You are on page 1of 16

Hasznoslinkek

Tantrgyiajnlatok SulinetDigitlisTudsbzis http://sdt.sulinet.hu ASulinetprogramkeretnbellfejlesztettoktatsicladatbzis.Tematikusrendszerbens metaadatokalapjnkereshetszvegek,kpek,hangok,videfjlok,animciksinteraktv elemek segtik a tanrokat a munkban, a dikokat a tanulsban, illetve nll tanulsi segdanyagokelksztsben. Realikadigitlisfoglalkozsgyjtemny http://realika.educatio.hu/ Magyar kezelfellet oktatsszervezsi szoftver, amely ingyenes regisztrci utn valamennyi iskola szmra elrhet. A rendszerbe belpve minden rsztvev (tanrdik) egyni felletre jut. A tanroknak hrom lehetsgk van feladat megadsra, a meglv tananyagbl(matematika,fizika,biolgia,kmia)jellhetnekkileckt,hivatkozstadhatnak meg (gyjtmunka) illetve fjlokat tlthetnek fel (pl. az rn ltott animcit). Sok egyb funkci is tallhat: lehet csetelni, zentetet kldeni, bellthat, hogy a dikok is tudjanak fjlt feltlteni,egyes feladatokegyenkntrendelhetkdikokhoz ill.osztlyon bell is lehet csoportokat ltrehozni (korrepetls, tehetsggondozs). A ksz tananyagok regisztrci nlklismegtekinthetk. EDUCATIOIKTMhely http://www.sulinet.hu/iktmuhely/ Az Educatio Trsadalmi Szolgltat Kht. s az Eszterhzy Kroly Fiskola egyttmkdsvel megvalstott szakmai mhely sorn 14, IKTeszkzkkel segtett tanrba nyerhetnk bepillantst. Az rkat az innovatv oktatsi mdszerekre nyitott pedaggusoktartottkdikcsoportokrszvtelvel.Ahonlaponmegtallhatkazrarszletek filmes sszefoglali, az ravzlatok s a hozzjuk fztt szrevtelek, fejlesztsi javaslatok, valamintazSDTstananyagok. Sulinet Sulikat http://www.sulinet.hu/tart/kat/S Az Edutacio Trsadalmi Szolgltat Nonprofit Kft. ltal a tartalomfejleszts keretben ksztetthonlap szleskrkitekintstadamai, megjulnikszpedaggustrsadalomnak. Az Eurpai EKivlsg djat kapott Sulinet Digitlis Tudsbzis rendszere napraksz segtsget jelent a modern, forradalmian j pedaggiai mdszerek elsajttsban. Rovatai: Pedaggus,Dik,Intzmnyvezet,Sajt,SDT,eTwinning,SNI. Sunflowerszimulcigyjtemny http://sdt.sulinet.hu/sunflower/ A Sunflower Learning ltal ksztett fizika, kmia s biolgia tmj interaktv elemek, animciksegtsgvelamikrokozmoszvilgbapillanthatunkbe.Aznllanishasznlhat interaktv anyagok mellett tanrai foglalkozsok vzlatai, konkrt alkalmazsok, pldk s feladatlapok is tallhatk, amelyek segtsgvel a dikok tbb szinten is tanulhatnak, gyakorolhatnak. LeMill

http://lemill.net Nemzetkzi tanri kzssgi portl, hatalmas tananyaggyjtemnnyel, magyar kezelfellettel. A tananyagtartalmakat nyelvek, cmszavak, korcsoportok s kulcsszavak szerint is kereshetjk. Magyar pedaggusok is ksztettek s osztottak meg szmos hasznos oktatsisegdanyagot,tippet,acsoportjukltalksztetttartalmaksajnlsokkzvetlenlitt tallhatk: http://lemill.net/community/groups/calibratekiprobalotanarok2007okt13tol eMentor http://www.ementor.hu/ Az eMentor Mdia Hungary Kft. honlapja, ltalnos iskols, kzpiskols dikok szmra kompetenciafejlesztsgyakorlfeladatokkal. edHelper http://www.edhelper.com/ Univerzlis oktatsi portl klnfle mveltsgterletekhez. Feladatlapjai (pl. matematika) magyarraval fordtsutnjlhasznlhatk.Keresztrejtvnyek,jtkoksznestikatanulst napitmaajnlattal. RegentsExamPrepCenter http://www.regentsprep.org/ Igengazdagtananyag,interaktvfeldolgozsok,sokszinttesztekmatematika,fizika,kmia, fldrajz,trtnelem,krnyezetismerettantrgyakhoz. GravesCountySchool http://www.graves.k12.ky.us/powerpoints/ Az iskolai honlaprl a ksz prezentcik gazdag gyjtemnyt ajnljuk ltalnos iskolai s kzpfokoktatshoz,mindentantrgyhoz.Azangolnyelv,sokkppelillusztrltbemutatk knnyenlefordthatk,adaptlhatk.

Gondolattr kpekksztse Agondolattrkpmdszerhatkonygrafikaitechnika,amelyutatnyitazagylehetsgeinek kihasznlshoz, alkalmazhat az emberi tevkenysgek brmely terletn, ahol tanulsra, tisztagondolkodsravanszksg. A gondolattrkpeket rendkvl sok terleten lehet alkalmazni, pldul: egyegy tananyag, szvegrsz feldolgozsra, verstanulsra, informcigyjtsre, jegyzetelsre, fogalmazs vzlatnak elksztsre, eladsra val felkszlshez stb. Tony Buzan, a gondolattrkp mdszer kidolgozja honlapjn rszletes sszefoglalt olvashatunk a mdszerrl s a sajt mindmapksztprogramjtiselrhetvteszi. http://www.imindmap.com/about_tony_buzan Specilisszmtgpesprogramokazalbbi honlapokonrhetkel: http://www.imindmap.com/, http://www.mindjet.com/, http://www.novamind.com/ http://www.mindmeister.com/,http://www.visualmind.com/,http://www.conceptdraw.com/, http://www.smartdraw.com/, http://agutie.homestead.com/, http://www.freemind.com

Trtnelem,trsadalomismeret KpesKrnika

www.kepeskronika.net 650 vvel ezeltt Nagy Lajos kirly udvarban Klti Mrk tollbl megszletett az egyik legrtkesebbrottmagyaremlk.AzOrszgosSzchnyiKnyvtrbanrzttkincsdigitlis vltozatarhetelazoldalon.MegcsodlshozteleptenikellahonlaprlelrhetSilverlight (Microsoft)szoftvert. korigrgk:Vallstudomny filozfia http://scholaris.pl/cms/view_all.php?id=lekcja_religia_nauka_filozofia_staro%C5%BCytno% C5%9B%C4%87_grecja Lengyel oktatsi honlap. Az kori grg trtnelem, mitolgia, sport, zene nagyon j kpi megjelentssel,jfeladatokkal,amelyeklengyelnyelvtudsnlklisszemlletesek,rthetk. EuropaGo! http://europa.eu/europago/welcome.jsp AmitazEurpaiUnirltudnikellInteraktvjtkazEUnyelvein.10jtk,tbbmint200 krds. A Mlytsd el a tudsod c. rszek tanulmnyozsa alapjn interaktv jtkkal gyakorolhatunk,seredmnynketsszevethetjkazEUlegjobbjtkosaivalis.

Matematika UniversityofCambridgesPartnerintzmnyei http://thesaurus.maths.org/mmkb/view.htmljsessionid=ACA90FF73B45EDF2D9B32B5EE9 2FE13B?resource=galleries Matematikakpek,brk,animcik(sokhromdimenzis)gyjtemnye.Rvidek,remekl hasznlhatktanrn,nagymrtkbenhozzjrulvaajobbmegrtshez.Tbbeurpaiorszg tanra kszti a honlapot, a magyar vltozatban a Bolyai Matematikai Trsulat szakrti vesznekrszt. MathPlayground http://www.mathplayground.com/ Angolnyelvmatematikajtsztr,lvezetesmatematikaislogikaijtkokkal,gyakorl feladatokkal(pl.szorztbla),szemlltetfilmmel,fkntalstagozatoskisdikokszmra. WalterFendthonlapja http://www.walterfendt.de/m14e/conversion.htm Az ausburgi matematikafizikainformatika tanr honlapjnak tartalma: mrtkegysgek tvltst gyakorl jtkos feladatsor. Hosszsg, terlet, trfogat, tmeg s id tvltsa gyakorolhatngy nehzsgi fokozatban. Akezdlaprla fizikatantrgyhozJavaapletek is elrhetk. NTK Matematika5.vfolyam http://www.ntk.hu/segedletek/matek5.html ANemzetiTanknyvkiad5.vfolyamosMatematikatanknyvhez(r.sz.:00580)ksztett 41 interaktv animci jelenthet meg, amelyekhez Flash Player szksges. Akr egyni gyakorlshoz,akrraifeldolgozshoz,interaktvtblnismegoldhatkazegyesfeladatok. MathsOnlineFutureMedia http://www.univie.ac.at/future.media/moe/tests.html Interaktvtesztek,rejtvnyekazonnalirtkelsselakzpiskolaimatematikaoktatshoz.

MathBits http://www.mathbits.com/ A honlap szrakoztat, kihvsokkal teli matektanulst ajnl ltogatinak a matematika s programozsiismeretekelsajttsban.Interaktvtesztek,PPTbemutatkbsgesvlasztka iselrhet,knnyenadaptlhatk. (pl.http://www.mathbits.com/MathBits/PPT/powerpoint.htm) GoGeometry FromtheLandoftheIncas http://www.gogeometry.com/ Az inkk tudomnya igen rdekes, modern tudomnyfeldolgozs, klns tekintettel a szertegaz tmj gondolattrkpekre. Szemlltet kpek, animcik a kzpiskolai matematikhoz. Problmamegoldsgondolattrkppel http://agutie.homestead.com/files/mindmap/polya_how_to_solve_it.html PlyaGyrgyAgondolkods iskoljac. mvnektancsainakgondolattrkpessszegzse, szemlltetse. HotMath http://hotmath.com/ Az otthoni matematikatanulst segt feladatok, problmk klnfle tanknyvekbl, magyarztananyagok,jtkok,tanulstsegtvidekgyjtemnyeangolnyelven. CoolMath http://www.coolmath.com Az lvezetes matematikatanuls legltogatottabb amerikai honlapja, jtkos gyakorl feladatokkal, trfsan a 13100 ves korosztly szmra ajnlva. Az alapmveletek gyakorlsamrkisebbeknekisjavasolt. LivingMath http://sunsite.ubc.ca/ A kanadai British Columbia Egyetem Matematika Tanszknek gazdag digitlis tananyag fejlesztsei, amelyek kzl elssorban a ltvnyos, szemlltet animcik ajnlottak a matematikatantshoz.

Termszettudomnyok ColoradoEgyetem http://phet.colorado.edu/simulations/translations.php#hu A Coloradoi Egyetem ingyenes, folyamatosan bvl szimulci gyjtemnye a termszettudomnyos tantrgyakhoz s a matematikhoz. A szimulcik egy rsze mr magyaruliselrhet,atbbilefordtsafolyamatosantrtnik. MathematiquesetSciencesPhysiques http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/index.htm Hatalmas francia nyelv interaktvtananyaggyjtemny matematikhozs fizikhoz,Daniel Mentrard francia tanr honlapjn. A Geogebra segtsgvel ksztett vltozatos, ltvnyos, interaktvanyagok.

WikiPremedMCATCourse http://wikipremed.com/image_archive.php A honlaprlakpekarchvumtajnljuk.Afizika,kmia, biolgiatantrgyakhoz ill brk ingyenesgyjtemnyejlhasznlhatinteraktvtananyagokksztsekor. School LearningandTeachingTechnology http://lgfl.skoool.co.uk/keystage3.aspx?id=93 AtermszettudomnyostrgyakhozksztetttananyagokkzlaFizika(Physics)szemlltet animciit,filmjeitajnljuk(zldkzikonnalsSIMfelirattaljellve),amelyekltvnyoss teszikazadottfizikaijelensget,fogalmat.Abemutatanyagokstesztekangolnyelvek. ExperiencewithMath&Sciencewith Gizmos http://www.explorelearning.com/ Kivl,igensokrtenhasznlhatoktatanyagokattartalmaz:interaktvgyakorlatok,tesztek, magyarzatok,ravzlat,stb.Egysgeskpimegjelents,harmonikussznvilg.Igenjkaz interaktvelemek:450magasszintonlineinteraktvszimulcia312vfolyamokszmra. ScienceinSchool http://www.scienceinschool.org/ ScienceinSchool Tudomynyaziskolban.Magyarnyelvenisolvashatfolyirat,szakmai cikkekkel, mdszertani tletekkel, tudomnyos jdonsgokkal, mindez sok fotval szemlltetve. Sinequanon http://pagespersoorange.fr/patrice.rabiller/SineQuaNon/menusqn.htm A mrsi adatok kezelst, ezek kirtkelst s koordintarendszerben val megjelentst elsegt, ingyenesen letlthet szoftver. Az brzolt adatokhoz klnbz fggvnyek illeszthetk, ez megknnyti a vizsglt jelensg lerst s a mrt adatok kztti sszefggsekfelismerst.Elssorbanatermszettudomnyostantrgyakbansmatematika rkon hasznlhat eredmnyesen. A bemutatott alkalmazson kvl geometriai, statisztikai sfggvnytanifelhasznlsaisvan. 3Dsgrafikaiprogram http://www.blender.org/ Egy fantasztikusan j, ingyenesen hasznlhat 3Ds tartalmat ltrehoz grafikai program, modellek,animcikltrehozsra. AnimationsinScience http://nccsc.k12.in.us/rhamilto/animations.htm Animcik, filmek, interaktv tananyagok gazdag gyjtemnye, tbb egyetem honlapjrl sszegyjtve. BBCSchool http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/8_9/keeping_warm.shtml A BBC ltalnos iskolai tananyaginak termszettudomnyos blokkja ltvnyos, animl, beszl. 511 vesek szmra venknti lebontsban rendszerezi a tudnivalkat, az animcikat. Hubbleteleszkp http://hubblesite.org

A Hubble rteleszkp angol nyelv oldala, ltvnyos kpekkel, videkkal a Naprendszer, a csillagszattantshoz WorldWideTelescope www.worldwidetelescope.org A Microsoft virtulis teleszkpjval galaxisokat, csillagrendszereket vizsglhatunk. A program a NASA fnykparchvumt, illetve a Hubble s Spitzer rteleszkpokkal kszlt fotkathasznlja.

Idegennyelv BBCHungarian http://www.bbc.co.uk/hungarian/learningenglish/ Nagyon sokfle, korszer, letszer, j angol nyelvi anyag tallhat magyar nyelv tmutatssal(hanganyagok,szszedetek,magyarzatok,stb.). 5percangol www.5percangol.hu Az ingyenes online angol nyelvoktat magazinnal gyakorolhat az angol nyelv naponta, legalbb5percig.Mindenhtenjtma:nyelvtan,szkincs,kifejezsek,hallsutnirts!A weboldalonrengetegrdekesshasznosrvidnyelvleckt,feladatotstesztettallhatunk. JeffersonCountySchools http://jcschools.net/tutorials/tools/highschool.html A honlapontbbtantrgyhoztallunkanyagokat.Azangoltantrgyatvlasztva jnyelvtani teszteketistallunk. SpellingCity http://www.spellingcity.com/ Az oldalt az teszi jl hasznlhatv, hogy a gyerekek szmra egyedileg sszelltott szlistkatel lehetmenteni,saztakrotthonis,onlineelvehetik,hogygyakoroljanak.A listkatsokfleonlinejtkosfeladatbanfellehethasznlnisaszavakmegishallgathatk, segtveezzelakiejtsgyakorlst.Alistkatkilehetnyomtatni,lelehettlteni,azegyetlen szpsghiba,hogy ahangzkiejtsamerikai. TutPup http://tutpup.com/ Ha igazioxfordikiejtsre vgyunk,akkorittvanaTutPup,aholaszavakata londoni metr hivatalos bemondnjtl hallhatjuk. Az interaktv jtkos feladatok legtbbje matematika tmakr, azonban a hangos angol nyelvtani modul kivlan hasznosthat angol szavak, hangzsutnimegrtsnekshelyesrsnakgyakorlsban.ATutPupazrtisrdekes,mert klnbznehzsgiszintekensprosvalkelljtszani,amitagyerekeknagyonszeretnek, shasznosakooperatvmdszertanszempontjbl. LookSayCoverWriteCheck http://www.crickweb.co.uk/assets/resources/flash.php?&file=looksay2 Ezzel az egyszer, de hasznos kis online, interaktv jtkkal egy 10es szlistt llthatunk ssze,saszavakatadigitliskrtykonmegmutathatjukatanulknakazinteraktvtblra

vettve.Ezutnaszkrtykategyenkntelvveagyerekek megprbljkhelyesen lerni a memorizltszavakat.Afeladatvgrehajtstkiisrtkeliaprogram. SpinandSpell http://www.spinandspell.com/ Ltvnyos szrulett jtk, amely a legfontosabb, htkznapi terletekrl gyakoroltatja a leggyakoribbszavakat.Aztterlet:Hzunkskrnyezete,llatok,Kzlekeds,ltzkds, tkezs. A gyerekek egy rulettszer kerken vlasztjk ki a tmakrt, majd a tmakrhz tartoz rajzbl a nekik tetszt, majd a trgy nevt helyesen be kell rniuk a kpbe. Szrakoztat,ltvnyos,shasznos,akiejtsamerikaiangol. GeoGreeting http://www.geogreeting.com/main.html Szavak, mks betkkel. Ez a program a vilg klnbz pontjain, rfelvteleken tallt s betket formz alakzatokbl (legtbbszr pletek lgi felvtelei) rakja ki a szavakat. A betk fl menve a kurzorral, megjelenti magt az objektumot a Google trkpprogram segtsgvel. Szenzcis jtk, mert amellett, hogy szavak helyesrst lehet tanulni vele, a gyerekekaGoogletrkpprogramjvalfldrajziismereteiketisgyarapthatjk LanguageLearning&Technology http://llt.msu.edu/default.html Az1997taventehromalkalommalmegjelenjsgmindenszmaegyegyolyantmra fkuszl,amelysegtianyelvoktatsbanazIKThasznlatot. TESLEJ http://www.cc.kyotosu.ac.jp/information/teslej/ A Teaching English as a Second Language nemzetkzi szervezet online jsga tematikus keresvel,levelezlistval,nyomtatottkiadvnyaikmegrendelsilehetsgvel. DavesESLCaf http://www.eslcafe.com/ Dave Sperling az elsknt figyelt fel az internet nyelvoktatsi lehetsgeire. Honlapjn tanroknak s dikoknak is tleteket ad, belertve az elektronikus levelezs s chat hasznlattisazangoltantsban. KathySchrockGuideforEducators http://school.discoveryeducation.com/schrockguide/ ADiscoveryChannelltalfenntartott,dikok,szlk,tanrokszmrafejlesztetthonlap,ahol sztrakat, nyelvi rejtvnyeket, otthoni gyakorlst segt feladatsorokat tallhatunk. ravzlatokgazdagvlasztkbankereshetnkstbbmint2000tematikusancsoportostott snapontafrisstettlinketrhetnkel. PurdueOnlineWritingLab http://owl.english.purdue.edu/owl/ Azangol,mintrottnyelvelsajttshozsalkalmazshozszksgesrsosanyagokgazdag trhza. Projektek, idzetek, fogalmazsok, formanyomtatvnyok, gyakorlatok stb. minti kzttvlogathatunk. Fordtstsegtk:

InternetTranslator http://www.tranexp.com:2000/InterTran A fordtprogram segtsgvel szavak, kifejezsek, mondatok, st egsz weboldalak lefordtsravanlehetse,akr700fajtanyelvprostsban. SZTAKIMagyarAngol,AngolMagyarsztr: http://dict.sztaki.hu/englishhungarian MobiDictionary http://www.mobidictionary.com/scripts/mobiweb.exe CambridgeDictionary http://dictionary.cambridge.org/

Technika E.ONHungria http://www.energiakaland.hu/ Az Energiakaland tanulsi program segt az energiatudatossg kialaktsban. 6tl 18 ves korig ngy korcsoportra bontva tartalmaz tananyagokat, feladatokat. A Technika tantrgyon kvlaNemzetialaptantervtermszettudomnyoskvetelmnyeivelissszhangbanll. Hzunkaneten http://www.norc.hu VirtulisstttehetnkMagyarorszgnevezetesebbteleplsein,utcanvvagytrkpalapjn megkereshetjk, krbejrhatjuk hzunkat, iskolnkat stb., amelyeknek fnykpt panormakamervalfelszereltautrlksztettk.Alaprlakzpskeleteurpaiorszgok virtulisfotittartalmazhonlapjaiiselrhetk.

Kisgyermekeknek(alstagozat,voda) Egyszervolt www.egyszervolt.hu Gyermekeksszlkszmraa4kidsmeseportlKft.ltalmkdtetettlegnpszerbbhazai portl. Mesk, versek, dalok, animcik, mesefilmek, mhelyfoglalkozsok, didaktikai jtkok, stb. gazdag gyjtemnye, amelyet a kicsik is egyszeren kezelhetnek. Az EgyszervoltSuli linkentantrgyankntskorcsoportonkntvlaszthatunkazajnlatokkzl, vodtl5.osztlyig. NapocskaHrmond http://napocska.hu/napocska.php A honlap kisgyermekes csaldoknak ajnl programokat, olvasnivalt, jtkokat, hasznos tippeketazegszsgesletmdhoz. GCompris http://www.gcompris.net/ AZskompriskiejtsazaz:rtem!elnevezshonlap2s10veskorkzttigyerekek szmra knl tbb mint 100 klnbz, oktat jelleg, ingyenesen letlthet szmtgpes

foglalatossgot.(pl.:aszmtgpfelfedezse,szmols,olvass,azsilipsatengeralattjr mkdse, a vz krforgsa, orszgok elhelyezse a trkpen, jtkok, az ra megismerse, kirakhresfestmnyekbl,vektorgrafika,stb.) Flat33Studio http://www.bzzzpeek.com llathangokhallhatkklnbznyelveken,illetvenhnyjrmhangja.Azegyesorszgok zszlialapjnvlaszthatkkiamegszlalobjektumok. UmapalataEducationalGames http://www.umapalata.com/design_en/games/UPgamePEC.asp?file=UPgamePEC.swf A matematika tanulshoz jtkos kerletszmts kt nehzsgi szinten, rtkelssel. A birkkatkrlvevkertselemekhossznaksszeadstkrsrekiskalkultorhasznlata issegti. TuxPaint http://www.tuxpaint.org/ ATuxPaintegyingyenes,djnyertesrajzolprogram,amelya312vesgyermekekszmra kszlt. Vltozatos kpeivel, szneivel kivlan hasznlhat a gygypedaggiai fejlesztsek sorn is, hiszen mks, figyelemfelkelt eszkzei igen motivlak a srlt gyermekek szmrais. ToyTheather http://www.toytheater.com/ Fejlesztprogramokkicsiknek:matematika,olvass,mvszetek,zene,rejtvnyek,jtkok tmakrkrebontva.Mganagyobbaksfelnttekislvezetteltervezhetnekvelezent ppgy,mintlarcokat,mozaikokat,animcikat. Kindersiteproject http://www.kindersite.org/index.html 512vesgyermekek szmraoktatsicl, interaktv jtkok,kreativitst fejleszt elemek, valamint zenk bsges vlasztkt knlja a honlap. Tbb mint 1000 linket tartalmaz a tmban. Leginkbb azokat a szerkesztprogramokat ajnljuk, amelyek segtsgvel a gyermekek sajtelkpzelseiketvalsthatjk meg,pldul:zeneszerkeszts vagysajt jtk tervezse. DrawingforChildren http://drawing.gamemaker.nl/ Nyomdaelemeket tartalmaz szoftver, nagy, tematikus elemvlasztkkal. Mr vodskorban ishasznlhat,agyermekfantzijaalapjnasokkpecskvelakrtematikusrajzokatislehet kszteni. TheHouseofExperiments http://www.he.si/ A ljubljanai Ksrletek Hza honlapjnak angol nyelv vltozatt behvva otthon is elvgezhet ksrletek lerst tlthetjk le kisiskolsoknak (http://www.h e.si/datoteke/brosure/predjed/pred_ang_screen.pdf)

Fejlesztpedaggia

Beszdmester SzegediEgyetem http://www.inf.uszeged.hu/beszedmester/ Azingyenesenhozzfrhetprogramremeksegtsgetnyjtabeszdjavtsterpia,valamint olvassfejleszts terletn. Elssorban a siket, nagyothall, implantlt s beszdhibs gyermekekszmrakszlt,dearszkpessgkbensrltgyermekek fejlesztterpijban iskomplexkszsgfejlesztstbiztost.Ezenkvlsegthetiadiszlexiaterpitis. Montessorimdszerekadigitlisvilgban http://ahaelmeny.ning.com/ Dr.UjhelyiJnosngygypedagguskzssgi hlzataaMontessori mdszerekadigitlis vilgban cmet viseli. Tagjai felismerik, hogy a hagyomnyos Montessorifle didaktikai eszkztrsazIKTegyttesalkalmazsakpesa21.szzadmegjtpedaggiaifolyamatait elsegteni. Dyslexszoftver http://www.dyslexsoft.hu A honlap a DYSLEX 2005 szmtgpes, olvassi kszsget s helyesrst fejleszt, korrekcisprogramcsaldrltjkoztat.A szoftvereredmnyesen alkalmazhat az iskolsok olvassi kszsgnek fejlesztsre, a dyslexia reedukcijra, korrekcijra, illetve a helyesrsfejlesztsre.Aszoftverdemovltozataingyenesenletlthetahonlaprl.

J tkok,gyakor lsszabadidben Jtkstart http://www.jatekstart.com/jatekok/gyerekjtkok/20090501/winnietigerpiglet A honlaprl egy kifest jtkot ajnlunk, amelyet csak akkor tud a gyermek megoldani (a megfelel szneket kivlasztani), ha eltte helyesen elvgzi az egyszer matematikai alapmveleteket. Keresztrejtvnykszt http://www.eclipsecrossword.com/ Azingyenesenletlthetszoftverrelpillanatokalattkszthetegyszerkeresztrejtvnyt,sajt szkszlet s definci alapjn. Emiatt tantrgyi alkalmazsa is ajnlott a megfelel szakkifejezsek, fogalmak, j szavak jtkos felfedezshez, gyakorlshoz. Kinyomtathat azresmez,ameghatrozsoksamegoldsis,klnkln. DiscoveryEducation PuzzleMaker http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchSetupForm.asp A honlaprl sokfle szalkot, szkeres rejtvny ksztse vlik lehetv, pl.: szkeres, keresztrejtvny,labirintus,titkosrs,elrejtettzenet 4KIDS http://4kids.org/games/ A honlap jtkai tematikus csoportostsban rhetk el: nyelvi, mvszeti jtkok, az alapmveleteketgyakorlmatematikaijtkok,kifestk,stb. FlyorDye http://www.flyordie.hu/

A bizarr cm honlap a legismertebb tblajtkok gyjthelye (sakk, amba, dma, go, malom,memria,stb.) GarfieldCreator http://www.garfield.com/fungames/comiccreator.html A Garfieldrajongk sajt kpregnyt, edvzllapot, naptr kszthetnek kedvenckkel az ingyenesszoftversegtsgvel. nkicsipnim http://pony.gameclub24.info/ Kicsiknek val, ltvnyos jtkok a kis pnihoz kapcsoldan: ltztets, memory, lakberendezs,szmols,stb.

SokoldalanfelhasznlhatIKTalkalmazieszkzk Google http://www.google.hu/ Az ltalban csak keressre hasznlt oldal online dokumentumksztje tartalmaz egy szvegszerkeszt, tblzatkszt, prezentciszerkeszt s egy tesztkszt modult. A ksz dokumentumot automatikusan menti, gy brhol hozzfrhetnk, ahol internet van. A dokumentumokat meg lehet osztani olvassi s szerkesztsi joggal, azaz kzs munka ksztsreisalkalmas.Megoszthatatanulkkalazraiszimulci,agyakorlfeladatsor,a hzi feladatok vgeredmnyei, az aktulis informcik, stb. A tesztkszt modullal online krdssoradhatfel,amelynekvlaszaitaprogramsszegyjti,gyazknnyenkirtkelhet. WordleSzfelhkszt http://www.wordle.net/ Szfelh kszt online alkalmazs. Az eredmny ltvnyos s nagyon sokoldalan hasznlhat digitlis s nyomtatott formban is. A vizualits nagymrtkben elsegti a tanultakbevsst,nllszfelhksztspedigfejlesztiakommunikciskpessgekets kreativitst. Glogster PosterYourself http://edu.glogster.com/ Multimdis, oktatsi cl poszterkszt online alkalmazs, rengeteg beptett elemmel. Hasznlatasorn virtulisosztlyteremben,csoportban,kzsendolgozhatnakagyermekek. Projektmunka vgeredmnyeknt, sszefoglalsknt ltvnyos munkk szlethetnek. Angol nyelvoldal,deazalkalmazsoknmagukrtbeszlnek,sokpiktogrammal. Calamo http://fr.calameo.com/ Onlineprezentciseszkz,amelynekingyenesvltozataMSWord,MSExcel,MSPowerPint, Pdf,OpenOfficetpus fjlokkonvertlsts internetespubliklstteszi lehetv100Mb ig.Begyazottvidekkal(youtube)skommentezsi lehetsggel sznestetteladsokraad lehetsget. Hatkonyabb teszi a csoportmunkt, j htteret ad az eladsokhoz a mrsi eredmnyekbemutatsval. TripticoeLearningDesignandTraining http://www.triptico.co.uk/

Angol nyelv online interaktv feladatlapkszt alkalmazsok gyjtemnye, amelyek sokoldalan hasznlhatk interaktv tbln (pl. online mgnestbla, interaktv grafikon), illetvecsoportmunkasorn(pl.sorsol,visszaszmll). EduTube http://www.edutube.org/ Talld meg a web legjobb oktatsi videit! gy hirdeti magt az angol nyelv honlap, amelyrl nhny perces, ltvnyos oktatsi cl, szemlltet videoklipek tlthetk le, klnfletmkban,illetvemveltsgterletekhez. eLearningCentres@Seneca http://ilearn.senecac.on.ca/elc/wqg/index.html Angol nyelv WebQuest genertor webes formtum feladatok ksztshez. Az irnytott kutatmunka egyik fajtja a webquestnek nevezett, irnytott internetes kutats. Ez olyan feladatsor, amelynek megoldshoz internetes forrsokat hasznlnak a tanulk. Megoldhat wordformtumbanis,haafeladatlapotdigitlisformban(pendrjvon,emailben,szerveren tallhat kzs mappban) biztostjuk. A linkekre kattintva kzvetlenl rik el a tanulk a megadott forrsokat, az informcit pedig kzvetlenl a ms nven elmentett feladatlapra rhatjk. Origo szoftverbzis http://www.szoftverbazis.hu/ Kpnzk, kategorizlk, fotjavtk, rajzolk, httrkpek, kpernyvdk, vrusirtk, illesztprogramoksegybalkalmaziszoftverekgyjtemnytrhetjkel. AutoCollage Az AutoCollage olyan montzskszt szoftver, mely automatikusan elemzi s kivgja a fnykpeinket. Kszthetnk montzst dikjainkkal az osztlykirndulsrl, szalagavatrl vagy az rai munkhoz kapcsoldan. Tanrok szmra djmentes a www.uk.innovativeteachers.com oldalon,dikokszmraa30naposprbaverziletlthet: http://research.microsoft.com/enus/um/cambridge/projects/autocollage/

Azinfor matikaalkalmazstsegttletek,hasznosprogramok PDFformtumblWordformtummkonvertls:http://www.pdftoword.com Specilis(online)multimdislehetsgek Kpkeressesznvilgalapjn:http://www.krazydad.com/colrpickr/ Kpkeressevzlatrajzalapjn:http://labs.systemone.at/retrievr/ Zenekeressehangrszletalapjn:http://www.midomi.com/ Intelligenskptmretezs:http://www.rsizr.com/ Webalaptrtnetltrehozsa(50eszkz): http://cogdogroo.wikispaces.com/StoryTools Photosynth www.photosynth.net A Photosynth alkalmazssal 3 dimenzis kpet pthetnk fel fnykpeinkbl. Elg csak krbefotzni egy pletet vagy szobrot a fontosabb rszekre kln kzelieket , s a szoftverre bzni a tovbbiakat. Szmtalan elkszlt alkotsban gynyrkdhetnk

(Colosseum,Peles Kastly,TihanyiBencs Aptsg),de feltlthetjk sajt munknkat is. A mindenkiszmraelrhet5GBtrhelyerreelegendlehetsgetbiztost. PhotoFiltre www.photofiltre.com E kpszerkeszt program ingyenes vltozata lehetv teszi a digitlisan rgztett kpek szerkesztst, elksztst s beillesztst a vlasztott prezentcis eszkzbe. A fnykpek mrettajnlottlekicsinyteni,hogyafeltltsidejtlervidtsk. AMicrosoftingyenesenelrhetprogramjai: http://www.microsoft.com,ill.www.tisztaszoftver.hu MicrosoftOneNote Digitlis jegyzetfzet, amely olyan helyet biztost a felhasznlknak, ahol sszegyjthetik jegyzeteiket s adataikat. A program emellett sokoldal keressi szolgltatst is tartalmaz, amellyelgyorsanmegkereshetkakvntelemek.Kitneszkzatantrgyakkalkapcsolatos szvegek,jegyzetek,fnykpek,videktrolsraskeressre.ATisztaszoftverprogramban biztostottMicrosoftOfficeEnterpriseprogramcsomagrsze.(www.tisztaszoftver.hu) PhotoStory Klipkszt alkalmazs, melynek segtsgvel fnykpeinkbl egy zens, ttnsekben gazdag, s a fnykpek sztatsval mozgalmasabb klip kszthet. J lehetsg az osztlykirnduls feldolgozsra, vagy egyegy tma (pldul az emlsk) ltvnyos bevezetsre.Ingyenesenletlthetazalbbioldalrl: http://www.microsoft.com/windowsxp/using/digitalphotography/photostory/default.mspx TimerShot Ingyenes Microsoft PowerToys alkalmazs, amely egy webkamera segtsgvel az ltalunk belltott idkznknt kszt fnykpeket. Alkalmazsval meg tudjuk figyelni a csillagok mozgst,vagypldulababcsrzsnakfzisait.Ingyenesenletlthetazalbbioldalrl: http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx MovieMaker Videszerkeszt program, amelynek segtsgvel fnykpekbl s videkbl ll klip kszthet, zenei alfestssel, feliratozssal. J eszkz lehet egyegy j tma bevezetshez, vagy szalagavatk, osztlykirndulsok legszebb pillanatainak feleleventshez. Ha a fnykpek hosszt 0,1 mpre lltjuk, a fnykpekbl mozgkp kszthet, nhny msodpercben bemutatva a megfigyelt teljes folyamatot. A program a Windows XP s Windows Vista rsze, legfrissebb verzija (Windows Live Movie Maker) letlthet a www.download.live.com oldalrl. WindowsLive 25GBosonlinependrive,nhnykattintssalkzztehetkvagyletlthetk:fotk,naptr, emailpostafik,osztlyweb stb.Ingyenesletlts: www.downloads.live.com

Honlapokpedaggusoknak(tananyagfejlesztk,kiadk,forgalmazk) SulihlIskolaiInformcisPortl http://sulihalo.hu/

Pedaggusoknak, szlknek s dikoknak szl a honlap, ahonnan aktulis hrek, ajnlsok, tantrgyanknt csoportostott oktatsi segdanyagok (pl. PPTk), rettsgi ttelek, felvteli feladatsorok,plyzatok,frumokrhetkel. InformatikaSzmtstechnikaTanrokEgyeslete(ISZE) www.isze.hu A kzhaszn tanri egyeslet honlapjn elrhet az orszgosan szervezett, az informatika oktatst s alkalmazst segt, akkreditlt pedaggustovbbkpz tanfolyamok szles vlasztka a hozztartoz, megrendelhet szakknyvekkel. A negyedvente megjelen Inspircionlinefolyiratmdszertanicikkeket,jdonsgokatkzl.Letlthetkszakmais tanterviajnlsok,elrhetadigitalizltoktatsianyagokkatalgusa,aGyermekinformatika rovat,valamintMultimdiakalauz. FvrosiOktatsiPortl http://www.budapestedu.hu/ A portl f feladata a Fvrosi nkormnyzat fenntartsban lv oktatsinevelsi intzmnyek informcis webhelyeknt, az oktats minden szerepljnek szles kr tjkoztatsa, kiszolglsa. Sokoldal s vals szksgleteket kielgt informcikat kvn szolgltatni a fvrosi intzmnyhlzatrl, gy a szlk, dikok, pedaggusok, intzmnyvezetksafenntartszmraknldntseikheztmogatst. InteraktvOktatstechnikaPortl http://iot.hu/ Tarnavlgyi Gbor fszerkeszt ltal alaptott Interaktv Oktatstechnikai Portl egyedlllan segti a pedaggusokat azzal, hogy egy helyen foglalkozik az interaktv oktatstechnikai eszkzk, a digitlis tananyagok, a mdszertani s technolgiai kpzsek tmakreivel, az ehhez kapcsold plyzatokkal, szakmai esemnyekkel. Gazdag, kategorizltlinkgyjtemnyevan,tovbbonlinerditiszemeltet,hasznosinterjkkal. InnovatvTanrokKzssge
http://itn.hu/Lapok/Default2.aspx

Az Innovatv Tanrok Kzssge a vilg egyik legnagyobb, tanrokat tmrt hlzata. A napjainkban tjra indul tanri kzssgi hlzat magyarorszgi ga olyan pedaggusokat vr,akikfelismerikazIKTtanulsttantstsegtszerept,sinnovatvmdonhasznljkis aztmunkjukbanamindennapioktatssorn. Modern Iskola http://www.moderniskola.hu/index.php?cikk=174 A 21. szzad forradalmian j oktatsmdszertanhoz ad hatkony segtsget ez a lap, amelyneknyomtatottvltozataismegrendelhet.Mindaz,akimaaJvIskoljtpti,napi szinten kap olyan informcit az oldal ltogatsa sorn, amelynek birtokban hatkony lpseket tehet a pedaggia megjtsa terletn. Rgebbi lapszmai PDFben letlthetk. Gazdaglinkgyjtemnyeisajnlott. Digitlistananyag http://www.digitalistananyag.hu/ Ahonlapgazdagtrhzamindannak,amiegyinnovatvpedaggusszmraszksgesahhoz, hogy lpst tudjon tartani a fejldssel. Szmtalan digitlis tananyag kzl vlogathatunk mindazvods,mindaziskolskorgyermekeknek.Megismerhetjkalegjabb,interaktv taneszkzket, valamint azokat a kisegt lehetsgeket is, amelyek biztostjk a digitlis

eszkzk hasznlatt azok szmra is, akiknek klnbz akadlyok miatt nehzsgeik vannak. Microsuli www.microsuli.hu AMicrosoftsazEgyszervolt.huszmtgpesalkalmazsokat,tletekettartalmazportlja tanroknak s dikoknak, tovbbi, pedaggiai cl, gazdag linkajnlval. A tanulknak szmos kreatv, lvezetes, jtkos tletet ad IKTismereteik alkalmazsra, bvtsre. Formabont, szrakoztat formban, szakszer tartalommal kszltek el az oktatanyagok. Egyegy vgtermkelksztsi mdjt alkalmazkodvaazEgyszervoltelsdleges,gyerek kznsghez lpsrllpsre lert receptek, illetve kpernyvideofilmek, gynevezett tutorialok mutatjk be, amelyek a kezdk szmra is rthetv s elrhetv teszik a digitlis rstuds egy magasabb fokozatt. A Tanri oldal a pedaggusok tapasztalatcserjt,anyagaikmegosztstsegti. PanemKiad www.panem.hu A Panem Kiad elssorban az informatika, a kzgazdasgtan s a tanulst, tantst segt knyvek kiadsval vlt a magyar oktatsiknyvpiac meghatroz szerepljv. Adigitlis tartalomfejlesztsben elssorban a tananyagok ksztsben komoly, rtkes munkkat fedezhetkfel.(ld.aktetAlgzs3.vfolyamosravzlatnakanyagt). Partnersin LearningNetwork www.uk.innovativeteachers.com IKTalkalmazs irnt rdekld, innovatv tanrok kzssgi portlja angol nyelven (New York). 59 orszg msfl milli tanra csatlakozott a kzssghez. Cljuk tantervek, ravzlatok, j tapasztalatok, ingyenes szoftverek megosztsa, kzs munkk, projektek elvgzse,stb. BiztonsgosBngszs http://www.biztonsagosbongeszes.hu/ Az ORFK s a BRFK bnmegelzsi szakembereinek kzremkdsvel ajnls kszlt a gyermekekneksaszlknekabiztonsgosinternetezsszablyairl.Aprogramclkitzse, hogy minl tbb gyermek, szl s tanr megismerje az ajnlst, s hogy minl tbben beszljenek, beszlgessenek arrl, hogyan lehet vatosabban hasznlni a szmtgpet, valamint minl tbb iskolban s otthonban hasznljk is azt a biztonsgot nyjt szrszoftvert,amelyingyenesenletlthetahonlaprl.

Tanri,iskolaihonlapok MakiAlmsiIskola http://www.tananyag.almasi.hu/tananyag.swf A maki ltalnos Iskola, Alapfok Mvszetoktatsi Intzmny s Logopdiai Intzet Almsi Tagintzmnynek EUPhare tmogatssal ksztett etananyagait tartalmazza a honlap, tantrgyi csoportostsban. A tananyagok informatika kabinetben, illetve nhny tantermiszmtgppelisfelhasznlhatk. Tant Oktatshozajnlhatprogramok,tletek http://www.tanito.atw.hu/,illetvehttp://www.gyakorolj.hu/index.php

Tanmenetek,oktatprogramok,jtkok,linkajnlk,pedaggiaiaktualitsok,tletek,meses videoajnlatrhetelaportlon,amelyetpedaggusokszerkesztenek.

Tblaszoftver ekalkalmazsai A tblaszoftverek fejleszti, illetve szmos elektronikus oktatsi anyag fejlesztsvel foglalkoz trsasg lehetv teszi, hogy termkeik rszben vagy egszben elrhetk legyenek a felhasznlk szles kre szmra. Szerencss esetben a tblnk szoftvervel kzvetlenl lejtszhat, illetve ignyeinknek megfelelen alakthat megoldsokhoz juthatunk,magyarnyelven. http://www.interwritelearning.com http://www.prometheanworld.com http://www.rmeducation.com http://www.smarttech.com http://www.okostabla.hu/ Alinkekellenrizve:2010.prilis7.