You are on page 1of 4

16.1.16.

I HRp
nA
\ )!)I DIN ISO 1302
ST IC>AI I-If;;>AC>AVOSTI POVRsINE Nl N2 N31N4 N5iN61N7 NS N9 N12
, od profila Ra \.lm 0,1 o 0.8- 3,2 6.3 -12.5 2' so 100 200 400
vi ,lIlQ Rl \.lm O,OS o .2 0.4 ( 1.2 6 12,5 25 50 10 200 400 800 1600
:orak isina Rmax IJrn I o,ce 10:16 ).320.63 1,15 5 20 40 80 116 320163012502500
k mm I 0.05 0.1 i 0.2 ll.4 0.8 1.6 3.2 6.3 12.5
duina l mm 0.25 0.8 2.5 8 25
Hrapavost povrine prema
funkciji
Veza kvalitete ISO toleran-
cije i stupnja hrapavosti za
pet mjera
1::
Za mjera :
ispod 3 _ .. - .. -
3J do 18 ------
18) do 80
BOJ do 250 ............... .
iznad 250

Tokorenje
Blanjanje
Glodanje
Bruenje
Razvrtavanje
Poliranje
Obradba zuba

Obradba navcia TI

obradba zaQlaC
u
u , ..:

i
Fino hladno
, navoja
i &li m
STLIC>AM I Hf;;> A! nYU!:> II [-,UVI
mJ.eri<e 1ilrn,: P<lVI'.- Oosjedne , brtve
I I preCllne ne,lijep ne, nefunkcio-
povrtine tame I'<N .... , ski izgled nalne povrine
--
Nl N21N31N4 NsIN6 N71NS N9 !'lIU NJI .N12
Tolerancije su podijeljene u 18
pa kvalitete (oznaka brojem)
liteta stupanj
tolerancije .a toleroncij-
skog polja ovisi o nazivnoj mjeri
i izraava se brojem jedinica tole-
rancije :
Zo D 1 .;.500 mm
i.0.4S rci0,001D [!lm]
Za 0=500 +31S0mm
1.0.0040+2.1 [!lm]
Za kvalitetu 6 do 18 su
f.aktori jedinica tolerancija po
redu R 5 (10 .. 2500 l.
gornjo
donja odmjera
osovina
donja mjera
gornja mjero
nazivna mjera ---'
DIN 150286
Dosjed u sustavu
jedinstvenog
provrta
Dosjed u sustavu
jedinstverie
osovine
Poloaj tolerancijskog polja u odnosu na nul-crtu je slovom. i to:
VEUKO SLOVO - unutarnja mjera. MALO SLOVO - vanjska mjera.
UNOENJA NA
CRTEE
+
6 provrti .(unutarnje mjere)
_ osovinthanjske mjere l
tt
-
zc
Tolerancije:
i
050k6
ISO-TOL.
50k6 I +0.018
I +0.002
ISO-DOS.
Il50H7/k6 + 0.023
-0.018
1. prednost
2. prednost
3. prednost
!lS
i
1
i
(I)
........
'0

....
(I)
{3.
O
(JJ'
-
t-
'--
-,
c--
f-,

f-,
--
! ,
I I

'"
!'
!

i
,
,


H
.,
n

o

o
,
I'
,
'T.
o

1--'
o o o o o

o o

li'
o
rnlm!1 l!!


T
,

,

I'

o ..
,
7

'I

o

o
,,'

I

",niili

.'


T

"

"
-7
7
,
17' TT

,;

"


,
"
,:
o o
"
, ,
"I
Ir"
!-J'
,,,
,

I 'liU
I,
n ln


l i!
I'

I ff rrrr
,
1
l' I" ';I, fi'


il ii

--.v n H
,
i '
'" ,
' , , ,
-r
''f ''i
" -,
I"


H,

'fl '!
,
1'1 Y't
'.
'
,
,
II

I"

H
,
o
III !
I" ,I'
'"

, ,
' , , , ,
,
..
,

H ..

, ,
I' III. II IH
l!
,
n I n ':.
Ini. HIHI
,
,.
.. I' 1'1

,
.'
I'H
':l

,
"
'l:
,.'
H


.,,,

, '1:
'"
I"
.'
H

!i !i O,;

'::
o

,,' ",..

.'

,.
p

p ,+

"'f
,.,
"

'"
"f'f


.. ..
"

-, ,

, .,
I

,
lo" n
"
,
"
'fi
I
' .

17

u
j'
,

I 'i; I 'n l; '''I'
l'
, '
lli
lt
l' 1"1"
li Ini
1 i

-;: ''<'
i
ln
I' I' I' I"
'SoQ I,
,

l"
.
,

f'
,"
I; n n
n n U

u
ll: ]I; ,
rr:
l;;
"
n n n
,
l'
'
."

, .
-ll' T"
,.

o
'0

;;"
'1'1 li',
""

, .
"! .,
, '"
'"
-,
l
,
"
'r
-H-
' , o IT 17
".,


,7
'"

'i 'i
n
I


"I,
1'1" "1'1
,
n

."
".'
'fil
;

I"t' I.' ln
.'
H

, I
l. ,.1,
I U
,
TI
101,"1"
.'
n
lU

H
I" l" I"
n rn
ln
HI
,.'

.'
!" H
H

n

n n
n n
-n-
n
- p 'P ,n n

."
u ni n
" ". 'p "" ." P
'i' p
,&: a: &l , I'''' .'. TI ... +7 n "
." ." 7
,
T .. '; " " ., , ''1
!
';'" fiw
I I
" , I !U !illli-lii Ijiljiil il iilli! f:
&.
ii! I U I i i I ~
I
I
I
I