You are on page 1of 28

DIRECTIVA 91/271/CEE PRIVIND EPURAREA APELOR UZATE URBANE

CLARIFICAREA CONCEPTELOR

ARTICOLELE DIRECTIVEI
1. Scop 2. Definitii 3. Obligatii privind colectarea apelor uzate 4. Obligatii privind epurarea apelor uzate 5. Zone sensibile 6. Zone mai putin sensibile 7. Epurarea apelor uzate 8. Optiuni privind derogarile 9. Poluarea apei de la alte / spre alte State Membre 10.Proiectarea, construirea, operarea si intretinerea statiilor de epurare 11. Ape uzate industriale evacuate in sistemul de canalizare 12. Utilizarea si procedura de autorizare pentru statii de epurare/ evacuari de ape uzate 13. Ape uzate evacuate in ape de suprafata 14. Autorizarea depozitarii namolului 15. Monitorizarea 16. Raportarea de catre Statele Membre 17. Implementarea programelor 18. Comitet (Tipe IIIb) 19. Transpunere 20. Adrese

1. SCOP
Obiective: Prevenirea mediului impotriva efectelor produse de evacuarea apelor uzate urbane insuficient epurate si a apelor uzate industriale biodegradabile. Principalele cerinte: Directiva stabileste standarde si mecanisme de conformare caracteristice pentru colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate rezultate de la sursele mentionate anterior; in general acestea se refera la ape uzate urbane, cat si la depozitarea namolurilor de canalizare si epurare: Colectare Epurare Monitorizare Raportare Prevederi legislative pentru transpunerea si autorizarea evacuarilor de ape uzate

2. DEFINITII
Ape uzate urbane
Ape uzate menajere Amestec ape uzate menajere si ape pluviale Amestec ape uzate menajere cu ape uzate industriale Amestec ape uzate menajere cu ape uzate industriale si ape pluviale

Ape uzate menajere ape uzate de la asezari umane si servicii care sunt predominant rezultate din metabolismul uman si de la activitatile casnice Ape uzate industriale orice fel de ape uzate ce se evacueaza din incintele
in care se desfasoara activitati industriale si/sau comerciale, altele decat apele uzate menajere si apele pluviale (Art. 11, Anexa III 11 activitati )

Epurare primara
Epurarea apelor uzate urbane prin procese fizice si/sau chimice care implica decantarea / sedimentarea suspensiilor (CBO5 min. 20%, MTS min. 50%) Epurare secundara Epurarea apelor uzate urbane prin procese care implica in general epurare biologica urmata de decantare secundara sau alte procedee care respecta cerintele mentionate in Anexa I, Tabel 1

Tabelul 1: Cerinte privind evacuarea apelor uzate urbane din staii de epurare n conformitate cu dispoziiile art. 4 i 5 Se va aplica valoarea concentraiei sau procentul de reducere.
Parametri Cerere biochimic de oxigen (CBO5 la 20C) fr nitrificare2 Consum chimic de oxigen (CCO) Totalul materiilor solide n suspensie Concentraie 25 mg/l O2 Procent minim de reducere1 70-90 40 conform art. 4 alin. (2) Metod de msurare de referin Prob omogenizat, nefiltrat, nedecantat. Determinare a oxigenului dizolvat nainte i dup o incubare de 5 zile la 20C 1C, n ntuneric complet. Adaos de inhibator de nitrificare. Prob omogenizat, nefiltrat, nedecantat. Bicromat de potasiu. - Filtrarea unei probe reprezentative pe o membran de 0,45 m, uscare la 105C i cntrire. - Centrifugarea unei probe reprezentative (timp de cel puin 5 minute, cu accelerare medie de 2 800 3 200 g), uscare la 105C, cntrire.

125 mg/l O2

75

35 mg/l3 35 conform art. 4 alin. (2) (mai mult de 10 000 l.e.) 60 conform art. 4 alin. (2) (2 000 - 10 000 l.e.)

903 90 conform art. 4 alin. (2) (mai mult de 10 000 l.e.) 70 conform art. 4 alin. (2) (2 000 - 10 000 l.e.)

1 2

Reducere n raport cu valorile la intrare. Acest parametru se poate nlocui cu un altul: carbon organic total (COT) sau consum total de oxigen (OT), dac se poate stabili o relaie ntre CBO5 i si parametrul care il substituie pe acesta 3 Acest parametru este optional

Epurare corespunzatoare Epurarea apelor uzate prin orice proces si/sau sistem care dupa evacuarea apelor uzate permite receptorilor sa intruneasca obiectivele de calitate relevante si principalele cerinte ale altor Directive Europene
Apele uzate urbane care intra in retelele de canalizare ale localitatilor trebuie ca inainte de a fi evacuate in receptorii naturali sa fie supuse unei epurari corespunzatoare: - epurare tertiara, pentru toate evacuarile ce provin din aglomerari umane cu peste 10.000 l.e., pana la data de 31 decembrie 2015; - epurare biologica, pentru toate evacuarile ce provin din aglomerari umane cuprinse intre 2.000 si 10.000 l.e., pana la data de 31 decembrie 2018 - apele uzate urbane colectate prin sisteme de canalizare trebuie epurate corespunzator inainte de a fi evacuate, pana la data de 31 decembrie 2018, in urmatoarele situatii: a) daca provin din aglomerari umane cu mai putin de 2.000 l.e.; b) daca provin din aglomerari umane cu mai putin de 10.000 l.e. si sunt evacuate in ape costiere."

Aglomerare (Art. 2.4) Zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate urbane si dirijarea lor spre o statie de epurare sau spre un punct final de evacuare Delimitarea aglomerarii este independenta de sistemul de colectare existent, coincide cu sistemul de colectare doar cand acesta este implementat complet. Delimitarea aglomerarilor reflecta granitele zonei suficient concentrate (poate include zone cu sisteme de colectare existente si previzionate, sisteme individuale care sunt sau nu conforme)

Limitele aglomerarii pot sa nu corespunda limitelor administrative !!!

O aglomerare poate fi deservita de una sau mai multe statii de epurare (insa nivelul de epurare se defineste pentru incarcarea organica generata de intreaga aglomerare)
Examplu: Agl. 14 000 l.e. (deservita de 2 statii de epurare fiecare cu 7000 l.e. care evacueaza ape uzate intr-o zona sensibila, trebuie sa indeplineasca cerintele de epurare pentru zona sensibila, respectiv sa aiba epurare tertiara fiecare. Mai multe aglomerari pot imparti o singura statie de epurare Nivelul de epurare se defineste pentru suma incarcarilor generate de toate aglomerarile

Ilustrarea relatiei dintre aglomerare si statie de epurare

Aglomerare deservita de un sistem de canalizare si o statie de epurare

Aglomerare discontinua deservita de o statie de epurare

Aglomerare constituita din 3 entitati administrative, deservita de un sistem de canalizare si o statie de epurare

Aglomerare Statie de epurare Limita administrativa Zona insuficient concentrata

Ilustrarea relatiei dintre aglomerare si statie de epurare

Granita dintre doua sisteme de canalizare

Aglomerare deservita de doua sisteme de canalizare, fiecare conectat la o statie de epurare

Aglomerare care acopera mai multe entitati administrative vecine, deservita de doua sisteme de canalizare si doua statii de epurare

Aglomerari separate fizic, fiecare cu propriul sistem de canalizare, insa deservite de aceeasi statie de epurare

Ilustrarea relatiei generale dintre aglomerari si statie de epurare

Agglomeration m

Receiving (Catchment) Area

1
n

n
UWWTPs

n 1

Discharge Point

Cazul 1 aglomerare : n statii epurare

Cazul m aglomerari : 1 statie epurare

Cazul m aglomerari : n statii epurare

Model relatie aglomerare statie de epurare zona receptoare

MEMBER STATE

Receiving area, e.g. sensitive area Agglomeration m:n Agglomeration

1:n m:n
1:n

1:n 1:n

DP

UWWTP

UWWTP

1:n

1:n DP

DP Waterbody, e.g. Marine waters normal area

Waterbody, e.g. Estuary normal area

Dimensiunea aglomerarii
Incarcarea organica totala a apelor uzate generate de o aglomerare exprima dimensiunea aglomerarii in termeni tehnici (locuitor echivalent) Art. 3 Locuitor echivalent Incarcarea organica biodegradabila avand un consum biochimic de oxigen la 5 zile - CBO(5) - de 60 g O(2)/zi Obs. Termen specific doar Directivei 91/271/CEE !! nr. l.e.total = Qm (l/zi) * Cm (g/l) / 60 (g/zi)

Nu cuprinde incarcarea organica a apelor uzate industriale epurate separat si evacuate direct in resurse de apa Incarcarea organica generata tine seama de conditiile climatice locale si de variatiile sezoniere (Art. 4(4) si 10)

Metode de calcul a incarcarii organice acceptate de Comisie

populatie + industrie care evacueaza in reteaua de canalizare si in statia de epurare +turism + schimbari sezoniere (conectate sau nu)
Capacitatea organica proiectata a statiei de epurare (incarcarea maxima saptamanala) Incarcarea organica a influentului statiei de epurare + factor de mediere (cand gradul de racordare nu este 100%) Statele Membre trebuie sa informeze Comisia despre abordarea de calcul, respectiv: variatia populatiei schimbarea modului de calcul; industrii noi conectate si/sau industrii deconectate; modificarea aglomerarilor;

Aglomerari mari cu >150,000 l.e. (Big city)


Termenul nu se regaseste in Directiva introdus ulterior dupa al doilea Raport la Comisiei (2001)
Exprima in fapt impactul mare al descarcarilor de ape uzate concentrate intr-o aglomerare

Big cities aglomerari cu > 150,000 l.e. (pot fi deservite de una sau mai multe retele de canalizare si statii de epurare)
Aglomerare in care incarcarea organica de la populatie <150000 l.e., insa cu incarcare organica semnificativa de la industrie (>150000 l.e.)

Zone sensibile (Art. 5)


Art. 5(1) Termen de identificare zone sensibile (1993) Art. 5(2) Conditii riguroase de epurare a apleor uzate colectate pentru aglomerari >10000 l.e. Art.5(3) Calitate efluenti statii de epurare (Anexa I, pct. B) Art. 5(4) Cerintele neaplicabile daca statiile de epurare realizeaza cel putin eficente 75% azot total si 75% fosfor total Art. 5(8) Intreg teritoriul este zona sensibila ( Nu se identifica zone sensibile daca se aplica prevederile art. 5(2)-5(4) Romania aplica Art.5(8) + 5(4)!!

3. Obligatii privind colectarea apelor uzate


Art. 2(5) Sistem de colectare sistem care colecteaza apele uzate si le conduce catre statia de epurare sau un punct final de descarcare Sistem: retea de canalizare Art. 3(1) Obligativitatea de a asigura sistem de colectare pentru toate aglomerarile >2000 l.e. Aglomerarile cu > 2000 l.e. sa fie dotate cu sisteme de colectare (SC) sau individuale (I) sau alte sisteme adecvate (SC + I/SA = 100%) Proiectarea, exploatarea si intretinerea sistemelor de colectare trebuie realizate conform celor mai bune cunostinte tehnice la costuri cat mai reduse, in functie de: Dimensiunea si capacitatea sa tina seama de volumul si caracteristicile apelor uzate; Prevenirea scurgerilor si pierderilor (exfiltratii si infiltratii) Limitarea poluarii apelor de suprafata datorita debitelor suplimentare de ape pluviale Cand sistemul de colectare nu se justifica datorita faptului ca produce costuri excesive sau nu are beneficii pentru mediu, se pot utiliza sisteme individuale sai orice alt sistem adecvat care sa atinga acelasi nivel de protectie a mediului (ex. bazine de stocare acoperite si etanse) Art. 3(2) Sistemele de colectare trebuie sa satisfaca cerintele Art. 4,5,6,7 si din Anexa IA

4. Obligatii privind epurarea apelor uzate


Epurare biologica (secundara) pentru toate aglomerarile > 2000 l.e. ca cerinta standard (CCO, CBO, MTS) Epurare avansata pentru evacuarile de la aglomerari cu >10,000 l.e. din zone sensbile (Ntotal, Ptotal) Epurare primara (se accepta pentru zone mai putin sensibile) Ape costiere 10,000150,000 l.e. >150,000 (daca se demonstreaza ca nu se aduce nici un beneficiu mediului) Estuare 2,000-10,000 l.e.

Cerinte epurare secundara


Concentratie CBO5 CCO MTS 25 mg/l 125 mg/l 35 mg/l % reducere 70-90 75 70-90

Cerinte epurare avansata (tertiara)


Parameters Conce ntratie 2 mg/l 1 mg/l % Reduc ere 80 80 70-80 70-80

Fosfor total 10,000-100,000 p.e > 100,000 p.e.

Azot total 10,000-100,000 p.e 15 mg/l > 100,000 p.e. 10 mg/l

Directiva 86/278/EEC privind protectia mediului si in special a solurilor cind se folosesc namoluri de la statiile de epurare in agricultura

Directiva 86/278/CCE privind protectia mediului si in special a solurilor, cind se utilizeaza namoluri de la statiile de epurare a fost transpusa prin OM 334/2004 privind protectia mediului si in special a solurilor, cind se utilizeaza namoluri de la statiile de epurare

Valorile pentru concentratiile de metale grele (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg) in solurile pe care se aplica namoluri, concentratiile de metale grele din namoluri si cantitatile maxime anuale ale acestor metale grele care pot fi introduse in solurile cu destinatie agricola.
Interzicerea utilizarea namolurilor atunci cand unul sau mai multe metale grele din soluri depaseste valorile limita Obligativitatea producatorilor de namoluri de epurare de a furniza utilizatorilor toate informatiile mentionate Obligativitatea ca namolurile sa fie tratate inainte de a fi utilizate in agricultura. Cooperarea intre institutiile implicate, intre producatori si utilizatori de namoluri privind tratarea apelor reziduale, gestiunea deseurilor si agricultura, in vederea atingerii scopurilor propuse prin actul normativ.

Interzicerea utilizarii de namoluri sau livrarea de namoluri in vederea utilizarii lor: - pe pasuni sau pe culturi furajere in anumite conditii - pe culturile de legume si fructe in timpul perioadei de vegetatie - pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul. Obligativitatea utilizatorilor de namoluri de a tine cont de necesitatile nutritionale ale plantelor astfel incat sa nu fie compromisa calitatea solurilor, apelor de suprafata si subterane.

Inregistrarea cantitatilor de namoluri produse, compozitia si caracteristicile namolurilor, tipul de tratament efectuat, precum si numele si adresele destinatarilor de namoluri si locurile de utilizare a namolurilor. Aceste registre sunt la dispozitia autoritatilor competente.

Transpunere
HG nr.188/2002 pentru aprobarea normelor privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate (MO 187/20.03.2002) completata si modificata prin HG nr.352/2005 (M.O.398/11.05.2005)
Romania declara intregul sau teritoriu drept arie sensibila, acest aspect presupunand obligatia ca toate aglomerarile umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenti sa fie prevazute cu statii de epurare cu grad avansat de epurare, respectiv treapta tertiara (HG nr.352/2005).

Cerinte si Implementare
Colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate din aglomerari, precum si a celor biodegradabile provenite din industria agroalimentara. Termenele limita pentru implementarea Directivei variaza in functie de marimea aglomerarilor umane si de caracteristicile receptorilor naturali. Evacuarile din statiile de epurare a apelor uzate urbane trebuie sa satisfaca cerintele prevazute in HG 188/2002 si HG 352/2005 (NTPA-011 si NTPA-001), corespunzatoare nivelului de epurare. Unitatile industriale apartinand sectoarelor industriale agroalimentare, cuprinse in tabelul nr. 4 din anexa nr. 1-NTPA011, trebuie sa asigure colectarea si epurarea corespunzatoare a apelor uzate industriale, inainte de evacuarea in receptorii naturali, pana la data de 1 ianuarie 2007.

Perioade de tranzitie obtinute


Pentru colectarea apelor uzate : Pana la 31 decembrie 2013, pentru 263 de aglomerari cu mai mult de 10000 locuitori echivalenti, reprezentand 61,9% din incarcarea biodegradabila totala. Pana la 31 decembrie 2018, pentru 2346 de aglomerari cu mai putin de 10000 locuitori echivalenti, reprezentand 38,1 % din incarcarea biodegradabila totala. Pentru epurarea apelor uzate : Pana la 31 decembrie 2015, pentru 263 de aglomerari cu mai mult de 10000 locuitori echivalenti, reprezentand 61,9% din incarcarea biodegradabila totala. Pana la 31 decembrie 2018, pentru 2346 de aglomerari cu mai putin de 10000 locuitori echivalenti, reprezentand 38,1 % din incarcarea biodegradabila totala, inclusiv: - aglomerari umane cu mai putin de 2.000 l.e.; - aglomerari umane cu mai putin de 10.000 l.e. si apele uzate sunt evacuate in ape costiere

Cerinte legislative pentru ANApele Romane


Eliberarea avizului de gospodarirea apelor si pentru reteaua de canalizare la utilizatorii de apa cu potential major de poluare; Monitorizarea receptorilor naturali prin S.N.S.C.A.(actualizare anuala); Raport public privind calitatea apelor uzate urbane evacuate (la fiecare 2 ani)

Autoritati responsabile
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor Ministerul Administratiei si Internelor Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului Garda Nationala de Mediu Administratia Nationala Apele Romne