MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI PHARE TVET 01.08.

01

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII Califi a!"a# L$ !%&'! () a*!i $l&$!% +i () *',-'.%!ia " 'l'*i %
N$/%!$l ." alifi a!" .i) )'/") la&'! 0 18

Ni2"l$l 3

3004

A$&'!ii: 1. 2. !. profesor gradul I Colegiul Naţional Agricol ,,Carol I”, Slatina; profesor def., Grup Şcolar Agricol Curtea de Arge ; profesor gradul I, Grup Şcolar de Industrie Ali"entar# ,, $lena %oa"na” Galaţi; &. C'),&a).a 7" Mi7a"la profesor gradul I Colegiul Co"ercial ,,Carol I” Constanţa; '. Da, %l$ Ma!"a profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol (ecuci; ). D!i)'2a) Ma!ia profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol *re+"er; ,. D$ $l", $ A)&'a)"&a profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Curtea de Arge ; -. Ga+-a! A)*"la profesor gradul II, Grup Şcolar Agricol .#lticeni; /. G7"'!*7i"+ E$*")ia profesor gradul I, Colegiul (e0nic ,,I.Creang#” (g. Nea"ţ; 11. Ili" Ma!ia profesor def., Grup Şcolar Agricol *alas, Constanţa; 11. I')a+ $ Ma!ia profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol *re+"er; 12. Li2a.a!i$ Ga:!i"la profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Castelu, Constanţa; 1!. Ma&"i M')i a profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol 2alea C#lug#reasc#; 1&. M'i,i$ Ma!ia doctor 3n "edicin# 4eterinar#, profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol *alas, Constanţa; 1'. M'i,i$ Si/')a profesor gradul I, Grup Şcolar I.N 5o"an Constanţa 1). N"i % Ca!/") profesor gradul II, Grup Şcolar Agricol .#lticeni; 1,. O) "a)$ Va,il" profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol ,,%. Cante"ir” 6u i; 1-. O-!"a D"lia profesor gradul II, Grup Şcolar Agricol *re+"er; 1/. O-!'i$ A)a profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Curtea de Arge ; 21. Pa&a-" Ma!i'a!a profesor gradul I , Grup Şcolar Agricol *alas, Constanţa; 21. P"&!" A)*"la profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Ciorog7rla; 22. S !i'+&"a)$ C',&"l doctor 3n agrono"ie, profesor gradul I, Colegiul (e0nic de Industrie Ali"entar# ,,%. 8oţoc”, 9ucure ti; 2!. Va,ili$ P"&!')"la profesor gradul II, Grup Şcolar Agricol .#lticeni; 5%l$6% I'a)a 5a*7i$ V"!')i a 5!8)9a!$ I'a)a

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ CHEIE# 1. 2. !. &. '. ). ,. C:8;NICA5$ ŞI N;8$5A<I$ ;(I=I>A5$A CA=C;=A(:5;=;I ŞI *5$=;C5A5$A IN.:58A<I$I C:8;NICA5$A ?N =I89A 8:%$5N@ ASIG;5A5$A CA=I(@<II %$>2:=(A5$A *$5S:NA=@ ?N SC:*;= :9<IN$5II *$5.:58AN<$I IGI$NA ŞI S$C;5I(A($A 8;NCII =;C5;= ?N $C6I*@

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE GENERALE# -. *5$2$NI5$A ŞI C:89A($5$A *:=;@5II 8$%I;=;I /. $=$8$N($ %$ C:N(A9I=I(A($ 11. $C:N:8I$ ŞI 8A5A$(ING 11. CI5C;=A<I$ 5;(I$5@, C:N%;C$5$A (5AC(:5;=;I ŞI A;(: 12. $B*=:A(A5$A AG5$GA($=:5 ŞI INS(A=A<II=:5 .:=:SI($ ?N AG5IC;=(;5@

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALI;ATE#

1!. 2A=:5I.ICA5$A 8A($5II=:5 *5I8$ $C:=:GIC$ %$ :5IGIN$ 2$G$(A=@ ŞI ANI8A=@ 1&. *A5(IC;=A5I(@<I=$ ($6N:=:GIC$ A=$ C;=(;5I=:5 %$ CC8* ?N C:N%I<II $C:=:GIC$ 1'. *A5(IC;=A5I(@<I=$ ($6N:=:GIC$ A=$ *=AN($=:5 6:5(IC:=$ ?N C:N%I<II $C:=:GIC$ 1). *A5(IC;=A5I(@<I=$ ($6N:=:GIC$ %$ C5$Ş($5$ ŞI $B*=:A(A5$ A ANI8A=$=:5 ?N C:N%I<II $C:=:GIC$ 1,. A%8INIS(5A5$A G:S*:%@5I$I $C:=:GIC$ 1-. ASIG;5A5$A S@N@(@<II ?N G:S*:%@5IA $C:=:GIC@ 1/. C:N.$C<I:NA5$A *5:%;S$=:5 ($B(I=$ SI8*=$ ?N G:S*:%@5IA $C:=:GIC@ 21. *5$*A5A($ (5A%I<I:NA=$ ŞI S$52I5$A =:5 21. =$GIS=A<IA $C:=:GIC@ ŞI C$5(I.ICA5$A G:S*:%@5I$I

2 5ealiFeaF# o scurt# preFentare utiliF7nd i"agini ilustrati4e. .NICA5$ ŞI N.or"uleaF# opinii personale pe o te"# dat#. & *relucreaF# i interpreteaF# grafic reFultatele oGţinute pe o sarcin# dat#.Ti&l$l $)i&%6ii 1# Ni2"l# Val'a!" !". 1.8$5A<I$ D2 E 1.1 C'/-"&")6"# 1. 1. ! Cite te i utiliFeaF# docu"ente scrise 3n li"Ga+ de specialitate.i&# C:8. 1. 1 .

$laGorarea opiniilor personale pe o te"# dat# .i6ii .Ti&l$l $)i&%6ii 1 # C'/-"&")6a 1. *roGe practice Dtip +oc de rolE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHpun# o inter4enţie i s# o e4alueFe 3n funcţie de opinia celorlalţi." a-li a:ili&a&"# :pinii personale: $Hpunere de "oti4e $4aluarea inter4enţiei: oGser4aţii. prelu#ri de "oti4e din "anuale i articole de specialitate ur"#rirea reacţiilor participanţilor." "2al$a!"# *roGe orale i scrise Dtip eseuE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# elaGoreFe opinii personale pe o te"a dat# . a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DGE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate . 3n li"Ga+ de specialitate. +udec#ţi de 4aloare.8$5A<I$ . scurte infor"#ri docu"entare argu"ent#ri pe GaFa eHperienţei. notarea r#spunsurilor pri"ite. C').NICA5$ ŞI N.1# C!i&"!ii .or"uleaF# opinii personale pe o te"# dat#. reconsiderarea propriei poFiţii 3n funcţie de opiniile audienţei P!':" . a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = C:8. pe GaFa unui eHperi"ent realiFat. $4aluarea inter4enţiei personale 3n funcţie de opiniile celorlalţi. $Hpunerea de "oti4e 3n li"Ga+ de specialitate.

" "2al$a!"# *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# selecteFe. *reFentarea ilustrat# a "aterialului folosind diferite "i+loace de ilustrare . argu"enteaF#. 4orGire clar# te0nici de preFentare cu suport 4iFual *reFentare ilustrat#: P!':" . Selectarea i ordonarea logic# a teHtului i i"aginilor asociate.3# C!i&"!ii . C'). contact 4iFual cu audienţa. s# ordoneFe infor"aţiile.NICA5$ ŞI N. Alegerea unei "odalit#ţi ilustrati4e de eHpunere a infor"aţiilor.i6ii . accentueaF# ideile principale. din surse 4ariate." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = C:8. fil"e.Ti&l$l $)i&%6ii 1# C'/-"&")6a 1." a-li a:ili&a&"# I"agini asociate: 8odalit#ţi i "i+loace de ilustrare: $Hpunerea infor"aţiilor: desene. diagra"e. DGE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate . aplicaţii grafice pe calculator indic# sursele cercetate. s# aleag# "odalit#ţi ilustrati4e de eHpunere a acestora si s# preFinte "aterialul realiFat a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE. sc0iţe. fotografii. grafice postere.8$5A<I$ 5ealiFeaF# o scurt# preFentare utiliF7nd i"agini ilustrati4e. li"Ga+ul trupului. diapoFiti4e. folose te date.

punctuaţie. articole. for"# structurat# registre. C2I uri P!':" ." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = C:8. corespondenţ# oficiala. *roGe scrise sau practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# co"pleteFe docu"ente. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe li"Ga+ul de specialitate 3n acti4it#ţi profesionale. re4iste.NICA5$ ŞI N. . s# eHtrag# i s# sintetiFeFe infor"aţiile necesare pe o anu"it# te"#. Selectarea docu"entelor din surse specialiFate ." a-li a:ili&a&"# Surse specialiFate: Acti4it#ţi profesionale: 5edactarea corect#: %ocu"entaţie: "anuale. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. Co"pletarea sau redactarea corect# a docu"entaţiei pentru sarcini de lucru.4# C!i&"!ii . a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate . docu"entaţii te0nice acti4it#ţi definite 3n cadrul calific#rii ortografie. Gonuri.tiliFarea infor"aţiilor 3n acti4it#ţi profesionale .Ti&l$l $)i&%6ii 1 # C'/-"&")6a 1. Internet. +urnale. C').i6ii ." "2al$a!"# *roGe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# selecteFe docu"entele.8$5A<I$ Cite te si utiliFeaF# docu"ente scrise in li"Ga+ de specialitate. e4idenţe si"ple. studii.

= $fectuarea de calcule cu grad "ediu de dificultate 3ntrIo sarcin# dat#. toleranţ# condiţii de ad"isiGilitate a para"etrilor calculaţi. Selectarea "etodelor grafice adec4ate.># C:8. grafice. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE. diagra"e. s# opereFe cu "i+loace grafice i s# interpreteFe reFultatele oGţinute." "2al$a!"# *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# calculeFe. algorit"i de calcul 8i+loace grafice 5epreFentare corect#: Interpretare: sc0iţe. DGE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate . 0#rţi. acurateţe. legend#. C!i&"!ii ." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = <. .NICA5$ ŞI N.Ti&l$l $)i&%6ii 1 # C'/-"&")6a 1. 5epreFentarea grafic# corecta a reFultatelor prin diferite "i+loace grafice.i6ii ." a-li a:ili&a&" # Calcule cu grad "ediu de dificultate: for"ule de calcul.tiliFarea "i+loacelor grafice pentru interpretarea reFultatelor. co"paraţii cu 4alori. sc0e"e te0nologice scar#. C'). proGe etalon sau standarde P!':" . for"a 3ngri+it#.8$5A<I$ *relucreaF# i interpreteaF# grafic reFultatele oGţinute pe o sarcin# dat#.

(I=I>A5$A CA=C.Ti&l$l $)i&%6ii 3 # Ni2"l# Val'a!" !". 2.i&# .:58A(I$I D 2E 1.1 C'/-"&")6"# 2.1 $HploateaF# GaFe de date.2 *reFint# infor"aţii incluF7nd teHt. 2.=.=A(:5.! Co"unic# prin Internet.C5A5$A IN.I ŞI *5$=. nu"ere i i"agini. .

$HploateaF# GaFe de date. ?ntreţinerea unei GaFe de date. C').:58A(I$I C'/-"&")6a 3.(I=I>A5$A CA=C.1# C!i&"!ii ." "2al$a!"# *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHe"plifice tipuri de date a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate.Ti&l$l $)i&%6ii 3 # . . *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe o GaF# de date a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DeE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. ir de caractere.I SI *5$=. date calendaristice. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 3ntreţin# o GaF# de date a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DcE i DdE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. di"ensiuneE introducere i 4alidare date ad#ugare. ?nc#rcarea unei GaFe de date.=.=A(:5. tergere. consultarea docu"entaţiei auHiliare P!':" . alfanu"erice. sal4are. actualiFare." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = <.i6ii . *reFentarea structurii unei GaFe de date." a-li a:ili&a&"# (ipuri de date: Structura GaFei de date: ?nc#rcare: ?ntreţinerea GaFei de date: nu"erice.C5A5$A IN.= Ilustrarea tipurilor de date. *roGe scriseJorale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# descrie structura unei GaFe de date a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. "e"o taGele Dnu"e co"ponente. tip.

" a-li a:ili&a&"# . Gutoane de acţiune editare teHt. crearea leg#turilor *reFentarea aplicaţiei: derularea paginilor Dauto"at. "anualE." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = <. C!i&"!ii . 5ealiFarea unei eHpuneri adec4ate te"ei alese.DGE . s# realiFeFe i s# preFinte o eHpunere." "2al$a!"# *roGe practice i orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# co"pleteFe for"atul de preFentare.or"ate de preFentare: Co"pletare for"ate: 5ealiFarea eHpunerii: tipuri predefinite.I SI *5$=. sunet.i6ii .Ti&l$l $)i&%6ii 3 # C'/-"&")6a 3.= Indicarea for"atelor de preFentare a infor"aţiilor.:58A(I$I *reFint# infor"aţii incluF7nd teHt. ani"aţie P!':" .=A(:5.C5A5$A IN.(I=I>A5$A CA=C. nu"ere i i"agini. Co"pletarea unui for"at cu teHt. taGel 3nl#nţuirea paginilor. nu"ere i i"agini. C'). DcE i DdE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate . inserare i"agini. *reFentarea aplicaţiei.1# .=. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE .

liste de discuţie a infor"aţiilor P!':" .:58A(I$I C'/-"&")6a 3.i6ii . C').Ti&l$l $)i&%6ii 3# .=. grupuri de cu4inte eI"ail. . foru". cu4inteIc0eie." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = .I SI *5$=. fi iere de pe disc0ete. dialog.olosirea "etodelor de sc0i"G a infor"aţiilor." a-li a:ili&a&"# Surse de infor"aţii: (e0nici de c#utare: 8etode de sc0i"G: Internet.=A(:5. deFGatere onIline.(I=I>A5$A CA=C. Co"unicare prin Internet. C%I5:8Iuri "otoare de c#utare Internet.4# C!i&"!ii ." "2al$a!"# *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe te0nici de c#utare. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE . $Htragerea infor"aţiilor rele4ante.tiliFarea te0nicilor de c#utare adec4ate surselor de infor"aţii.C5A5$A IN. s# eHtrag# i s# fac# sc0i"G de infor"aţii. DGE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. .

!.1 5ecepteaF# "esa+e orale.NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ D2E 1.2 5ecepteaF# "esa+e scrise. !.! $Hpri"# "esa+e orale. !. .i&# C:8.1 C'/-"&")6"# !. !.& $Hpri"# "esa+e scrise.Ti&l$l $)i&%6ii 4 # Ni2"l# Val'a!" !".' *articip# la con4ersaţii .

" a-li a:ili&a&"# 2orGire standard: (e"e de actualitate: *ropria eHperienţ#: P!':" . culturale acti4itateJe4eni"ente profesionale. C')." "2al$a!"# *roG# de e4aluare scris# Dtip testE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 3nţeleag# punctele esenţiale i s# desprind# ideile principale. sociale.1# C!i&"!ii . cu4inte. *roG# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# staGileasc# leg#turi 3ntre "esa+e. %esprinderea ideilor principale din e"isiuni radio i (2 pe te"e de actualitate. interes personalJprofesional. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate.i6ii . ?nţelegerea punctelor esenţiale 3n 4orGirea standard clar# pe te"e fa"iliare Dacti4it#ţi cotidiene.Ti&l$l $)i&%6ii 4 # C'/-"&")6a 4. fraFe legate de propriul Keu” i leg#turi afecti4Ie"oţionale dintrIun teHt aspecte legate de organiFarea 4ieţii cotidiene. tr#ire afecti4Ie"oţional# . StaGilirea leg#turilor 3ntre "esa+ul audiat i propria eHperienţ#. propoFiţii. econo"ice. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# Da E i DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. petrecerea ti"pului liGerE." -"!f'!/a)6% # <a= <:= < = C:8. eHpresii.NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ 5ecepteaF# "esa+e orale .

adaptare.Ti&l$l $)i&%6ii 4 # C'/-"&")6a 4. eHpresii. ter"eni specifici i 3ncadrare 3n conteHt 3nţelegere. C'). ." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = C:8. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate.i6ii . *relucrarea infor"aţiilor oGţinute din descrierea e4eni"entelor. ?nţelegerea unor teHte redactate 3ntrIun li"Ga+ uFual sau specific personalJprofesional.NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ 5ecepteaF# "esa+e scrise.3# C!i&"!ii ." "2al$a!"# *roG# de e4aluare scris# Dtip testE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 3nţeleag# teHte i s# prelucreFe infor"aţii." a-li a:ili&a&"# =i"Ga+ uFualJspecific: *relucrarea infor"aţiei: %ecodare: cu4inte. diagra"e. sc0e"e. %ecodarea infor"aţiilor cuprinse 3n taGele. codurilor ling4istice P!':" . a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE i DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. *roG# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# decodeFe infor"aţii. utiliFare de ter"eni i ter"inologii specifice do"eniului desprinderea sensului.

proiectelor personale i profesionale. *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# enunţe i s# argu"enteFe opiniile personale.Ti&l$l $)i&%6ii 4 # C'/-"&")6a 4.NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ $Hpri"# "esa+e orale. co"unitate." a-li a:ili&a&"# *roHi"itate: Acti4it#ţi :pinii: coal#. .tiliFarea unor eHpresii coerente 3n descrierea eHperienţelor i a altor acti4it#ţi din proHi"itate." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = C:8. *reFentarea unei acti4it#ţi legate de profesiune. C'). a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE i DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. . do"eniu profesional specifice fiec#rui do"eniu profesional pro i contra 3n susţinerea unor sarcini de lucru P!':" . colegi. 4# C!i&"!ii ." "2al$a!"# *roG# de e4aluare scris# Dtip testE i orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe eHpresii i s# preFinte acti4it#ţi. Argu"entarea opiniilor.i6ii .

i6ii . o Fi de lucru. facturi proIfor"#. C').NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ $Hpri"# "esa+e scrise. 5edactarea unui teHt coerent pe te"e fa"iliare sau de interes personalJprofesional." "2al$a!"# *roG# de e4aluare scris# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# redacteFe teHte.># C!i&"!ii . ne7"pliniri profesionale. $laGorarea corespondenţei personale i co"pletarea docu"entelor de lucru. progra"ul Filnic. %escrierea i"presiilor asupra e4eni"entelor cotidiene i a eHperienţelor profesionale. s# elaGoreFe corespondenţa i s# descrie i"presiile.Ti&l$l $)i&%6ii 4 # C'/-"&")6a 4. "oti4aţie. interese P!':" . docu"ente de e4idenţ# pri"ar#. facturi. acti4it#ţi profesionale repetate scrisori personale. . C2Iul european realiF#ri i succese 3n acti4itate. in4entarieri. DGE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = C:8. relaţii 3n ec0ip#." a-li a:ili&a&"# (e"e fa"iliare: Corespondenţ#J docu"ente de lucru: $Hperienţe profesionale: descrierea fa"iliei. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE.

" -"!f'!/a)6%# <a= <:= C:8. "etode de operare.NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ *articip# la con4ersaţii. operaţiuni de lucru. despre ti"pul liGer.i6ii .?# C!i&"!ii . Susţinerea spontan# de con4ersaţii pe te"e fa"iliare." "2al$a!"# *roG# oral# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# con4erseFe i s# descrie aspecte co"une "ai "ultor do"enii. interacţiuni cu alte "eserii i relaţii de lucru operaţiuni de lucru co"une sau de interes reciproc 3n cadrul aceleia i organiFaţii sau cu alţi Geneficiari DfurniForiJdistriGuitoriE Aspecte co"une: P!':" .Ti&l$l $)i&%6ii 4 # C'/-"&")6a 4." a-li a:ili&a&"# Con4ersaţie pe te"e fa"iliare: 3n di4erse "i+loace de transport 3ntrIo regiune unde se 4orGe te li"Ga sau li"Ga este selectat# con4enţional. C'). a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate . fa"ilie. de interes personal i profesional. %escrierea aspectelor co"une "ai "ultor do"enii de acti4itate.

2 .1 Aplic# nor"ele de calitate 3n do"eniul de acti4itate.5A5$A CA=I(@<II D2E 1.tiliFeaF# "etode standardiFate de asigurare a calit#ţii.' C'/-"&")6"# &.Ti&l$l $)i&%6ii > # Ni2"l# Val'a!" !". &. .i&# ASIG.

" a-li a:ili&a&"# Nor"e de calitate: Cerinţe de calitate: instrucţiuni de lucru.tiliFarea nor"elor de calitate 3n acti4itatea curent#. caiet de sarcini. europene i internaţionale care regle"enteaF# acti4itatea ca proces Dintr#ri. C').Ti&l$l $)i&%6ii > # C'/-"&")6a >. 5elatarea cerinţelor de calitate i"puse de nor"ati4e pentru propriul loc de "unc#.1# C!i&"!ii .5A5$A CA=I(@<II Aplic# nor"ele de calitate 3n do"eniul de acti4itate.i6ii . deF4oltare. . criterii i indicatori naţionale. *roGe orale prin care candidatul de"onstreF# c# este capaGil s# preFinte criteriile de calitate din nor"e specifice locului s#u de "unc# a a cu" este specificat 3n criteriul de perfor"anţ# DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = ASIG." "2al$a!"# *roGe orale i practice prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice i s# utiliFeFe nor"e de calitate specifice do"eniului s#u de acti4itate. . a a cu" reiese din criteriile de perfor"anţ# DaE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. nor"e interne. ie iriE P!':" . Identificarea nor"elor de calitate specifice do"eniului propriu de acti4itate.

adoptate de "odelul de "anage"ent al calit#ţii 3n organiFaţie *roceduri specifice: etapele i acţiunile de e4aluare. autoe4aluare i control L ordonate logic corespunF#toare "etodelor standardiFate definite "ai sus P!':" .i6ii ." "2al$a!"# *roGe orale i practice prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHplice i s# aplice "etode standardiFate de asigurare a calit#ţii.Ti&l$l $)i&%6ii ># ASIG. Aplicarea "etodelor standardiFate de asigurare a calit#ţii 3n acti4itatea proprie.tiliFeaF# "etode standardiFate de asigurare a calit#ţii." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = $nu"erarea "etodelor standardiFate de asigurare a calit#ţii. %escrierea procedurilor specifice "etodelor standardiFate de asigurare a calit#ţii . a a cu" este specificat 3n criteriile de perfor"aţ# DaE. C!i&"!ii . DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate." a-li a:ili&a&"# 8etode standardiFate: Aplicare: definite 3n funcţie de "odelul de "anage"ent al calit#ţii adoptat de organiFaţie autoe4aluarea propriei acti4it#ţi 3n raport cu indicatori i criterii din standardele internaţionale pri4ind calitatea. DGE.5A5$A CA=I(@<II C'/-"&")6a >. .3 # . C').

= :9<IN$5II *$5.1 AnaliFeaF# caracteristicile personale i factorii i"plicaţi 3n deF4oltarea carierei.:58AN<$I Ni2"l# Val'a!" !".i&# D2E 1.Ti&l$l $)i&%6ii ? # %$>2:=(A5$ *$5S:NA=@ ?N SC:*. .2 $Hpri"# opţiuni pri4ind traseul personal de educaţie i for"are profesional# .' C'/-"&")6"# '. '.

sociali.= :9<IN$5II *$5." a-li a:ili&a&"# . AnaliFarea factorilor care influenţeaF# deF4oltarea carierei .actori: *otenţial de sc0i"Gare personal#: *otenţial de sc0i"Gare profesional#: raportul dintre co"petenţele personale i co"anda social# diferenţa dintre aspiraţii . i factorii i"plicaţi 3n <a= <:= < = Identificarea progresului 3n deF4oltarea personal# . fa4oraGiliInefa4oraGili. interniIeHterni P!':" . interese i posiGilit#ţi personali.Ti&l$l $)i&%6ii ? # %$>2:=(A5$ *$5S:NA=@ ?N SC:*. $sti"area potenţialului de sc0i"Gare personal# i profesional#. .:58AN<$I C'/-"&")6a ?." "2al$a!"# *roGe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# analiFeFe caracteristicile personale i factorii i"plicaţi 3n deF4oltarea carierei. *roGe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# esti"eFe potenţialul de sc0i"Gare personal# i profesional# 3n condiţiile criteriului de perfor"anţ# DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate.1# AnaliFeaF# caracteristicile personale deF4oltarea carierei. C').i6ii . 3n condiţiile criteriilor de perfor"anţ# DaE i DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate.

.

acţiuni. . Corelarea cerinţelor de for"are profesional# cu posiGilit#ţile proprii . C'). ţin7nd cont de traseele posiGile i 3n corelare cu posiGilit#ţile proprii. 3n condiţiile criteriilor de perfor"anţ# DaE . "i+loace 1 an 2I! ani P!':" ." a-li a:ili&a&"# Strategie: (er"en scurt: (er"en "ediu: oGiecti4e.:58AN<$I C'/-"&")6a ?." "2al$a!"# *roGe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# proiecteFe o opţiune de for"are profesional# pe ter"en scurt i "ediu. 3# $Hpri"# opţiuni pri4ind traseul personal de educaţie i for"are profesional#.i6ii . < = *roiectarea opţiunii de for"are profesional# pe ter"en scurt i "ediu." -"!f'!/a)6% # <a= <:= Identificarea traseelor posiGile de educare i for"are profesional# .DGE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate.= :9<IN$5II *$5. C!i&"!ii . "etode.Ti&l$l $)i&%6ii ? # %$>2:=(A5$ *$5S:NA=@ ?N SC:*.

5I(A($A 8.Ti&l$l $)i&%6ii @ # Ni2"l# Val'a!" !". ).2 Ia "#suri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de "unc#.NCII D2E 1. pre4enirea i stingerea incendiilor.1 Aplic# legislaţia i regle"ent#rile pri4ind securitatea i s#n#tatea la locul de "unc#.i&# IGI$NA ŞI S$C. .' C'/-"&")6"# ).

" "2al$a!" # *roGe oraleJscrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# recunoasc# drepturile i responsaGilit#ţile confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE . orţ.5I(A($A 8. C!i&"!ii ." a-li a:ili&a&" # %repturi : 5esponsaGilit#ţi: 8i+loace de protecţie: Situaţii: instructa+ periodic. 5aportarea situaţiilor care pun 3n pericol securitatea indi4idual# i colecti4#. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 4erifice eHistenţa i integritatea "i+loacelor de protecţie la locul de "unc# i s# raporteFe situaţiile care pun 3n pericol securitatea indi4idual# i colecti4# confor" criteriilor de perfor"anţ# DGE . "#nu iE aGsenţa "i+loacelor de protecţie. <:= < = C'). 1# Aplic# legislaţia i regle"ent#rile pri4ind securitatea i s#n#tatea la locul de "unc#." -"!f'!/a)6%# <a= ?nsu irea drepturilor i responsaGilit#ţilor la locul de "unc# 3n funcţie de nor"ele pre4#Fute la instructa+ele de protecţia "uncii .i6ii . ec0ipa"ent de protecţie 3nsu irea. integritatea "i+loacelor de protecţie P!':" . . aplicarea nor"elor ec0ipa"ente de protecţie specifice locului de "unc# Decrane de protecţie. casc#. DcE acoperind aria de aplicaGilitate specificat#. "asc# de gaF. 2erificarea eHistenţei i integrit#ţii "i+loacelor de protecţie la locul de "unc# . respectarea. acoperind aria de aplicaGilitate specificat#.NCII MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM C'/-"&")6a @. pre4enirea i stingerea incendiilor .Ti&l$l $)i&%6ii @ # IGI$NA ŞI S$C.

?nl#turarea factorilor de risc.actori de risc : 5aportare: ?nl#turare: suGstanţe periculoase. te"peratur#. ." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = Identificarea factorilor de risc . *roGe scrise Jorale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# raporteFe factorii de risc de la locul de "unc# confor" criteriului de perfor"anţ# DGE acoperind aria de aplicaGilitate specificat#. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii . u"iditate. 3# Ia "#suri pentru reducerea factorilor de risc . 5aportarea preFenţei factorilor de risc. Fgo"ote. C'). 4iGraţii.NCII MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'/-"&")6a @." a-li a:ili&a&" # . 4entilaţie." "2al$a!" # *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice i s# 3nl#ture factorii de risc de la locul de "unc# confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE i DcE acoperind aria de aplicaGilitate specificat#. Gacterii. radiaţii oral# sau scris# re"edierea defecţiunilor ap#rute la ec0ipa"entele de protecţie. 4iru i. respectarea nor"elor de protecţie P!':" .Ti&l$l $)i&%6ii @ # IGI$NA ŞI S$C. curenţi de aer.i6ii .5I(A($A 8.

..= ?N $C6I*@ D2E 1.' C'/-"&")6"# .2 ? i asu"# rolurile care 3i re4in 3n ec0ip#.i&# =. .1 Identific# sarcinile i resursele necesare pentru atingerea oGiecti4elor..! ColaGoreaF# cu "e"Grii ec0ipei pentru 3ndeplinirea sarcinilor.. .C5.Ti&l$l $)i&%6ii A # Ni2"l# Val'a!" !".

" -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = Identificarea oGiecti4elor lucrului 3n ec0ip#. u"ane P!':" . "ateriale. C'). Selectarea resurselor necesare atingerii oGiecti4elor. acţionale profesionale. .1# =.Ti&l$l $)i&%6ii A # C'/-"&")6a A. confor" criteriului de perfor"anţ# DcE i a preciF#rilor din condiţiile de aplicaGilitate." a-li a:ili&a&"# :Giecti4e: Sarcini : 5esurse : infor"aţionale. C!i&"!ii . confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE i DGE i a preciF#rilor din condiţiile de aplicaGilitate.= ?N $C6I*@ Identific# sarcinile i resursele necesare pentru atingerea oGiecti4elor.i6ii . %escrierea sarcinilor de lucru 3n ec0ip#.C5. organiFatorice. *roGe practice Dtip eHerciţiuE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# selecteFe resursele necesare atingerii oGiecti4elor." "2al$a!"# *roGe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice oGiecti4ele lucrului 3n ec0ip# i s# descrie sarcinile de lucru 3n ec0ip#. sociale infor"aţii.

"oti4are. raportor spri+in. s#I i asu"e i s# pro"o4eFe atitudini constructi4e 3n grup." "2al$a!"# *roGe practice Dtip eHerciţiu. solidariFare finaliFare de sarcini proprii. suGordonat. distriGuire de sarcini 3n ec0ip#. eHclus. confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE." a-li a:ili&a&"# *oFiţia indi4idual#: Atitudini: Acţiuni: inclus. Asu"area i pro"o4area atitudinilor constructi4e 3n grup. . s# iniţieFe acţiuni 3n grup. 3ncura+are. C!i&"!ii .Ti&l$l $)i&%6ii A # =. supra4eg0erea finaliF#rii unor operaţiuni.3# ? i asu"# rolurile care 3i re4in 3n ec0ip#." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = 5aportarea poFiţiei indi4iduale la ceilalţi.i6ii . D GE i DcE i a preciF#rilor din condiţiile de aplicaGilitate.C5. +oc de rolE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# raporteFe poFiţia indi4idual# faţ# de ceilalţi. C'). i"plicare. iniţiator. interes.= ?N $C6I*@ C'/-"&")6a A. Iniţierea acţiunilor 3n grup. raportarea reFultatelor P!':" . coordonator.

prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# adopte unele "#suri de eficientiFare a lucrului 3n ec0ip# confor" criteriului de perfor"anţ# DcE i a preciF#rilor din condiţiile de aplicaGilitate. poFiţia faţ# de grup. prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# recunoasc# co"petenţele "e"Grilor ec0ipei i s# coreleFe propriile sarcini cu ale ec0ipei.Ti&l$l $)i&%6ii A # =. atitudini. *roGe scrise i practice Dtip eHerciţiuE . corecţii i adapt#ri ale planului co"un. respectarea unui plan co"un. 3ncadrare 3n ti"p.i6ii ." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = 5ecunoa terea co"petenţei "e"Grilor ec0ipei. asigurarea ec0iliGrului de sarcini 3n ec0ip#.= ?N $C6I*@ C'/-"&")6a 4# ColaGoreaF# cu "e"Grii ec0ipei pentru 3ndeplinirea sarcinilor. interese eHplicaţii de sarcini. recunoa terea "eritelor P!':" . C!i&"!ii ." a-li a:ili&a&"# Co"petenţa: Corelare de sarcini: 8#suri: preg#tire profesional#. Corelarea propriilor sarcini cu ale ec0ipei. . negocierea sarcinilor 4erific#ri ale calit#ţii sarcinilor. grad de "oti4are. confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE i D GE i a preciF#rilor din condiţiile de aplicaGilitate. C')." "2al$a!"# *roGe orale i scrise Dtip fi e de autoe4aluareE .C5. Adoptarea unor "#suri de eficientiFare a lucrului 3n ec0ip#.

1 C'/-"&")6"# 8. PREVENIREA ŞI COM5ATEREA POLUĂRII MEDIULUI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Ni2"l# Val'a!" !". . Aplic# "#suri de co"Gatere a polu#rii "ediului.NICA5$ ŞI N.1.tiliFeaF# "etodele de analiF# a polu#rii "ediului 8.i&# 2 1. Ti&l$l $)i&%6ii 1# Ni2"l# Val'a!" !".i&# C:8. 8.>.Ti&l$l $)i&%6ii# 8.4. Aplic# "#suri de pre4enire a polu#rii "ediului.8$5A<I$ D2 E 1.1 C'/-"&")6"# . Identific# sursele de poluare a "ediului 8.3.

1. 1. 1.or"uleaF# opinii personale pe o te"# dat#.1. 1 . ! Cite te i utiliFeaF# docu"ente scrise 3n li"Ga+ de specialitate. & *relucreaF# i interpreteaF# grafic reFultatele oGţinute pe o sarcin# dat#. . 2 5ealiFeaF# o scurt# preFentare utiliF7nd i"agini ilustrati4e.

C')." a-li a:ili&a&"# :pinii personale: $Hpunere de "oti4e $4aluarea inter4enţiei: oGser4aţii.i6ii .1# C!i&"!ii .NICA5$ ŞI N.or"uleaF# opinii personale pe o te"# dat#. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DGE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate . prelu#ri de "oti4e din "anuale i articole de specialitate ur"#rirea reacţiilor participanţilor. +udec#ţi de 4aloare. reconsiderarea propriei poFiţii 3n funcţie de opiniile audienţei P!':" .8$5A<I$ . scurte infor"#ri docu"entare argu"ent#ri pe GaFa eHperienţei. *roGe practice Dtip +oc de rolE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHpun# o inter4enţie i s# o e4alueFe 3n funcţie de opinia celorlalţi.Ti&l$l $)i&%6ii 1 # C'/-"&")6a 1. 3n li"Ga+ de specialitate. $laGorarea opiniilor personale pe o te"# dat# . $4aluarea inter4enţiei personale 3n funcţie de opiniile celorlalţi. $Hpunerea de "oti4e 3n li"Ga+ de specialitate. pe GaFa unui eHperi"ent realiFat." "2al$a!"# *roGe orale i scrise Dtip eseuE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# elaGoreFe opinii personale pe o te"a dat# ." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = C:8. notarea r#spunsurilor pri"ite. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate.

3# C!i&"!ii ." a-li a:ili&a&"# I"agini asociate: 8odalit#ţi i "i+loace de ilustrare: $Hpunerea infor"aţiilor: desene. din surse 4ariate. folose te date. aplicaţii grafice pe calculator indic# sursele cercetate.8$5A<I$ 5ealiFeaF# o scurt# preFentare utiliF7nd i"agini ilustrati4e. argu"enteaF#. C')." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = C:8. DGE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate . Selectarea i ordonarea logic# a teHtului i i"aginilor asociate.i6ii . fotografii.NICA5$ ŞI N. accentueaF# ideile principale. sc0iţe. contact 4iFual cu audienţa. s# aleag# "odalit#ţi ilustrati4e de eHpunere a acestora si s# preFinte "aterialul realiFat a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE. diagra"e. 4orGire clar# te0nici de preFentare cu suport 4iFual *reFentare ilustrat#: P!':" ." "2al$a!"# *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# selecteFe. grafice postere. *reFentarea ilustrat# a "aterialului folosind diferite "i+loace de ilustrare .Ti&l$l $)i&%6ii 1# C'/-"&")6a 1. Alegerea unei "odalit#ţi ilustrati4e de eHpunere a infor"aţiilor. s# ordoneFe infor"aţiile. diapoFiti4e. fil"e. li"Ga+ul trupului.

corespondenţ# oficiala. articole. C2I uri P!':" . s# eHtrag# i s# sintetiFeFe infor"aţiile necesare pe o anu"it# te"#." "2al$a!"# *roGe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# selecteFe docu"entele." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = C:8.NICA5$ ŞI N. punctuaţie. Selectarea docu"entelor din surse specialiFate . Co"pletarea sau redactarea corect# a docu"entaţiei pentru sarcini de lucru. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate.tiliFarea infor"aţiilor 3n acti4it#ţi profesionale . Gonuri." a-li a:ili&a&"# Surse specialiFate: Acti4it#ţi profesionale: 5edactarea corect#: %ocu"entaţie: "anuale.i6ii . a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate . for"# structurat# registre. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe li"Ga+ul de specialitate 3n acti4it#ţi profesionale.4# C!i&"!ii .8$5A<I$ Cite te si utiliFeaF# docu"ente scrise in li"Ga+ de specialitate. +urnale. .Ti&l$l $)i&%6ii 1 # C'/-"&")6a 1. re4iste. docu"entaţii te0nice acti4it#ţi definite 3n cadrul calific#rii ortografie. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. e4idenţe si"ple. C'). Internet. studii. *roGe scrise sau practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# co"pleteFe docu"ente.

= $fectuarea de calcule cu grad "ediu de dificultate 3ntrIo sarcin# dat#.i6ii ." "2al$a!"# *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# calculeFe. grafice.># C:8.NICA5$ ŞI N. sc0e"e te0nologice scar#.Ti&l$l $)i&%6ii 1 # C'/-"&")6a 1. C!i&"!ii .8$5A<I$ *relucreaF# i interpreteaF# grafic reFultatele oGţinute pe o sarcin# dat#. legend#. toleranţ# condiţii de ad"isiGilitate a para"etrilor calculaţi. proGe etalon sau standarde P!':" ." a-li a:ili&a&" # Calcule cu grad "ediu de dificultate: for"ule de calcul. s# opereFe cu "i+loace grafice i s# interpreteFe reFultatele oGţinute. Selectarea "etodelor grafice adec4ate. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE. acurateţe.tiliFarea "i+loacelor grafice pentru interpretarea reFultatelor. DGE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate . for"a 3ngri+it#. diagra"e. 5epreFentarea grafic# corecta a reFultatelor prin diferite "i+loace grafice. C'). co"paraţii cu 4alori. algorit"i de calcul 8i+loace grafice 5epreFentare corect#: Interpretare: sc0iţe. ." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = <. 0#rţi.

:58A(I$I D 2E 1. 2.=.=A(:5.i&# . .2 *reFint# infor"aţii incluF7nd teHt.I ŞI *5$=.1 C'/-"&")6"# 2. nu"ere i i"agini.(I=I>A5$A CA=C.C5A5$A IN.! Co"unic# prin Internet.Ti&l$l $)i&%6ii 3 # Ni2"l# Val'a!" !". 2.1 $HploateaF# GaFe de date.

." a-li a:ili&a&"# (ipuri de date: Structura GaFei de date: ?nc#rcare: ?ntreţinerea GaFei de date: nu"erice.i6ii .=.= Ilustrarea tipurilor de date. actualiFare." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = <. ?ntreţinerea unei GaFe de date. "e"o taGele Dnu"e co"ponente.I SI *5$=. tip.(I=I>A5$A CA=C. sal4are. tergere.1# C!i&"!ii .C5A5$A IN. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe o GaF# de date a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DeE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. C').=A(:5. alfanu"erice. ?nc#rcarea unei GaFe de date.:58A(I$I C'/-"&")6a 3. date calendaristice. *reFentarea structurii unei GaFe de date.Ti&l$l $)i&%6ii 3 # . ir de caractere." "2al$a!"# *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHe"plifice tipuri de date a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. *roGe scriseJorale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# descrie structura unei GaFe de date a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. consultarea docu"entaţiei auHiliare P!':" . *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 3ntreţin# o GaF# de date a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DcE i DdE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. $HploateaF# GaFe de date. di"ensiuneE introducere i 4alidare date ad#ugare.

Co"pletarea unui for"at cu teHt. C').Ti&l$l $)i&%6ii 3 # C'/-"&")6a 3. crearea leg#turilor *reFentarea aplicaţiei: derularea paginilor Dauto"at.(I=I>A5$A CA=C.:58A(I$I *reFint# infor"aţii incluF7nd teHt. inserare i"agini.1# .=A(:5.= Indicarea for"atelor de preFentare a infor"aţiilor. nu"ere i i"agini. sunet.i6ii . taGel 3nl#nţuirea paginilor. "anualE." a-li a:ili&a&"# . 5ealiFarea unei eHpuneri adec4ate te"ei alese. ani"aţie P!':" . Gutoane de acţiune editare teHt. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE .=.or"ate de preFentare: Co"pletare for"ate: 5ealiFarea eHpunerii: tipuri predefinite. s# realiFeFe i s# preFinte o eHpunere. *reFentarea aplicaţiei.C5A5$A IN.I SI *5$=. nu"ere i i"agini. DcE i DdE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate ." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = <.DGE . C!i&"!ii ." "2al$a!"# *roGe practice i orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# co"pleteFe for"atul de preFentare.

tiliFarea te0nicilor de c#utare adec4ate surselor de infor"aţii. DGE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. $Htragerea infor"aţiilor rele4ante." a-li a:ili&a&"# Surse de infor"aţii: (e0nici de c#utare: 8etode de sc0i"G: Internet. fi iere de pe disc0ete.:58A(I$I C'/-"&")6a 3." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = . cu4inteIc0eie.=A(:5." "2al$a!"# *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe te0nici de c#utare.(I=I>A5$A CA=C. deFGatere onIline. grupuri de cu4inte eI"ail. liste de discuţie a infor"aţiilor P!':" .Ti&l$l $)i&%6ii 3# .olosirea "etodelor de sc0i"G a infor"aţiilor.4# C!i&"!ii .C5A5$A IN. C').=.I SI *5$=. dialog. Ti&l$l $)i&%6ii 4 # C:8. s# eHtrag# i s# fac# sc0i"G de infor"aţii. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE .i6ii . Co"unicare prin Internet.NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ . . foru". C%I5:8Iuri "otoare de c#utare Internet.

!.& $Hpri"# "esa+e scrise.1 C'/-"&")6"# !.Ni2"l# Val'a!" !". !.i&# D2E 1. !. .2 5ecepteaF# "esa+e scrise.! $Hpri"# "esa+e orale.' *articip# la con4ersaţii . !.1 5ecepteaF# "esa+e orale.

culturale acti4itateJe4eni"ente profesionale. interes personalJprofesional. cu4inte. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# Da E i DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. %esprinderea ideilor principale din e"isiuni radio i (2 pe te"e de actualitate. *roG# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# staGileasc# leg#turi 3ntre "esa+e. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate." -"!f'!/a)6% # <a= <:= < = C:8. petrecerea ti"pului liGerE.Ti&l$l $)i&%6ii 4 # C'/-"&")6a 4. C'). StaGilirea leg#turilor 3ntre "esa+ul audiat i propria eHperienţ#. propoFiţii." a-li a:ili&a&"# 2orGire standard: (e"e de actualitate: *ropria eHperienţ#: P!':" . tr#ire afecti4Ie"oţional# . sociale.NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ 5ecepteaF# "esa+e orale . eHpresii. econo"ice.1# C!i&"!ii . ?nţelegerea punctelor esenţiale 3n 4orGirea standard clar# pe te"e fa"iliare Dacti4it#ţi cotidiene. fraFe legate de propriul Keu” i leg#turi afecti4Ie"oţionale dintrIun teHt aspecte legate de organiFarea 4ieţii cotidiene." "2al$a!"# *roG# de e4aluare scris# Dtip testE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 3nţeleag# punctele esenţiale i s# desprind# ideile principale.i6ii .

*roG# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# decodeFe infor"aţii. codurilor ling4istice P!':" . a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. C'). ?nţelegerea unor teHte redactate 3ntrIun li"Ga+ uFual sau specific personalJprofesional." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = C:8. . %ecodarea infor"aţiilor cuprinse 3n taGele. utiliFare de ter"eni i ter"inologii specifice do"eniului desprinderea sensului.3# C!i&"!ii ." a-li a:ili&a&"# =i"Ga+ uFualJspecific: *relucrarea infor"aţiei: %ecodare: cu4inte. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE i DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. sc0e"e.i6ii .NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ 5ecepteaF# "esa+e scrise. ter"eni specifici i 3ncadrare 3n conteHt 3nţelegere. adaptare.Ti&l$l $)i&%6ii 4 # C'/-"&")6a 4. eHpresii." "2al$a!"# *roG# de e4aluare scris# Dtip testE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 3nţeleag# teHte i s# prelucreFe infor"aţii. *relucrarea infor"aţiilor oGţinute din descrierea e4eni"entelor. diagra"e.

" -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = C:8.i6ii . ." a-li a:ili&a&"# *roHi"itate: Acti4it#ţi :pinii: coal#. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE i DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. colegi. do"eniu profesional specifice fiec#rui do"eniu profesional pro i contra 3n susţinerea unor sarcini de lucru P!':" . co"unitate. *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# enunţe i s# argu"enteFe opiniile personale. 4# C!i&"!ii .NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ $Hpri"# "esa+e orale. *reFentarea unei acti4it#ţi legate de profesiune." "2al$a!"# *roG# de e4aluare scris# Dtip testE i orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe eHpresii i s# preFinte acti4it#ţi.tiliFarea unor eHpresii coerente 3n descrierea eHperienţelor i a altor acti4it#ţi din proHi"itate. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. Argu"entarea opiniilor. proiectelor personale i profesionale. C').Ti&l$l $)i&%6ii 4 # C'/-"&")6a 4. .

facturi. progra"ul Filnic. docu"ente de e4idenţ# pri"ar#." "2al$a!"# *roG# de e4aluare scris# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# redacteFe teHte. C2Iul european realiF#ri i succese 3n acti4itate. $laGorarea corespondenţei personale i co"pletarea docu"entelor de lucru. . in4entarieri.i6ii . interese P!':" . %escrierea i"presiilor asupra e4eni"entelor cotidiene i a eHperienţelor profesionale. acti4it#ţi profesionale repetate scrisori personale.NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ $Hpri"# "esa+e scrise. relaţii 3n ec0ip#. facturi proIfor"#." a-li a:ili&a&"# (e"e fa"iliare: Corespondenţ#J docu"ente de lucru: $Hperienţe profesionale: descrierea fa"iliei.Ti&l$l $)i&%6ii 4 # C'/-"&")6a 4. DGE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = C:8. C'). "oti4aţie. ne7"pliniri profesionale. s# elaGoreFe corespondenţa i s# descrie i"presiile. 5edactarea unui teHt coerent pe te"e fa"iliare sau de interes personalJprofesional. o Fi de lucru.># C!i&"!ii .

C'). a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate Ti&l$l $)i&%6ii > # ASIG. operaţiuni de lucru.?# C!i&"!ii ." a-li a:ili&a&"# Con4ersaţie pe te"e fa"iliare: 3n di4erse "i+loace de transport 3ntrIo regiune unde se 4orGe te li"Ga sau li"Ga este selectat# con4enţional.i6ii . de interes personal i profesional. Susţinerea spontan# de con4ersaţii pe te"e fa"iliare." -"!f'!/a)6%# <a= <:= C:8. despre ti"pul liGer." "2al$a!"# *roG# oral# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# con4erseFe i s# descrie aspecte co"une "ai "ultor do"enii. interacţiuni cu alte "eserii i relaţii de lucru operaţiuni de lucru co"une sau de interes reciproc 3n cadrul aceleia i organiFaţii sau cu alţi Geneficiari DfurniForiJdistriGuitoriE Aspecte co"une: P!':" .Ti&l$l $)i&%6ii 4 # C'/-"&")6a 4.5A5$A CA=I(@<II . fa"ilie.NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ *articip# la con4ersaţii. %escrierea aspectelor co"une "ai "ultor do"enii de acti4itate. "etode de operare.

2 Aplic# nor"ele de calitate 3n do"eniul de acti4itate. . &.i&# D2E 1.tiliFeaF# "etode standardiFate de asigurare a calit#ţii.2 .Ni2"l# Val'a!" !".' C'/-"&")6"# &.

caiet de sarcini.i6ii . .5A5$A CA=I(@<II Aplic# nor"ele de calitate 3n do"eniul de acti4itate. europene i internaţionale care regle"enteaF# acti4itatea ca proces Dintr#ri. *roGe orale prin care candidatul de"onstreF# c# este capaGil s# preFinte criteriile de calitate din nor"e specifice locului s#u de "unc# a a cu" este specificat 3n criteriul de perfor"anţ# DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. deF4oltare. Identificarea nor"elor de calitate specifice do"eniului propriu de acti4itate.1# C!i&"!ii . criterii i indicatori naţionale." -"!f'!/a)6%# <.tiliFarea nor"elor de calitate 3n acti4itatea curent#." "2al$a!"# *roGe orale i practice prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice i s# utiliFeFe nor"e de calitate specifice do"eniului s#u de acti4itate. 5elatarea cerinţelor de calitate i"puse de nor"ati4e pentru propriul loc de "unc#. . ie iriE P!':" . nor"e interne.= <"= <f= ASIG." a-li a:ili&a&"# Nor"e de calitate: Cerinţe de calitate: instrucţiuni de lucru.Ti&l$l $)i&%6ii > # C'/-"&")6a >. C'). a a cu" reiese din criteriile de perfor"anţ# DaE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate.

i6ii .5A5$A CA=I(@<II C'/-"&")6a >. C!i&"!ii ." "2al$a!"# *roGe orale i practice prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHplice i s# aplice "etode standardiFate de asigurare a calit#ţii. adoptate de "odelul de "anage"ent al calit#ţii 3n organiFaţie *roceduri specifice: etapele i acţiunile de e4aluare.3 # . C').= :9<IN$5II *$5. Ti&l$l $)i&%6ii ? # %$>2:=(A5$ *$5S:NA=@ ?N SC:*." a-li a:ili&a&"# 8etode standardiFate: Aplicare: definite 3n funcţie de "odelul de "anage"ent al calit#ţii adoptat de organiFaţie autoe4aluarea propriei acti4it#ţi 3n raport cu indicatori i criterii din standardele internaţionale pri4ind calitatea. DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate.= <"= <f= $nu"erarea "etodelor standardiFate de asigurare a calit#ţii.tiliFeaF# "etode standardiFate de asigurare a calit#ţii. a a cu" este specificat 3n criteriile de perfor"aţ# DaE. Aplicarea "etodelor standardiFate de asigurare a calit#ţii 3n acti4itatea proprie. DGE." -"!f'!/a)6%# <. %escrierea procedurilor specifice "etodelor standardiFate de asigurare a calit#ţii . autoe4aluare i control L ordonate logic definite "ai sus corespunF#toare "etodelor standardiFate P!':" .:58AN<$I .Ti&l$l $)i&%6ii ># ASIG.

i factorii Ti&l$l $)i&%6ii ? # %$>2:=(A5$ *$5S:NA=@ ?N SC:*.:58AN<$I .2 $Hpri"# opţiuni pri4ind traseul personal de educaţie i for"are profesional# .' C'/-"&")6"# '.i&# D2E 1. '.Ni2"l# Val'a!" !".2 AnaliFeaF# caracteristicile personale i"plicaţi 3n deF4oltarea carierei.= :9<IN$5II *$5.

$sti"area potenţialului de sc0i"Gare personal# i profesional#.C'/-"&")6a ?." a-li a:ili&a&"# . AnaliFarea factorilor care influenţeaF# deF4oltarea carierei . interese i posiGilit#ţi personali.= :9<IN$5II *$5. i factorii i"plicaţi 3n <.:58AN<$I . interniIeHterni P!':" . Ti&l$l $)i&%6ii ? # %$>2:=(A5$ *$5S:NA=@ ?N SC:*.actori: *otenţial de sc0i"Gare personal#: *otenţial de sc0i"Gare profesional#: raportul dintre co"petenţele personale i co"anda social# diferenţa dintre aspiraţii .1# AnaliFeaF# caracteristicile personale deF4oltarea carierei." "2al$a!"# *roGe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# analiFeFe caracteristicile personale i factorii i"plicaţi 3n deF4oltarea carierei. *roGe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# esti"eFe potenţialul de sc0i"Gare personal# i profesional# 3n condiţiile criteriului de perfor"anţ# DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate.i6ii . 3n condiţiile criteriilor de perfor"anţ# DaE i DGE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate.= <"= <f= Identificarea progresului 3n deF4oltarea personal# . fa4oraGiliInefa4oraGili. sociali. C').

<f= *roiectarea opţiunii de for"are profesional# pe ter"en scurt i "ediu.= Identificarea traseelor posiGile de educare profesional# . i for"are C').DGE i DcE i cuprinF7nd toate condiţiile de aplicaGilitate. Ti&l$l $)i&%6ii @ # IGI$NA ŞI S$C. ţin7nd cont de traseele posiGile i 3n corelare cu posiGilit#ţile proprii.5I(A($A 8.NCII . 3# $Hpri"# opţiuni pri4ind traseul personal de educaţie i for"are profesional#. <"= Corelarea cerinţelor de for"are profesional# cu posiGilit#ţile proprii . "i+loace 1 an 2I! ani P!':" . acţiuni." a-li a:ili&a&"# Strategie: (er"en scurt: (er"en "ediu: oGiecti4e. "etode." "2al$a!"# *roGe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# proiecteFe o opţiune de for"are profesional# pe ter"en scurt i "ediu." -"!f'!/a)6% # <. 3n condiţiile criteriilor de perfor"anţ# DaE .i6ii .C'/-"&")6a ?. C!i&"!ii .

2 Ia "#suri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de "unc#. pre4enirea i stingerea incendiilor.1 Aplic# legislaţia i regle"ent#rile pri4ind securitatea i s#n#tatea la locul de "unc#.Ni2"l# Val'a!" !".' C'/-"&")6"# ). .i&# D2E 1. ).

" a-li a:ili&a&" # %repturi : 5esponsaGilit#ţi: 8i+loace de protecţie: Situaţii: instructa+ periodic. integritatea "i+loacelor de protecţie P!':" . C!i&"!ii ." -"!f'!/a)6%# <.Ti&l$l $)i&%6ii @ # IGI$NA ŞI S$C. respectarea. pre4enirea i stingerea incendiilor . *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 4erifice eHistenţa i integritatea "i+loacelor de protecţie la locul de "unc# i s# raporteFe situaţiile care pun 3n pericol securitatea indi4idual# i colecti4# confor" criteriilor de perfor"anţ# DGE . DcE acoperind aria de aplicaGilitate specificat#. orţ." "2al$a!" # *roGe oraleJscrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# recunoasc# drepturile i responsaGilit#ţile confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE . ec0ipa"ent de protecţie 3nsu irea.= ?nsu irea drepturilor i responsaGilit#ţilor la locul de "unc# 3n funcţie de nor"ele pre4#Fute la instructa+ele de protecţia "uncii . acoperind aria de aplicaGilitate specificat#. .NCII MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMM C'/-"&")6a @.i6ii . 2erificarea eHistenţei i integrit#ţii "i+loacelor de protecţie la locul de "unc# . 5aportarea situaţiilor care pun 3n pericol securitatea indi4idual# i colecti4#. "#nu iE aGsenţa "i+loacelor de protecţie. casc#. "asc# de gaF.5I(A($A 8. 1# Aplic# legislaţia i regle"ent#rile pri4ind securitatea i s#n#tatea la locul de "unc#. <"= <f= C'). aplicarea nor"elor ec0ipa"ente de protecţie specifice locului de "unc# Decrane de protecţie.

te"peratur#.5I(A($A 8. 4entilaţie. *roGe scrise Jorale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# raporteFe factorii de risc de la locul de "unc# confor" criteriului de perfor"anţ# DGE acoperind aria de aplicaGilitate specificat#. 4iru i. C').= <"= <f= Identificarea factorilor de risc ." a-li a:ili&a&" # . ?nl#turarea factorilor de risc.Ti&l$l $)i&%6ii @ # IGI$NA ŞI S$C. respectarea nor"elor de protecţie 5aportare: ?nl#turare: P!':" . Gacterii. radiaţii oral# sau scris# re"edierea defecţiunilor ap#rute la ec0ipa"entele de protecţie. Fgo"ote. 5aportarea preFenţei factorilor de risc. curenţi de aer.NCII MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'/-"&")6a @." -"!f'!/a)6%# <.actori de risc : suGstanţe periculoase.i6ii . 3# Ia "#suri pentru reducerea factorilor de risc . MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii ." "2al$a!" # *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice i s# 3nl#ture factorii de risc de la locul de "unc# confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE i DcE acoperind aria de aplicaGilitate specificat#. u"iditate. 4iGraţii. .

i&# =.! ColaGoreaF# cu "e"Grii ec0ipei pentru 3ndeplinirea sarcinilor. .. .' C'/-"&")6"# .C5.1 Identific# sarcinile i resursele necesare pentru atingerea oGiecti4elor.Ti&l$l $)i&%6ii A # Ni2"l# Val'a!" !".. .= ?N $C6I*@ D2E 1.2 ? i asu"# rolurile care 3i re4in 3n ec0ip#..

acţionale profesionale. u"ane P!':" . *roGe practice Dtip eHerciţiuE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# selecteFe resursele necesare atingerii oGiecti4elor. confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE i DGE i a preciF#rilor din condiţiile de aplicaGilitate.= <"= <f= Identificarea oGiecti4elor lucrului 3n ec0ip#.= ?N $C6I*@ Identific# sarcinile i resursele necesare pentru atingerea oGiecti4elor.Ti&l$l $)i&%6ii A # C'/-"&")6a A.1# =. C!i&"!ii . %escrierea sarcinilor de lucru 3n ec0ip#. organiFatorice. sociale infor"aţii. C'). "ateriale. confor" criteriului de perfor"anţ# DcE i a preciF#rilor din condiţiile de aplicaGilitate.C5. ." "2al$a!"# *roGe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice oGiecti4ele lucrului 3n ec0ip# i s# descrie sarcinile de lucru 3n ec0ip#. Selectarea resurselor necesare atingerii oGiecti4elor.i6ii ." -"!f'!/a)6%# <." a-li a:ili&a&"# :Giecti4e: Sarcini : 5esurse : infor"aţionale.

C!i&"!ii . "oti4are. solidariFare finaliFare de sarcini proprii.i6ii . s#I i asu"e i s# pro"o4eFe atitudini constructi4e 3n grup. s# iniţieFe acţiuni 3n grup.C5. iniţiator.= ?N $C6I*@ C'/-"&")6a A. distriGuire de sarcini 3n ec0ip#. . raportarea reFultatelor P!':" . coordonator. 3ncura+are. C'). suGordonat." "2al$a!"# *roGe practice Dtip eHerciţiu. i"plicare. D GE i DcE i a preciF#rilor din condiţiile de aplicaGilitate." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = 5aportarea poFiţiei indi4iduale la ceilalţi. Iniţierea acţiunilor 3n grup. raportor spri+in. confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE. supra4eg0erea finaliF#rii unor operaţiuni. interes.Ti&l$l $)i&%6ii A # =.3# ? i asu"# rolurile care 3i re4in 3n ec0ip#. eHclus." a-li a:ili&a&"# *oFiţia indi4idual#: Atitudini: Acţiuni: inclus. Asu"area i pro"o4area atitudinilor constructi4e 3n grup. +oc de rolE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# raporteFe poFiţia indi4idual# faţ# de ceilalţi.

negocierea sarcinilor 4erific#ri ale calit#ţii sarcinilor. confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE i D GE i a preciF#rilor din condiţiile de aplicaGilitate. Adoptarea unor "#suri de eficientiFare a lucrului 3n ec0ip#." a-li a:ili&a&"# Co"petenţa: Corelare de sarcini: 8#suri: preg#tire profesional#." "2al$a!"# *roGe orale i scrise Dtip fi e de autoe4aluareE . C'). poFiţia faţ# de grup.i6ii . recunoa terea "eritelor P!':" . atitudini. corecţii i adapt#ri ale planului co"un. C!i&"!ii ." -"!f'!/a)6%# < = <. *roGe scrise i practice Dtip eHerciţiuE . asigurarea ec0iliGrului de sarcini 3n ec0ip#. 3ncadrare 3n ti"p. prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# recunoasc# co"petenţele "e"Grilor ec0ipei i s# coreleFe propriile sarcini cu ale ec0ipei.= ?N $C6I*@ C'/-"&")6a 4# ColaGoreaF# cu "e"Grii ec0ipei pentru 3ndeplinirea sarcinilor.Ti&l$l $)i&%6ii A # =. respectarea unui plan co"un.= < = 5ecunoa terea co"petenţei "e"Grilor ec0ipei.C5. prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# adopte unele "#suri de eficientiFare a lucrului 3n ec0ip# confor" criteriului de perfor"anţ# DcE i a preciF#rilor din condiţiile de aplicaGilitate. Corelarea propriilor sarcini cu ale ec0ipei. grad de "oti4are. . interese eHplicaţii de sarcini.

.

PREVENIREA ŞI COM5ATEREA POLUĂRII MEDIULUI C'/-"&")6a 8. Identific# sursele de poluare a "ediului C!i&"!ii . *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# recunoasc# agenţii poluanţi din ap#. solului datorita polu#rii apa. din cauFa agenţilor poluanţi confor" criteriului de perfor"anţ# DcE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. sol. aer. unit#ţi co"erciale i de ali"entaţie.1. 0oteluri. ani"ale. ind." E2al$a!" *roGe scrise i orale prin care ele4ul de"onstraF# c# a reţinut sursele de poluare a "ediului confor" criteriului de perfor"anţ# D a E i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. Foote0nia. instituţii. sp#l#torii. "etalurgic#." -"!f'!/a)6%# DaE 5ecunoa terea surselor de poluare a "ediului DGE %escrierea "odific#rilor ap#rute 3n "ediu din cauFa polu#rii DcE Identificarea c#ilor de dispersie a factorilor poluanţi C'). aer.i6ii . spitale. . ind. ali"entar# deteriorarea calit#ţii aerului. coli. F#pad#. sol. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# recunoasc# "odific#rile ap#rute 3n ap#.Ti&l$l $)i&%6ii# 8. aer. ind. uFine de celuloF# i 07rtie. ploaia. c0i"ic#. agricultur#. apei. ind. confor" criteriului de perfor"anţ# D G E i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. "iner#." a-li a:ili&a&"# Surse de poluare: locuinţe. o" 8odific#ri: C#ile de dispersie: P!':" . sol.

*roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# efectueFe o analiF# de laGorator 3n scopul deter"in#rii agenţilor poluanţi din "ediu. specii de Gacterii feruginoase. . DcE $fectuarea analiFelor de laGorator pentru deter"inarea gradului de poluare a "ediului. DGE ." E2al$a!" *roGe orale i practice prin care ele4ul trGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# efectueFe o analiF# organoleptic# a unei proGe de ap# sau sol poluat. de specii de plante. confor" criteriului de perfor"anţ# DcE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate.i6ii . Ti&l$l $)i&%6ii# 8. PREVENIREA ŞI COM5ATEREA POLUĂRII MEDIULUI C'/-"&")6a 8. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# respecte regulile specifice de protecţia "uncii confor" criteriului de perfor"anţ# Dd E i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. alge. sulfoGacterii colorate diferit. sorturi de lic0eni. ani"ale "iciDcanariiE. gustul." -"!f'!/a)6%# DaE Identificarea cu a+utorul organelor de si"ţ a gradului de poluare a "ediului. a"oniac. pesticide diferite populaţii de 4ieţuitoare.olosirea indicatorilor Giologici pentru caracteriFarea gradului de poluare.tiliFeaF# "etode de analiF# a polu#rii "ediului. auFul fu"ul. s"ogul." a-li a:ili&a&" Si"ţurile: Agenţii poluanţi: Indicatorii Giologici: 4ederea.confor" criteriului de perfor"anţ# DGE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate.Ti&l$l $)i&%6ii# 8. lar4ele unor specii ani"ale sarea c0i"ice. C'). 0idrogen sulfurat. GioHid de sulf. fiFice i fiFicoIc0i"ice specifice "etodelor de analiF# a polu#rii "ediului . BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C!i&"!ii . confor" criteriului de perfor"anţ# DaE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. "irosul.3. 8etode de analiF#: Nor"e : P!':" . DdE 5espectarea regulilor specifice de protecţia "uncii. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# efectueFe deter"inarea unui agent poluant folosind anu"iţi indicatori Giologici .PREVENIREA ŞI COM5ATEREA POLUĂRII . petele de ulei.

folosirea de capcane i distriGuitori auto"aţi. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe "#suri de pre4enire a polu#rii solului confor" criteriului de perfor"anţ# DcE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. 5espectarea regulilor specifice de protecţia "uncii.MEDIULUI C'/-"&")6a 8. Gr7ieIcapcan# 3ngr# #"inte naturale. C!i&"!ii . C'). cuiGuri i garduri 4ii.i6ii . fertiliFare ec0iliGrat#." -"!f'!/a)6%# DaE DGE DcE DdE . du "ani naturali ai d#un#torilor. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte "#suri de protecţia "uncii specifice confor" criteriului de perfor"anţ# DcE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. foarfeci. . specifice lucr#rilor de pre4enire a polu#rii "ediului. prelate i plase de plastic. preparate din cenu #. distrugeI rea 4etrelor de Guruieni afectate de Goli i d#un#tori.tiliFarea "#surilor de pre4enire a polu#rii apei.tiliFarea "#surilor de pre4enire a polu#rii aerului. "ulci." "2al$a!"# *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe "#suri de pre4enire a polu#rii aerului confor" criteriului de perfor"ant# DaE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. 4apori de ap# i propan. irigarea cu ape epuI rat#. Nor"e: P!':" . *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe "#suri de pre4enire a polu#rii apei confor" criteriului de perfor"anţ# DGE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate.tiliFarea "#surilor de pre4enire a polu#rii solului. . energia solar#. rotaţia culturilor." a-li a:ili&a&"# 8ateriale utiliFate: "aterial de se"#nat i plantat neinfestat. perii de s7r"#. fla"Garea focarelor de o"iFi. alegerea unor specii i 4ariet#ţi de plante reFistente la Goli i d#un#tori.4 Aplic# "#suri de pre4enire a polu#rii "ediului. . ape purificate 8etode gaF#ri. fero"oni.

drenurii.>.i6ii . filtrele fiGroase i cu strat granular. pietre. decantor secundar radial. cicloanele. populaţii de "icroorganis"e 4egetale i ani"ale 3ngr# #"inte organice." E2al$a!"# *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# cunoasc# i s# realiFeFe epurarea apelor cu a+utorul instalaţiilor de epurare confor" criteriului de perfor"anţ# DaE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. "#nu i specifice de protecţia "uncii pentru lucr#rile eHecutate. cis"e. "asc#. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# cunoasc# i s# efectueFe lucr#ri de desecare i drena+ 3n 4ederea fiH#rii si staGiliF#rii terenurilor confor" criteriului de perfor"anţ# Dd E i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. GaFin de aerare cu n#"ol acti4. PREVENIREA ŞI COM5ATEREA POLUĂRII MEDIULUI C'/-"&")6a # 8. Aplic# "#suri de co"Gatere a polu#rii "ediului.tila+e: decantor pri"ar radial.Ti&l$l $)i&%6ii# 8. *roGe pratice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# aplice "#surile te0nicoIorganiFatorice de purificare a aerului confor" criteriului de perfor"anţ# DGE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate." -"!f'!/a)6%# DaE DGE DcE DdE DeE DfE 5ealiFarea epur#rii apelor uFate prin diferite "etode.tiliFarea "etodelor de purificare a at"osferei. $fectuarea lucr#rilor de desecare i drena+ a terenurilor . . ec0ipa"ent specific de protecţia "uncii 0alate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# ia "#suri pentru co"Gaterea sau atenuarea ni4elului de Fgo"ot confor" criteriului de perfor"anţ# DcE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. 5espectarea regulilor specifice de protecţia "uncii C'). oc0elari de protecţie. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# foloseasc# ec0ipa"ente specifice de protecţia "uncii confor" criteriului de perfor"anţ# DfE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. . C!i&"!ii . *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# foloseasc# 3n "od raţional 3ngr# #"intele i pesticidele confor" criteriului de perfor"anţ# DeE i 3n concordanţ# cu condiţiile de aplicaGilitate. rotociclonul 8ateriale: $c0ipa"ente: Nor"e: reacti4i c0i"ici. Aplicarea "#surilor de di"inuare a 4iGraţiilor i Fgo"otelor." a-li a:ilia&"# .olosirea raţional# a 3ngr# #"intelor i pesticidelor 3n agricultur# i sil4icultur#. P!':" . gr#tare i site. "ateriale de construcţii. .

Identific# c0eltuielile i 4eniturile 3ntreprinderii. Co"pleteaF# docu"ente de e4idenţ# specifice intr#rilor i ie irilor de "#rfuri. /. %escrie patri"oniul 3ntreprinderii.Ti&l$l $)i&%6ii# 1.' C'/-"&")6": /.i&# 2 1. ELEMENTE DE CONTA5ILITATE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Ni2"l# Val'a!" !".1. /.!.2. . 3ncas#rilor i pl#ţilor.

a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE. oGligaţii acti4e i"oGiliFate. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE . acti4e de regulariFare i asi"ilare capitaluri proprii.i6ii .1. cuprinF7nd ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. *roGe scrise i orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice structurile patri"oniale de acti4 i de pasi4. drepturi . gruparea ele"entelor 3n structuri de acti4 i pasi4 P!':" . a a cu" se specific# 3n criteriului de perfor"anţ# DaE .Ti&l$l $)i&%6ii# 1. acti4e circulante." "2al$a!"# *roG# oral# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# defineasc# patri"oniul 3ntreprinderii. . C!i&"!ii . cuprinF7nd ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate . %escrie patri"oniul 3ntreprinderii. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# descrie patri"oniul unei 3ntreprinderi locale. ELEMENTE DE CONTA5ILITATE C'/-"&")6a# 1." a-li a:ili&a&"# *atri"oniu: Structuri de acti4: Structuri de pasi4: Gunuri econo"ice. <:= Identificarea structurilor patri"oniale de acti4 i de pasi4. datorii. < = %escrierea patri"oniului unei 3ntreprinderi locale ." -"!f'!/a)6%# <a= %efinirea patri"oniului 3ntreprinderii. pasi4e de regulariFare *atri"oniul 3ntreprinderii : identificarea ele"entelor patri"oniale . MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'). pro4iFioane pentru riscuri i c0eltuieli. cuprinF7nd ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate.

i6ii . MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'). natura resurselor utiliFate. eHtraordinar. C!i&"!ii . natura reFultatelor oGţinute de eHploatare." a-li a:ili&a&"# Criterii de clasificare a c0eltuielilor dup# : natura acti4it#ţii. dependenţa faţ# de 4olu"ul producţiei Criterii de clasificare a 4eniturilor dup# : 5eFultatul : natura acti4it#ţii. financiar. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE. Identific# c0eltuielile i 4eniturile 3ntreprinderii. Clasificarea 4eniturilor 3ntreprinderii 3n funcţie de criteriile date." "2al$a!"# *roGe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# clasifice 4eniturile i c0eltuielile 3ntreprinderii. cuprinF7nd condiţiile de aplicaGilitate. a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE i DGE. < = Calcularea reFultatului eHerciţiului financiar." -"!f'!/a)6% # <a= <:= Clasificarea c0eltuielilor 3ntreprinderii 3n funcţie de criterii date. *roGe scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# staGileasc# reFultatul eHerciţiului 3ntreprinderii.3. cuprinF7nd condiţiile de aplicaGilitate. . destinaţia c0eltuielilor. reFultatul eHerciţiului MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!':" . ELEMENTE DE CONTA5ILITATE C'/-"&")6a # 1.Ti&l$l $)i&%6ii # 1.

dispoFiţie de li4rare. ordin de plat# ?ntoc"ire: 2erificare: co"pletarea docu"entelor de fond i de for"# P!':" . a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE. C!i&"!ii . s# 3ntoc"easc# i s# 4erifice docu"entele de e4idenţ#." "2al$a!"# *roGe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preFinte. factur# fiscal#.Ti&l$l $)i&%6ii# 1. ELEMENTE DE CONTA5ILITATE C'/-"&")6a # 1. registru de "ateriale. C')." -"!f'!/a)6%# DaE *reFentarea docu"entelor de e4idenţ#.i6ii . DGE i DcE. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate." a-li a:ili&a&"# %ocu"ente: a4iF de 3nsoţire a "#rfii.. restituire. Gon de consu". Co"pleteaF# docu"ente de e4idenţ# specifice intr#rilor i ie irilor de "#rfuri. Gon de 47nFare. c0itanţ# . registru de cas# . . Gon de predare. not# de intrare recepţie . transfer. fi e de "agaFie. DcE 2erificarea docu"entelor de e4idenţ#. DGE ?ntoc"irea docu"entelor de e4idenţ#.4. 3ncas#rilor i pl#ţilor.

1. %escrie acti4itatea 3ntreprinderii din punct de 4edere al relaţiei cerere ofert#. .i& # 2 1.Ti&l$l $)i&%6ii # 10.' C'/-"&")6" # 11. 2 CaracteriFeaF# acti4itatea 3ntreprinderii din punct de 4edere al calit#ţii produselor i ser4iciilor. *reFint# etapele 3nfiinţ#rii 3ntreprinderii. 11. 11. !. ECONOMIE ŞI MARCETING MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Ni2"l# Val'a!" !".

a a cu" se preFint# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE i DGE." -"!f'!/a)6% # DaE DGE *reFentarea cadrului +uridic de 3nfiinţare a unei 3ntreprinderi Identificarea etapelor de 3nfiinţare a 3ntreprinderii.i6ii . I 3ntoc"irea docu"entelor specifice pentru doG7ndirea personalit#ţii +uridice ?nfiinţarea : P!':" . ECONOMIE ŞI MARCETING C'/-"&")6a# 10.Ti&l$l $)i&%6ii# 10." a-li a:ili&a&"# Cadrul +uridic: I =egea !1J 1//1 pri4ind societ#ţile co"ercial I =egea '1.cuprinF7nd ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate." "2al$a!"# *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preFinte etapele 3nfiinţ#rii 3ntreprinderii. C'). .1 *reFint# etapele 3nfiinţ#rii intreprinderii.J2112 pri4ind organiFarea i desf# urarea unor acti4it#ţi econo"ice de c#tre persoanele fiFice I =egea 1!!J1/// L3nfiinţare a i deF4oltarea I88Iurilor. C!i&"!ii .

Caracteristici calitati4e: tipologice. s#n#tatea. calitatea furniFat# de "arNeting. a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DGE i DcE . cuprinF7nd ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. *roGe scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# descrie i s# preFinte caracteristicile calitati4e i legislati4e.J1//' pri4ind "ediul a"Giant." "2al$a!" # *roG# oral# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# defineasc# calitatea i s# cunoasc# ipostaFele calit#ţii i factorii deter"inanţi ai calit#ţii. 5egle"ent#ri +uridice : =egea 12J1//1.de eHploatare E ale produselor agricole Caracteristicile ser4iciului : cantitati4e.G. atriGuti4Icalitati4e.3 CaracteriFeaF# acti4itatea 3ntreprinderii din punct de 4edere al calit#ţii produselor i ser4iciilor. 6. .G. cuprinF7nd ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. cadrul instituţional . *rotecţia consu"atorului : drepturile consu"atorului . a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE. '-J2111 pri4ind protecţia consu"atorului . =egea 1/J1//' pri4ind calitatea 3n construcţii. calitatea furniFat# de proiectare. calitatea repreFentat# de confor"itatea produselorJser4iciilor cu proiectul s#u. ECONOMIE ŞI MARCETING C'/-"&")6a# 10.22!J1//' pri4ind organiFarea i funcţionarea :ficiului pentru protecţia consu"atorului. co"pletat# i "odificat# prin =egea &2J1//1." a-li a:ili&a&"# Conceptul de calitate confor" standardului internaţional IS: -&12 : 1//' IpostaFele calit#ţii : calitatea cerut# i a teptat# de client. 1)-J1//. protecţia consu"atorului. DGE %escrierea caracteristicilor calitati4e ale produselor i ser4iciilor agricole.Ti&l$l $)i&%6ii # 10. C!i&"!ii . =egea 1!." -"!f'!/a)6%# DaE %efinirea calit#ţii i ipostaFele calit#ţii produselor i ser4iciilor. securitatea "uncii i protecţia "ediului 3ncon+ur#tor MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!':" . =egea 11J1//& i :.G. de GaF#. C'). 6.G. DcE *reFentarea cadrului legislati4 pri4ind calitatea produselor i ser4iciilor. pri4ind regi"ul produselor i ser4iciilor care pun 3n pericol 4iaţa. calitati4e Dde proces.i6ii . 6. 1&&1J1//1 pri4ind organiFarea Centrului Naţional pentru ?ncercarea i $HpertiFarea produselor.

*reFentarea factorilor care influenţeaF# cererea i oferta de produse i ser4icii. oGiectul relaţiilor. piaţa produsului . perspecti4ele pieţei. etape 3n e4oluţia "arNetingului. frec4enţa desf# ur#rii lor. cadrul social politic de recuperare a costurilor . .actorii de influenţ# ai cererii : . "odificarea preţului altor Gunuri. de corelare a cererii cu oferta MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!':" ." "2al$a!" # *roGe scrise i orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# descrie acti4itatea 3ntreprinderii din punct de 4edere a relaţiei cerere i ofert#.Ti&l$l $)i&%6ii # 10. ECONOMIE ŞI MARCETING C'/-"&")6a# 10. perspecti4ele e4oluţiei pieţei. condiţii de apariţie." -"!f'!/a)6% # DaE DGE DcE DdE DeE %escrierea pieţei 3ntreprinderii i pieţei produsului. capacitatea. preţul. aria DlocaliFareaE. nu"#rul ofertanţilor Gunului respecti4e . oferta . sc0i"Garea preferinţelor consu"atorilor preţul produselor . de infor"are a participanţilor la sc0i"G. Identificarea relaţiilor de piaţ# ale 3ntreprinderii. "odificarea 4eniturilor consu"atorilor . DcE.4 %escrie acti4itatea 3ntreprinderii din punct de 4edere al relaţiei cerere ofert#. do"eniile "arNetingului. funcţiile "arNetingului." a-li a:ili&a&" # Noţiuni de "arNeting : *iaţa : AnaliFarea relaţiilor de: . C'). cuprinF7nd ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. Identificarea caracteristicilor i funcţiilor preţului. piaţa total# . structura cererea . DGE.uncţiile preţului : concept de "arNeting. piaţa 3ntreprinderii . di"ensiunile pieţei : profilul. C!i&"!ii . de "oti4are a produc#torilor. confor" criteriilor de perfor"anţ# DaE. preţul altor Gunuri. Studierea consu"ului L co"porta"entul consu"atorului. DdE i DeE.i6ii .relaţii de concurenţ#.actorii de influenţ# ai ofertei: . gradul de concentrare. taHe i suG4enţii.

2 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ.i&# 2 1.1 11. 5eFol4# c0estionare de legislaţie rutier#.& 5ecunoa te "i+loacele de se"naliFare rutier#.' C'/-"&")6"# 11. %escrie regulile de circulaţie pre4#Fute 3n Codul 5utier 5o"7n. CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO Ni2"l # Val'a!" !". $Hecut# conducerea tractorului i auto"oGilului.Ti&l$l $)i&%6ii# 11. .! 11.

de infor"are P!':" .i6ii . a a cu" se "enţioneaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE. . DcE 5espectarea se"nificaţiei "i+loacelor de se"naliFare rutier#. de regle"entare. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. C').Ti&l$l $)i&%6ii# 11. 5olul "i+loacelor: de a4ertiFare. DGE $Hplicarea rolului "i+loacelor de se"naliFare rutier# . se"naliFare acustic#. de orientare. CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C'/-"&")6a# 11. a a cu" se "enţioneaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE. C!i&"!ii ." a-li a:ili&a&": 8i+loace de se"naliFare: indicatoare.1 5ecunoa te "i+loacele de se"naliFare rutier#. se"nalele agentului de circulaţie. acoperind ele"entele cuprinse 3n condiţiile de aplicaGilitate." "2al$a!"# *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice "i+loacele de se"naliFare rutier#. CIRCULAŢIA RUTIERĂ. "arca+e rutiere. se"naliFare lu"inoas#. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte se"nificaţia "i+loacelor de se"naliFare rutier#." -"!f'!/a)6%# DaE Identificarea "i+loacelor de se"naliFare rutier#. acoperind ele"entele cuprinse 3n condiţiile de aplicaGilitate. *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHplice rolul "i+loacelor de se"naliFare rutier#.

a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE. C'). 3 Aplic# regulile de circulaţie pre4#Fute 3n Codul 5utier 5o"7n. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. de"onstreaF# c# este capaGil s# eHplice regulile de circulaţie." -"!f'!/a)6%# DaE DGE DcE $Hplicarea regulilor de circulaţie pre4#Fute 3n Codul 5utier.Ti&l$l $)i&%6ii# 11. C!i&"!ii . Aplicarea "#surilor de pri" a+utor 3n caF de accident. r#spundere contra4enţional#. 0e"oragie. fractur#. circulaţia pe dru"urile cu sens unic. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DGE. arsur#. $nu"erarea infracţiunilor i pedepselor din Codul 5utier. 8#suri de pri" a+utor 3n caF de: stop cardiac. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# aplice "#surilor de pri" a+utor 3n caF de accident." a-li a:ili&a&": 5eguli de circulaţie: circulaţia pe dru"urile cu dou# sensuri." "2al$a!"# *roGe orale prin care ele4ul condiţiile de aplicaGilitate. Infracţiuni i pedepse. CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO C'/-"&")6a# 11. acoperind ele"entele din .i6ii . BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB P!':" . circulaţia 3n intersecţii. CIRCULAŢIA RUTIERĂ. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE. *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# enu"ere infracţiunile i pedepsele.

4 5eFol4# c0estionare de legislaţie rutier#. P!':" . Grile de corectare a c0estionarelor de legislaţie rutier#." -"!f'!/a)6%# DaE DGE Aplicarea cuno tinţelor teoretice 3n reFol4area c0estionarelor de legislaţie rutier#." a-li a:ili&a&" # C0estionare standard si"ilare cu cele de la eHa"enul pentru oGţinerea per"isului de conducere. CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO C'/-"&")6a# 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ." "2al$a!"# *roGe scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# reFol4e c0estionare de legislaţie rutier#. C!i&"!ii . acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DGE. a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE. Interpretarea reFultatelor oGţinute 3n ur"a reFol4#rii c0estionarelor de legislaţie rutier#.Ti&l$l $)i&%6ii# 11. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate.i6ii . MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'). *roGe oral# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# interpreteFe reFultatele oGţinute 3n ur"a reFol4#rii c0estionarelor de legislaţie rutier#. .

Conducerea tractorului i auto"oGilului respect7nd regulile de circulaţie. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. specifice conducerii tractorului i auto"oGilului. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. conducerea 3n condiţii de 4re"e nefa4oraGil#. plecarea din ra"p#. pornirea de pe loc. 5espectarea nor"elor de protecţia "uncii specifice conducerii tractorului i auto"oGilului. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s#I i 3nsu easc# nor"ele de protecţia "uncii specifice conducerii tractorului i auto"oGilului. respect7nd regulile de circulaţie. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE. "ersul 3napoi. ?nsu irea te0nicilor de conducere pre4enti4#. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C'). BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C!i&"!ii . plecarea i oprirea pe un dru" 3n ranp# sau 3n pant#." "2al$a!"# *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe 3nsu irea "ane4relor de GaF# necesare conducerii tractorului i auto"oGilului. 3ntoarcerea.> $Hecut# conducerea tractorului i auto"oGilului. oprirea." -"!f'!/a)6%# DaE DGE DcE DdE $Hersarea "ane4relor de GaF# necesare conducerii auto"oGilului.Ti&l$l $)i&%6ii# 11. CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO C'/-"&")6a# 11. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# conduc# tractorul i auto"oGilul. CIRCULAŢIA RUTIERĂ. "ersul 3n linie dreapt# sau curG#." a-li a:ili&a&"# 8ane4re de GaF#: Conducerea: (e0nici: Nor"e: P!':" .i6ii . conducerea pe ti"p de noapte. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE. dep# irea 3n di4erse condiţii. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s#I i 3nsu easc# te0nicile de conducere pre4enti4#. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE. parcarea . MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM tractorului i .

Ti&l$l $)i&%6ii#

13. EDPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR

FOLOSITE EN AGRICULTURĂ ___________________________________________________________________ Ni2"l# 2 Val'a!" !".i&# C'/-"&")6"# 12.1 12.2 12.! 12.& 12.' 12.) .olose te agregatele de fertiliFare a solului. ;tiliFeaF# agregatele pentru preg#tirea solului. $HploateaF# agregatele pentru 3nfiinţarea culturilor. .olose te "a inile agricole pentru 3ngri+irea culturilor. $HploateaF# "a inile i instalaţiile pentru recoltarea culturilor. .olose te instalaţiile pentru recoltare a produselor ani"aliere. 1

Ti&l$l $)i&%6ii:

13. EDPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE EN AGRICULTURĂ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'/-"&")6a # 13. 1. .olose te agregatele de fertiliFare a solului.

C!i&"!ii ." -"!f'!/a)6% : DaE DGE DcE *reg#tirea agregatelor pentru fertiliFarea solului. $Hecutarea lucr#rilor de fertiliFare a solului. 5espectarea nor"elor de protecţia "uncii specifice eHploat#rii agregatelor pentru fertiliFarea solului.

C').i6ii ." a-li a:ili&a&"# *reg#tirea tractoarelor de putere "ic#, a "a inii 8IGI2,2; for"area i reglarea agregatelor. =ucr#ri: fertiliFat cu 3ngr# #"inte organice. Nor"e: specifice eHploat#rii agregatelor pentru fertiliFarea solului. P!':" ." "2al$a!"# *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preg#teasc# agregatele pentru eHecutarea fertiliF#rii solului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE, acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#ri de fertiliFat solul, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE, acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele de protecţia "uncii specifice eHploat#rii agregatelor pentru fertiliFarea solului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE, acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%6ii:

13. EDPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE EN AGRICULTURĂ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'/-"&")6a # 13. 3. ;tiliFeaF# agregatele pentru preg#tirea solului.

C!i&"!ii ." -"!f'!/a)6% # DaE DGE DcE *reg#tirea agregatelor pentru lucr#rile solului . $Hecutarea lucr#rilor de preg#tirea terenului. 5espectarea nor"elor de protecţia "uncii specifice eHploat#rii agregatelor pentru preg#tirea solului.

C').i6ii ." a-li a:ili&a&"# *reg#tirea tractoarelor de putere "ic#, a plugurilor purtate, a grapelor, a t#4#lugilor, a "a inilor pentru s#pat solul 3n sere, solarii, li4eFi i 4ii, for"area i reglarea agregatelor. =ucr#ri: arat, gr#pat, t#4#lugit. Nor"e: specifice eHploat#rii agregatelor pentru preg#tirea solului. P!':" ." "2al$a!"# *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preg#teasc# agregatele pentru eHecutarea lucr#rilor solului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE, acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#ri de preg#tirea solului 3n 4ederea 3nfiinţ#rii culturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE, acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele de protecţia "uncii specifice eHploat#rii agregatelor pentru preg#tirea solului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE, acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate.

*roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele de protecţia "uncii specifice eHploat#rii agregatelor pentru 3nfiinţarea culturilor. Nor"e: specifice eHploat#rii agregatelor pentru 3nfiinţarea culturilor." -"!f'!/a)6% : DaE *reg#tirea agregatelor pentru 3nfiinţarea culturilor. C')." "2al$a!"# *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preg#teasc# agregatele pentru 3nfiinţarea culturilor. $HploateaF# agregatele pentru 3nfiinţarea culturilor. Dc E 5espectarea nor"elor de protecţia "uncii specifice eHploat#rii agregatelor pentru 3nfiinţarea culturilor. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#ri de 3nfiinţarea culturilor. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE. =ucr#ri: se"#nat i plantat culturi. DGE $Hecutarea lucr#rilor de 3nfiinţare a culturilor.Ti&l$l $)i&%6ii# 13. EDPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE EN AGRICULTURĂ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C'/-"&")6a # 13. for"area i reglarea agregatelor. P!':" . . acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. C!i&"!ii . GulGi. r#saduri." a-li a:ili&a&"# *reg#tirea tractorului. a "a inii de plantat cartofi. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate.4.i6ii . a se"#n#torilor DSCI!1C ŞI S*CI)E.

*roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele de protecţia "uncii specifice eHploat#rii agregatelor pentru 3ngri+irea culturilor. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#rile de 3ngri+ire a culturilor. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE. stropit i pr#fuit. a "a inii pentru co"Gaterea Golilor i d#un#torilor plantelor D8*S* !B!11E.>. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE. EDPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE EN AGRICULTURĂ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'/-"&")6a # 13. C!i&"!ii . C').Ti&l$l $)i&%6ii: 13." -"!f'!/a)6%: DaE DGE DcE *reg#tirea agregatelor agricole pentru 3ngri+irea plantelor." a-li a:ili&a&"# *reg#tirea tractorului. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!':" . culti4atorului C*. . for"area i reglarea agregatelor agricole adaptate pentru acti4it#ţi pe suprafeţe "ici: =ucr#ri: pr# it. a 4er"orelui. $Hecutarea lucr#rilor de 3ngri+ire a culturilor." "2al$a!"# *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preg#teasc# agregatele pentru eHecutarea 3ngri+irii culturilor. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. 5espectarea nor"elor de protecţia "uncii specifice eHploat#rii agregatelor pentru 3ngri+irea culturilor. . a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate.i6ii . fertiliFat supli"entar.olose te "a inile agricole pentru 3ngri+irea plantelor.I) D-E. Nor"e: specifice eHploat#rii agregatelor pentru 3ngri+irea culturilor.

i6ii . S$8A L11. presa de Galotat **. 5ecoltarea culturilor. "a ina pentru recoltat legu"inoase D858I2." "2al$a!"# *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preg#teasc# "a inile i ec0ipa"entele pentru recoltarea culturilor. $HploateaF# "a inile i instalaţiile pentru recoltarea culturilor . tuGerculifere. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE.Ti&l$l $)i&%6ii: 13. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate.2 i 85.or"area agregatelor: tractor cu "a ina pentru recoltat legu"inoase D 858I2. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. reglarea. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'). *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute recoltarea culturilor . 5espectarea nor"elor de protecţia "uncii specifice eHploat#rii "a inilor i instalaţiilor pentru recoltarea culturilor. Culturi: cereale. C!i&"!ii . r#d#cinoase 85SI!. oleaginoase.r#d#cinoase 85SI!." -"!f'!/a)6% : *reg#tirea "a inilor i instalaţiilor pentru recoltarea culturilor. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele de protecţia "uncii specifice eHploat#rii "a inilor i instalaţiilor pentru recoltarea culturilor.E. . tuGerculifere 8SCI1. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE.?. fura+e. DaE DGE DdE ." a-li a:ili&a&"# *reg#tirea "a inilor i instalaţiilor agricole: tractor. tuGerculifere 8SCI1. presa de Galotat **. EDPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE EN AGRICULTURĂ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'/-"&")6a # 13.. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE. greGla pentru "otocositoare. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. P!':" . i ec0ipa"entele specifice. co"Gina CI1&. Nor"e: specifice eHploat#rii "a inilor i instalaţiilor pentru recoltarea culturilor.E.2 i 85. "otocositoarea..

a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE. Nor"e: specifice eHploat#rii "a inilor i instalaţiilor pentru recoltarea produselor ani"aliere. .i6ii .olose te instalaţiile pentru recoltare a produselor ani"aliere. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate." "2al$a!"# *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preg#teasc# i s# eHploateFe "a ina de tuns i instalaţia de "uls.@. 5espectarea nor"elor de protecţia "uncii specifice eHploat#ri "a inilor i instalaţiilor pentru recoltarea produselor ani"aliere. C!i&"!ii ." a-li a:ili&a&"# 5eglarea instalaţiilor de "uls i "a inilor de tuns. . *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele de protecţia "uncii specifice eHploat#rii "a inilor i instalaţiilor pentru recoltarea produselor ani"aliere. $Hploatarea instalaţiilor pentru recoltarea produselor ani"aliere. C'). a a cu" se specific# 3n criteriilor de perfor"anţ# DaE i DGE.Ti&l$l $)i&%6ii # 13. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!':" . EDPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE EN AGRICULTURĂ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'/-"&")6a # 13." -"!f'!/a)6% : DaE DGE DcE *reg#tirea instalaţiilor pentru recoltare a produselor ani"aliere. Instalaţii de "uls i "a ini de tuns. acoperind ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate.

3. VALORIFICAREA MATERIILOR PRIME ECOLOGICE DE ORIGINE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Ni2"l$l# Val'a!" !".?.4.1 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'/-"&")6"# 14 .i&# 2 1.>.Ti&l$l $)i&%6ii# 14 . . 14. :rganiFeaF# spaţiile de lucru 3n 4ederea prelucr#rii "ateriilor pri"e ecologice de origine 4egetal# i ani"al# *relucreaF# "ateriile pri"e ecologice de origine 4egetal# 3n di4erse sorti"ente *relucreaF# "ateriile pri"e ecologice de origine ani"al# 3n di4erse sorti"ente. 14.1. 14. Asigur# condiţii corespunF#toare de depoFitare a produselor ecologice oGţinute 2alorific# produsele ecologice de origine 4egetal# i ani"al# 14.

. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"e specifice securit#ţii "uncii. confor" criteriului de perfor"anţ# DaE i utiliF7nd ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. 4ase de "#ri"i diferite. cu4e de sp#lare. Gutoaie. FdroGitor. instalaţii de distilare. cuptor. t#4i pentru copt. "a ini de tocat. strecur#toare fin#.i6ii ." a-li a:ili&a&"# 8i+loace: cuţite. p7lnii de u"plere. pres#. confor" criteriului de perfor"anţ# DcE i condiţiilor de aplicaGilitate. recipienţi din sticl#. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s#I i preg#teasc# spaţiul de lucru adec4at prelucr#rii." "2al$a!"# *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice "i+loacele de lucru necesare prelucr#rii "ateriilor pri"e ecologice de origine 4egetal# i ani"al#. separator centrifugal. *reg#tirea: Spaţii: Nor"e : P!':" . *reg#tirea spaţiului de lucru adec4at prelucr#rii. confor" criteriului de perfor"anţ# DGE i condiţiilor de aplicaGilitate.Ti&l$l $)i&%6ii# VALORIFICAREA MATERIILOR PRIME ECOLOGICE DE ORIGINE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'/-"&")6a 14. site. "agaFie. roGot de Guc#t#rie. ordonarea "i+loacelor specifice acti4it#ţii. specifice operaţiilor de organiFare a spaţiilor de lucru 3n 4ederea prelucr#rii "ateriilor pri"e . 5espectarea nor"elor specifice pentru securitatea "uncii 14. palete din le"n." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = Identificarea "i+loacelor de lucru 3n 4ederea prelucr#rii "ateriilor pri"e ecologice de origine 4egetal# i ani"al#. principii ergono"ice. ordinea i cur#ţenia locului de "unc#. capace. Guc#t#rie. "ese de lucru. r#citor. toc#toare din le"n. "a in# de g#tit.1 :rganiFeaF# spaţiile de lucru 3n 4ederea prelucr#rii "ateriilor pri"e ecologice de origine 4egetal# i ani"al# MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii . MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C').

*roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"e specifice securit#ţii "uncii. confor" criteriului de perfor"anţ# DdE i 3n confor"itate cu condiţiile de aplicaGilitate.Ti&l$l $)i&%6ii# 14. dulceţuri. 3n ta4#E. Sorti"ente: dup# tipul f#inii D alG# i neagr#E. dro+die. gogo ari i castra4eţi acrii. fructe . condi"ente." -"!f'!/a)6%# <a= Identificarea "ateriilor pri"e i auHiliare necesare oGţinerii diferitelor sorti"ente de produse. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'). confor" criteriului de perfor"anţ# DaE i condiţiilor de aplicaGilitate. < = *repararea sorti"entelor de p7ine prin prelucrarea "ateriilor pri"e i auHiliare. *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# oGţin# conser4e din fructe i legu"e ecologice prin prelucrarea "ateriilor pri"e i auHiliare. ap#. sare. <. dup# "odul de coacere Dpe 4atr#.3 P!':" . I p7ine : I se"inţe de "ac.= :Gţinerea G#uturilor alcoolice ecologice 3n gospod#rie. *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# oGţin# G#uturi alcoolice ecologice 3n gospod#rie. 14. . I p7ine : I f#in# de gr7u. Facusc#. <:= :Gţinerea conser4elor din fructe i legu"e ecologice. I legu"e: suc de ro ii. de susan." "2al$a!" # *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreF# c# este capaGil s# identifice "ateriile pri"e i auHiliare necesare pentru oGţinerea diferitelor sorti"ente de produse. I G#uturi alcoolice : I struguri. Nor"e: specifice prelucr#rii "ateriilor pri"e i auHiliare." a-li a:ili&a&"# 8aterii pri"e : I conser4e : I legu"e. sare. <"= 5espectarea nor"elor specifice securit#ţii "uncii. fructe. 8aterii auHiliare : I conser4e : I Fa0#r. 4arF# i gogonele "urate. confor" criteriului de perfor"anţ# DGE i 3n confor"itate cu condiţiile de aplicaGilitate. Conser4e : I fructe: co"poturi. 9#uturi alcoolice: 4in. ge"uri. *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# prepare sorti"ente diferite de p7ine prin prelucrarea "ateriilor pri"e i auHiliare. confor" criteriului de perfor"anţ# DcE i 3n confor"itate cu condiţiile de aplicaGilitate. confor" criteriului de perfor"anţ# DeE i condiţiilor de aplicaGilitate. VALORIFICAREA MATERIILOR PRIME ECOLOGICE DE ORIGINE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'/-"&")6a *relucreaF# "ateriile pri"e ecologice de origine 4egetal# 3n di4erse sorti"ente MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii .i6ii . ţuic# Dpalinc#E.

lapte G#tut. oaie." "2al$a!"# *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreF# c# este capaGil s# identifice "ateriile pri"e i auHiliare necesare oGţinerii produselor lactate i preparatelor din carne ecologice. 4it#. de Gi4oliţ#E. prin prelucrarea "ateriilor pri"e i auHiliare. confor" criteriului de perfor"anţ# DGE i 3n confor"itate cu condiţiile de aplicaGilitate. organe. I preparate: carne de porc. capr#. 8aterii auHiliare : I produse : c0eag. ca D dulce. confor" criteriului de perfor"anţ# DcE i 3n confor"itate cu condiţiile de aplicaGilitate. "e"Grane naturale. caltaGo i." a-li a:ili&a&"# 8aterii pri"e: I produse: lapte Dde 4ac#. prin prelucrarea "ateriilor pri"e i auHiliare. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii ." -"!f'!/a)6%# <a= Identificarea "ateriilor pri"e i auHiliare necesare oGţinerii produselor lactete i preparatelor din carne ecologice. < = 5ealiFarea preparatelor din carne ecologice. costiţ#. leGerOu ti.i6ii . condi"ente. . *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"e specifice securit#ţii "uncii.Ti&l$l $)i&%6ii# 14. de capr#. de oaie. *roduse: I s"7nt7n#.4 *relucreaF# "ateriile pri"e ecologice de origine ani"al# 3n di4erse sorti"ente. VALORIFICAREA MATERIILOR PRIME ECOLOGICE DE ORIGINE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'/-"&")6a 14. *reparate: I c7rnaţi. confor" criteriului de perfor"anţ# DdE i condiţiilor de aplicaGilitate. <. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'). Nor"e : I specifice prelucr#rii "ateriilor pri"e i auHiliare MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!':" .= 5espectarea nor"elor specifice securit#ţii "uncii. sl#nin# i +a"Gon. I preparate: sare. toG#. <:= :Gţinerea produselor lactate ecologice. Gr7nF# proasp#t#. *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# realiFeFe preparate din carne ecologice 3n gospod#rie. sl#nin#. oreF. s#ratE. *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# oGţin# 3n gospod#rie produse lactate ecologice . confor" criteriului de perfor"anţ# DaE i condiţiilor de aplicaGilitate.

*roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"e specifice securit#ţii "uncii. <. aspect. igieniFare.> Asigur# condiţii corespunF#toare de depoFitare a produselor ecologice oGţinute MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii . < = 2erificarea periodic# a spaţiilor i produselor ecologice depoFitate. I inspectarea periodic# a st#rii de igien# a depoFitului. "iros." "2al$a!"# *roGe orale i scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice spaţiile corespunF#toare depoFit#rii produselor ecologice oGţinute." a-li a:ili&a&"# Spaţii: *reg#tirea: Condiţii: 2erificarea: I spaţiilor: I produselor: I "agaFii. confor" criteriului de perfor"anţ# DaE i 3n confor"itate cu condiţiile de aplicaGilitate. confor" criteriului de perfor"anţ# DGE i 3n confor"itate cu condiţiile de aplicaGilitate. gustE. aerisire. *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preg#teasc# spaţiile de depoFitare i s# asigurare condiţiile opti"e pentru depoFitarea produselor ecologice. durat#E. u"iditate. confor" criteriului de perfor"anţ# DcE i 3n confor"itate cu condiţiile de aplicaGilitate. pi4niţe.= 5espectarea nor"elor specifice securit#ţii "uncii. 3ndep#rtarea produselor necorespunF#toare. I para"etrii D te"peratur#. *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 4erifice periodic spaţiile i produsele ecologice depoFitate." -"!f'!/a)6%# <a= <:= Identificarea spaţiilor corespunF#toare depoFit#rii produselor ecologice oGţinute. Geci. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!':" . c#"ar#. I eHa"inare senForial# Dculoare. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C').i6ii . confor" criteriului de perfor"anţ# DdE i condiţiilor de aplicaGilitate.Ti&l$l $)i&%6ii# 14. frigider. Nor"e: I specifice asigur#rii condiţiilor de depoFitare a produselor. *reg#tirea spaţiilor pentru asigurarea condiţiilor pentru depoFitarea produselor ecologice. I cur#ţire. . VALORIFICAREA MATERIILOR PRIME ECOLOGICE DE ORIGINE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'/-"&")6a 14.

VALORIFICAREA MATERIILOR PRIME ECOLOGICE DE ORIGINE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'/-"&")6a 14.Ti&l$l $)i&%6ii# 14. suc de ro ii. 07rtii "etaliFate. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'). particip#ri la t7rguri. putini. 07rtie. Nor"e : I specifice a"Gal#rii i 4alorific#rii produselor : MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!':" . co"poturi. ca . <f= 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii. desen. c7rnaţi. <"= 2alorificarea produselor ecologice oGţinute 3n gospod#rie prin diferite for"e. 4it#. celofan sudaGil.i6ii ." a-li a:ili&a&"# *roduse: I lapte dulce. cifre. toG#. unc#. ge"uri. Facusc#." -"!f'!/a)6%# <a= <:= < = Identificarea produselor ecologice ce se a"GaleaF#. castra4eţi i gogo ari acrii. fructe. confor" criteriului de perfor"anţ# DcE i condiţiilor de aplicaGilitate "enţionate. 8etode: I a"Galare colecti4# i porţionat#. 8arcarea : I nu"e. dulceaţ#. s"7nt7n#. confor" criteriului de perfor"anţ# DGE i condiţiilor de aplicaGilitate. legu"e. a"Galare 3n folii contractiGile. 4in. Gutoaie. *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# aplice "etodele uFuale de a"Galare a produselor ecologice folosind "ateriale corespunF#toare de a"Galare. 2alorificarea: I consu" 3n gospod#rie. A"Gala+e: I Gidoane." "2al$a!"# *roGe practice i orale de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice produsele ecologice ce se pot a"Gala. 47nFare tradiţional#. cu4inte. lapte G#tut. co"Ginaţie a acestor ele"ente. Aplicarea "etodelor uFuale de a"Galare a produselor ecologice folosind "ateriale corespunF#toare de a"Galare. cutii din "aterial plastic. oaie. Identificarea a"Gala+elor pentru produsele ecologice. *roGe practice i orale de e4aluare prin care ele4ul de"onstreF# c# este capaGil s# identifice a"Gala+ele folosite pentru preFentarea produselor ecologice. . folii contractiGile. carne de porc.= 8arcarea a"Gala+ului sau etic0etei produselor ecologice oGţinute 3n gospod#rie 3n 4ederea 4alorific#rii acestora. eHpoFiţii. 4arF# i gogonele "urate. a"Galare tip aerosol. co"ercialiFare.? 2alorific# produsele ecologice de origine 4egetal# i ani"al# MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii . repreFent#ri graficeE. <. recipiente din sticl#. ţuic# . confor" criteriului de perfor"anţ# DaE i condiţiilor de aplicaGilitate. Gr7nF# proasp#t#. leGerOu ti. pui. se"n Dlitere.

*roGe orale sau scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 4alorifice prin diferite for"e produsele ecologice oGţinute 3n gospod#rie. confor" criteriului de perfor"anţ# DeE i utiliF7nd ele"entele "enţionate 3n condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"e specifice securit#ţii "uncii. confor" criteriului de perfor"anţ# DfE i condiţiilor de aplicaGilitate. 3n confor"itate cu criteriului de perfor"anţ# DdE i cu condiţiile de aplicaGilitate ale acestuia. .*roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# "arc0eFe a"Gala+ul sau etic0eta unui produs ecologic oGţinut 3n gospod#rie 3n 4ederea 4alorific#rii acestuia.

3 $Hecut# lucr#rile de preg#tire a solului pentru culturile de c7"p 3n condiţii ecologice 1>.1 Ni2"l$l# Val'a!" !". PARTICULARITĂŢI TEHNOLOGICE ALE CULTURILOR DE CFMP EN CONDIŢII ECOLOGICE 2 1.? 5ecolteaF# producţia culturilor de c7"p ecologice .Ti&l$l $)i&a&ii# 1>.> $fectueaF# lucr#ri de 3ngri+ire a culturilor de c7"p ecologice 1>.1 A"plasarea culturilor de c7"p ecologice 3ntrIun asola"ent 3n gospod#rii ecologice 1>.4 Aplic# 3ngr# #"intele pentru cultura de c7"p ecologic# 1>.i&# C'/-"&")&"# 1>.

" a-li a:ili&a&"# Pla)&" -!"/"!*a&'a!"# P!':" . acoperind ga"a de ele"ente din condiţiile de aplicaGilitate. *roGe scrise i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# staGileasc# rotaţia culturilor i s# realiFeFe un asola"ent opti". . PARTICULARITĂŢI TEHNOLOGICE ALE CULTURILOR DE CFMP EN CONDIŢII ECOLOGICE 1>." "2al$a!"# *roGe scrise i orale prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eHplice rolul plantelor pre"erg#toare 3n asigurarea suGstanţelor organice.'la/")& '-&i/# fa4oraGile. poru"G. floarea soarelui.'l# A. e4itarea "onoculturii nu"ar de proGe pe unitatea de suprafata. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# recolteFe proGe de sol. culturi intercalate . nefa4oraGile." -"!f'!/a)6%# DaE DGE DcE $Hplicarea rolului plantelor pre"erg#toare 5ecoltarea proGelor de sol pentru deter"inarea continutului de suGstanţe organice 5ealiFarea asola"entului opti" pentru culturile de c7"p ecologice C'). a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE. a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DcE cuprinF7nd toate ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. cartofE P!':" . a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE cuprinF7nd ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. *lantele pre"ergatoare pentru Dgrau. culturi ascunse.1 A"plaseaF# culturile de c7"p ecologice 3ntrIun asola"ant 3n gospod#ria ecologica C'/-"&")6a# C!i&"!ii .Ti&l$l $)i&%6ii# 1>." . sondarea terenului pentru recoltarea proGelor succesiunea culturilor.i6ii .

Ti&l$l $)i&%6ii# 1>. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. reFer4a de apa din sol. . a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE. DaE Agregate : *erioada opti"a: P!':" . *roGe orale prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eHplice de ce 3n siste"ul de cultur# ecologic se li"iteaF# nu"#rul de treceri cu agregatele agricole. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. a ingrasa"intelor i a a"enda"entelor organice DGE =i"itarea nu"#rului de treceri ale agregatelor pentru a e4ita tasarea solului DcE Alegerea perioadei opti"e pentru realiFarea lucr#rilor de pregatire a solului MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'). a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. poru"GE Grapat in profunFi"e Dgr7u. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE.3 $Hecut# lucr#rile de preg#tire a solului pentru culturile de c7"p (n condiţii ecologice C'/-"&")6a# C!i&"!ii ." -"!f'!/a)6%# 8oGiliFarea solului e4it7nd 3ngroparea 3n profunFi"e a straturilor superficiale. floarea soarelui. poru"GE Co"Ginator.i6ii . *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eHecute lucr#rile de preg#tire a solului printrIun nu"#r "ini" de treceri. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. culti4ator. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE. PARTICULARITĂŢI TEHNOLOGICE ALE CULTURILOR DE CFMP EN CONDIŢII ECOLOGICE 1>. plug ciFel. poru"G. freF# particularitatile te0nologice ale culturilor." "2al$a!"# *roG# oral# i practic# prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eHecute lucrari de "oGiliFare superficial# a solului." a-li a:ili&a&"# 8oGiliFarea solului : arat 1-I2' c" plus grapat Dgr7u. *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# respecte perioada opti"# de realiFare a lucr#rilor solului. CiFelare Dgr7u. cartofE. grap#.

*roGe orale prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eHplice "odul de oGţinere a ingrasa"intelor organice. I colectarea de+ectiilor lic0ide. sa"ulastra. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. co"post. Ddi"ensionare. "ustul de gunoi de gra+d. PARTICULARITĂŢI TEHNOLOGICE ALE CULTURILOR DE CFMP EN CONDIŢII ECOLOGICE 1>.tiliFarea 3ngr# #"intelor pentru culturile de c7"p ecologice C'/-"&")6a# C!i&"!ii .4 . organice: I de origine ani"ala I gunoi de gra+d. a"plasare. culturi energetice. I 4erFi L "iriste." a-li a:ili&a&"# Ingr# #"inte organice : :Gtinerea ingr." -"!f'!/a)6%# DaE DGE DcE Identificarea 3ngr# #"intelor pentru culturile de c7"p ecologice :Gţinerea ingrasa"intelor organice Aplicarea 3ngr# #"intelor ecologice C'). culturi ascunse. Aplicare : P!':" . perioada opti"a de aplicare. I *latfor"a de gunoi de gra+d." "2al$a!"# *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# identifice 3ngr# #"intele pentru culturile de c7"p ecologice. fertiliFare supli"entar# I unifor"itate de aplicare. "ranita. .Ti&l$l $)i&%6ii# 1>. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE. I fertiliFare de GaF#. tulGureala.i6ii . a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DGE i DcE acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# oGţin# i s# aplice 3ngr# #"intele ecologice. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. depoFitareE I oGtinerea co"postului.

Ti&l$l $)i&%6ii#

1>. PARTICULARITĂŢI TEHNOLOGICE ALE CULTURILOR DE CFMP EN CONDIŢII ECOLOGICE 1>.> $fectueaF# lucr#rile de 3ngri+ire ale culturilor de c7"p ecologice

C'/-"&")6a#

C!i&"!ii ." -"!f'!/a)6%# DaE DGE DcE DdE DeE %escrierea "etodelor de co"Gatere a Guruienilor Aplicarea "#surilor de co"Gatere a Golilor i d#un#torilor 5ecunoa terea produselor i eHtractelor folosite 3n co"Gaterea Golilor i d#un#torilor *repararea eHtractelor de plante ;tiliFarea produselor ecologice 3n trata"entul Golilor i d#un#torilor

C').i6ii ." a-li a:ili&a&"# 8etode : 8#suri: Giologice, Giote0nice, Giodina"ice, genetice, fiFicoI"ecanice *re4enti4e: carantina, prognoFa i a4ertiFare, condiţionarea "aterialelor, depoFitarea Curati4e: ter"oterapia, radioterapia, 0elioterapia, inundarea, "etode sonore, capcane, plante orna"entale co"erciale pentru gr7u, poru"G, floarea soarelui, cartof, =u+er de cartof, a"estec de craiţ#, usturoi, "argarete, coada calului, Grusture, tutun la a4ertiFare, utila+e

*roduse: $Htracte din plante: (rata"ent : P!':" ." "2al$a!"#

*roGe scrise i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# descrie i s# aplice "etodele de co"Gatere a Guruienilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE, acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# aplice "etodele de co"Gatere a Golilor i d#un#torilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. *roGe scrise i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# indice produsele i eHtractele folosite 3n co"Gaterea Golilor i d#un#torilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE, acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# prepare eHtractele de plante, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DdE, acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# utiliFeFe produse ecologice 3n trata"entul Golilor i d#un#torilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DeE, acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%6ii#

1>. PARTICULARITĂŢI TEHNOLOGICE ALE CULTURILOR DE CFMP EN CONDIŢII ECOLOGICE 1>.? 5ecolteaF# producţiile culturilor de c7"p ecologice

C'/-"&")6a#

C!i&"!ii ." -"!f'!/a)6%# DaE DGE DcE StaGilirea "o"entului opti" ;tiliFarea "etodelor de recoltat A"Galarea, transportarea i depoFitarea produse ecologice

C').i6ii ." a-li a:ili&a&"# 8o"ent opti" : 8etode : A"Galare : (ransport : %epoFitare : P!':" ." "2al$a!"# *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# aleag# "o"entul opti" pentru recoltarea produselor de c7"p ecologice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE, acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# aplice "etodele "anuale i "ecanice de recoltat, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE, acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. *roGe scrise i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# a"GaleFe produsele recoltate i s# efectueFe transportul i depoFitarea acestora, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE, acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. u"iditate, condiţii cli"atice, "aturitate Giologic# pentru gr7u, poru"G, floarea soarelui i cartof. "anuale "ecanice DigieniFarea ec0ipa"entelor pentru gr7u, poru"G, floarea soarelui i cartofE a"Gala+e GiodegradaGile, etic0ete specifice, personaliFare condiţii speciale spaţii ecologiFate, trata"ent ter"ic sau cu suGstanţe autoriFate ecologic

Ti&l$l $)i&%6ii#

1?. PARTICULARITĂŢILE TEHNOLOGICE ALE PLANTELOR HORTICOLE EN CONDIŢII ECOLOGICE 2 1,1

Ni2"l# Val'a!" !".i&#

C'/-"&")6"# 1?.1 Aplic# lucr#ri de fertiliFare 3n culturile 0orticole ale gospod#riei ecologice 1?.3 $Hecut# lucr#ri de co"Gatere a Guruienilor din culturile 0orticole ale gospod#riei ecologice 1?.4 $Hecut# lucr#ri de co"Gatere a Golilor i d#un#torilor 3n culturile legu"icole ale gospod#riei ecologice. 1?.>. $Hecut# lucr#ri de co"Gatere a Golilor i d#un#torilor 3n plantaţiile po"icole i 4iticole ale gospod#riei ecologice.

. tulGureala. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute dup# indicaţii lucr#rile de fertiliFare a culturilor 0orticole din gospod#ria ecologic#. alge de "are. suspensie de gunoi de p#s#ri I 3ngr# #"inte "inerale naturale: Fgura lui (0o"as. I sap#. furc#. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE i condiţiile de aplicaGilitate. plug. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preg#teasc# 3ngr# #"intele folosite la fertiliFarea culturilor 0orticole din gospod#ria ecologic#. I 3ngr# #"inte u or soluGile Dsuspensie de gunoi de p#s#ri. GaFalt. greGl#.Ti&l$l $)i&%6ii# 1?. urina i "ustul de gunoi de gra+d." -"!f'!/a)6%# aE Identificarea 3ngr# #"intelor organice si "inerale aplicate culturilor 0orticole din gospod#ria ecologic#. 3ngr# #"inte 4erFi. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE i condiţiile de aplicaGilitate. urin# diluat# cu ap#. cosireIofilireIar#tur#. Aplic# lucr#ri de fertiliFare 3n culturile 0orticole din gospod#ria ecologic# C'/-"&")6a# C!i&"!ii . gnasit. "#cinate. f#ina de oase. PARTICULARITĂŢILE TEHNOLOGICE ALE PLANTELOR HORTICOLE EN CONDIŢII ECOLOGICE 1?. furtune. 8IG.i6ii .1. pentru 3ngr# #"intele 4erFi." a-li a:ili&a&"# Culturi 0orticole: I legu"e culturi c7"p Dgr#din#E I plantaţie po"i I plantaţie 4ie I 3ngr# #"inte organice: gunoi de gra+d Gine fer"entat. lopat#. C'). ca supli"ent la ad"inistrarea 3ngr# #"intelor organice. "ust de gunoi de gra+dE: pri"#4ara. 4ara (ipuri de 3ngr# #"inte: 8etode de aplicare: . GE *reg#tirea 3ngr# #"intelor organice si "inerale pentru culturile 0orticole din gospod#ria ecologic#. cE Aplicarea 3ngr# #"intelor organice si "inerale 3n culturile 0orticole din gospod#ria ecologic#.nelte i utila+e: $poca de aplicare: P!':" . co"postul Dresturi 4egetaleE. 8IC. cenu a de le"ne I 3"pr# tierea pe toat# suprafaţa. "arne fin "#cinate. ur"at# de 3ncorporare la 11I21 c" tocareI3ncorporare. disc I 3ngr# #"inte greu soluGile D"ineraleE: cu c7te4a luni "ai de4re"e faţ# de 3nfiinţarea culturii. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE i condiţiile de aplicaGilitate. cistern#." "2al$a!": *roGe scrise i practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice tipurile de 3ngr# #"inte folosite la fertiliFarea culturilor 0orticole din gospod#ria ecologic#. granit fin.

Guruieni care pot ierna Dneg0ina. 3ntreţinerea potecilor. "acul." "2al$a!" *roGe scrise i practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice Guruienile din culturile 0orticole ale unei gospod#rii ecologice. op7rliţa. 9uruieni identificate: I Guruieni anuale: Guruieni efe"ere Drocaina. C'). pli4itPE. aleilor. urda 4acii. Guruieni care ger"ineaF# pri"#4ara ti"puriu D"u tarul s#lGatic. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE i 3n condiţiile de aplicaGilitate *roGe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# selecteFe "etodele de co"Gatere a Guruienilor din culturile 0orticole ale gospod#riei ecologice a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. plantaţie 4ie. cE Aplicarea lucr#rilor de co"Gatere a Guruienilor din culturile 0orticole ale gospod#riei ecologice. I "#suri de co"Gatere integrat#: folosirea 3n co"pleH a "#surilor pre4enti4e i curati4e P!':" . traista cioGanului.Ti&l$l $)i&%6ii# 1?. pli4itul cu a+utorul fl#c#rilor.3 $Hecut# lucr#ri de co"Gatere a Guruienilor din culturile 0orticole ale gospod#riei ecologice C'/-"&")6a# C!i&"!ii . . 4olGura. usturoi s#lGaticE. turiţaE. I "#suri curati4e: lucr#rile solului Dpr# it "anual. iarGa G#rGoas#E. "orco4 s#lGaticE. PARTICULARITĂŢILE TEHNOLOGICE ALE PLANTELOR HORTICOLE EN CONDIŢII ECOLOGICE 1?. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#ri de co"Gatere a Guruienilor 3n culturile 0orticole de gospod#rire ecologic# prin "etode pre4enti4e i curati4e a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# Q i 3n condiţiile de aplicaGilitate. distrugerea Guruienilor a d#un#torilor 3nainte de 3nflorire i fructificare. Guruieni care ger"ineaF# pri"#4ara t7rFiu. folosirea se"inţei condiţionate. Guruieni cu riFo"i Dpirul. Guruieni de toa"n# Dole igaE. rotaţia raţional# a culturilor legu"icole." a-li a:ili&a&"# Suprafaţa: loturi "ici de p7n# la 1." -"!f'!/a)6% aE Identificarea Guruienilor din culturile 0orticole ale gospod#riei ecologice GE Selectarea "etodelor de co"Gatere a Guruienilor din culturile 0orticole ale gospod#riei ecologice. tirul.i6ii . susaiul. costreiul. ne"ţi ori de c7"pE I Guruieni perene: Guruieni t7r7toare cu stoloni Drugul.' 0a organiFate 3n gr#din# de legu"e. pro4ocaţia Dse"#nat fals i pli4it sau pr# itE. e4itarea folosirii 3ngr# #"intelor organice insuficient fer"entate. Guruieni cu GulGi DGr7ndu a de toa"n#. coada caluluiE 8etode de co"Gatere L "#suri pre4enti4e: lucrarea raţional# a solului. 4ara D"o0orul. "ecanic. piciorul coco ului t7r7torE. li4ad#. Guruieni care for"eaF# dra+oni Dp#l#"ida.

aplicarea lucr#rilor solului I"#suri curati4e: I trata"ent ter"ic i eHpunerea la soare a se"inţelor. aplicarea "#surilor de igien# cultural#." "2al$a!"# *roGe scrise i practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice Golile i d#un#torii culturilor legu"icole din gr#dina gospod#riei ecologice. *roGe scrise i practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# selecteFe "etodele de co"Gatere a Golilor i d#un#torilor la culturile legu"icole din gr#dina gospod#riei ecologice. g#leţi. . dE Aplicarea trata"entelor de co"Gatere a Golilor i d#un#torilor din culturile legu"icole ale gospod#riei ecologice. Gu0a 4erFei. usturoi.nelte i utila+e: I sape. C!i&"!ii . p#ian+eni. deFinfecţia se"inţelor. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# selecteFe produsele nepoluante folosite la co"Gaterea Golilor i d#un#torilor 3n culturile legu"icole din gr#dina gospod#riei ecologice. lu+eri de cartofi. "etalde0id# ." a-li a:ili&a&" Suprafaţa I gr#dina de legu"e. aparat portaGil de pr#fuit $poca de aplicare: I 3n ti"pul perioadei de 4egetaţie a culturilor legu"icole P!':" . pelin a"ar. alternarioF#. cr#iţe. soluţii de cupru pe GaF# de 0idroHid. Aplic# lucr#ri de co"Gatere a Golilor i d#un#torilor din culturile legu"icole ale gospod#riei ecologice. GE Selectarea "etodelor de co"Gatere a Golilor i d#un#torilor din culturile legu"icole ale gospod#riei ecologice. 4re+ de to"ate. "usca cepei i "orco4ului.Ti&l$l $)i&%6ii# C'/-"&")6a# 1?. cenu # de le"n." -"!f'!/a)6% aE Identificarea Golilor i d#un#torilor din culturile legu"icole ale gospod#riei ecologice.4. f#inare. putregai cenu iu. septorioFa legu"icole etc. coropi niţa. GacterioFe. "aterialului de plantat i a solului cu produse nepoluante. g#rg#riţa fasolei i "aF#rei. oHid sau sulfat. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. PARTICULARITĂŢILE TEHNOLOGICE ALE PLANTELOR HORTICOLE EN CONDIŢII ECOLOGICE 1?. g7ndacul plantelor legu"icole: Colorado. . folosirea soiurilor reFistente genetic la Goli. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. C'). %#un#torii din I afide. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DdE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. 4er"orel.i6ii . captarea insectelor cu "o"eli SuGstanţe folosite: I eHtracte de planteDtutun. p#p#die. aparat carosaGil de stropit ASC. cE Selectarea produselor nepoluante folosite la co"Gaterea Golilor i d#un#torilor din culturile legu"icole ale gospod#riei ecologice. r#sadniţa 9olile plantelor I "ana. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. greGl#. oHiclorur#. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#ri de co"Gatere a Golilor i d#un#torilor la culturile legu"icole din gr#dina gospod#riei ecologice. co"Gatere distrugerea Guruienilor. "elci 8etode de I "#suri pre4enti4e: rotaţia raţional# a culturilor legu"icole. trata"ente cu soluţii de suGstanţe nepoluante: adunarea insectelor.

a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. G# icarea frunFelor de piersic I 4iţa de 4ie: "ana. g#leţi. ţig#rarul 4iţei.nelte i utila+e: I sape. adunarea insectelor. p#ian+eni.Ti&l$l $)i&%6ii# C'/-"&")6a# 1?. I 4iţa de 4ie: p#ian+eni. putregaiul Grun. $Hecut# lucr#ri de co"Gatere a Golilor i d#un#torilor 3n plantaţiile po"icole i 4iticole din gospod#ria ecologic# C!i&"!ii . "u"ificarea fructelor. usturoi. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# selecteFe suG 3ndru"area te0nicianului produsele folosite la co"Gaterea Golilor i d#un#torilor la po"ii fructiferi i 4iţa de 4ie din gospod#ria ecologic#. . soluţii de cupru pe GaF# de 0idroHid. lu+eri cartofi. aparat carosaGil de stropit ASC. p#duc0i ţesto i Dp#duc0ele din San identificaţi: RoseE. r#Fuirea trunc0iului i a arpantelorE I Giologice: Dfolosirea du "anilor naturaliE SuGstanţe folosite eHtracte de planteDtutun." -"!f'!/a)6% aE Identificarea for"elor de atac ale Golilor i d#un#torilor la po"ii fructiferi i 4iţa de 4ie din gospod#ria ecologic#. putregaiul cenu iu %#un#tori I po"i fructiferi: o"iFi defoliatoare. captarea cu Gr7ieIcapcan# sau inele cleioase. f#inarea. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. g#rg#riţa florilor de "#r i p#r. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute lucr#ri de co"Gatere a Golilor i d#un#torilor la po"ii fructiferi i 4iţa de 4ie din gospod#ria ecologic# a a. ciuruirea frunFelor. dE $Hecutarea lucr#rilor de co"Gatere a Golilor i d#un#torilor 3n plantaţiile de po"i i 4iţ#I deI4ie din gospod#ria ecologic# C'). greGl#." a-li a:ili&a&" Suprafaţa: terenul de l7ng# cas# plantat cu po"i fructiferi i 4iţ#IdeI4ie 9oli identificate: I po"i fructiferi: rap#nul. oHiclorur#. afide. 4er"orel. cE *reg#tirea suG 3ndru"are a suGstanţelor folosite la co"Gaterea Golilor i d#un#torilor la po"ii fructiferi i 4iţa de 4ie din gospod#ria ecologic#. aparat portaGil folosite de pr#fuit $poca de aplicare: 3n ti"pul perioadei de 4egetaţie a culturilor legu"icole P!':" . culti4area soiurilor reFistente genetic la Goli i d#un#tori. a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. *roGe scrise i practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eHecute preg#tirea suGstanţelor folosite la co"Gaterea Golilor i d#un#torilor la po"ii fructiferi din gospod#ria ecologic#. folosirea "aterialului s#ditor s#n#tos. cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DdE i 3n condiţiile de aplicaGilitate. "etalde0id# . PARTICULARITĂŢILE TEHNOLOGICE ALE PLANTELOR HORTICOLE EN CONDIŢII ECOLOGICE 1?. igiena cultural#. pelin a"ar. . erinoFa 8etode de co"Gatere: I pre4enti4e: carantina fitosanitar#. 4ier"ii fructelor. oHid sau sulfat. GE Selectarea suG 3ndru"are a produselor folosite la co"Gaterea Golilor i d#un#torilor la po"ii fructiferi i 4iţa de 4ie din gospod#ria ecologic#. 4re+ de to"ate.i6ii ." "2al$a!"# *roGe scrise i practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice for"ele de atac ale Golilor i d#un#torilor la po"ii fructiferi i 4iţa de 4ie din gospod#ria ecologic#. aplicarea t#ierilor de 3ntreţinere i fructificare. lucr#rile solului I curati4e: fiFicoI"ecaniceD c#ldura. cr#iţe.>. f#inarea. p#p#die.

i&# C'/-"&")6"# 1@.3 6r#nirea ani"alelor 3n condiţii ecologice 1@.4 ?ntreţine i ingri+i te ani"alelor 3n condiţii ecologice .Ti&l$l $)i&%6ii# 1@. PARTICULARITĂŢILE TEHNOLOGICE DE CREŞTERE ŞI EDPLOATARE A ANIMALELOR EN CONDIŢII ECOLOGICE 2 1.' Ni2"l$l# Val'a!" !".1 Identifica rasele de ani"ale care se preteaF# pentru cre terea i eHploatarea ecologic# 1@.

" a-li a:ili&a&"# Con4ersie: Specii: 5ase: Nor"e : P!':" . acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. spaţii 4itale (aurine. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE. *roGe scrise prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# descrie rasele i speciile de ani"ale. porcine. PARTICULARITĂŢILE TEHNOLOGICE DE CREŞTERE ŞI EDPLOATARE A ANIMALELOR EN CONDIŢII ECOLOGICE 1@. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. Specie. ras#. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate." "2al$a!"# *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# respecte con4ersia la ani"ale. p#s#ri. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# recunoasc# rasele de ani"ale. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DdE.1 Identifica rasele de ani"ale care se preteaF# pentru cre terea i eHploatarea ecologic# C'/-"&")6a# C!i&"!ii . rase pri"iti4e. ." -"!f'!/a)6%# DaE DGE DcE DdE 5espectarea con4ersiei la ani"ale %escrierea raselor pe specii de ani"ale 5ecunoa terea raselor pe specii de ani"ale 5espectarea nor"elor specifice de te0nica securit#ţii "uncii . a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE. caGaline.Ti&l$l $)i&%6ii# 1@. ani"ale "ici 5eFistenţa genetic# la Goli.i6ii . destinaţie. caractere producti4e =a lucr#rile de aGordare i contenţie a ani"alelor . C'). caractere de eHterior. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de te0nica securit#ţii "uncii. o4ine.

acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. fertiliFarea.3 6ranirea ani"alelor 3n condiţii ecologice C'/-"&")6a# C!i&"!ii . perioada de con4ersie Gospod#rire proprie.ura+e ecologice. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de te0nica securit#ţii "uncii. . a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DdE. (ipul de sol. C')." -"!f'!/a)6%# DaE DGE DGE DcE 5espectarea con4ersiei p#s#rilor Identificarea surselor de fura+e ecologice Ad"inistrarea fura+elor ecologice 5espectarea nor"elor specifice de te0nica securit#ţii "uncii . *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eHecute ad"inistrarea fura+elor ecologice. 3nc#rc#tura de ani"ale pe 0ectar. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate.i6ii . *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# indice sursele de fura+e ecologice. prin cu"p#r#ri . re3ns#"7nţarea. p# une ecologic#." "2al$a!"# *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# respecte con4ersia la p#s#ri.Ti&l$l $)i&%6ii# 1@. adaos ad"is de legislaţie =a lucr#rile de 0r#nire a ani"alelor . acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. PARTICULARITĂŢILE TEHNOLOGICE DE CREŞTERE ŞI EDPLOATARE A ANIMALELOR EN CONDIŢII ECOLOGICE 1@. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE." a-li a:ili&a&"# Con4ersia p# unilor: Surse: Ad"inistrare: Nor"e : P!':" .

a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE. *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# realiFeFe igieniFarea ad#posturilor. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de te0nica securit#ţii "uncii. *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# aplice nor"ele de igien# corporala pentru p#strarea s#n#t#ţii ani"alelor. p#strarea s#n#t#ţii ani"alelor =a lucr#rile de 3ngri+ire i 3ntreţinere a ani"alelor . deFinfecţii cu preparate ecologice D piatr# 47n#t#. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate.4 Intreţine i 3ngri+e te ani"ale 3n condiţii ecologice C'/-"&")6a# C!i&"!ii . a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE. coeficientul de lu"inoFitate "#rit Cur#ţirea "ecanic#." -"!f'!/a)6%# DaE DGE Dc E DdE Asigurarea redi"ension#riii ad#posturilor i a padocurilor IgieniFarea ad#posturilor Ingri+irea ani"alelor 5espectarea nor"elor specifice de te0nica securit#ţii "uncii . orientare spre est. ?ngri+ire: Nor"e : P!':" .Ti&l$l $)i&%6ii# 1@.E igieniF#ri frec4ente Igiena corporal#. oţet. apa de 4ar. C'). a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DdE." a-li a:ili&a&"# Ad#posturi: Igiena: %i"ensiuni "ari. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate.i6ii . acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate." "2al$a!"# *roGe orale i scrise prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# descrie redi"ensionarea ad#posturilor i padocurilor. PARTICULARITĂŢILE TEHNOLOGICE DE CREŞTERE ŞI EDPLOATARE A ANIMALELOR EN CONDIŢII ECOLOGICE 1@. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. . a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE.

4 ?ntreţine locuinţa i aneHele gospod#re ti 1A.Ti&l$l $)i&a&ii# Ni2"l# Val'a!" !".> A"ena+eaF# spaţiile 4erFi din incinta gospod#riei .i&: C'/-"&")6"# 1A.1 Aplic# sc0iţele i planurile de "oderniFare a locuinţei i aneHelor din gopod#rie 1A.' 1A.3 $fectueaF# lucr#ri pentru a"ena+#rile te0nice ale gospodariei 1A. ADMINISTRAREA GOSPODĂRIEI ECOLOGICE 2 1.

Ti&l$l $)i&%6ii# C'/-"&")6a: 1A.i6ii . c0irpic. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. "aterial." "2al$a!" *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# identifice si"Golurile de plan.1 Aplic# sc0iţele te0nice i planurile de "oderniFare a locuinţei i aneHelor din gospod#rie C!i&"!ii . acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate." a-li a:ili&a&"# Si"Goluri: 8ateriale: 8oGilier: Nor"e: P!':" . nisip. ADMINISTRAREA GOSPODĂRIEI ECOLOGICE 1A. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# selecteFe "aterialele de construcţie. 4ar. *roGe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de protecţia "uncii." -"!f'!/a)6%# DaE DGE DcE DdE Identificarea si"Golurilor de plan Selectarea "aterialelor de construcţie Alegerea "oGilierului adec4at 5espectarea nor"elor specifice de protecţia "uncii C'). design. di"ensiune. 4opsele i coloranţi ecologici specific spaţiilor de locuit. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE. utilit#ţile locuinţei le"nos. stil. poFiţionare specifice de protecţia "uncii . acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DdE. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE. culoare. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE. ci"ent. *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# aleag# "oGilierul adec4at spaţiilor de locuit. "etal.

*roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# selecteFe sursele de 3nc#lFire. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# realiFeFe instalaţia electric#.i6ii . a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. gaFo i specifice de protecţia "uncii a lucr#rilor de a"ena+are . *roGe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de protecţia "uncii. sursa. ADMINISTRAREA GOSPODĂRIEI ECOLOGICE 1A. solid.Ti&l$l $)i&%6ii# C'/-"&")6a: 1A. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DdE acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate." a-li a:ili&a&"# Apa: $nergia electric#: ?nc#lFire: Nor"e : P!':" ." "2al$a!" *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# indice sursele de ap# i "odul cu" se realiFeaF# apro4iFionarea cu ap#." -"!f'!/a)6%# DaE DGE DcE DdE Apro4iFionarea cu ap# 5ealiFarea instalaţiei electrice Selectarea surselor de 3nc#lFire 5espectarea nor"elor de protecţia "uncii specifice lucr#rilor de a"ena+are C'). instalaţie surse con4enţionale i necon4enţionale co"GustiGil lic0id. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE.3 $fectueaF# lucr#ri pentru pentru a"ena+arile te0nice ale gospod#riei C!i&"!ii . a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE.

i6ii ." a-li a:ili&a&"# *roduse ecologice: Cur#ţenie: P!':" . acid citric. ADMINISTRAREA GOSPODĂRIEI ECOLOGICE 1A. for"alde0ida. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. periodic# i general# . alcool. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. lesie curent#.tiliFarea produselor ecologice pentru 3ntreţinerea locuinţei $fectuarea curaţeniei 3n gospod#rie C'). peroHid de 0idrogen. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE.4 ?ntreţine locuinţa i aneHele gospod#re ti C!i&"!ii .Ti&l$l $)i&%6ii# C'/-"&")6a: 1A. s#pun de potasiu i sodiu. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE." "2al$a!" *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# utiliFeFe produsele ecologice la 3ntreţinerea locuinţei. acid acetic." -"!f'!/a)6%# DaE DGE . *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# efectueFe cur#ţenia 3n gospod#rie.

a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE.i6ii . garofiţe. lalele. c0io c +ardiniere se"#nat. *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# configureFe spaţiul i s# eHecute lucr#rile de culti4are. ADMINISTRAREA GOSPODĂRIEI ECOLOGICE 1A. cu" se specifica 3n criteriul de perfor"anţ# DGE. plantat. criFante"e." -"!f'!/a)6%# DaE DGE DcE DdE $laGorarea sc0iţei de a"plasare Selectarea sorti"entelor de flori.> A"ena+area spatiilor 4erFi din incinta gospod#riei C!i&"!ii . *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# indice sorti"entele de flori i gaFon a a." "2al$a!" *roGe orale i scrise prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# elaGoreFe sc0iţa de a"plasare a spaţiilor 4erFi. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DcE i DdE acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. 3ngri+ire." a-li a:ili&a&"# . dalii. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. gaFon Configurarea spaţiilor $Hecutarea lucrarilor de culti4are C').Ti&l$l $)i&%6ii# C'/-"&")6a: 1A.lori: Configurare: =ucr#ri: P!':" . recoltare . arGu ti orna"entali r7nduri alei. g#lGenele. cr#iţe.

tiliFeaF# principalele plante "edicinale i aro"atice 3n p#strarea s#n#t#ţii 18.Ti&l$l $)i&%6ii# Ni2"l# Val'a!" !".i&: C'/-"&")6"# 18.3 .1 %escrie stilul de 4iaţ# s#n#tos 18.4 Aplic# "#surile de pre4enire a Golilor .' 18. ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII EN GOSPODĂRIA ECOLOGICĂ 2 1.

Ali"entaţie: co"plet#. Giorit". ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII EN GOSPODĂRIA ECOLOGICĂ 18.Ti&l$l $)i&%6ii# C'/-"&")&a: 18. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE. *roGe orale i scrise prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# descrie un regi" de 4iaţ# ec0iliGrat. *roGe orale i scrise prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# identifice ali"entele ned#un#toare s#n#t#ţii. di4ersificat#. ec0iliGrat#. consu" de droguri. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. a "edica"entelor 3n eHces 5egi" de 4iaţ#: igiena indi4idual#.1 %escrie stilul de 4iaţ# s#n#tos C!i&"!ii . 8odalitati de pre4enire : e4itarea consu"ului de alcool. igienic#. stres. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate." -"!f'!/a)6%# DaE DGE DcE Identificarea efectelor negati4e ale 4iciilor indi4iduale %escrierea unui regi" de 4iaţ# ec0iliGrat Asigurarea ali"entaţiei s#n#toase C'). scrise i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil identifice efectele negati4e ale 4iciilor indi4iduale." a-li a:ili&a&"# 2iciile i efectele negati4e: alcoolis"." E2al$a!" *roGe orale. co"porta"ent antisocial. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE. dietetic# P!':" . tutun. droguri.i6ii . eHces de "edica"ente. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. "i carea. . taGagis". a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# Da. degradarea san#t#ţii.

" a-li a:ili&a&"# 5ol: 5ecunoa terea: .tiliFeaF# principalele plante "edicinale i aro"atice 3n p#strarea s#n#t#ţii C!i&"!ii . "aceraţie.olosirea principalelor plante "edicinale i aro"atice C'). ceai." "2al$a!" *roGe orale i scrise prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eHplice rolul plantelor "edicinale i aro"atice.3 . *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# recunoasc# i s# foloseasca plantele "edicinale i aro"atice. curati4 dup# caracteristici "orfologice infuFie. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate.olosirea: profilactic.Ti&l$l $)i&%6ii# C'/-"&")6a: 18. siropurile. ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII EN GOSPODĂRIA ECOLOGICĂ 18. tincturile." -"!f'!/a)6%# DaE DGE DcE $Hplicarea rolului principalelor plante "edicinale i aro"atice 5ecunoa terea principalelor plante "edicinale i aro"atice . .i6ii . digestia. oţeturile P!':" . 4inurile. direct. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE. a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DGE i DcE.

" a-li a:ili&a&"# 8#suri de pre4enire: generale I ali"entaţie. a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE i DGE. ." -"!f'!/a)6%# DaE DGE $nu"erarea "#surilor de pre4enire 5espectarea "#surilor de pre4enire C'). ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII EN GOSPODĂRIA ECOLOGICĂ 18. factori fa4oriFanţi i stresanţi P!':" . igien#.4 Aplic# "#surile de pre4enire a Golilor C!i&"!ii . "icrocli"at." "2al$a!" *roGe orale.acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. scrise i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# enu"ere i s# respecte "#surile de pre4enire a Golilor.Ti&l$l $)i&%6ii# C'/-"&")6a: 18.i6ii .

3 .4 $fectueaF# operaţii de confecţionare i reparare a produselor teHtile .tiliFeaF# "a ina de cusut 11.1 $Hecut# cus#turi i tricoturi "anuale 11.Ti&l$l $)i&%6ii : 11.' Ni2"l : Val'a!" !".i& : C'/-"&")6" : 11. CONFECŢIONAREA PRODUSELOR TEDTILE SIMPLE EN GOSPODĂRIA ECOLOGICĂ 2 1.

Ti&l$l $)i&%6ii :

11. CONFECŢIONAREA PRODUSELOR TEDTILE SIMPLE EN GOSPODĂRIA ECOLOGICĂ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'/-"&")6a# 11.1 $Hecut# cus#turi i tricoturi "anuale

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii ." -"!f'!/a)6% Selectarea firelor, "aterialelor i a uneltelor necesare *reg#tirea "aterialelor pentru coasere $fectuarea operaţiilor de GaFa 3n tricotare ;tiliFarea cus#turilor "anuale i a structurilor de tricoturi pentru oGţinerea produselor teHtile BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C').i6ii ." a-li a:ili&a&"# .ire : 8ateriale : ;nelte : *reg#tire : :peraţii de tricotare : Cus#turi "anuale : Structuri de tricoturi : *roduse teHtile : I l7n#, GGc I panF# alG#, eta"in#, "atador, canafas, aţ# de cusut, aţ# de Grodat I ace de cusut, degetar, foarfec#, g0erg0ef , ace de tricotat I 3nlaturare pete, 3ndreptare "argini, i"pri"are "odel, "arcare poFiţie repere I 3nceperea tricot#rii, tricotare, l#rgiri, 3ngustari, 3nc0eierea tricot#rii I orna"entale, utiliFate 3n confecţii I glat, patent, lincs DaE DGE DcE DdE

I se"ne de carte, tergare, Gatiste, saculeţe, "ilieuri, goGlenuri, Gentiţe, fular, fes, ciorapi, "#nu i MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!':" ." "2al$a!" *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# selecteFe firele, "aterialele i uneltele necesare, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE, confor" condiţiilor de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preg#teasc# "aterialele pentru coasere, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE, confor" condiţiilor de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# efectueFe operaţiile de GaF# 3n tricotare, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE, confor" condiţiilor de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe cus#turile "anuale i structurile de tricoturi pentru oGţinerea produselor teHtile , a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DdE, confor" condiţiilor de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%6ii :

11. CONFECŢIONAREA PRODUSELOR TEDTILE SIMPLE EN GOSPODĂRIA ECOLOGICĂ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'/-"&")6a# 11.3 ;tiliFeaF# "a ina de cusut

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii ." -"!f'!/a)6% # DaE *reg#tirea utila+ului pentru lucru DGE ?nfilarea "a inii DcE $fectuarea cus#turii de proG# DdE 5eglarea para"etrilor de coasere DeE $fectuarea cus#turilor pentru confecţionarea i repararea produselor teHtile DfE ?ntreţinerea "a inii de cusut DgE 5espectarea nor"elor specifice de protecţia "uncii la utiliFarea "a inilor de cusut electrice i "anuale. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C').i6ii ." a-li a:ili&a&"# *reg#tire : ?nfilare : *ara"etri de coasere : Cus#turi : ?ntreţinere: I cur#ţire de praf i sca"e a corpului i Glatului "a inii, "ontare ac I GoGinare fir pentru su4eic#, "ontare su4eic#, 3nfilare fir la ac I tensiune 3n fir, pas de cus#tur# I tig0el si"plu i tig0el 3n FigIFag I ungere cu ulei special

Nor"e: specifice de utiliFare a "a inilor de cusut. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!':" ." "2al$a!" *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preg#teasc# utila+ul pentru lucru, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE, confor" condiţiilor de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 3nfileFe "a ina i s# efectueFe cus#tura de proG#, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DGE i DcE, confor" condiţiilor de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# regleFe para"etrii de coasere i s# efectueFe cus#turile pentru confecţionarea i rapararea produselor teHtile, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DdE i DeE, confor" condiţiilor de aplicaGilitate. *roG# practic# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 3ntreţin# "a ina de cusut, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DfE, confor" condiţiilor de aplicaGilitate. *roG# oral# i practic# prin care ele4ul de"onstraeF# c# este capaGil s# respecte nor"ele de protecţia "uncii specifice utiliF#rii "a inilor de cusut, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DgE, confor" condiţiilor de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%6ii :

11. CONFECŢIONAREA PRODUSELOR TEDTILE SIMPLE EN GOSPODĂRIA ECOLOGICĂ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C'/-"&")6a# 11.4 $fectueaF# operaţii de confecţionare i reparare a produselor teHtile BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C!i&"!ii ." -"!f'!/a)6% DaE Alegerea tiparelor confor" "odelului produsului DGE Calcularea necesarului de "ateriale DcE *reg#tirea "aterialelor pentru confecţionare DdE ;tiliFarea cus#turilor pentru confecţionarea i repararea produselor teHtile DeE *roGarea produselor 4esti"entare DfE Asigurarea calit#ţii produselor teHtile BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C').i6ii ." a-li a:ili&a&"# Alegere tipare : 8ateriale : I din re4iste de specialitate I de GaF# i auHiliare

*reg#tire "ateriale : I c#lcare, control, aGlonare, croire Cus#turi : *roduse teHtile : I "anuale i "ecanice I orţ, fust#, GluF#, 0alat de cas#

Calitate : I aspect pl#cut al produsului, cus#turi reFistente, cu pa i unifor"i MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!':" ." "2al$a!" # *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# aleag# tiparele confor" "odelului produsului i s# calculeFe necesarul de "ateriale, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE i DGE, confor" condiţiilor de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preg#teasc# "aterialele pentru confecţionare, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE , confor" condiţiilor de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe cus#turile pentru confecţionarea i repararea produselor teHtile i s# proGeFe produsele 4esti"entare, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"anţ# DdE i DeE, confor" condiţiilor de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# asigure calitatea prodeselor teHtile, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"anţ# DfE , confor" condiţiilor de aplicaGilitate.

3. :Gţine preparate culinare tradiţionale co"pleHe de felul al doilea 30. Ti&l$l $)i&%6ii # Ni2"l # Val'a!" !". $Hecut# preparate culinare tradiţionale co"pleHe de felul I 30.i&# C'/-"&")6"# 30 2 1 PREPARATE TRADIŢIONALE ŞI SERVIREA LOR 30. *repar# deserturi tradiţionale 30. Ser4e te preparate tradiţionale .. gust#ri i antreuri tradiţionale 30.1.>.?.4. 5ealiFeaF# preparate pentru "icul de+un.

%epistarea defectelor preparatelor eHecutate." -"!f'!/a)6% # <a= <:= < = <. de gust i "iros. gust#ri i antreuri confor" criteriului de perfor"anţ# DaE. *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de securitatea "uncii confor" criteriului de perfor"anţ# DeE i condiţiilor de aplicaGilitate. Calitatea: analiF# senForial# D aspect. gust#ri i antreuri tradiţionale. de consistenţ#.i6ii . cauFe. 5espectarea nor"elor specifice securit#ţii "uncii. *reparate pentru "ic de+un: din ou#.= <"= *reFentarea sorti"entului tradiţional de preparate pentru "icul de+un. %efecte: de culoare.1 5ealiFeaF# preparate pentru "icul de+un." a-li a:ili&a&"# Sorti"ent: din fiecare grup# de preparate 4or fi eHe"plificate cele tradiţionale Fonei. confor" criteriului de perfor"anţ# DGE. confor" criteriului de perfor"anţ# DdE i condiţiilor de aplicaGilitate. gust#ri i antreuri. C'). *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# oGţin# preparate pentru "ic de+un.Ti&l$l $)i&%6ii # C'/-"&")6a 30 PREPARATE TRADIŢIONALE ŞI SERVIREA LOR 30. gustE. *roGe practice i orale de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# depisteFe defectele preparatelor eHecutate. gust#ri i antreuri tradiţionale MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii . culoare. :Gţinerea preparatelor pentru "icul de+un. respect7nd condiţiile de aplicaGilitate. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!':" . gust#ri i antreuri tradiţionale. Nor"e : specifice prelucr#rii pri"are i ter"ice a "ateriilor pri"e . Gust#ri: reci i calde. . din ca ca4al. StaGilirea calit#ţii preparatelor eHecutate. confor" criteriului de perfor"anţ# DcE." "2al$a!"# *roGe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preFinte sorti"entul tradiţional de preparate pentru "ic de+un. consistenţ#. respect7nd condiţiile de aplicaGilitate. "iros. *roGe practice i orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# staGileasc# calitatea preparatelor eHecutate . Antreuri: reci i calde. re"edieri. utiliF7nd ele"entele pre4#Fute 3n condiţiile de aplicaGilitate.

din pe te. Calitatea: %efecte: Nor"e : MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!':" . C'). ciorG# ţ#r#neasc# cu carne de 4it#E.Ti&l$l $)i&%6ii # C'/-"&")6a 30 PREPARATE TRADIŢIONALE ŞI SERVIREA LOR 30. de Gurt#. de consistenţ#. utiliF7nd ele"entele pre4#Fute 3n condiţiile de aplicaGilitate. Gor cu carne de "iel." "2al$a!"# *roGe orale i scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# descrie sorti"entul tradiţionale preparate culinare co"pleHe ce pot fi ser4ite ca felul I. re"edieri. cauFe." -"!f'!/a)6% # <a= <:= < = <.i6ii . "iros. preparate lic0ide Dsup# de ro ii cu oreF. specifice prelucr#rii pri"are i ter"ice a "ateriilor pri"e . consistenţ#. confor" criteriului de perfor"anţ# DdE i condiţiilor de aplicaGilitate. utiliF7nd ele"entele pre4#Fute 3n condiţiile de aplicaGilitate. culoare. sup# de g#lu te. *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de securitatea "uncii confor" criteriului de perfor"anţ# DeE i condiţiilor de aplicaGilitate. *roGe practice i orale de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice defectele preparatelor eHecutate. analiF# senForial# D aspect. 5espectarea nor"elor specifice securit#ţii "uncii.= <"= %escrierea sorti"entului tradiţional de preparate culinare co"pleHe ce pot fi ser4ite ca felul I :Gţinerea preparatelor tradiţionale co"pleHe de felul I StaGilirea calit#ţii preparatelor eHecutate. de culoare. din legu"e. *roGe practice i orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# staGileasc# calitatea preparatelor eHecutate . din produse cerealiere i Gr7nFeturi. respect7nd condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# oGţin# preparate tradiţionale co"pleHe de felul I." -"!f'!/a)6%# Sorti"ent: *reparate de fel I: 4or fi eHe"plificate din fiecare grup# de preparate cele specifice Fonei. Identificarea defectelor preparatelor eHecutate. . de potroace. confor" criteriului de perfor"anţ# DaE. ciorGa de peri oare. confor" criteriului de perfor"anţ# DGE.3 $Hecut# preparate culinare tradiţionale co"pleHe felul I C!i&"!ii . sup# cre"# din carne de pui. de gust i "iros. gustE." a-li a:ili&a&" a !i&"!iil'! .confor" criteriului de perfor"anţ# DcE.

preparate din legu"e. 4or fi eHe"plificate din fiecare grup# de preparate cele specifice Fonei. confor" criteriului de perfor"anţ# DaE. *roGe practice i orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# analiFeFe calitatea preparatelor eHecutate . analiF# senForial# D aspect. C'). utiliF7nd ele"entele pre4#Fute 3n condiţiile de aplicaGilitate. de porc. culoare." "2al$a!"# *roGe orale i scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preFinte sorti"entul tradiţional de preparate culinare co"pleHe ce pot fi ser4ite ca felul al doilea.i6ii .= <"= *reFentarea sorti"entului tradiţional de preparate culinare co"pleHe ce pot fi ser4ite ca felul al doilea. *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de securitatea "uncii confor" criteriului de perfor"anţ# DeE i condiţiilor de aplicaGilitate. 5espectarea nor"elor specifice securit#ţii "uncii. *roGe practice i orale de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice defectele preparatelor eHecutate. 5ealiFarea preparatelor culinare tradiţionale co"pleHe ce pot fi ser4ite ca felul al doilea." -"!f'!/a)6% # <a= <:= < = <. *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# realiFeFe preparatelor culinare tradiţionale co"pleHe ce pot fi ser4ite ca felul al doilea.. din pe te. re"edieri. Identificarea defectelor preparatelor eHecutate. . specifice prelucr#rii pri"are i ter"ice a "ateriilor pri"e . gustE. din legu"e cu carne Dde 4it#. de gust i "iros. de consistenţ#. garnituri i salate care 3nsoţesc preparatele. confor" criteriului de perfor"anţ# DcE. AnaliFarea calit#ţii preparatelor eHecutate." -"!f'!/a)6%# Sorti"ent: *reparate de fel doi: Calitatea: %efecte: Nor"e : P!':" . din carne tocat#. de o4ine. din suGproduse. de culoare. confor" criteriului de perfor"anţ# DdE i condiţiilor de aplicaGilitate. "iros.4 PREPARATE TRADIŢIONALE ŞI SERVIREA LOR :Gţine preparate culinare tradiţionale co"pleHe de felul al doilea C!i&"!ii . confor" criteriului de perfor"anţ# DGE. fripturi.Ti&l$l $)i&%6ii # C'/-"&")6a# 30 30. de pas#reE. utiliF7nd ele"entele pre4#Fute 3n condiţiile de aplicaGilitate. cauFe. respect7nd condiţiile de aplicaGilitate." a-li a:ili&a&" a !i&"!iil'! . de 47nat.

" "2al$a!"# *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preg#teasc# dulciuri tradiţionale co"pleHe de Guc#t#rie. specifice prelucr#rii pri"are i ter"ice a "ateriilor pri"e . de consistenţ#. . coFonac. consistenţ#. colţuna i cu Gr7nF# de 4aci. *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# oGţin# preparate tradiţionale de patiserie. C'). colac. "iros. 5espectarea nor"elor specifice securit#ţii "uncii. cre"a de Fa0#r ars. pr#+ituri din aluat fraged cu diferite u"pluturi. pasc#.i6ii . cauFe.> *repar# deserturi tradiţionale C!i&"!ii . confor" criteriului de perfor"anţ# DaE. gustE. respect7nd condiţiile de aplicaGilitate. salat# de fructe. utiliF7nd ele"entele pre4#Fute 3n condiţiile de aplicaGilitate. *roGe practice i orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# aprecieFe calitatea preparatelor eHecutate . confor" criteriului de perfor"anţ# DGE. papana i.= <"= *reg#tirea dulciurilor tradiţionale co"pleHe de Guc#t#rie. de gust i "iros. *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de securitatea "uncii confor" criteriului de perfor"anţ# DeE i condiţiilor de aplicaGilitate. analiF# senForial# D aspect. :Gţinerea preparatelor tradiţionale de patiserie. de culoare. utiliF7nd ele"entele pre4#Fute 3n condiţiile de aplicaGilitate. Aprecierea calit#ţii preparatelor eHecutate. confor" criteriului de perfor"anţ# DdE i condiţiilor de aplicaGilitate. pl#cinte. culoare." a-li a:ili&a&" # %ulciuri: *reparate : Calitatea: %efecte: Nor"e : P!':" ." -"!f'!/a)6% # <a= <:= < = <. g#lu te cu prune. %epistarea defectelor preparatelor eHecutate. re"edieri. *roGe practice i orale de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# depisteFe defectele preparatelor eHecutate.Ti&l$l $)i&%6ii # C'/-"&")6a# 30 PREPARATE TRADIŢIONALE ŞI SERVIREA LOR 30. confor" criteriului de perfor"anţ# DcE. Gr7nFoaice.

*roGe practice. pentru cin#. (ipuri de "eniuri: pentru "icul de+un. er4eţele. prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# aplice siste"ele de ser4ire a preparatelor tradiţionale i a G#uturilor. faţ# de "as#.? Ser4e te preparate tradiţionale C!i&"!ii . utiliF7nd ele"entele pre4#Fute 3n condiţiile de aplicaGilitate. confor" criteriului de perfor"anţ# DaE. farfurii. Aplicarea siste"elor de ser4ire a preparatelor tradiţionale i a G#uturilor. . er4ete i er4eţele. utiliF7nd ele"entele pre4#Fute 3n condiţiile de aplicaGilitate. confor" criteriului de perfor"anţ# DGE i condiţiilor de aplicaGilitate. confor" criteriului de perfor"anţ# DdE. *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreF# c# este capaGil s# 3ntoc"esc# "eniuri pentru diferite tipuri de "ese.= <"= Selectarea oGiectelor necesare pentru aran+area "esei. pa0are. la GolE. pa0are. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# deGaraseFe "esele de oGiectele folosite la ser4ire.Ti&l$l $)i&%6ii # C'/-"&")6a 30 PREPARATE TRADIŢIONALE ŞI SERVIREA LOR 30. confor" criteriului de perfor"anţ# DcE." "2al$a!"# *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# selecteFe oGiectele necesare pentru aran+area diferitelor tipuri de "ese. tac7"uri. utiliF7nd ele"entele pre4#Fute 3n condiţiile de aplicaGilitate. %eGarasarea: ridicarea oGiectelor de pe "as# Dfarfurii. 5espectarea nor"elor specifice securit#ţii "uncii ." a-li a:ili&a&" # :Giecte : "olton. dispunerea oGiectelor pe "as#. ele"ente decorati4e Dflorale. ser4irea G#uturilor porţionate la pa0ar. oli4iereE. er4ete." -"!f'!/a)6% # <a= <:= < = <. oli4iere. Siste"e de ser4ire: ser4irea preparatelor porţionate Dla farfurieE i a preparatelor neporţionate Dla platou. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!':" . ?ntoc"irea diferitelor tipuri de "eniuri. Nor"e : specifice ser4irii i deGaras#rii "eselor . "ese festi4e. %eGarasarea "esei de oGiectele folosite la ser4ire. sfe niceE. *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de securitatea "uncii confor" criteriului de perfor"anţ# DeE i condiţiilor de aplicaGilitate. pentru de+un. tac7"uri.i6ii . C').

4 Identific# traseul certific#rii . LEGISLAŢIA ECOLOGICĂ ŞI CERTIFICAREA GOSPODĂRIEI 2 1.' Ni2"l# Val'a!" !".3 Aplic# legislaţia specific# siste"ului de agricultur# ecologic# 31.1 Identific# legislaţia i regle"ent#rile pri4ind agricultura ecologic# i con4ersia 31.Ti&l$l $)i&%6ii# 31.i&: C'/-"&")&"# 31.

acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. *roGe orale prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# respecte legislaţia i regle"ent#rile referitoare la oGţinerea produselor ecologice. depoFitare. Giotop. conţinut 3n suGstanţe c0i"ice. condiţii de a"Galare i depoFitare I regle"entarea . 47rsta. DGE i DcE." "2al$a!" *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# respecte con4ersia terenului. a"Galare 2egetale L tip de produs. a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE.Ti&l$l $)i&%6ii# 31.i&ii . soi." -"!f'!/a)6%# DaE DGE DcE DdE 5espectarea con4ersiei terenului 5espectarea con4ersiei ani"alelor 5espectarea con4ersiei produselor 5espectarea legislaţiei i regle"ent#rilor referitoare la agricultura ecologic# C').acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate . condiţii de prelucrare. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DdE . rotaţie I specie. "od de prelucrare. ani"alelor i produselor." a-li a:ili&a&"# Con4ersie teren: Con4ersie ani"ale: Con4ersie produse: I tip de sol. LEGISLAŢIA ECOLOGICĂ ŞI CERTIFICAREA GOSPODĂRIEI C'/-"&")6a: 31. destinaţie I 4egetale L specie.1 Identific# legislaţia i regle"ent#rile referitoare la agricultura ecologic# i con4ersie MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii . produs finit. specia.$ 211/J1//1 "odificat# cu 1-1&J1/// =egislaţie i regle"ent#ri : P!':" .

" a-li a:ili&a&"# Culti4are: Cre tere: Spaţii: rotatie. "icrocli"at P!':" . starea de sanatate dotari te0nice. LEGISLAŢIA ECOLOGICĂ ŞI CERTIFICAREA GOSPODĂRIEI 31. depoFitare.i6ii . a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DcE. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. recoltare. . igiena. sol. a"Galare. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DGE. deFinfectia. *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# adapteFe spaţiile de depoFitare i prelucrare la cerintele legislaţiei ecologice." "2al$a!" *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# realiFeFe culti4area plantelor 3n condiţii ecologice. etic0etare. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DaE. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# intreţin# spaţiile 3n condiţii ecologic. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# asigure cre terea ani"alelor 3n condiţii ecologice. a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"anţ# DdE. ali"entatie. "odificari constructi4e. frec4enta aporturilor de igieniFare. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate. spatii de pasunit. transport spatiu 4ital." -"!f'!/a)6%# DaE DGE DcE DdE Culti4area plantelor respect7nd condiţiile ecologice cerute de legislaţie Cre terea ani"alelor respect7nd condiţiile ecologice cerute de legislaţie Adaptarea spaţiilor de depoFitare i prelucrare la cerinţele legislaţiei ecologice ?ntreţinerea spaţiilor 3n condiţii ecologice C').Ti&l$l $)i&%6ii# 31. reproductie. lucrari de ingri+ire. fertiliFare.3 Aplic# legislaţia specific# siste"ului de agricultur# ecologic# C'/-"&")6a: C!i&"!ii .

certificat de proprietate.Ti&l$l $)i&%6ii# 31. Ali"entaţiei.i6ii .4 Identific# traseul certific#rii C'/-"&")6a: C!i&"!ii . a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"anţ# DaE i DGE." -"!f'!/a)6%# DaE DGE Identificarea organis"elor aGilitate pentru certificare *regatirea docu"entaţiei C'). acoperind ele"entele din condiţiile de aplicaGilitate." "2al$a!" *roGe orale i scrise prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# identifice organis"ele aGilitate pentru certificare i s# pregateasc# docu"entaţia.ederaţia 5o"an# pentru Agricultur# $cologic# Guletin de analiF#." a-li a:ili&a&"# :rganis"e: %ocu"entatie: %irecţia pentru Agricultur# i %eF4oltare 5ural# 8inisterul Agriculturii. docu"ente de autenticitate Dsoi. . rasaE %ocu"ente care atest# ni4elul preg#tirii profesionale P!':" . *#durilor i 8ediului . LEGISLAŢIA ECOLOGICĂ ŞI CERTIFICAREA GOSPODĂRIEI 31.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful