You are on page 1of 146

ILIE TORSAN

MIHAI EMINESCU

OPERA POETIC i LEGEA POISSON"

Editie Bibliofila Coperta: DAN TOMA DULCIU Copyright: ILIE TORSAN

Toate drepturile asupra acestei editii sunt rezervate autorului. Bucuresti, Octombrie, 2013

S-au tiparit din aceasta ucrare !i! io"i a un nu#ar de $% de e&e#p are' ( )ors Co##erce*' nu#erotate de a + a $%' toate purtand se#natura autoru ui' ce ,or "i daruite ( cu tit u gratios* nu#ai prieteni or si !i! io"i i or-

ILIE TORSAN _________________________________

TORSAN ILIE

MI)AI EMINESCU

O.ERA .OETICA /i LE0EA .OISSON

$1+2

<

CU45NT 6NAINTE .rin acest de#ers a# ur#7rit s7 pro!7# "aptu c7 distri!u8ia de tip .oisson poate "i considerat7 o caracteristic7 a poe9ii or e#inesciene' /i chiar #ai #u t' o caracteristic7 a te&te or redactate :n i#!a ro#;n7Au "ost ana i9ate <= de poe9ii' tota i9;nd $3-1%> cu,inte' ur#7rindu-se ur#7toare e caracteristici: - Distri!u8ia cu,inte or si#etrice' adic7 a cu,inte or cu structura' C 4 C 4 ---' unde C dese#nea97 o consoan7' iar 4 o ,oca 7- Distri!u8ia cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or con8inute- Distri!u8ia cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in' unde

. ?+@ este #u 8i#ea' AACDEB0)ICDLM - Nu#7ru cu,inte or care se repet7 /i e"ecti, #u 8i#ea acestoraAna i9a poe9ii or s-a "7cut dup7 dat7ri e din ucrarea' M. Eminescu. Opera poetic' EdSEMNE' coordonat7 de A- Condeescu.entru pri#e e distri!u8ii' pre9en8a distri!u8iei .oisson este e,ident7Distri!u8ia .oisson' a,;nd "unc8ia de distri!u8ie . ?&@ E a & F + G e a ?& - +@H unde ?& F +@H E +- $- 2 --- ?& F +@' & E +' $' 2' ---' e E $'I+> iar (a* o constat7 care a "ost deter#inat7 pentru "iecare ca96n "ina sunt pre9entate une e conc u9ii-

ANUL +>%% Din acest an au "ost ana i9ate poe9ii e: A E La #or#;ntu ui Aron .u#nu A E Speran8a C E Din str7in7tate Re9u tate e sunt ur#7toare e: .ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are +<1 cu,inteDISTRIAUKIA CU4INTELOR SIMETRICE Apar $% ast"e de cu,inte' deci +I'22 a sut7 din tota u cu,inte or' distri!uite ast"e : ung- cu,"rec,$ 2 3

1'%<2 1'$21 1'++<

>

Co#par;nd aceste "rec,en8e cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'32 o!8ine#: "rec,. ?&@ di"1'%<2 1'%<2 1 1'$21 1'$>1 1'1< 1'++< 1'1%< 1'1<

deci "rec,en8e e sunt distri!uite .oissonDISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL 4OCALELOR Brec,en8e e acestor cu,inte' considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@' e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E +'$I /i o!8ine#: nr- ,oc"rec,. ?&@ $ + 2 3 < % 1'$>1 1'211 1'$$% 1'+$% 1'13% 1'1$ 1'$>1 1'2<< 1'$$< 1'1=< 1'121 1'11<

deci din nou apare distri!u8ia .oisson-

DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL CONSOANELOR DIN . ?+@ Brec,en8e e o!8inute e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'% /i re9u t7: nr- cons "r- cu,. ?&@ di"+ 1'<<3 1'<3= 1'11< $ 1'$=2 1'2$= 1'12% 2 1'+3+ 1'1=> 1'132 3 1'1+ 1'1$ 1'1+

deci' "rec,en8e e sunt distri!uite .oissonCU4INTE RE.ETATE 6N TEMT - cu,inte e TE /i 6N apar' "iecare' de % oriN - cu,;ntu OI apare de < oriN - cu,inte e SE' C5NTURI' CE' .L5N0E apar' "iecare' de 2 oriN

+1

- cu,inte e AUCO4INA' TA' CU' TRIST' STINSE' CUNUNI' MARE' TLU' CALE' 0ENIU' apar' "iecare de c;te $ oriAceste cu,inte repre9int7 2$'%% a sut7 din cu,inte e poe9iei.ENTRU .OEJIA (A* A4EM: Ea con8ine $3< cu,inteDISTRIAUKIA CU4INTELOR SIMETRICE Co#par;nd "rec,en8e e acestora cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'3 o!8ine#: ung- cu,"rec,. ?&@ di"$ 1'%>1 1'%I+ 1'11= 2 1'$>1 1'$%> 1'1+$ 3 1'131 1'1<2 1'1+2

deci distri!u8ia .oisson este pre9ent7Apar $< ast"e de cu,inte' deci +1'$ a sut7 din tota u cu,inte or-

++

DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL 4OCALELOR Brec,en8e e acestora e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E +'$' dar e consider7# :n ordinea ?$' +' 2' 3' <@ /i o!8ine#: nr- ,oc"rec. ?&@ di".oisson$ + 2 3 <

1'21$ 1'221 1'$2% 1'+1% 1'1$3 1'21$ 1'2%$ 1'$+I 1'1>I 1'1$% 1 1'12$ 1'1+= 1'1+= 1'11$

deci "rec,en8e e acestor cu,inte sunt distri!uite

+$

DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL CONSOANELOR DIN . ?+@ Co#par;nd "rec,en8e e acestora cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'< o!8ine#: nr- cons"r- cu,. ?&@ di" + $ 2 3

1'%$1 1'$>I 1'1>3 1'11% 1'%1= 1'213 1'1I% 1'1+$ 1'1++ 1'1+I 1'11> 1'11%

/i apari8ia distri!u8iei .oisson este e,ident7CU4INTE RE.ETATE: - cu,;ntu DE apare de +% oriN - cu,;ntu OI apare de +3 oriN - cu,inte e LA /i S.ERANKA apar' "iecare' de I oriN - cu,inte e DULCE' DURERE' .IER' CUM /i UITL' apar "iecare de c;te 3 oriN

+2

- cu,inte e NoriN LACRIMI' ALINL' MOARTEA /i 4EDE' apar' "iecare' de c;te 2 oriN - cu,inte e AJILUL' LUMINL' MURITORII' AMOR' AOARE' S5NU' DOR' TOKI' CU' TRISTEKL' ABLL' .LDURII' 45NT' CERUL' MARE' MAI' .E /i MORKII' apar "iecare de $ oriAceste cu,inte repre9int7 3%'=2 a sut7 din tota u cu,inte or.ENTRU .OEJIA (C* .oe9ia are $33 cu,inteDISTRIAUKIA CU4INTELOR SIMETRICE Au "ost identi"icate 31 ase#enea cu,inte' repre9ent;nd +%'2= a sut7 din tota itatea cu,inte or-

+3

Brec,en8e e acestora' co#parate cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'I3' conduc a re9u tate e: ung- cu,"rec,. ?&@ di"$ 1'3I< 1'3I> 1'112 2 1'2$< 1'2<2 1'1$> 3 1'$11 1'+21 1'1I

re9u t7 c7 "rec,en8e e au o distri!u8ie .oissonDISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL 4OCALELOR Brec,en8e e acestora' co#parate cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E +'3' "rec,en8e considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@' conduc a ur#7toare e re9u tate: nr- ,oc"rec. ?&@ di"$ + 2 3 < %

1'$33 1'2<= 1'$1> 1'+3$ 1'12$ 1'1+$ 1'$3% 1'233 1'$3+ 1'++$ 1'12= 1'1++ 1'11$ 1'1+< 1'122 1'12 1'11I 1'11+

+<

deci aceste "rec,en8e au o distri!u8ie .oissonDISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL CONSOANELOR DIN . ?+@ Brec,en8e e acestor cu,inte' co#parate cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'3>' ne conduc a re9u tate e: nr- cons"r- cu,. ?&@ di"+ $ 2 3 1'%$< 1'$%$ 1'1=2 1'1+> 1'%$+ 1'$=> 1'1I+ 1'1++ 1'113 1'12% 1'1$$ 1'11I

deci aceste "rec,en8e au o distri!u8ie .oissonCU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu CE apare de +2 oriN - cu,;ntu 6N apare de < oriN - cu,inte e SL' O DATL' OI' apar "iecare' de 3 oriN

+%

- cu,inte e C5ND' MEA' NATALL' NoriN SUBLET' 4ISLRI' MAI' apar "iecare de 2 oriN - cu,inte e .LLCERE' TOKI' JICE' DULCE' CO.ILA' INIMA' 0ENE' 4ALE' 4LD' .ATRIA' M-AR' .RI4ESC' apar "iecare de $ oriAceste cu,inte repre9int7 2+'+3 a sut7 din tota u cu,inte orANUL +>%I Din acest an au "ost ana i9ate poe9ii e: A E Ce-8i doresc eu 8ie' du ce Ro#;nie A E La )e iade C E )oria D E Care-o "i :n u#e ---

+I

Deoarece ana i9a ur#ea97 pas cu pas caracteristici e anterioare' ,o# pre9enta :ntr-o "or#7 si#p i"icat7 re9u tate e o!8inute.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are +>2 cu,inteDISTRIAUKIA CU4INTELOR SIMETRICE Au "ost identi"icate +% ast"e de cu,inte' +3 de ungi#e $ /i dou7 de ungi#e 2- Brec,en8e e acestor cu,inte au o distri!u8ie .oisson' pentru a E 1'+<E e repre9int7 >'I3 a sut7 din tota itatea cu,inte or poe9ieiDISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL 4OCALELOR nr- ,oc"r- cu,+ $ 2 3 <

1'$+> 1'3+< 1'$23 1'+1= 1'1$+

+>

Se ,eri"ic7 u/or c7 "rec,en8e e :n ordinea ?+' $' 2' 3' <@ au o distri!u8ie .oisson' pentru a E +'3DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL CONSOANELOR DIN . ?+@ nr- cons"r- cu,+ 1'<I> $ 2 3

1'2+$ 1'+1+ 1'11I

Aceste "rec,en8e au o distri!u8ie .oisson' pentru a E 1'<$CU4INTE RE.ETATE 6N TEMT - cu,inte e DORESC' DULCE' ROM5NIE' DE' apar de c;te % oriN - cu,inte e KI-O' 0LORII' ASTA' apar de c;te 3 oriN - cu,inte e CE-KI' MARE' CU' CA' apar de c;te 2 oriN

+=

- cu,inte e EU' KIE' MEA' ARMA' OI' TU' LUMEA' 4IS' ROM5NESC' S.UNL' C5ND' ARAKE' KARA' 6N0ERUL' ALTAR' apar' "iecare' de c;te $ oriAceste cu,inte repre9int7' 3$'>< a sut7 din cu,inte e poe9iei.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are +I$ cu,inteDISTRIAUKIA CU4INTELOR SIMETRICE Au "ost identi"icate = ast"e de cu,inte' deci <'$2 a sut7 din cu,inte e poe9iei' reparti9ate ast"e : c;te 3 de ungi#e $ /i respecti, 2 /i unu de ungi#e <Nu este pre9ent7 distri!u8ia .oisson-

$1

DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL 4OCALELOR nr- ,oc+ $ 2 3 < %

"r- cu,- 1'2>$ 1'$%> 1'$$> 1'1=+ 1'1$$ 1'11< Se ,eri"ic7 "aptu c7 "rec,en8e e considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@ sunt distri!uite .oisson' pentru a E +'2DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL CONSOANELOR DIN . ?+@ nr- cons"r- cu,+ 1'<>2 $ 1'$<> 2 1'+22 3 1'1$<

Se constat7 c7 aceste "rec,en8e au o distri!u8ie .oisson pentru a E 1'<3-

$+

CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu DE apare de I oriN - cu,inte e C5NTL' SL' SE' .E' apar de c;te 3 oriN - cu,inte e BRUNTEA' CE' CA' CUNUNL' apar de c;te 2 oriN - cu,inte e CUM' NOR' CI' BALNIC' CEA' C5ND' BLORIN AUCLE' N-AO' 6NSL' ALE0' SUALIM' apar' "iecare' de $ oriAceste cu,inte repre9int7 23'2 a sut7 din cu,inte e poe9iei.ENTRU .OEJIA (C* .oe9ia are +33 cu,inteDISTRIAUKIA CU4INTELOR SIMETRICE Au "ost identi"icate += ast"e de cu,inte' deci +2'+= a sut7 din cu,inte e poe9iei' din care +< de ungi#e < /i 3 de ungi#e 2-

$$

Brec,en8e e or apar8in distri!u8iei .oisson' pentru a E 1'$3DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL 4OCALELOR nr- ,oc"r- cu,+ $ 2 3 <

1'$>$ 1'3+2 1'$$1 1'1%> 1'1+2

Se constat7 c7 aceste "rec,en8e :n ordinea ?+' $' 2' 3' <@ au o distri!u8ie .oisson pentru a E +' $<DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL CONSOANELOR DIN . ?+@ nr- cons"r- cu,+ $ 2 1'1=I 3 1'1+$

1'I1I 1'+>$

Aceste "rec,en8e au o distri!u8ie .oisson' pentru a E 1'23-

$2

CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu MUNTE apare de < oriN - cu,inte e DE /i O' apar de c;te 3 oriN - cu,inte e MARE' MAI' NOR' BRUNTEA /i c7 apar "iecare de c;te 2 oriN - cu,inte e SUBLET' LUNA' CAR.AKI' .E' LUI' SL' 6OI' DAR' TUNET' apar "iecare de $ oriAceste cu,inte repre9int7 2+'=3 a sut7 din tota u cu,inte or poe9iei.ENTRU .OEJIA (D* .oe9ia are 21< cu,inteDISTRIAUKIA CU4INTELOR SIMETRICE Au "ost g7site 21 ast"e de cu,inte' deci ='>2 a sut7 din cu,inte e poe9iei' reparti9ate ast"e : ung- cu,$ 2 3 1'122 "rec,- cu,- 1'I11 1'$%%

$3

"rec,en8e care au o distri!u8ie .oisson' pentru a E 1'2IDISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL 4OCALELOR nr- ,oc"r- cu,+ $ 2 3 < 1'2%= 1'2+1 1'+>3 1'+1$ 1'122

Aceste "rec,en8e :n ordinea ?$' +' 2' 3' <@ au distri!u8ia .oisson pentru a E +'$DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL CONSOANELOR DIN . ?+@ nr- cons"r- cu,a E 1'<>+ $ 2 3

1'<I2 1'$%> 1'+3I 1'1+

"rec,en8e care au o distri!u8ie .oisson pentru

$<

CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de +% oriN - cu,;ntu CU apare de +$ oriN - cu,;ntu SUBLETUL apare de > oriN - cu,;ntu DE apare de I oriN - cu,inte e MEU' 6N0ER' O' apar' "iecare' de % oriN - cu,inte e AMOR' DULCE' TU' apar "iecare de 3 oriN - cu,inte e INIMA' 4A BI' BOST' .E' E' NU' apar' "iecare' de c;te 2 oriN - cu,inte e DOR' S5NTE' D-JEU' MORM5NT' O0LINDL' CRUCE' C5NTL' C)I.UL' LUMINA' UNDE' N-A' R5DE' BEMEIE' DAR' apar "iecare de $ ori-

$%

ANUL +>%> Din acest an a# ana i9at poe9ii e: A E La o artist7 A E A#oru unei #ar#ure.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are +3$ cu,inteDISTRIAUKIA CU4INTELOR SIMETRICE Au "ost identi"icate $1 ast"e de cu,inte' deci +3'1> a sut7 din cu,inte e poe9ieiung- cu,"r- cu,a E 1'I$ 2 3 1'+++ < 1'+++

1'<11 1'2>>

aceste "rec,en8e au o distri!u8ie .oisson pentru

$I

DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL 4OCALELOR nr- ,oc"r- cu,+ $ 2 3 < %

1'23I 1'$2% 1'$$= 1'+2+ 1'13+ 1'1+2

Aceste "rec,en8e' considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@ au o distri!u8ie .oisson' pentru a E +'3DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL CONSOANELOR DIN . ?+@ nr- cons"r- cu,pentru a E 1'<$+ $ 2 3

1'<>> 1'$>= 1'++$ 1'11=

Aceste "rec,en8e au o distri!u8ie .oisson

$>

CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu CE apare de % oriN - cu,inte e CA' M5NL' C5ND' apar de 3 oriN - cu,inte e C5NTARE' O' TU' DE' apar' "iecare' de 2 oriN - cu,inte e LIN' C5NTEC' 6NTRU.ATL' A.LAUJELOR' DE-AL' BLOR' BIOR' SUBLETU-MI' DOR' RATL' DI4INIJATL' RL.IOI' 6N' DULCI' EOTI' NOTA' ASTBEL' .ALID' apar' "iecare' de $ oriAceste cu,inte repre9int7 3%'3I a sut7 din tota u cu,inte or poe9iei-

$=

.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are $%% cu,inteDISTRIAUKIA CU4INTELOR SIMETRICE Au "ost identi"icate 21 cu,inte si#etrice' deci ++'$I a sut7 din cu,inte e poe9iei' reparti9ate ast"e ' $1 de ungi#e $ /i +1 de ungi#e 2Brec,en8e e acestora au o distri!u8ie .oisson' pentru a E 1'3DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL 4OCALELOR nr- ,oc"r- cu,+ $ 2 3 < %

1'213 1'2+= 1'$2% 1'1= 1'13+ 1'11I

6n ordinea ?+' $' 2' 3' <' %@ aceste "rec,en8e au distri!u8ia .oisson' pentru a E +'$-

21

DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL CONSOANELOR DIN . ?+@ nr- con"r- cu,+ $ 2 3

1'%13 1'21< 1'1I2 1'1+%

Aceste "rec,en8e sunt distri!uite .oisson pentru a E 1'<<CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu UN apare de +1 oriN - cu,;ntu CA apare de I oriN CA /i DE - cu,;ntu CE apare de % oriN - cu,inte e CU' IUAESC' MEA' apar' "iecare' de 3 oriN - cu,inte e EU' DURERE' BOC' NIMIC' OI' LUME' AO' OC)I' S.UNE' TLU' .UNE' apar "iecare de c;te 2 oriN - cu,inte e RE0E' D-JEU' SUBLETUL' SIN0UR' NIMICA' BRUNTE' MEU'

2+

4ISUL' CUI' N-AM' ICOANL' OCEAN' BAKA' CO.ILL' apar "iecare de $ oriAceste cu,inte repre9int7 2='3I a sut7 din cu,inte e poe9iei.ENTRU ANUL +>%= Au "ost ana i9ate ur#7toare e poe9ii: A E Cunii corup8i A E A#icu ui B- IC E La #oartea principe ui Stir!ei D E C;nd --E E De ce s7 #ori tuP B E Locu aripe or-

2$

.OEJIA (A* Are 3<I cu,inteDISTRIAUKIA CU4INTELOR SIMETRICE Au "ost identi"icate 31 ast"e de cu,inte' deci >'I< a sut7 din cu,inte e poe9iei' reparti9ate ast"e ' $2 de ungi#e $N +2 de ungi#e 2N 2 de ungi#e 3 /i unu de ungi#e <Se constat7 c7 "rec,en8e e re ati,e a e acestor cu,inte au o distri!u8ie .oisson pentru' a E 1'<$DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL 4OCALELOR nr- ,oc"r- cu,+ $ 2 3 <

1'2>= 1'$1I 1'$<$ 1'+$+ 1'1$>

Aceste "rec,en8e' considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <@ au o distri!u8ie .oisson' pentru a E +'<-

22

DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL CONSOANELOR DIN . ?+@ nr- cons"r- cu,+ 1'%1% $ 1'2$$ 2 1'1<$ 3 1'1+>

Aceste "rec,en8e au o distri!u8ie .oisson pentru a E 1'<CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu CA apare de ++ oriN - cu,;ntu 6N apare de +1 oriN - cu,;ntu CE apare de = oriN - cu,;ntu 4L apare de I oriN - cu,;ntu CU apare de % oriN - cu,inte e CUM /i DE apar de c;te < oriN - cu,inte e OI' BRUNTE' SL' 4OASTRL /i LA apar' "iecare de c;te 3 oriN

23

- cu,inte e MOARTE' BOC' .O.ORUL' .OARTE' CLCI' apar' "iecare de c;te 2 oriN - cu,inte e ALESTEMUL' MINKII' .ATIMI' .REACMA' ARS' TRECUTUL' 0LAS' BIERUL' SCULAKI-4L' 4ORAA' MORM5NT' ACI' STINS' OTIU' apar "iecare de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $%'13 a sut7 din cu,inte e poe9iei.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are $<% cu,inteDintre acestea' $= adic7 ++'22 a sut7 sunt cu,inte si#etrice' $2 de ungi#e $N < de ungi#e 2 /i unu de ungi#e 3Brec,en8e e re ati,e a e acestor cu,inte au o distri!u8ie .oisson' cu #edia a E 1'$3-

2<

Se constat7 c7 "rec,en8e e re ati,e a e cu,inte or :n "unc8ie de nu#7ru ,oca e or pe care e con8in' considerate :n ordinea ?+' $' 2' 3' <@' au o distri!u8ie .oisson' cu a E +'2Totodat7 a re9u tat c7 "rec,en8e e cu,inte or :n "unc8ie de nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in' au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'3<CU4INTE RE.ETATE 6N TEMT - cu,;ntu 4IAKA apare de < oriN - cu,inte e SUBLETUL' AM' UITAT' DE' CA' UN' apar' "iecare' de 3 oriN - cu,inte e MELE' STELE' CUM' .RINTRE' BRUNTE' NOUR' OI' ALASTLML' apar' "iecare de c;te 2 oriN - cu,inte e C5ND' MEA' MEU' D-JEU' SL-MI' .UI' MINTEA' MOARTEA' CU'

2%

NEA0RL' 6I' MI-E' CARE' TAINIC' T5RLSC' 05NDUL' LUI' apar de c;te $ oriN "iecareAceste cu,inte repre9int7 22'=> a sut7 din cu,inte e te&tu ui.ENTRU .OEJIA (C* .oe9ia are +2$ cu,inteDintre acestea' +3 adic7 +1'% a sut7 sunt cu,inte si#etrice' distri!uite ast"e N ++ de ungi#e $ /i 2 de ungi#e 2Brec,en8e e re ati,e a e acestor cu,inte' sunt distri!uite .oisson' cu ,a oarea #edie' a E 1'$%Se constat7 c7 "rec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or con8inute' "rec,en8e considerate :n ordinea ?+' $' 2' 3' <@ au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E +'2-

2I

O constatare si#i ar7 este ,a a!i 7 pentru "rec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@' pe care e con8in' :n acest ca9 ,a oarea #edie este' a E 1'3=<CU4INTE RE.ETATE 6N TEMT - cu,inte e CE /i LUMEA apar de < oriN "iecare' - cu,inte e CINE-I' OI' CU' SE' UN' apar de 3 oriN "iecare' - cu,inte e DE' MIOCL' OC)IUL' apar de 2 oriN "iecare' - cu,inte e NU' NEA0RL' TUNET' INIMI' NIMIC' 4EDE' DURERE' apar' "iecare de c;te $ oriN Aceste cu,inte repre9int7 31'+< a sut7 din tota u cu,inte or-

2>

.ENTRU .OEJIA (D* .oe9ia are +$< cu,inteDISTRIAUKIA CU4INTELOR SIMETRICE Apar $$ ast"e de cu,inte' deci +I'% a sut7 din cu,inte e poe9iei' distri!uite ast"e : ung- cu,"rec,en8e $ +1 2 +1 3 $

Dac7 ,o# considera nu#ai ,a ori e distincte' /i ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'$' o!8ine#: ung- cu,"rec. ?&@ di"$ 1'>22 1'>+= 1'1+3 3 1'+%% 1'+%2 1'112

Deci distri!u8ia .oisson este pre9ent7-

2=

Se constat7 ur#7toare e: - Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' "rec,en8e considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <@' au o distri!u8ie .oisson' pentru a E +'2$- Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in' au o distri!u8ie .oisson pentru a E 1'%CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu C5ND' apare de % oriN - cu,;ntu .E apare de < oriN - cu,;ntu OI apare de 3 oriN - cu,inte e LA' TINE' LUMEA' .ALL' 4ALURI' NEAUNL' CO.ILL' TE' 6N' BRUNTE' SUR5DE' apar "iecare de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $='% a sut7 din cu,inte e te&tu ui-

31

.ENTRU .OEJIA (E* .oe9ia are +<1 cu,inteDin acestea' $2 sunt cu,inte si#etrice' a e c7ror "rec,en8e' co#parate cu ,a ori e ui . ?&@' pentru a E 1'2 ne dau: ung- cu,"rec. ?&@ di"$ 1'I2= 1'I3% 1'11I 2 1'$+I 1'$$2 1'11% 3 1'132 1'122 1'1+

deci "rec,en8e e au o distri!u8ie .oissonCu,inte e si#etrice constituie +<'22 a sut7 din cu,inte e poe9ieiSe constat7 ur#7toare e: - Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <@' au o distri!u8ie .oisson' pentru a E +'$- Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in' au o distri!u8ie .oisson pentru a E 1'3$-

3+

CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu DE apare de I oriN - cu,inte e NORUL' CU' CE' apar de c;te < oriN - cu,inte e MAREA' OI apar "iecare de c;te 3 oriN - cu,inte e .IATRA' CASTEL' apar de c;te 2 oriN - cu,inte e RECE' BAKA' BLRL' CINE-I' MONARC' CER' .RINTRE' SECI' AL' UN' SE' apar "iecare de c;te $ oriAceste cu,inte repre9int7 2='22 a sut7 din cu,inte e poe9iei-

3$

ANUL +>I1 Au "ost ana i9ate poe9ii e: A E 4enere /i Madon7' A E La #oartea ui Nea#8u C E Da8i-#i arp7 de ara#7 D E Sus :n curtea cea do#neasc7 .ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are 2=3 cu,inteAu "ost identi"icate 32 cu,inte si#etrice' adic7 +1'=+ a sut7 din cu,inte e poe9iei' "rec,en8e e acestora au o distri!u8ie .oisson cu ,a oarea #edie' a E 1'$>-

32

DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL 4OCALELOR nr- ,oc- + . ?&@ di"$ 2 3 < % "r- cu,- 1'2$< 1'23> 1'+=$ 1'1I< 1'13I 1'1+ 1'222 1'2%% 1'$1+ 1'1I2 1'1$1 1'11+ 1'11> 1'1+> 1'11= 1'11$ 1'1$I 1'11=

.entru . ?&@ s-a "o osit ,a oarea' a E +'+Se constat7 c7 "rec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@' pe care e con8in' au o distri!u8ie .oisson' cu ,a oarea #edie' a E 1'<>CU4INTE RE.ETATE 6N TEMT - cu,;ntu CU apare de +2 oriN - cu,;ntu DE' apare de ++ oriN - cu,;ntu OI apare de > oriN - cu,;ntu DIN apare de < oriN

33

- cu,inte e BEMEIE' 6N0ER' BLRL' apar "iecare de c;te 3 oriN - cu,inte e NOA.TEA' RAJL' DEMON' STELE' .OEJIE' SUBLET' 4LJUT' BRUNTE' S5NTL' .E' CE' INIML' apar' "iecare de c;te 2 oriN - cu,inte e LUME' MADONA' RABAEL' CER' TE' TE-A' DIADEML' MEA' DUMNEJEIE' 4IAKA' C5ND' BECIOARL' ESTE' AACANTE' 4ISURI' TA' DAT' EU' NU' ALOND' apar de c;te $ ori "iecare.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are $3> cu,inteAu "ost g7site $3 cu,inte si#etrice' adic7 ='%I a sut7 din tota u cu,inte orS-a constatat c7 "rec,en8e e acestora au o distri!u8ie .oisson cu ,a oarea #edie' a E 1'2<-

3<

DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL 4OCALELOR Consider7# pentru . ?&@ ,a oarea #edie' a E +'+ /i a,e#: nr- ,oc. ?&@ di"+ $ 2 3 < % "r- cu,- 1'221 1'2<> 1'$1+ 1'1I$ 1'1$> 1'11> 1'222 1'2%% 1'$1+ 1'1I2 1'1$1 1'11= 1'112 1'11> 1 1'11+ 1'11> 1'11+ Deci "rec,en8e e acestor cu,inte sunt distri!uite .oissonSe constat7 c7 "rec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ au distri!u8ia .oisson cu a E 1'<CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu DE apare de % oriN - cu,;ntu 05NDURI apare de < oriN

3%

- cu,inte e SUBLETUL' STELE' c7 apar de c;te 3 oriN - cu,inte e INIML' OI' LUMEA' EL' C5TE' O' AI' 6N' ACUMA' LA' apar' "iecare de 2 oriN - cu,inte e CLO.OT' 4IAKA' SL' CER' .LM5NT' C5ND' .E' CU-A' LUI' LLSAKI' CE' 4IS' MOARTE' NIMIC' LUMINL' CLCI' JLDAR' CA.UL' CL-I' NOI' LA' apar' "iecare de $ oriAceste cu,inte repre9int7 2>'2 a sut7 din tota u cu,inte or.ENTRU .OEJIA (C* .oe9ia are $3$ cu,inteAu "ost identi"icate $= cu,inte si#etrice' deci ++'=> a sut7 din cu,inte e poe9ieiS-a constatat c7 "rec,en8e e acestor cu,inte au distri!u8ia .oisson cu ,a oarea #edie'

3I

a E 1'<IDin ana i97 au re9u tat ur#7toare e: - Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or con8inute' "rec,en8e considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <@ au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E +'+- Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ con8inute' au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'3>CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu DE apare de +1 oriN - cu,;ntu CU apare de = oriN - cu,;ntu C5NT apare de > oriN - cu,inte e CE' OI apar' "iecare de % oriN - cu,inte e SL' CA apar de < ori "iecare' - cu,;ntu DAKI-MI apare de 3 oriN - cu,inte e AR.A' ROM5NI' SEMN' CA.' apar "iecare de 2 oriN

3>

- cu,inte e ARAML' SAU' .O.OR' C5KI' STANCI' DAR' LA' SUA' 4OI' ALTR5NI' BIER' apar de $ ori "iecareAceste cu,inte repre9int7 2%'2% a sut7 din tota u cu,inte or.ENTRU .OEJIA (D* Are +$> cu,inteAu "ost identi"icate += cu,inte si#etrice' +% de ungi#e $ /i 2 de ungi#e 2' cu,inte care repre9int7 +3'>3 a sut7 din tota u cu,inte orBrec,en8e e acestor cu,inte au o distri!u8ie .oisson cu ,a oarea #edie' a E 1'+=Din ana i97 re9u t7 ur#7toare e: - Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or au o distri!u8ie .oisson' cu #edia a E +'$-

3=

- Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in' au o distri!u8ie .oisson' pentru a E 1'<<CU4INTELE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de % ori - cu,;ntu OC)I apare de < oriN - cu,;ntu CU apare de 3 oriN - cu,inte e DE' MARE' apar "iecare de 2 oriN - cu,inte e LA' ALAL' OADE' NE0RU' RECE' MULKI' TRIST' BAKA' LUI' DULCE' 6N' DOMN' .ALIDL' apar "iecare de $ oriAceste cu,inte repre9int7 2%'I+ a sut7 din tota u cu,inte or poe9iei-

<1

ANUL +>I+ Din acest an a# ana i9at poe9ii e: A E Mortua estH A E A,ea# o #u97 C E Iu!itei D E Iu!it7 du ce' o' #7 as7 E E Noaptea.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are 3>= cu,inteDISTRIAUKIA CU4INTELOR SIMETRICE Au "ost identi"icate <3 cu,inte si#etrice' deci ++'1< a sut7 din cu,inte e poe9ieiBrec,en8e e acestor cu,inte' e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'<$ /i o!8ine#:

<+

ung- cu,"rec. ?&@ di"-

$ 1'<=$ 1'<=< 1'112

2 1'2+3 1'21= 1'11<

3 1'1=$ 1'1>1 1'1+$

deci aceste "rec,en8e au o distri!u8ie .oissonAna i9a ne conduce /i a ur#7toare e re9u tate: - Distri!u8ia cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' consider;nd "rec,en8e e :n ordinea ?$' +' 2' 3' <@' este de tip .oisson cu ,a oarea #edie' a E +'+- Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in' au o distri!u8ie .oisson cu a E 1'<CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu DE apare de +3 oriN - cu,;ntu CU apare de +2 oriN - cu,inte e SL' C5ND apar de c;te % oriN

<$

- cu,inte e OI' UN' CE' TA' NU' apar de c;te < oriN - cu,inte e 4IS' 6N0ER' STELE' CA' apar "iecare de 3 oriN - cu,inte e LA' CER' AUR' 4LD' AR0INT' MOARTEA' ATUNCI' MAI' apar' "iecare de 2 oriN - cu,inte e MORMINTE' TRECUT' RAJL' AL' R5URI' LUMINL' ALA' BLoriN SUBLET' NORII' LUME' RE0INL' .ALID' BRUNTEA' SECOL' BOST' .L5N0' OTIE' SoriN DURERI' CAOS' 6N' .USTIU' AINE' AU' TE' SENS' apar "iecare de $ oriAceste cu,inte repre9int7 22'I3 a sut7 din cu,inte e poe9iei-

<2

.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are 3+= cu,inteDISTRIAUKIA CU4INTELOR SIMETRICE Au "ost identi"icate 32 ast"e de cu,inte' adic7 +1'$% a sut7 din cu,inte e poe9ieiBrec,en8e e acestor cu,inte e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'3> /i o!8ine#: ung- cu,"r- cu,. ?&@ di"$ 1'%$> 1'%$+ 1'11I 2 1'23> 1'$=> 1'1< 3 1'1$2 1'12+ 1'11>

deci "rec,en8e e au o distri!u8ie .oisson-

<3

DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL 4OCALELOR nr- ,oc"r- cu,. ?&@ di"+ 1'21$ 1'11= $ 2 3 < 1'2++ 1'2<I 1'$+% 1'1=< 1'11= 1'2%$ 1'$+I 1'1>% 1'1$% 1'11< 1'11+ 1'11= 1'1+I

re9u t7 c7 "rec,en8e e :n ordinea ?+' $' 2' 3' <@ au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E +'$Se constat7 c7 "rec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@' au o distri!u8ie .oisson cu ,a oarea #edie a E 1'3>CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu DE apare de +< oriN - cu,inte e OI' 6N apar de > oriN - cu,;ntu EI apare de % oriN - cu,inte e CA' MEA' MEU apar de c;te < oriN - cu,inte e SL' UMERI apar de c;te 3 oriN

<<

- cu,inte e AR0INT' AUR' DULCE' OC)I' S-A' DE-AO' UN' 6MI' EU' NU' ALOND' apar de c;te 2 oriN - cu,inte e 4IAKA' ALAI' 6N0ER' ROTUNJI' 0RUMAJ' .LAC' MUNKI' .LRUL' NoriN AMOR' apar de c;te $ oriAceste cu,inte repre9int7' $I'3< a sut7 din cu,inte e poe9iei.ENTRU .OEJIA (C* .oe9ia are 3+2 cu,inteDin ana i9a acestora au re9u tat ur#7toare e: - Apar <3 cu,inte si#etrice' deci +2'1I a sut7 din cu,inte e poe9iei- Brec,en8e e acestora au o distri!u8ie .oisson cu a E 1'2<- Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'=-

<%

- Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ con8inute' au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'3>CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu EU apare de +1 oriN - cu,;ntu 6N apare de = oriN - cu,inte e AMOR' MURI' SL' apar de I oriN - cu,inte e TA' OI' ML apar de < oriN - cu,inte e IUAITL' O' CE' C5ND' TU' NU-MI' CA' apar de 3 oriN - cu,inte e OC)I' TRESARE - AD5NC' .IE.TUL' LUME' MEU' NOA.TE' TLU' OTII' DE' 4ECI' TE' NU-MI' apar de 2 oriN - cu,inte e BRUNTEA' MORT' SLRUT' SLRUKI' TLI' ACUM' EA' S.UNE'

<I

LOR' .L5N0E' TRLIESC' .OT' NUME' CU' 4LJUT' apar "iecare de $ oriAceste cu,inte repre9int7 2%'1I a sut7 din tota u cu,inte or poe9iei.ENTRU .OEJIA (D* .oe9ia are 22% cu,inteAu "ost identi"icate 33 cu,inte si#etrice' deci +2'1= a sut7 din cu,inte e poe9ieiBrec,en8e e acestor cu,inte au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'<%Ana i9a e,iden8ia97 ur#7toare e conc u9ii: - Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or con8inute au o distri!u8ie .oisson' cu #edia a E 1'>=- Brec,en8e e sunt considerate :n ordinea ?+' $' 2' 3' <' %@-

<>

- Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'3$CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de +1 oriN - cu,;ntu OC)IUL apare de I oriN - cu,;ntu CE apare de % oriN - cu,inte e SLRUTARE' TA' TU' apar de c;te < oriN - cu,inte e SL' TLI' NU' 0URA' S.UNE' S.RE' CU' apar de 3 oriN - cu,inte e IUAITO' DULCE' TLU' AMOR' 6N' UN' 4ORAA' MEA' CL' BI' C5ND' apar de c;te 2 oriN - cu,inte e ARAKUL' NOA.TE' NEAUNL' LASL' TACI' MINTE' LOR' RAJL' ACO.ERI' DE' AR' TOT' apar de c;te $ oriN

<=

Aceste cu,inte repre9int7 2I'I= a sut7 din cu,inte e te&tu ui.ENTRU .OEJIA (E* .oe9ia are +I$ cu,inteAu "ost identi"icate $1 cu,inte si#etrice' deci ++'%$ a sut7 din cu,inte e poe9ieiAna i9a a condus a ur#7toare e re9u tate- Brec,en8e e cu,inte or si#etrice au distri!u8ia .oisson cu ,a oarea #edie' a E 1'3<- Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' "rec,en8e considerate :n ordinea ?+' $' 2' 3' <' %@ au o distri!u8ie .oisson' cu #edia a E +'$- Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in' sunt distri!uite .oisson cu #edia a E 1'3I-

%1

CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu CA apare de % oriN - cu,;ntu O apare de < oriN - cu,inte e OI' MEA' apar de c;te 3 oriN - cu,inte e .5N-EOTI' .5N-CE' BAKA' CEA' .E' apar de 2 oriN - cu,inte e DEJMIARDL' BOC' SOMNUL' TU' INIMA' .5N-NU-I' DULCE' ALAL' CU' 4IS' BRUNTEA' 6N' LIN' 6MI' apar de c;te $ oriAceste cu,inte repre9int7 2$'$ a sut7 din cu,inte e poe9ieiANUL +>I$ Au "ost ana i9ate poe9ii e: A E C;nd cri,78u cu iarna --A E Cuget7ri e s7r#anu ui Dionis C E Egipetu D E Miradoni9

%+

.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are I1> cu,inteAna i9a ne-a condus a ur#7toare e re9u tate: Au "ost identi"icate I= cu,inte si#etrice' adic7 ++'+% a sut7 din cu,inte e poe9ieiBrec,en8e e acestor cu,inte au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'3%DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL 4OCALELOR Co#par;nd "rec,en8e e acestora' scrise :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@' cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E +'+ o!8ine#: nr- ,oc"r- cu, . ?&@ di"$ + 2 3 < %

1'22% 1'2<= 1'+>2 1'1>% 1'1$> 1'11< 1'222 1'2%% 1'$1+ 1'1I2 1'1$1 1'113 1'112 1'11I 1'1+> 1'1+2 1'11> 1'11+

%$

Este e,ident "aptu c7 aceste "rec,en8e au o distri!u8ie .oisson- Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in au o distri!u8ie .oisson cu a E 1'%CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de $3 de oriN - cu,;ntu .E apare de +$ oriN - cu,inte e CU' EA apar de ++ ori "iecare' - cu,inte e DE' SE apar de I ori "iecare' - cu,inte e O' 6N' EU' apar de % ori "iecare' - cu,inte e CL' OC)II' 6MI apar de < ori "iecare' - cu,inte e LUMEA' SL' SOMN' EI apar de c;te 3 oriN

%2

- cu,inte e C5ND' AUD' AASME' M5NA' AUJELE' AMESTEC' ML' CA' apar de c;te 2 oriN - cu,inte e 0URA' BOC' SLRUTLRI' ROJE' BLoriN 05NDURI' IUAIRE' DULCE' SLRUT' 05NDIREA' ORLO0IU' .ATRU' 4IS' LUNL' CUM' CE' SL-L' INIML' apar de c;te $ oriAceste cu,inte repre9int7 $%'I a sut7 din cu,inte e poe9iei.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are <I+ cu,inteDin ana i97 au re9u tat ur#7toare e: - Apar I$ de cu,inte si#etrice' deci +$'%+ a sut7 din tota u cu,inte orBrec,en8e e acestora au o distri!u8ie .oisson cu ,a oarea #edie' a E 1'3>-

%3

Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' "rec,en8e considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <@' au o distri!u8ie .oisson cu ,a oarea #edie' a E +'+DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL CONSOANELOR DIN . ?+@ Co#par;nd "rec,en8e e acestora cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'< o!8ine#: nr- cons"r- cu,. ?&@ di"+ $ 2 1'1I= 1'1I% 1'112 3 1'11= 1'1+$ 1'112 1'%1% 1'212 1'%1= 1'213 1'112 1'11+

deci "rec,en8e e au o distri!u8ie .oissonCU4INTE RE.ETATE - cu,inte e CE' DE' apar de I oriN - cu,;ntu OI apare de > oriN

%<

- cu,inte e MAI' MOTAN' NU' CU' LA' MAI apar de < oriN - cu,;ntu 6N apare de % oriN - cu,;ntu M5KE apare de 3 oriN - cu,inte e E' .OD' LUNA' CE-I' UN apar de 2 oriN - cu,inte e N-AM' CA' MI-AO' DE0ETUL' .LOONIKL' SUBLET' LUME' SOMN' DULCE' SLRLCIE' 4INO' MINTE' 4IS' 4-A DAT' .UREC' CARE' TE' EU' COATE' apar de c;te $ oriAceste cu,inte repre9int7 $1'+3 a sut7 din cu,inte e poe9iei-

%%

.ENTRU .OEJIA (C* .oe9ia are %>% cu,inteRe9u tate e o!8inute din ana i97 sunt: Au "ost identi"icate I3 cu,inte si#etrice' adic7+1'I> a sut7 din cu,inte e poe9ieiBrec,en8e e acestor cu,inte au o distri!u8ie .oisson cu ,a oarea #edie' a E 1'%%Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' "rec,en8e considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@ au o distri!u8ie .oisson' cu ,a oarea #edie' a E +'2+Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in' sunt distri!uite .oisson' cu #edia a E 1'%CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de $+ de oriN - cu,inte e DE' CE apar de c;te +$ oriN - cu,;ntu 6N apare de ++ oriN

%I

- cu,;ntu SE apare de +1 oriN - cu,;ntu CU apare de > oriN - cu,inte e NILUL' CA' NOA.TEA' LUI' apar de c;te I oriN - cu,;ntu .USTIEI apare de < oriN - cu,inte e CERURI' STELE' AR0INT' 4ISURI' MARE' C5M.II' AL' ALE' .IRAMIDE' MEMBIS' RE0E' apar de 3 ori "iecare' - cu,inte e 4ALURI' SOARE' LUNA' ST6NCA' NISI.' apar de 2 ori "iecare' - cu,inte e OI-ACUM' AUR' MUNTE' AASME' MA0UL' MUR' JIDIRILE' .O.OR' .LM5NT' 0INTL' ORAOE' DEOERT' BIIND' M5NDRU' UN' O0LINDL' BLoriN .REOKIME' apar de c;te $ ori "iecareAceste cu,inte repre9int7 $='33 a sut7 din cu,inte e poe9iei-

%>

.ENTRU .OEJIA (D* .oe9ia are %2% cu,inteAu "ost identi"icate <> cu,inte si#etrice' adic7 ='+$ a sut7 din cu,inte e poe9ieiAna i9a a condus a ur#7toare e re9u tate: Brec,en8e e cu,inte or si#etrice sunt distri!uite .oisson' cu ,a oarea #edie' a E 1'<=Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@ sunt distri!uite .oisson' cu ,a oarea #edie' a E +'$Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'<CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de $$ oriN - cu,;ntu DE apare de +> oriN - cu,;ntu BLORI apare de > oriN ca /i CE

%=

- cu,;ntu CU apare de = oriN - cu,inte e 6N /i .E apar de I oriN - cu,;ntu EI apare de % oriN - cu,inte e AUR' CODRU' NE0RI' apar de < oriN - cu,inte e MIRADONIJ' 4ALE' NOA.TE' AR0INT' CEL' CA' EA' M5NL' UMARL' .OD apar de 3 oriN - cu,inte e STELE' CODRU' S5NTL' OC)II' EL' CASTEL' apar de c;te 2 oriN - cu,inte e ST5NCI' C5ND' .ALAT' MUNTE' DULCE' LE' LUI' ROJE' RAJE' BLU4IU' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $I'=> a sut7 din cu,inte e poe9iei-

I1

ANUL +>I2 Din acest an au "ost ur#7toare e poe9ii ana i9ate: A E 6nger /i de#on A E Dac7 treci r;u Se enei' C E 0)AJEL .ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are >I% cu,inteAu "ost identi"icate =$ cu,inte si#etrice' deci +1'< a sut7 din tota u cu,inte orDin ana i97 au re9u tat ur#7toare e: Brec,en8e e cu,inte or si#etrice sunt distri!uite .oisson cu ,a oarea #edie' a E 1'<3Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or au o distri!u8ie .oisson cu ,a oarea #edie' a E +'+<' dac7 "rec,en8e e sunt considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@-

I+

Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8ine' au o distri!u8ie .oisson cu ,a oarea #edie a E 1'<ICU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de +I oriN - cu,;ntu DE apare de +3 oriN - cu,;ntu 6N apare de +1 oriN - cu,inte e EA' EL' CE' apar de = oriN - cu,;ntu O apare de > oriN - cu,inte e 6N0ER' UMARE' CE' apar de I oriN - cu,inte e NE0RU' CA' .E' apar de % oriN - cu,inte e 4IAKA' CONTRA' UN' OC)II' ARI.I' LUI' apar de < oriN - cu,inte e NOA.TEA' M5NA' apar de c;te 3 ori "iecare'

I$

- cu,inte e .O.OR' TRISTL' LUME' ALA' MARE' RECE' ROOII' MAI' apar de c;te 2 oriN - cu,inte e NIMENI' CRUCE' DOMA' AMOR' RE0E' DOUL' CO.ILL' RU0L' 4ORAA' DARL' CERURI' CE-KI' apar' "iecare' de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $1'<3 a sut7 din tota u cu,inte or poe9iei.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are 2<> cu,inteAu "ost identi"icate <+ cu,inte si#etrice adic7 +3'$3 a sut7 din cu,inte e poe9ieiDin ana i97 au re9u tat ur#7toare e: Brec,en8e e cu,inte or si#etrice au o distri!u8ie .oisson' cu ,a oarea #edie' a E 1'33-

I2

Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in' au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'%<Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or au o distri!u8ie .oisson' cu ,a oarea #edie' a E +'$N "rec,en8e e "iind considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu CU apare de +% oriN - cu,;ntu OI apare de +1 oriN - cu,;ntu DE apare de I oriN - cu,inte e CE' 6N' apar de < oriN - cu,inte e BLoriN SE' apar de 3 oriN - cu,inte e SARA' ARAOR' ALAINE' MARI' AOALE' apar de 2 oriN - cu,inte e SELENEI' SOARE' CODRU' CO.ACI' LIANE' DIN' UMERI' JIUA' AER' AUR' AR0INTOASE' SNO.I'

I3

4INEKI' AOLKI' DULCE' COLOANE' DIN' DACL' ALAASTRL' apar de c;te $ oriAceste cu,inte repre9int7 21'I$ a sut7 din cu,inte e poe9iei.ENTRU .OEJIA (C* .oe9ia are 222 cu,inteAu "ost g7site 3$ cu,inte si#etrice' adic7 +$'%+ a sut7 din cu,inte e poe9ieiDISTRIAUKIA CU4INTELOR SIMETRICE Brec,en8e e acestora e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'<< /i o!8ine#: ung- cu,"rec- cu,. ?&@ di"$ 1'<I+ 1'<I> 1'11I 2 1'222 1'2+I 1'1+% 3 1'1=< 1'1>I 1'11>

I<

deci aceste "rec,en8e au o distri!u8ie .oissonDISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL 4OCALELOR Brec,en8e e acestora e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E +'2 /i o!8ine#: nr- ,oc. ?&@ di"+ $ 2 3 < % "r- cu,- 1'2I3 1'$>$ 1'$$% 1'1I1 1'12> 1'11I 1'2<3 1'$I2 1'$21 1'1== 1'12$ 1'11> 1'1$ 1'11= 1'113 1'1$= 1'11% 1'11+

/i pre9en8a distri!u8iei .oisson este e,ident7Brec,en8e e sunt considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@S-a constatat c7 "rec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ au o distri!u8ie .oisson cu' a E 1'%<-

I%

CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de +1 oriN - cu,inte e SE' AM' apar de I oriN - cu,;ntu 6N apare de % oriN ca /i TE - cu,inte e TU' MILL' AMORUL' TA' DE' apar de 3 oriN - cu,inte e CO.ILL' M5NL' MEU' 0URIKL' DULCE' C5ND' apar de 2 oriN - cu,inte e CE' NOA.TEA' LACRIMI' ATUNCI' .IE.T' SLRUTLRI' S5NI' SILL' BEARILL' DOR' CLLDURL' CA' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 21'3 a sut7 din cu,inte e poe9iei-

II

ANUL +>I3 Din acest an au "ost ana i9ate poe9ii e: A E .ustnicu A E .reot /i "i o9o" C E O ade,7r su! i#e D E 6n c7utarea /ehere9adei .ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are 2>1 cu,inteAu "ost identi"icate 23 cu,inte si#etrice' adic7 >'=3 a sut7 din tota u cu,inte orAna i9a a condus a ur#7toare e re9u tate: Brec,en8e e cu,inte or si#etrice au o distri!u8ie .oisson' cu #edia a E 1'<=Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@ au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E +'+-

I>

Brec,en8e e cu,inte or' dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in' au o distri!u8ie .oisson' cu #edia a E 1'<<CU4INTE RE.ETATE - cu,inte e 6N0ER' OI' DE apar de I oriN - cu,;ntu CU apare de % oriN - cu,inte e CE' CA' .E apar de < oriN - cu,;ntu 6N apare de 3 oriN - cu,inte e C5ND' LUMINI' SALA' DULCE' ALA' UN' SL' apar' "iecare de c;te 2 oriN - cu,inte e INIMA' O0LINJI' STEA' CEARL' LA' MINTEA' SUBLET' .ERDEA' ALAASTRU' AUR' CADE' UNDE' OC)II' apar' "iecare' de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $<'$ a sut7 din cu,inte e poe9iei-

I=

.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are $>< cu,inteAu "ost identi"icate $3 cu,inte si#etrice' adic7 >'3$ a sut7 din tota u cu,inte orBrec,en8e e acestora e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'2 /i o!8ine#: ung- cu,"r- cu,. ?&@ di"$ 1'I<1 1'I3% 1'113 2 1'$1> 1'$$2 1'1+< 3 1'13+ 1'122 1'11>

deci "rec,en8e e au o distri!u8ie .oissonAu #ai re9u tat ur#7toare e: Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@ au distri!u8ia .oisson' cu a E +'23Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in' au o distri!u8ie .oisson cu a E 1'<<-

>1

CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de +$ oriN - cu,inte e CE' NOI' 6N' apar de < oriN - cu,inte e LUME' CLCI' apar de 3 oriN - cu,inte e DE' CU' apar de 2 oriN - cu,inte e SUBLET' MAREA' DUMNEJEU' NU' DURERE' ERETIC' 4OI' SUNTEM' CA' 4OASTRL' C5ND' E F ACELA' CU' E' MUSTRAKI' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $3'< a sut7 din cu,inte e poe9iei.ENTRU .OEJIA (C* .oe9ia are 22< cu,inteAu "ost g7site $= cu,inte si#etrice' deci >'%% a sut7 din tota u cu,inte orDin ana i97 au re9u tat ur#7toare e:

>+

Brec,en8e e cu,inte or si#etrice au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'3>Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' scrise :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@ au o distri!u8ie .oisson' cu #edia a E +'2Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in' au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'$CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de +2 oriN - cu,;ntu O apare de +1 oriN - cu,;ntu CU apare de = oriN - cu,inte e DE' NU' apar de c;te % oriN - cu,;ntu LUMEA apare de < oriN - cu,;ntu TU apare de < oriN - cu,inte e EOTI' CA' 4OI' .E' apar de c;te 2 oriN

>$

- cu,inte e STL.5N' BEMEIA' RE0I' 05NDURI' COR.' .OEJIE' C5ND' CUNUNL' EI' AL' apar de c;te $ oriAceste cu,inte repre9int7 $%'$ a sut7 din cu,inte.ENTRU .OEJIA (D* .oe9ia are =+2 cu,inteAu "ost g7site =% cu,inte si#etrice' deci +1'<+ a sut7 din tota itatea cu,inte orAna i9a ne-a condus a ur#7toare e re9u tate: Brec,en8e e cu,inte or si#etrice sunt distri!uite .oisson cu ,a oarea #edie' a E 1'<%Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E +'$>' atunci c;nd sunt considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <@-

>2

Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'< /i re9u t7: nr- con"r- cu,. ?&@ di"+ 1'%+2 1'%1= 1'113 $ 1'21% 1'213 1'11$ 2 1'1%> 1'1I% 1'11> 3 1'1+1 1'1+$ 1'11$

deci /i aceste "rec,en8e sunt distri!uite .oissonCU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de $< de oriN - cu,;ntu CU apare de $$ de oriN - cu,;ntu DE apare de +> oriN - cu,;ntu 6N apare de +3 oriN - cu,inte e .E /i DIN apar de c;te > oriN - cu,inte e EU' SOARE apar de c;te % oriN - cu,inte e AUR' CER' ALAE apar de c;te < oriN

>3

- cu,inte e MAREA' ALAASTRE' CODRI' BLoriN ST5NCI' EA' apar de c;te 3 oriN "iecare' - cu,inte e .ERINI' 4IS' 05NDIREA' MUNKI' M-AM' apar "iecare de c;te 2 oriN - cu,inte e NE0RU' .LDURE' .AT' JL.ADL' NoriN AR0INT' STELE' LUME' AASME' .LM5NT' ORIENT' NEAM' M6NE' OC)I' apar "iecare de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $1'I a sut7 din cu,inte e poe9ieiANUL +>I< A "ost ana i9at7 poe9ia (B7t F Bru#os din tei* a,;nd 3+% cu,inteAu "ost identi"icate 3I cu,inte si#etrice' adic7 ++'$= a sut7 din cu,inte-

><

Brec,en8e e acestor cu,inte e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'$2 /i o!8ine#: ung- cu,"rec,. ?&@ di"$ 1'>1> 1'>11 1'11> 2 1'+=+ 1'+>3 1'11I

deci aceste "rec,en8e au o distri!u8ie .oissonBrec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E +'+< /i a,e#: nr- ,oc . ?&@ di"+ $ 2 3 < %

"r- cu,- 1'2+3 1'2=I 1'$1$ 1'1<I 1'1$+ 1'11I 1'2+I 1'2%3 1'$1= 1'1>1 1'1$% 1'11> 1'112 1'122 1'11I 1'1$2 1'11< 1'11+

>%

Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in' sunt distri!uite .oisson cu #edia a E 1'<CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de +$ oriN - cu,;ntu DE apare de +1 oriN - cu,inte e CODRI' EA' 6N apar de < ori - cu,inte e LA' NU' .LRUL' LUI' apar de 3 oriN - cu,inte e LUMII' CALUL' SUBLET' NE0RU' apar de 2 oriN - cu,inte e IUAIRE' AL' 4IAKA' .L5N05ND' 4OI' C5ND' T5NLR' BRUMOS' 05ND' BAKA' TEI' SL' LOR' ALA' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $$'2< a sut7 din tota u cu,inte or-

>I

ANUL +>I% Au "ost ana i9ate ur#7toare e poe9ii: A E Me anco ie A E C7 in ?Bi e din po,este@ C E Strigoii D E C;nd te-a# ,79ut 4erena.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are $I2 cu,inteAu "ost identi"icate $% cu,inte si#etrice' deci ='<$ a sut7 din tota u cu,inte orBrec,en8e e acestor cu,inte e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'32 /i o!8ine#: ung- cu,"rec,. ?&@ di"$ 1'%<2 1'%<2 1 2 1'$%= 1'$>1 1'1++ 3 1'1I% 1'1%+ 1'1+<

Deci distri!u8ia .oisson este pre9ent7-

>>

Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E +'2- Brec,en8e e sunt :n ordinea ?$' +' 2' 3' <@Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@' e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'< /i o!8ine#: nr- cons"r- cu,. ?&@ di"+ 1'%1$ 1'%1= 1'11I $ 1'2+1 1'213 1'11% 2 1'1>% 1'1I% 1'1+

deci aceste "rec,en8e au o distri!u8ie .oissonCU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de +1 oriN - cu,;ntu DE apare de I oriN - cu,inte e O /i 6N' apar de < oriN - cu,inte e CA /i TRISTL' apar de 3 oriN - cu,inte e C5ND' .RIN' EA' CL' UN' apar de 2 oriN

>=

- cu,inte e SE' .E' MOARTL' DORMI' DRE.T' AISERICL' 4IAKA-MI' CARIUL' TOACA' .USTIE' 0REIER' CU' .O4ESTE' MAI' .ARE' ST5L.I' apar de c;te $ oriAceste cu,inte repre9int7' 21'12 a sut7 din cu,inte e poe9iei.ENTRU .OEJIA (A* Din aceast7 poe9ie a# considerat nu#ai pri#e e =$2 cu,inteAu "ost identi"icate => cu,inte si#etrice' repre9ent;nd +1'%$ a sut7 din cu,inte e ana i9ateRe"eritor a distri!u8ia cu,inte or au re9u tat ur#7toare e: Brec,en8e e cu,inte or si#etrice e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@ pentru a E 1'2$ /i o!8ine#:

=1

ung- cu,"r- cu,. ?&@ di"-

$ 1'I$3 1'I$= 1'11<

2 1'$$3 1'$22 1'11=

3 1'1<+ 1'12I 1'1+3

deci aceste "rec,en8e sunt distri!uite .oissonBrec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@' au o distri!u8ie .oisson' cu ,a oarea #edie' a E +'$<Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'<< /i re9u t7: nr- cons"r- cu,. ?&@ di"+ 1'<I2 1'<I> 1'11< $ 1'2$3 1'2+I 1'11I 2 1'1=3 1'1>I 1'11I 3 1'11I 1'1+% 1'11=

deci /i aceste "rec,en8e sunt distri!uite .oisson-

=+

CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de 23 oriN - cu,;ntu DE apare de $3 de oriN - cu,;ntu CU apare de +% oriN - cu,;ntu CA apare de +$ oriN - cu,inte e EI' C5ND' apar de +1 oriN - cu,inte e .E' 0URA' SE' NU' O' apar de = oriN - cu,;ntu OC)I' apare de > oriN - cu,;ntu EL apare de % oriN - cu,inte e ARAKE' .LRUL' apar de < oriN - cu,inte e JAURLTOR' .AT' M5NA' CUM' UN' apar de 3 oriN - cu,inte e LUME' DRA0L' NOA.TEA' TLU' SLRUT' BATA' CA.' 6N' JID' 4OINIC' ALA' apar de c;te 2 oriN - cu,inte e BRUMOASL' RLM5I' TLI' LUI' .LIANCLN' .5NJA' LUI' 0RATII' apar de c;te $ ori-

=$

Aceste cu,inte repre9int7 $%'>I a sut7 din cu,inte e ana i9ate.ENTRU .OEJIA (C* Au "ost ana i9ate pri#e e <=1 cu,inteCe e I+ cu,inte si#etrice g7site' repre9int7 +$'1< a sut7 din cu,inte e ana i9ateDin ana i97 au re9u tat ur#7toare e: - Brec,en8e e cu,inte or si#etrice au o distri!u8ie .oisson cu ,a oarea #edie' a E 1'<<- Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' dar considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@ au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E +'$- Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in' au o distri!u8ie .oisson cu ,a oarea #edie' a E 1'<3-

=2

CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de +1 oriN - cu,;ntu DE apare de = oriN - cu,inte e SL' .E' CU' CA' apar de > oriN - cu,;ntu CE apare de % oriN - cu,inte e ARALD' RE0E' LA' apar de < oriN - cu,inte e ALAL' OC)II' .O.OR' CO.ILUL' apar de 3 oriN - cu,inte e EU' CODRII' 4REI' 4IAKA' CER' .LM5NT' MAI' apar de 2 oriN - cu,inte e BAKA' .LRUL' AUR' MEA' SBETNICI' LUMEA' UNI4ERSUL' ARAD' DUNLRENE' .REOKI' 0URA' 6N' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $+'I2 din cu,inte e ana i9ate-

=3

.ENTRU .OEJIA (D* .oe9ia are $=2 cu,inteAu "ost identi"icate 2% cu,inte si#etrice' deci +$'$> a sut7 din cu,inteAna i9a a condus a ur#7toare e re9u tate: Brec,en8e e cu,inte or si#etrice e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'2% /i o!8ine#: ung- cu,"rec. ?&@ di"$ 1'%=3 1'%== 1'11< 2 1'$<1 1'$<+ 1'11+ 3 1'1<< 1'13< 1'1+

deci "rec,en8e e au o distri!u8ie .oissonBrec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' "rec,en8e considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@' au o distri!u8ie .oisson cu ,a oarea #edie a E +'$$-

=<

Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'<2 /i o!8ine#: nr- cons"r- cu,. ?&@ di".oissonCU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de I oriN - cu,;ntu DE apare de % oriN - cu,;ntu OC)I' apare de 3 oriN - cu,inte e DULCE' TLI' 6N' 05NDIRE' DIN' apar de 2 oriN - cu,inte e NU-MI' CA' CU' SUBLET' 0URL' S5N0E' C5ND' M5NL' AL' INIML' EU' CL' UN' apar de $ ori+ 1'<=< 1'<=+ 1'113 $ 1'21< 1'2+2 2 3

1'1>$ 1'1+< 1'1>2 1'1+3

1'11> 1'11+ 1'11+

re9u t7 c7 aceste "rec,en8e au o distri!u8ie

=%

Aceste cu,inte repre9int7 $1'3I a sut7 din cu,inte e te&tu uiANUL +>II Au "ost ana i9ate poe9ii e: A E Lectur7 A E A !u#u C E Codru /i sa on .ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are >> cu,inte' deci este o poe9ie scurt7Cu toate c7 te&tu este "oarte scurt' caracteristici e ur#7rite de noi sunt pre9enteAu "ost identi"icate +$ cu,inte si#etrice' deci +2'%2 a sut7 din nu#7ru cu,inte orDac7 "rec,en8e e acestora e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'I o!8ine#:

=I

ung- cu,"rec,. ?&@ di"-

$ 1'<11 1'3=I 1'112

2 1'222 1'23I 1'1+3

3 1'+%% 1'+$+ 1'13<

deci aceste "rec,en8e sunt distri!uite .oissonBrec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E +'$< /i re9u t7: nr- ,oc"r- cu,. ?&@ di"+ 1'2%2 1'2<= 1'113 $ 1'$>3 1'$>I 1'112 3 1'++2 1'1=2 1'1$

deci distri!u8ia .oisson este pre9ent76n ca9u de #ai sus' "rec,en8e e sunt considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3@S-a constatat c7 "rec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in' au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'<-

=>

CU4INTE RE.ETATE - cu,inte e OI' CU' CL' apar de c;te 2 oriN - cu,inte e CARTE' CER' LA' STEA' IAR' NE0RE' .E' apar de c;te $ oriAceste cu,inte repre9int7 $%'+2 a sut7 din cu,inte e te&tu ui.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are >= cu,inte' din care +2' deci +3'% a sut7' sunt cu,inte si#etriceAna i9a ne-a condus a ur#7toare e re9u tate: Brec,en8e e cu,inte or si#etrice sunt distri!uite .oisson cu ,a oarea #edie' a E 1'$IBrec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' "rec,en8e considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <@ sunt distri!uite .oisson cu #edia a E +'+Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in' sunt distri!uite .oisson cu a E 1'<I-

==

CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu CU' apare de 3 oriN - cu,inte e DE' 6N' TE' OI' LA' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 +<'I2 a sut7 din tota u cu,inte or poe9iei.ENTRU .OEJIA (C* A# considerat pri#e e %<1 cu,inte' din care I1 sunt cu,inte si#etrice' deci +1'I% a sut7Din ana i97 au re9u tat ur#7toare e: Brec,en8e e cu,inte or si#etrice au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'3IBrec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' "rec,en8e considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@' au o distri!u8ie .oisson cu ,a oarea #edie' a E +'$<-

+1

Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ sunt distri!uite .oisson cu #edia a E 1'<ICU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de $+ de oriN - cu,;ntu 6N apare de +$ oriN - cu,;ntu DE apare de ++ oriN - cu,;ntu CU apare de = oriN - cu,;ntu .E apare de % oriN - cu,inte e LUI' EL' SL' apare de < oriN - cu,inte e 4IS' MAI' CODRUL' BLoriN 4REA' .LSLRI' apar de 3 oriN - cu,inte e SE' UNDE' OC)II' BLRL' apar de 2 oriN - cu,inte e 4ALEA' CUM' R5URI' AUR' BRUNTEA' 6M.LEA' 45NT' UITL' ENI0ME' ST5NCA' BRUMOS' MUNTE' NOR' ALAE' LUI' CREN0I' LE-AU' EA' CL' apar de $ ori-

+1

Aceste cu,inte repre9int7 $2 a sut7 din tota u cu,inte orANUL +>I> Au "ost ana i9ate poe9ii e: A E .o,estea codru ui A E .o,estea teiu ui C E .7rea c-a/teapt7 D E U#!ra ui Istrate Da!iQa F 4oie,od .ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are $+= cu,inteAu "ost identi"icate $2 cu,inte si#etrice' deci +1'< a sut7 din cu,inte e poe9ieiAna i9a a condus a re9u tate e: Brec,en8e e cu,inte or si#etrice au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'<>-

+1

Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' considerate :n ordinea ?+' $' 2' 3' <@' co#parate cu ,a ori e "unc8iei . ?&@ cu #edia a E +'$>' conduc a situa8ia: nr- ,oc"r- cu,. ?&@ di"+ 1'$I> 1'11< $ 2 3 < 1'13+ 1'12+ 1'1+ 1'$>2 1'22I 1'$$> 1'+1= 1'2<< 1'$$I 1'1=I 1'1+> 1'11+ 1'1+$

deci aceste "rec,en8e au distri!u8ia .oissonBrec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ au distri!u8ia .oisson cu #edia a E 1'<CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu DE apare de < oriN - cu,;ntu OI apare de 3 oriN - cu,inte e CADRUL' MAI' apar de 2 oriN

+1

- cu,inte e NEAMURI' LUNA' TEI' DIN' CRESC' CRAIUL' LA' 6I' ALAI' .ESTE' SUNT' CE' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 +I'> a sut7 din cu,inte e poe9iei.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are 2>= cu,inteAu "ost g7site 2< cu,inte si#etrice' deci = a sut7 din tota u cu,inte orAna i9a ne-a condus a ur#7toare e re9u tate: Brec,en8e e cu,inte or si#etrice au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'23Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' considerate :n ordinea ?+' $' 2' 3' <@' e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@ pentru a E +'+< /i o!8ine#:

+1

nr- ,oc"r- cu,. ?&@ di"-

<

1'2+3 1'2I% 1'+>2 1'1== 1'1$3 1'2+I 1'2%3 1'+>$ 1'1>1 1'1$2 1'112 1'1+$ 1'11+ 1'1+= 1'11+

deci aceste "rec,en8e au o distri!u8ie .oissonBrec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ sunt distri!uite .oisson' cu #edia a E 1'3>Cu,inte repetate - cu,;ntu DE apare de +I oriN - cu,;ntu OI apare de ++ oriN - cu,;ntu MAI apare de I oriN - cu,;ntu .E apare de % oriN - cu,inte e EA' CU' apar de < oriN - cu,inte e DIN' DULCE' apar de 3 oriN - cu,inte e LUME' CORN' A.ROA.E' IJ4OR' 6N' apar de 2 oriN - cu,inte e AM' EL' CODRI' DE.ARTE' BLoriN OC)I' 4ALURI' 6NCET' SUNL'

+1

TARE' CAL' M5NA' TEI' SUBLET' STRACL' CE' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $I'$< a sut7 din cu,inte e poe9iei.ENTRU .OEJIA (C* Este o poe9ie scurt7 a,;nd =$ cu,inte- Cu toate acestea caracteristici e ur#7rite apar cu e,iden87Au "ost identi"icate = cu,inte si#etrice' adic7 ='I> a sut7 din cu,inte e poe9ieiBrec,en8e e acestora e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@ a ui .oisson' pentru' a E 1'3+ /i o!8ine#: ung- cu,"rec,. ?&@ di"$ 1'%%% 1'%%% 1 2 1'222 1'$I2 1'1%

+1

deci /i aceste dou7 ,a ori sunt puncte de pe cur!a ui .oissonBrec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' considerate :n ordinea ?+' $' 2' 3' <@ au o distri!u8ie .oisson' cu ,a oarea #edie' a E 1'><Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in' sunt distri!uite .oisson' cu #edia a E 1'2%CU4INTE RE.ETATE - cu,inte e S-O' SL' 6N' apar de 2 ori - cu,inte e BAKA' OC)I' O' OI' MEA' EA' DE' DULCE' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $2'=+ a sut7 din cu,inte-

+1

.ENTRU .OEJIA (D* .oe9ia are 3I3 cu,inteAu "ost identi"icate 3I cu,inte si#etrice' deci ='=+ a sut7 din tota u cu,inte orAna i9a a condus a ur#7toare e re9u tateBrec,en8e e cu,inte or si#etrice sunt distri!uite .oisson cu #edia a E 1'3$Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' "rec,en8e considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <@ au o distri!u8ie .oisson' cu #edia a E +'+Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in' sunt distri!uite .oisson cu #edia a E 1'3$CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de +I oriN - cu,;ntu CU apare de ++ oriN - cu,inte e DE' .E' apar de de = oriN - cu,;ntu 4IN' apare de % oriN

+1

- cu,;ntu EU' apare de < oriN - cu,inte e LA' C5ND' AEA' apar de 3 oriN - cu,inte e MOLDO4A' 4OASTRL' NICI' SB5NTL' MII' SL' apar de 2 oriN - cu,inte e MLRIA' LUME' CA' EL' CU.A' ISTRATE F 4OIE4OD' AUN' .ASL' MOO' UN' .LACE' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $2 a sut7 din tota u cu,inte orANUL +>I= Din acest an au "ost ana i9ate poe9ii e: A E Rug7ciunea unui dac A E O' sting7-se a ,ie8ii --C E Desp7r8ire D E 4ia8a

+1

.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are 2<< cu,inteAu "ost g7site 21 cu,inte si#etrice' deci >'3< a sut7 din cu,inte e poe9ieiRe"eritor a distri!u8ia cu,inte or au re9u tat ur#7toare e: - Brec,en8e e cu,inte or si#etrice sunt distri!uite .oisson cu #edia a E 1'2- Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' "rec,en8e considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@' au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E +'2- Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in' sunt distri!uite .oisson cu #edia a E 1'3>-

++

CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de ++ oriN - cu,;ntu SL apare de > oriN - cu,inte e DE' CL' EL' ERA' ML apar de < oriN - cu,;ntu NU apare de 3 oriN - cu,inte e NICI' .E' LUME' C5ND' JEU' apar de 2 oriN - cu,inte e MOARTE' SUBLAREA' OC)IUL' 6N' CER' .LRINTE' MILL' DURERE' ESTE' 4OI' .IATRA' INIML' 4IAKL' ORICE' URL' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $% a sut7 din cu,inte e te&tu ui-

++

.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are 3%3 cu,inteCe e <1 cu,inte si#etrice repre9int7 +1'II a sut7 din tota u cu,inte orBrec,en8e e acestor cu,inte au o distri!u8ie .oisson cu ,a oarea #edie' a E 1'2=Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@ sunt distri!uite .oisson' cu #edia a E +'$$Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'3< /i re9u t7: nr- cons"r- cu,. ?&@ di"+ 1'%3= 1'11> $ 1'$>I 2 3 1'11= 1'112

1'1<+ 1'1+$

1'%3+ 1'$>> 1'1%3 1'11+ 1'1+2

deci aceste "rec,en8e au o distri!u8ie .oisson-

++

CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu NU apare de +I oriN - cu,;ntu DE apare de = oriN - cu,;ntu 4IAKL apare de > ori - cu,;ntu CE apare de I ori - cu,;ntu LUME apare de % oriN - cu,;ntu CLCI apare de < oriN - cu,inte e SL' 6N' NIMIC' MINE' MOARTE' E' OI' apar de 3 ori - cu,inte e N-AM' EU' MI-AI' ML' O' apar de 2 oriN - cu,inte e A4UT' MULT' NOROC' 4IS' .ATIML' S-A' DE-UN' INIML' UMARL' MINCIUNL' JIS' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $<'$+ a sut7 din tota u cu,inte or-

++

.ENTRU .OEJIA (C* .oe9ia are 213 cu,inteAu "ost identi"icate 2+ cu,inte si#etrice' adic7 +1'+= a sut7 din tota u cu,inte orRe"eritor a distri!u8ia cu,inte or au re9u tat ur#7toare e: Brec,en8e e cu,inte or si#etrice sunt distri!uite .oisson cu #edia a E 1'$<Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' sunt distri!uite .oisson cu #edia a E 1'>+' "rec,en8e e "iind considerate :n ordinea ?+' $' 2' 3' <' %@Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ pe care e con8in' au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'3$CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu DE apare de = oriN - cu,;ntu SL' apare de > oriN - cu,;ntu NU' apare de I oriN

++

- cu,inte e C5ND' CA' apar de < oriN - cu,inte e LA' CE apar de 3 oriN - cu,inte e .LM5NT' UMARA' OC)I' MAI' BI' 4IS' apar de 2 oriN - cu,inte e 4OI' OI' DIN' BLOARE' EU' CO.IL' .E' IUAI' CER' ANII' .LEOA.E' TLU' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $I'%2 a sut7 din tota u cu,inte or.ENTRU .OEJIA (D* .oe9ia are <1+ cu,inte din care %1 sunt cu,inte si#etrice' deci ++'=I a sut7Din ana i97 au re9u tat ur#7toare e: "rec,en8e e cu,inte or si#etriceN "rec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e orN "rec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ sunt distri!uite .oisson' cu ,a ori e #edii

++

a E 1'2<N a E +'+N respecti,' a E 1'<+CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de +% oriN - cu,inte e CUM' 6N' apar de % oriN - cu,inte e E' EI' apar de < oriN - cu,inte e C5ND' CU' SL' apar de 3 oriN - cu,inte e DE' CL' 4IAKA' OTIE' NOA.TEA' SLAAL' SLRMANL' OC)I' CO.ILL' CARE' CA' apar de 2 oriN - cu,inte e E0UMEN' BOALELE' OARAJUL' RUMEN' .O4ESTIND' CALEA' DURERII' .OCLINKA' URMEAJL' .LLCERII' ML' 6NTREA' ACESTA' .OATE' ESTE' BIE' JIDURI' LUME' .UNE' LACRIMI' SUNT' DULCE' DE0ETELE' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $<'I3 a sut7 din tota u cu,inte or-

++

ANUL +>>1 Din acest an au "ost ana i9ate poe9ii e: A E O' #a#7 A E Cine e/tiP .ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are +31 cu,inte din care +% sunt cu,inte si#etrice' deci ++'3$ a sut7 din cu,inteRe9u tate e ana i9ei sunt ur#7toare e: Brec,en8e e cu,inte or si#etrice sunt distri!uite .oisson cu #edia a E 1'2>Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' considerate :n ordinea ?+' 2' 3' <@' "rec,en8e e cu una /i dou7 ,oca e "iind ega e' e co#par7# cu ,a ori e ui . ?&@' pentru a E 1'<3 /i a,e#: nr- ,oc"r- cu,. ?&@ di"+ 1'<I= 1'<>3 1'11< 2 1'$=< 1'1$ 3 1'1=1 1'11< < 1'1$$ 1'1+< 1'11I

1'2+< 1'1><

++

deci distri!u8ia .oisson este e,ident7Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ sunt distri!uite .oisson cu #edia a E 1'3+CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu DE apare de I oriN - cu,;ntu LA apare de 3 oriN - cu,inte e RAMURI' MORM5NT' SL' DORMI' MEREU' 4A' SE' apar de 2 oriN - cu,inte e O' MAML' DULCE' 4EI' MEU' AAT' TU' NE' 4OI' apar de $ ori Aceste cu,inte repre9int7 2<'I+ a sut7 din cu,inte.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are 331 cu,inte' din care 3> sunt si#etrice' deci +1'= a sut7Din ana i97 au re9u tat ur#7toare e:

++

Brec,en8e e cu,inte or si#etrice sunt distri!uite .oisson cu #edia a E 1'2<Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <@' au o distri!u8ie .oisson' cu #edia a E +'$<Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'< /i o!8ine#: nr- cons"r- cu,. ?&@ di"+ 1'%1I 1'%1= 1'11$ $ 1'21% 1'213 1'11$ 2 1'1I% 1'1I% 1 3 1'11= 1'1+$ 1'112

de unde re9u t7 c7 aceste "rec,en8e sunt distri!uite .oisson-

++

CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu DE apare de +< oriN - cu,;ntu NU' apare de > oriN - cu,;ntu 4IS apare de I oriN - cu,;ntu OI apare de % ori - cu,;ntu SL apare de < oriN - cu,inte e 6N' CE' 4IAKL' TU' TREC' apar de 3 oriN - cu,inte e CER' MEU' SE' SUBLET' .E' NIMIC' MINE' apar de 2 oriN - cu,inte e NICI' DIN' CLCI' MEA' NOR' .LTRUNJL' 05NDURI' ML' DURERE' NE0RE' RAJL' CU' CUM' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7' $3'<3 a sut7 din cu,inte-

+$

ANUL +>>+ Au "ost ana i9ate poe9ii e: A E Scrisoarea I A E Scrisoarea II C E Scrisoarea 4 D E 0ELOJIA .ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are ++I% cu,inte' din care +%1 cu,inte si#etrice' deci +2'% a sut7 din tota u cu,inte orBrec,en8e e acestor cu,inte e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'2< /i o!8ine#: ung- cu,"rec. ?&@ di"$ 1'I+$ 1'I1= 1'112 2 1'$2+ 1'$3> 1'1+I 3 1'1<1 1'132 1'11I < 1'11% 1'11% 1'11+

deci aceste "rec,en8e au o distri!u8ie .oisson-

+$

Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@ au o distri!u8ie .oisson cu a E +'$Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'<+CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de 23 oriN - cu,;ntu DE apare de $+ oriN - cu,;ntu LUME apare de +< oriN - cu,;ntu 6N apare de +3 oriN - cu,;ntu .E apare de +2 oriN - cu,;ntu O' apare de ++ ori - cu,;ntu CE apare de +$ ori - cu,;ntu SE apare de > oriN - cu,inte e 4IAKA' C5ND' EL' apar de I oriN - cu,inte e RAJL' CA' UMARL' CUM' TOATE' apar de % oriN

+$

- cu,inte e MII' NU' apar de < oriN - cu,inte e AI' .ESTE' MARE' LUNL' 05NDIRILOR' TOKI' TOATE' MAI' apar de 3 oriN - cu,inte e LE' LUMINL' 4ALURI' MOARTE' TA' MULT' 0ENIU' BOST' DE-ATUNCI' apar de 2 oriN - cu,inte e 0URL' JIUL' EA' C5TE' SOCOATE' N-AI' .OKI' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $$'+ a sut7 din cu,inte.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are %=% cu,inte' din care 3I sunt cu,inte si#etrice' adic7 %'I< a sut7Din ana i97 au re9u tat ur#7toare e: Brec,en8e e cu,inte or si#etrice au o distri!u8ie .oisson' cu ,a oarea #edie' a E 1'3<-

+$

Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' "rec,en8e considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@' au o distri!u8ie .oisson' cu #edia a E +'2Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'%CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu DE apare de $1 ori - cu,;ntu OI apare de +3 ori - cu,;ntu CE apare de ++ ori - cu,;ntu CU apare de +1 ori - cu,;ntu LA apare de = oriN - cu,;ntu 6N apare de I ori - cu,;ntu LUME apare de % ori - cu,;ntu SL apare de < ori - cu,inte e 4ERSURI' SCRIU' apar de 3 oriN

+$

- cu,inte e NU' C5ND' pentru .E' OCOALL' AA' E' ML apar de 2 oriN - cu,inte e IAMAII' SUIToriN TRO)EI' SLLTLREKELE' DACTILE' DORM' 6N0RLMLDITE' 6NTRE' 0ALAENELE' BILE' SL-MI' 4IEKI' MEU' CARE' ALRAAKI' RE0E' LIMAA' 0LORIE' LINIOTI' DASCLL' RAMSES' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $2'<% a sut7 din tota u cu,inte or.ENTRU .OEJIA (C* .oe9ia are +1+= cu,inte' din care +1I' adic7 +1'< a sut7 sunt cu,inte si#etriceAna i9a a condus a ur#7toare e re9u tate: Brec,en8e e cu,inte or si#etrice au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'2I-

+$

Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@' au o distri!u8ie .oisson cu a E +'+<Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'< /i o!8ine#: nr- cons"r- cu,. ?&@ di"+ 1'%11 1'%1= 1'11= $ 1'2+2 1'213 1'11= 2 1'1II 1'1I% 1'11+ 3 1'11= 1'1+$ 1'112

deci aceste "rec,en8e au o distri!u8ie .oissonCU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de 22 ori - cu,;ntu DE apare de +% oriN - cu,;ntu CE apare de +3 oriN - cu,;ntu C5ND apare de ++ oriN - cu,inte e CL' CU' apar de = oriN - cu,inte e INIML' 6N apar de % oriN

+$

- cu,inte e MINTE' 4IS' NU' CUM' OC)I' EA' apar de < oriN - cu,inte e CA' DEMON' apar de 3 oriN - cu,inte e BEMEIE' 0URL' ARE' BRUMOASL' SLRUTARE' EL' BLoriN ARAKE' DULCE' apar de 2 oriN - cu,inte e L-AU' DOAMNA' SCURTL' )AINE' LUN0I' 6MAEKI' BEERIA' UNUI' DALILA' SE' BACE' .REK' SB5NT' 6NTREAA-O' .LR' AUNLOARL' COC)ETL' CLCI' MOARTE' .ICL' EI' SUBLET' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $+'%> a sut7 din toate cu,inte e-

+$

.ENTRU .OEJIA (D* .oe9ia are 3I< cu,inte din care 33' deci ='$% a sut7' sunt cu,inte si#etriceRe"eritor a distri!u8ia cu,inte or' au re9u tat ur#7toare e: Brec,en8e e cu,inte or si#etrice' au o distri!u8ie .oisson' cu #edia a E 1'3=Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' "rec,en8e considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@' sunt distri!uite .oisson cu #edia a E +'2Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ sunt distri!uite .oisson cu #edia a E 1'<CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de +< ori - cu,;ntu DE apare de +1 oriN - cu,inte e SL' CE' apar de < ori - cu,inte e BRUMOASL' AL' apar de 3 ori

+$

- cu,inte e NU' 4AL' DURERE' INIMA' MARMORA' TE' CL' EL' 4ISAI' apar de c;te 2 oriN - cu,inte e BEMEIE' C5ND' 4ENIN' SUBLET' OC)II' 4ECI' MINTEA' 05NDURILE' OCEAN' 4OIAM' MELE' AOA' NICI' CUM' .REA' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $+'3I a sut7 din cu,inte e te&tu uiANUL +>>$ Au "ost ana i9ate ur#7toare e poe9ii: A E Renun8area A E Nu #7-n8e egi C E Apari s7 dai u#in7 D E Mu/at /i ursitori e

+$

.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are 2+2 cu,inte' din care 2I' adic7 ++'>$ a sut7' sunt cu,inte si#etriceBrec,en8e e acestor cu,inte e co#par7# cu ,a ori e ui . ?&@' pentru a E 1'$< /i o!8ine#: ung- cu,"rec,. ?&@ di"$ 1'I>2 1'I>+ 1'11$ 2 3 < 1'1$I 1'1$1 1'11I 1'+2< 1'1<3 1'+=< 1'1$3 1'1% 1'12

deci aceste "rec,en8e sunt distri!uite .oissonBrec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' scrise :n ordinea ?$' +' 2' 3' <@ e co#par7# cu ,a ori e ui . ?&@' pentru a E +'$nr- ,oc"rec. ?&@ di"+ $ 2 3 <

1'23I 1'$=< 1'$+> 1'1>% 1'1<$ 1'2%$ 1'21$ 1'$+I 1'1>% 1'1$% 1'1+< 1'11I 1'11+ 1 1'1$%

+2

Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@' co#parate cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'<3 ne dau: nr- cons"r- cu,. ?&@ di"+ 1'<>3 1'11> $ 2 3 1'1+= 1'<I% 1'2$< 1'1I> 1'1+

1'2+< 1'1>< 1'1+< 1'11I 1'113

deci apari8ia distri!u8iei .oisson este e,ident7CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu DE apare de = oriN - cu,inte e CU' SL' OI apar de I ori - cu,;ntu UN apare de % oriN - cu,;ntu MINE apare de < oriN - cu,inte e MEA' MAREA' LUME' OC)I apar de 2 ori - cu,inte e .LM5NTUL' CA' CORLAII' BRUNTE' 6N' TINE' DURERE' TOT' UMARL' BLRL' apar de $ ori-

+2

Aceste cu,inte repre9int7 $3'% a sut7 din cu,inte.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are 2>2 cu,inte din care 2$' deci >'2< a sut7 din tota u cu,inte orAna i9e e au condus a re9u tate si#i are cu ce e de #ai susBrec,en8e e cu,inte or si#etrice sunt distri!uite .oisson cu #edia a E 1'IBrec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@' sunt distri!uite .oisson cu a E +'2Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ au o distri!u8ie .oisson' cu #edia a E 1'%-

+2

CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de +$ oriN - cu,;ntu SL' apare de > oriN - cu,;ntu NU' apare de I oriN - cu,;ntu CA' apare de % oriN - cu,inte e DE' 6N' BRUMUSEKI' LUMEA' MARMURA' OC)II' UN' C5ND' apar de 2 oriN - cu,inte e .REA' TE' NIMIC' EU' ARE' DURERE' 6NTUNEREC' UMARL' BEMEIE' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $+'+3 a sut7 din cu,inte.ENTRU .OEJIA (C* .oe9ia are 3>% cu,inte' din care <> sunt cu,inte si#etrice' adic7 ++'=2 a sut7Re"eritor a distri!u8ia cu,inte or au re9u tat ur#7toare e:

+2

Brec,en8e e cu,inte or si#etrice sunt distri!uite .oisson' cu #edia a E 1'3Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <@' sunt distri!uite .oisson cu #edia a E +'$Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ sunt distri!uite .oisson cu #edia a E 1'<2CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu DE apare de = oriN - cu,;ntu CU apare de > oriN - cu,;ntu 4IS apare de I oriN - cu,;ntu MARMURL apare de % oriN - cu,inte e OI' AIAI' MILL' TU' MEU' apar de < oriN - cu,inte e SL' 6N' LUMEA' apar de 3 oriN - cu,inte e LA' NU' 4ECI' DULCEA' CLCI' SUBLET' apar de 2 oriN

+2

- cu,inte e N-OR' NE0RE' MAI' OC)II' 6N0ER' CEI' CA' .LTRUNJ' CER' .AR' 4LD' MORKII' M5NDRL' CUM' C5ND' .LM5NT' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7' $3'1I din cu,inte e poe9iei.ENTRU .OEJIA (D* .oe9ia are %21 cu,inteDintre acestea' %3' adic7 +1'+% a sut7 sunt cu,inte si#etriceBrec,en8e e acestor cu,inte sunt distri!uite .oisson' cu #edia a E 1'<Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@' sunt distri!uite .oisson' cu #edia a E +'$Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'<>-

+2

CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de +% oriN - cu,;ntu SE apare de +$ oriN - cu,;ntu CE apare de I oriN - cu,inte e CU' 4IAKA' apar de % oriN - cu,inte e LA' CER' LOR' .E' apar de < oriN - cu,inte e CA' TU' LEA0LN' LUI' DIN' apar de 3 oriN - cu,inte e SL' 6N' UN' LUME' SOMN' SOARE' STELE' C5ND' BII' DE' apar de 2 oriN - cu,inte e EL' CODRUL' OC)IUL' 6NCET' .RIN' MAML' MOARTE' 0URL' JIUA' OTII' ALA' MARE' NASCL' CUM' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 $2'1$ a sut7 din tota u cu,inte or-

+2

ANUL +>>2 Au "ost ana i9ate poe9ii e: A E Lucea"7ru A E S-a dus a#oru C E Doina .ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are +I2= cu,inte din care +I%' deci +1'+$ a sut7 sunt cu,inte si#etriceAna i9a a condus a re9u tate e: DISTRIAUKIA CU4INTELOR SIMETRICE Brec,en8e e acestora e co#par7# cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E 1'2> /i o!8ine#: ung- cu,"rec,. ?&@ di"$ 1'%=2 1'%>3 1'11= 2 1'$%+ 1'$<= 1'11$ 3 1'13< 1'13= 1'113

+2

re9u t;nd c7 aceste "rec,en8e au o distri!u8ie .oissonDISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL 4OCALELOR Co#par7# "rec,en8e e acestor cu,inte cu ,a ori e "unc8iei . ?&@' pentru a E +'+$ /i o!8ine#: nr- ,oc"r- cu,. ?&@ di"+ $ 2 3 < % 1'2=1 1'2$< 1'+I3 1'1>$ 1'1$3 1'11$ 1'2%+ 1'2$% 1'$13 1'1I% 1'1$+ 1'113 1'1$= 1'11+ 1'12 1'11% 1'112 1'11$

deci' aceste "rec,en8e considerate :n ordinea ?$' +' 2' 3' <' %@ au o distri!u8ie .oisson-

+2

DISTRIAUKIA CU4INTELOR DU.L NUMLRUL CONSOANELOR DIN . ?+@ nr- cons"r- cu,. ?&@ di"+ $ 2 3 1'<>= 1'2$< 1'1%I 1'1+> 1'<%+ 1'2$< 1'1=3 1'1+> 1'1$> 1 1'1$I 1

pentru "unc8ia . ?&@ s-a considerat ,a oarea #edie' a E 1'<>CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu OI apare de %I oriN - cu,;ntu DE apare de += oriN - cu,;ntu 6N apare de +2 oriN - cu,;ntu SE apare de +% oriN - cu,;ntu CU apare de +3 oriN - cu,;ntu NU' apare de +$ oriN - cu,inte e DIN' DAR' apar de ++ oriN - cu,inte e LUCEABLR' .E' UN' apar de +1 oriN - cu,inte e EA' CE' apar de = oriN

+2

- cu,inte e MORT' CUM' MEA' apar de > oriN - cu,inte e CER' SL' apar de I oriN - cu,inte e EL' EI' C5ND' apar de % oriN - cu,inte e NOA.TE' MAREA' RAJL' .AS' apar de < oriN - cu,inte e 4EDE' STELE' SOARE' )R.ERION' apar de 3 oriN - cu,inte e CLTLLIN' NE0RE' )AOS' TINERI' apar de 2 oriN - cu,inte e SUBLET' BATA' DOAMNE' 4IU' SOMN' CATAR0' BOST' .LM5NT' CULCE' CERI' NICI' .IE.T' AOA' MEU' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7' $1'+$ a sut7 din cu,inte-

+3

.ENTRU .OEJIA (A* .oe9ia are $$1 cu,inte' din care $1 adic7 ='1= a sut7 sunt cu,inte si#etriceDin ana i97 au re9u tat ur#7toare e: Brec,en8e e cu,inte or si#etrice au o distri!u8ie .oisson' cu #edia a E 1'+%Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or au o distri!u8ie .oisson' cu #edia a E 1'=2' "rec,en8e e "iind considerate :n ordinea ?+' $' 2' 3' <@Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ au o distri!u8ie .oisson cu #edia a E 1'3$CU4INTE RE.ETATE - cu,inte e OI' DE' apar de I ori - cu,;ntu CU' apare de < oriN - cu,inte e UN' .REA' CU' DIN' apar de 3 oriN

+3

- cu,inte e NICI' MAI' AM' CL' apar de 2 oriN - cu,inte e SL' AMOR' MEA' CUM' EI' 6N' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7' $%'>+ a sut7 din toate cu,inte e.ENTRU .OEJIA (C* .oe9ia are $<1 cu,inte' din care 22 adic7 +2'$ a sut7 sunt cu,inte si#etriceDin ana i97 au re9u tat ur#7toare e: Brec,en8e e cu,inte or si#etrice sunt distri!uite .oisson' cu #edia a E 1'23Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' "rec,en8e considerate :n ordinea ?+' $' 2' 3' <' %@' sunt distri!uite .oisson' cu #edia a E +'+%Brec,en8e e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@ au o distri!u8ie .oisson' cu #edia a E 1'3$-

+3

CU4INTE RE.ETATE - cu,;ntu DE apare de +1 oriN - cu,;ntu LA apare de % oriN - cu,inte e OI' 6N' apar de < oriN - cu,;ntu STRLIN' apare de 3 oriN - cu,inte e ROM5NUL' SUNL' DUOMANII' KARL' SL' NICI' 6I' apar de 2 oriN - cu,inte e MOLDO4A' )OTIN' MARE' M5NCL-I-AR' TOAMNL' TE' )OTARL' 4ARL' 0RICA' LUI' SLRAC' .E' 6NTREA0L' apar de $ oriAceste cu,inte repre9int7 21'3 a sut7 din cu,inte-

+3

CONCLUJII +@- Din ana i97 se constat7 c7 "rec,en8e e cu,inte or si#etrice' a e cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or /i a e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@' au o distri!u8ie .oissonAceast7 conc u9ie este ,a a!i 7 pentru poe9ii e e#inesciene' dar' #7ri#ea e/antionu ui "o osit /i ana i9e e anterioare' ne :ndrept78esc s7 a"ir#7# c7 aceste caracteristici sunt proprii te&te or din i#!a ro#;n7$@- Di"eren8ierea dintre aceste distri!u8ii se rea i9ea97 prin ,a oarea #edie- Ast"e ' din date e de #ai sus' re9u t7: cu,inte #edia si#1'3+ ,oc+'+%> cons1'33

Se constat7 apropierea dintre ,a ori e #edii a e distri!u8ii or cu,inte or si#etrice /i a e cu,inte or dup7 nu#7ru consoane or din . ?+@'

+3

se#n c7 itere e care "or#ea97 cu,inte e si#etrice' apar8in :n #aQoritatea ca9uri or pri#ei Qu#7t78i a a "a!etu ui nor#a ordonat2@- Re"eritor a ordinu de #7ri#e a ,a orii #edii :n ca9u distri!u8iei cu,inte or dup7 nu#7ru ,oca e or' s-au constatat ur#7toare e: ord- de #7r"rec,supraunitare3@- 6n #edie' procentu cu,inte or si#etrice' raportat a ungi#i e poe9ii or ana i9ate' repre9int7' ++-12<@- 6n #edie' procentu cu,inte or repetat din poe9ii e ana i9ate' are ,a oarea' $%'3>%@- .entru ,a oarea #edie a distri!u8ii or .oisson' cea #ai #ic7 ,a oare' ega 7 cu 1'$<' se o!8ine ca #edie a ,a ori or corespun97toare +'+ +<'%$ +'$ 2<'=2 +'2 $1'2+

procente e se re"er7 nu#ai a ,a ori e #ediei

+3

poe9ii or din +>%I' iar cea #ai #are ,a oare ega 7 cu 1'<3' pentru poe9ii e din +>I$Aceast7 constatare se re"er7 a cu,inte e si#etriceI@- Ce #ai #ic procent #ediu de cu,inte si#etrice' ega cu ='+2 a re9u tat pentru poe9ii e din +>I3' iar cea #ai #are ,a oare a re9u tat pentru poe9ii e din +>%%' "iind ega 7 cu +3'%%>@- .re9entarea' pentru "iecare poe9ie' a ce or #ai "rec,ente cu,inte' ne per#ite s7 esti#7# ce e #ai "rec,ente a e poe9ii or dintr-un anu#it an' sau pe ansa#! u poe9ii or ana i9ateDe e&e#p u' pentru poe9ii e din +>>$' pri#e e I cu,inte :n ordinea "rec,en8e or sunt: cu,inte OI "rec, SL DE CU CA LUME UN 1'I+ 1'%% $'$1 +'32 +'2$ +'+< +'+1

+3

.entru poe9ii e ana i9ate din +>%= a,e#: cu,inte DE "rec,CE OI CU CA TU 6N $'$+ +'%+ +'3= +'1$ 1'>= 1'>2 1'I+

S";r/it

Related Interests