BAB 5 : RAJAH

- Rajah adalah gambaran maklumat dan data geografi dalam bentuk grafik atau ilustrasi.
- Penggunaan rajah di dalam penyampaian maklumat berfungsi untuk meringkaskan maklumat,
maklumat lebih jelas, menarik dan mudah difahami.
- Rajah digunakan untuk menjelaskan sesuatu perkara berbentuk proses atau aliran maklumat.
- Sebuah rajah yang lengkap mempunyai beberapa ciri iaitu:
• Tajuk

• Label

• Maklumat ringkas.

- Rajah terdiri daripada 2 jenis iaitu:
1. Rajah kitaran.

2. Peta minda.

1. Apakah yang dimaksudkan sebagai rajah?
_______________________________________________________________
2. Berikan 3 fungsi utama penggunaan rajah?
1. _______________________________ 2. _______________________________ 3.
_______________________________
3. Nyatakan 3 ciri utama sebuah rajah yang lengkap.
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
4. Nyatakn 2 jenis rajah.
1. _______________________________

2. _______________________________

2. RajahKitaran.
- Rajah kitaran adalah gambaran maklumat di dalam bentuk proses atau kitaran.
- Rajah kitan melibatkan beberapa perkara iaitu:
1. Aliran maklumat.
2. Penggunaan anak panah dan nombor.
3. Penerangan ringkas mengenai proses atau maklumat tertentu.
2.1 Mentafsir Rajah Kitaran.
- Dalam tafsiran rajah kitaran seseorang pembaca perlu melihat beberapa perkara iaitu:

Anak panah yang memperlihatkan aliran. . PetaMinda. . 4. Tanah yang kehilangan kesuburan apabila ditinggalkan akan menjadi _________________ ___________________________ selepas beberapa tahun. 3. 2. Tajuk. Penggunaan anak panah. 3.1 di bawah.1: Kitaran Pertanian Pindah. Rajah 5. Label dan juga penerangan ringkas. 3.Peta minda merupakan sejenis rajah yang dilukis bertujuan untuk meringkaskan maklumat. 3. Maklumat-maklumat ringkas. Sumber: Chong Mui Sen dan Azizan Hj. Apakah jenis tanaman yang biasa ditanam dalam amalan pertanian pindah? 5.  B5 Latihan 2 Jawab semua soalan berdasarkan Rajah 5.Sebuah peta minda mempunyai beberapa ciri iaitu: 1. Sebelum padi huma atau jagung ditanam kawasan hutan perlu ______________________ ____________________________________ . Abu Samah. Tajuk. Bilakah petani pindah akan tinggalkan sesuatu kawasan dalam kitaran pertanian pindah? 4.1. Rajah di atas adalah mengenai _______________________________________. 1. 2.2003. . 2. Susunan nombor atau urutan.

 B5 Latihan 4. Dalam pada itu. Arahan: Berdasarkan petikan di bawah. 3. Tajuk. Tanah Tinggi Genting. Susunan nombor atau urutan.1 Mentafsir Peta Minda. 8.Dalam tafsiran peta minda seseorang pembaca perlu melihat beberapa perkara iaitu: 5. .2: Peta Minda Kepentingan Sungai.2 di bawah. Tanah yang menjadi habitat utama hutan yang bukan sahaja menjadi sumber kayu balak tetapi juga penting sebagai kawasan tadahan air. 1. . Tanah Tinggi Cameron. Di samping itu. bentuk muka bumi yang bercerun-curam menjadi legeh utama sungai dengan aliran yang deras membolehkan pembinaan pusat menjana kuasa elektrik hidro. Kepentingan tanah tinggi di Malaysia. Rajah 5. hutan di kawasan tanah tinggi juga memainkan peranan sebagai pembekal sumber bahan binaan sekaligus menjadi salah satu sumber ekonomi. Tanah tinggi di Malaysia bukan sahaja memperlihatkan kepelbagaian ciri bentuk muka bumi tetapi juga memainkan peranan penting kepada kehidupan manusia. Peta minda di bawah adalah mengenai ___________________________________. 7. Taman Kinabalu dan sebagainya. 6. Jawab semua soalan berdasarkan Rajah 5. Anak panah yang memperlihatkan aliran.B5 Latihan 3. lukis sebuah peta minda untuk meringkaskan maklumat mengenai kepentingan tanah tinggi di Malaysia. kawasan tanah tinggi bukan sahaja penting sebagai kawasan aktiviti pertanian tetapi juga sangat penting sebagai destinasi pelancongan yang penting seperti Gunung Jerai. Label dan juga penerangan ringkas. Malahan.

1: Pusat Pelancongan Negeri Kedah. 1. Senaraikan 3 ciri fizikal yang terdapat di dalam peta di atas. Senaraikan 3 kepentingan sungai yang paling utama. Apakah kepentingan sungai sebelum kepentingan keempat? 4. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ 3. ________________________________________ 2. ________________________________________ 3.1. Jika anda ingin mengetahui petempatan awal di Kedah. Jika anda ingin berkelah. Apakah kepentingan sungai yang ke-5? 3. _____________________________________________ 3. Peta 6. _____________________________________________ 2. 1. di manakah tempat yang perlu anda tuju? 49 . _____________________________________________ 2. di manakah lokasi yang perlu anda tuju? 5. ________________________________________   B6 Latihan 3 Jawab semua soalan di bawah berdasarkan Peta 6. Di manakah lokasi yang sesuai untuk anda menikmati air panas bawah tanah? 4. _____________________________________________ 3. 1.2. Senaraikan 3 ciri budaya yang terdapat di dalam peta di atas. 1.

 .

_____________________________________________ 2. Jika anda ingin berkelah. di manakah lokasi yang perlu anda tuju? 5. Senaraikan 3 ciri budaya yang terdapat di dalam peta di atas. 1. Senaraikan 3 ciri fizikal yang terdapat di dalam peta di atas. Jika anda berkelah di kawasan air terjun. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ 3. di manakah tempat yang perlu anda tuju? . _____________________________________________ 3. 1. 1. _____________________________________________ 3. _____________________________________________ 2. Di manakah lokasi yang sesuai untuk melihat pusat pemuliharaan burung? 4.

1. _____________________________________________ 2. Senaraikan 3 ciri budaya yang terdapat di dalam peta di atas. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ 3. Senaraikan 3 ciri fizikal yang terdapat di dalam peta di atas.1. _____________________________________________ . 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful