You are on page 1of 6

INFRACTIUNEA DE ABUZ DE NCREDERE

Infraciunea de abuz de ncredere este prevazut !i pedepsit de art" #$%" C&d 'ena( !i este definit ca fiind ) nsu!irea unui bun *&bi( a( a(tuia ) deinut cu &rice tit(u ) sau dispune de acest bun pe nedrept ) &ri refuzu( de a+( restitui ) se pedepse!te nc,is&are de (a -ani sau cu zi(e . a*enda " Cu aceiasi pedeaps se sanci&neaz !i fapta de a sc,i*ba n t&tu( sau n parte ) substana sau ca(it i(e * rfuri(&r ncredinate spre transp&rt " Daca sc,i*barea substanei sau a ca(itaii * rfuri(&r ncredinate spre transp&rt s+a f cut prin f&(&sirea de substane v t * t&are ) pedeapsa este nc,is&area stricta de (a un an (a $ ani" Cu pedeapsa prev zuta n a(in"- se sanci&neaz !i fapta de a distru/e &biecte(e pri*ite n /a0 de c tre credit&r " Dac bunu( este pr&prietate privat ) aciunea pena( se pune n *i!care (a p(n/erea prea(abi( a p rii v t *ate " *p carea p ri(&r n( tur r spunderea pena(
1

"

F&r*area !i buna desf !urare a re(aii(&r s&cia(e cu caracter patri*&nia( i*p(ic & anu*it ncredere ) pe care cei ce intr n aceste re(aii trebuie s si+& ac&rde uni a(t&ra " Nu*ai n * sura n care este ndep(init aceast c&ndiie ) pers&ane(e ncredineaz ) (as n p&sesia sau detenia a(t&ra ) diferite bunuri pentru a fi p strate ) transp&rtate f r tea* c e(e ar putea fi nsu!ite &ri ca s+ar putea refuza restituirea (&r " Dac pers&ane(e nu si+ar ac&rda aceast ncredere ) e(e s+ar abine s intre n ase*enea re(aii ) ceea ce ar pr&duce /rave tu(bur ri n cadru( s&ciet ii " Infraciunea a pri*it denu*irea de abuz de ncredere de&arece f ptuit&ru( abuzeaz de ncrederea ce(ui care i+a ( sat bunu( n detenie ) transf&r*2ndu+se din detentar a( bunu(ui n pretins pr&prietar a( acestuia # " 3biectu( 0uridic 4 'rin incri*inarea abuzu(ui de ncredere (e/iuit&ru( a ur* rit s asi/ure ncrederea pe care trebuie s se bazeze re(aii(e s&cia(e cu caracter patri*&nia( ) s apere pr&prietatea asupra bunuri(&r *&bi(e " A!a fiind &biectu( 0uridic a( infraciunii de abuz de ncredere ( c&nstituie re(aii(e s&cia(e de &rdin patri*&nia(
1 #

5ircea B di( Drept 'ena( 'artea specia( v&("1" pa/"##6" Tud&re( T&ader 7a Drept 'ena( R&*2n 'artea 8pecia( Ed a+(9+a rev zut !i ad u/it Casa de Editur !i 'res 7ansa #661 Bucure!ti pa/" #:;"

privit&are (a ac&rdarea !i respectarea unei anu*ite ncrederi pentru na!terea !i *eninerea (&r n sc&pu( ap r rii drepturi(&r ce(ui care ncredineaz bunu( *&bi( a(tei pers&ane " 3biectu( *ateria( 4 Abuzu( de ncredere are ca &biect *ateria( bunu( *&bi( a( a(tuia ) deinut cu &rice tit(u de c tre f ptuit&r " 3biectu( *ateria( a abuzu(ui de ncredere se caracterizeaz a!adar n pri*u( r2nd prin aceea c nu p&ate fi dec2t un bun *&bi( " 8unt asi*i(ate bunuri *&bi(e put2nd c&nstitui &biectu( *ateria( a( infraciunii ) bunuri(e i*&bi(e prin destinaia (&r ) precu* !i ce(e care sunt c&nsiderate astfe( dat&rit bunu(ui (a care sunt ata!ate " Bunu( *&bi( p&ate fi &rice bun *&bi( c&rp&ra( care are & anu*it va(&are ) r&ade(e acestuia ) nscrisuri(e ) bani) tit(uri(e de credit !i &rice a(te va(&ri eva(uabi(e n bani -" Detenia presupune dreptu( de a st p nii n fapt un bun n nu*e(e a(tuia ) n *&d te*p&rar ) n interesu( sau f&(&su( a(tuia &ri n interesu( pr&priu a( detent&ru(ui ) cu precizarea c n ti*pu( deteniei pr&prietatea c&ntinu s aparin pr&prietaru(ui bunu(ui ) deci detent&ru( nu d&b2nde!te un drept de pr&prietate asupra bunu(ui ncredinat " Bunu( *&bi( s fie deinut de f ptuit&r cu &rice tit(u 0uridic ) (e/a( !i va(abi( " n sensu( cerut de (e/e ) tit(uri(e n baza c r&ra se deine bunu( p&t fi d&ar tit(uri rezu(tate din rap&rturi patri*&nia(e netrans(ative de pr&prietate ) cu* ar fi c&ntracte(e de dep&zit ) de *andat) de *pru*ut ) de transp&rt ) de (&caie ;" '&ate c&nstitui &biect *ateria( a( abuzu(ui de ncredere !i bunu( asupra c ruia f ptuit&ru( are nu*ai un drept de c&pr&prietate ) dac ace( bun este indivizibi( sau p(usu( care dep !e!te c&ta sa parte n cazu( unui bun divizibi( $" 8ubiecii 4 subiect activ a( infraciunii p&ate fi &rice pers&an resp&nsabi( care are n deinere un bun a( a(tuia " 8ubiectu( pasiv de ase*enea p&ate fi &rice pers&an c reia i aparine un bun ) pe care (+a ncredinat unei a(te pers&ane "

5ircea B di( Drept 'ena( 'artea specia( v&("1 &p"cit" pa/" ### Ide* pa/"### $ Tud&re( T&ader 7a Drept 'ena( R&*2n 'artea 8pecia( Ed a+(9+a rev zut !i ad u/it Casa de Editur !i 'res 7ansa #661 Bucure!ti pa/"#:$

Abuzu( de ncredere este susceptibi( de s v2r!ire cu participaie n &ricare dintre f&r*e(e acestuia " <atura &biectiv 4 E(e*entu( *ateria( a( (aturei &biective a acestei infraciuni ( c&nstituie aciunea abuziv prin care ce( care a pri*it n detenie un bun a( a(tuia interverte!te tit(u( 0uridic a( deteniunii bunu(ui ) trec2ndu+!i acest bun n st p2nirea sa i(icit %" A nsu!i un bun nsea*n a+( face a( s u " 'rin a(te cuvinte n cazu( nsu!irii f ptuit&ru(ui ) de!i este nu*ai un detentar a( bunu(ui ) se c&*p&rt fa de acesta ca !i c2nd ar avea ca(itatea de pr&prietar " Este necesar ca faptuit&ru( s +!i nsu!easc n *&d efectiv bun Dispunerea trebuie s se fac pe nedrept ) adic f ptuit&ru( s nu fie ndrpt it a efectua respectivu( act de disp&ziie " 8i*p(a f&(&sire a bunu(ui deinut atunci c2nd nu s+a c&nvenit interzicerea f&(&sirii ) nu c&nstituie un act de dispunere pe nedrept " Astfe( de e=e*p(u nu c&nstituie infraciunea de abuz de ncredere fapta unui *eseria! care pri*ind n baza unei c&nvenii aut&ve,icu(u( unei pers&ane cu &b(i/aia de a( v&psi a f&(&sit pentru sine ace( aut&ve,icu( c2t vre*e p ri(e nu au stipu(at n c&nvenie & as*enea interdicie " Refuzu( de a restitui bunu( c&nst n *anifestarea e=pres sau tacit de a nu *ai da nap&i bunu( pri*it " Acest refuz trebuie s fie abuziv si ne0ustificat " Nerestituirea bunu(ui a(tuia pe *&tiv c acesta n *&d &biectiv a f&st pierdut ) a disp rut ) s+a distrus ntr+& ca(a*itate ) nu p&ate c&nstitui un refuz de restituire n sensu( cerut de n&r*a de incri*inare> " Dac refuzu( f ptuit&ru(ui nu a f&st precedat de & cerere de restituire a bunu(ui ) nu se p&ate v&rbi de un abuz de ncredere " Este necesar ca refuzu( de restituire a bunu(ui s aib (&c fa de pr&prietaru( bunu(ui de *andataru( acestuia sau

% >

5ircea B di( Drept 'ena( 'artea specia( v&("1 &p"cit" pa/"###" Ide* pa/" ##-

fa de ace(a de (a care a f&st pri*it !i nu fa de &rice pers&an care prtinde un drept asupra bunu(ui respectiv ?" Ur*area i*ediat c&nst n crearea unei situaii de fapt c&ntrare ce(e care ar fi trebuit s e=iste ) respectiv & (ipsire a subiectu(ui pasiv de p&sibi(itatea e=ercit rii drepturi(&r sa(e asupra bunu(ui care i aparine ) & afectare a patri*&niu(ui s u !i care are ca ) c&nsecin pr&ducerea unui pre0udiciu *ateria( " <atura subiectiv 4 Abuzu( de ncredere se s v2r!e!te cu intenie direct ) f ptuit&ru( !i d sea*a c prin aciunea sa de nsu!ire dispune pe nedrept ) &ri de refuz de restituire a bunu(ui pune pe pr&prietaru( acestuia n i*p&sibi(itatea de a+!i e=ercita drepturi(e sa(e cu privire (a ace( bun " C&*iterea faptei cu intenie direct sau indirect ) respectiv f ptuit&ru( prevede c prin aciunea sa va afecta patri*&niu( subiectu(ui pasiv ) ur* rind aceasta sau de!i nu ur*are!te accept p&sibi(itatea acestei atin/eri aduse patri*&niu(ui ce(ui care i+a ncredinat bunu(:" Tentativa !i c&nsu*area 4 De!i este p&sibi( n cazu( abuzu(ui de ncredere tentativa nu este pedepsit de (e/e " Tentativa abuzu(ui de ncredere ar fi /reu de stabi(it de&arece f ptuit&ru( ) av2nd bunu( n detenia sa p&ate efectua n ascuns acte de e=ecutare !i se p&ate desista &ric2nd de e(e " 8tabi(irea *&*entu(ui c&nsu* rii infraciunii de abuz de ncredere prezint interes !i pentru deter*inarea pers&anei v t *ate de a c rei p(2n/ere este c&ndii&nat punerea n *i!care a aciunii pena(e16 " 'ers&ana v t *at n cazu( abuzu(ui de ncredere ) este pers&ana n a c rei patri*&niu se af( bunu( n *&*entu( c&nsu* rii c,iar dac & a(t pers&an a ncredinat ace( bun f ptuit&ru(ui "

Tud&re( T&ader 7a Drept 'ena( R&*2n 'artea 8pecia( Ed a+(9+a rev zut !i ad u/it Casa de Editur !i 'res 7ansa #661 Bucure!ti pa/"#:>" : 5ircea B di( Drept 'ena( 'artea specia( v&("1 &p"cit" pa/"##;" 16 Tud&re( T&ader 7a Drept 'ena( R&*2n 'artea 8pecia( Ed a+(9+a rev zut !i ad u/it Casa de Editur !i 'res 7ansa #661 Bucure!ti pa/"#:?"

8anciuni 4 Abuzu( de ncredere se pedepse!te cu nc,is&are de (a unu (a - ani sau cu zi(e+ a*end ) iar pentru f&r*e(e prev zute (a a(in" - !i ; cu nc,is&are strict de (a unu (a $ ani " 'rin a(in" $ art" #$% C&d 'ena( s+a prev zut p&sibi(itatea punerii n *i!care a aciunii pena(e (a p(2n/erea prea(abi( a pers&anei v t *ate ) iar *p carea p ri(&r n( tur r spunderea pena( ) n situaia n care bunu( ) &biect *ateria( a( infraciunii ) este pr&prietatea privat a subiectu(ui pasiv " Din ana(iza disp&ziii(&r cuprinse n art" #$% C&d 'ena( care incri*ineaz abuzu( de ncredere ) rezu(t c pentru e=istena infraciunii se cere ca f ptuit&ru( s dein bunu( *&bi( ce c&nstituie &biectu( *ateria( a( infraciunii pe baza unui tit(u ) a unui rap&rt 0uridic patri*&nia( ) !i ca e( s +!i nsu!easc acest bun s dispun de acesta pe nedrept &ri s refuze a( restitui " n cazu( unui *pru*ut a( unei su*e de bani f&r*a de rea(izare a abuzu(ui de ncredere nu p&ate fi dec2t refuzu( restituirii " Aciunea privit&are (a refuzu( de a restitui trebuie s fie cert ) de&arece & si*p( nt2rziere ) inv&carea un&r &biecii seri&ase care s 0ustifice nt2rzierea restituirii bunuri(&r (a scaden nu ec,iva(eaz cu un refuz " A(ta este situaia dac ntre incu(pat !i pers&ana v t *at e=ist un rap&rt 0uridic civi( ) n virtutea c ruia a a0uns (a incu(pat ) cu 0ust tit(u su*a de bani " Refuzu( de a restitui su*a respectiv p rii v t *ate c&nstituie infraciunea de abuz de ncredere din *&*ent ce e=ist un 0ust tit(u " n dreptu( francez abuzu( de ncredere !i a(te deturn ri c&nstituie & cate/&rie distinct din infraciuni c&ntra patri*&niu(ui ) cu* ar fi deturnarea /a0u(ui sau &biectu(ui c&nfiscat !i &r/anizarea fraudu(&as a ins&(venei @ aceasta din ur* este & n!e( ciune n dreptu( ita(ian A" Este v&rba de bani ) va(&ri sau bunuri care au f&st re*ise ) acceptate cu &b(i/aia de a (e restitui ) *f i!a sau de a (e da f&(&sin deter*inat " n d&ctrina francez s+a sub(iniat c este v&rba de & re*itere precar c ci nu transfer nici p&sesia nici pr&prietatea "