Program 10-minggu Untuk Usahawan ICT & Kreatif

14 APRIL 2014 - 20 JUN 2014

TECHLAB 2014
Bina | Cakna | Skala

1. Perungkaian ! !2 minggu"
Sesi sumbang saran idea dan draf asas rancangan perniagaan.

2. Perangkaian ! !3 minggu"
Pemadanan dengan mentor industri, agensi kerajaan dalam pembangunan keusahawanan dan bakal rakan kongsi/kerjasama.

3. Penglibatan ! !3 minggu"
Latihan pengurusan dan pemasaran dan persediaan platform projek/entiti perniagaan baharu.

4. Pembiayaan ! !2+ minggu"
Tertakluk kepada badan yang terlibat atau struktur pelaksanaan projek, sama ada sebagai syarikat swasta, projek di bawah koperasi sedia ada, atau koperasi baharu. Aktiviti yang turut disertakan adalah pemasaran melalui beberapa ekspo, 'bootcamp' pembentangan & perangkaian agensi pada pertengahan program (bengkel 2-hari 2-malam MBA-ICT) dan Mesyuarat Pembentangan Projek/Penubuhan Entiti Pelaksana Projek pada minggu terakhir.

Misi Mencipta perniagaan/koperasi kecil/sederhana baharu industri ICT/kreatif yang berdaya tahan & mampu menjana pendapatan tak kurang RM250,000 setahun.!
Kaedah
Peserta dikehendaki hadir ke aktiviti bersemuka

www.fb.com/bizclub.my

1 !

Program 10-minggu Untuk Usahawan ICT & Kreatif

14 APRIL 2014 - 20 JUN 2014

"termasuk melalui persidangan dalam talian# sekurang$ kurangnya sekali seminggu. Kursus$kursus lain pada sepanjang tempoh program adalah berdasarkan pilihan individu/pasukan.!

Kerjasama Strategik
Di Pulau Pinang, BizCS (Biz Consultancy and Services) bekerjasama dengan ICT Penang (Persatuan Usahawan ICT Pulau Pinang). BizCS juga bekerjasama di peringkat kebangsaan dengan NEF (Persatuan Usahawan dan Industri ICT Bumiputera Malaysia), beberapa institusi pengajian tinggi/lanjutan (EDU), badan-badan GLC (GOV), syarikat-syarikat swasta (COM) dan persatuanpersatuan perniagaan (NGO) Penang Cluster Alliance, dan sebagainya.

_____________________________________________________! SLIP PENYERTAAN:! Kaedah bayaran "tanda satu!: Tunai / Cek #_____ / Kad Kredit "Maybank #557081051729 | Paypal ke finance@bizmalaysia.com!! NAMA: EMEL: NO TELEFON: Atau kepilkan kad nama/perniagaan! @ da#ar online: http://bizmalaysia.net/calendar $ INFO: !04" 240#3600 %7$hari seminggu&! BizClub@Co%operative Lab, 8A Kompleks Balik Pulau, PP.! BizClub@Enterprise Lab, 1.2.1 Mayang Mall$Bayan Baru, PP.

Kos
Program konsultasi lengkap sebegini biasanya dicaj tak kurang RM10,000 setiap peserta, tapi untuk Peserta Program BizClub, ditawarkan PERCUMA (promosi sekali sahaja)! YURAN BIZCLUB: RM300 untuk tiga bulan pertama RM100 sahaja setiap bulan selepas bulan ketiga. Terhad kepada 30 peserta sahaja.

!
www.fb.com/bizclub.my

2 !

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful