You are on page 1of 3

Chin lc kinh doanh ca KFC ti Vit Nam

PHN I: Khi qut v KFC KFC l Kentucky Fried Chicken tht g rn Kentucky ,sn phm ca tp on Yum Restaurant Internation ( Hoa Kz )- cng ty ln nht trong lnh vc kinh doanh nh hang xp th 239 trong danh sch Fortune 500, vi doanh thu hn 11 t Usd trong nm 2008 .KFC l ni ting th gii v cng thc g rn Original Recipe c to bi cng 1 cng thc pha trn b mt gia 11 loi tho mc v gia v khc nhau do ng Harland Sanders hon thnh hn th k trc . Lch s hnh thnh

KFC nh du bc tin vt bc t mt nh hng trn ng xa l thnh 1 trong nhng chui nh hng chuyn v g ln nht th gii. KFC c ngy hm nay khng th khng k n s kin tr bn b ca Colonel Harland D.Sanders 9/9/1890 , Colonel Sanders cho i ti Henryville, Indiana .Cha ng qua i khi ng 6 tui nn ng phi bn chi t sm nui sng gia nh . 1930, vi tnh yu nu nng ng bt u ch bin v cung cp thc n cho thc khch xa l. ng m nh hng u tin ti Corbin ,Kentucky v lm vic vi t cch l nh iu hnh trm ,u bp chnh ,th qu v qun l khu vc n ung : Sanders Court & Caf .Sau lng khch hng tang ng m nh hng Sanders court .Trong thi gian ny ng pht minh ra cng thc Original Recipe . 1935, ng nhn tc hiu Kentucky Colonel i t danh d bang Kentucky . 1955, ng t pht trin v thnh lp doanh nghip nhng quyn thng mi . Xp c 10 nm sau , Sanders c hn 600 Franchise M v Canada 1964, ng bn li nhun 2 triu ca mnh trong cng ty M cho 1 nhm u t , trong c John Y.Brown JR, ngi sau ny tr thnh thng c bang Kentucky.

1966, Cng ty thc hin c phn ha ra cng chng 1969,c lit k vo th trng chng khon New York 1986 ,c mua li bi PepsiCo 1997, PepsiCo chuyn h thng thc n nhanh sang Tricon Global Restaurant Ngy nay , cng ty nh hng (c gi l tp on Yum Restaurant Internation ) l tp on ln nht th gii vi gn 35000 ca hng trn khp 110 quc gia. Logo v slogan ca KFC

T khi thnh lp n nay , KFC i logo nhiu ln nhng vn gi nguyn hnh nh ca ng g rn Colonel Sanders t chic n con bm, gng knh en, chm ru ph pht ca v c Ch tch cho n hai mu trng - c trng.Ch thay i hnh nh b vest trng lch thip thnh b tp d nhm tng nh n ng mi ln xung bp nu nng.

Trit l kinh doanh : To be the leader in western style quick service restaurant through friendly service , good quality food and clean atmosphere Tr thnh ngi dn u trong lnh vc phc v thc n nhanh theo kiu Ty phng thng qua dch v thn thin ,thc n cht lng cao v khng gian trong lnh thong ng. Mc tiu : KFC vo Vit Nam vi mc tiu chung l : Xy dng mt t chc vi s tn tm vt tri . Lun mang li cht lng cao v gi tr trong cc sn phm v dch v.

Duy tr cam kt ci tin lin tc cho s i mi v pht trin ,phn u lun l nh lnh o trong th trng thng xuyn thay i. To c ngun ti chnh v li nhun vng chc cho ch u t cng nh nhn vin ca cng ty. Phn II :Cc nhn t chnh nh hng n vic chn chin lc kinh doanh ca Kfc Ti Vit Nam 1. Sc p gim chi ph Trong mi trng cnh tranh nh hin nay th sc p gim chi ph tc ng ti hu ht cc sn phm ca cc ngh kinh doanh khc nhau .Hot ng tng lnh vc kinh doanh th gi c tr thnh v kh cnh tranh nhau li hi .Sc p khng ch n t cc i th cnh tranh m cn n t Lotteria , ph 24 m cn n t pha khch hng khi chn la sn phm.Tuy nhin vi li th kinh t ca chi ph trn kinh nghin c c, quy trnh cng ngh sn xut c ti u ha nn khi n Vit Nam cc sn phm ca KFC c u th v chi ph ,do sc p v chi ph khng cn ln. 2. Sc p thch nghi vi a phng l pht sinh t nhng khc bit trong th hiu v s thch khch hng ,cu trc h tng v cc thi quen truyn thng ,knh phn phi v cc nhu cu chnh ph s ti..nhng Kfc thay i khu v