SZÖVETSÉG A TISZTESSÉGES ÉS EMBERSÉGES KÖZÉLETÉRT

Az 1990-es rendszerváltás óta eltelt 24 évben azt tapasztalhattuk, hogy minden párt ígéretei alapján jutott mandátumokhoz, illetve a kormányzás lehetőségéhez és felelősségéhez. Parlamenti tevékenységük azonban zömével ellentétes volt azzal, amit ígértek, tehát becsapták választóikat. A választók 4 évig kénytelenek voltak tűrni az ígéretekkel ellentétes közéleti tevékenységet, mert az egyes képviselők mandátumukból 4 évig nem visszahívhatóak. Az Élőlánc Magyarországért jelöltjeit a Tisztesség és Emberség Szövetsége támogatja, melyet Dr. Ángyán József, Horváth András, Dr. Léhmann György és Ács Sándorné neve is fémjelez. E szerződéssel a képviselő jelölt gyakorlatilag lemond arról a védelemről, melyet az Alaptörvény (Országgyűlésre vonatkozó rendelkezések, 4. cikk (3) bekezdés) biztosít neki képviselővé választás esetén, azaz lemond arról a „biztonságról”, hogy akkor is képviselő maradhat, ha a választási ígéreteit nem tartja be. Az Élőlánc Magyarországért jelöltjei a tisztességet és emberséget hivatottak visszavinni a magyar parlamentbe, felszámolva a jelenlegi, a társadalom módszeres kifosztására kiépült politikai színházat. Visszahívhatósági nyilatkozat

Annak érdekében, hogy ha az Ön által jelölt képviselő bejut az országgyűlésbe, munkáját tekintve ne csak 4 évente, hanem bármikor elszámoltatható, felelősségre vonható és a mandátumából visszahívható legyen, alulírott jelölt vállalom, hogy - a Tisztesség és Emberség Szövetsége értékeit magaménak vallom, az Élőlánc Magyarországért párt programját következetesen képviselem, (A program részletes szövege a
www.elolanc.hu oldalon olvasható, az alábbi címeken: Élőlánc politikai vitairat 2010, Vidékfejlesztési Stratégia 2012-2020)

-

országgyűlési képviselőként az engem jelölő közösség megbízását teljesítem,

kijelentem, hogy - amennyiben fenti vállalásaimat megszegem, illetve azokkal ellentétesen cselekszem, mandátumomról az engem jelölő közösség - a jelöltségemet támogatók legalább 33%-a. (A jelöltségemet érvényes aláírásukkal
támogatók számát 2014. április 7.-éig közzéteszem.)

-

és megbízottja, az Élőlánc Magyarországért párt egybehangzó felszólítására lemondok képviselői megbízatásomról (az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 100.§-a szerint).

elfogadom, hogy - amennyiben felszólítás ellenére sem mondok le mandátumomról, azt az engem delegáló közösség semmisnek tekinti és minden törvényes eszközt igénybe véve ezt a tényt nyilvánosságra hozhatja.

Dátum:………………………………………………

..………………………………….. jelölt aláírása