SULIT 79/1 KHB PK PERCUBAAN 2008 1 ½ JAM

SULIT

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2008

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN SATU JAM TIGA PULUH MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Maklumat untuk calon 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan jawapan anda yang baru.

4.

Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak.

SULIT

1

[ lihat sebelah SULIT

SULIT 1. Apakah tugas utama seorang formen di bengkel? A. B. C. D. 2. Memastikan lantai yang bersih di bengkel Memastikan murid tidak membuat bising di bengkel Memastikan murid menjalankan tugas mengikut jadual tugasan Menyimpan alatan tangan untuk murid

Produk yang dihasilkan buat kali pertama dengan menggunakan bahan dan saiz sebenar serta dapat berfungsi dinamakan…… A. B. C. D. projek prototiap sampel cubajaya

3.

Antara cara yang berikut, manakah yang dapat diguna untuk mengumpulkan maklumat dan data?. I II III Iv A. B. C. D. membuat soal selidik untuk mendapat maklumat membuat pemerhatian terhadap produk yang sedia ada mendapat panduan dan khidmat nasihat guru mempersembahkan produk yang direka cipta untuk menunjukkan keistimewaannya I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

4.

Tujuan menanda dengan menggunakan penebuk pusat sebelum kerja menggerudi logam dilakukan adalah untuk ….. A. B. C. D. mengelakkan mata gerudi daripada patah mengelakkan mata gerudi daripada tergelincir meningkatkan kelajuan putaran mata gerudi mengurangkan kebisingan akibat putaran mata gerudi

SULIT

2

SULIT

SULIT 5. Antara berikut, item manakah terdapat di dalam dokumentasi?. I II III IV Tajuk Latar belakang Lukisan kerja projek Prototaip

A I, II dan III B I, II dan IV C. I, III dan IV D II, III dan IV 6. Pengajian dan pengetahuan dalam usaha manusia mencipta dan menggunakan pelbagai alat atau sumber ialah dipanggil A. B. C. D. 7. teknologi penyelidikan penghasilan projek faktor reka bentuk

Salah satu faktor mereka bentuk yang dapat menyelesaikan masalah pengguna dan praktikal dalam memenuhi keperluan pengguna adalah A. B. C. D. keselamatan kemasan kos nilai komersial

8.

Apakah kebaikan menggunakan papan lapis dalam kerja kayu ? I II III IV A. B. C. D. Ringan, kuat dan mudah dikerjakan Mempunyai permukaan yang lebar Tidak mudah meleding, mengecut atau retak Mempunyai permukaan yang cantik

I,II dan III I, III dan IV II, III dan IV I,II,III dan IV

SULIT

3

SULIT

SULIT

Rajah 1 9. Nyatakan peralatan yang dapat menghasilkan bentuk seperti yang ditunjukkan oleh X dalam rajah 1 di atas. A. B. C. D. Gergaji besi Pisau penanda Mesin gergaji jig Pisau pemotong perspek

Rajah 2 10. Rajah 2 di atas adalah mesin mudah alih.Apakah fungsi bahagian bertanda X ? A. B. C. D. Melindungi mata pemotong Menghidupkan motor mesin Menetapkan pegangan mesin Menetapkan mesin pada benda yang dipotong

SULIT

4

SULIT

SULIT

Rajah 3 11. Rajah 3 di atas, menunjukkan sejenis tanggam dalam proses reka bentuk. Antara berikut alatan tangan manakah digunakan dalam proses menanda untuk membuat tanggam itu ? I II III IV A. B. C. D. Sesiku L Gergaji puting Tolok penanda Pahat tepi serong I I II III dan II dan III dan IV dan IV

12. Antara berikut, manakah aspek yang perlu dipertimbangkan semasa proses memilih dan menilai lakaran ? I II III VI A B C D 1 3 Bahan Harga jualan Kemudahan alatan Kos yang di tetapkan I dan II II dan III I, II dan III I, III dan IV

Wayar yang sesuai digunakan untuk pendawaian perkakas elektrik yang menghasilkan haba ialah A B C D Wayar teras kembar Wayar tiga teras berpenebat PVC Wayar tiga teras berpenebat PVC dan beranyaman benang Wayar teras tunggal

SULIT

5

SULIT

SULIT

31 Ogos 2008 Rajah 4 1 4

30 Sept 2008

Rajah 4, menunjukkan bacaan pada meter kWj di rumah Encik Munir. Hitungkan jumlah bayaran bil elektrik pada bulan tersebut jika kadar tarif adalah seperti berikut: 200 unit pertama Unit berikutnya A B C D RM 40.18 RM 46.18 RM 53.53 RM 535.53 = RM 0.218 = RM 0.258

1 5

Rajah 5 di bawah, menunjukkan plat perincian pada motor elektrik. Apakah jenis motor tersebut? DV-CAPICITOR MOTOR Type YL-100L-2 3.5 HP 240 V 50 HZ 16.4 A 2860 r/min IP 44 INS. CL. B CS 400uF CV 50 uF/No XXX Rajah 5 A B C D Motor arus terus Motor gabungan Motor arus ulang alik Motor arus gabungan

SULIT

6

SULIT

1 6

SULIT Jadual 1 menunjukkan nama komponen dan simbolnya. Pilih padanan yang betul.

Komponen A B C D Kapasitor Transistor NPN Diod memancar cahaya Perintang tetap

Simbol

Jadual 1 K J

L Rajah 6 1 7 Rajah 6 menunjukkan transistor NPN. Apakah maksud kaki J, K dan L ? J Pemungut Pemungut Tapak Tapak K Tapak Pemancar Pemungut Pemancar L Pemancar Tapak Pemancar Pemungut

A B C D

SULIT

7

SULIT

SULIT

Rajah 8 1 8 Apakah fungsi pemutar skru yang ditunjukkan dalam Rajah 8 ? A B C D 19. Mengawal kepanasan alatan pemateri Menghalang oksida semasa proses pematerian Menetapkan kedudukan komponen sebelum dipateri Mengelakkan kerosakan komponen akibat haba berlebihan

Antara berikut kelengkapan manakah yang dihubungkan terus ke meter air melalui paip perkhidmatan? I Pili dapur II Pili tandas III Paip agihan IV Tangki simpanan air A B C D I dan II I dan IV II dan IV III dan IV

20. Cara-cara manakah boleh dilakukan untuk mengelakkan perangkap singki daripada mudah tersumbat? I Il III lV A B C D SULIT Kerap menuangkan air panas ke dalam lubang sinki Menggunakan tapis untuk memerangkap sisa makanan Menjolok lubang sinki dengan kayu halus Membersihkan sinki dengan air sabun

l dan ll l dan lV Il dan lV lll dan lV 8 SULIT

SULIT

Rajah 9 21. Apakah jenis penyambung yang ditunjukkan dalam Rajah 9? A. Tee sama B. Tee pengecil C. Soket pengecil D. Soket penjodoh 22. Lengkung dan bulatan boleh dilukis dengan menggunakan A B C D Jangka tolok Jangka lukis Jangka tekanan Jangka suhu

Soalan 23 adalah berdasarkan rajah 10 di bawah.

23. Berdasarkan rajah 10 di atas, yang manakah garisan tersembunyi? A B C D P Q R S

SULIT

9

SULIT

SULIT

Rajah 11 24. Rajah 11 menunjukkan pelan dan pandangan hadapan bagi satu bongkah . Antara berikut bongkah manakah paling tepat mewakili rajah itu ? A B

C

D

SULIT

10

SULIT

SULIT 25. Rajah 12 dibawah menunjukkan sebuah bongkah.

Rajah 12 Antara yang berikut yang manakah pandangan dari arah Y A B

C

D

SULIT

11

SULIT

SULIT

26.

Pilih padanan bahagian mesin dan fungsinya yang betul? Bahagian Mesin Penekan Jahitan Pemusing gelendung Penekan Jahitan Tuas penegang benang Fungsi Menggerakan mesin Mengawal benang Menetapkan fabrik ketika menjahit Memegang buku benang

A B C D

27.

Antara berikut, yang manakah paling sesuai dihias dengan renda beropol? A B C D Sarung tangan ketuhar Sarung kusyen Beg serbaguna Beg kepit

28.

Sumber mempengaruhi perancangan menu. Antara berikut, siapakah mempunyai sumber dari segi kemudahan fizikal? A B C D Aminah mahir memasak Puan Susila suka menanam sayur Lily suka memasak dalam masa cuti Susan telah membeli ketuhar gelombang mikro

29.

Pilih susunan langkah yang betul untuk membersihkan alatan dapur yang berikut. I II III IV A B C D kutleri periuk dan kuali gelas dan cawan pinggan mangkuk I, II, III dan IV II, I, III dan IV III, I, IV dan II IV, III, I dan II

SULIT

12

SULIT

SULIT 30.

  

Rosmah tidur nyenyak di bilik tidurnya Rozi mandi di bilik mandi selepas balik dari sekoleh Farah membuat kerja sekolah di bilik bacaan

Kesemua aktiviti di atas dilakukan di ruang A B C D 31. kerja sosial istirahat persendirian

Antara yang berikut faktor yang manakah mempengaruhi susun atur alatan dan kelengkapan tempat kediaman? I II III IV A B C D Saiz ruang Saiz perabot Skema warna Kos barang hiasan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

3 2

Antara berikut pernyataan yang manakah menerangkan tentang keratan kayu lembut ? I II III IV A B C D Dahan yang baru matang Batangnya berwarna hijau Mudah patah jika dilentur Sesuai disemai terus I dan III I dan IV II dan III II dan IV

SULIT

13

SULIT

SULIT

3 3

Antara berikut tempat yang sesuai diletakkan pasu tumbuhan hiasan setelah pemasuan semula? A B C D Di bawah cahaya matahari Di dalam rumah Di tempat yang redup Di dalam air

34. Antara yang berikut, yang manakah merupakan keperluan asas manusia? A. B. C. D. Makanan Pendidikan Pengangkutan Perhubungan

35. Kepentingan perniagaan kepada individu, masyarakat, dan negara adalah … I II III IV memenuhi kehendak dan keperluan masyarakat meninggikan taraf hidup mewujudkan peluang pekerjaan mewujudkan hubungan dagang A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV I, II, III dan IV

36. Barangan manakah yang biasanya diniagakan dengan mesin runcitan automatik? I II III IV Tiket kereta api Akhbar dan majalah Minum ringan Barang-barang kemas A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

SULIT

14

SULIT

SULIT • • • nama digunakan dalam perniagaan tidak terlibat dalam pengurusan perniagaan tidak menikmati keuntungan tetapi menanggung liabiliti tidak terhad

37. Siapakah pekongsi dalam perniagaan perkongsian di atas? A. B. C. D. Pekongsi aktif Pekonngsi cergas Pekongsi lelap Pekongsi nominal

38. Antara berikut, yang manakah akan menentukan kejayaan atau kegagalan sesuatu perniagaan? I II III IV A. B. C. D. Penghutang Pelanggan Pesaing Pembekal I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

39. Antara yang berikut, manakah yang merupakan sijil perakuan pendaftaran perniagaan? A. B. C. D. Borang A Borang B Borang C Borang D

SULIT

15

SULIT

SULIT Soalan 40 berdasarkan penyata di bawah ini. PERKARA PENYATA ALIRAN TUNAI JAN FEB MAC

PENERIMAAN Baki Jualan tunai Penghutang 10,000 12,850 15,450 14,200 15,000 12,000 6,000 4,500 3,000 ________ _______ 30,200 32,350 30,450

PERBELANJAAN Pembekal Sewa Gaji Kadar bayaran Baki h/b 16,000 12,000 1,000 1,000 2,000 3,500 350 400 19,350 16,900 12,850 15,450 10,000 2,000 X 500 ?__ 15,600

40. Jadual di atas menunjukkan penyata aliran tunai. Berapakah nilai X? A. RM2,350.00 B. RM12,500.00 C. RM14,850.00 D. RM46,050.00 41. Kaedah menyusun fail dapat dilakukan dengan cara … I II III IV menegak melintang bersisi bertingkat I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

A. B. C. D.

SULIT

16

SULIT

SULIT 42. Antara dokumen yang berikut, manakah yang merupakan dokumen pada peringkat selepas jual beli? I II III IV A. B. C. D. Penyata akaun Resit Surat tanya Nota serahan I dan II I dan III II dan IV III dan IV

43. Antara yang berikut, manakah yang merupakan pengeluaran ekstraktif? I II III IV A. B. C. D. Penternakan Perlombongan Perikanan laut dalam Pembalakan I,II dan III I, II dan IV I, III dan IV I, II, III dan IV

44. Aktiviti melibatkan penggunaan tenaga fizikal atau mental mengikut kebolehan dan kemahiran seseorang untuk memenuhi keperluan dan kehendak merujuk kepada … A. B. C. D. pengeluaran barang pengeluaran perkhidmatan pengeluaran barang dan perkhidmatan pengeluaran barang siap • • • • Pembinaan rumah Pemasangan kereta Pembuatan kapal Pembinaan lebuhraya

45. Bidang pengeluaran di atas adalah … A. ekstraktif SULIT 17 SULIT

SULIT B. pembuatan C. pembinaan D. perkhidmatan Encik Nasri telah menghasilkan 200 unit lampu dengan kos seperti berikut. Jenis Kos bahan Kos upah Kos overhed Jumlah RM 1,500.00 600.00 100.00 2,200.00

46. Berapakah kos pengeluaran bagi seunit lampu? A. B. C. D. RM12.60 RM11.00 RM8.00 RM7.75

47. Perbezaan antara pasar raya dengan gedung aneka jabatan ialah … A. B. C. D. jenis barang yang dijual. dapat mengamalkan pembahagian kerja dan pengkhususan mengamalkan cara jualan layan diri menyediakan kemudahan yang pelbagai untuk pelanggan

48. Antara penyataan yang berikut, manakah yang benar tentang pemborong? I Biasanya memerlukan modal yang kecil sahaja dan ditubuhkan sebagai milikan tunggal II Merupakan orang tengah yang menghubungkan pengeluar dengan peruncit III Membiayai peruncit dengan memberikan kemudahan kredit IV Mengadakan kemudahan pergudangan A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

49. Antara kejadian berikut, yang manakah syarikat insurans akan membuat pembayaran ganti rugi? A. B. C. D. Kebakaran yang memusnahkan premis perniagaan Kerosakan harta yang disebabkan oleh bencana alam Kegagalan perniagaan kerana pengurusan tidak cekap Kerosakan stok perniagaan akibat kerusuhan 18 SULIT

SULIT

SULIT

50. Seorang usahawan yang kreatif akan … A. B. C. D. menggunakan barang-barang buangan untuk dijual semula mencipta barang-barang baru untuk di jual menggunakan barang-barang sepenuhnya mengubahsuai semua barang yang dijualnya

51. Antara agensi kerajaan berikut, yang manakah tidak terlibat dalam penyediaan infrastruktur perniagaan? A. B. C. D. Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI) UDA Holdings Berhad (UHB) Majlis Amanah Rakyat (MARA) Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) Rosdi menternak ayam secara kecil-kecilan. 52. Antara yang berikut, manakah yang merupakan saluran agihan yang digunakan untuk Rosdi? A. Pengeluar B. Pengeluar C. Pengeluar D. Pengeluar pengguna peruncit pemborong ejen pengguna peruncit peruncit pengguna pengguna

53. Kenapakah pengguna diberi perlindungan dalam bentuk undang-undang? A. B. C. D. Ramai pengguna tidak rasional Pengguna tidak tahu hak-hak mereka Pengguna sering ditipu oleh peniaga yang curang Pengguna berpendidikan rendah Penyelewengan bukan sahaja salah disisi undang-undang malah memberi kesan negatif kepada pengguna. 54. Antara yang berikut, yang manakah peyelewengan yang sering dilakukan oleh pengeluar? A. Kuantiti yang tepat SULIT

19

SULIT

SULIT B. Maklumat yang tepat C. Maklumat yang mengelirukan D. Produk yang berkualiti 55. Apabila Akaun Bank mempunyai baki kredit, ini menunjukkan … A. B. C. D. salah catatan overdraf bank wang tunai di bank wang tunai di tangan • • Debit Syarikat Bella Kredit Akaun Tunai

56. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang catatan di atas? A. B. C. D. Bayar kepada Syarikat Bella dengan tunai Belian kredit daripada Syarikat Bella Jualan kredit kepada Syarikat Bella Terima tunai daripada Syarikat Bella

57. Imbangan duga disediakan setelah A. B. C. D. Semua catatan pertama dipindahkan ke lejar Akaun Penamat disediakan Perniagaan dijalankan Akaun-akaun dalam lejar ditutup dan diimbangkan Imbangan Duga pada 30 Jun 2008 Butiran Kenderaan Modal Perabot Gaji Sewa diterima Debit (RM) 28,000 6,500 1,700 350 Kredit (RM) 35,850

58. Imbangan Duga di atas mempunyai kesilapan. Berapakah jumlah sebenar Imbangan Duga selepas pembetulan dilakukan? A. B. C. D. RM28,000.00 RM34,500.00 RM35,850.00 RM36,200.00 20 SULIT

SULIT

SULIT

RM Stok awal Belian Jualan Stok akhir Gaji Sewa diterima Bil elektrik 2,100 6,600 10,900 1,800 3,000 400 190

59. Berdasarkan maklumat di atas, untung bersih perniagaan ialah … A. B. C. D. RM4,000.00 RM1,210.00 RM2,010.00 RM7,120.00

Modal Kenderaan Untung bersih Stok akhir Bank Ambilan

RM 18,000 19,500 14,500 11,000 12,000 1,000

60. Berdasarkan butiran yang dipetik daripada Kunci Kira-kira di atas, hitung ekuiti pemilik. A. B. C. D. RM31,500.00 RM32,500.00 RM37,500.00 RM40,500.00

SULIT

21

SULIT

SULIT

KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT

22

SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful