TISZTESSÉG, EMBERSÉG, BIZTONSÁGOS JÖVŐ Az Élőlánc Magyarországért programja - 2014.

Az 1990-es rendszerváltás óta érezzük és tapasztaljuk, hogy valami nincs rendben. A dolgok nem abba az irányba mentek, mint amit reméltünk. Az „új” rendszer haszonélvezői a „régi” rendszer urainak hálózatai lettek, kiegészülve a haszonlesők klientúrájával – akik különböző előnyökért – trafikért, földért – elárultak minket. Ma már látjuk, hogy a közélet, a politika nem az igazságra, tisztességre és emberségre, hanem mindvégig hazugságra épült! Mi egy tisztességes és emberséges társadalomban akarunk élni, ezért összefogtunk, és készek vagyunk mindent megtenni érte. Önre is számítunk! Példaképeink azok, akik tudásukat, tehetségüket a közérdek szolgálatába állították, és szembeszálltak a társadalom kirablóival. ÁNGYÁN JÓZSEF 2010-2012 között államtitkár volt. Amikor azt látta, hogy a kormány minden erőfeszítése ellenére a helyi közösségeket, családokat kifosztva – pályázatot színlelve - osztja szét az állami földeket, a földtörvénnyel pedig a külföldiek kezére játssza a magyar termőföldet, lemondott államtitkári posztjáról, s azóta azért dolgozik, hogy az emberek megismerjék az igazságot, és segítségükkel visszafordítsa a folyamatokat a vidéki családok és közösségek boldogulását szolgáló irányba. HORVÁTH ANDRÁS NAV tisztviselőként bizonyítékokat talált arra, hogy egyes kiemelt cégeknek nem kell adót fizetniük, sőt állami védettséget élveznek. Évente 1500 milliárd forinttal rabolják meg a magyar társadalmat. Horváth András lemondott állásáról, hogy elmondhassa az embereknek az igazságot, és elégtételt kaphassanak. DR. LÉHMANN GYÖRGY ügyvédként 800 devizahiteles családnak ad ingyenes segítséget, jogi képviseletet. Őt tekintjük ma az adósrabszolgaság elleni harc legigazabb, legfelkészültebb vezetőjének. Ezek az emberek méltó segítőkre, társakra találtak az Élőlánc Magyarországért pártban, melyet a Dr. Ángyán József által elindított Tisztesség és Emberség Szövetségének mozgalma támogat. A földjeink, az országunk teljes elveszítése előtt az UTOLSÓ lehetőség van most a kezünkben: a 2014es választásokon megszabadulhatunk a „25 éves nagy csalás” hazug rendszerétől, és az igazság feltárásával a tisztesség, emberség, az igazi demokrácia világába kormányozhatjuk hazánkat! Programunk a legkorszerűbb tudásra épül – a fenntarthatóság programja Ángyán József 2010-2012 között elkészítette a magyar társadalom egészét érintő, a válságból kivezető alapprogramot, a Nemzeti Vidékstratégiát. E rendszerszemléletű programnak alapelve, hogy a nemzet helyi erőforrásait a helyben élő közösségek használják, éppen ezért alapeleme a családi gazdaság. E közösségek elemi érdeküktől vezérelten gondoskodnak a környezeti fenntarthatóságról is: vegyszerszegény eljárások, rövid értékesítési lánc, szövetkezés, erőforrás takarékos és környezetkímélő technológiák, egészséges tájfajták - az intenzív termesztés, vagy a génmódosított növények helyett. A vidékstratégia nemcsak azoknak szól, akik vidéken az egészséges élelmiszert, vagy a megújuló energiát előállítják, hanem azoknak a városi embereknek is, akik ezek fogyasztói, ezért az Élőlánc Magyarországért párt programjának alapját Ángyán József Nemzeti Vidékstratégiája adja. A jelenlegi kormány évek óta a magáénak vallja e programot, ugyanakkor a program soraival és szellemiségével ellentétes módon vezeti az országot. Példa erre, hogy míg a tanyafejlesztésre az egész országban 2 milliárd Ft jutott 2013-ban, addig csak Csányi Sándor 4 milliárdos állami támogatást vett fel birtokai után, ugyanebben az évben. (Részletes program a www.elolanc.hu oldalon.) További ágazatok Az Élőlánc Magyarországért 2010-ben készített vitairata (www.elolanc.hu) valamennyi ágazatra kiterjed fenntarthatóságon alapuló rendszerszemléletével, és a legfontosabb kérdésekre mutat rá. A vitairat időtállóságát az elmúlt 4 év visszaigazolta, ezért jövőbeni munkánk alapját továbbra is az abban leírtak adják. Néhány fontos eleme:

Környezet-és természetvédelem A probléma gyökeréhez vezető kulcsfogalom a biológiai sokféleség megtartása, azaz a fajok és életközösségek radikális mértékű kipusztulásának megakadályozása. Választ kell adni a klímaváltozás kihívásaira is. A környezeti problémák elválaszthatatlanok a gazdaságtól és a pénzügyi rendszer működésétől. Olyan rendszereket kell működtetni, melyek nem pusztítanak, nem szennyeznek, hanem beleilleszkednek a természet rendszerébe. Épített környezet Ki kell venni a gazdasági érdekkörök kezéből a területi és települési fejlesztési és rendezési tervezés irányítását. Helyre kell állítani a kulturális örökségünk, épített környezetünk védelmének hatósági függetlenségét. Oktatásügy Az oktatási rendszerünknek a XXI. sz. kihívásaira választ adó tartalmat kell nyújtania gyermekeink felé. Ehhez megfelelő minőségbiztosításra, jól felkészült és motivált pedagógusokra van szükség, melyet a jelenlegi életpályamodell nem biztosít. Az iskolák államosítása nem hozta a várt eredményt, sokkal inkább káoszt okozott. Felháborítónak tartjuk a tanárok megalázottságát, kiszolgáltatottságát, bürokratikus terhekkel való leterheltségét. Cigánykérdés – magyarkérdés Növelni kell a pozitív minták vonzerejét! Felszínre kell hozni, a cigányság értékeit, tehetségét. Bizonyítani és biztosítani kell a beilleszkedés, a legális érvényesülés, az önszerveződés és önsegítés törekvéseinek sikerét. Ezt a kormány jelenlegi közfoglalkoztatási programja csak igen kis mértékben tudta szolgálni. Egészségügy A magyar egészségügy, ezen belül a betegellátás rendszerének érdemi átalakítása a rendszerváltozás óta várat magára. A különböző „reformok" a forráskivonás igazolását és/vagy különböző gazdasági csoportok érdekeit szolgálták. Mára a betegellátás válságos helyzetbe került. Az adóból elcsalt ezermilliárdok visszaszerzésével ezek a problémák is orvosolhatóak – erre adtuk ugyanis össze adóforintjainkat – nem a milliárdosok, és a multik támogatására. Közlekedéspolitika Egyre nagyobb a gépjármű használat, ami egyre nagyobb költséggel és környezetszennyezéssel is jár. A helyi gazdaság fejlesztése csökkenti az ingázással megtett kilométereket. Ezzel párhuzamosan valódi közösségi közlekedés fejlesztésre van szükség és nem látványberuházásokra (pl: kecskeméti hibrid buszok 170millió Ft/db áron). Nagyobb teret kell adni a kerékpáros kultúrának. Budapesten, ne csak rajzolják, hanem építsék is a kerékpárutakat! Energiapolitika A világgazdasági válság kihívásaira adható válaszok: az energiahatékonyság növelése, azaz az energiatakarékosság (lakóházak hőszigetelése, hatékonyabb technológiák alkalmazása, kis rászállítási távolságok, ökológiai gazdálkodás). A másik válasz: az elavult fosszilis és nukleáris források olcsó megújuló energiára (napelem, napkollektor, szélkerékre) történő leváltása. E két válasz egyidejű alkalmazásával akár 80%-os rezsicsökkentést és gazdasági fellendülést érhetünk el. (Részletes program a www.elolanc.hu oldalon.) Az igazság politikája: Az 2005-ben alakult Élőlánc Magyarországért párt az Ángyán József által meghirdetett Tisztesség és Emberség Szövetsége egyik alapítója. Ezen szövetséghez csatlakozó dr. Léhmann György és Horváth András, valamint az Élőlánc vezetői hiteles személyek, akiknek eddigi munkássága megnyugtató garanciát ad a magyar választónak arra, hogy az Élőlánc Magyarországért nem csak ígéri, de a programjában meghirdetett módon meg is teszi mindazt, ami az ország és a jövő generációk boldogulásához, biztonságos jövőjéhez szükséges. Valamennyi képviselőjelöltünk e szellemben él, dolgozik és kész tenni Önökért, gyermekeinkért, a biztonságos jövőért, Magyarországért. "Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön!" (Mt. 10, 26-33.)