Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CLIFFORD, KUALA LIPIS, PAHANG.

1.0 Pendahuluan

Satu pelan perancangan strategik telah disediakan untuk memperkasakan Sekolah Kebangsaan Clifford, 27200 Kuala Lipis Pahang bagi tempoh tiga tahun (2006 – 2008). Ini bersesuaian dengan slogan visi sekolah ini iaitu untuk menjadi sekolah yang terbaik dan terunggul di Daerah Lipis menjelang tahun 2008.

Perancangan strategik ini bertujuan untuk menilai situasi semasa sekolah ini dari segi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan cabaran yang ada untuk masa depan yang bakal dihadapinya. Maklumat-maklumat yang diperolehi telah dianalisis dengan

menggunakan beberapa matrik portfolio untuk melahirkan beberapa strategi ke arah penambahbaikan sekolah ini untuk mencapai visi dan misi sekolah.

GPK 1/SKC

1

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

1.1 Profil Sekolah

Gred Sekolah Kod Sekolah Lokasi Sekolah Nama Sekolah Alamat Sekolah

: : : : :

Gred A CBB 3036 Bandar Sekolah Kebangsaan Clifford 27200 Kuala Lipis PAHANG DARUL MAKMUR

No. Telefon No. Fax e – mail Laman Web

: : : :

09 – 3121373 09 – 3121373 skclipis@zoom-a.com http://www.geocities.com/skclipis

1.2 Sejarah Ringkas Penubuhan dan Perkembangan Sekolah

Sekolah Kebangsaan Clifford didirikan pada tahun 1913. Ia merupakan sekolah Inggeris yang tertua di Negeri Pahang. Sekolah ini dikenali dengan nama Sekolah Inggeris Kerajaan. Ia terletak di kawasan bandar Kuala Lipis. Bentuk sekolah ini asalnya adalah rumah kayu berbilik kecil dan beratap nipah. Seramai 12 orang murid ‘pioneer’ yang belajar di sekolah ini. Guru pertamanya bernama Tuan V.N. Berlett. Beliau juga merupakan Guru Besar yang pertama sekolah ini.

Oleh kerana semakin maju, pada tahun 1914 sekolah ini dibina lagi dibelakang Balai Polis Daerah untuk menggantikan sekolah asal. Bentuk sekolah ini adalah rumah kayu dan boleh memuatkan lebih kurang 100 orang murid.

Pada tahun 1919, sekolah ini dibina lagi untuk memuatkan lebih kurang 200 orang murid. Ia didirikan berdekatan dengan Sekolah Menengah Clifford sekarang. Semua murid berpindah dari sekolah lama ke sekolah baru.

GPK 1/SKC

2

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

Pada akhir tahun 1926 berlaku bencana alam yang besar iaitu banjir besar atau dikenali dengan “Bah Merah”. Pada masa itu bangunan sekolah ini dihanyutkan oleh air. Walau bagaimanapun, selepas kejadian tersebut, murid-murid dipindahkan sekali lagi di bangunan baru yang dibina serta merta berdekatan dengan tapak bangunan lama yang dihanyutkan air itu.

Pada tahun 1927 dibina bangunan baru 12 bilik darjah dan diberi nama Sekolah Clifford. Nama Sekolah Clifford diberi kerana mengambil sempena nama Tuan Sir Hugh Clifford yang pada masa itu menjadi Gabenor Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan beliau juga menjadi Residen yang pertama di Negeri Pahang. Sekolah ini semakin maju dan jumlah muridnya semakin bertambah sehingga melebihi 1,000 orang murid pada suatu ketika. Oleh kerana masalah ini, pada tahun 1959 sekolah ini dipisahkan pelajarnya iaitu pelajar menengah dan rendah. Untuk sekolah rendah, sebuah sekolah dengan 15 bilik darjah telah siap dibina pada tahun 1959.

Pada 13 Julai 1964 sekolah ini yang dikenali dengan nama Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Clifford, Kuala Lipis dibuka dengan rasminya oleh Kebawah DYMM Al-Sultan Sir Abu Bakar Ri’ayatuddin Al-Mu’adzam Shah Ibni Almarhum Almu’tasimbillah Al-Sultan Abdullah.

Pada 1 Januari 1970 sekolah ini telah ditukar nama dari Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Clifford kepada Sekolah Rendah Kebangsaan Clifford. Kemudian pada 1 Januari 1998 sekolah ini telah ditukar nama sekali lagi dari Sekolah Rendah Kebangsaan Clifford kepada Sekolah Kebangsaan Clifford, Kuala Lipis, Pahang Darul Makmur sehinggalah ke hari ini.

Rujukan: Golden Jubilee Year Cliffordian Kuala Lipis 1964.

GPK 1/SKC

3

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

Sejak dipisahkan pelajar menengah dan rendah pada tahun 1959, Sekolah Kebangsaan Clifford telah diurus oleh seramai 10 orang Guru Besar. Senarai mereka yang telah menjadi Guru Besar di sekolah ini terdapat di papan kenyataan didalam bilik Guru Besar seperti dalam Jadual 1 di bawah.

Jadual 1 : Senarai Guru Besar Sekolah Kebangsaan Clifford.
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAMA GURU BESAR EN. LIAN AH SHIN PN. CHOON TECK HOON EN. TAN AH LEONG EN. LOH LIM KEE EN. GURMUKH SINGH DILLON TUAN HJ. ZAKARIA BIN HJ. DERANI EN. PATRICK FERNANDO PJK EN. ZUBIR MAHMUD EN. MAT JAMIL BIN SOJO EN. SUHAIMIN BIN YUNAN PKC TAHUN BERKHIDMAT JAN 1959 – OGOS 1959 SEPT 1959 – DIS 1959 1 JAN 1960 – 31 MEI 1968 1 JUN 1968 – 2 OGOS 1971 3 OGOS 1971 – 31 DIS 1979 1 JAN 1980 – 31 DIS 1983 1 JAN 1984 – 8 APR 1988 9 APR 1988 – 30 APR 1992 1 MEI 1992 – 27 DIS 2004 28 DIS 2004 – KINI

1.3 Lencana Sekolah ( Sila lihat di sebelah ).

1.4 Definisi Lencana • RAJIN DAN USAHA

Pra syarat untuk mencapai kejayaan • TANGGA KEJAYAAN

Matlamat untuk mencapai keunggulan • PELITA

Simbol ketahanan • PAGAR

Ikatan Perpaduan • TANDUK

Simbol kekuatan 4

GPK 1/SKC

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

1.5 Moto Sekolah “Rajin dan Usaha Tangga Kejayaan” 1.6 Slogan Sekolah “CLIFFORD NO.1”

2.0 Latar Belakang Sekolah Sekolah Kebangsaan Clifford, Kuala Lipis adalah sekolah rendah gred A yang terletak dalam kategori bandar. Sekolah dua sesi ini mempunyai murid seramai 679 orang (ketika catatan ini ditulis). Mereka tinggal berhampiran dengan sekolah dan jarak yang paling jauh adalah dalam lingkungan 8 km. Para penjaga murid kebanyakannya terdiri daripada anggota kerajaan (50%), kakitangan swasta (20%), bekerja sendiri (15%), pekerja ladang (10%) dan pesara (5%).

2.1 Hala Tuju Sekolah

2.1.1

Visi Sekolah Sekolah Kebangsaan Clifford akan menjadi sekolah terbaik dan terunggul didaerah

Lipis menjelang 2008. ( Sila lihat bahagian Lampiran).

2.1.2

Misi Sekolah Memberi pendidikan yang berkualiti kepada setiap pelajar untuk melahirkan insan

yang cemerlang dan menjadi warganegara yang berguna kepada Agama, Bangsa dan Negara. (Sila lihat bahagian Lampiran).

GPK 1/SKC

5

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

2.2 Objektif Sekolah o Sekolah Kebangsaan Clifford sentiasa berperanan menyampaikan ilmu dan semangat perpaduan untuk pembangunan negara serta perkhidmatan kepada masyarakat.

o Memupuk semangat kerjasama di kalangan warga sekolah dengan masyarakat.

o Memberi peluang kepada guru-guru dan murid-murid menunjukkan kerja yang berkualiti.

o Menilai secara objektif peranan sekolah dalam usaha mengembangkan ilmu.

o Meningkatkan martabat warga pendidik di kalangan masyarakat. ( Sila Lihat Bahagian Lampiran ).

2.3

Falsafah Sekolah Falsafah yang ingin disemai kepada murid Sekolah Kebangsaan Clifford adalah terukir dalam pernyataan ini:-

Sekolah Kebangsaan Clifford ialah suatu institusi yang berusaha menyampaikan ilmu untuk membentuk kemahiran, sikap dan disiplin berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, bagi menghasilkan rakyat yang bertanggungjawab membina diri, Agama, Bangsa dan Negara kearah keharmonian dan kesejahteraan.

2.4 Piagam Pelanggan
Kami berjanji akan berusaha memastikan perkembangan potensi individu berlaku secara menyeluruh berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara dan pengisian wawasan pendidikan untuk mengisi keperluan Wawasan 2020 berteraskan agama, budaya, bangsa dan kemajuan terkini dengan sentiasa:

GPK 1/SKC

6

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

A. MURID • Memberi pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti kepada setiap murid secara adil dan saksama. • Memastikan semua murid yang mendaftar di sekolah ini mendapat kemudahan belajar yang sepatutnya. • Memastikan murid yang layak menerima Skim Pinjaman Buku Teks menerima buku teks sebelum sesi persekolahan bermula. • Memastikan semua murid yang layak diberi peluang menyertai aktiviti kokuria dan kokurikulum. • Memastikan murid merasa selesa, seronok dan selamat belajar di sekolah ini.

B. GURU

• • • • •

Berusaha untuk mempertingkatkan pencapaian kurikulum dan kokurikulum. Berusaha untuk melahirkan murid-murid bernilai murni. Memberi penuh kasih sayang kepada murid. Berusaha untuk mewujudkan keceriaan kelas dan kawasan sekolah. Bersedia untuk memberi penerangan dan maklumat yang tepat berasaskan data yang terkini.

• •

Bersedia untuk membantu orang awam yang memerlukan bantuan. Urusan perlantikan staf baru dan pembayaran gaji guru berpindah dibuat sebaik sahaja surat tawaran atau surat pindah diterima.

Memastikan setiap guru dan kakitangan sekolah menerima latihan dalam bidang masing-masing.

Memastikan setiap guru dan kakitangan sekolah ini dilayan secara adil dan saksama.

C. IBUBAPA / PENJAGA

• • •

Ibubapa/Penjaga dipanggil berbincang berkaitan kes-kes salahlaku murid. Meyelesaikan urusan dan layanan mesra kaunter selewat-lewatnya 15 minit. Sebaran maklumat mengenai aktiviti murid akan dibuat melalui siaran yang diberikan kepada anak masing-masing.

Tidak ada halangan birokrasi untuk bertemu pentadbir.

GPK 1/SKC

7

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

D. STAKEHOLDER • Memastikan setiap arahan dan permohonan daripada PPD/JPN/KPM mendapat tindakan dalam tempoh tiga hari.

Sekiranya anda tidak berpuashati dengan perkhidmatan yang diberi sila berjumpa terus dengan Guru Besar atau hubungi melalui talian 09-3121373.

2.5 Ikrar Sekolah

KAMI WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN CLIFFORD, KUALA LIPIS dengan penuh tekad berikrar dan berusaha • Mempasti dan menjamin pelajar bersifat positif terhadap ilmu pengetahuan. Menghasil dan permuafakatan. mengamalkan kerja cemerlang melalui

Mengujudkan kepimpinan berteraskan ketaqwaan, keimanan dan prinsip musyawarah. Memupuk semangat pencapaian wawasan. kekitaan, hormat menghormati kearah

• • •

Membina daya saing untuk melahirkan generasi serba boleh. Melatih pelajar menjadi pemimpin berwibawa. Menyediakan pelajar berwatak kreatif-inovatif kearah kejayaan dunia dan akhirat.

GPK 1/SKC

8

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

2.6 Lagu Sekolah

Clifford, Clifford Sekolah kebanggaan kami Di lereng bukit teguh berdiri

Clifford, Clifford Sekolah warisan pusaka yang bersejarah Bersatu hati padu tenaga Berilmu hingga jaya

Clifford, Clifford Sekolah yang berjasa Clifford, Clifford Memupuk jiwa mulia

Rajin usaha tangga kejayaan Cogankata mulia Khidmat bakti maju dan berjaya Direstui Maha Esa.

Lagu & Muzik: En. Umran Samsudin Lirik: En. Zulkifli Yaakob Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan

GPK 1/SKC

9

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

3.0 Struktur Organisasi Carta Organisasi Kurikulum terdapat dalam Bahagian Lampiran.

Jadual 2 : Struktur Organisasi Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Clifford.
PENGURUSAN PENTADBIRAN
GURU BESAR PENOLONG KANAN (KURIKULUM) PENOLONG KANAN(HEM) PENOLONG KANAN (KOKU) PENYELIA PETANG : : : : : EN. PN. EN. PN. PN. SUHAIMIN BIN YUNAN,PKC SHAHAR FADZILAH BT MOHAMAD DAUD,AMP TAN PENG ANN ZABARIAH BT HUSIN NATRAH BT ABD AZIZ

STAF SOKONGAN
KETUA PEMBANTU TADBIR PEMBANTU TADBIR PEMBANTU PRASEKOLAH PEMBANTU TADBIR RENDAH PEMBANTU AM PEJABAT PEKERJA RENDAH AWAM : : : : : : : : PN. KHALIDATUL HURI BT. ABU BAKAR PN. HABIBAH BT. HARUN CIK SITI NOR SAPURA BT.ZULKIFLI PUAN SITI ZUBAIDAH BT BEDU PUAN RUSLAWATI BT KAMARUDZAMAN PUAN SUPPAMMAH A/P ALAGAN EN. AB. MAJID BIN IBRAHIM (KONTRAK) PUAN NOR ROHANI BT BIDIN (SAMBILAN)

GPK 1/SKC

10

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

3.1 Kemudahan Fizikal Sekolah Sekolah Kebangsaan Clifford mempunyai bangunan seperti berikut: • Tiga blok bangunan dua tingkat ( Satu blok digunakan oleh Pejabat Pelajaran Daerah ) • Tiga blok bangunan satu tingkat • Sebuah bangunan kantin • Sebuah dewan mesyuarat ( Gunasama Pejabat Pelajaran Daerah ) • Sebuah dewan makan ( Gunasama Pejabat Pelajaran Daerah ) Terdapat 21 buah kelas dengan 11 buah bilik darjah (sesi pagi dan petang) dan sebuah kelas Pra Sekolah. Terdapat juga bilik-bilik khas seperti Bilik Guru Besar, Bilik Guru-Guru Penolong Kanan, Bilik Penyelia Petang, Bilik Guru, Bilik Kaunseling, Bilik Kemahiran Hidup, Bilik Muzik, Bilik Media, Bilik Pemulihan, Makmal Sains, Makmal Komputer, Kedai Buku, Klinik Gigi, Surau, Pusat Akses dan Pusat Sumber Sekolah.

Ruang pejabat untuk pentadbiran dilengkapi dengan kemudahan telefon, mesin faksimili, komputer, mesin pendua, mesin riso serta perabot yang menjurus kepada kelicinan dan kecekapan kerja walaupun ruangannya agak terhad. Di ruang pejabat ini juga terdapat bilik Guru-guru Penolong Kanan dan Penyelia Petang yang asalnya adalah ruang pejabat tetapi kemudiannya telah diubahsuai.

Berbanding dengan sekolah lain yang berhampiran, sekolah ini masih mempunyai kekurangan kemudahan penting walaupun ia merupakan sebuah sekolah tertua di Kuala Lipis. Sekolah ini masih kekurangan bilik darjah yang menyebabkan ia terpaksa mengadakan dua sesi persekolahan dan merupakan hanya satu-satunya sekolah rendah di Kuala Lipis yang mempunyai sesi pagi dan petang.

Pusat Sumber Sekolah juga adalah bilik yang telah diubahsuai dari dua buah bilik darjah untuk dijadikan sebuah bilik Pusat Sumber. Bilik Kaunseling pula adalah asalnya dari sebuah stor sukan. Dua buah bilik tandas lama telah diubahsuai untuk dijadikan Bilik Pemulihan dan bilik Setiausaha Peperiksaan. Bilik Media dan bilik Pusat Akses Sekolah 11

GPK 1/SKC

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

adalah dari sebuah bilik darjah yang telah diubahsuai untuk dijadikan kedua-dua bilik tersebut.

Walaupun demikian, sekolah ini mempunyai sebuah makmal komputer berhawa dingin yang agak baru yang boleh memuatkan dua puluh dua (22) buah komputer yang di lengkapi dengan satu bilik server. Sebuah bilik rawatan pergigian juga terdapat di sekolah ini untuk memberi perkhidmatan pergigian percuma kepada pelajar yang di kendalikan oleh Klinik Pergigian Daerah di bawah kelolaan Kementerian Kesihatan. Disamping itu, sekolah ini juga mempunyai sebuah surau yang berasingan dilengkapi dengan tempat mengambil wuduk dan beberapa buah tandas untuk kegunaan guru, pelajar lelaki dan perempuan yang beragama Islam.

Selain daripada itu, sebuah kelas Pra-Sekolah telah dibuka pada awal tahun 2006. Ianya diubahsuai dari sebuah bilik darjah untuk dijadikan kelas Pra-sekolah. Kelas ini juga dilengkapi dengan sebuah taman permainan mini yang amat sesuai untuk murid-murid PraSekolah.

Sekolah ini

mempunyai padang yang luas untuk menjalankan aktiviti Pendidikan

Jasmani dan Kokurikulum. Ia juga mempunyai dataran perhimpunan dan pondok kawalan keselamatan yang terletak di bahagian depan sekolah berhampiran dengan bangunan Pejabat Pelajaran Daerah. Sebuah perhentian bas bagi kegunaan pelajar-pelajar juga berada di bahagian luar kawasan sekolah.

Kemudahan teknologi maklumat seperti internet terdapat di sekolah ini yang boleh dilayari dimana jua anda berada di kawasan sekolah.

GPK 1/SKC

12

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

3.2 Data Enrolmen Murid
Jadual 3 : Enrolmen Pelajar Sekolah Kebangsaan Clifford. MELAYU L
1 AKTIF 1 EFEKTIF 1 KREATIF JUMLAH 2 AKTIF 2 EFEKTIF 2 KREATIF 2 INOVATIF JUMLAH 3 AKTIF 3 EFEKTIF 3 KREATIF 3 INOVATIF JUMLAH 4 AKTIF 4 EFEKTIF 4 KREATIF JUMLAH 5 AKTIF 5 EFEKTIF 5 KREATIF JUMLAH 6 AKTIF 6 EFEKTIF 6 KREATIF 6 INOVATIF JUMLAH 15 9 26 50 15 11 19 16 61 12 13 24 6 55 12 15 18 45 11 21 22 54 11 14 11 20 56

KELAS

CINA L
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

INDIA P
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

LAIN-LAIN P
0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 2 4 0 2 6 0 1 0 0 1

JUM BESAR L/P
28 21 38 87 36 32 32 24 125 31 33 31 17 112 31 34 34 104 38 39 35 112 29 29 28 27 113

P
13 11 12 37 19 21 13 8 61 16 20 7 6 49 23 19 8 50 20 18 8 46 18 13 17 6 54

L
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3 0 0 4 4 1 0 2 3 0 1 0 1 2

L
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

JUM BESAR

331

311

1

3

13

12

4

3

679

Rujukan : Data Banci Murid 1 Jan 2006

GPK 1/SKC

13

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

3.3 Data Enrolmen Staf Bilangan guru adalah seramai 41 orang dan staf sokongan pula seramai 8 orang. Jadual 4 : Bilangan Guru dan Staf Sokongan Sekolah Kebangsaan Clifford. Bilangan Guru & Staf Sokongan Mengikut Gred PPLD Gred DGA 34 Melayu L 1 P L Cina P L India P Jumlah L 1 P Jumlah Besar 1

PPLD Gred DGA32

2

12

1

-

-

-

3

12

15

PPS Gred DG 41

1

1

-

-

-

-

1

1

2

PPLD Gred DGA29

8

15

-

-

-

-

8

15

23

Jumlah Ketua Pembantu Tadbir N 22 Pembantu Tadbir N17 Pembantu Tadbir Rendah N11 Pembantu Am Pejabat N1 Pekerja Rendah Awam R1 Pekerja Rendah Awam R1 ( Kontrak ) Pekerja Rendah Awam ( Sambilan ) Jumlah

12

28

1

-

-

-

13

28

41

-

1 2

-

-

-

-

-

1 2

1 2

-

1

-

-

-

-

-

1

1

-

1 -

-

-

-

1

-

1 1

1 1

1 1

1 6

-

-

-

1

1 1

1 7

1 1 8

Rujukan : Data Emis 1 Jan 2006 14

GPK 1/SKC

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

3.4 Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG)

Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) Sekolah Kebangsaan Clifford telah lama ditubuhkan. Ahli Jawatankuasa PIBGnya terdiri daripada seorang Yang Di Pertua (YDP), seorang Naib Yang Di Pertua, seorang Setiausaha, seorang Penolong Setiausaha, seorang Bendahari, enam orang ahli jawatankuasa ibubapa, enam orang ahli jawatankuasa guru dan dua orang pemeriksa kira-kira.

Objektif utama PIBG adalah untuk membantu sekolah menghasilkan kecemerlangan dalam bidang kurikulum dan kokurikulum serta kemampanan sahsiah pelajar. Justru itu, peranan PIBG adalah untuk membantu pihak sekolah memberi motivasi, ransangan dan khidmat bantu pada pelajar. Dengan kerjasama PIBG masalah perilaku dan kelemahan akademik murid dapat ditangani dan seterusnya akan dapat membantu peningkatan pencapaian kurikulum.

Yang Di Pertua PIBG sekolah ini iaitu Tn. Haji Hasbullah bin Mat telah dipilih sebagai Pengerusi dalam Mesyuarat Agong yang diadakan pada awal tahun 2006. Selepas itu, mesyuarat ahli jawatankuasa telah diadakan beberapa kali.

Pelbagai program dan aktiviti telah dapat dijalankan untuk membantu pelajar. Bagi melaksanakannya secara berkesan, pengumpulan kewangannya berjaya diperolehi

terutamanya sumbangan dari ibubapa sendiri setiap tahun. Impaknya, beberapa kegiatan akademik, sukan dan kebajikan murid telah berjaya dilaksanakan dengan cara yang teratur dan sempurna.

Harapan sekolah agar ahli jawatankuasa PIBG akan dapat merancang dan menjalankan aktiviti-aktiviti kearah kebajikan pelajar sekolah ini disamping dapat mengumpul dana yang lebih besar bagi mengisi tabung PIBG agar segala aktiviti dapat berjalan dengan lebih berkesan lagi.

GPK 1/SKC

15

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

4.0 Slogan Visi Yang Dihubungkan Dengan Nilai Utama. Visi sekolah adalah merupakan satu daripada komponen terpenting dalam perancangan strategik. Ia merupakan wawasan yang ingin dicapai oleh sekolah dan proses untuk mencapainya mungkin mengambil masa yang lama.

Bagi Sekolah Kebangsaan Clifford, Guru Besarnya En. Suhaimin bin Yunan telah mula berbincang dengan guru-guru penolong kanannya untuk menghasilkan satu visi sekolah baru yang ingin dicapai setelah beliau mengambil alih pucuk pimpinan sekolah ini. Visi sekolah ini didasarkan atas beberapa soalan-soalan strategik iaitu:-

Apakah yang ingin dicapai oleh sekolah pada masa hadapan? Kedudukan yang bagaimanakah yang ingin dicapai? Berapa lamakah jangkamasa atau time frame yang diperlukan?

Maka dengan itu lahirlah Visi Sekolah yang baru iaitu:-

“Sekolah Kebangsaan Clifford akan menjadi sekolah yang terbaik dan terunggul di Daerah Lipis menjelang 2008.”

Dengan kata lain, apa yang ingin dicapai oleh Sekolah Kebangsaan Clifford ialah yang terbaik dan kedudukan yang ingin dicapai ialah yang terunggul serta jangkamasa prosesnya ialah selama tiga tahun iaitu menjelang 2008.

Visi Sekolah yang baru ini telah menggantikan Visi sekolah yang lama iaitu:-

“Kearah Kecemerlangan Akademik, Kegemilangan Kokurikulum, Keteguhan Disiplin, Kesepaduan Insan dan Keceriaan Prasarana.”

Justru itu, warga Sekolah Kebangsaan Clifford haruslah bekerja keras, ikhlas dan bertanggungjawab bagi merealisasikan Visi Sekolah yang hendak dicapai.

GPK 1/SKC

16

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

4.1 Slogan Misi Yang Dihubungkan Dengan Nilai Utama. Misi Sekolah adalah merupakan satu gambaran atau pandangan yang hendak dicapai. Ianya adalah sesuatu yang diimaginasikan dan menjadi pendorong serta halatuju setiap ahli organisasi. Halatuju atau wawasan adalah penting kepada organisasi kerana ianya :-

Memberi arah tujuan kepada organisasi Mewujudkan perasaan mampu mengawal keadaan Mendorong warga organisasi supaya memberikan pencapaian cemerlang Menjadikan organisasi kukuh dan berdaya saing tinggi Menyediakan dorongan untuk perubahan Menyatupadukan organisasi

Dahulunya, Sekolah Kebangsaan Clifford mempunyai Misi Sekolah yang berbunyi :-

“Menggemblengkan Sumber Untuk Menghasilkan Kecemerlangan Setiap Masa Bagi Menjayakan Matlamat Pendidikan Negara.”

Semasa perbincangan mengenai Visi Sekolah, Guru Besar juga mencetuskan idea untuk mengubah pernyataan Misi Sekolah yang sedia ada. Berdasarkan soalan-soalan strategik yang menjadi panduan, lahirlah satu Misi Sekolah yang baru iaitu:-

“Memberi pendidikan yang berkualiti kepada setiap pelajar untuk melahirkan insan yang cemerlang dan menjadi warganegara yang berguna kepada Agama, Bangsa dan Negara.”

Semoga diharapkan agar warga Sekolah Kebangsaan Clifford dapat memberi komitmen yang tinggi untuk memberi pendidikan yang berkualiti kepada setiap pelajar yang ada di sekolah ini sebagai memenuhi kepuasan setiap pelanggan.

GPK 1/SKC

17

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

4.2 Kajian Permasalahan Pencapaian Kurikulum Kajian permasalahan yang berfokus terhadap pencapaian kurikulum Sekolah Kebangsaan Clifford telah dijalankan. Di bawah ini adalah jadual pencapaian Keputusan Peperiksaan UPSR selama lima tahun berturut-turut:Jadual 5 : Pencapaian UPSR 2002 – 2006 2002
BM(PEM) BM(PEN) MATH BI SAINS
LULUS SEMUA

2003 95.8% 94.1% 93.2% 93.2% 91.5% 86.4% 18 1.91

2004 93.3% 91.8% 88.1% 74.6% 89.6% 73.1% 11 2.12

2005 96.6% 94.0% 86.2% 86.2% 90.0% 84.5% 12 2.04

2006 99.2% 98.3% 90.1% 83.6% 91.8% 80.3% 18 1.89

92.6% 94.1% 91.2% 90.4% 90.4% 81.6% 19 1.97

BIL 5A GPS

Rujukan : Analisis Keputusan UPSR 2002 – 2006.

Berdasarkan jadual pencapaian Keputusan UPSR di atas, Sekolah Kebangsaan Clifford masih tidak menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam pencapaian kurikulum dari segi kualiti mahupun kuantiti sejak lima tahun kebelakangan ini. Tahun 2002 merupakan tahun yang cemerlang bagi murid-murid Tahun Enam apabila 19 orang muridmuridnya telah mendapat 5 A pada tahun itu. Namun begitu, keputusan pada tahun

berikutnya telah menurun sedikit kepada 18 orang dan terus merosot dengan hanya 11 orang sahaja pada tahun 2004. Sejak tahun itulah, pihak sekolah baru sedar dan telah nampak sedikit peningkatan pada tahun 2005 dengan 12 orang mendapat 5 A dan pencapaian ini terus meningkat pada tahun lepas dengan 18 orang mendapat kecemerlangan. Namun begitu, keputusan ini masih belum mencapai 40% cemerlang daripada jumlah murid Tahun 6 yang ada sepertimana yang dikehendaki oleh Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri Pahang.

GPK 1/SKC

18

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

Dari segi kuantiti pula, peratus kelulusan keseluruhan juga telah menunjukkan pencapaian yang tidak konsisten dari tahun 2002 hingga tahun 2006. Pada tahun 2002, pencapaian keseluruhan adalah sebanyak 81.6% dan ianya meningkat kepada 86.4% Namun begitu, pada tahun 2004, peratus kelulusan keseluruhannya telah merosot kepada 73.1%. Pencapaian ini telah dapat dinaikkan semula pada tahun berikutnya iaitu 84.5% tetapi menurun kembali pada tahun lepas iaitu hanya 80.3%. Ini juga jelas menunjukkan bahawa pencapaian dari segi kuantiti juga masih belum stabil. Walau bagaimanapun, pencapaian keseluruhan matapelajaran adalah baik iaitu semua matapelajaran mencapai peratusan 80% keatas. Bahasa Inggeris tidak lagi menjadi matapelajaran kritikal sekolah ini walaupun tahap penguasaan dikalangan murid masih lemah. Peratus keseluruhan matapelajaran tersebut telah berjaya dinaikkan dari 74.6% pada tahun 2004 ke 83.6% pada tahun 2006. Peratusan GPS sekolah juga telah mencatatkan peratusan terbaik pada tahun 2006. Keputusan peperiksaan UPSR Sekolah Kebangsaan Clifford juga telah melepasi

norma keputusan UPSR negeri dan kebangsaan bagi semua matapelajaran bagi tahun 2006. Peratus GPS sekolah juga telah melepasi norma peratusan negeri dan kebangsaan. Ini dapat dilihat seperti dalam jadual 7 dibawah :Jadual 6 : Keputusan Peperiksaan Awam Melepasi Norma Negeri dan Kebangsaan bagi semua matapelajaran Tahun 2006.
Matapelajaran %Sekolah % Negeri % Kebangsaan

BM(PEM) BM(PEN) MATH BI SAINS
LULUS SEMUA

99.2% 98.3% 90.1% 83.6% 91.8% 80.3% 1.89

93.3% 89.1% 84.1% 72.2% 85.9% 66.1% 2.28

% % % % % % 2.37

GPS

GPK 1/SKC

19

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

Kesimpulannya, walaupun pencapaian kurikulum sekolah ini telah melepasi norma keputusan negeri dan kebangsaan, namun pihak sekolah masih belum berpuas hati kerana belum dapat mencapai keputusan 40% cemerlang dan 100% lulus semua matapelajaran.

Oleh itu, satu mesyuarat khas perancangan strategik telah diatur bagi mengatasi permasalahan ini. Dalam mesyuarat tersebut, satu keputusan telah dibuat untuk menggariskan beberapa misi yang hendak dicapai berdasarkan keperluan dalam bidang kurikulum.

Maka dengan itu, satu Perancangan Strategik Sekolah telah dilancarkan pada 24hb Januari tahun ini di tapak perhimpunan sekolah oleh Guru Besar sendiri, En. Suhaimin bin Yunan dengan menggariskan lima misi dalam bidang kurikulum yang hendak dicapai menjelang tahun 2008. 5.0 Objektif Jangka Panjang.

SK Clifford No. 1 adalah slogan yang dilaung-laungkan untuk dicapai bagi merealisasikan visi sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Clifford menjadi sekolah terbaik dan terunggul di daerah Lipis menjelang 2008. Lima misi Perancangan Strategik yang menjadi hasrat Guru Besar dan warga sekolah ini yang tertera pada banner yang digantung di sekitar kawasan sekolah itu adalah: • • • • • 100 % lulus dalam UPSR 40 % cemerlang dalam UPSR ( 5 A ) PSS dan ICT pemacu kecemerlangan akademik Tiada buta huruf Semua murid menguasai Bahasa Inggeris. Lima misi inilah yang merupakan objektif jangka panjang yang ingin dicapai menjelang 2008. 20

GPK 1/SKC

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

6.0 Objektif Jangka Pendek. Objektif jangka pendek haruslah dirangka dengan teliti agar objektif jangka panjang dapat dicapai. Setelah kajian dibuat, segala perancangan telah diatur untuk mencapai target dalam masa setahun ini. Di antara perancangan yang telah diatur dalam bidang kurikulum adalah seperti berikut:-

GPK 1/SKC

21

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

7.0 Analisis Dalaman Sekolah. Satu analisis dalaman yang terdiri daripada kekuatan dan kelemahan telah dijalankan oleh penulis dan dapatannya adalah seperti berikut:-

9.1 Kekuatan • • Guru Besar yang cukup berpengalaman dan berwawasan. Guru-guru Penolong Kanan dan Penyelia Petang yang dedikasi dan

bertanggungjawab. • • • • Bilangan guru yang mencukupi – 95% adalah terlatih. 40% guru mempunyai sekurang-kurangnya 10 tahun pengalaman. 5 orang guru adalah pemeriksa kertas. Kebanyakan guru adalah sangat rajin dan sentiasa berusaha untuk tingkatkan akademik. • • • • Prasarana sekolah yang agak baik. Kepimpinan dan pengurusan sekolah yang positif. Sistem pengurusan kewangan yang baik. Salah sebuah sekolah yang berada dalam “ranking” tertinggi dalam akademik di daerah Lipis.

9.1 Kelemahan

• • • • • • • • •

Kawasan sekolah yang padat berbanding kapasiti murid. Sekolah dua sesi – pagi dan petang. Kurang guru opsyen Sains. Bilangan guru lelaki dan wanita yang tidak seimbang ( Wanita- 32 : Lelaki – 9 ) Gangguan kehadiran guru yang ketara ( kursus, belajar, bersalin, sakit dll) Peratus pencapaian dalam UPSR masih perlu ditingkatkan. Peratus kecemerlangan perlu di tingkatkan. Penguasaan kemahiran 3M masih perlu ditingkatkan. Blok bangunan kelas lama yang tidak kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran.

GPK 1/SKC

22

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

8.0 Analisis Luaran Sekolah. Satu analisis luaran yang terdiri daripada ancaman dan peluang juga telah dikaji oleh penulis dan dapatannya adalah seperti berikut:-

9.1 Ancaman

Blok bangunan lama yang tidak kondusif dan terdapat hakisan tanah kerana bangunan kelas terletak di lereng bukit.

• • •

Bekalan elektrik selalu terganggu. Kehadiran ibubapa dalam aktiviti sekolah yang kurang mengalakkan. Segelintir ibubapa kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak mereka.

Terdapat cyber café di bandar.

9.1 Peluang

• • • • • •

PIBG memberi sokongan dan kerapkali membiayai aktiviti kurikulum sekolah. Persatuan Murid Tua Sekolah yang baru ditubuh telah mula membantu. Berhampiran Pejabat Pelajaran Daerah. Terdapat Guru Pakar Daerah. Ramai dari kalangan ibu bapa adalah kumpulan profesional dalam pelbagai bidang. Banyak terdapat kemudahan awam kerana sekolah dalam bandar.

9.0 Merangka strategi

9.1 Analisis KLAP ( SWOT Analisis) Dalam mengenalpasti analisis dalaman iaitu Kekuatan dan Kelemahan, aspek kelemahan sudah pasti akan diberikan tumpuan dengan teliti dalam proses penjanaan dan pemilihan strategi nanti. Bagi mengenalpasti analisis luaran pula iaitu Peluang dan Ancaman, kedua-

GPK 1/SKC

23

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

dua aspek harus diambilkira dalam proses menjana strategi untuk perancangan strategik yang akan dijalankan kelak. Disini dipaparkan Analisis KLAP yang telah di senaraikan diatas dalam bentuk jadual:-

Kekuatan ( K )

Kelemahan ( L)

K1–Guru Besar yang cukup berpengalaman L1 dan berwawasan. K2–Guru-guru Penolong Kanan

Kawasan

sekolah

yang

padat

berbanding kapasiti murid. dan L2 – Sekolah dua sesi – pagi dan petang.

Penyelia Petang yang bertanggungjawab L3 – Kurang guru opsyen Sains. dan berdedikasi. L4 – Bilangan guru lelaki dan wanita yang

K3–Bilangan guru mencukupi – 95% tidak seimbang ( Wanita – 32 : Lelaki – 9 ) terlatih. K4–40% guru mempunyai L5 – Gangguan kehadiran guru yang ketara sekurang- ( kursus, belajar, bersalin, sakit dll ) L6 – Peratus pencapaian dari segi kuantiti

kurangnya 10 tahun pengalaman.

K5 – Lima orang guru adalah pemeriksa dalam UPSR masih tidak stabil. kertas. L7 – Peratus pencapaian dari segi kualiti

K6 – Kebanyakan guru adalah sangat rajin dalam UPSR masih perlu ditingkatkan. dan sentiasa berusaha untuk tingkatkan kecemerlangan akademik. K7 – Prasarana sekolah yang agak baik. L8 – Penguasaan kemahiran 3M masih

perlu ditingkatkan. L9 – Tahap penguasaan Bahasa Inggeris

K8 – Kepimpinan dan pengurusan sekolah perlu ditingkatkan. yang positif. L10 – Blok bangunan kelas lama yang

K9 – Sistem pengurusan kewangan yang tidak kondusif untuk pengajaran dan baik. K10 – Salah sebuah sekolah yang berada dalam “ranking” tertinggi dalam akademik di daerah Lipis. pembelajaran.

Jadual 8 24

GPK 1/SKC

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

Peluang ( P )

Ancaman ( A )

P1 – Persatuan Ibubapa Guru memberi A1 – Kehadiran ibubapa dalam aktiviti sokongan dan kerapkali membiayai aktiviti sekolah kurang menggalakkan. kurikulum sekolah. P2 – Berhampiran dengan A2 – Segelintir ibubapa kurang memberi Pejabat perhatian kepada pembelajaran anak-anak. A3 – Blok bangunan lama yang tidak

Pelajaran Daerah Lipis.

P3 – Persatuan Murid Tua Sekolah yang kondusif dan terdapat hakisan tanah kerana baru ditubuhkan telah menunjukkan bangunan kelas terletak di lereng bukit. A4 – Terdapat cyber cafe di bandar. A5 – Perbekalan elektrik yang selalu pelbagai terganggu.

kesungguhan membantu. P4 – Terdapat Guru Pakar Daerah. P5 – Ramai dari kalangan ibubapa adalah kumpulan bidang. P6 – Banyak terdapat kemudahan awam kerana sekolah dalam kawasan bandar. P7 – Mempunyai hubungan baik dengan Jabatan Luar yang berdekatan. profesional dalam

Jadual 9 9.2 Analisis Empat Penjuru Sekolah (EPS) EPS ini adalah satu kaedah yang boleh menentukan keadaan sekolah sama ada berada dalam sukuan konservatif, agresif, defensif ataupun kompetatif. Empat dimensi yang paling sesuai digunakan dalam menentukan keadaan ini melalui persekitaran dalaman dan luarannya adalah Sumber Manusia (SM), Kestabilan Persekitaran (SS) Kelebihan sekolah (SS) dan Pihak Berpengaruh (PB).

GPK 1/SKC

25

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

Persekitaran Dalaman Sumber Manusia (SM) Pembolehubah Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Ketua Panitia Guru-Guru Biasa Murid-murid Staf Sokongan Purata 4 4 4 3 4 3 3.7

Persekitaran Luaran Kestabilan Persekitaran (SS) Pembolehubah Perubahan Kurikulum Turn over murid Saingan sekolah lain Kewangan Perubahan cuaca Perubahan musim Purata -3 -3 -1 -2 -3 -2 -2.3

Kelebihan Sekolah (LS) Pusat Sumber Bilik Darjah Makmal komputer Buku Teks Pusat Akses Kemudahan Sukan -3 -4 -1 -1 -2 -4

Pihak Berpengaruh (PB) Pusat Perkembangan Kurikulum 3 Jemaah Nazir 4 Pejabat Pelajaran Negeri 4 Pejabat Pelajaran Daerah 4 PIBG 2 Murid Tua 2 Jabatan Luar 2 Lembaga Peperiksaan 1 Purata Jadual 10 2.7

Purata

- 2.5

Analisis dari Jadual EPS Paksi x = Dimensi SM + Dimensi SS = 3.7 + (- 2.3) = 1.4 Paksi y = Dimensi LS + Dimensi PB = 2.7 + (- 2.5) = 0.2

GPK 1/SKC

26

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

Matrik Empat Penjuru Sekolah

SM KONSERVATIF 2.00 * ( 1.4, 0.2 ) 1.00 LS - 2.00 - 1.00 1.00 2.00 PB AGRESIF

-1.00 DEFENSIF - 2.00 SS KOMPETATIF

Rajah 1

Tafsiran EPS SK. Clifford berada didalam keadaan Sukuan Agresif. Kesimpulannya sekolah perlu terus mengekalkan keadaan ini dengan menjalankan pengurusan yang strategik ke arah kecemerlangan organisasinya.

GPK 1/SKC

27

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

9.3 Matrik TOWS untuk menangani masalah sekolah.
MASALAH Pencapaian UPSR yang tidak konsisten dari segi kualiti dan kuantiti. KEKUATAN (K) K1- Guru Besar yang cukup berpengalaman dan berwawasan. K2 - Guru-guru Penolong Kanan dan Penyelia Petang yang bertanggungjawab dan berdedikasi. K3 - Bilangan guru mencukupi – 95% terlatih. K4 - 40% guru mempunyai sekurang-kurangnya 10 tahun pengalaman dam 20% pakar dalam ICT. K5 - Lima orang guru adalah pemeriksa kertas. K6 - Kebanyakan guru adalah sangat rajin dan sentiasa berusaha untuk tingkatkan kecemerlangan akademik. KELEMAHAN (L) L1 - Sekolah dua sesi. L2 - Kawasan sekolah yang padat berbanding kapasiti murid. L3 - Kurang guru opsyen Sains. L4 - Bilangan guru lelaki dan wanita yang tidak seimbang ( Wanita - 32 : Lelaki - 9 ) L5 - Gangguan kehadiran guru yang ketara ( kursus, belajar, bersalin, sakit dll ) L6 - Peratus pencapaian dari segi kuantiti dalam UPSR masih tidak stabil. L7 - Peratus pencapaian dari segi kualiti dalam UPSR masih perlu ditingkatkan. L8 – Penguasaan Bahasa Inggeris masih lemah. Strategi LP Atasi kelemahan dengan mengambil peluang 1.Memohon bantuan dari Jabatan Luar untuk membantu membiayai program-program yang dirancang. ( L6, L7 + P7 ) 2. Memohon kepada Pejabat Pelajaran Daerah agar dapat menyelesaikan masalah kurang option guru Sains, bilangan jantina guru yang tidak seimbang dan juga tentang gangguan kehadiran guru yang dihantar berkursus. ( L3, L4, L5 + P4 ) 3.Mengadakan program untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris. ( L8 + P5 ) 4. Memberikan insentif kepada murid yang meningkat dalam pencapaian akademik ( L6, L7 + P2 )

PELUANG (P) P1 – PIBG memberi sokongan dan terhadap aktiviti kurikulum sekolah. P2 – Tabungan kewangan PIBG yang agak kukuh. P3 – Persatuan Murid Tua Sekolah menunjukkan komitmen yang tinggi. P4 – Berhampiran Pejabat Pelajaran Daerah. P5 – Terdapat Guru Pakar Daerah dan Negeri. P6 – Ramai dari kalangan ibubapa adalah kumpulan profesional dalam pelbagai bidang. P7 – Mempunyai hubungan baik dengan Jabatan Luar yang berdekatan.

Strategi KP Gunakan kekuatan untuk merebut peluang 1. Kuasa diplomasi Guru Besar dengan PIBG dan Persatuan Murid Tua dalam memberi sokongan untuk membiayai program kurikulum sekolah. ( K1 + P1, P2, P3 ) 2. Kebijaksanaan Guru-guru Penolong Kanan dan guru-guru bagi menyusun program yang berfokus untuk memastikan kualiti meningkat dengan bantuan guru pakar Daerah dan Negeri. ( K2, K4, K5 + P5 )

3. Mendapatkan khidmat bantu ibubapa yang dalam kumpulan profesional pendidikan. ( K1, K2 + P6 )

GPK 1/SKC

28

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

ANCAMAN (A) A1 – Kehadiran ibubapa dalam aktiviti sekolah kurang menggalakkan A2 – Segelintir ibubapa kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak mereka. A3 - Blok bangunan lama yang tidak kondusif dan terdapat hakisan tanah kerana bangunan kelas terletak di lereng bukit. A4 – Bekalan elektrik yang selalu terganggu. A5 – Terdapat cyber cafe di bandar.

Strategi KA Gunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman 1. Mengadakan Seminar Keibubapaan untuk memberi kesedaran. ( K1, K2 + A1, A2 ) 2. Kuasa diplomasi Guru Besar untuk memohon dan mengadakan perbincangan dengan Pejabat Pelajaran Daerah mengenai blok bangunan yang lama dan bekalan elektrik yang selalu terganggu. Masalah ini mengganggu P & P dalam bilik darjah. ( K1 + A2, A3 ) 3. Mengadakan aktiviti di Pusat Akses Sekolah untuk mengelak murid ke cyber cafe dibandar. ( K3, K6 + A5 )

Strategi LA Meminimakan kelemahan dan elak ancaman 1.Melibatkan penyertaan ibubapa dalam program gotong- royong untuk membaikpulih bangunan sekolah. ( L2 + A3 )

Jadual 11 9.4 Analisis Matriks TOWS Satu Analisis Matriks TOWS (Jadual 11) telah dijalankan untuk menjana strategi yang sesuai dijalankan untuk menangani masalah yang dihadapi di sekolah ini. Berikut adalah sepuluh strategi yang dikenalpasti :a) Strategi kekuatan-peluang : Kuasa diplomasi Guru Besar dengan PIBG dan Persatuan Murid Tua dalam memberi sokongan untuk membiayai program kurikulum sekolah. Mengadakan program bagi meningkatkan prestasi

kurikulum dalam pencapaian UPSR dari segi kuantiti pelajar. ( Misi 1 – Perancangan Strategik )

GPK 1/SKC

29

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

Kebijaksanaan Guru-guru Penolong Kanan dan guru-guru bagi menyusun program yang berfokus untuk memastikan kualiti meningkat dengan bantuan guru pakar Daerah dan Negeri. Mengadakan program bagi meningkatkan prestasi kurikulum dalam pencapaian UPSR dari segi kualiti pelajar. ( Misi 2 – Perancangan Strategik )

Mendapatkan khidmat bantu ibubapa yang dalam kumpulan profesional pendidikan. Mengadakan program khidmat bantu oleh ibubapa untuk meningkatkan tahap penguasaan 3M. ( Misi 4 – Perancangan Strategik )

Strategi kekuatan-ancaman : Gunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Mengadakan Seminar Keibubapaan untuk memberi kesedaran terhadap pembelajaran anak-anak. Mengadakan aktiviti di Pusat Sumber dan aktiviti ICT di Pusat Akses Sekolah bagi mengelak pelajar ke cyber cafe di bandar. ( Misi 3 – Perancangan Strategik )

Strategi kelemahan-peluang : Atasi kelemahan dengan mengambil peluang Mengadakan sesi pertemuan dengan PPD bagi menyelesaikan masalah guru dan khidmat bantu.

GPK 1/SKC

30

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

-

Mengadakan program bagi meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris. ( Misi 5 – Perancangan Strategik )

Strategi kelemahan- ancaman : Meminimumkan kelemahan dan elak ancaman Mengadakan program untuk melibatkan ibubapa dalam program gotong- royong untuk memberikan keselesaan kepada murid untuk belajar.

9.5 Matrik Pemilihan Strategi Berdasarkan pelbagai strategi yang dijana melalui Analisis Matrik TOWS, kerja-kerja pemilihan strategi yang paling baik telah dilakukan dengan menggunakan Analisis Matrik Ranking (Jadual 14). Pemarkahan kepada strategi-strategi tersebut adalah berpandukan kepada kriteria-kriteria seperti dibawah :-

Kesesuaian masa – sama ada masa yang diperlukan sesuai dengan masa terluang warga sekolah. Kepakaran tenaga – kemampuan tenaga manusia menendalikan kerja-kerja penambahbaikan bagi sesuatu strategi. Kesesuaian kos – sama ada jumlah perbelanjaan sesuatu strategi itu dapat ditanggung dan setimpal dari segi hasil. Ketetapan penyelesaian – sama ada sesuatu strategi itu merupakan kaedah penyelesaian yang tepat ke atas masalah dan berkesan. Penerimaan – sama ada para warga sekolah dapat memberikan kerjasama keatas pelaksanaan sesuatu strategi. Kesesuaian dasar – sama ada strategi tersebut selaras dengan dasar kerajaan atau falsafah pendidikan.

GPK 1/SKC

31

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

Had markah setiap kriteria adalah sebanyak 5 markah. Strtegi yang dapat memenuhi salah satu kriteria secara sepenuhnya akan mendapat 5 markah, manakala 0 markah sekiranya langsung tidak dapat memenuhi kriteria tersebut. Jumlah markah tertinggi yang dapat diperolehi oleh setiap strategi adalah 30 markah.

9.6 Analisis Matriks Ranking
Strategi 1 Strategi Mengadakan program bagi meningkatkan pencapaian dalam UPSR dari segi kuantiti Mengadakan program bagi meningkatkan pencapaian dalam UPSR dari segi kualiti Strategi 2 Strategi 3 Mengadakan program khidmat bantu oleh ibubapa untuk meningkatkan tahap penguasaan 3M Strategi 4 Mengadakan Seminar Keibubapaan untuk memberi kesedaran terhadap pembelajaran anak-anak Strategi 5 Mengadakan aktiviti di PSS dan Pusat Akses Sekolah bagi mengelak murid ke cyber cafe di bandar Strategi 6 Mengadakan sesi pertemuan dengan PPD bagi menyelesaikan masalah guru dan khidmat bantu Strategi 7 Mengadakan program bagi meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris. 3 3 3 3 4 5 21 Strategi 8 Mengadakan prograqm gotongroyong untuk memberi keselesaan kepada murid untuk belajar. 2 3 3 4 3 4 19

Bil.

Kriteria

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kesesuaian masa Kepakaran tenaga Kesesuaian kos Ketepatan penyelesaian Penerimaan Staf Kesesuaian dasar Jumlah

5 5 5 4 5 5 29

5 5 5 4 5 5 29

3 4 4 4 4 5 24

4 4 3 4 4 5 25

3 3 4 4 3 5 22

5 5 5 2 4 5 26

Jadual 12 9.7 Pelan Tindakan Setelah membuat analisis matriks rangking, semua strategi ini tidak dapat dijalankan secara serentak. Strategi ini akan dijalankan mengikut keutamaan pemilihan rangking.

GPK 1/SKC

32

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

9.8 Pelaksanaan Strategi Mengikut Wajaran.

1. Mengadakan program bagi meningkatkan prestasi kurikulum dalam pencapaian UPSR dari segi kuantiti pelajar. 2. Mengadakan program bagi meningkatkan prestasi kurikulum dalam pencapaian UPSR dari segi kualiti pelajar. 3. Mengadakan sesi pertemuan dengan Pejabat Pelajaran Daerah bagi menyelesaikan masalah guru dan khidmat bantu. 4. Mengadakan Seminar Keibubapaan untuk memberi kesedaran terhadap pembelajaran anak-anak. 5. Mengadakan program Khidmat Bantu oleh ibubapa untuk meningkatkan tahap penguasaan 3M. 6. Mengadakan aktiviti di Pusat Sumber pelajar ke Cyber Cafe di bandar. 7. Mengadakan program bagi meningkatkan tahap penguasaan Bahasa Inggeris. 8. Mengadakan program gotong-royong untuk memberikan keselesaan kepada murid untuk belajar. dan Pusat Akses Sekolah bagi mengelak

GPK 1/SKC

33

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

9.9 STRATEGI 1 Matlamat Strategik Strategi : Meningkatkan Pencapaian Kuantiti Pelajar UPSR. : Menjemput Kaunselor Daerah, Guru Pakar Daerah dan Negeri serta Ketua Pemeriksa Kertas soalan UPSR untuk membantu sekolah meningkatkan kemahiran belajar dan teknik guru memeriksa dan murid menjawab soalan UPSR Objektif : Pada akhir program, murid akan dapat mengaplikasikan teknik belajar dan menjawab soalan dengan betul dan berkesan dan guru akan dapat memeriksa kertas soalan dengan betul bagi meningkatkan pencapaian prestasi dalam UPSR Proses Pelaksanaan
Aktiviti Tanggung jawab Mesyuarat Penubuhan J/K GB Kos Tarikh jangkaan 4-2-2008 J/K program dibentuk – 100% hadir dan menerima pelantikan Menyediakan kertas kerja GPK1 GPK1 RM 500 GPK1/JK Guru Bimbingan S/U Peperiksaan RM 150 12-4-2008 RM 150 21-3-2008 Surat Jemputan. Kemahiran belajar meningkat Guru memeriksa menggunakan skima peperiksaan Rekod kehadiran Guru Bimbingan Kaunseling GB & GPK Sepanjang Peratus kehadiran guru tahun Prestasi pencapaian kuantiti UPSR 2008 RM 200 26-4-2008 28-6-2008 Sikap pelajar berubah Rekod kehadiran 4-2- 2008 5-2- 2008 100% siap Belanjawan siap Petunjuk Kejayaan

Menyediakan anggaran belanjawan
Memilih penceramah untuk kaedah kemahiran belajar (Guru Pakar ) Bengkel memeriksa kertas soalan (Ketua Pemeriksa Kertas Soalan) Teknik menjawab soalan UPSR ( Guru Pakar Daerah dan Negeri ) Pemantauan dan Penilaian

GPK 1/SKC

34

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

9.10 Pelan Pelaksanaan Nama Program Penceramah Matlamat Program : Teknik kemahiran belajar yang berkesan. : Kaunselor Daerah. : Meningkatkan kefahaman murid bagaimana boleh mengaplikasikan teknik kemahiran belajar yang betul dan berkesan untuk menghadapi peperiksaan. Objektif Program : 1. Murid boleh mengukuhkan pengetahuan kemahiran belajar. 2. Boleh menggunakan kaedah-kaedah kemahiran belajar secara Berkesan. 3. Membantu murid dalam “pembelajaran Kendiri”. Sasaran : Semua murid Tahun 6.

Tempoh Pelaksanaan : 22 Mac 2008

GPK 1/SKC

35

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

9.11 STRATEGI 2 Matlamat Strategik : Meningkatkan Pencapaian Kualiti Pelajar UPSR. Strategi : Mengadakan kelas intensif dan projek anak angkat untuk pelajar-pelajar terpilih. Objektif : Pada akhir program pelajar-pelajar dapat belajar menjawab soalan dengan teknik menjawab yang cemerlang dalam menghadapi peperiksaan UPSR. Proses Pelaksanaan Aktiviti Tanggung jawab Mesyuarat penubuhan GB/GPK 1 J/K Kos Tarikh jangkaan 6-3-2008 Penubuhan J/Kuasa. 100% hadir dan menerima pelantikan. Merangka program GPK 1, J/K 6-3-2008 Membuat kertas kerja. Petunjuk Kejayaan

Mesyuarat J/kuasa kali kedua.

GPK 1. J/K

-

18-3-2008

Memurnikan program. Menghantar surat kepada ibubapa terlibat.

Kelas Intensif

Guru terlibat

RM 250

14-6-2008

Program berjalan dengan lancar. Kehadiran guru dan pelajar.

Projek Anak Angkat

Guru terlibat

RM 250

14-6-2008

Pencerapan kerja pelajar. Prestasi pencapaian pelajar

Pemantauan dan Penilaian

GB & GPK

Sepanjang Peratus kehadiran guru. tahun Prestasi pencapaian kualiti UPSR 2008.

GPK 1/SKC

36

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

9.12 Pelan Pelaksanaan Nama Program Guru Terlibat Matlamat Program : Kelas Intensif : Guru Pemeriksa Kertas Sekolah. : Meningkatkan teknik murid menjawab soalan dengan betul, berkesan dan cemerlang untuk menghadapi peperiksaan. Objektif Program : 1. Murid boleh mengukuhkan teknik menjawab soalan dengan berkesan. 2. Membantu murid mencapai keputusan 5 A. Sasaran : Murid Cemerlang Tahun 6.

Tempoh Pelaksanaan : 14 Jun 2008

GPK 1/SKC

37

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

RUMUSAN Sekolah Kebangsaan Clifford adalah merupakan salah sebuah sekolah yang mempunyai kedudukan yang agak tinggi dalam akademik di daerah Lipis cuma prestasi pencapaian dalam UPSR dari segi kuantiti dan kualiti agak kurang konsisten. Ia berada di dalam zon agresif berdasarkan Analisis Matrik Empat Penjuru Sekolah (EPS). Sekolah mempunyai sumber manusia yang boleh digembeling dan perhatian pihak berpengaruh seperti Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri boleh membantu pihak pengurusan sekolah berusaha untuk meningkatkan kualiti P&P guru seterusnya boleh membantu hasrat sekolah untuk merealisasikan harapan meningkatkan pencapaian UPSR yang berkualiti dan juga meningkatkan kuantiti kelulusan. Sekolah juga mempunyai persekitaran yang stabil serta mempunyai beberapa kelebihan berbanding dengan sekolah lain.

GPK 1/SKC

38

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

PENUTUP Pada hari ini, konsep strategik telah digunakan dengan begitu meluas dalam dunia perniagaan dan korporat. Banyak syarikat telah berjaya dalam dunia yang mereka ceburi hasil penggunaan konsep perancangan strategik.

Dalam dunia pendidikan pula, konsep perancangan strategik ini bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Ia telah diperkenalkan sejak awal tahun 80an lagi menerusi konsep buku biru ataupun lebih dikenali dengan nama blueprint atau

perancangan lima tahun. Bagi sesetengah institusi pendidikan, perancangan blue print ini telah menghasilkan kejayaan dan mencapai matlamat yang diimpi-impikan. Namun demikian, terdapat juga institusi yang menemui kegagalan mungkin kerana perancangan yang diatur tidak begitu strategik dan ianya lenyap ditelan oleh arus perubahan.

Oleh itu, untuk mencapai kejayaan dalam perancangan strategik yang telah disediakan ini, penulis ingin memberi cadangan enam gagasan untuk mencapai kecemerlangan. Cadangan 6 Gagasan untuk Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Clifford : 1. Pihak pengurusan harus membuat kajian terperinci organisasi mengenai perjalanan P&P, pelajar, penjaga dan persekitaran untuk meningkatkan pencapaian akademik. 2. Pihak pentadbir perlu bijak menjana sumber-sumber yang ada secara maksima, mempelajari dan mengaplikasikan teori-teori kepimpinan dan pengurusan. 3. Guru Besar harus berani membuat perubahan, inovasi serta kreatif dalam menzahirkan kecemerlangan. 4. Guru Besar harus memupuk budaya ilmu supaya guru lebih pragmatik dan dinamik semasa menjalankan tugas. 5. Setiap pelajar mempunyai potensi, tetapi perlu diberi bimbingan, teknik belajar dan menjawab soalan dengan betul serta diberi motivasi. 6. Guru Besar jangan sekali-kali berasa puas hati dengan pencapaian dan usaha guru tanpa membuat pengawasan serta penyeliaan yang rapi.

GPK 1/SKC

39

Memperkasakan Sekolah: Perancangan Strategik SKC

Bibliografi

Abd. Rahim Abd. Rashid ( 2000 ). Wawasan & Agenda Pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan Publication.

Ahmad Othman ( 1994 ).

Ke Arah Mewujudkan Sekolah Yang Berkesan: Peranan

Pengetua. Wawasan, September: 4-22

Edaris Abbu Bakri ( 2004 ) Pengurusan Strategik : Konsep Dan Aplikasi untuk Pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Ibrahim Mamat ( 2001 ). Pengetua Sekolah Menangani Isu Dan Cabaran Kepimpinan. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Kimbrough, R, B., & Nunnery, M. Y. ( 1983 ) . Educational Adminstration : An Introduction. New York: Mac Millan Publishing.

Koontz, H., Weihrich, H., ( 1989 ). Management. New York: Mc Graw-Hill Book Co.

Mohd Salleh Lebar ( 2000 ). Petaling Jaya: Longman.

Pentadbiran Pendidikan & Pendidikan Di Malaysia.

Robiah Sidin ( 1989 ). Asas Pentadbiran Pendidikan. Kuala Lumpur: Pustaka Cipta Sdn.Bhd.

Zaidatul Akmaliah Lope Pihie ( 2001 ). Pentadbiran Pendidikan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

Zainal Abidin Mohamed ( 1999 ). Pengurusan Strategik di Sektor Pendidikan. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

GPK 1/SKC

40

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.