You are on page 1of 1

HRVATI U PERUU -Zanimljivo je da je Peru prva junoamerika drava u koju su doli Hrvati, a poeli su stizati jo u 16.

Stoljeu -Veina ljudi su napustili svoje domove zbog loe ekonomske situacije ,a primjer je propadanje hrvatske vinske poljovprivrede - Iseljenici su bili uglavnom ljudi iz ruralnih podruja, mladi i bez strunih kvalifikacija. -Hrvati su u Peru u neto veem broju poeli stizati u drugoj polovini 19. i poetkom 20. stoljea. Bili su to uglavnom Dubrovani, zatim iz drugih krajeva Dalmacije i Hrvatskog primorja. Relativno mali broj doselio se poslije I. svjetskog rata. -Nakon II. svjetskog rata u Peru je 1948. g. stigla skupina od oko 1 000 hrvatskih politikih emigranata iz svih krajeva Hrvatske. -Oslobaanjem od kolonijalne vlasti i uspostavom Republike Peru, drava pokree rudarstvo, pa e to potaknuti mnoge Hrvate da se zapute u Ande i meu prvima ponu s eksploatacijom bakra, zlata i srebra -pretpostavlja se da danas tamo ivi izmeu 300 do 400 Hrvata roenih u Hrvatskoj i do 6 000 hrvatskih potomaka druge i tree generacije. -Hrvati koji imaju peruansko dravljanstvo ravnopravni su graani Perua. Peru dozvoljava dvojno dravljanstvo. -Hrvatski iseljenici mogu se nai u svim slojevima peruanskog drutva. Neki su siromani, dok su neki zauzeli vrlo visoke i cijenjene poloaje u drutvu.