e zi$alei: HNu ai )e$at o viata )e trait,H )es$"is la tot $eea $e este nouG s$"i# area te *a$e sa in*loresti, rau )e$at sa te si#ti in$orsetat, Tot $eea $e este in 8urul tau este un $rea o surpriza pla$uta,

9, $omantic , #isator , Emotiv


Esti o persoana senti#entala, Re*uzi sa vezi lu$rurile nu#ai )in pun$t )e ve)ere rational, Ceea $e si#ti este la *el )e i#portant pentru tine $a si $eea $e (an)esti, Consi)eri $a visele sunt o parte esentiala a vietii, Respin(i oa#enii $are iau in )era)ere ro#antis#ul si se $o#porta nu#ai rational, Respin(i tot $eea $e $onstran(e o(ata ta varietate )e stari si e#otii,

:, Analitic , De incredere , %igur


Ceea $e ai #ai pretios este $apa$itatea ta rapi)a )e intele(ere, O isnuiesti sa a)uni #i$i i8uterii )e rationa#ente pe $are sa le )ezvalui $a un presti)i(itator )e $ate ori interlo$utorul le tre$e $u ve)erea, Cultura 8oa$a un rol esential in viata ta, Ti-ai *or#at un stil propriu, $are este ele(ant si )i*erit )e #o)a a$tuala,I)ealul tau, $are iti ("i)eaza intrea(a viata, este sa te u$uri )e pla$erile pe $are le are )e o*erit $ultura,Iti pla$e sa te in$on8ori )e oa#eni $are au un anu#it (ra) )e $ultura

;, Introspectiv , $ational , Analitic


6eseori iei la intre ari $eea $e este in 8ur si pe tine insuti, 2ult #ai )es )e$at $eilalti oa#eni, 6etesti super*i$ialitatea, Pre*eri sa *ii sin(uri )e$at sa *a$i $onversatii )e $o#plezenta, 6ar relatiile pe $are le ai $u prietenii sunt stranse, $eea $e iti o*era linistea si ar#onia )e $are ai nevoie pentru a te si#ti ine

%cala &D$%'

%*spunde+i cu $6 sau 10 la urm*toarele 8ntreb*ri A 1. 9n linii mari< sunte+i mul+umit de via+* J 2. 6+i renun+at la unele activit*+i din tabieturi J &. Sim+i+i c* ave+i o via+* goal* J 4. @* plictisi+i desJ 5. Privi+i viitorul cu speran+*J . @* deran>ea:* g;ndurile pe care nu vi le pute+i scoate din minte J ". Sunte+i binedispus 8n ma>oritatea timpului J -.@* este team* c* vi se va 8nt;mpla ceva r*u J =. @* sim+i+i fericit 8n ma>oritatea timpului J 1'. @* sim+i+i des nea>utorat J 11. 6ve+i des st*ri de agita+ie 7i nelini7te J 12. Prefera+i s* sta+i acas* mai degrab* dec;t s* ie7i+i 7i s* face+i lucruri noi J 1&. @* 8ngri>orea:* des viitorul J 14. Sim+i+i c* ave+i mai multe probleme cu memoria dec;t ceilal+i J 15. Crede+i c* este minunat c* sunte+i 8n via+a J 1 . @* sim+i+i des trist sau c* vi s2au 8necat toate corabile J 1". 67a cum sunte+i acum< v* sim+i+i destul de inutil J 1-. @* 8ngri>ora+i mult 8n leg*tur* cu lucruri din trecut J 1=. #*si+i c* via+a este foarte interesant* J 2'. @* este greu s* 8ncepe+i noi planuri J 21. @* sim+i+i plin de energie J 22. Sim+i+i c* sunte+i 8ntr2o situa+ie f*r* speran+* J 2&. Crede+i c* ma>oritatea oamenilor o duc mai bine dec;t dumneavoastr*J 24. @* vine des s* pl;nge+iJ 25. 6ve+i probleme cu concentrarea J 2 . @* place s* v* tre:i+i diminea+a J 2". Prefera+i s* evita+i 8nt;lnirile cu prietenii J 2-. @* este u7or s* lua+i deci:ii J 2=. 6ve+i mintea la fel de clar* c* 8n trecut J

CHESTIONAR CARACTERIOLOGIC

1. @M m;nia+i u7or J 9n situa+ii dificile< vM alarma+i u7or J Intra+i repede 8n panicM J 2. Sunte+i sensibil la mustrMri< criticM< 8ncura>Mri J &. Sunte+i 8n general timid 8n rela+iile cu al+ii J 4. @i se 8nt;mplM sM ro7i+i u7or sau sM se instale:e u7or paloarea 8n situaNii speciale J 5. Se poate spune cM sunte+i certMre+ J %idica+i u7or vocea 8n discu+ii J Folosi+i relativ u7or cuvinte tari J . 6ve+i 8n general o dispo:i+ie emo+ionalM sc(imbMtoare (trece+i relativ u7or de la veselie la melancolie sau invers) J ". 9n fa+a unui eveniment neprevM:ut< tresMri+i u7or J -. Sunte+i puternic impresionabil (situa+iile mai neobi7nuite vM impresionea:M puternic) J =. ?anifesta+i nelini7te (vM tulbura+i) c;nd lucrurile nu vM merg cum a+i dori J 1'. Sunte+i 8n genere agitat< nelini7tit< 8ncordat< tensionat< nervos< instabil J 11. 6ve+i tendin+a de a vM gMsi tot timpul ocupa+ii< mai ales 8n timpul liber J 12. @M place sM fi+i 8ntotdeauna pregMtit la ultimul strigMt al modei (8n pas cu moda) J 1&. @M decide+i u7or J !rece+i imediat la ac+iune J 14. Sunte+i perseverent J %e:ista+i la descura>Mri J 15. Sunte+i constant 8n eforturile dvs.< 8n munca dvs. J 1 . 9n genere sunte+i vioi< energic< vorbMre+ J 1". Prefera+i activitM+i dinamice O energice J 1-. Prefera+i sM ac+iona+i< mai cur;nd< dec;t sM privi+i< sM contempla+i activitatea J 1=. 6ccepta+i u7or sM desfM7ura+i o activitate c(iar dacM nu corespunde gusturilor< preferin+elor dv.J &'. Sunte+i 8n general vesel< vioi J &1. Sunte+i 8n general realist J 6ve+i sim+ practic J Sunte+i descurcMre+ J &2. @M consola+i repede< vM 8mpMca+i u7or (vM trece u7or supMrarea) J &&. Sunte+i 8n general mai indiferent fa+M de recuno7tin+M (a dvs. 7i a altora manifestatM fa+M de dvs.) J &4. Sunte+i sc(imbMtor 8n preten+iile dvs. J @M sc(imba+i u7or camara:iiJ &5. Sunte+i 8n genere sc(imbMtor 8n ocupa+iile< preocupMrile dvs. J & . Sunte+i u7or de convins< sunte+i u7or influen+abil J &". 9n genere< ac+iona+i mai ales 8n vederea unor re:ultate imediate (sub ecoul consecin+elor imediate) J &-. $e obicei sunte+i risipitor< c(eltuitor J &=. @i se 8nt;mplM sM abandona+i u7or promisiunile pe care le face+i J 4'. 3otMr;rile< deci:iile dvs.J 41. 9n genere iubi+i noutatea< imprevi:ibilul J 42. @M place sM fi+i 8ntotdeauna pregMtit la ultimul strigMt al modei (8n pas cu moda) J

Interpretarea caracteristicilor expresive ale personalit ii

Caracteristica expresiv (in icat!rul"

Semnifica#ia psi$!l!%ic

&' (!stura )meri c*u#i+ trunc$i ,nclinat ,n fa#+ capul plecat+ m-ini ,ntinse P,boseal* pe l-n% c!rp PStarea depresiv*< tristete P?odestie P5ips* de opo:i+ie sau re:isten+* fa+* de evenimentele nepl*cute a7teptate P6titudine defensiv* P1ivel de mobili:are energetic*

(ieptul .!m.at+ capul sus+ umerii rep#i+ pici!are eprtate+ m-inile ev!lu-n lar% pe l-n% c!rp Lsarea pe spate ,n scaun+ m-inile up ceaf Lent 1i %re!i

PSiguran+* de sine P!endin+a dominatoare P6titudine de provocare PSuperioritate /' 0ersul PStare maladiv* P,boseal* P!emperament flegmatic P.motivitate (structural* sau con>unctural*) P!emperament melancolic P%esurse energetice P9ncredere mare 8n posibilit*+ile proprii P.c(ilibru emo+ional PPromptitudine 8n deci:ie PPerseveren+* P!emperament sangvin P@anitate PPunctualitate 2' Gestica P3ipere)citabilitate P!emperament coleric PSt*p;nire de sine P9ncredere 8n sine PPre:en+* de spirit PCalm P!emperament sangvin P?eticulo:itate P#ri>* pentru am*nunte 7i calitate P!emperament flegmatic P1e8ndem;nare P6titudine defensiv* P!eam* P,boseal* PStare depresiv* PIndiferen+* P6patie PPlictiseal* P!endin+a de i:olare

Lent+ ne$!tr-t+ timi Rapi + ener%etic+ suplu+ ferm

Le%nat

Gesturi rapi e ar e ! preci*ie me i!cr Gesturi pr!mpte+ si%ure+ precise

Gesturi lente+ ar si%ure 1i precise

Gesturi variate ca vite*a ar lipsite e preci*ie Gesturi rare+ m!i+ e mic amplitu ine

Gesticula#ie .!%at+ impetu!as+ lar%

P!emperament coleric (uneori sangvin) P/un* dispo:i+ie P@olubilitate

Gesturi repe*i+ vi!lente (,ns!#in v!r.irea cu t!nul ri icat" 0-n%-ierea .r.ii sau spri3inirea capului pe una in mini (almele apr!piate ( e%et la e%et" 1i !rientare ctre ,nainte 4ra#e ,ncruci1ate la piept (alma pus pe ceaf Gesturi a.un ente ,n auna exprimrii ver.ale Gesticula#ie minic+ lim.a3 ver.al .!%at P?ecanisme intelectuale superioare Oc$i lar% esc$i1i Oc$i ,nc$i1i Oc$i semi esc$i1i

PQovialitate P?obili:are energetic* ridicat* P.lan< 8nfl*c*rare P!endin+a de a2i antrena pe cei din >ur PIritare P$orin+a de afirmare proprie P$ominare< e)ercitare con7tient* a autorit*+ii P.:itare P%eflectare P.valuare P9ncredere 8n sine PSuperioritate P6rogan+* PInfatuare P.)asperare P?;nie re+inut* P$eficien+* intelectual*

5' (rivirea
P 1e7tiin+* P 6titudine receptiv*< interes P 6bsen+a sentimentului de culp* sau team* P C*utare< 8n+elegerea nout*+ii P 1eacceptare P %e:isten+* P Suspiciune P !endin+a de a descifra g;ndurile 7i inten+iile interlocutorului P !endin+a de a ascunde g;ndurile 7i inten+iile proprii P ,boseal* P Plictiseal* P 1edumerire P .fort de rememorare P 0milin+* P Sentiment de vinov*+ie P %u7ine P 5ips* de respect P Sinceritate P 6titudine desc(is* P 3ot*r;re P 6sprime P 6titudine critic* P $o>an* P Provocare

(rivire ,n %!l (rivire ,n 3!s+ ,n lturi (rivire ,n sus+ peste capul interl!cut!rului (rivire ,n reptat ferm ctre interl!cut!r

(rivire lipsit e sta.ilitate

(rivire fix+ im!.il

P 5ipsa de fermitate P 5a7itate P Sentiment de vinov*+ie P !endin+a de a ascunde g;ndurile 7i intentiile P 5ipsa contractului cu realitatea P 9nfruntarea interlocutorului

6' 0imic
0imic srac 0imic epresiv 0imic $iperm!.il P !emperament flegmatic P .mo+ii 7i sentimente s*race P !emperament melancolic P !riste+e P Instabilitate psi(ic* P Pasiune puternic* P !emperament coleric

7' 8!r.ire
8!r.ire fluent 8!r.ire lipsit e fluen# P %apiditate 7i preci:ie 8n desf*7urarea activit*+ii colerice P 5ipsa de dinamism P ,boseal* P Procese cognitive lente P 5ipsa de 8ncredere 8n sine P !eam* P !emperament coleric P Cunoa7terea problemei P %espingerea interlocutorului P !emperament flegmatic P 1ecunoa7terea problemei P %espingerea interlocutorului P 6fectivitate bogat* P !endin+a de a impresiona interlocutorul P 6fectivitate bogat* P Incapacitatea e)teriori:*rii propriilor sentimente P !imiditate P .nergie P Siguran+* de sine P 3ot*r;re P 5ips* de energie P ,boseal* P 1esiguran+* P .motivitate P 1e(ot*r;re

9e.it mare 9e.it mic Int!na#ie .!%at ,n inflexiuni Int!na#ie plat 8!ce puternic+ s!n!r

8!ce sla.

I( )bservarera posturii

Po i*ia se +nd pe scaun

a, Areutatea $orpului $on$entrate 5n *a.! %trun$"iul 5n$linat 5n *a.!', u#eri l!sa.i, $apul ple$at, #/inile 5ntinse pe l/n(a $orp, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: atitu)ine )e*ensiv! <)e *u(!=, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

, F#erii )rep.i, trun$"iul verti$al, pieptul o# at, $apul sus %privire )ire$t!, )es$"is!', #/inile eventual pe l/n(! $orp %sau pe (enun$"i', Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: atitu)ine *le0i il!, )es$"is!, re$eptiv! )e interes, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

$, Areutatea p!r.ii superioare a $orpului este )eplasat! spre spate %trun$"iul spre spate', #/inile a+ezate le8er pe (enun$"i, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: superioritate, aro(an.!, @n $e #!sura pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

), 2o)i*i$!ri ale .inutei $orpului 5n pozi.ia +ez/n) pe s$aun 5n ti#pul o serva.iei, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: #o)i*i$area st!rii psi"i$e, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ineI 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

II( &estica' a, Aesturi rare, )e #i$! a#plitu)ine,

Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: in)i*eren.!, apatie, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ineI 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

, Aesturi rapi)e ener(i$e %5nso.ite )e un ton ri)i$at la e0pri#area ver al!', Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: iritare, i#pulsivitate, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ineI 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

$, Aesturi repetitive, in$ontrola ile %$u o atist!, *re$area #/inilor, $or)on et$,' Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: nelini+te, tensiune, e#otivitate, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ineI 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

), Aesturi sa$a)ate, a rupte, $e par ne#otivate prin $on.inutul ver al e0pri#at, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: nei#pli$are a*e$tiv!, a sen.a #ental!, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ineI 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

e, Aesturi pro#pte, si(ure, pre$ise, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: auto$ontrol, $al#, 5n$re)ere 5n sine, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ineI 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

*,

Aesturi #ini#e, li# a8 ver al o(at, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: #e$anis#e intele$tuale superioare,

@n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ineI

1 Frecventa F. mic*

&

" F. mare

(, A$$entuarea (esturilor %rit#, vitez!, a#ploare' pe par$ursul o serva.iei, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: e0pri#area unor senti#ente intense, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ineI 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

", Aesturi ne$ontrolate %in$on(ruente' $on.inutului ver al e0pri#at, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: )isi#ulare, ne$esitate, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ineI 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

i,

Aesturi o i+nuite %netensionate' ale 5n$ru$i+!rii ra.elor, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: atitu)ine )e*ensiv! )e nesi(uran.!,

@n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

8,

Aesturi )e #/n(/iere a !r iei, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: ezitare, re*le$tare,

@n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

E, Aesturi )e 5n$ru$i+are, 5n$or)are a ra.elor, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: atitu)ine ostil! +i )e*ensiv!, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I

1 Frecventa F. mic*

&

" F. mare

III( Privirea '

a, Privirea vie, $e realizeaz! )ire$t $onta$tul vizual, )es$"is, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: atitu)ine re$eptiv!, interes, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

, Privirea lipsit! )e sta ilitate, )e $ontrol J privire *u(ar! K, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: ten)in.a )e a as$un)e (/n)urile, inten.iile, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

$, Privire *i0!, i#o il!, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: )eta+are )e realitate, $apa$itate s$!zut! )e rela.ionare, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

), Privire 5n (ol, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: e*ort )e re#e#orare, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 2 & 4 5 " -

Frecventa F. mic*

F. mare

e, Privire 5n 8os, lateral, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: e#otiv, stin("er, 8enat, st/n8enit, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I

1 Frecventa F. mic*

&

" F. mare

*,

Privire 5n sus, pe )easupra interlo$utorului, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: lips! )e respe$t,

@n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

I#( ,imica ' a, 2i#i$a s!ra$!, "ipo#o il!, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: ine0presivitate a*e$tiv!, rezonan.! a*e$tiv! sla !, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

, 2i#i$a "iper#o il!, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: insta ilitate psi"i$!, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

$, St!ri )e pl/ns, $u la$ri#i, 5n $on$or)an.! $u $on.inutul ver al e0pri#at, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: )epri#are, triste.e, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 2 & 4 5 " -

Frecventa F. mic*

F. mare

), Perioa)e )e r/s, )esprinse )e $onte0t, ne8usti*i$ate, )e$lan+ate *a$il, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: )ezvoltare intele$tual! li#itat!, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

e, Pl/ns $ontinuu, e0a(erat, nest!p/nit, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: )eze$"ili ru a*e$tiv, a sen.a auto$ontrolului, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

#( Exprimare verbal-'

a, Intona.ie plat!, e(al!, lipsit! )e in*le0iune, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: a*e$tivitate s!ra$!, ine0presivitate e#o.ional!,

@n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

, Intona.ie $u in*le0iuni, $u a$$entuarea unor $uvinte, #o)i*i$!ri )e intona.ie, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: ten)in.a )e a i#presiona interlo$utorul, )e a-+i i#pune o anu#it! i#a(ine %*avora il! sau ne*avora il!', @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

$, >o$e puterni$ sonor!, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: si(uran.! )e sine, *er#itate, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

), >o$e sla ! $a intensitate, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: o oseal!, lips! )e ener(ie, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

e, 2ani*est!ri sonore *!r! $on.inut ver al: o*tatul *re$vent, Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: su*erin.! psi"i$!, pro le#ati$! ne)ep!+it!, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

*,

2ani*est!ri sonore *!r! $on.inut ver al: )resul vo$ii, tu+itul %*!r! intona.ie, spe$i*i$!- *u#atul sau r!$eala', Se#ni*i$a.ie psi"olo(i$!: eli erare si# oli$! a unei pro le#e )e *on), nerezolvate )in pun$t )e ve)ere psi"olo(i$, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I

1 Frecventa F. mic*

&

" F. mare

#I( $eac*ii .n situa*ia de observare '

a, Su ie$tul a *ost in"i at, lo$at psi"i$, $rispat, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

, Su ie$tul a *ost prea si(ur )e sine, +i-a etalat aspe$tele psi"i$e, a 5n$er$at s! i#pun! o i#a(ine *avora il!, *als!, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

$, Su ie$tul a avut o atitu)ine )e respin(ere, )e ne(ativis#, )e ostilitate, $u e*e$te )e )e*or#are a rezultatelor o serva.iei, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

), Su ie$tul a *ost )o$il, su #isiv, a a$$eptat ori$e su(estie, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

e, Co#porta#entul s!u a *ost evi)ent arti*i$ial, lipsit )e naturale.e, prin lipsa )e e0presivitate, o oseal! evi)ent!, posi ile e*e$te ale #e)i$a.iei, @n $e #!sur! pozi.ia reprezint! a$east! atitu)ine I 1 Frecventa F. mic* 2 & 4 5 " F. mare -

)bservarea mimicii'

(uncta3 !.tinut a b 2.5 p 4.5 p

)nitatea c!mp!rtamentala !.servata+ p!n erea ei ?imica este bogata< mobila Ponderea mimicii (ipermobile este usor medie

Semnificatie psi$!l!%ica .)presivitate afectiva< re:onanta afectiva mare 0soara instabilitate psi(ica

d e

1p 2p

Starile de plans cu lacrimi< in concordanta cu continutul verbal e)primat sunt pre:ente in destul de mare masura Perioadele de ras< desprinse de conte)t< ne>ustificate sunt pre:ente in foarte mica masura Plansul nu este e)agerat< nestapanit

Pre:inta in destul de mare masura stari deprimante< triste $e:voltarea intelectuala nu este limitata 6re un de:ec(ilibru afectiv usor< are autocontrol

)bservarea exprimarii verbale'

(uncta3 !.tinut a b 2.5 p p

)nitatea c!mp!rtamentala !.servata+ p!n erea ei Intonatia plata< egala< lipsita de infletiuni< pre:enta in destul de mica masura Pre:inta< in destul de mare masura< o intonatie cu multe infle)iuni< cu accentuarea unor cuvinte< modificari de intonatie 1u are o voce puternica< sonora In destul de mare masura< vocea este slaba ca intensitate ?anifestari sonore fara continut verbalA oftatul este pre:ent in destul de mica masura ?anifestari sonore fara continut verbalA dresul vocii< tusitul sunt pre:ente in foarte multa masura

Semnificatie psi$!l!%ica 6re o afectivitate destul de bogata si o e)presivitate emotionala destul de crescuta 6re o tendinta destul de mare de a impresiona interlocutorul si de a impune o anumita imagine Siguranta de sine este destul de mica Pre:inta o oarecare oboseala< lipsa de energie 6re o oarecare suferinta psi(ica 1u are o problema psi(ica de fond

c d e f

2.5 p 5.5 p &p 1p

$eactia subiectului in situatia de observare'

(uncta3 !.tinut 1 2 1p 2.5 p

)nitatea c!mp!rtamentala !.servata+ p!n erea Semnificatie ei psi$!l!%ica Subiectul nu a fost destul de in(ibat< blocat psi(ic sau crispat. Subiectul a fost destul de sigur pe sine< aratandu2si aspectele psi(ice si

& 4 5

1p ".5 p 2p

incercand sa impuna o anumita imagine despre sine. Subiectul nu a avut deloc o atitudine de respingere< de negativism< de ostilitate. Subiectul a fost docil< submisiv< a acceptat orice sugestie in foarte mare masura. Subiectul nu a avut un comportament artificial< starile usoare de oboseala se datorau medicatiei. %cala de depresie /urns /DC0C1EC2LI%T

1, Tristete, se si#te trist sau $uprins )e stari )e )epresie, deloc (') uneori (1) moderat (2)

mult (&)

-, 6es$ura8are, viitorul i se $ontureaza $a lipsit )e speranta, deloc (') uneori (1) moderat (2)

mult (&)

1, Sel*-estee# s$azut, se si#te *ara valoare %inutil, neinse#nat, o povara pentru $eilalti', deloc (') uneori (1) moderat (2) mult (&)

3, Culpa, se a$uza, se $riti$a, se $o#an)a pentru $eea $e a *a$ut in tre$ut, deloc (') uneori (1) moderat (2) mult (&)

4, In*erioritate, si#te $a nu raspun)e $erintelor, soli$itarilor $a este in*erior $elor )in 8ur, deloc (') uneori (1) moderat (2) mult (&)

7, In)e$izie, ii este (reu sa ia )e$izii, sa (aseas$a solutii pro le#elor personale, deloc (') uneori (1) moderat (2) mult (&)

9, Pier)erea interesului pentru viata, si-a pier)ut interesul pentru a$tivitate %o$upatie, pro*esie', )istra$tii, *a#ilie, prieteni, deloc (') uneori (1) moderat (2) mult (&)

:, Irati ilitate, se si#te nervos, *urios, iritat, deloc (') uneori (1)

moderat (2)

mult (&)

;, S$a)erea #otivatiei, ii tre uie un i#puls )eose it %sa *ie i#pins )e la spate' pentru a *a$e $eva, deloc (') uneori (1) moderat (2) mult (&) 1L, 2o)i*i$area ne(ativa i#a(inii )e sine %eul *izi$', se si#te atran, neatra$tiv, neatra(ator pentru $ei )in 8ur, deloc (') uneori (1) moderat (2) mult (&)

11, S$"i# ari )e apetit, si-a pier)ut po*ta )e #an$are, are senzatii )e *oa#e nepotolita si #anan$a prea #ult, deloc (') uneori (1) moderat (2) mult (&)

1-, Tul urari )e so#n, noaptea nu are so#n un si o)i"nitor, deloc (') uneori (1) moderat (2)

mult (&)

11, Pro le#e le(ate )e se0, pier)erea interesului pentru viata se0uala, deloc (') uneori (1) moderat (2) mult (&)

13, Preo$upari privin) starea )e sanatate, in(ri8orari, preo$upari le(ate )e starea )e sanatate, deloc (') uneori (1) moderat (2) mult (&)

14, I#pulsuri sui$i)are, se (an)este $a viata nu #erita sa *ie traita, $a ar *i #ai ine sa nu e0iste, deloc (') uneori (1) moderat (2) mult (&)

Calcularea scorului' Argumentarea puncta"ului' *razele $itate )in relatarea su ie$tului si ar(u#entele )e)use )in $onte0t, /DC' s$orurile o tinute pot *i $uprinse intre L si 34, Interpretarea scorului' intre 11-34 )epresie severa

Interpretarea de anxietate /urns /AI

I( Trairi anxioase' Su ie$tul #ani*esta ur#atoarele stari, a*ir#ate in $ursul interviului psi"o-$lini$: 1, Neliniste, nervozitate, in(ri8orare, tea#a, ne#otivate )e $ir$u#stante )e viata, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

-, ?ruste, neasteptate stari )e pani$a, a(itatie $o#porta#entala %se a(ita *ara rost, nu-si (aseste lo$ul', niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

1, Tea#a )e$lansata )e i#presia $a se va inta#pla $eva rau, o nenoro$ireG $a el sau $ineva apropiat sunt in peri$ol, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

3, Stare )e tensiune, )e in$or)areG $a este un <pa$"et )e nervi=, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

4, I#presia )e s$"i# are a euluiG $a nu #ai sunt ei, stare )e <(ol su*letes$=, )e <vi) interior=)epersonalizare, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

7, Senti#entul )e stranietate a lu#ii e0terioare, $a este =pier)ut in spatiu= %)eralizeaza', niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

9, I#presia )e )etasare )e propriul $orp- propriul <$orp i#i este strain=, Alteralitatea senti#entului )e $orporalitate %)eso#atizare', niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

II( Idei anxioase'

1, 6i*i$ultati )e $on$entrare, $a=pier)e sirul=, <nu stie $e a $itit=, pier)e rit#ul in a$tivitate, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

-, Su$$e)area rapi)a a (an)urilor, )es*asurate in rit# a$$elerat a i)eatiei %rit#ul este o ositor pentru su ie$t, ii provoa$a )i*i$ultati in a$tivitatea psi"i$a', niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

1, Suspi$iuni, surprin)eri, te#eri neinte#eiate )eter#inate )e: -*apte, vor e ale $elor )in 8ur, $u sens )istorsionat G -situatii prin $are a tre$ut, $oti)iene, )ar $u se#ni*i$atie e0a(erata a$or)ata )e pa$ient, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

3, Aan)ul $a este la li#ita, $a-si poate pier)e $ontrolul, $a poate *a$e $eva ne$u(etat, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

4, Fri$a )e a $e)a nervos, )e a se i# olnavii (rav )e nervi %<)e a-si pier)e #intile=', niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

7, Tea#a )e a lesina sau )e a-si pier)e $unostinta %in$or)are psi"i$a atat )e puterni$a in$at ar putea (enera stare )e lesin', niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

9, Tea#a )e o oala psi"i$a (rava %eventual in$ura ila', )e ata$uri )e ini#a, )e #oarte, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

:, In(ri8orare, preo$upari le(ate )e *aptul $a se va $o#porta nepotrivit situatiilor %$a se va *a$e )e ras, $a nu va *a$e *ata, $a nu va raspun)e aspeptarilor', niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

;, Fri$a )e sin(uratate sau )e a nu ra#ane sin(ur, )e a *i a an)onat )e $ei )in 8ur, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

1L, Tea#a )e $riti$i, reprosuri, )ezapro are, le(ate )e $eea $e va spune sau va *a$e %$o#porta#entul ver al si #ani*estarile in a$tivitate', niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

11, Tea#a $a $eva teri il, (roazni$ se va inta#pla %$eva va(, ne)e*init', niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

III( %imtome psiho0somatice'

1, ?atai rapi)e, a$$elerate, puterni$e ale ini#ii %palpitatii', niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

-, 6ureri, apasare %presiune' in zona tora$i$a, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

1, Intepaturi sau a#orteli in zona e0tre#itatilor %)e(ete, #aini si pi$ioare', niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

3, Tensiune, neliniste, )is$on*ort %8ena', in zona sto#a$ala %epi(astru', niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

4, Tul urari )i(estive )iverse, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

7, Stari )e inso#nie,

niciodata (')

uneori (1)

des (2)

foarte des (&)

9, In$or)are, tensiune #us$ulara %(lo ala sau lo$alizata', niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

:, Frisoane, tre#ur, $a in senzatia )e *ri(, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

;, Nesi(ur in #ers, senzatia )e lipsa )e ener(ie in pi$ioare %$a )e $au$iu$', niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

1L, Senzatia )e a#eteala, )e $on*uzie si )e nesi(uranta, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

11, Senzatii )e $al)ura, transpiratii, in)epen)ente )e te#peratura e0terioara, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

1-, Senzatia )e su*o$are, as*i0iere, )i*i$ultati )e respiratie %i#presia )e <lipsa )e aer=', niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

11, 6ureri )e $ap, spate, ale $e*ei, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

13, Senzatie )e <no) in (at=, )i*i$ultati )e in("itire, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

14, Senzatii ruste )e s$urt-$ir$uit, alternanta )e senzatii $al)eDre$i $a=)e ("eata=, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

17,Senzatii )e o oseala, )e lipsa )e ener(ie %*ara vla(a, *ara putere' sau ten)inta )e a o osii usor, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

%corurile si semnificatia lor /AI' I, II, III, Trairi an0ioase: : pun$te I)ei an0ioase: 17 pun$te Si#pto#e psi"o-so#ati$e: -7 )e pun$te

Interpretarea scorurilor' an0ietate #o)erata

%cala de integrare psiho0sociala

3( Integrare in activitate' a' Lu$rez )upa posi ilitatiile #ele si *a$ #ai putin )e$at pot, niciodata (') uneori (1) des (2)

foarte des (&)

' I#i or(anizez a$tivitatile zilni$e, niciodata (') uneori (1)

des (2)

foarte des (&)

$' Tre$ )e la o a$tivitate la alta *ara a avea in #inte un anu#it plan, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

)' A$tivitatile pe $are le in$ep nu le )u$ pana la $apat, niciodata (') uneori (1) des (2)

foarte des (&)

e' A# neintele(eri la lo$ul )e #un$a, niciodata (') uneori (1)

des (2)

foarte des (&)

*' I#i vine (reu sa #a $on$entrez asupra a $eea $e a# )e *a$ut, niciodata (') uneori (1) des (2)

foarte des (&)

(' 2i se pare $a nu sunt in stare sa *a$ ni#i$, niciodata (') uneori (1)

des (2)

foarte des (&)

"' I#i pla$e sa #a rup $o#plet )e #un$a si )e tot $eea $e-#i a#inteste )e ea, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

i' 2a o$up )e un lu$ru *ara sa-l ter#in, niciodata (') uneori (1)

des (2)

foarte des (&)

8' Lu$rez intr-o stare )e #are tensiune, niciodata (') uneori (1)

des (2)

foarte des (&)

4( $elatii interpersonale 5familiale si extrafamiliale6 ' a' Constat $a preo$uparile #ele *ata )e *a#ilie s-au )i#inuat, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

' Cei )in 8ur i#i spun $a #-a# s$"i# at, $a-i surprin) nepla$ut prin *elul #eu )e a *ii, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

$' I#i )e)i$ su*i$ient ti#p $elor )in 8ur, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

)' Cu ru)ele, prietenii, #a intalnes$, ii vizitez, vor i# la tele*on, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

e' Rezolv )is$utiile si $on*li$tele $e pot aparea in *a#ilia #ea, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

*' Sunt #ultu#it )e #o)ul in $are se poarta $ei )in 8urul #eu $u #ine, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

(' 2a $ert $u #e# rii *a#iliei #ele, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

"' I#i e0pri# (ri8a si a*e$tiunea *ata )e *a#ilie, ru)e, prieteni, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

i'A# si#tit )orinta )e a-#i parasi *a#ilia, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

8' 2i s-a inta#plat sa rup relatia $u prietenii, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

7( Conduite antisociale, impulsivitate'

a' 6a$a $ineva i#i *a$e rau, $re) $a tre uie sa raspun) la *el, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

' Parintii #ei %*a#ilia #ea' au )ezapro at prieteniile #ele, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

$' A$tionez su i#pulsul #o#entului *ara sa stau sa $"i zuies$, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

)' Ca elev, a# *ost $"e#at la )ire$tor pentru in)is$iplina, niciodata (') uneori (1) des (2)

foarte des (&)

e' A# intrat in $on*li$t $u $ei $e apara or)inea pu li$a %politisti, (ar)ieni pu li$i', niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

*' Can) sunt nervos $u a)evarat as *i in stare sa loves$ pe $ineva, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

(' Fnele persoane sunt atat )e antipati$e in$at #a u$ur in sinea #ea $an) li se inta#pla $eva nepla$ut, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

"' 2i se spune $a sunt iute la #anie, niciodata (') uneori (1)

des (2)

foarte des (&)

i' Consi)er $a $ineva este raspunzator pentru ne$azurile #ele, niciodata (') uneori (1) des (2) foarte des (&)

8' Sunt #o#ente in $are as vrea sa spar( totul, niciodata (') uneori (1) des (2)

foarte des (&)

S$orurile si se#ni*i$atile lor: I, II, III, Inte(rare in a$tivitate: 1: pun$te, tul urari usoare )e inte(rare psi"o-so$iala Relatii interpersonale %*a#iliale si e0tra*a#iliale': 19 pun$te, tul urari usoare )e inte(rare psi"o-so$iala Con)uita antiso$iale, i#pulsivitate: ; pun$te, inte(rare la li#ita