Henri Coanda De la Wikipedia, enciclopedia libera (Redirec?ionat de la Henri Coanda) Henri Marie Coanda în 1911 Coandä2.

jpg Nascut 7 iunie 1886 Bucure?ti Decedat 25 noiembrie 1972 (86 ani) Bucure?ti Ocupa?ie inginer, inventator, pionier al avia?iei Parin?i Aida (nascuta Danet) ?i Constantin Coanda Sigla academia romana.gif Membru al Academiei Române Henri Marie Coanda (n. 7 iunie 1886 - d. 25 noiembrie 1972) a fost un academicia n ?i inginer român, pionier al avia?iei, fizician, inventator, inventator al motor ului cu reac?ie ?i descoperitor al efectului care îi poarta numele. A fost fiul ge neralului Constantin Coanda, prim-ministru al României în 1918. Cuprins 1 2 3 4 5 6 7 Biografie Inven?ii ?i descoperiri Numismatica Bibliografie Note Vezi ?i Legaturi externe

Biografie Henri Coanda s-a nascut la Bucure?ti la 7 iunie 1886, fiind al doilea copil al u nei familii numeroase. Tatal lui a fost generalul Constantin Coanda, fost profes or de matematica la ?coala na?ionala de poduri ?i ?osele din Bucure?ti ?i fost p rim-ministru al României pentru o scurta perioada de timp în 1918. Mama sa, Aida Dan et, a fost fiica medicului francez Gustave Danet, originar din Bretania. Înca din copilarie viitorul inginer ?i fizician era fascinat de miracolul vântului, dupa î?i va ?i aminti mai târziu. Henri Coanda a fost mai întâi elev al ?colii Petrache Poenaru din Bucure?ti, apoi al Liceului Sf. Sava 1896 unde a urmat primele 3 cla se, dupa care, la 13 ani, a fost trimis de tatal sau, care voia sa-l îndrume spre cariera militara, la Liceul Militar din Ia?i 1899. Termina liceul în 1903 primind gradul de sergent major ?i î?i continua studiile la ?coala de ofi?eri de artilerie , geniu ?i marina din Bucure?ti. Deta?at la un regiment de artilerie de câmp din Germania 1904, este trimis la Tech nische Hochschule (Universitatea Technica) din Berlin-Charlottenburg. Pasionat d e probleme tehnice ?i mai ales de tehnica aviaticii, în 1905 Coanda construie?te u n avion-racheta pentru armata româna. Între 1907-1908 a urmat de asemenea cursuri un iversitare în Belgia, la Liège, ?i la Institutul tehnic Montefiore. În 1908 se întoarce în ?ara ?i e încadrat ofi?er activ în Regimentul 2 de artilerie. Datorita firii sale ? i spiritului inventiv care nu se împacau cu disciplina militara, el a cerut ?i ob? inut aprobarea de a parasi armata, dupa care, profitând de libertatea recâ?tigata, a întreprins o lunga calatorie cu automobilul pe ruta Isfahan - Teheran - Tibet. La întoarcere pleaca în Fran?a ?i se înscrie la ?coala superioara de aeronautica ?i cons truc?ii, nou înfiin?ata la Paris 1909, al carei absolvent devine în anul urmator 191 0, ca ?ef al primei promo?ii de ingineri aeronautici. Marca postala româneasca cu Henri Coanda tânar, emis de ziua avia?iei 1978. Marca postala moldovenesca cu Henri Coanda vârstnic, emisa în anul 2000.

Henri Coanda a efectuat experimentele aerodin amice prealabile ?i a construit în atelierul de carosaj al lui Joachim Caproni pri mul avion cu propulsie reactiva de fapt un avion cu reac?ie. fara elice. de concep?ie proprie. care l-au aju tat sa ob?ina aprobarile necesare. realizarea unor atenuatoare de sunet ?i altele. la o viteza de 90 km/h. Dispozitivul era montat pe un vagon in fa?a unei locomotive. Inven?ia unui nou material de construc?ie. pe aeroportul Issy-les-Moulinea ux de lânga Paris. Anglia ?i a construit avioane cu elice de mare performan?a. numit c onven?ional Coanda-1910 pe care l-a prezentat la al doilea Salon interna?ional a eronautic de la Paris 1910. Dispozitiv pentru masuratori de portan?a ?i rezistenta la deplasarea în aer a diferitelor tipuri de suprafete portante (profile de aripa) cu posibilitatea inr egistrarii valorilor pe diagrame pentru posibilitatea compara?iei si stabilirii profilului ideal. 1914-1918: Henri Coanda lucreaza la "Saint-Chamond" ?i "SIA-Delaunay-Bellevi lle" din [Saint Denis]]. Henri Coand a proiecteaza mai multe aparate de zbor "clasice" (cu elice) cunoscute sub numel e de Bristol-Coanda. Între 1911-1914 Henri Coanda a luc rat ca director tehnic la Uzinele de avia?ie din Bristol. În 1934 ob?ine un brevet de inven?ie francez pentru Proc edeu ?i dispozitiv pentru devierea unui curent de fluid ce patrunde într-un alt fl uid. devine membru al Aca demiei Române. de concep?ie proprie. Ulterior a putut face aceste determinari folosind un tunel de vânt cu fum. În timpul unei încercari de zbor din decembrie 1910. În urmatorii ani se înto arce în Fran?a. cu prilejul probarii motorului cu care era echipat avionul sau cu reac?ie. folosit pentru deco ra?iuni (de exemplu la Palatul culturii din Ia?i. În 1912 unul dintre ele câ?tiga premiul întâi la Concursul interna? ional al avia?iei militare din Anglia. pe linia ParisSaint Quentin. Aceasta descoperire l-a condus la importante cercetari aplicati ve privind hipersustenta?ia aerodinelor. Coanda a abandonat experimentele datorita lipsei de inte res din partea publicului ?i savan?ilor vremii. primul tren aerodi namic din lume ?i altele. Henri Coanda pune la punct un dispozitiv de detec?ie a lichide . Henri Coanda revine definitiv în ?ara în 1969 ca director al Institutului de crea?ie ?tiin?ifica ?i tehnica (INCREST).Cu sprijinul inginerului Gustave Eiffel ?i savantului Paul Painlevé. Datorita acestor experimente a stabilit un profil de aripa func?ional pentru viitoarele sale apa rate de zbor. Coanda a fost proiectat din avion înaintea imp actului. beton-lemnul. iar în anul urmator. Coanda-1916 este asemanator cu avionul de transport Caravelle. prima sanie-automobil propulsata de un motor cu reac?ie. decorat în totali tate cu materialul lui H. dintre care cel mai cunoscut este Coanda-1916. cu doua elici apropiate de coada aparatului. Din fericire.Coanda-1910. Coanda) 1926: În România. s-a lovit de un zid de la marginea terenului de de colare ?i a luat foc. alegându-se doar cu spaima ?i câteva contuzii minore pe fa?a ?i pe mâini. Henri Coanda moare la Bucure?ti. ridicat în 1926. la pr oiectarea caruia de fapt a ?i participat. 1911: În Reims. Inven?ii ?i descoperiri Avionul cu reactie al lui Coanda (realizat în 1910) . 1970. la vâr sta de 86 de ani. pe data de 25 noiembrie 1972. unde a construit un avion de recunoa?tere 1916 foarte apreciat în ep oca. 1911-1914: În calitatea sa de director tehnic al Uzinelor Bristol. Henri Coanda prezinta un aparat de zbor cu doua motoare cuplat e ce ac?ionau o singura elice. i ar experimentele se desfa?urau în mi?care. care se refera la fenomenul numit astazi Efectul Coanda". constând în devierea unui jet de fluid care curge de-a lungul unui perete convex. În aceasta perioada proiecteaza trei tipuri de aeronave. fenomen observat pr ima oara de el în 1910. ?i o camera fotografica speciala. Pen tru o perioada de timp. aparatul pilotat de Henri Coanda a scapat de sub control din ca uza lipsei lui de experien?a. Dispozitiv pentru marirea portan?ei pe profilul de aripa al aparatului cu reacti e realizat în 1910.

E folosit în prospectarea petrolifera.lor în sol. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful